Eve Lorgen - Az idegen szerelmi manipuláció: földönkívüliek által indított párkapcsolati drámák / 1. rész

lorgen_love_bite1.jpgFöldönkívüli elrablásokkal foglalkozó cikksorozatunk újabb fejezetében egy magyar nyelven eddig alig tárgyalt témát szeretnénk körüljárni, megismertetni. Eve Frances Lorgen író, hipnoterapeuta, csaknem 30 éve kutatja a rendhagyó traumák és földönkívüli elrablások témakörét. Számos szakterületen szerzett jártasságot, pl a keleti orvoslás, miszticizmus, sámánizmus és harcművészetek, ezek mellett pszichológiából és biokémiából szerzett diplomát és több éven keresztül a biotechnológiai iparban dolgozott. 1994-ben indította segélycsoportját, melyben különböző traumás esetek megtapasztalóinak nyújtott terápiás segítséget. Karla Turner munkássága inspirálta abban, hogy később - Turnerhez hasonlóan - ő is közeli munkatársa lett az ismert ufo-kutatónak, Barbara Bartholic-nak.

 

A rendhagyó traumák körébe az emberi megtapasztalás normál tartományain kívül eső traumatikus események tartoznak. Ezek közé sorolhatók földönkívüli elrablások, halálközeli élmények, sámánbeavatások, a katonaság által elkövetett emberrablások (MILAB), elmekontroll, spirituális hadviselés, pszichés támadások, különböző szektákban szerzett tapasztalások és nárcisztikus bántalmazások. Pályafutása kezdetén földönkívüli elrablások áldozatainak nyújtott terápiás segítő munkája során rengeteg olyan szokatlan tapasztalást fedezett fel, amelyek gyakran előkerültek földönkívüliek által elrabolt és MILAB áldozatok beszámolóiban. Terápiás munkájának egyik legkiemelkedőbb aspektusát – a főként a katonaság sötét projektjeiben résztvevő, vagyis MILAB áldozatoknak nyújtott segítségnyújtás mellett - azok a tapasztalások jelentik, amelyek valamiféle megrendezett párkapcsolati esetekként, vagy ahogy ő maga nevezi „idegen szerelmi manipulációként” (alien love bite) jellemezhetők. Az idegen szerelmi manipuláció gyakran félreértett és sok esetben tabuként kezelt aspektusa a földönkívüli elrablásos tapasztalásoknak: földönkívüliek által megrendezett és irányított emberi párkapcsolatok és az elrabolt személyek életének manipulálása. Azonban ahogy egyre több és több ember állt elő és osztotta meg tapasztalatait szokatlan „megrendezettnek tűnő párkapcsolataikról”, Lorgen felfedezte, hogy mindez nem kizárólag a földönkívüli elrablásokat átélt populációra vonatkozik, hanem sokkal széleskörűbb jelenségnek tekinthető. Az alábbi cikkben megpróbáljuk – Eve egy összefoglaló írása és egy vele készült interjúfordítás formájában - röviden bemutatni a jelenség főbb részleteit és jellegzetességeit.

 

FIGYELEM!!!

A CIKK VÉGÉN FONTOS KIEGÉSZÍTÉSKÉNT A TERAPEUTA SZEMRÁD NÁNDOR A TÉMA KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT GONDOLATAIT ÉS MEGLÁTÁSAIT OLVASHATJÁTOK!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eve France Lorgen:

Az idegen szerelmi manipuláció

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_lovebite01.htm

 

ÖSSZEFOGLALÁS

 

A földönkívüli elrablások messze túlmutatnak az ufo elrablásokkal foglalkozó irodalomban emlegetett fizikailag elvégzett orvosi vizsgálatokon és a feltételezett "földönkívüli/ember" genetikai hibridizációs tenyészprogramokon. A földönkívüliek által irányított emberi párkapcsolati drámák számos elrablásos esetben egy alternatív tényezőt sugallnak a földönkívüliek emberekkel folytatott interakciónak, ezek motívumainak megértésében. E párkapcsolati drámák közé tartoznak földönkívüliek által ösztönzött, "megrendezett" kapcsolati manipulációk, érzelmi és szexuális jellegű kapcsolódások két célzottan elrabolt partner között, mely esetek gyakran drámai mértékű, szinte megszállottságig fokozódó, rögeszmés szerelmet eredményeznek egyik vagy mindkét partnerben. Szemléltetésként be fogok mutatni számos esettanulmányt az idegenek által megrendezett párkapcsolati kötődések és manipulációk jellegzetes ismertető jegyeiről, tüneteiről és mintázatairól. Be fogok mutatni továbbá egy alternatív magyarázatot és néhány tényezőt az idegenek által kiváltott drámák motivációiról.

 

BEVEZETÉS

 

A földönkívüli elrablások kutatói nagy küzdelmet folytatnak, hogy megőrizzék hitelességüket az ufológiával foglalkozó közösségben, illetve a tudományos világban. Paradox természete és a "földönkívüliekre vonatkozó konkrét fizikai bizonyítékok" hiánya arra ösztökéli az ufo elrablásokkal foglalkozó kutatókat, hogy erőfeszítéseiket a tapasztalatokon alapuló módszertanok felé irányítsák, lényegében tehát egy keményvonalas gyakorlati megközelítésre ösztönzi őket. 15 éven át tartó, földönkívüli elrablásokat kutató tapasztalataim és női intuícióm perspektívájából szemlélve, azt állítom, hogy a legtöbb ufológus és elrablásokat kutató személy olyannyira hajthatatlanul ragaszkodik az alapvető gyakorlati megközelítéshez, hogy többnyire figyelmen kívül hagyja az elrabolt személyek életében lezajló drámát. Még a téma olyan jól ismert kutatói is, mint pl Bud Hopkins, azt nyilatkozták, hogy számos, elrablásokkor történő esemény úgy tűnik, hogy előre elrendezett vagy megrendezett esemény az elrabolt személyek életében. Ezen események közül néhány a klasszikus elrablási jelenet helyszínén, vagy az elrabolt személy interperszonális életében zajlik le. Különösen azokra az idegenek által kiváltott, emberek közötti párkapcsolati drámákra, kapcsolati manipulációkra és szerelmi megszállottságra gondolok, amiket az elrabolt emberi populáción hajtanak végre az idegen jelenlét közreműködésével.

 

A DRÁMA FELFEDEZÉSE

 

Jobban megértheted mindezt, ha egy színházi darab rendezőjének nézőpontjába helyezkedsz: képzeld el egy pillanatra, hogy egy gyerekeknek szóló bábjátékot látsz.

 

Kovács Józsi találkozik Szabó Hajnalkával és egy rejtélyes szerelmi viszony dallamaira kerülgetni kezdik egymást. Kovács Józsi udvarlásba fog szeretett Hajnalkájának, igyekszik elnyerni tőle a várva várt csókot. Szabó Hajnalka szinte elalél a romantikus szerelem varázsától. Függöny le. A következő jelenetben Szabó Hajnalka epekedve várja újdonsült lovagját, hogy megjelenjen előtte fényes páncéljában. Kovács Józsi bejön, meglátja Hajnalkát, de ahelyett, hogy odarohanva megölelné őt, megfordul és leballag a színpadról, hátrahagyva Hajnalkát a viszonzatlan szerelem fájdalmával.

 

Kovács Józsi és Szabó Hajnalka azonban nem igazi bábok; hanem valódi emberek, akiknek egész életük során földönkívüli találkozásokban volt részük. A bábjátékosok földönkívüli idegenek, akik eljátsszák a közismert Ámor és nyilainak szerepét. Talán a bábjáték egy kissé durva hasonlat azon elrabolt személyek életére, akik belekeverednek az idegen kerítők által rendezett színdarabba. De arra kérlek, próbáld ezt egy másik nézőpontból szemlélni, amely más kérdéseket vet fel az idegen vagy földönkívüli intelligencia működési módjára vonatkozólag. Elrabolt személyek és "megtapasztalók" tanulmányozása és a nekik nyújtott tanácsadás során szerzett tapasztalataim alapján magabiztosan állíthatom, hogy az idegen jelenlét - vagy bárki is tevékenykedjék ezen álarc mögött - nagyon kemény hatást gyakorol e személyek életére, néha még választott párjukra, vagy házastársukra is.

 

FÖLDÖNKÍVÜLIEK ÁLTAL IRÁNYÍTOTT SZERELMI KAPCSOLATOK AZ ELRABOLT SZEMÉLYEK ÉLETÉBEN

 

Bud Hopkins híressé vált vizsgálódása a Brooklyn Hídon történt ufo elrablásról (Witnessed; The True Story of the Brooklyn Bridge UFO Abductions) hozta fel ezt a idegenek által megrendezett, emberek közötti párkapcsolati kötődések ritkán tárgyalt aspektusát, amely megjelenik néhány elrabolt személy életében. Mr Hopkins legújabb könyvében (Witnessed) elmeséli Linda Cortile 1989-ben történt elrablásának történetét, amikor is Linda-t egy ufo rabolta el egy manhattan-i apartman ablakából. Három férfi szemtanúja volt ennek a rendkívüli eseménynek, akik közül az egyikkel, Richard-dal, Linda már korábban, gyermekként és fiatal felnőttként is találkozott egy elrablás során. Ezeket a közösen átélt találkozásokat és álomszerű jeleneteket, amelyekre Linda és Richard között került sor, leírhatjuk úgy, mint idegenek által megrendezett gyakorlatokat, melyek a két ember érzelmi összekapcsolására irányulnak. Hopkins szerint a kötődés, amit Linda és Richard megtapasztalt, bár ritka, de nem egyedi eset az elrabolt személyek körében. Hopkins 650 esetből 14-nél figyelt meg ilyen kapcsolati drámát, ami az esetek 2 %-ának felel meg.

 

Barbara Bartholic, 25 éve elrablásokkal foglalkozó hipnoterapeuta megfigyelte, hogy számos ilyen idegenek által manipulált kapcsolat drámai mértékű szerelmi megszállottságot eredményez. Bartholic azt állítja, hogy az idegenek által előidézett kapcsolat jelensége sokkal gyakrabban előfordul, mint azt hinnénk. Saját munkám alapján azt mondanám, hogy az esetek durván harmadában előfordul valamiféle kötődési tapasztalás vagy valamiféle kapcsolati manipuláció (azaz közösen átélt elrablások vagy álmok a célszeméllyel) az elrablás megtapasztalása során. Ebbe beletartozhatnak klasszikus elrablások, élénk, idegenek által irányított vagy "megrendezett" álmok vagy virtuális valóság jelenetek. Ezeknek a drámáknak a figyelembe nem vétele komoly megértési hiányosságot eredményez az idegen intelligencia és az idegenek emberekkel történő interakciójának motivációja kapcsán.

 

Az ilyen jellegű kapcsolódás során átélt tapasztalások jellegzetes mintázatot és eseménysorozatot mutatnak, ami a következőképpen zajlik: egy elrabolt személy találkozik egy másik elrabolt személlyel egy vagy több elrablás vagy nagyon élethű álmok során. A pár akár verbális, akár fizikai szinten léphet kapcsolatba, hogy elindítsa a kötődés kialakulásának folyamatát. Ez több alkalommal megtörténik, míg egy erős érzelmi kapcsolat létre nem jön. A kapcsolódás során szerzett tapasztalások jellege személyre szabottnak tűnik. Az interakciók lehet, hogy tudatosan felidézhetőek bármely partner részéről, de lehet, hogy nem. Gyakran csak az egyik fél fog emlékezni az átéltekre, míg a másiknak nincs róla emléke, vagy csak homályosan tud visszaemlékezni. Amikor a valós életben is találkoznak, azonnal felismerik egymást és a pár szerelembe eshet. Különböző variációi vannak a mintázatoknak és az események sorozatának, de a legtöbb esetben az egyik partner jobban szerelembe esik és érzései viszonzatlanok maradnak. Néhány esetben egy földönkívüli lényhez vagy szellemi vezetőhöz való kötődés mértéke szerelmi "megszállottság" szintjére fejlődik, aminek során a szellemi vezetőről később kiderül, hogy a "szerető" álcája mögött egy földönkívüli lény rejtőzött.

 

TERMÉSZETFELETTI ESEMÉNYEK ÉS SZINKRONICITÁSOK

 

A két ily módon összekötött személy között a kapcsolat olyan erőssé válik, hogy mindketten mágneses vonzerőt éreznek egymás iránt, gyakorta valószínűtlen helyzetekben. A szerelmi viszony beállítása magába foglal számos bizarr szinkronicitást, élethű álmokat, természetfeletti eseményeket és kapcsolódás során tapasztalásokat földönkívüli elrablások közben. A megrendezett tapasztalások gyakran olyannyira intimek és szexuális jellegűek, hogy az egyik vagy másik partnerben intenzív kémiai és szerelmi "megszállottság" (értsd: rögeszmés, kényszeres ragaszkodás) fejlődik ki a másik fél iránt. Gyakran az egyik fél már házasságban vagy kapcsolatban él egy másik társsal. Ez nem változtat a dolgon.

 

Az érzelmi, szenvedélybeli és akár telepatikus kapocs a két fél között eltér a normál kapcsolatoktól (bármit is nevezzünk amúgy normálisnak). Néhányan az elképzelhető legfelvillanyozóbb szerelemként írták le, a totális spirituális elmerülés a szeretett társsal. Majd ezt követően megtörténik az elkerülhetetlen. Abszolút pusztító hatással. A célba vett partner érzelmileg "lekapcsol" és a szerelemben úszó másik fél érzelme fájdalmasan viszonzatlan marad. A lekapcsolást úgy írták le, mint "érzelmi és szexuális érdeklődés elvesztését az egykor vonzó partner iránt". A választott partner kezdeti vonzalmat vagy akár erős szerelmet érezhet a másik iránt, de aztán elveszíti az érdeklődését, gyakran közvetlenül egy elrablást vagy élénk álmot követően. Ha az egyik vagy másik elrabolt személy jól vissza tud emlékezni az álmaira és az elrablás emlékeire, emlékezhet arra, hogy korábban is összekapcsolhatták már őket egy vagy több tapasztalás alkalmával. Néhány elrabolt személy beszámol spontán távolbalátás során szerzett képekről és víziókról a vágyott partnerről, amik érzelmeket váltanak ki belőle, például féltékenységet, rögeszmés szerelmet, vágyakozást és a viszonzatlan szerelem miatt érzett súlyos fájdalmat. Az idegenek által manipulált szerelmi megszállottság folyamata hasonlít egy jutalomként belóbált csalétekhez, hogy a rögeszméssé tett személyt bevigye a szerelem és viszonzatlan szerelem folyamatosan ismétlődő ciklusába. Ez kiterjedhet akár kapcsolatról kapcsolatra is és érzelmileg rendkívüli kimerítő.

 

AZ ÖSSZEKAPCSOLÁS FELÁLLÍTÁSÁNAK JELLEGZETESSÉGEI, JELEI ÉS TÜNETEI

 

- Többszörös elrablások

 

A legtöbb esetben a személy előzőleg már számos alkalommal találkozott földönkívüliekkel és/vagy látott ufo-kat. Néhány esetben a célszemélynek választott szerelmi manipulációs partner nem tudja magáról, hogy elrabolt személy. Például az egyik partnernek azt mondják az idegen felügyelői, hogy csak azon okból lett elrabolva, hogy szerelmi manipulációs viszonyba kerüljön egy bizonyos másik elrabolt nővel/férfival.

 

- Az elrablás során történő összekapcsolás jeleneteinek emlékei, élénk álmok, vagy virtuális valóság jelenetek

 

Néhányan úgy írták le ezt, mint egy "megrendezett" álmot, aminek során mindkét partner jelen van egy hálószoba jelenetben, ahol mindketten telepatikus üzeneteket kapnak, hogy kontaktust létesítsenek, akár verbális, akár egy fizikaibb, szexuális szinten. Gyakran az egyik partner látszólag transzállapotban vagy bedrogozott állapotba van. Más megrendezett álmokban és/vagy elrablások során a partnerek különböző helyzetekbe kerülnek, mintha letesztelnék őket az érzelmi kompatibilitásuk okán, vagy arra kényszerítik őket, hogy azt gondolják, hogy az a személy ideális romantikus partner lenne számukra.

 

- Természetfeletti események és szinkronicitások

 

Időben egybeeső véletlenek és pszichés bevillanások a megcélzott partnerre vonatkozóan. A partnerrel való találkozás szinte természetfeletti módon történik olyannyira, hogy a pár úgy hiszi, hogy a lehetséges összekerülésük istenileg van elrendelve. A mennyekben köttetett párosítás. Az első találkozás a korábban erre előkészített partnerrel deja vu emlékek egész sorát, vagy korábbi elrablások emlékeit indíthatja el, vagy álmokkal kapcsolatos képeket idézhet fel a kötődés kapcsán. Néhányan ezt egyfajta "testemlékezetnek" írták le, mintha korábban már szerelmeskedtek volna az adott személlyel. Egyik vagy mindkét partnernek erősen olyan érzése van, hogy már korábban is ismerte a másikat, mintha egész életük során ismerték volna egymást, vagy erős lélekkötelék lenne közöttük.

 

- Paranormális és természetfeletti jelenségek számának megnövekedése az idegen szerelmi manipuláció közben

 

Ebbe beletartozhatnak empatikus és akár telepatikus kommunikációk a manipulációban érintett személyek között. Spontán távolbalátás során bevillanó képek és kölcsönösen átélt álmok. Más furcsaságok közé tartozhatnak, hogy fizikailag "érzed" a partner érintését, vagy energiamezejét miközben róla fantáziálsz, vagy rágondolsz. Olyan szinten erős érzelmi, mentális és akár pszichés kapcsolódás a partnerhez, ami létrehozza a feltételeket és a vágyat arra, hogy találkozzanak egymással. A kapcsolódás olyan erős lehet, hogy egyfajta "lélekbemerülésnek" írták le, vagy hogy szó szerint a "lelkük találkozott egymással".

 

- Megszállott módon vágyakozás a másik partner iránt

 

Ebbe beletartozik annak az igénye, hogy találkozz a másik személlyel, még akkor is, ha titokban, és halld a hangját a telefonban, néha napjában többször is. A célba vett partner hangjának pusztán a hallása is megnyugtató hatással van a megszállott szerelmesre. Rendkívüli szorongás attól, hogy a rögeszmés személy nem hallhatja a másik személy hangját, vagy nem láthatja őt valahogyan. A rögeszmés partnernek általában "szerelem első látásra" érzése van és minden kritikus gondolkodásra való képességét elveszíti. Néhányan úgy írták ezt le, hogy annak kényszerét érezték, hogy hirtelen olyan döntéseket hozzanak, melyek felforgatják az életüket, például elköltözés, munkahelyváltás, válás vagy hogy mindent megtennének a célzott személy érdekében. Mikor a rögeszmés személy meghallja a partnere hangját, az ahhoz hasonló, mintha egy "szerelmi varázsige" hatása alatt állna. Nagy erőfeszítéseket tesz, hogy örömet szerezzen a másik személynek - bármit megtenne, még az életét is feladná érte.

 

- Lekapcsolódás

 

Az egyik vagy a másik partner érzelmileg lekapcsolódik, és a viszonzatlan szerelem érzésében hagyja a másikat. Általában a rögeszmés partner érzései fájdalmas módon viszonzatlanok maradnak miután a másik partner elveszíti iránta az érdeklődését, gyakran közvetlenül egy elrablást követően. Úgy írták ezt le, mint egy pszichés és érzelmi "lekapcsolódást" a célzott személyről. Sajnálatos módon a rögeszmésen megszállott szerelmes még mindig érzi az erős pszichés/érzelmi kapcsolódást, de a másik "lekapcsolódott" partner nem érez semmit, és a rögeszmés szerelmest gyászban hagyja. Vagy az összekapcsolt szerelmesek számára a feltételek olyanok, amelyek lehetetlenné teszik erős szerelmük beteljesedését, mert mondjuk mindkét partner házasságban vagy egymástól nagyon távol eső helyen él.

 

- Érzelmi felfordulás a viszonzatlan szerelmet érző partner életében

 

A szeretet és szomorúság ezen erőteljes érzései arra ösztönözhetik a személyt, hogy kreatív energiáit használja: verset írjon, zenét szerezzen, vagy kreatív inspirációja bármilyen más művészeti formában megjelenítődhet. Ennek fordítottja is előfordulhat, az érzelmi fájdalom mértéke a viszonzatlan szerelem elszenvedőjét öngyilkos tendenciák irányába, mentális és fizikai kimerültségbe vagy betegségbe hajszolhatja. Mélyreható misztikus tapasztalások ugyancsak érzékelhetőek a fokozott érzelmi feldolgozás vagy az imádság időszakaiban is.

 

- Földönkívüli találkozások számának növekedése az erős érzelmi konfliktus és dráma ideje alatt

 

Az idegenekkel/földönkívüliekkel való találkozások száma ugyancsak megnövekedhet, ha a személy a szexualitás terén alternatív életmódot folytat vagy szexuális aktivitása fokozódik - különösen ha az a célba vett manipulációs partnerrel történik. Néhányan fokozott reptilián aktivitásról számolnak be metamfetamin vagy kokain használata során. Néhány elrabolt személy arról számolt be, hogy az összekapcsolódásra nem csak egyetlen alkalommal került sor, így aztán a szerelmi manipuláció mindkét oldalát megtapasztalták; a rögeszmés/megszállott viszonzatlan oldalát, illetve a nem-viszonzatlan oldalát is. Ha a nem viszonzatlan oldalát tapasztalták meg, egy plátói jellegű barátság alakulhat ki. Néhány heteroszexuális személy hirtelen megszállottja lesz egy homoszexuális társnak, aminek következtében életstílusában drasztikus változás következik be.

 

ESETTANULMÁNYOK A SZERELMI MANIPULÁCIÓRA

 

1. - SOPHIA ÉS DAVE ESETE

 

Sophia 33 éves férjes asszony és anya, aki egész életén át tartó földönkívüliekkel történő találkozásainak miértjét kutatta. Férje, George nem osztozott felesége spirituális érdeklődésében, és nem mutatott érdeklődést az ufo-jelenség iránt sem. George-ot nem rabolták el, idejének nagy részét karrierjének építésével és munkájával töltötte. Érzelmi hűvössége magányossá tette Sophiát, aki olyan társra vágyott, aki megérti őt. Sophia idegenekkel történő találkozásai közben férje, George eszméletlennek (mélyen alvónak), vagy halálosan öntudatlannak tűnt. Két hónappal azelőtt, hogy Sophia teherbe esett volna a lányával, egy földönkívüli találkozás részese volt, aminek során telepatikus üzenetet kapott, melyben az állt: "Több utódra van szükségünk." Mikor a pár kislánya két éves lett, a kislány rémülten sikoltozva ébredt fel az éjszaka közepén és elbújt a hálószobája szekrényében "a szörnyek elől". Ez néha ugyanazon éjszakákon történt, mint amikor Sophia azt "álmodta", hogy idegenek hatolnak be hozzájuk. Ezen időszakok során a kislány nagyon indulatosan viselkedett, különösen az apjával szemben. Emellett extrém módon fóbiássá vált a bogarakra.

 

Miközben Sophia igyekezett egy elrablásokkal foglalkozó terapeutát keresni, találkozott egy idősebb férfival, Dave-vel. Dave ugyancsak elrabolt személy volt és boldog házasságban élt. Mikor találkoztak, Dave képtelen volt levenni a szemét Sophiáról, és úgy érezte, mintha már ismerte volna őt korábbról. Miután egy ufo-konferencián futólag találkoztak, névjegykártyát cseréltek és telefonon keresztül tartották a kapcsolatot. Sophia ekkor elkezdett "deja vu" jellegű álomemlékeket felidézni, nagyon intim részleteket arról, hogy Dave-vel volt évekkel a találkozásukat megelőzően. Empatikusan kapcsolódott Dave-hez és számos olyan álma volt róla, amikből olyan valós információkat tudott meg Dave személyes életéről, amikről egyébként semmilyen módon sem tudhatott volna. Dave-nek eközben spontán távolbalátással elkezdtek képek megjelenni Sophiáról, amiket ő később aztán részleteiben is megerősített. Sophiának ugyancsak jelentek meg képek távolbalátással Dave-ről, és intuitívan tudott dolgokat róla és családjáról, amiket ő később ugyancsak megerősített.


Sophia szerelmes volt Dave-be és nem értette, hogy miért szereti őt ennyire, mivel Dave jó pár évvel idősebb volt tőle, és nem igazán volt a zsánere sem. Ők ketten erős, spirituális és érzelmi kapcsolódást tapasztaltak meg egymással, mintha évek óta ismernék egymást. Sophia azt tervezgette, hogy ellátogat egy elrablásokkal foglalkozó kutatóhoz és hipnoterapeutához, de ez meghiúsult egy virtuális valóság-szerű elrablást követően, amiben a katonaság kötelékébe tartozó emberek is részt vettek. E fenyegető jelenetsort követően megbetegedett és nem tudott ellátogatni a terapeutához. A legfőbb ok, amiért el akart látogatni a terapeutához, a Dave irányába táplált túláradó szerelmi megszállottsága volt.

 

Sophia gyakran hívta Dave-et, a kommunikáció nagy részét ő kezdeményezte. Hamarosan elkezdte úgy érezni, hogy Dave megpróbál megszabadulni tőle, közömbös lett iránta és egyre inkább elhanyagolta. Annak ellenére, hogy Dave ritkán hívta Sophiát vagy viszonozta a vonzalmát, Sophia azzal mentegette őt, hogy bizonyára túl elfoglalt és valójában vele szeretne lenni, ha tudna. Tévedett. Dave barátságos volt és élvezte Sophia vonzalmát. De nem volt szerelmes belé. Úgy tűnt, ez mit sem számít Sophiának, mivel úgy gondolta, hogy talán a jövőben végül összejönnek majd. Az átélt szinkronicitásoknak, a mély szeretetnek és az általuk megtapasztalt kötődésnek istenileg elrendeltnek kellett lennie.

Két évvel később és egy elrablásokkal foglalkozó, megértő terapeuta segítségének hála, Sophia Dave iránt érzett szerelmi megszállottsága végül csökkenni kezdett. Mindez óriási érzelmi és fizikai következményekkel járt Sophia számára, és egy ponton nagyon beteg lett. A terápiás folyamat része volt Sophia és férje, George számára, hogy házassági tanácsadáson vegyenek részt, amely rávilágított és tudatossá tette őket a földönkívüli elrablásokra és annak hatásaira, és így megúszták az egymástól való érzelmi elkülönülést. Annak ellenére, hogy Sophia és George házassága javult és még mindig ép és sértetlen, Sophia szerelmi megszállottsága mély sebeket ejtett a lelkén. Szereti a férjét, de elismeri, hogy többé már nem vonzódik annyira hozzá. Sophia vigasza az Istenbe vetett hite és mások segítése lett.

 

2. - ANDREW ESETE

 

Andrew 32 éves egyedülálló férfi, akit elraboltak és aki számára mindig nehézséget okozott a nőkkel való hosszútávú kapcsolatok fenntartása. Szerelmes lett egy gyönyörű, gyengéd nőbe, Sharon-ba. Kapcsolatuk már két hónapja tartott, mikor az alvó párt meglátogatta egy magas, sárgásbarna színű "Szürke" idegen lény és egy kapucnis köpenybe öltözött alacsonyabb, sötétebb színű idegen. Andrew visszaidézte az elrablás első felét a sárgásbarna színű alakkal, de a félelem érzése és egy rossz előérzet lett úrrá rajta és az emlék elhalványodott.

 

Sharon a következő reggelen komoly zavarodottsággal küzdött és érzelmileg távolságtartóvá vált. Később Andrew felfedezte, hogy a köpenyes idegen oldalba szúrta Sharon-t egy hegyes, dárda-szerű tárggyal, mikor az entitás arra figyelmeztette a lányt, hogy tartsa távol magát Andrew-tól, majd ledermedt állapotban ott hagyta őt. Annak ellenére, hogy reggel Sharon egy piros háromszög alakú jelet találta a testén, úgy gondolta, hogy mindez csak egy szörnyű álom volt.

 

Kevesebb, mint két héttel később, Sharon-nak már nem voltak szerelmes érzései Andrew irányába és úgy tűnt, mintha érzelmileg "lekapcsolták" volna. Hamarosan szakított vele, otthagyta Andrew-t, lelkében elvesztett szerelme miatti emésztő érzésekkel, fájdalmasan megsebezve.

 

Az ezt követő néhány hónapban az idegenek újra meglátogatták Andrew-t. Ezen találkozóból vizuális képekre emlékezett Sharon-ról, amint "ribancként" viselkedik és szexuális kapcsolatot létesít a legjobb barátjával, azt az érzést keltve benne, hogy a legjobb barátja megcsalta őt a háta mögött. Ez erős féltékenységet, dühöt és a viszonzatlan szerelem érzetét keltette benne exbarátnője, Sharon iránt.

 

Az idegenek újra beavatkoztak Andrew egy másik kapcsolatába is. Ez a bizonyos barátnője, Ingrid, nem tudta felidézni az idegen látogatás emlékét, aminek egy éjjel mindketten részesei voltak. Andrew emlékezett a magas, sárgásbarna idegenekre a szobában, és látta, ahogy Ingrid felül az ágyon, rémülettől eltorzult, néma sikollyal az arcán. A találkozó során Andrew megpróbált kérdést feltenni az idegennek: "Miért avatkoztok bele mindig?" Másodpercekkel a kérdését követően intenzív fájdalmat érzett és minden elsötétült előtte. Az elrablást követően, Ingrid barátságos viselkedése hirtelen megváltozott, a közönyösségtől egészen a leplezetlen undokságig és a szerelmi kapcsolat hirtelen véget ért.

 

Andrew kitartására, amivel magyarázatot követelt az idegenektől, néhány közhely volt a válasz: "Ő nem közülünk való. Te közülünk való vagy. Rá nincs szükség, nem része a dolognak. Ő nem ért meg minket." És persze a jól ismert szlogen: "Még nem állsz készen rá, hogy megtudd."

 

Miután Andrew mindkét kapcsolata tönkrement, az idegenek Andrew elméjébe csábító képeket vetítettek egy gyönyörű, egzotikus tahiti-i nőről és gyerekekről, azt sugallva, hogy ő lesz majd Andrew jövőbeli felesége és gyermekei. Az általa megértett üzenet Andrew szerint az volt, hogy "ha velünk tartasz és azt teszed, amit mondunk, ezt fogjuk adni neked." De ez soha nem következett be. Az idegenek hazudtak. Ma Andrew egy kedves nővel randizgat, aki megérti a földönkívüli elrablások jelenségét. Kapcsolatuk mindkettőjük számára kölcsönösen előnyös. Andrew továbbra sem bízik az idegenekben, de pozitív és reménykedő hozzáállást tanúsít a nehézségek leküzdésében, sőt még némi sikereket is elért az elrablásokkal szembeni ellenállásban.

 

3. - ANGELINA ÉS STEVE ESETE

 

Angeliná-t, egy 30 éves feleséget és három gyermek édesanyját, gyerekkora óta többször is elrabolták. Édesanyja és testvérei ugyancsak számos alkalommal beszámoltak Szürke idegenekkel való találkozásokról életük során. Amellett, hogy Angelina Szürkékkel találkozik, egy magas, 210 cm magas gyíkember - farokkal, kezén és lábán karmokkal, sárga, kígyószerű szemekkel - ismétlődő jelleggel szintén látogatja Angeliná-t és megerőszakolja. A reptilián lény nagyon gyakran fizikailag lép be a hálószobába éjjel, egy interdimenzionális portálon vagy kapun keresztül és folytatólagosan közösül a nővel.

alvb_1.jpg

Angelina visszaemlékezése a hálószobájában megnyíló interdimenzionális portálon át kémlelő reptilián lények manipulációjáról

 

Angelina férje, Dick, nem hiszi el feleségének az elrablásokat. Érzelmileg elszigetelődik és néha bántalmazóan lép fel vele szemben, és Angeliná-t hibáztatja az elrablásokért. Angelina gyermekei pici reptilián lényeket láttak a házban éjjel és ritka alkalmakkor még napközben is. Az egyik szomszédjuk ugyancsak tanúja volt poltergeist (kopogó szellem) tevékenységnek és rémisztő külsejű lényeket látott az otthonukban.

alvb_4.jpg

Angelina visszaemlékezése arról, hogy a konyháján két "Baby Godzilla"-szerű idegen lény sétált keresztül, kezükben egy pálcaszerű eszközt tartva

 

Amikor Angelina megpróbál beszélni férjének, Dick-nek az idegen elrablásokról, a férje ideges és féltékeny lesz, és a feleségét hibáztatja, mondván, hogy jobban élvezi a "szexet" a reptiliánnal, mint vele. Angelina szexuálisan lekapcsolódott a férjéről és állítása szerint a férje emberi "feromonjai" taszítják őt. Úgy érzi, mintha kifejlődött volna benne egy magasabb szintű érzékelés olyan szagok iránt, amit mások nem tudnak érzékelni. A bűntudat és szégyen ellentmondásos érzései kavarognak benne, mert a saját teste természetellenes mértékben reagál a reptilián lénnyel folytatott szexuális kapcsolatra - olyannyira, hogy számára a férje teljesen elveszítette szexuális vonzerejét.

 

Paradox módon, Angelina ugyancsak beszámol ijesztő, erőszakos és kellemetlen szexuális erőszaktevésekről az elrablásai alkalmával a reptilián lény részéről, de a hadsereg emberei részéről is. Felidézett más, elrablásokkal kapcsolatos procedúrákat is, mint például nőgyógyászati jellegű orvosi vizsgálatokat, implantációs műtéteket, terhességeket és eltűnt magzatokat, nem terhességhez kapcsolódó laktációt (tejképződést) és különféle jeleket a testén, szúrásnyomokat, háromszög alakú jeleket, horzsolásokat, stb. Az egyik elrablás emlékei között Angelina felidézte, hogy egy ágyban feküdt egy férfival, akihez erősen vonzódott. Egy jóképű férfival találta magát az ágyban egy meg nem nevezett fehér színű hotelszobában, fehér ágyneművel és lepedővel. Mindketten meztelenek voltak és olyan üzeneteket kapott, hogy szerelmeskedjen ezzel a férfival. Ezt követően szexeltek és Angelina felidézte, hogy azt mondták neki, két hónapon belül találkozni fog ezzel a férfival, akit Steve-nek hívnak. Angelina észrevette, hogy ebben az "álomban" Steve úgy tűnt, mintha transzszerű állapotban lett volna, és nem volt annyira tudatában saját magának, mint ő. Két hónappal később Angelina találkozik Steve-vel a lakóhelyén, egy városkában, ami több, mint 100 mérföldre van Steve lakhelyétől. A kettőjük közti távolságot figyelembe véve nem valószínű, hogy egyáltalán találkozhattak volna egymással. A párocska tagjai azonnal vonzalmat éreznek a másik iránt és olyan érzésük van, hogy felismerték egymást. Első látásra szerelembe esnek és szinte kényszerítve érzik magukat, hogy folytassák a kommunikációt a másikkal. A szerelmi manipulációt elszenvedő pár gyakran hívogatja egymást és titokban terveket szövögetnek, hogyan találkozzanak a másikkal. Steve egy másik nővel él házasságban, de el fog válni tőle. Az egyik hétvégén a pár eloson egy másik városba, hogy senki se ismerje fel őket.

 

Amíg Steve és Angelina távol vannak, Dick otthon van és spontán távolbalátással képeket kap a feleségéről, amint egy másik férfival szerelmeskedik. Ezek az élénk mentális képek úgy pattannak elő Dick fejéből, mintha "beültették" volna őket az elméjébe. (Ezeket a mentális képeket Angelina valamiféle fénylabda jelenséggel társította). Látja a feleségét egy szexi kombidresszben, köntösben egy férfival, akiről később Steve-re tökéletesen illő személyleírást adott, annak ellenére, hogy ők ketten soha nem találkoztak, és nem látta a felesége új kombidresszét sem - amelyet éppen azelőtt vásárolt a hétvégi randevúhoz és szándékosan elrejtett a házban, hogy a férje ne találja meg.

 

Dicket féltékenységre és dühre buzdítják és hogy hazaérkezése után vádolja meg Angeliná-t azzal, hogy viszonyt folytat. Angelina tagadja a vádakat, fél, hogy Dick bántani fogja, de valósággal sokkolja őt, hogy Dick tökéletesen leír mindent Angeliná-ról és Steve-ről, mintha csak ő is ott lett volna velük együtt a szobában. Dick olyan szinten feldühödik, hogy gyilkos szándékok fogalmazódnak meg benne, és megszállottjává válik annak, hogy bosszút álljon feleségén, a szeretőjén, majd végezzen magával is. A káosz és konfliktusok ideje alatt a paranormális aktivitás és fénylabda jelenségek száma fokozódik a házban.

 

Mindeközben Angelina és Steve terveket szőnek arról, hogy összeházasodnak, de ilyen vagy olyan okból folyamatosan akadályozva vannak abban, hogy egymással legyenek. Mindketten gyötrődnek, mert úgy tűnik, hogy akadályozzák őket abban, hogy beteljesítsék egymás iránti szerelmüket és szenvedélyüket.

 

Dick gyilkos szándékai csillapodnak, amikor tanácsadásra mennek egy olyan barátjuk társaságában, aki megérti az elmekontroll és idegen elrablás aspektusait. Megpróbálják rendben hozni a dolgokat kettejük között, de Angeliná-nak kétségei vannak, hogy valaha is működni fog-e még ez a dolog kettejük között.

 

Hat hónappal később Angeliná-t újra elrabolják, és felidézi, hogy az elrablás során azt mondták neki: "Steve-re már nincs szükség többé." Azt is elmondták neki, hogy Steve-et csak azért rabolták el, hogy ez a kapcsolat létrejöhessen közöttük, de Angelina-val ellentétben, ő "már nem képezi részét a gyakorlat további részének." Ezt követően Angelina már nem érzi azt a megszállott vágyakozást Steve iránt és könnyedén képes elengedni a kapcsolatot. Szakítanak Steve-vel, akit összezavartan otthagy. Steve soha nem volt tudatában az elrablásoknak, hanem csak egy erős felismerés érzést érzett, mikor Angelina-val találkozott.

 

Eközben Angelina-t továbbra is elrabolják a Szürkék, reptiliánok és a hadsereg emberei. Számos vizsgálatot végeznek rajta és kiképzési jelenetekben szerepel nagyon élénk álmok során. Ő és számos más, a segélycsoportomba járó elrabolt személy közösen osztoznak bizonyos álmokon, és közösen szerepelnek bennük elrablással kapcsolatos vizsgálatokon és kiképzési jelenetekben.

alvb_3.jpg

Angelina visszaemlékezése arról, hogy két magas földönkívüli jelent meg az ágya mellett. Tehetetlennek érezte magát és csak a transzállapotra emlékszik, mintha az egész egy nagyon tisztán felidézhető álom lett volna.

 

A segélycsoportomba járó Scott nevű férfit egy találkozás során előkészítettek egy ilyen jellegű kapcsolatra Angeliná-val, amely után mindketten felidézték az "álom" szexuális természetét. Ez erős szexuális feszültséget kelt kettejükben, mikor egymással találkoznak, továbbá pszichés, sőt telepatikus kapcsolódást is megtapasztalnak egymással. Bár erős kémiát éreznek egymás iránt, tartózkodnak bármilyen szexuális tevékenységtől. Mindketten tudatába kerültek a szerelmi manipuláción alapuló kötődésnek és szándékosan távol tartják magukat az intim érintkezéstől. Ehelyett egy plátói jellegű barátságot ápolnak és élvezik a kettejük közti szoros pszichés kapcsolatot.

alvb_2.jpg

Számos elrabolt személy emlékszik vissza olyan alkalmakra, amik során összekötik a manipulált párokat és eközben földönkívüliek megfigyelése alatt állnak. Ebben az esetben a köpenyt viselő Magas Szürke idegen tűnik az esemény levezénylőjének

 

Angelina mind a mai napig házasságban él Dick-kel. Dick tudatába került az elrablásoknak, sőt azóta vele is történt ilyen eset néhány alkalommal. Számos nehézség nehezíti a házasságukat, de úgy döntöttek, hogy együtt maradnak, annak ellenére, hogy az esélyek ellenük szólnak.

 

AZ ELRABOLT SZEMÉLYEK HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI PROBLÉMÁI

 

Felszínesen szemlélve, ezek a kapcsolati problémák könnyen magyarázhatók házassági és családi problémaként. De amikor alaposabban megvizsgáltam az elrabolt személyek számát, életüket és kapcsolataikat, elgondolkodtam. A pszichológiai "mocsárgáz" elmélet többé már nem volt elfogadható. Volt valami valódi, valószínűsíthetően baljós/gonosz dolog, ami a földönkívüli kapcsolatok fátyla mögött húzódott meg ezen emberek életében. Ez arra késztetett, hogy feltegyem a klasszikus kérdéseket:

- Mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás?

- Vajon néhány diszfunkcionális kapcsolati probléma az egyénnek a földönkívüli elrablásokra adott válaszkeresésének illetve ezek hibás feldolgozási mechanizmusának az eredménye, vagy az idegenek mindvégig szándékosan agyalták ki ezeket a családi problémákat?

 

Az elrabolt személyeknek nyújtott tanácsadásaim során szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy az egyik legjellemzőbb mintázat, ami megjelenik az érintett emberek életében, az az érzelmi elszigetelődés mintázata. Az ilyen viselkedés magyarázható kondicionálás eredményeként, az elrabolt személy családtagjaitól tanult alkalmazkodásként, vagy az idegen felügyelők által kierőszakolt hatásként. Valójában néhányan rájöttek, hogy az idegenek utasították őket arra, hogy ne beszéljenek a találkozásaikról, ami azt sugallja, hogy az idegenek arra törekszenek, hogy hosszú időn keresztül fenntartsák a titkolózást. Gyakran hamis vagy beültetett emlékeket illesztenek áldozataikba, hogy elfedjék valódi tevékenységüket és szándékaikat.

Néhány kutatóval egyetemben, én magam is úgy hiszem, hogy az ilyen módon létrehozott kötődések, emberi kapcsolatok, amelyek magas töltésű érzelmi drámát és szerelmi rögeszmét eredményeznek, nem a földönkívüli tenyész- és hibridizációs program részeként vannak ösztönözve, mint ahogy az első látásra tűnne. (habár ez egy olyan tényező, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.) Valami más ok húzódik meg emögött.

 

Barbara Bartholic hipnoterapeuta, aki 25 éves tapasztalattal bír elrablások kutatása terén, tanulmányozta és tökéletes pontossággal meghatározta a szerelmi megszállottság jelenségét. Barbara: "Először is, az egyéneket a gyermekkori elrablások során "beállítják/előkészítik" a maximális mértékű érzelmi és szexuális kötődésre. A kötődési folyamat felállítja a színpadot a szerelmi megszállottság drámájához. Az idegenek valahogyan képesek betakarítani az érzelmileg feltöltött emberből kiáramló energiákat. Ezek az érzelmek az intenzív szerelem, vágyakozás, szenvedély, düh, féltékenység és a szeretett személy megérzésnek skáláján mozognak."

 

Bartholic úgy hiszi, hogy mindannyiunkra hatással van ez a jelenség, nem csak az elrabolt személyekre és kontaktákra. Csak egyszerűen azok beszámolóiból értesülünk a szerelmi megszállottság jelenségéről és a hozzá kapcsolódó életdrámáról, akik emlékeznek rá. Barbara hozzátette:

 

"A szerelmi megszállottság drámája nagyobb színtéren is lejátszódhat. Megtestesülhet közéleti személyiségek vagy szupersztárok formájában is. Röviden tehát, olyan ez, mint egy nagy emberi Nintendo játék."

 

Bud Hopkins egy sokkal konzervatívabb megközelítést alkalmaz és azt állítja:

"A kötődés jelensége nem általános jellemzője az elrablásoknak. Viszonylag ritkán fordul elő és meg kell különböztetnünk a csoportos elrablásoktól, amikor kettő vagy több embert visznek el egyszerre különböző okokból, pl egy férjet és feleséget, vagy barátokat."

 

Amikor rákérdeztek, hogy mik általános trendjei annak, hogy az elrabolt személyek hogyan kezelik a kötődési drámákat, Bud azt válaszolta: "Ez a körülményektől függ. Ha már házasságban élnek, az rendkívül megbonyolítja a helyzetet."

 

Barbara Bartholic és Bud Hopkins szerint a kötődés nem mindig irányul romantikus, ellenkező nemhez kapcsolódó szexuális helyzethez, hanem azonos neműekkel folytatott barátságok, sőt akár homoszexuális kapcsolat is beletartozhat.

 

Érdekes szempont továbbá az intenzív drámákból és krízisekből származó érzelmi energia kérdése is. Bármilyen nevetségesen is hangozzék, az idegenek talán ezekből az érzelmi energiákból táplálkoznak. Magánbeszélgetések során több ember is bevallotta nekem, hogy gyakrabban találkoztak idegenekkel, amikor életük stresszesebb vagy kaotikusabb időszakon haladt keresztül. Ahogy a segélycsoportom egyik tagjai szarkasztikusan megjegyezte: "az idegenek képesek rángatni az érzelmi láncaimat, képesek belerángatni intenzív érzelmi magasságokba és mélységekbe."

 

ÉRZELMI ELSZIGETELŐDÉS ÉS A TITKOLÓZÁS FENNTARTÁSA - MŰKÖDÉSKÉPTELEN CSALÁDOK

 

Társadalmi struktúránk - különösen a nyugati világban - azt a tantételt támogatja, hogy "idegenek és földönkívüliek nem léteznek", és hogy mindez csak tudományos fantasztikum vagy pszichológiai téveszme. Ezen elutasító és elszigetelődésre késztető feltételeknek az eredménye, hogy az elraboltak befelé fordulnak, vagy akár lázadó módon lépnek fel szüleikkel, az iskolával, a vallással vagy a társadalommal szemben. Az elrabolt személy, akinek tapasztalatait elutasítják, illetve azok hitelességét megkérdőjelezik, hajlamos lesz bizalmatlanná lenni saját érzéseivel szemben, ő maga is tagadni fogja a dolgot vagy akár ennek hatására haraggal telve cselekedhet. Amikor a földönkívüli elrablások (különösen a traumatikus esetek) alapvető kérdéseivel nem foglalkoznak vagy nem oldják meg őket, az számos egészségtelen feldolgozási mechanizmust eredményezhet és kihatással lehet a társas kapcsolatokra és a családi rendszerekre. Amikor földönkívüli elrablások több generáción átívelően történnek meg, abból diszfunkcionális családi problémák keveredhetnek. Olyannyira, hogy az elrabolt személyek egészségtelen, nem kielégítő kapcsolatokban találhatják magukat, amelyek állandósítják az érzelmi elszigetelődés vagy akár bántalmazás nehéz ciklusát. Ezek a működésképtelen kapcsolati mintázatok arra szolgálnak, hogy fenntartsák az idegen elrablások titkának megőrzését.

 

Az idegen elrablásokkal kapcsolatos problémák - és a diszfunkiconális családi rendszerek, amelyek a titoktartás fennmaradását szolgálják - megoldása és az ebből való gyógyulás csak akkor lehet teljes, ha a félrevezető "mocsárgáz"-elméleteket magunk mögött hagyjuk. Felmerül a kérdés, hogy ki is a valódi tettes.

 

Számtalan bátor elrabolt személyt, akik előálltak, hogy elmondják történetüket, a mainstream médiában, vagy akár saját közösségükben, az Ufo-kutatással foglalkozók körében, kinevetnek és ujjal mutogatnak rájuk. Ezen okból kifolyólag az elraboltak közül sokan inkább csendben maradnak. Értékes tanúvallomások és idegen elrablással kapcsolatos információk sokasága marad zár alatt - a félelem és a szinte kötelezően előírt tájékozatlanság kettős pillérének következtében. Bármik is legyenek a valódi okok az idegenek kapcsolatainkba történő beavatkozásának - ezeket talán soha sem tudjuk meg - de abból, amiről néhány elrabolt személy beszámolt, az látszik, hogy a hatásai egyszerre pusztítóak és felpezsdítőek.

 

Miután Sophia túlélte az idegenek által kiagyalt szerelmi megszállottság súlyos következményeit, költőien megjegyezte: "Habár tapasztalataim felfoghatatlanul fájdalmasak voltak, semmiért nem cserélném el őket. Rájöttem, hogy sokkal jobb szeretve lenni és elveszíteni azt, mintha egyáltalán soha sem szeretne senki." Csodálkoztam e kijelentésén és csak találgatok azon, hogy vajon mi lehet az, ami a földönkívülieknek hiányzik. Talán maga az élet.

 

A SPIRITUÁLIS HADVISELÉS KÉRDÉSE

 

Egyetlen, az idegen elrablásokat kutató egyén számára sem tart soká ráeszmélni arra, hogy az idegen jelenlét - vagy bármi is legyen az, ami e kép mögött tevékenykedik - megtévesztő, manipulatív és intelligens. Az idegenek egyszerre tevékenykednek a fizikai és nem-fizikai valóságban, ez egy igazi paradoxon. Az a képességük, hogy irányított, komplikált drámákat, kötődéseket és szerelmi megszállottságot hozzanak létre az elrabolt személyek életében, elárulják róluk, hogy láthatatlan spirituális valóságokban jártasak. Kutatók és elraboltak számoltak be arról, hogy amikor elmélyültek az ufo-kkal kapcsolatos témákban és különösen az elrablásokhoz kapcsolódó emlékekben, szinte ostrom alá vették őket, számos olyan erőfeszítést tettek ellenük, melyek arra szolgáltak, hogy eltántorítsák őket a földönkívüli elrablásokkal kapcsolatos kemény alapinformációk keresésétől.

 

A segélycsoportomban egy Sophia nevű hölgy nagyon ékesszólóan fogalmazta meg ezt: "Amint eldöntöttem, hogy mélyreható kutatásokat fogok végezni az elrablásaimmal kapcsolatban, tesztek és próbák egész sorozata özönlött rám, mintha egy páncélkesztyűt kellene felhúznom egy spirituális hadviseléshez."

Ha közelebbről megnézzük, hogyan működik a spirituális háború az elrablás jelenségén belül, láthatjuk ezt manifesztálódni a kapcsolati drámákban, amelyek szerelmi megszállottságot eredményeznek. Két célba vett személyt idegen feletteseik kiválasztanak azon képességeik miatt, hogy képesek létrehozni és kifejezni magas szintű érzelmeket a romantikus vonzódás kontextusában. Ez a romantikus vonzódás gyakrabban végződik viszonzatlan szerelmi megszállottságban egyik vagy másik partner részéről - vagy azzal, hogy ők ketten képtelenek beteljesíteni érzéseiket a másik iránt más, ellehetetlenítő körülmények miatt. Ezek a feltételek számos erőteljes érzést indítanak útjára, mint pl intenzív szerelem, vágyakozás, szenvedély, düh, féltékenység és a szeretett személy megérzése.

 

Súlyosabb esetekben, az elrabolt személy kimerül, depressziós vagy beteg lesz, egészen addig a pontig, mikor öngyilkos gondolatai támadnak, vagy súlyos betegség következtében közel kerül a halálhoz. A drámák, amelyeket mozgásba hoznak ezeknek az embereknek az életében, sok káoszt és konfliktust okoznak, néhányan akár a házasságukat is elveszítik az idegen beavatkozás és manipuláció következtében. A másik oldala ennek, hogy néhány elrabolt személy, aki mély érzelmi konfliktust és intenzív szerelmet tapasztal meg, ugyancsak beszámol kreatív energia felszabadulásáról, ami a megszállottság csúcsán következik be. Egy esetben az elrabolt személy az eksztatikus misztikus tapasztalás új szintjeit élte át, mikor érzelmi kapacitásának legmélyebb mértékét érte el. Paradox módon, egyik oldalon gyötrő bánatot és a viszonzatlan szerelem fájdalmát látjuk, másik oldalon pedig az eksztatikus misztikus látnoki egyesülést és kreatív inspirációt. Ha a földönkívüli találkozás frekvenciája egyenesen arányos a magas érzelmi töltésű drámával, káosszal és konfliktussal, akkor feltételezhetjük, hogy az idegen jelenlét valamilyen módon hasznot húz a mi érzelmi energiáinkból. A mesterségesen kialakított kötődéssel létrejövő szerelmi megszállottság eseteiben magas töltésű érzelmi és szexuális szenvedély van jelen. Az idegenek élénken érdeklődnek azon képességünk iránt, amivel érzelmeket, szeretetet és más, magas töltésű érzéseket fejezünk ki.

 

Fel kell tehát tennünk néhány komoly kérdést. Mi a valódi lényege annak, hogy az elrabolt emberek eszközként szolgálnak ezen idegen lények számára? Ahelyett, hogy frusztráltan és összezavarodottan folytatnánk a vég nélküli kutatást, kérdezzük meg: az idegeneknek milyen szándékai és képességei húzódnak meg a mögött, hogy ármányos módon létrehozzanak ilyen gondosan kidolgozott drámákat, mint a szerelmi megszállottság? A kortárs földönkívüli elrablás kutatás krónikáira alapozva azt mondhatjuk, hogy az idegenek valamiféle számos generáción átívelő genetikai ember/földönkívüli hibridizációs programot hajtanak végre. Ez az, ami felszínesen szemlélve zajlik, és talán nagyon is igaz lehet. Ha viszont mélyebbre tekintünk, talán a lehetséges legrosszabb összeesküvés elméletre gyanakodhatunk. És e két sarkalatos álláspont között valahol félúton, talán bepillantást nyerhetsz a varázstrükkbe, ami pontosan a szemed előtt zajlik. De hol vannak a bizonyítékok a ufo-król és a földönkívüliekről? Mindenki azt kérdezi: "Hol van a mindent eldöntő bizonyíték?" És erre én azt mondanám: "Nincs mindent eldöntő bizonyíték. Csak néhány apró darabka a összezavarodottság, zűrzavar és felfordulás egy gyorsanjában összedobott salátástáljában."

 

ÖSSZEGZÉS

 

Az idegenek által megrendezett párkapcsolati drámák, amelyek szerelmi megszállottságot eredményeznek, az elrabolt személyek interperszonális kapcsolatait érintő megfigyelések folytán kerültek felszínre. Habár ezek a kötődési drámák az elrabolt személyek többségénél nem fordultak elő, mélyreható hatásai és következményei figyelemre méltó jelentőségűek. Ha az idegen jelenlét képes irányítást gyakorolni az emberek életére - olyan mértékig, mint ahogy a szerelmi életükön keresztül bemutatásra került az imént - akkor újra kell értékelnünk az idegen elrablók szándékait és képességeit. Talán nem olyan elrugaszkodott ötlet azt feltételezni, hogy az idegenek játsszák a mitikus Ámor nyilainak szerepét. És ennél még sokkal-sokkal többet is.

 

Az elrabolt személyek életében bekövetkező dráma megfigyelése megnyitott egy, a tudományos metódusok csínjával-bínjával foglalkozó ufo-kutatás által ezidáig el nem ismert észlelésre nyíló kaput. Ezt a koncepciót én ahhoz hasonlítom, mint amikor egy "blokkolt emlék" csak úgy nyerhető vissza az éber, tudatos elme számára, ha új irányvonalakat talál az idegpályák között.

 

Esettanulmányokat mutattam be az idegenek által létrehozott emberi párkapcsolati drámákról, ezek jellemvonásairól és tüneteiről. Ezek a mintázatok különlegesek az elrabolt emberek körében és világosan megkülönböztethetők más, nem elrablással kapcsolatos pszichológiai és kapcsolati problémáktól. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk az áldozatok házasságon és családi rendszereken belüli érzelmi elszigeteltségével és a titkolózás fenntartásával a földönkívüli elrablásra vonatkozóan. Az idegen intelligencia indítékai és rejtélyei feltárásának kulcsa az elrabolt emberek kitartásában és elkötelezettségében rejlik, hogy keressék az igazságot az általuk átélt tapasztalatokban. Egy gúnyolódástól és a politikai korrektség nyomásától mentes biztonságos környezet létrehozása az első lépés a földönkívüli elrablások igazságának feltárásában. Az élethosszon át tartó földönkívüli találkozások felfedezése Pandorának egy olyan dobozát képezik, amelynek kinyitását nagyon kevesen akarják, illetve állnak rá készen, talán néhány bátor lélek, akik felfedezték az idegen jelenléttel való interakcióik mélységét. Egyesek számára ez annak felismerésével jár, hogy egész életük megrendezett, manipulált és az idegen bábjátékosok - az emberi dráma építészeinek - kezei irányították. Ez a felismerés egy egészen új megértést ad az emberi szabadság kereséséről és értékéről.

 

A cikk itt folytatódik:

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/eve_lorgen_az_idegen_szerelmi_manipulacio_foldonkivuliek_altal_inditott_parkapcsolati_dramak_2_resz