Eve Lorgen - Az idegen szerelmi manipuláció: földönkívüliek által indított párkapcsolati drámák / 2. rész

lorgen_love_bite1.jpgFöldönkívüli elrablásokkal foglalkozó cikksorozatunk újabb fejezetében egy magyar nyelven eddig alig tárgyalt témát szeretnénk körüljárni, megismertetni. Eve Frances Lorgen író, hipnoterapeuta, csaknem 30 éve kutatja a rendhagyó traumák és földönkívüli elrablások témakörét. Számos szakterületen szerzett jártasságot, pl a keleti orvoslás, miszticizmus, sámánizmus és harcművészetek, ezek mellett pszichológiából és biokémiából szerzett diplomát és több éven keresztül a biotechnológiai iparban dolgozott. 1994-ben indította segélycsoportját, melyben különböző traumás esetek megtapasztalóinak nyújtott terápiás segítséget. Karla Turner munkássága inspirálta abban, hogy később - Turnerhez hasonlóan - ő is közeli munkatársa lett az ismert ufo-kutatónak, Barbara Bartholic-nak.

 

A rendhagyó traumák körébe az emberi megtapasztalás normál tartományain kívül eső traumatikus események tartoznak. Ezek közé sorolhatók földönkívüli elrablások, halálközeli élmények, sámánbeavatások, a katonaság által elkövetett emberrablások (MILAB), elmekontroll, spirituális hadviselés, pszichés támadások, különböző szektákban szerzett tapasztalások és nárcisztikus bántalmazások. Pályafutása kezdetén földönkívüli elrablások áldozatainak nyújtott terápiás segítő munkája során rengeteg olyan szokatlan tapasztalást fedezett fel, amelyek gyakran előkerültek földönkívüliek által elrabolt és MILAB áldozatok beszámolóiban. Terápiás munkájának egyik legkiemelkedőbb aspektusát – a főként a katonaság sötét projektjeiben résztvevő, vagyis MILAB áldozatoknak nyújtott segítségnyújtás mellett - azok a tapasztalások jelentik, amelyek valamiféle megrendezett párkapcsolati esetekként, vagy ahogy ő maga nevezi „idegen szerelmi manipulációként” (alien love bite) jellemezhetők. Az idegen szerelmi manipuláció gyakran félreértett és sok esetben tabuként kezelt aspektusa a földönkívüli elrablásos tapasztalásoknak: földönkívüliek által megrendezett és irányított emberi párkapcsolatok és az elrabolt személyek életének manipulálása. Azonban ahogy egyre több és több ember állt elő és osztotta meg tapasztalatait szokatlan „megrendezettnek tűnő párkapcsolataikról”, Lorgen felfedezte, hogy mindez nem kizárólag a földönkívüli elrablásokat átélt populációra vonatkozik, hanem sokkal széleskörűbb jelenségnek tekinthető. Az alábbi cikkben megpróbáljuk – Eve egy összefoglaló írása és egy vele készült interjúfordítás formájában - röviden bemutatni a jelenség főbb részleteit és jellegzetességeit.

 

FIGYELEM!!!

A CIKK VÉGÉN FONTOS KIEGÉSZÍTÉSKÉNT A TERAPEUTA SZEMRÁD NÁNDOR A TÉMA KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT GONDOLATAIT ÉS MEGLÁTÁSAIT OLVASHATJÁTOK!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Földönkívüli beavatkozás az emberek szerelmi kapcsolataiba

Interjú Eve Lorgen-nel

http://www.whale.to/b/lorgen_i.html

 

Kérdező: Eve, mikor kezdted a kutatást az ufo-k és földönkívüliek témakörében és mikor botlottál bele az "idegen szerelmi manipulációs" esetekbe?

 

Eve Lorgen: Egész életem során érdekeltek a "földönkívüliek". Abba a naiv hitte ringattam magam, hogy mindegyikük jószándékú, és a mi spirituális fejlődésünk érdekében van itt. Miután a 70-es évek végén elkezdtem olvasni Bud Hopkins könyveit, "Elveszett Idő" (Missing Time), "Betolakodók" (Intruders), stb, ekkor kezdtem el rájönni, hogy az életemben lezajlott néhány saját élményem klasszikus földönkívüli elrablás volt. Ettől kezdve indultam el felkutatni olyan sok könyvet a földönkívüliekről, ufo-elrablásokról és spiritualitásról, amennyit csak tudtam. Csak az 1990-es évek közepén botlottam bele az "idegen szerelmi manipulációs" szindrómába, amit egy veterán elrablás kutató és hipnoterapeuta, Barbara Bartholic magyarázott el nekem.

https://goodethungary.blog.hu/2020/12/15/emlekek_a_melyurbol_barbara_bartholic_oroksege_1_resz

Dr Karla Turner munkássága vezetett el ahhoz, hogy megismerkedjek Barbara Bartholic-kal. Abban az időben a segélycsoportomban számos elrabolt személy ment keresztül azon, amit úgy hittek, hogy "idegen felügyelőik által megrendezett szerelmi kapcsolat".

 

Kérdező: Szerinted milyen lények a földönkívüliek, honnan jönnek, és mi az, amit leginkább akarnak?

 

Eve: A földönkívüli fajok változatosak. Sok beszámoló van különböző típusú idegenekről, kis Szürkékről, inszektoid lényekről (imádkozó sáskaszerű típusokról), barna-barnás Szürke humanoidokról, alacsony, fekete csuklyás troll lényekről, gyíkszerű reptoidokról, embernek tűnő északi típusúakról, magas fekete Szürkékről, magas Fehérekről, hatalmas Sárkánylényekről és olyan csuklyás lényekről, akiknek ragyogó vörös, kígyószemük van - akik talán egy bizonyos típusú reptilián lények lehetnek. Vannak jelentések sötét "árnyékemberekről", sötét "energiafoltokról", fénylabdákról és mindenféle szellemszerű interdimenzionális lényről, akik talán egyáltalán nem is földönkívüliek és akik talán nem rabolnak el bennünket fizikailag.

 

Az idegenek talán egy másik idővonalról, vagy a naprendszerünkön belüli, vagy azon kívüli helyszínről, vagy egy másik galaxisból származnak. Néhány lény, akiket interdimenzionálisnak szoktunk nevezni, talán a sámánok által "felső vagy alsó világokból" származik. A reptiliánokról az a hír járja, hogy a mi saját világunkból valók, itt élnek lent, földalatti barlangokban. Más földönkívüliekről úgy hiszik, hogy a Szíriuszról, Zeta Reticuli-ról, Alpha Centauri-ről, stb származnak. De nem tudom tényekkel alátámasztani ezeket az állításokat.

 

Az elrablásokról szóló beszámolók alapján, úgy hiszem, hogy a Szürkék (legalábbis azok, akik a genetikai, orvosi és érzelmi kísérleteket végzik) és számos reptilián azt a finomságot akarja belőlünk, ami az emberi "prána"-nak és "kundalini szexuális energiának" felel meg. Ha mélységeiben tekintjük át az elrablásos tevékenység energetikáját és spirituális aspektusait, láthatjuk, hogy valami sokkal mélyebb dolog zajlik itt. Ez vezetett el engem az "idegen szerelmi manipuláció" elméletének felállításához. Elsődleges kreatív energia állítható el egy emberi érzelemből és a fizikai testből a szexuális és kundalini energiautak felerősítése révén.

 

Kérdező: Mit gondolsz egyes ufo-kutatók véleményéről, akik azt mondják, hogy ez nem földönkívüli, hanem egy ősrégi démoni jelenség, ami alatt egy ismeretlen ellenőrzési mechanizmus működik a saját hasznára?

 

Eve: Úgy hiszem, sok igazság van ebben az alapvető kijelentésben. Azonban jobb, ha elkerüljük az "idegen" jelenlét komplexitására vonatkozó egyszerű fekete-fehér feltételezéseket. Saját tapasztalataim és más elrabolt személyek és hiteles spirituális keresők megfigyelései alapján van valami igazság abban, hogy egy "spirituális hadviselés" játszódik le a földönkívüli elrablások és "interferencia" szindróma során. Az idegen szerelmi manipulációról írt könyvemben leírom azokat az eseményeket, amelyek megelőzik és követik egy kutató saját tapasztalatain alapuló igazságkeresését. Kirívó és harsány interferencia létezik láthatatlan erők részéről, hogy megakadályozzák a tudatába kerülés/tudatosodás folyamatát, hogy szembeszegüljünk az idegen jelenlétnek és szándékoknak. Ahogy Barbara Bartholic megjegyezte: "Ez az egész olyan, mint egy Nintendo-játék".

 

Ha van olyan kutató, akinek a munkáját szívesen ajánlom, az a briliáns gnosztikus tudós, John Lash.

https://goodethungary.blog.hu/2015/09/09/john_lash_a_szofia_mitosz_es_a_gnosztikusok_tanitasai_a_fold-kiserletrol_1_resz

Számos könyvet és cikket írt az ősi kopt gnosztikus hiedelemről, az "Archon"-okról - akiket egy idegen erőként írnak le, akik olyan ideológiai vírusokkal fertőzik meg az emberi elmét, amik aztán eltérítik az emberiséget a valódi emberi potenciáljairól.

 

Ez többnyire az istenségről alkotott téveszméken keresztül történik. Ez az arkhontikus behatolás négy alapvető módon manifesztálódik: vallási ideológiák, mentális/gondolati szintaxis, a szuggesztió ereje és közvetlen összejátszás (vagyis elrablás). Jakab első apokalipszisében - egy, a Nag Hammadi könyvtárban talált értekezésben - olyan részletek olvashatók, amelyek földönkívüli-szerű lényekkel történő találkozásokat írnak le, néha kifejezett tanácsokat fogalmaznak meg benne arról, hogy hogyan kezeljük ezeket a lényeket és az "arkhontikus manipulációt". Az ősi gnosztikusok nemcsak az "arkhontikus behatolásnak" voltak alaposan tudatában, de annak a lehetőségéről is tudtak, hogy az emberek teljesen "arkhontizálódhatnak". Ez a megfigyelés párhuzamba állítható azzal a tendenciával, hogy néhány kontakta és túlbuzgóan vallásos és ufo-hívő szekta reptilián és drákonida lények erős befolyása alá kerülhet és akár gazdatestként is szolgálhat számukra.

 

Részletesebben szó van erről John Lash "Kundalini és az Idegen hatalom" című írásában

( http://www.metahistory.org/Kundaliniforce.php ), amelyben leírja, hogy az arkhónok leginkább azért irigykednek az emberiségre, mert az anyjuk - Sophia - testében élünk. Emberi természetünkben benne foglaltatik a Kundalini kígyó ereje. A gnosztikus mítosz szerint, az arkhónok egy olyan inorganikus lényekből álló faj, amely rendellenes módon jött létre Aion Sophia atomi anyagra gyakorolt hatásának következtében, mielőtt maga Sophia megtestesült volna a Föld bolygóban (Gaia mítosz). Arkhónoknak hívják őket, mert a Föld és a Naprendszer kifejlődése előtt keletkeztek, de az emberiséggel ellentétben, ők nem közvetlenül a Pleromából emelkedtek ki.

 

Bizonyos értelemben, ők a mi rokonaink, de velünk ellentétben, ők nem képesek az alapvető kedvességre, jóságra és a kreatív isteni intelligenciára. Az emberiség rendelkezik az epinoia, vagyis a gondolat erejének képességével, ami a kreatív képzelet képessége, szemben a mentális fantáziával és színleléssel/szimulálással, amiről köztudott, hogy az arkhónok elég jók benne. Például az idegenek virtuális valóságot használnak az elmekontroll és az elrablások során.

 

Véleményem szerint, az idegenek, akik levezénylik ezt a szerelmi megszállottságot, aminek során az érzelmi dráma a tetőfokára hág, megpróbálják felépíteni ezt a kundalini kígyó erőt az elrabolt személyben, majd aztán kiszipolyozzák ezt az energiát a saját használatukra. Bizonyos értelemben megpróbálják leutánozni azt, amit a szakrális szexualitás és a tantra létrehoznak; természetfeletti erőt és a "sziddhi"-ket. Az ősi gnosztikusok, akik tudatában voltak és értették ezt az "arkhontikus stratégiát", tudták, hogy ha spirituális praktikák és a szakrális szexualitás segítségével fel tudják emelni és ápolni a saját kundalini kígyójuk erejét, legyőzhetik a betolakodó idegen hatalmakat. Fülöp evangéliumának 70-ik szakaszában azt olvashatjuk: "az idegen hatalmak nem látják azokat, kik a tökéletes fénybe öltöztek, így fogva tartani sem tudják őket." Más szóval, a szakrális szexualitás beavatottja képes legyőzni az arkhón (értsd reptilián és drákonida) befolyást, akik hibát hoznak létre az elménkben és azzal fenyegetnek, hogy átveszik a testünk feletti irányítást.

 

John Lash imént említett írásában megemlíti, hogy "az arkhónok sok blöfföt és színlelt bátorságot alkalmaznak. Olyan módon vannak hatással az elménkre, hogy azt higgyük, sokkal többet képesek megtenni, mint amire valójában képesek, de mivel mi elhisszük ezt, akaratlanul is átadjuk/átruházzuk neki a saját hatalmunkat. Ennek eredményeként elérik, amit akarnak, mert mi cserbenhagytuk/elárultuk a saját képességeinket. Így aztán az arkhónok kinyilvánítják az emberiség feletti uralmukat, sőt, úgy tesznek, mintha ők lennének a mi teremtőink." Mai kifejezéssel élve, azt mondhatnánk rájuk, hogy "pózerek".

 

Kérdező: Röviden el tudnád mondani, hogy személyesen neked milyen tapasztalásokban volt részed?

 

Eve: Röviden nehezen tudnám elmondani, de megpróbálom. Paranormális és interdimenzionális találkozásokkal való tapasztalásaim nagyon korán kezdődtek az életemben, mielőtt elkezdtem volna járni, vagyis kilenc hónapos koromban. Az egyik legkorábbi emlékem az, hogy lebegek a talaj felett és nézem a két idősebb nővéremet, amint játszanak a házunk udvarán, és hangyamérget esznek. Megpróbáltam figyelmeztetni őket, hogy ne egyenek abból, de nem hallottak meg. Később anyám elmondta, hogy mindkét nővéremet kórházba kellett vinni, hogy kimossák a gyomrukat, mert hangyamérget ettek. Amikor elmondtam anyámnak, hogy én emlékszem rá, hogy láttam őket, amint beleesznek a méregbe, és megpróbáltam figyelmeztetni őket, azt mondta: "Az lehetetlen! Még csak kilenc hónapos voltál, még járni sem tudtál." De én vissza tudtam idézni ezt és egy teljesen tudatos testen kívüli élményben volt részem.

 

Az idegen látogatások olyan 4 éves koromban kezdődtek és tisztán fel tudom idézni egy kiesett idő megtapasztalást, az udvarunkban voltam egy barátommal, miközben mindkettőnk édesanyja vigyázott ránk, amíg mi a hintán játszottunk. Egy hatalmas sugárhajtású repülőgép repült el felettünk nagyon lassan, és ott lebegett felettünk, és én olyannyira izgatott lettem, hogy láthatom ezt és büszke voltam rá, hogy nem ijedtem meg tőle. (Természetesen sugárhajtású repülőgépek nem lebegnek alacsony magasságban az ember udvara felett, tehát ez nem egy repülőgép volt.) A barátom mellettem a hintán megrémült és hisztérikusan sikítozni kezdett, az udvarunk felett lebegő nagy repülő láttán. Én odafutottam anyámhoz, hogy beszámoljak neki a repülőről, mikor azt láttam, hogy ő és a barátom anyja ott ülnek teljesen lefagyva, és egy szót sem szólnak, mintha komplett transzállapotban lettek volna, mozdulatlanul. Végül én is a barátom után szaladtam. Aznap este izgatottan beszélni akartam apámnak az udvarunk felett lebegő repülőről, de anyám közbeszólt, hogy ne beszéljek róla - mintha utasításba adta volna nekem, hogy ne beszéljek róla.

 

Felnőtt életem során is voltak ekkor-akkor látogatások, de ezeknek a beavatkozásoknak a száma egyre csökken, ahogy egyre több spirituális és belső munkát végzek. És természetesen megtapasztaltam az "idegen szerelmi manipulációt" is egy másik elrabolt személlyel. Ez volt az egyik legmélyrehatóbb és legfájdalmasabb érzelmi tapasztalásom egész életem során. Ez inspirált engem arra, hogy megírjam "Az idegen szerelmi manipuláció: Földönkívüli beavatkozás az emberek párkapcsolataiba" című könyvemet.

 

Kérdező: Ebben a könyvben arról írsz, hogy hogyan avatkoznak közbe az idegenek az emberek szerelmi ügyeibe. Ez egy nagyon ijesztő gondolat. Mik a tipikus jelei annak, ha valakivel ilyesmi történik?

 

Eve: A könyvemben részletesen bemutatom egy lehetséges, idegenek által "hangszerelt" szerelmi viszony jeleit és tüneteit. Elrabolt személy vagy és több alkalommal is megtapasztaltál ilyesfajta eseményt az életed során és a családodban; voltak ufo-észleléseid; kiesett idő tapasztalásaid; deja vu érzéseid, hogy voltál már korábban is ezzel a "partnerrel"; szerelem első látásra; az idegenek által kiválasztott partnert körülvevő paranormális események és szinkronicitások; élénk álmok a partneredről mielőtt találkoznátok; "asztrális szex" érzése és kötődés a partnerhez álmok során; erős empatikus és akár telepatikus kapcsolódás a társaddal; szerelmi megszállottság, hogy megtaláld őt és ennek a társnak a társaságában legyél minden körülmény ellenére. Majd aztán ez a szerelmi megszállottság kapcsolattá fejlődik, majd hirtelen vesz egy éles fordulatot azzal, hogy a másik partner egyszerűen "lekapcsol", gyakran egy idegen látogatást vagy elrablást követően. Gyakorta ezek az érzések kölcsönösek, legalábbis egy darabig.

 

Ez eltarthat hónapokig vagy akár évekig, és nem csak egy, hanem több "idegenek által" kiválasztott szerelmi partnerrel is. Ez egy nagy, drámai érzelmi hullámvasút, mely tele van paranormális és pszichés hatásokkal és elszenvedőjét nagy kimerültségben hagyhatja. Az embert úgy ösztökélhetik, hogy találkozzon és érintkezésbe lépjen a célszeméllyel, azzal hogy az idegenek telepatikus utasításokat és akár tudatalatti szuggesztiókat is küldenek, hogy olyan dolgokat tegyen ezzel a személlyel, amit normál esetben nem tenne. A szerelmi kapcsolat magas érzelmi intenzitású drámája közben az idegen látogatások és paranormális események száma fokozódik.

alvb_5.jpg

Egy elrabolt személy vázlatrajza az idegenek által beültetett mentális képről, mely a féltékenység és viszonzatlan szerelem érzését váltotta ki belőle

 

Kérdező: Miért történik mindez? Az idegenek valamilyen túláradó érzelmeket akarnak kiváltani - akár jót akár rosszat?

 

Eve: Azt hiszem, az idegenek azokat az embereket próbálják meg befolyásolni, akik a saját tudatosságuk és a lelki erejük hiánya miatt befolyásolhatók. Ettől függetlenül van továbbá egy genetikai tényező is. A fizikai elrablások az idegen behatolás legnyilvánvalóbb aspektusát jelentik. Az idegen behatolásnak vannak sokkal kifinomultabb, nehezebben megfogható szintjei is az emberi viszonyokba és ahogy az ember megnöveli a saját tudatosságát és paranormális észlelési képességét, elkezdjük látni a nagyobb képet, ahhoz hasonlóan, mint ahogy az ősi gnosztikusok figyelmeztettek minket az arkhónokra.

 

Szem előtt kell tartanunk, hogy amikor "idegenekről" beszélek, akkor azokra értem, akik olyan elrablásokban, beavatkozásokban vesznek részt, amik során a jogaink sérülnek. Az egyik ilyen alapvető jogunk, hogy tudatában legyünk ennek a behatolásnak, de ezt az idegenek elmekontrollja leblokkolja. Nem a többi típusú lényről beszélek, például jószándékú angyalokról, interdimenzionális és akár jóindulatú földönkívüliekről. Alapjában véve a cselekedeteik alapján ismerhetők fel, ez alapszabály. De ugyanakkor mindez függ az egyén tudatossági szintjétől is és vallási hitétől is, ami talán belesodorhatja őket abba, hogy "idegen elkövetők" áldozatai legyenek. Általánosságban véve a "negatív szándékú idegenek" megpróbálják ellopni tőlünk azt, amit ők saját maguk nem tudnak létrehozni: az elsődleges kreatív szeretetenergiát a kundalini felizgatásán/vágykeltésen keresztül, és az isteni forráshoz való mély érzelmi kapcsolódást.

 

Úgy tűnik, hogy hiányzik belőlük az empátia, ami arra készteti őket, hogy nagy érzelmi drámákból táplálkozzanak, mintha ez valamilyen drog lenne a számukra, amire iszonyúan szükségük van. Azoknak a lényeknek, akik mélyen kapcsolódnak az isteni szeretethez és intelligenciához, nincs szükségük arra, hogy az emberi prána vámpírjai legyenek. A negatív lényeknek és gonosz mágusoknak azonban igen. Jószándékú lények együttérző módon fognak cselekedni a saját tudatossági folyamatuk bővítése érdekében, nem azért hogy, lezárják azt, vagy hogy megpróbáljanak rávenni minket, hogy istenként imádjuk őket.

 

Megfigyeléseim alapján az idegeneknek - vagy bárkik is legyenek, akik ezen álarc mögött tevékenykednek - számos okuk van arra, hogy két embert összehozzanak:

 

- learatni azt az energiát, ami a nagy intenzitású érzelmi dráma és szexuális kundalini vágykeltésen keresztül jön létre

- megzavarják az elrabolt személy életét, amikor például elkezdi keresni az igazságot arról, hogy mi történt vele valójában, és ekkor belevezetik őt egy vad érzelmi hajszába, felültetik egy érzelmi hullámvasútra egy idegen szerelmi manipulációs helyzet során - vagy már létező kapcsolatot törnek ketté. A megzavarás motívuma sok kutató esetében megjelenik, továbbá olyanoknál is, akik éppen áttörnek az "idegenek programozásán"

- reprodukciós célból, így a párnak olyan gyerekeik lesznek, akiket az idegenek akarnak

- a MILAB áldozatok esetében az idegen szerelmi manipulációt arra használják, hogy felerősítsék a kundalini-t, így az elrabolt személy paranormális és pszichikus képességei megnövekednek mielőtt speciális "elmekontroll műveletekre" küldik őket.

 

Kérdező: A szerelem, ami idegen erő hatására jön létre, nem valódi szerelem?

 

Eve: Ez egy kitűnő kérdés. Azt gondolom, hogy a szerelem valós, hiteles, amikor két ember felismeri, hogy nagyon erős kapcsolódás van közöttük, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között keveredtek egymás mellé. Ami zavarba ejtő, hogy az idegenek milyen könnyedén tudnak manipulálni minket, akiknek úgy látszik, nincs meg az erőnk ahhoz, hogy megvédjük magunkat ezektől a machinációktól. Képesek "lekapcsolni" az egyik személyt, aki éveken keresztül emészti magát a viszonzatlan szerelem miatt.

 

A Ted Rice-eset kapcsán kiderült, hogy az idegenek erős szívkapcsolatot hoztak létre Ted és partnere Jill között azzal, hogy Jill szívcsakrájából valamennyi energiát összefontak Ted szívközpontjával. De ez a folyamat visszafelé nem történt meg, és ez egy erős szerelmi kapcsolódást eredményezett Ted részéről, aki szerelembe esett Jill-lel. Az ő szívét bevonták ebbe, de ez nem oda-vissza alapon történt. Ebben az esetben láthatjuk, hogy az idegenek manőverezésének köze van a szívenergiához. Azt gondolom azonban, hogy ennél többről van szó.

 

Egy másik szerelmi manipulációs esetben az elrabolt személynek azt mondták az idegen "felügyelői", hogy megpróbálnak összepárosítani bizonyos embereket múltbéli életeik karmikus kapcsolódásai alapján és hogy ezeket a kapcsolódásokat az idegenek bizonyos embereket összekötő valamifajta energiaindaként képesek látni. Szóval amikor az idegenek összepárosítanak két személyt, akkor erős múltbeli életek kapcsolódásait veszik alapul az energiatesten keresztül. Ennek a bizonyos elrabolt személynek elmondták, hogy nem minden általuk összehozott szerelmi kapcsolat jár sikerrel. Tehát ebben az esetben, mondhatjuk, hogy ha valakit összepárosítanak egy arra kiszemelt partnerrel, akivel már volt előző életbeli karmikus kapcsolódása, akkor a köztük lévő szerelem és a kapcsolódás valódi. Ezt a kapcsolatot mindvégig "segítik".

 

Kérdező: Ha belekerülsz egy ilyen kapcsolatba, akkor az azt jelenti, hogy egy magasabb erő "akarja" ezt?

 

Eve: Úgy hiszem, hogy életünk minden eseményét valamilyen módon korábbi körülmények okozzák, legyen az akár karmikus, vagy jelenlegi élethelyzet. Transzcendens nézőpontból szemlélve elmondhatjuk, hogy életünk minden eseménye tanulásunkat és tudatosságunk növekedését szolgálja. De ez nem jelenti azt, hogy a tettesek, bántalmazók vagy kellemetlen emberek az életünkben azért teszik, amit tesznek, hogy a mi "jobbításunkat" szolgálják. Ők elkövetők; a kígyó az kígyó, a farkas az farkas, és az idegen pedig idegen. Megvan a saját motivációjuk arra, amit tesznek, azon alapulva, hogy milyen szinten állnak spirituálisan. Ami fontos, az a saját szándékunk és a szívünk tisztasága a magasabb bölcsesség megismerésére. Amikor meghozzuk ezt a lelki döntést, a nagyobb univerzumi hatalom igazodni fog hozzánk és megfelelő körülményeket teremt a nagyobb léptékű tanulás érdekében.

 

Idegenekkel való saját tapasztalataim során, ahogy egyre inkább egy felbátorodottabb nézőpontra váltottam, a rászedések száma is csökkent az életemben az idegenek és más kapcsolatok tekintetében. Az idegenek is megváltoztatták a stratégiájukat és a fizikai elrablások helyett sokkal inkább "álomhackeléseket" alkalmaznak, ahol megpróbálják tönkretenni az önbecsülésemet és az önbizalmamat. Vagy kellemetlenséget okoznak másoknak a családomban, vagy a barátaim körében. Ha rosszul éreztem magam, vagy erőtlennek, akkor nagyobb erőhöz jutottak az életem felett.

 

Kérdező: Lehet egy ilyen kapcsolat jó kapcsolat, amiért minden körülmények között érdemes küzdeni, VAGY ennek szükségszerűen rossz és drámai véget kell érnie?

 

Eve: Megint csak, egy szerelmi kapcsolat sikere a két partner bölcsességétől és belső erejétől függ, az idegen beavatkozástól függetlenül. A szerelem valós és a saját javunkra fordítható. Választhatjuk, hogy szeretjük egymást és nem engedünk az "idegen manipulációnak", hogy az utunkba álljon, ha mindketten tudatában vagyunk annak, hogy mivel állunk szemben. A probléma az, hogy általában az egyik partner több tudatossággal bír a másikhoz képest. Vagy az egyik partner olyannyira híján van a tudatosságnak és a saját gyengeségei okán olyan könnyedén manipulálható, hogy a kapcsolatért nem éri meg tovább küzdeni. Az igaz szerelem, ami erőteljes és önzetlen, tudja, hogy mikor a legbölcsebb elengedni egy partnert, akiről tudjuk, hogy egészségtelen lenne számunkra. A legerősebb szerelmi kapcsolatok azok, ahol gyakorolhatod a szakrális szexualitást és a tantrát. (De vigyázz a reptiliánokra és drákonidákra a hátad mögött! A spirituális védelem erősen ajánlott!)

 

A weboldalamon található egy interjú, amit egy idegen szerelmi manipulációt megtapasztaló személlyel, Kundra-val készítettem. Sok évnyi elmélkedés után rájött, hogy egy reptilián gazdatestként szolgáló fekete mágus támadása alatt áll azon képessége miatt, hogy képes shakti energiát tantrikus eszközökkel továbbítani. Meg kell jegyeznem, hogy megfigyeléseim szerint, ha az adott személy minél inkább spirituális képességekkel rendelkezik, az idegenek annál inkább célba fogják venni, ha tudják. Ugyanez igaz a MILAB áldozatokra is. A MILAB áldozatok valódi földönkívüli elrablások áldozatai, akiket a hadsereg/titkos kormányzat ugyancsak elrabol. Ezekben a személyekben alapjában véve alternatív személyiségeket hoznak létre, és ügynökökként fekete műveletekbe vonják be őket, látens paranormális képességeik miatt, úgymint telekinézis, távolbalátás, telepatikus kommunikáció képessége, stb. A MILAB áldozatok gyakran vannak kitéve idegen szerelmi manipulációnak, ahol a "Rómeó-ügynököt" azért küldik az életébe, hogy kontrollálja vagy megzavarja őket, hogy ne beszélhessenek az átélt tapasztalataikról. Terápiás utazásukat, aminek segítségével meggyógyulhatnának traumáikból és elrablásaik során szerzett élményeikből, kisiklatják.

 

Kérdező: A legtöbb embernek problémái vannak a kapcsolataiban. Miből tudod megmondani a különbséget?

 

Eve: A legtöbb embernek amúgy is nagy nehézségei vannak a kapcsolataiban és amikor idegenek által elrabolt személy vagy MILAB áldozat vagy, ez jelentősen összetettebbé válik. Egy elrabolt személy esetében idegen "felügyelők" vannak, akik benne tartják az embert egy olyan életstílusban vagy kapcsolatban, amely az idegenek számára előnyös. Hogy az idegenek mit akarnak a választottjaiktól, az fogja meghatározni, hogy mekkora befolyásuk lesz a kapcsolati döntésekre. Ha azt akarják az elrabolt személytől, vagy MILAB áldozattól, hogy a tudatlanság állapotában, káoszban vagy részleges tudathasadás állapotában maradjon, akkor egy beteljesületlen vagy akár kontrolláló házasságba helyezik el, így az állandó szétesés állapotában tartják. Megfigyeléseim során újra és újra szembesültem ezzel. Amikor az idegen felügyelők jószándékúak, nem keltenek ekkora káoszt az ellenőrzés fenntartása érdekében.

 

Van néhány beszámolóm elrabolt személyektől, akiket egy nagyszerű partnerrel hoztak össze, majd megházasodtak és gyerekeik lettek. Ezek az elrabolt személyek nem tekintik magukat áldozatnak és jobban szeretik, ha kontaktának vagy megtapasztalónak nevezik őket. De ezek az esetek inkább a szabályt erősítő kivételek. Zavarbaejtő, amikor egykori kontakták, akik az idegeneket "spirituálisan felemelő űrtestvérekként" promótálják, elkezdik kétségbe vonni az idegeneket, vagy elkezdenek emlékek felbukkanni bennük, amelyek nem azok, mint amit hinni szerettek volna. Ekkor történik, hogy az idegenek stratégiát váltanak és olyan módon kezdenek el cselekedni, hogy megelőzzék a "megtapasztaló" valódi tudatosodását.

 

Megint csak, amikor erről beszélek, azokra az idegenekre gondolok, akik megtévesztenek. Sok olyan elrabolt személlyel találkoztam, akiknek pozitív és negatív találkozásokban is volt részük különböző típusú lényekkel. Meggyőződésem, hogy ha valakinek tiszták a szándékai, hogy az igazságot keresse, függetlenül attól, hogy miben akar hinni, az Univerzum különböző világokból származó segítőkkel fog válaszolni. Ezek a segítők segédkeznek az igazságkeresőnek, hogy tudatosabb és felszabadultabb legyen. És ez bizony néha konfrontációkhoz vezet más idegenekkel.

 

Kérdező: Az a gondolat, hogy ismeretlen, intelligens entitások manipulálják az érzéseinket, a szeretetünket és viselkedésünket, és hogy nem igazán van szabad akarat - vagy legalábbis az úgynevezett "elrabolt személyek" számára. Szerinted lehetséges, hogy ezeknek az embereknek az élete teljesen idegen elmekontroll alatt áll, mintha mondják átvették volna felettük az irányítást anélkül, hogy ők tudnának erről?

 

Eve: Azt hiszem a szabadságunk a tudatossági szintünktől és a szándékaink tisztaságától függ. Minél kevésbé vagyunk tudatosak, annál kevesebb kontrollal bírunk, ha idegenek beavatkozására kerül sor. Azt gondolom, az idegenek felsőbbrendűek, ami az elmekontroll technikákat illet és igen, sokan állnak az ő "varázslatuk" alatt. Saját tanulási tapasztalataim alapján, minél inkább tudatossá váltam, és minél inkább kétségbe vontam az idegen elmejátékokat, annál több erőt tudtam megtartani. (vagy legalábbis én így gondolom!)

 

Az emberiségre gyakorolt befolyásuk szempontjából az idegenek fizikai interakciói csak a jéghegy csúcsát jelentik. Amint kifejlesztjük saját paranormális észlelései képességünket, elkezdünk sokkal többet látni. A saját hitrendszereink tartanak vissza bennünket és ezek miatt mondunk le a saját hatalmunkról. Még ha ez igaz is, ez még nem jelenti azt, hogy nem kellene együttéreznünk azokkal, akik jobban az idegenek áldozataivá váltak. Ezek a fajta tapasztalások bárkivel megtörténhetnek, még akár a legjobbakkal is.

 

Kérdező: Mit tanácsolnál az érintett embereknek, különösen azoknak, akik hirtelen rájuk törő viszonzatlan szerelem miatt szenvednek?

 

Eve: Akár elrabolt személyek vagyunk, akár nem, mindannyiunknak lehetnek olyan kapcsolatai és szerelmi viszonyai, amelyek viszonzatlanok maradnak. Pokolian fáj, de felnyithatja a szemünket az illúzióra, és elrabolt személyként sokunk egyszerűen olyan családba született, ahol látogatásokra került sor, néha több generáción átívelően. Akarnunk kell meglátni, hogy mi is ez valójában, szemben azzal, mint amit hinni akarunk. És aztán engedjük el. Bárcsak könnyebb lenne. Van egy mondás: "jobb szeretve és elhagyva lenni, mintha soha nem szerettek volna."

 

A dolog jó oldalát tekintve, ha egyszer átéltél egy idegenek által "hangszerelt" szerelmi kapcsolatot, akkor rá fogsz ismerni következő alkalommal és már nem fogod engedni, hogy ilyen rossz hatással legyen rád. Legrosszabb ellenségeink nem is annyira az idegenek, hanem a saját félelmeink, hogy megosszuk tapasztalatainkat és emiatt elszigeteltek maradunk, vagy kinevetnek és elutasítanak minket. Számomra megérte az erőfeszítést, hogy nyíltan előálljak ezzel és megosszam tapasztalataimat a szerelmi manipulációról. Találkoztam néhány csodálatos emberrel, akik életre szólóan a barátaim maradnak.

 

Kérdező: Az egész könyvedet és magát a témát is nagyon felzaklatónak találom, bár nem először hallok róla. Valamelyest tehát jártas vagyok e területen. De hogyan reagálnak erre azok, akik még soha nem hallottak erről? Mit szólt mindehhez a családod, vagy a baráti köröd?

 

Eve: Nos, a kívülállók, akiknek nem volt részük ilyen tapasztalásokban, vagy soha nem hallottak ilyesmikről, nagy valószínűséggel rázzák a fejüket és azt gondolják, hogy megőrültél. Szerencsére a közvetlen családtagjaim nagyon befogadók és támogatták a könyvemet. Leggyakrabban csak azok hiszik le mindezt, akik maguk is átéltek ilyen tapasztalásokat, vagy ismernek olyasvalakit, akivel történt ilyen. Megingathatatlan figyelem és tudatosság szükséges ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyük, mit tesznek az idegenek. Sajnálatos módon az Ufológia fő fókuszát csakis a fizikai bizonyítékok utáni kutatás teszi ki, ami soha nem fog bennünket elvezetni a következő szintre, ahol valójában lennünk kellene ahhoz, hogy igazán foglalkozni tudjunk azt idegenekkel.

 

 

 

SZERKESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS + AJÁNLÁS

 

Ha úgy érzed, vagy sejted magadról, hogy neked is részed volt a fentebb leírtakhoz hasonló tapasztalásokban, esetleg tudatos emlékeid, vagy traumáid vannak elrablások kapcsán, és úgy gondolod, segítségre lenne szükséged, de eddig nem tudtál kihez fordulni, ajánljuk figyelmedbe a Szemrád Nándor vezetésével működő Fényörvény Csoportot (figyelem, nem összekeverendő a fenyorvény.hu weboldallal, mert semmi köze a kettőnek egymáshoz).

 

Nándorék évek óta végeznek regressziót elsősorban terápiás és kutatási célból, önkéntesek és médiumok bevonásával. Tevékenységükről és a kutatásaik során felhalmozott információkból már három könyv született - mindhárom szerzői kiadásban jelent meg, ezek sorrendben: Szabadítsuk fel a Földet! (2006); Harc a Földért (2011); Emberek, irányítók és a háttérhatalom (2019), bennük számos olyan témafelvetéssel, amelyekről itt a blogon is rendszeresen olvashattatok már. A korábbi bejegyzéseink kiegészítéseként ezúttal ismét Szemrád Nándor terapeuta és asztrológus néhány gondolatát szeretnénk közzétenni:

 

A magánélet deformálása

 

Nekem is van tapasztalatom az idegen hatalmak (szürkék, reptilek és egyéb földönkívüliek) emberi magánéletbe történő beavatkozásával. Most leírok két esetet – természetesen nevek nélkül – hogy megvilágítsam a lényeget.

 

K. normális heteroszexuális férfi volt, egy asztrológiai kliensem, kinek rendszeresen készítettem horoszkópot. A képletéből olyan lehetőség „jött ki”, mely szerint 2010. év elején, legkésőbb tavaszán komoly szerelmi kapcsolata lesz. 2009. decemberében csináltam neki az előrejelzést, és pár hét múlva, januárban örömmel újságolta, hogy készül hozzá egy igen csinos és kedves hölgy, akit ő tanítványként fog majd kezelni, és kért tőlem egy elemzést a hölgynek. (K. persze jóga-oktató, és így rengeteg tanítványt fogad, hiszen ebből él.)

 

A hölgy elemzéséből kiderült, hogy itt bizony lehet egyébről is szó, mint tanító és tanítványa viszonyról. Azt éreztem, hogy igaz lesz jóslatom, és K. nemsokára valóban szerelmi örömök elé nézhet, ahogyan ezt az ő horoszkópja mutatja. Meditáltam is a dolgon, és elég sok rosszat éreztem, de igyekeztem elhessegetni a negatív képeket, hiszen egy spirituális ember számára nincs rosszabb, mintha negatív módon determinálja magát, vagy klienseit. Aztán másnap K. nagyon rossz hírrel keresett fel. Telefonon közölte velem, hogy a hölgy balesetet szenvedett, és elég jól összetörte a kocsiját – így anyagi gondok miatt egyelőre nem tud jelentkezni.

 

Számomra ez igen rossz ómen volt, mert azt éreztem, hogy valami reptil beavatkozás van az egészben, vagy valamilyen démoni hatás, amely mögött szintén állhatnak gonosz lények. Aztán három hét múlva még szörnyűbb hírt kaptam K.-tól. A hölgy már valóban készült hozzá, de most megint balesetet szenvedett, az autó most már totálkárosra tört, és az ő lába gyakorlatilag szilánkokra ment, és így nagyon hosszú ideig kórházi ápolásra lesz szüksége – így nem valószínű, hogy a közeljövőben K.-val találkozni tud. A történet úgy folytatódott, hogy K. végül egy elég komolynak kinéző kapcsolatba került bizonyos masszőrhölggyel 2010. tavasz elején. Így lassan, de biztosan el is felejtette azt a hölgyet – kinek azonban képlete nagyon is passzolt vele, és asztrológiai tudásom legjavát adva kijelenthetem, hogy nagyon komoly fejlődés állt volna be kettejük életében, ha találkoznak – kivel pedig össze kellett volna jönnie. A masszőrhölgytől azonban szinte semmit sem fejlődött, és a nyáron véget is ért a kapcsolat. És így K. újra egyedül volt.

 

Nekem 2010. tavaszán szinte világossá vált, hogy bizonyos erők nem akarják, hogy K. eljusson a spiritualitás magas szintjére, és testi-lelki-szellemi és szexuális kiteljesedést megélve szintet lépjen. Számomra egyértelmű volt, amit már régen gyanítottam; hogy emberek karmáját manipulálják, és bizonyos személyek helyett másokkal találkozunk, mert az embert irányító erőknek nem érdekük, hogy helyes spirituális ösvényre térjünk.

 

Egy másik eset Z.-vel történt, aki szintén kliensem. Z. arról számolt be nekem 2019. január végén, hogy nagyjából eme hónap hatodik napjának hajnalán idősebb élettársa szörnyű álomképeket közölt vele. Az élettárs egyébként Z.-nél tíz évvel idősebb, teljesen normális hölgy, aki addig a pillanatig nem is volt spirituális. A hölgy feldúltan közölte Z.-vel – aki hirtelen álmából felébredve azt sem tudta hol van – hogy álmában a hálószobában meglátogatta egy emberi kinézetű idegen, és egy pici szürke robot külsejű lény. Z. élettársa egyébként azt álmodta, hogy a hálószoba ablaka előtt leszállt egy csészealj, és a kis lény, meg az emberi külsejű idegen átjött a bezárt ablakon, majd mindketten a hálószobában teremtek és elkezdtek vele foglalkozni. Nem tudta elmondani Z.-nek, hogy mit is csináltak vele, mert annyira feldúlt volt. Mikor Z. kicsit éberebb lett, átkutatta az egész házat, de semmi nyomát nem találta az egész látogatásnak, és mivel ő nem érzékelte azt, amit az asszony álmodott, visszafeküdt aludni – bár nagyon nyugtalan volt.

 

Néhány napon belül az asszony gyakorlatilag olyan fiziológiai változásokat érzett magán, melyek következményeképpen gyakorlatilag félig megrokkant, s elkezdett fájni a dereka, meg a gerinc tájéka. Ez az állapot odáig fajult, hogy nyár végére már alig bírt menni. Az orvosok semmilyen konkrét elváltozást nem tudtak megállapítani nála! Közben persze az asszony 2019. tavaszán és nyarán állandóan arról beszélt, hogy elhagyja Z.-t, mert nem bírja elviselni, hogy a férfi így látja őt. Mivel Z. fiatalabb volt, az asszony szinte mániákusan arra gondolt, hogy úgyis el fogja hagyni, úgyis keres egy fiatalabb nőt, és ő itt marad egyedül. Ezt állandóan rávetítette a férfire, és Z. lassan tényleg teljesen kikészült a magatehetetlen, de állandóan veszekedő asszony miatt. Én minden tudásomat latba vetettem, hogy segítsek nekik, mert éreztem ebben az esetben is, hogy elképesztő módon, az idegen hatalom azért látogatta meg őket januárban, hogy a nő majd büszkeségből, félig rokkantan kidobja életéből fiatal párját. Szerintem nekik együtt kellett maradniuk, mert így tudtak fejlődni, s így voltak képesek spirituális ösvényen maradni. Ebben az esetben szerencsére happy end lett a vége, mert tanácsomra végül együtt maradtak, s mai napig képesek szeretni egymást – de minden egy hajszálon múlt.

 

Szerintem egyébként a látogatók egyike egy kis szürke biorobot, a másik meg egy ember-szürke hibrid volt. (A hölgy problémája aztán 2019. évvégére úgy-ahogy megszűnt, és ma már semmilyen mozgásszervi elváltozás és fájdalom nem érzékelhető.)

 

Mit lehet mind ezekből levonni konklúzióként? Könyveimben írtam már arról, hogy bizonyos hatalmak manipulálják a téridőt, és ez kozmikus értelemben véve is bűn, mert az ember nincs olyan tudatállapotban, hogy ilyen behatások ellen védekezni tudjon. A jelent egy konstans pillanatnak felfogó értelem tulajdonképpen a szubjektív énazonosság pillanatvalóságára fókuszál. Ez a most – amely azonban elillan. Ehhez képest, ami volt az a múlt, és az, ami lesz, még nincsen, tehát a jövő. Az ember ebben a futó pillanatvalóságban éli az életét. Egyes hatalmak azonban képesek az időnyomvonalak változtatására úgy, hogy a téridőszálat manipulálva az események más mederbe terelődnek. A történetszál, azaz a kauzális fonál megváltoztatása azonban olyan cselekmény-változást indíthat el, hogy az ember esetleg más irányba indul el, és az események más mederbe terelődnek. Nem azzal a személlyel találkoznak, akivel kellene – esetleg olyannal találkoznak, aki hasonlít, de mégsem ugyanaz. Így egy bizonyos spirituális fejlődés elmarad, és a karmikus fejlődés azért nem történik meg, mert nem lesz meg a találkozás élménye, hiszen nem a reálisnak megfelelő irányba ható cselekményszál mentén történtek a dolgok. Így aztán a kauzális fonálon egy teljesen más irány jelenik meg, amely nem fejlesztő, esetenként destruktív, és komoly szerelmi, baráti drámák kialakulásához vezet. Nem csak hogy nem fejlesztő, hanem komoly érzelmi sokkot, bánatot és szomorúságot okozó események tanúi lehetnek így az emberek.

 

Végezetül mit vonhatunk le tanulságként ebből? Szerintem az embernek nagyon oda kell figyelnie minden dologra, amely életével párhuzamba hozható, és minden szinten fejlődnie kell lelki és szellemi téren. Állandóan tudatosnak kell maradni, mert a karmát vezető erők sajnos egyáltalán nem az emberek érdekeit szolgálják, és mind szellemi mind érzelmi téren energiát csapolnak le az emberektől. Ez számukra létfontosságú gonosz létezésük fenntartásához. Mindez deformálja és iszonyúan nehézzé teszi az emberi fejlődést!”

 

Szemrád Nándor

 

Ha szeretnétek felvenni a kapcsolatot Nándorral, vagy bevállalnátok akár egy regressziót is a tapasztalataitok kapcsán, erre a címre írjatok:

fenyorveny@gmail.com

 

Emellett figyelmetekbe ajánljuk személyes blogoldalát is:

https://szemradnandor.blog.hu/

 

 

VÉGE.

 

A cikk első része itt olvasható:

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/eve_lorgen_az_idegen_szerelmi_manipulacio_foldonkivuliek_altal_inditott_parkapcsolati_dramak_1_resz