Walter Bosley – Kezdetek: a Szakadár Civilizáció kiemelkedése / 1. rész

nymza_cover.jpgAz alábbi fordításunk Walter Bosley előadása nyomán készült. Bosley tekintélyes múlttal rendelkezik – az USA Légierő tartalékos kapitánya, a Légierő Különleges Ügyek Vizsgálati Irodájának különleges ügynöke volt, később terror-és kémelhárításban tevékenykedett, majd műveleti specialistaként az FBI kötelékében is szolgált. Jó ideje azonban már íróként és kutatóként dolgozik és elsősorban okkult témák és a modern titkos űrprogramok feltételezhető kezdeti időszakát kutatja. Bár a kutatók által összegyűjtött anyagok sok esetben nem érnek fel a közvetlen tapasztalatokkal rendelkező bennfentesek beszámolóival, mégis, e kutatások során sok olyan történelmi adat és összefüggés előbukkanhat, amely a legtöbb ember számára nagyrészt ismeretlen. Az alábbiakban Walter Bosley egyik ilyen előadásának átirata olvasható, amelyből az 1850-as évek különleges léghajóiból kiindulva megismerhetjük a modern titkos űrprogramokat közvetlenül megelőző technológiák fejlesztésének miliőjét, német és amerikai pénzelőit és feltételezhető támogatóit. Megismerhetjük a történelmi hátteret, magukat a feltalálókat és azokat a technikai részleteket, amelyek aztán később fontos elemét képezték az ún. Szakadár Civilizáció létrejöttének. Walter Bosley előadása 2015-ben hangzott el Texas-ban, a civil közönség számára megrendezett Titkos Űrprogram Konferencián.

 

 

Walter Bosley:

 

Mai beszédem szellemében a konferencia helyszínére egy 19. századi technológia segítségével érkeztem, ugyanis vasúttal jöttem, nagyon kalandos úton. Azt hiszem a mai előadás címe egy kissé esetlenre sikeredett: „A 20-ik századi Szakadár Civilizáció 19-ik századi fejlődése és kiemelkedése”. Alapvetően ma egy olyan anyagot fogok bemutatni, amiről valószínűleg még soha sem hallottatok, vagy soha sem gondoltátok volna, hogy kapcsolódhat a Szakadár Civilizáció témájához. Nagyon sok minden, amiről ezen a konferencián beszélünk 20-ik századi és most ugyebár a 21-ik században élünk. Sokaknak viszont fogalma sincs arról, hogy ennek a dolognak az eredete 150 évre nyúlik vissza.

 

Az első, amire szeretnék rámutatni, hogy az oly sokat hangoztatottal ellentétben a Szakadár Civilizáció nem a náci Németország terméke, nem a második világháború utáni katonai-ipari komplexum terméke és nem a visszafejtett földönkívüli űrhajók terméke. Viszont azt gondolom, hogy mindezek - amiket az imént felsoroltam - a 19-ik századi Szakadár Civilizáció kiemelkedésének termékei. Ma be fogok mutatni néhány bizonyítékot erről és e bizonyítékok mindegyike a németek pénzével és technológiáival kapcsolatos. Ugyanis ezek azok a szálak, amelyeknél megtaláltam a kapcsolódási pontokat a 19-ik századi dolgokra vonatkozóan. Kezdjük tehát először a németekkel.

 

A 20-ik századi Szakadár Civilizációk nem jöhettek volna létre a titokzatos NYMZA léghajók nélkül. Mi volt az a NYMZA? Hol hallhattunk róla először és hogyan kapcsolódik a németekhez? Nos, a titkos léghajó technológiát egy olyan 19-ik századi porosz nacionalista Cabal fejlesztette, akik magukat NYMZA névvel illették. Ez volt a gyökere azon titkos űrprogram kiemelkedésének, amiről ezen a hétvégén beszélünk. Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy két csoport létezik. Az amerikai csoport, amely az amerikai polgárháború utáni évektől kezdve létezik, illetve a német csoport, amely már ezt megelőzően is működött. Szóval mi ez a NYMZA? Véleményem szerint a NYMZA – amely nevet Charles A. A. Dellschau adta ennek a szervezetnek, és akiről később beszélni fogunk majd – egy transzliteráció. Ezért én a NJMZA írásmódot használom. Mi az a transzliteráció? Azok számára, akik nem tanultak nyelvészetet, vagy valamilyen idegen nyelvet, elmondom, hogy a transzliteráció végső soron egy eltérő betűírású nyelvről történő átírást jelent. Fogod az adott kifejezést és átírod a saját nyelved szerinti ábécére. Ebben az esetben a „NYMZA” szót véleményem szerint „NJMZA”-ként kell írni, de mindkét kifejezést ugyanúgy kell kiejteni. Ahogy az imént említettem, maga a szó Charles Dellschau-tól ered, és ő mindig nagy betűkkel írta. A nagybetűs írásmód nagyon gyakran mozaikszót takarhat és azt hiszem, ez igaz lehet a NYMZA esetében is. Dellschau a kezdet kezdetétől fogva azt állította, hogy ennek a szervezetnek a székhelye Németországban van. Miért fontos ez? Nos, a kutatók éveken át kutatták a léghajó rejtélyeket – amikről később mi is szót ejtünk majd – és megpróbálták lefordítani a NYMZA kifejezést. Mit takarhat ez a rövidítés? Mi lehet ez a szervezet? Ezzel kapcsolatban egy kis kavarodás tapasztalható, ugyanis Charles Dellschau egy olyan csoportól beszél, amely az 1850-es években működött, egy évtizeddel az amerikai polgárháborút megelőzően. Ő a NYMZA-t ehhez az időszakhoz köti. Azonban az 1890-es években – az 1896-97-es léghajó rejtélyekkel kapcsolatos anyagokban – a NYMZA kifejezés újra felbukkan és ezekben keleti parti, különösen New York-i befektetőket, titkos befektetőket emlegetnek. Ennél fogva nagyon elterjedté vált az a vélekedés, hogy a NYMZA – az N és Y betűk miatt – New York-ra vonatkozik. New York-i valami. A legelterjedtebb vélekedés az volt, hogy a NYMZA kifejezés a New York Motor Zephyr Associaton-t takarja. A transzliterációnak köszönhetően sokan leragadtak a New York-nál és hogy itt az eredeti csoporthoz képest 40 évvel későbbi New York-i befektetőkről van szó. Azt feltételezik, hogy ennek az egésznek New York-hoz van köze. Nos, ha visszatérünk Dellschau-hoz, aki maga német emigráns volt, ő kitartott amellett, hogy a NYMZA székhelye Németországban van és hogy ez egy német szervezet. Így aztán azt gondoltam magamban, „oké, akkor tehát az átíráshoz a német nyelvet kell alapul vennem”. Így jutottam el a NYMZA kifejezés megfejtéséhez. Mit is jelent ez valójában? Órákon keresztül vizsgálgattam a különböző lehetőségeket és ehhez sok segítséget kaptam olyan barátoktól, akik jobban értik a német nyelvet és ők aztán még további segítséget kaptak német anyanyelvű emberektől. Így végül arra a következtetésre jutottam, hogy a NYMZA vagy NJMZA nem más, mint Nationalistische Jagdflugzeug Maschinen ZahlungsAmt. Mit jelent ez valójában? Ezek voltak azok a német szavak, amikről német nemzetiségűek azt mondták nekem, hogy jól passzolhat ahhoz, amit tolmácsolni próbálok. Szóval mit is jelentenek ezek a szavak? Nationalistische, vagyis nacionalista. Itt nagyon fontos megkülönböztetni, hogy nacionalista nem pedig nemzeti. Emlékezzünk rá, a nemzeti szóból arra lehetne következtetni, hogy valamiféle hivatalos, valamilyen típusú kormányzati jellegű kapacitásokkal rendelkezik. A „nacionalista” szó viszont egy kicsit specifikusabban utal valamire, amiről pillanatokon belül beszélni is fogunk. A Jagdflugzeug gyakorlatilag harci repülőt jelent, a Maschinen lehet gép/hajtómű, a Zahlungsamt pedig fizetési iroda vagy fizetési részleg. Nos, hogyan is nézne ki ez mai nyelven? Mivelhogy a Légierő tisztjeként szolgáltam és ebben a világban mozogtam, ismerem az ezzel kapcsolatos terminológiát és tudom, hogy mi hogyan fordítanánk le ezt kicsit érthetőbben. Én erre a következtetésre jutottam: Nacionalista Léghajó Kutató Program Iroda. Még mindig kicsit esetlenül hangzik, de talán így világosabb, hogy mi is akart ez lenni valójában. Na de, kik ezek a fickók pontosan?

 

Ahogy korábban említettem, egy kifejezetten porosz nacionalista szervezet, amely elkötelezett volt az egyesült Németország globális fölényének érvényesítésében és aktívan törekedett Amerika természeti erőforrásainak kiaknázására és ipara feletti befolyásának megszerzésére. Ez egy olyan megfogalmazás, amit a tisztképzőben tanítanak nekünk arról, hogyan nevezzünk el egy-egy programot. Véleményem szerint ez magában foglalja, hogy kikről beszélünk valójában. Ha visszamegyünk az 1850-es évekbe, akkoriban Németország még nem létezett. Mi volt helyette? Több porosz állam létezett és ezek – különösen ebben az időszakban, a 19-ik század közepén – erősen törekedtek az egyesülésre. Ezek voltak a nacionalizmus kezdeti napjai. Ez tehát azt jelenti, hogy a NYMZA valójában egy magáncsoport volt, nem pedig egy nemzeti csoport, mert akkoriban nem létezett német állam, nem volt nemzeti Németország. Szóval egy privát csoport, amit német nacionalisták alkottak, akik elkötelezettek voltak az egyesült Németország eszméje iránt. Ezért mondtam korábban, hogy itt fontos szereppel bír a „nacionalista” jelző megkülönböztetése. Honnan szereztünk tudomást a NYMZA-ról? Először is Charles A. A. Dellschau-tól. Ő német emigráns volt, Poroszországban, Brandenburgban született 1830-ban, majd Texas államban, Houstonban halt meg 1923. április 20-án. Lehetséges, hogy azért küldték Kaliforniába, hogy kémkedjen a NYMZA-nak és jelentéseket küldjön a Kaliforniában működő Sonora Aero Club tevékenységéről. És innentől kezd a dolog érdekessé válni. Íme, ő lenne Charles Dellschau.

dellschau.jpg

Az egyik fontos oka annak, amiért megmutatom majd ezeket a képeket az, hogy amikor erről a dologról hallunk, és az emberek látják a neveket a papíron és olvassák ezeket az apokrif meséket, sokan azt gondolják: „Micsoda? Repülő gépezetek az 1850-es évekből, és ezek nem ballonok voltak? Viccelsz?” Szóval itt ez a Dellschau figura, van róla fénykép, ő egy valódi, hús-vér ember volt. Ténylegesen élt, és a képen ő látható. Elment Kaliforniába, Tuolumne megyébe és elment Sonora-ba, a kis faluba Columbia és Jamestown környékére és később élete során írt a Sonora Aero Club-ról, arról a csoportról, amelyet német emigránsok alapítottak, és akik ezeket a titkos repülő gépezeteket építették. Ahogy mondtam, ez egy titkos csoport volt, amelyet főként német emigránsok vezettek. Volt közöttük néhány olasz nemzetiségű is, és ezek a fickók – ahogy a kezdetleges illusztrációkon látható – úgy nevezett „aero”-kat terveztek, építettek és repültek is velük. Felrepültek mindenfelé a vidéken, egészen a Yosemite nyugati részéig. Ez az 1850-es években történt, az amerikai polgárháborút megelőző évtizedben... Mindezt pedig a NYMZA nevű német szervezet védőszárnya alatt tették. A NYMZA – ahogy korábban említettem – egy program iroda volt. Vagyis ők voltak azok, akik biztosítottak számukra bizonyos erőforrásokat és felügyelték a különböző csoportok fejlődését. Nekünk – Dellschau-n keresztül - csak a Kaliforniában működő csoportról van tudomásunk. Ugyanakkor Dellschau még további csoportokra is hivatkozik az USA-ban, és talán még világszerte is lehettek ilyenek, de kimondottan ebben az esetben a Sonora Aero Club létezéséről van tudomásunk. Sonora ugyebár Kaliforniában található és itt az 1850-es évekről beszélünk. Íme egy példa az úgynevezett aero-kra:

aero_1.jpg

Későbbi élete során, az 1890-es években Dellschau elkezdte lerajzolni és lefesteni ezeket a gépezeteket és számos könyvet töltött meg ilyen képekkel, amelyek aztán valamiképpen legendássá váltak.

(Szerk – Dellschau képeit tartalmazó művészeti album letölthető innen:

http://www.shishigami.com/srfa/Charles_Dellschau_FINAL.pdf

Első látásra kicsit meghökkentőnek tűnnek és sokan azt mondhatnák rájuk: „Most ez komoly? Mi a fene ez?” Nagyon fontos kiemelni a kupola alakot a gépezet tetején – azok nem ballonok. Ezek bizony nem ballonok, ezt mindenki tartsa észben. Íme egy másik kép és azok ott rajta szintén nem ballonok.

aero_2.jpg

És megint csak, ezeket a szerkezeteket az 1850-es években építették és egy nagyon érdekes meghajtási módot alkalmaztak bennük. Azt gondolhatnád, hogy nem magyaráznak meg bizonyos dolgokat. Ez a motorrész itt fent, erről fogunk majd beszélni később részletesebben is.

aero_3.jpg

Íme egy másik. Láthatod, hogy ezen még egy nagy reflektor is van, ami igazán fontossá válik, amikor az 1890-es évek kerülnek szóba. Beszélnek tehát a reflektorról és ha megnézed a kép alját, ott látható egy szakállas figura piros felsőben, akit mindig ugyanilyen módon ábrázolnak, ugyanebben a ruhában, stb.

aero_41.jpg

Ezt az embert Peter Mennis-nek hívták. Peter Mennis német emigráns volt, és ő volt a Sonora Aero Club vezetője. Nagyon fontos figura az egész történetben. Nézzük meg ezt:

aero_5.jpg

Megint csak – az 1850-es évek. Nézd meg ezeket a kerekeket. Ha vannak köztetek mérnökök, vagy ilyesmik... a kerekek itt többféle pozícióban láthatók, amivel azt akarták jelezni, hogy ezek valamiképpen mozognak és egyfajta mágneses jellegű készülék részeiként üzemelnek. Antigravitációról beszélünk az 1850-es évekből.... Ezt mutatják be a képen a kerekek, ez volt a feladata ezeknek a kerekeknek. Ezt a célt szolgálták. Előre és hátrafelé is mozogtak. Ezek a gépek nem csak felemelkedtek és leszálltak. Felmentek, előre-hátra haladtak, fordulatokat végeztek és eközben nagyon jól manőverezhetőek voltak, sokkal jobban, mint a ballonok.

 

Most pedig térjünk rá a németekkel kapcsolatos bizonyítékokra, illetve hogy hogyan kapcsolódik mindez 1850-es évekbeli NYMZA-hoz és a modern időkhöz. Egy Dellschau-tól származó idézetet szeretnék előhozni. Egy alkalommal a naplójában említést tesz egy bizonyos „porosz tisztről". Úgy tűnik, hogy egy ponton a NYMZA elküldött egy nacionalista megbízottat, egy katonai megbízottat, hogy beszélje rá a csoportot, fejlesszenek olyan változatokat ezekből az aero-kból, amelyeket a NYMZA katonai célokra használhat fel. Ők viszont ezt egyáltalán nem akarták. Érdekes módon, annak ellenére, hogy a Sonora Aero Club eredetileg a NYMZA égisze alatt munkálkodott, úgy tűnik, hogy ezt az ötletet ők elutasították és ez nagyon fontossá válik, amikor az amerikai csoport kiemelkedéséről beszélünk majd. Ami érdekes, hogy a piros inges fickó, akit az imént mutattam, nem sokkal azt követően, hogy azt mondta a porosz megbízottnak, hogy „nem, nem érdekel bennünket ennek a katonai célú alkalmazása", nos ez a fickó nem sokkal ezt követően egy balesetben meghalt. Elmondások alapján magával vitte a sírba az aero technológia titkát, majd ezt követően a csoport felbomlott, Dellschau elköltözött Kaliforniából és visszatért Texasba, ahol élete hátralévő részét élte. Peter Mennis volt az az ember, aki legjobban értette azt a technológiát, ami ezeket a gépeket reptette. Ő volt az egyedüli figura, aki ismerte az üzemanyag titkát, merthogy a folyamat során egy bizonyos típusú üzemanyagot használtak. Mikor Mennis meghalt, a titkot magával vitte a sírba.

 

Mi történt a Sonora Aero Club felbomlása utáni években? Nos, láthatjuk az egyre erősödő törekvéseket az egyesített Német Birodalom létrehozására. 1862 és 1888 között láthatjuk a második birodalom felemelkedését és a többi történelmi eseményt, a belső konfliktusokat. 1881-ben II. Vilmos császár kirúgja Otto von Bismarck-ot és még erősebb nacionalizmus felé tolja Németországot. Aranyalapra helyezi Németország gazdaságát, nagymértékben elkezdi megnövelni katonai erejét, felgyorsítja a kolonizációt és a bányászati tevékenységet Dél-Amerikában. Mindez ismerős lehet számotokra, mert az egyik birodalomtól egyenes út vezet a következő birodalomig és ezek a kezdetei annak, amit később a 20-ik század során a náciktól láthatunk majd. Úgyhogy most nézzük meg a NYMZA dél-amerikai tevékenységét. Az 1871 és 1914 közötti periódus az a fő időszak, amikor Németország egyre növekvő kolonizációs törekvései közepette – különösen a bányászat terén – a legtöbb német emigráns érkezik Argentínába. Hmmm, ez érdekes. 1871-ben kezdődött. Németország aranyalapra helyezte gazdaságát és ahogy korábban is említettem, nagyon sokat fektettek a bányászatba, aranylelőhelyek után kutattak, és mivel aranyalapú volt a gazdaságuk, egyre több kellett belőle. Ez volt továbbá a dél-amerikai aranyláz időszaka is. Szóval ez mind értelmet nyer, ha megnézed a történelmi eseményeket, teljesen logikusak. Mindebbe beágyazódva pedig ott találjuk a NYMZA-t és az általa végzett tevékenységet. Gondolnád, hogy már ezen időszak alatt is voltak léghajó észlelések? 1868-ban Copiapo-ban, Chilében, 1880-ban Venezuelában és én az 1897-es texas-i, greenville-i észlelést is ideveszem, mert ez alkalommal a pilóta leszállt és azt mondta az egyik szemtanúnak, hogy ha kisegíti őt némi élelemmel és vízzel a motorjához, akkor elviszi őt egy utazásra Dél-Amerikába és vissza is hozza őt feltehetőleg még ugyanazon a napon. 1897-ről beszélünk...

 

Szóval véletlenül itt van ez a léghajó aktivitás, miközben Németország, a második birodalom ott van lent Dél-Amerikában és ugyancsak rendkívüli aktivitást mutat. És ebben a dél-amerikai szálban fedeztem fel valamit, ami szinte a semmiből bukkant elő és nekem túlságosan is szemet szúrt. Ezzel a két emberrel kapcsolatos.

harriman_butch_cassidy.jpg

E. H. Harriman, a Union Pacific Railroad vasúttársaság elnöke és tulajdonosa illetve a mellette lévő képen Robert Leroy Parker látható, akit Butch Cassidy néven ismerünk. Mi a fene közük lehet ezeknek egymáshoz? Nos, most jön az érdekes dolog. A Hole-in-the-wall banda volt a legsikeresebb vonat- és néhány esetben - bankrabló csapat az USA-ban a Dalton-banda felbukkanásáig. Senki sem tudta elkapni ezeket a fickókat. Bementek, kijöttek, senki sem tudta őket elkapni. A hallgatók közül sokan látták már ugyebár a mozifilmeket, és ismerős számunkra, hogy a híres rendőrcsapat – a Pinkerton fiúk – végigkergették őket a Vadnyugaton, de bármivel próbálkoztak, soha nem tudták elkapni őket. 1899-ben Parker (Butch Cassidy) úgy döntött, hogy szakítani akar addigi életével. Így aztán elment Utah állam elöljárójához, Wells kormányzóhoz, hogy amnesztiát kérjen tőle. Wells elmondta neki, hogy igazából azzal az emberrel kellene beszélnie, akitől a legtöbbet lopta – vagyis E. H. Harriman-nel. Ebből az időszakból tudjuk, hogy E. H. Harriman hajlott rá, hogy amnesztiát ajánljon Butch Cassidy-nek. Ez egy kevéssé ismert történelmi tény, de ettől függetlenül része a történelemnek. Harriman amnesztiát akart adni. Még Matt Warner-t is elküldte, aki korábban szintén törvényen kívüli volt, hogy elvigye az üzenetet Cassidy-nek. Tehát 1899-ben járunk, a leghíresebb vonatrabló amnesztiát akar és itt van a fickó, aki biztosítani tudja számára ezt, meg is akarja adni számára, de bármelyik nyugati történésszel beszélsz, azt fogja mondani erre: „nem, ez nem történt meg. Nem, Cassidy soha nem találkozott Harriman-nel, soha nem beszéltek amnesztiáról, ez soha nem történt meg, és Cassidy továbbra is törvényen kívüliként élt.” És ragaszkodni fog az állításaihoz. Amikor azonban megnézzük a mélyebb összefüggéseket, mindez értelmetlenné válik, mert ezen időszakot követően egy nagyon vicces dolog történik. Nekünk azt mondták, hogy a találkozó Harriman és Cassidy közt nem történt meg. 1901-ben Butch Cassidy, illetve barátja, Sundance és cimborájuk, Etta Place mit tesznek? Lemennek Dél-Amerikába.

sundance_etta_place.jpg

Semmi problémájuk a határátkeléssel, ami már abba az időben is sok adminisztrációt követelt, nem volt egy egyszerű dolog, de nekik semmi problémájuk nem adódott ezzel, és elég készpénz volt náluk ahhoz, hogy egy 15 000 holdas ingatlant vásároljanak Argentínában, Chubut tartományban, egy Cholila nevű kis város környékén, ami kb 190 kilométernyire van délre attól a helytől, ami ma nagyon érdekes számunkra – San Carlos de Bariloche-től, a későbbi náci menedékhelytől.

 

Nézzük át ezt újra. Itt van ugye a német aktivitás a NYMZA révén, és ahogy arra rámutattam, már 30 éve igen aktívak voltak Dél-Amerikában. És itt van E. H. Harriman, a Union Pacific Railroad tulajdonosa, valamint Butch Cassidy. Nekünk azt mondták, hogy ők sohasem találkoztak, de tudjuk, hogy akartak találkozni. Továbbá itt van az, hogy Butch és a cimborái lemennek, megvásárolják és megalapítják azt a helyet Argentínában. Véleményem szerint Butch Cassidy találkozott E. H. Harriman-nel és azt gondolom, hogy kötöttek egy megállapodást, méghozzá nem is kicsit. És ez nagyon érdekes. Miután Cassidy kifejezte amnesztia iránti vágyát, ezt követően a bandája csupán egyetlen alkalommal rabolt ki Union Pacific tulajdonában lévő vonatot. Soha többé nem nyúltak Union Pacific járathoz és ezt követően a banda, amelyet addig soha sem tudtak elkapni, soha sem tudott hibázni, soha sem tudtak kiszúrni vele, hirtelen elkezdett mindent rosszul csinálni. Elmentek úgy rabolni, hogy a rendőri erők már eleve ott vártak rájuk. Megláttak egy rendőri osztagot, ami éppen akkor fordult be a sarkon, lövöldözésbe keveredtek, és ami még érdekesebb ebben, hogy annak ellenére, hogy a rablásokat Cassidy ötlötte ki és tervezte meg, ő maga nem ment velük, csak a bandát küldte és aztán egyből katasztrófa történt. Hmmm. A másik érdekes dolog Butch Cassidy-vel kapcsolatban, hogy nincs tudomásunk arról, hogy ő maga valaha megölt volna valakit. És ugyanezt nem tudjuk Sundance-ről sem. Itt van tehát két legendás törvényen kívüli, akik vonatokat és bankokat rabolnak és a mozifilmekben úgy ábrázolják őket, hogy végigjárták a Vadnyugatot és a bandájuk, különösen ebben az időszakban, amikor a dolgok rosszra fordultak, elkezdett lövöldözésekbe keveredni és törvényszolgákat ölni. Butch-csal és Sundance-szel kapcsolatban viszont – ha megnézed a tényeket – nincs tudomásunk arról, hogy ők valaha is megöltek volna valakit. Eltöltöttem néhány évet a szövetségi bűnüldözés területén és amikor elolvastam ezt, amikor tudomást szereztem erről és megnéztem a tényeket, arra gondoltam: „hmmm, egy bűnbanda tagjai, akik rablásokban és hasonlókban vesznek részt, de ők az egyedüliek, akik soha nem lőnek és egészen bizonyosan nem ölnek meg senkit, még a bűnüldözők közül sem – nos, számomra ők fedett ügynöknek tűnnek." Mit jelenthet ez számunkra Butch, Sundance és barátaikkal kapcsolatban?

 

Egy pillanatra térjünk vissza az általuk létrehozott farmra. Ahogy a képen láthatod, itt van Argentína, San Carlos de Bariloche, és a piros csillag jelzi a farm helyét, ahol a Cassidy-ranch volt. Ott van fent Bariloche és tőle lent délre ott van az a ranch, amit 1901-ben hoztak létre.

cholila.jpg

Szóval hogyan lehet az, hogy a régi vadnyugati vonatrablók és E. H. Harriman, a Union Pacific vasúttársaságtól, találkoznak és valamiféle megállapodást kötnek? Miért szerepelhetett a megállapodásban az, hogy Butch és barátai lemennek oda, pont erre a bizonyos helyre és megalapítanak ott egy ranch-ot. Hmm. Mi folyik itt? Továbbá ezzel egy időben, ott van egy német szervezet, ami Dél-Amerikában működik. Lehet-e kapcsolat a kettő között? Véleményem szerint e három ember története nem teljesen lett felfedve. Meséltem Butch-ról és Sundance-ről. Sundance kölyök neve valójában Harry Longabaugh volt, és ő egy mesterlövész volt. Megint csak, egy mesterlövész egy bűnbandában, aki nem lő rá senkire, nem öl meg senkit. Számomra, olyasvalaki számára, aki korábban szövetségi ügynök volt, az én nézőpontomból szemlélve ő zsaru volt – egy fedett ügynök. A képen mellette látható hölgy pedig még egy ennél is bámulatosabb történettel rendelkezik, és akiről a bizonyítékok számomra azt sugallják, hogy ő sem Sundance barátnője, sem pedig felesége nem volt. Ő egy apáca volt, akit az USA titkosszolgálata behálózott. Van valami, amit talán még soha sem hallottál Etta Place-ről. Azt hiszem ő ma egy másik néven van eltemetve. 1915-ben egy valószínűsíthetően külföldi ügynök meggyilkolta őt, de ez már egy másik történet. Ez a három ember tehát lement Dél-Amerikába és megalapított egy farmot, egy későbbi náci menedékhely közelében lévő területen. Hogyan kapcsolódik mindez a németekhez? Nos, nézzük meg az ehhez kapcsolódó pénzügyi szálat. Előbb azonban még vessünk egy pillantást néhány német úriemberre. Ha megpróbáljuk beazonosítani, hogy kik lehettek ezek a német nacionalisták, akik valójában a NYMZA mögött álltak és támogatták őket, úgy gondolom lesz néhány nyilvánvalóan gyanús alak a német történelemben. Kezdjük először is Karl Reichenbach-hal (1788-1869), aki a 18-ik század végén született és még élt a Sonora Aero Club működésének idején.

k_reichenbach.jpgŐ kémikus, geológus, kohász, nagyiparos volt és a Porosz Tudományos Akadémia filozófus tagja. Az a fajta klasszikus filozófus tudósok közé tartozott, akik megalapították és működtették a Királyi Társaságot egészen az 1830-as évekig, amikor is a bürokraták és a technológia megszállottjai átvették az irányítást e társaság felett és nem engedték meg az ilyen alkimistáknak és hermeneutikusoknak, hogy bármihez is közük legyen. Ő tehát egy olyan fickó volt, aki talán azt mondhatta: „igen, NMYZA, ez egy jó elgondolás." Karl Kellner (1851-1905) egy másik gyanúsítottja lehet azon személyeknek, akik mozgatórugói lehettek a NYMZA csoportnak.

k_kellner.jpg

Megint csak, Kellner is alkimista, feltaláló, nagyiparos és misztikus, alapító tagja az OTO-nak (Ordo Templi Orientis – „Keleti Templomosok Rendje"), amelynek ugye más hírhedt személyek mellett Aleister Crowley is tagja volt. Kellner az a fajta német nacionalista, aki kezdetektől fogva részt vett ebben a szervezkedésben. Élete éppen a Sonora Aero Club és az 1890-es évek léghajó észleléseinek időszakára esett. Hozzá hasonló személy lehetett Friedrich Wannieck is (1838-1919).

f_wannieck.jpgUgyancsak vasiparral és mérnökséggel foglalkozó nagyiparos. Ezek a fajta fickók biztosították a nyersanyagot, a know-how-t a léghajók megépítéséhez. És újfent azt látjuk, hogy Wannieck egy misztikus, továbbá szenvedélyes nacionalista volt - és ugyebár a NYMZA első betűje nacionalistát jelent. Itt van továbbá a következő úriember, Walter Rathenau, aki minden bizonnyal összekötőként, közvetlenül kapcsolódik a 19-ik századi léghajók időszakához és a nácikhoz.

w_rathenau.jpg

Mérnök és nagyiparos, kémikus és filozófus – megint csak filozófus tudós. Ő volt az elnöke az AEG-nek, és ez a név ismerős lehet számotokra, mert az AEG (AEG Aktiengesellschaft – a világ egyik legnagyobb elektronikai vállalata, irodatechnika, repülőgépgyártás, háztartási gépek, rádió és hangtechnika, vasút – minddel foglalkozik) közvetlenül kapcsolódik a náci Haranghoz. Mr. Rathenau ugyancsak szenvedélyes nacionalista volt és az a gyanúm, hogy minden bizonnyal a NYMZA tagja, vagy annak vezetésében is részt vett. Végül pedig itt van Hjalmar Schacht.

h_schacht.jpg

Az ő személye minden bizonnyal hidat képez a 19-ik század miliője és a nácik között. Politikus, bankár, az Uránia szabadkőműves páholy tagja és megint csak misztikus. Kezdetben Adolf Hitler támogatója volt, de a történelem azt mutatja számunkra, hogy ez a későbbiekben talán megváltozhatott. És emellett természetesen Schacht bankár is volt.

 

Tehát akkor foglaljuk össze ezt a német történelmi szálat. Kezdtük tehát a porosz nacionalista időszakkal, aztán ott volt Dellschau, egy német emigráns, aki a NYMZA-ról beszélt – egy olyan német szervezetről, amely felügyelte a Sonora Aero Club tevékenységét, amely szintén német emigránsokból állt. Ez az az időszak, amelynek során Reichenbach részt vehetett a NYMZA tevékenységében és befolyással lehetett rá, vagyis itt történelmi kapcsolódási pontokat fedezhetünk fel. Ezt követően jött a második birodalom időszaka a nagyiparosokkal és misztikusokkal. Ebben az időszakban mentek a németek Dél-Amerikába, és van egy német bankárunk, aki – majd látni fogjuk – kapcsolatban állt Harriman-nel és az egész Butch Cassidy-féle ranch-csel Argentínában. Hmmm. És persze ott vannak még a léghajó észlelések Dél-Amerikából és ez az időszak Kellner, Wannieck, Rathenau és Schacht idejével esik egybe - csak hogy történelmi kontextusba tegyük mindezt. Ez aztán elvezet bennünket a Harmadik Birodalomhoz, Rathenau-hoz és az AEG-hez, és végül a náci Haranghoz és persze természetesen Schacht-hoz, a politikus, bankár misztikushoz, aki kapcsolatban állt Hitler-rel.”

 

A cikk itt folytatódik:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/walter_bosley_kezdetek_a_szakadar_civilizacio_kiemelkedese_2_resz