Mark Passio – A sátánizmus kultúrája a mindennapokban / 1. rész

mpassio.jpgMark Passio egy kilépett sátánista és okkultista, félig vallásos római katolikus családban nőtt fel Pennsylvania-ban. Miután a vallása elkedvetlenítette és úgy érezte, a vallás nem más, mint egy kontrollmechanizmus a családja és a társadalom részéről, dühös lett és őszinte gyűlölettel kezdett viseltetni a szervezett vallások iránt. Középiskolás korában - mivel nem volt más igazi tudásalap, ami felé közeledhetett volna, és formát keresett a szervezett vallás elleni lázadásra - felfedezte magának a sátánizmust és sötét okkultizmust, amit élete azon szakaszában a szervezett vallások tökéletes antitézisének hitt. Később rájött, hogy óriásit tévedett. Miután megismerte a Sátán Egyházát működtető alapelveket és felfedték előtte ideológiájuk lényegét, mély felháborodásában otthagyta azt az (alacsony rangú) sátánista csoportot, amelynek addig tagja volt. Belevetette magát a szabadságfilozófiák tanulmányozásába és ma előadásokat tart ezen okkult ideológiák társadalomra gyakorolt hatásairól és azokról az alapelvekről, amelyeknek megértése alapvetően szükséges ahhoz, hogy az emberiség visszanyerhesse szabadságát.

 

Mark sok éven keresztül vonzódott a sátánizmushoz. „Sokan, akik nem vesznek részt a sátánista kultuszokban, megijednek amikor a sátánizmusról hallanak. Úgy tűnik, hogy nem értik a filozófiáját, vagy hogy mi is ez valójában. Sokaknak van egy kép az elméjükben arról, hogy milyen is lehet, de valójában nagyon különbözik attól, mint amit a legtöbb ember gondol erről.” Egy bizonyos értelemben a sátánizmus a vallás ellentéte, és homlokegyenest ellentéte MINDEN erkölcsiségnek. Mark beszámolójában azokról a sátánista és sötét kultuszok alapjairól olvashatunk, amik a világ nagy részét irányítják manapság.

 

 

"Egyedül csak ÉN és a szükségleteim számítanak, akkor is, ha az mindenki más kárára van. Az Én túlélésem a legfontosabb. Senki másnak a szenvedése nem számít, amíg én magam nem vagyok érintett benne. A mások iránt táplált együttérzés GYENGESÉG."

 

A fenti idézet egy egykori sátánista pap, Mark Passio előadásából származik és a sátánizmus egyik fő alappillérét írja le. Ezeket a hitrendszereket bomlasztó jelleggel nyomják rá a tömegekre, akik tudat alatt elfogadják ezt materializmusként, korporatizmusként és nárcizmusként. Ezeket a rendszereket a „csoportgondolkodás" tartja fent, amit a társadalom minden szintjén betanítanak a médián, oktatáson, szórakoztatóiparon keresztül.

 

Tudatában vagyunk-e annak, hogy néhány hitrendszerünk és cselekedetünk sátánista elveken alapul? Vajon valódi siker-e egy „sikeresnek és boldognak” gondolt élet egy ilyen alapokon nyugvó társadalomban? Kollektíven meg lettünk tévesztve és be lettünk vonva a terveikbe.

 

A Sátánista ideológia fő tartópillérei:

 

Ebben a vallásban az „ÉN" az isten

Az ego piedesztálra emelése. Ez a legfőbb dolog, amire egy sátánizmust valló törekszik. Csak és kizárólag önmagát szolgálja, és senki mást. ÉN, ÉN, ÉN. Mindegy, hogy el kell taposnia valakit, hogy megkapja amit akar, nem számít, hogy másnak veszítenie vagy szenvednie kell azért, hogy a sátánista nyerjen. Arról szól, hogy a sátánista megtesz bármit, amit akar, hogy előnyhöz jusson másokkal szemben, nincs tekintettel etikára vagy erkölcsre. Más emberek irányításáról, önmaga szolgálatáról van szó, mindegy, hogy más ember sérül a folyamat során.

 

Erkölcsi relativizmus

A sátánisták nem hisznek abban, hogy lenne bármilyen különbség a „jó" és a „rossz" között. Nincs objektív jó vagy rossz, az erkölcs számukra nem jelent semmit. „Ami nekem jó, azt megpróbálom. Ami nekem rossz, azt elkerülöm." Színtiszta önzőség. „Mindegy, hogy milyen igazságtalanságok folynak körülöttem, amíg jól érzem magam, nem érint a dolog". Nincs morál, a szabály, hogy „tedd amit akarsz, csak ne kapjanak el."

 

Szociáldarwinizmus

Mivel abban hisznek, hogy az ÉN megóvása a legfontosabb törekvés, továbbá hisznek az erkölcsi relativizmusban, a sátánizmus könnyedén talál utat a szociáldarwinizmushoz, mert ezen ideológia szerint bárki is legyen a legkegyetlenebb a társadalomban, annak kell a csúcsra kerülnie, és uralkodnia az emberiség felett. A „legerősebb éli túl” mentalitás egy sötét csavarral megspékelve. Ez az elgondolás a darwinizmust a társadalmi valóság részévé teszi. Aki a legravaszabb a társadalomban, annak kell a csúcsra kerülnie, az erkölcsre és másokra való tekintet nélkül. Ezen mentalitás alapján rendben van, ha képes vagy megszerezni a legtöbb erőforrást, legtöbb pénzt, legtöbb hatalmat és gazdagságot, mindegy, hogy mit kell másokkal tenned, vagy kit kell bántanod, hogy hozzájuss ezekhez.

 

Eugenika

Ha önszolgáló ideológiával rendelkezel, ami az ÉN-t mindennél magasabbra helyezi másokra való tekintet nélkül, nem törődsz a jó és rossz közötti különbséggel, továbbá azt gondolod, hogy a legravaszabbat, legbrutálisabbat és legkönyörtelenebbet kell leginkább jutalmaznia a társadalomnak, akkor mindez könnyedén elvezet téged az eugenika gondolatához. Az eugenika alapelgondolása, hogy van egy szuperosztály, aki eldönti, hogy ki éljen és ki haljon meg, ki szaporodhat és ki nem, ki terjesztheti a genetikáját és kinek nincs megengedve ez. Az eugenika a népesség csökkentéséről szól, lassan ölő metódusok bevezetéséről, hogy ez által kontroll alatt tartsák a népességet. Végső soron a populáció „kiselejtezéséről” van szó, és a lakosság gyérítéséről, ha szükséges.

 

Mark Passio:

 

A sátánisták azon cél érdekében dolgoznak, hogy egy olyan társadalmat hozzanak létre, amely annyira kemény és olyannyira igénybe veszi a benne élőket, hogy az átlagembernek csupán arra marad ideje és energiája, hogy önmagával törődjön, önmagát szolgálóvá váljon és bármit megtegyen, csak hogy túlélje a napot, tekintet nélkül arra, hogy vajon a tetteivel - vagy a szervezet tetteivel, amelynek dolgozik - tesz-e valami olyasmit, ami árt másoknak vagy a társadalomnak. Ez a mentalitás tulajdonképpen egy alacsony szintű sátánista ideológia. Ha képesek benntartani az embereket ebben az önszolgáló gondolkodásmódban, akkor ezeken az embereken mindig az ilyen mentalitású, gondolkodásmódú és ideológiájú „alfák” fognak uralkodni. Pontosan ebben az állapotban leledzik a mai társadalom nagy része. A társadalom többsége már ma is a sátánista gondolkodásmód rabja anélkül, hogy tudna róla.

satanism4.jpgA legtöbb ember ma alacsony szintű sátánizmust gyakorol, és még csak nem is tud róla, mert megvan bennük ez az önszolgáló mentalitás, mindenek előtt önmagukat szolgálják. „Nem igazán nézelődőm a saját kis környezetemen, a barátaimon vagy a családom kívül.” Ez a mentalitás azt mondja, hogy „nem számít, mi történik a világban, milyen igazságtalanságokat követnek el, milyen szabadságjogokat tipornak el, amíg nálam minden rendben van és a kis környezetem, a családom nem szenved, nem akarok tenni semmit és becsukom a szemem. Megvan a házam, az ágyam, étel az asztalon, nem érdekel mi történik másokkal a világban.” Hány ember van bezárva ebbe a mentalitásba minden egyes nap? Ez az a mód, amivel ezek a sátánista hálózatok irányítás alatt tartják az embereket. Amíg az emberek ebben az önző gondolkodásmódban vannak tartva, könnyen irányíthatók a sötét okkult hálózatok legkegyetlenebb és leggonoszabb „alfái” által.

 

Az alfák papi kasztja mindig uralkodni fog bárkin, akiben megvan ez az alacsony szintű tudati állapot. Csak amikor az ember kikerül ebből az önmagát szolgáló érdekből, hogy csak önmagát és a saját kis környezetét szolgálja, csak ekkor lesz képes visszatérni és meglátni a széleskörűbb képet a világról, megérteni, hogy egy mélyebb szinten mi zajlik az emberi szabadsággal és elkezdi megérteni a valódi különbséget a jó és rossz között és ekkor ezen szervezetek irányítói elveszítik a hatalmat, és nem tudnak irányítani téged. Ez a „természet törvényeként" ismert. A természet törvénye univerzális spirituális törvényekből áll, amelyek az emberi viselkedés következményeit igazgatják. Csak amikor megértjük ezt a magasabb szintű tudatosságot, amikor magunkba fogadjuk ezt a magasabb megértést és tudatosságot, ekkortól kezdve nem válunk fogékonnyá az irányításukra és az irányításra használt módszereikre, amelyek pszichológiailag zajlanak le az elménkben.

 

Láthatjuk, hogy ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Néhány metódust arra használnak, hogy szűkösségben, időhiányban, félelemben és tudatlanságban tartsanak bennünket addig a pontig, amikor úgy döntünk, hogy a vállalataiknak fogunk dolgozni, amelyek kárt tesznek a bolygóban vagy másokban; beállunk a hadseregeikhez és a rendőrségükhöz és megölünk, vagy bántunk másokat; munkát vállalunk a részleges fedezetű banki rendszerükben, vagy más államszervezeteikben és elraboljuk az emberek személyes vagyonát és pénzét; kirabolunk és bántunk embereket, hogy ellopjuk a pénzüket vagy akár becsukjuk a szemünket a más országokban zajló igazságtalanságok láttán, mert mi magunk is alig tudunk megélni.

 

A pénz egy mágikus talizmán. A hit az, ami értéket ad neki és a hit abban, hogy az embernek nincs joga élni ezen a bolygón anélkül, hogy fizetne érte és rabszolgamunkát kell végeznie, hogy hozzájusson ehhez a mágikus papírdarabhoz – ez csak az egyik módszer, amit alkalmaznak. A média és propaganda használata, hogy más embereket gonosznak vagy rossznak fessenek le és így szükségessé tegyék, hogy megöljük őket, hogy megvédjük magunkat az ideológiájuktól - egy másik formája ennek az okkult varázslatnak. Az alapelgondolás, hogy 40-60 órát kell dolgoznod egy héten ahhoz, hogy hozzájuss az élethez szükséges pénzhez, hogy megfelelő egészségügyi ellátáshoz juss, ha beteg vagy, és így csak arra marad időd, hogy magadra gondolj és ne segíts másoknak – ez szintén egy módszer, amit folyamatosan alkalmaznak ellenünk.

baruch.jpg

A KÉTIRÁNYÚ „ÚJ VILÁGREND"

 

Az Új Világrend vallása kétirányú. Keveréke a legfelső szinten lévő Sötét Luciferiánizmusnak és az alatta lévő Sátánizmusnak. Ez a két vallás alkotja a „Nagy Sötét Művet", ami nem más, mint a rabszolgaság és totalitárianizmus. Azok az emberek, akik a negatív világképet propagálják, sátánisták. Ők a Sötét Új Világrend „alattvalói". Ők a magas rangú sátánisták, akiknek olyan negatív és eltompult világképe van az emberi természetről, hogy sötét ideológiákban hisznek és ők maguk is ezeket hirdetik. Ezek az emberek képtelenek kiszabadulni ebből és felemelkedni egy magasabb szintű tudatosságba és magasabb szintű megértésbe a világról. Nekem is csak hatalmas mértékű szenvedés és felismerés árán sikerült, mikor rájöttem, hogy a szenvedést az a negatív világkép eredményezte, aminél lehorgonyoztam magam.

 

A sátánisták felett állnak a sötét luciferiánusok. Na, ezek az igazán veszélyes emberek, mert ők tisztában vannak azzal, hogyan működnek a természet törvényei. Ők azok az igazi sötét, fekete mágusok és „varázslók", akik a műsort futtatják. Több generációs sötét okkultisták, akiknek a családja óriási vagyonra, hatalomra és a társadalom feletti befolyásra tett szert. Elit vérvonalakhoz kapcsolódnak, melyek eredete az ősi világba vezet. Az a szemléletük, hogy az egész univerzum illetve a teremtés nem más, mint egy börtön a tudatuk, illetve azok tudata számára, akik hozzájuk hasonlóan pszichopatikusak, szociopatikusak és minden felett uralkodni akarnak, de tudják, hogy a természet törvénye érvényben van. Ezek az emberek úgy tekintenek a természet törvényeire, mintha azok börtönkondíciók lennének. A természet törvénye alatt szabad akaratunk van, hogy megválaszthassuk a viselkedésünket, de nincs szabad akaratunk afelett, hogy következmények nélkül válasszuk meg a saját viselkedésünket. A viselkedés, amit választunk, következményeket von maga után. A természet törvényének egész filozófiáját gyakran konzekvencializmusként szokták emlegetni. A természet törvényének legfőbb motívumai képezik az alapját az ősi misztériumiskolákban tanított mélyen pozitív okkult tanításoknak.

 

A sötét luciferianizmus a vallása annak az uralkodó papi kasztnak, amely ténylegesen futtatja a műsort a Földön jelenleg. Ez a csoport megnézi a természet törvényének korlátozó feltételeit illetve azokra a következményekre vonatkozó spirituális törvényeket, amelyek igazgatják a saját szabad akaratunkon keresztül hozott döntéseket. A sötét luciferiánusok célja, hogy megtegyenek bármit, amit akarnak, de következmények nélkül. Végső soron feje tetejére akarják állítani a teremtés természeti törvényeit. Meg akarják találni a módját, hogy áttörjék a teremtés törvényeit azzal, hogy megtesznek bármit, amit akarnak, mindegy, hogy kit károsítanak ezzel és le akarják választani magukat ezen viselkedési választások következményeitől. Ez teljes ostobaság és nem lehet kivitelezni, de ők mégis le akarják választani magukat ezekről a következményekről a fizikai tartomány feletti hatalmuk erejéig. Ennek a fizikai világnak az uralkodói akarnak lenni. Az ego vezérli őket. A fizikai világot pokolnak tartják a természet törvénye miatt és ennek a fizikai pokolnak az uralkodói akarnak lenni ahelyett, hogy a teremtést szolgálnák azzal, hogy a természet törvényének megértését hirdetik. A természet törvényének pozitív módon való követése azt jelenti, hogy a teremtést szolgálod, ami az „igazi nagy műve" a jó szándékú szabadkőműveseknek, gnosztikusoknak és a fény misztériumiskolák beavatottjainak.

 

Egy bizonyos módon tulajdonképpen elég eredményesek a természet törvényének pillanatnyi felborításában, és képesek megtenni bármit, amit akarnak - mindegy, hogy az milyen gonosz, vagy ártalmas - anélkül, hogy ők maguk megfizetnék a következményeit ennek a fizikai világban. Más szóval elkerülik a karma visszahatásait illetve mindent, ami ezzel járna. A negatív tetteik egyenlege meg lesz fizetve ebben a világban, vagy a következőben, egy másik helyen vagy időben, vagy a halál után – és ők pontosan tudják ezt. Éppen ezért az a céljuk, hogy amennyire csak lehet, megnöveljék az élethosszukat ebben a világban, és nem fizetnek semmilyen karmikus büntetést, amíg itt vannak. Ez őrülten hangzik, de senki nem mondta, hogy ezek az emberek épelméjűek. Életmeghosszabbító technológiákon dolgoznak, hogy itt tartsák a tudatukat olyan hosszú ideig, ameddig csak lehetséges. Ez a papi kaszt áll a transzhumanista agenda mögött, amit manapság látunk kibontakozni - egybeolvasztani az embert a géppel és egybeolvasztani a gépet a tudattal. Ebből a sötét papi kasztból kerülnek ki az eugenisták és szociáldarwinisták. Megpróbálnak „Istent" játszani a Földön.

 

Ezek a sötét luciferiánusok azok, akik a legkevésbé tudják elfogadni a valóságot. Ismerik a természet törvényének valóságát és tudják, hogyan működik, de nem tudják elfogadni azt. Hogy megkerüljék ezt a jelenlegi fizikai világban, leválasztják magukat a következményektől és ehhez egy nagyon okos metodológiát alkalmaznak. Ahelyett, hogy ők maguk végeznék el az összes negatív és fájdalmas cselekedetet, megértették, hogy a karmikus vagy természeti törvényekből eredő következmények csökkennek, vagy mérséklődnek, ha rá tudnak venni másokat, hogy elvégezzék számukra a rossz szándékú tetteket.

 

Ez az, ahol az „erkölcsi bűnösség" kérdése felvetődik, amikor szóba kerül, hogy ki irányítja a kontrolláló rendszert. Ez a csoport pedig a sötét okkultisták papi kasztja lesz, még pontosabban a sötét luciferiánusok, mert ők rendelkeznek a tudással. Ezt jelenti a „Lucifer" kifejezés, „az, aki tudást hoz" vagy "az, aki hordozza a tudást." Latinul a Lux és Lucius azt jelenti „fény" vagy „tudás arról, hogy hogyan működnek a dolgok". A fényt Lumen-ben mérik, ami a latin Lux szóból származik. A latin „Ferre" kifejezés, azt jelenti: „hordozni". Szóval a „Lucifer" kifejezés azt jelenti, hogy „hordozni a tudást arról, hogy hogyan működnek a dolgok valójában." Tehát a luciferiánusok azok, akiknek sok szakrális ezoterikus tudás van a birtokában. Polihisztorok, akik nagyon sok mindenről nagyon sok mindent tanultak. Rengeteg mélyreható ismerettel rendelkeznek arról, hogy hogyan működnek a dolgok, különösen arról, hogyan működik az emberi psziché és hogyan működnek a természet törvényei. Mélységeiben ismerik mindkettőt, és erről szól az egész okkult tudás. Az okkult tudás egyik rejtélye a mikrokozmosz, vagyis az emberi psziché, a mögötte meghúzódó motivációk és az emberi lény hajtóerői. Magába foglalja továbbá a személyiség különböző jellemzőit is.

 

A TITKOLT TUDÁS

 

Ennek az ősi és modern okkult tudásnak nagy része arról szól, hogy hogyan működik tulajdonképpen az emberi psziché. Ez egy nagyon erőteljes információ, amit magunkhoz tudunk venni, tanulhatunk belőle és fejlődhetünk általa! Tanulmányozhatjuk az Én és a pszichológia mélyebb aspektusait. „Ismerd meg önmagad!” Ennek segítségével tanulmányozhatjuk a tudatot és hogy igazából hogyan működik. Belülre tekinthetünk és megpróbálhatjuk egyensúlyba hozni a saját tudatunkat. Újraformálhatjuk az étrendünket és nagyobb figyelmet fordíthatunk a tápanyagokra, amiket elfogyasztunk és megeszünk. Nagyobb figyelmet fordíthatunk arra, hogy mit fogadunk be magunkba a médiából és hogy milyen fajta könyveket olvasunk, milyen fajta videókat és filmeket nézünk, stb. Ilyen módon egy sokkal kiegyensúlyozottabb állapotba hozhatjuk magunkat. Nem kerülhetünk olyan pozícióba, hogy segítsünk és meggyógyítsunk másokat, amíg magunknak nem segítünk és magunkat nem gyógyítjuk meg és amíg el nem távolítjuk magunkból ezt az önző és saját magunk megóvásáról szóló szemléletmódot.

 

Hitem szerint a sátánisták és sötét okkultisták fő hite és filozófiája „hamis feltételezésen alapul”. A sátánisták és sötét okkultisták azt fogják mondani neked, hogy az emberiség természetes állapota a gonoszság, kapzsiság és önzőség, és hogy ez az „emberi természet”. Én ezt erősen ellenzem. Nézőpontom szerint a sátánisták és sötét okkultisták összetévesztik az „emberi természetet” az emberiség jelenlegi állapotával. Nagyon sokszor azt halljuk, hogy az emberek természetüknél fogva gonoszak, kapzsik és önző hedonisták és sokan egyetértenek ezzel. Egyetértenek vele, mert azt látják, hogy milyenek a világban az emberek JELENLEG, a történelemnek ezen a pontján. Azt mondják: „oh, igen, az emberek csak önzőek, önző dolgokat akarnak és nem törődnek senkivel, csak magukkal, ilyen az emberi természet”. De amit az emberek nem értenek, hogy a negatív, önző viselkedésmód, ami jelenleg zajlik a társadalomban, NEM AZ EMBERI LÉNY TERMÉSZETE. Hanem az ÁLLAPOTA, amibe az emberi lények BELEKÉNYSZERÜLTEK az elme manipulációján, a bolygón lévő mindennapi élet ezekben a modern időkben fennálló szörnyű feltételein keresztül a bolygó számos pontján, továbbá a szemléletmódon keresztül, amit azok az emberek hirdetnek, akik a hatalom és irányítás pozíciójában vannak, sőt még azok is, akik áldozatai ennek az agymosásnak, társadalmi programozásnak és elmekontrollnak, akár tudatosan, akár tudattalanul.

 

Ennek semmi köze az emberi lény természetéhez. Ha őszinték akarunk lenni, számos ember teljesen az ellentétét állítja ennek, és azt mondja, hogy az emberi természet teljesen jó és tiszta és önzetlen és csak a társadalom korrupciója és negatív elemei miatt lett ilyen rossz. Valójában ez sem igaz. Az emberi lény természetét nem tudjuk angyalinak vagy démoninak, vagy valahol a kettő közöttinek leírni. De hogyan lehet ez? Nos, az egyik legnagyobb okkult titok, amit ellenünk használnak, hogy az EMBERI LÉNY TERMÉSZETE NEM MÁS, MINT HOGY AZ EMBERI LÉNY PROGRAMOZHATÓ ÉS BELE LEHET KÉNYSZERÍTENI EGY BIZONYOS ÁLLAPOTBA. Ez az emberi lény igazi természete! Mindez attól függ, hogy az emberi lény hogyan működik.

 

Mi a jellemzője a szobrászok által használt agyagnak? Az a jellemzője, hogy automatikusan valamilyen gyönyörű, fenséges műalkotássá formálódik, vagy hogy használhatatlan, egyáltalán nem lehet vele dolgozni és csak formátlan pacává áll össze? Egyik sem jellemzője az agyagnak. A szobrászok által használt agyag jellemzője, hogy meg tudod formázni. Ugyanez a jellemzője az emberi lénynek is. Az emberi állapotok különböző polaritásaiba formázható attól függően, hogy mi megy végbe az emberben. Az emberi lényt kondicionálni lehet akármire, amire csak akarjuk. Ez a nagy titok.

 

Hogy mi lesz az emberi lényből, azt az határozza meg, hogy mire programozzuk. Hogy mit teszünk bele az emberi lénybe. Ha jó, minőségi anyagot, ha minőségi megértést, igazságot plántálunk az emberi lénybe, együttérzést, tápláló érzelmeket, kreativitást és logikát és egészséges vágyat a kérdezésre, akkor olyan emberi lényt kapunk, akiben meglesznek ezek a jellemvonások. Kapunk egy együttérző, kritikus gondolkodású emberi lényt, aki tudja a különbséget a jó és a rossz között és az általa tanúsított viselkedés nagyszerű lesz. Olyan dolgokat fog tenni, ami jó a világnak és jó a körülötte lévő társadalomnak.

 

Ha megfordítjuk ezt, ha szemetet teszünk elé, teljesen önző hitrendszereket adunk neki, és azt az elgondolást, hogy az ember csak egy az állatok közül, ha azt mondjuk neki, hogy bánthat bárkit, akit csak akar, csak ne kapják el. Milyen végeredményt és viselkedést fogunk kapni ettől az emberi lénytől? Az az emberi lény egy olyan állapotba lesz kényszerítve, ami alapján azt gondolnád, hogy ő egy állat, aki úgy él, mint vadállat a mezőn, erkölcstelen, gyilkos, ravasz és könyörtelen. De az emberi lénynek nem ez a TERMÉSZETE. Hanem ez egy ÁLLAPOT, amibe bele lett kényszerítve. Az állapot, amivé tettük őt. Arra lett kondicionálva, amire akartuk, ezért hívják kondicionálásnak. A számítógéped vagy a televíziód állapota attól függ, hogy milyen jól tartottad és mit tettél bele. Jó alkatrészeket és jó szoftvert tettél bele? Megjavítottad a részegységeket, amikor elromlottak?

 

A sátánisták és sötét okkultisták, akik az intézményeinket működtetik, összetévesztik az emberi természetet az emberek állapotával, hogy igazolják a saját erkölcstelen viselkedésüket, amiket a saját negatív kondicionálásuk okoz a saját életükben. Ez egy téves hitbéli axióma, ami az emberi természetről alkotott saját hibás felfogásukon alapul. Bárki, aki belekeveredik a sátánista vallásba, végső soron beveszi azt a hitet, hogy az ember alaptermészete rossz, kapzsi és állatias. Ezek talán lehetnek az emberi lények többségének állapotai, amibe belekényszerítették a jelenlegi időkben a különböző kontrollmechanizmusok, amelyeket az alapvetően beteg kultúra és társadalom állított fel. De ez nem az ember természete. Az emberi lény megváltoztatható akármikor a bevitt információ minőségétől függően. Ha jó információ megy be, a végkimenetel is jó lesz. Ha rossz információt teszünk bele, szemét fog kijönni belőle.

satanizmus_1.jpg

A természet és az univerzum törvényeiről való tudást a rajtunk uralkodók ellenünk használják a hirdetéseken, propagandán, pszichológián, szimbolizmuson, a nyelven, az oktatáson, a médián keresztül és még számos más módon. A sötét szándékú luciferiánusok nem akarják megosztani velünk ezt az okkult tudást és nem akarják, hogy mi használjuk ezt, hogy ezzel segítsük más emberek tudatosságát felemelni és segítsünk nekik megérteni, hogyan működnek ezek a dolgok, hogy maguktól fejlődhessenek és segíthessenek a társadalomnak is fejlődni. Ők csak össze akarják gyűjteni az összes ezoterikus tudást és mások ellen akarják felhasználni, hogy irányítsák őket. Tehát ezek a sötét szándékú luciferiánusok rávesznek más embereket, hogy végrehajtsák számukra ezeket a negatív, erkölcstelen tetteket, azzal hogy manipulálják az elméjüket, hogy azt higgyék, meg kell tenniük ezeket. Azzal, hogy ezt teszik, olyannyira leválasztják magukat e tettek következményeinek karmikus törvényszerűségeitől, amennyire csak lehetséges. Ez visszavezet minket az erkölcsi bűnösség kérdéséhez.

 

Morális értelemben ki a bűnösebb? Az, aki kiad egy utasítást arra, hogy egy ember ártson egy másik embernek, vagy az, aki végrehajtja az utasítást és ténylegesen árt a másiknak? Az erkölcsi bűnösség terhe minden esetben és mindenkor arra a személyre száll, aki elköveti a cselekményt és árt másoknak ahelyett, hogy arra szállna, aki kiadta az utasításokat. A személy, aki végrehajtja az akciót lesz az, aki manifesztálja a rossz cselekedet azzal, hogy fizikailag végrehajtja. A cselekedet nem lenne végrehajtva, ha a parancskövető egyén egyszerűen azt mondaná: „Nem, nem fogom megtenni mert ártani fog másoknak és én nem veszek részt ebben.” Azzal, hogy visszautasítja az utasítás végrehajtását, abban a pillanatban megállítja a gonosz szándékú gondolat manifesztálódását. Hagyd, hogy az utasítás kiadója végezze el a manifesztációt és hajtsa végre ő a gonosztettet, ha tudja. A sötét luciferiánusok nagy része ősz hajú öregember, sötét öltönyben, kezében égő cigarettával, és vagy túlsúlyosak a túlságosan élveteg életmódjuk miatta, vagy csupa csont és bőr a túlzottan aktív elme metabolizmusa okán. Ezek az emberek egy vizes papírzacskót sem képesek összetépni, szóval az esetek többségében valószínűleg képtelenek lennének fizikailag ártani másoknak. Balekokat kell tehát szerezniük, hogy végrehajtsák számukra ezeket a tetteket. Olyan emberekre van szükségük, akiknek fogalmuk sincs, mi zajlik a világban és az életben, akik életükben soha nem nyitottak ki és nem olvastak el egyetlen nem fikciós könyvet sem, semmi sem kelti fel a figyelmüket és rendkívül tudatlanok, öngyűlölő tendenciáik vannak és végső soron gyűlölik önmagukat és azt akarják, hogy úgy tartsák őket, mint a kisállatokat. Olyan emberek, akik azt akarják, hogy egyfolytában parancsoljanak nekik, így nem kell önmagukért gondolkodniuk. Alapvetően ezek az emberek öngyűlölő kisgyerekek, akik anya- vagy apafüggők, amit még nem dolgoztak fel, és tökéletes balekok a sötét szándékú luciferiánus papi kaszt parancsainak végrehajtására. Ők azok a tipikus egyének, akik kérdés nélkül követik a parancsokat. A sátánisták és luciferiánusok kiadják számukra a parancsokat erkölcstelen dolgokról - amiket nincs joguk megtenni - ők pedig azt mondják: „igen, uram, igen, asszonyom, hadd menjek és hadd végezzem el ezeket a feladatokat, hogy megtarthassam a fizetésem, hogy megtarthassam a munkám”, vagy hogy fenntarthassák az azonosulásukat a saját ego-jukkal, a szereppel, amit egész életükben játszanak - „ez vagyok én, rendőr vagyok, katona vagyok.” Ezek a szerencsétlen balekok magukra vállalják e beteg, eltorzult pszichopaták szeszélyeinek összes negatív karmáját és természeti törvényekből eredő következményeit, ráadásul e pszichopaták a balekok „tulajdonosaiként” vagy „gazdájaként” tekintenek magukra. A balekok mégis folytatják e tevékenységeket, mert nem tudnak jobbat. Nem ismerik önmagukat a saját hamis ego-jukkal való azonosuláson kívül. Nem ismernek „alapelveket”. A parancskövetők, akik vakon követik az utasításokat, hogy másokat bántsanak, nem ismernek alapelveket.

 

Ha aktívan, kérdés nélküli parancs- vagy szabálykövető vagy olyan szinten, hogy e parancsok vagy szabályok követésével kárt teszel magadban vagy másokban, akkor nincsenek alapelveid, nem tudod, hogy mik azok az erkölcsi alapelvek. Úgy gondolhatod, hogy vannak alapelveid, hihetsz abban, hogy vannak alapelveid, de nem ismered, hogy mik az alapelvek. Azok az emberek, akik saját alapelvekkel rendelkeznek, a saját akaratuk szerint cselekszenek, mert tudják, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy a megfelelő módon cselekedjenek. Mindez az igazságról szerzett tudásukon alapul, a jó és rossz közötti határozott különbségtételről szerzett tudáson.

 

A jó hír, hogy még ha alapelvek nélkül is cselekedtél a múltban, egyszerűen megváltoztathatod a dolgokat azzal, hogy elkezdesz erkölcsi alapelvek mentén cselekedni. Egyszerűen mondj nemet. Hagyd ott a munkád. Ne kövess olyan parancsokat/utasításokat, amelyek ártanak másoknak, vagy neked. Csinálj valami mást, mindegy, hogy milyen azonnali következményekkel vagy nehézségekkel jár ez számodra. Vakon szabályokat, parancsokat követni nem jó tulajdonság, hanem abszolút a legkifogásolhatóbb út a gonoszság minden formája felé. A történelem során elkövetett gyilkosságokat és népirtásokat nem az utasításokat kiadó, a történelemkönyvekben szereplő pszichopaták követték el. Ők talán hibáztathatók mindezért, de a tényleges gyilkosok azok, akik végrehajtották mindezt, vagy manifesztálták a fizikai világban - a kérdés nélkül utasításokat követők, akik ellenállás nélkül elfogadták ezen vezetők utasításait.

 

Ironikus, hogy a parancskövetők olyan embereket szolgálnak, akik gyűlölik és megvetik őket. A pszichopata sátánista és sötét luciferiánus papi kaszt, akik az Új Világrendet futtatják, mindenkinél jobban gyűlöli a parancskövetőket, akik hozzájuk kötik magukat. „Gyalogoknak", „báboknak", „bohócoknak" és néha még „kutyáknak" is tekintik őket. Henry Kissinger állítólag azt mondta egyszer: „a katonák egyszerűen csak buta, hülye állatok, akiket a külpolitika gyalogként használ." Ugyanígy éreznek a rendőrök és a katonák iránt is, akik védik őket és végrehajtják a parancsaikat. Gyűlölik, megvetik és irtóznak ezektől az emberektől, de fel fogják őket használni és addig használják őket, amíg fizikailag, spirituálisan és érzelmileg elhasználódnak és olyan sok gonoszságot hajtanak végre, hogy magukra veszik a varázslók beteg, eltorzult gondolatainak karmikus következményeit azzal, hogy végrehajtják a parancsaikat.

 

A sátánisták és sötét okkultisták túl gyávák ahhoz, hogy végrehajtsák a saját beteg, eltorzult gondolataikon alapuló tetteket. Ehelyett olyan emberek után kutatnak, akik pszichológiai betegségekkel és problémákkal küszködnek, és akik soha nem keresték önmaguk gyógyulásának módját. Általában az öngyűlölettel és függőségi problémákkal küzdők a legnagyobb áldozataik. Annak ellenére, hogy ezen emberek legtöbbje számára mindenhol elérhető a tudás és a gyógyulási metódusok, a saját problémáikat gyakran áthárítják más emberekre és igazából vak módjára parancsokat akarnak követni, hogy másokat bántsanak ahelyett, hogy időt fordítanának arra, hogy önmagukba nézzenek és megtalálják, hogy milyen múltbéli pszichológiai traumát kell meggyógyítaniuk.

 

Ezen emberek nagy része soha nem kérdezi meg magától, hogy miért hordanak fegyvert és szolgálati jelvényt és miért követik néhány pszichopata parancsait. Azt gondolják magukról, hogy ők bátor emberek, de vajon tényleg azok? Úgy jellemeznénk a Gestapo-t, az SS-t, a Szovjet titkosrendőrséget, hogy ők bátrak lennének? Nem, ők gyávák, akik nem mondanának nemet a feletteseiknek vagy irányítóiknak. Ezek a vakon parancsokat követő balekok nem intelligencia nélküli emberek. Megvan a képességük arra, hogy maguk is rájöjjenek erre, de ők nem dolgoznak ezzel a kapacitással úgy, mint ahogy a többi ember teszi. Írástudatlan, képzetlen, olvasatlan, teljességgel tudatlan emberek. Ők egyszerűen csak cselekednek és utasításokat követnek, mert valaki más azt mondta nekik, hogy ezt tegyék. Azt gondolják, hogy ez majd mentesíti őket a morális felelősségvállalástól, hogy a jó viselkedést válasszák a rossz viselkedés helyett. Nem kell belegondolniuk ebbe, egyszerűen csak elfogadják a parancsot és végrehajtják anélkül, hogy megkérdőjeleznék azt. Számos rendőr és katona tudja, hogy mentesülnek a jogi büntetések és felelősségre vonás alól, bár fogalmuk sincs a karmikus morális következményekről, amik a természet törvényének velejárói, akkor is ha a civil jog védelmezi őket. Milyen az öngyilkossági ráta a háborúból visszatérő katonák körében? Ez a dinamika a sötét okkultisták és a karmikus dublőr-balekjaik között.

 

A cikk itt folytatódik:

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/mark_passio_a_satanizmus_kulturaja_a_mindennapokban_2_resz