Emlékek a mélyűrből - Barbara Bartholic öröksége / 2. rész

barth_1.jpgA most következő fordításunk egy hosszabb cikksorozat első darabja, mely az ufológia területének egyik legkényesebb és legnagyobb vitákat kiváltó témájával, a földönkívüliek által végrehajtott emberrablásokkal foglalkozik. Dacára az erről szóló sok beszámolónak és a bulvár/ezoterikus médiában megjelenő mendemondáknak, ez a témakör még mindig szinte vakfoltnak számít és sokismeretlenes egyenletnek tűnhet sokak számára, hiszen nagyon kevesen foglalkoznak e jelenség komoly, tudományos igényű kutatásával. Ez a cikksorozat most egy ilyen - a már elhunyt Barbara Bartholic személye körül szerveződő - csoport munkásságát szeretné bemutatni. Ezzel a cikksorozattal megkísérelünk egy kicsit alaposabb betekintést nyújtani ezen igencsak felkavaró - egyes vélemények szerint a nyilvánosságra hozatal legfontosabb - témakörének mélységeibe, és válaszokat keresni arra, hogy vajon tényleg helytállóak-e azon - magukat komoly kutatóknak valló - szaktekintélyek kijelentései, miszerint ez az egész jelenség csak egy tudatos félrevezetés a hadsereg és a katonai-ipari komplexum titkos projektjei részéről, mondván, a "földönkívüliek annyira fejlettek és technológiailag olyannyira felsőbbrendűek hozzánk képest, hogy nekik nincs szükségük ilyen jellegű fizikai beavatkozásokra illetve sosem vetemednének ilyesmire. Így aztán mindez a katonaság műve, hogy félelmet és bizalmatlanságot keltsenek a buta, spirituálisan éretlen emberiség egyedeiben. És aki ennek ellenkezőjét állítja, nem is lehet más mint szenzációhajhász/pénzsóvár sarlatán." A célunk e cikksorozattal, hogy az olvasók maguk vonhassák le következtetéseiket, vajon egyetértenek-e ezen kijelentésekkel, vagy "sokkal mélyebb a nyúl ürege" annál, mint amire valaha gondoltak volna.

 

FIGYELEM! A CIKK VÉGÉN SZERKESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS ÉS EGY FONTOS AJÁNLÁS TALÁLHATÓ!

 

BARBARA BARTHOLIC ÖRÖKSÉGE

 

Az alábbi megemlékezést Barbara halála után nem sokkal írta tanítványa és pártfogoltja, James Bartley, aki maga is kutatóként és előadóként viszi tovább Barbara örökségét. (James Bartley munkásságával és kutatásaival hamarosan egy külön írásban foglalkozunk majd)

 

"Barbara Bartholic halálával a földönkívüli elrablások kutatói igazi élharcosukat vesztették el. Bár Barbara munkássága nagyrészt nem a nagyközönség előtt zajlott (kivéve azt a sok embert, akinek segítséget nyújtott), öröksége, élvonalbeli kutatásai tovább élnek pártfogoltjai körében és komoly kutatók megértéseiben a reptiliánoknak a földönkívüli elrablásokban játszott elsődleges szerepéről. Barbara fektette le az alapokat a "repilián fennhatóság" mélyebb megértéséhez. Barbara mélyebbre ásott a többi kutatóhoz képest. Nem fordított hátat a konfrontáló és nyugtalanító információk hallatán. Büszke vagyok rá, hogy Barbara Bartholic pártfogoltja voltam. Sok éven keresztül szorosan együttműködtem Barbarával és e kapcsolaton keresztül jobban megértettem a saját földönkívüli elrablásom során szerzett tapasztalásaimat. Ezen keresztül aztán én is segíthettem más elrabolt személyeknek, akik azért kerestek fel, hogy jobban megérthessék saját tapasztalataikat. Én egyike vagyok annak a számtalan embernek, akik számára Barbara bölcs tanácsai és javaslatai nagy jótéteményt jelentettek. Barbara pártfogoltjai között az első és legfontosabb a nagyszerű Dr. Karla (Kandy) Turner volt. Barbara és Karla az ufo-kutatás történelmének legnagyszerűbb partnerséget alakították ki. Barbara a színfalak mögött dolgozott, Kandy pedig bemutatta Barbara kutatási eredményeit az ufo-kutatással foglalkozó közösségnek. Kandy saját jogán is nagyszerű kutatója lett a földönkívüli elrablások témakörének. Kandy és családja elrablások áldozatai voltak, és segítséget kaptak Barbara-tól.

turner_bartholic.jpg

Barbara hamar felismerte, hogy az energiabegyűjtés kulcsfontosságú összetevője a földönkívüli elrablás szindrómának. Barbara empata volt, nagyon intuitív és vég nélkül azon munkálkodott, hogy az egyes személyek földönkívüli elrablásának minden aspektusát dokumentálja. Tudta, hogy a negatív földönkívüliek manipulálják az elrabolt személyek energiaközpontjait és érzelmeit, hogy ezzel táplálják magukat az elrabolt személyek kárára. Ez a folyamat egy makrotársadalmi szinten zajlik. A földönkívüli elrablás egy teljes körű támadás az elrabolt személy ellen: fizikai, érzelmi, energetikai és spirituális.

 

A SZERELMI MEGSZÁLLOTTSÁG DRÁMÁJA

 

A földönkívüli elrablás szindróma egyik aspektusát, ami számtalan elrabolt személyre gyakorolt hatást, Barbara "a szerelmi megszállottság drámája"-nak nevezte. Kollégám, Eve Lorgen - maga is Barbara Bartholic pártfogoltja - úgy nevezi ezt, hogy "az idegen szerelmi manipuláció" (the alien love bite). A szerelmi megszállottság drámája kihangsúlyozza az idegen elrablás szindróma sötétebb aspektusait. Az elrabolt személyeket rendkívüli érzelmeknek teszik ki: szeretet, gyűlölet, féltékenység, harag és számos más érzés, amit a földönkívüliek felerősítenek, hogy ki tudják szipolyozni az elrabolt személyek érzelmeit és energiáit. Ezen folyamat során a földönkívüliek arra törekszenek, hogy programozzák az elrabolt személy viselkedését. A szerelmi megszállottságba keveredett elraboltak életét olyan módon manipulálják, hogy abból maximális mértékű és többféle érzelmet nyerjenek ki. A viszonzatlan szerelem az egyik ilyen érzés. Az elrabolt személy úgy érzi, hogy érzelmileg úgy kifacsarták, mint egy vizes mosogatórongyot, mert nem tudja beteljesíteni a másik elrabolt személy iránt érzett szeretetét. Néha ez a mindent felemésztő szerelem érzése nem kerül viszonzásra a másik ember által. Nem szokatlan, hogy a két elrabolt személy úgy esik át ezen a tapasztaláson, hogy több száz vagy több ezer kilométer távolságra élnek egymástól, ami még tovább bonyolítja a helyzetet. Gyakorta az elrabolt személyeket, akik ilyesmin esnek át, érzelmi és fizikai kimerültség és kétségbeesés árasztja el. Ezek az érzések egyre intenzívebbé válnak a két fél közötti pszichés és időnként telepatikus kapcsolat miatt. Érzik egymás érzelmeit és intuitívak a másik ember gondolataira. Gyakran szólnak jelentések asztrális szexről a két elrabolt személy között. Érzelmi és energetikai szempontból úgy tűnik, hogy a két megtámadott célszemélyt az asztrális szex még jobban behálózza, mint a fizikai szex. Különösen ez a helyzet akkor, ha a két partnert nagy távolság választja el egymástól, vagy jelenleg egy másik kapcsolatban élnek. Az asztrális szex után fennmaradó érzések és érzelmek felerősödnek, amint a célszemélyek újra kommunikálni kezdenek egymással, akár telefonon, vagy sms-en, e-mail-en, vagy chatszobán keresztül. Ez utóbbiak mindegyike energiavezető.

 

Ebben az állapotban, az elrabolt személyek különösen fogékonyak a spirituális támadásokra. A földönkívüli elrablásokat kutatók körében magától értetődő, hogy "a földönkívüliek tanulmányozzák az emberi érzelmeket", de mit jelent ez valójában a gyakorlatban? Kutatásaiban Barbara mindig hangsúlyozta annak megértésének fontosságát, hogy a földönkívüli elrablások milyen hatással vannak az abban érintett személyekre.

 

A "SZERETETET MEGSZÜNTETŐ TENYÉSZPROGRAM"

 

Barbara-nak tudomása volt olyan elraboltakról, néha pusztán gyermekekről, akiket úgy manipuláltak, hogy extrém érzelmi szélsőségeket tapasztaljanak meg. Ez egészen odáig is mehet, hogy a földönkívüliek bűntudatot keltenek bennük azzal, hogy úgy manipulálják őket egy álomjelenet során, hogy azt higgyék, termonukleáris háborút robbantottak ki és számtalan ember és életforma haláláért lettek felelősek. Az egyik ilyen álomkép manipuláció után az elrabolt személy a párnájába zokogva ébred fel. Ez már önmagában is elég szörnyű. Ehhez hasonló, amikor a földönkívüliek gladiátor jellegű küzdelmet jelenítenek meg emberekkel - köztük gyermekekkel. A résztvevőket - akik akaratuk ellenére szerepelnek ebben - elmekontrollálják, hogy extrém dühöt érezzenek elrabolt társaik iránt és egymásra uszítják őket ezekben a jelenetekben. Barbara együtt dolgozott olyan tinédzserekkel, akik leírták számára ezt a folyamatot. Gyerekeket és tinédzsereket tulajdonképpen bántalmaznak a földönkívüliek, hogy a harag, félelem, fájdalom és düh érzését keltsék bennük.

 

Barbara a negatív földönkívülieknek ezt a viselkedésmódosítását nevezte "Szeretetet Megszüntető Tenyészprogramnak". Van-e bármi kétség afelől, hogy legalábbis néhány gyermek manapság aberrált és időnként kórós tendenciákat mutat? A gyermekek közti erőszak száma minden idők csúcspontján van. Vedd hozzá a pszichiáterek azon szörnyű szokását, hogy antidepresszánsokat és antipszichotikumokat írnak fel számukra, valamint az erőszakos videójátékok és filmek káros hatásai következtében a gyermekek egy jelentős százaléka éppen kitanulja, hogyan legyen erőszakos szociopata és pszcihopata. Néhány gyermek, a reptilián vagy drákonida DNS túlsúlya miatt különösen sérülékeny az ilyen típusú programozással szemben.

 

A KRISTÁLYMET/TURBÓ/ECSTASY KAPCSOLAT

 

Barbara úttörő szerepet játszott a kristálymet kapcsolat kutatásában. A "turbó" nevű drog a kristálymet származéka és elég elterjedtnek számít Amerika-szerte. Saját kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy az ecstasy kulcsfontosságú összetevője a reptilián viselkedésmódosító programnak. A kristálymet és ecstasy végül elvezethet az ún. "gazdatest" effektushoz, amikor is egy elrabolt személy részben vagy teljesen gazdatestévé válik egy vagy több negatív entitásnak. A kristálymet "szimpatetikus rezonanciával" bír egy egész sor negatív entitással, beleértve, de nem kizárólagosan a reptiliánokat, kígyó entitásokat, démonokat és néhány Szürkét. Elrabolt személyekkel - közülük néhány kristálymet használóval - történt személyes találkozásai során negatív entitások szó szerint megszállták az elrabolt személyt és fenyegető dolgokat mondtak Barbara-nak a személyes kontaktus során. Barbara néhányszor megfigyelte, hogy az elrabolt személyek arca, vagy szeme megváltozik vagy "átváltozik" ezen események során.

 

Egy változata a kristálymet agendának a korábban már említett ecstasy "Rave" agenda. Itt most csak annyit említenék erről, hogy az ecstasy csökkenti a használók frekvenciáját és hosszú távú használata hátfájást eredményez, ami ajtóként szolgál a negatív entitások számára a belépéshez, először az auramezőbe, majd magába a testbe. Az eközben lejátszott "rave" zene az ecstasy-val összekapcsolódva megszünteti a használók gátlásait. Ennek eredményeként számos különböző entitás - szürkék, reptiliánok és kígyó entitások - gazdatestként tudják használni a ravereket. A rave party-k helyszíne horgonyként szolgál ebben a valóságban ezen negatív entitások számára. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a gyógyszerek ugyancsak kulcsfontosságú szerepet játszanak a reptilián-arkhontikus agenda-ban. Bizonyos gyógykészítmények csökkentik a használók bioenergetikai frekvenciáját, továbbá károsítják a kognitív funkcióikat. Ez a két "mellékhatás" már önmagában kapukat nyit meg negatív entitások számára, hogy manipulálják és sok esetben átvegyék egy ember felett az irányítást.

 

FÖLDALATTI FELDOLGOZÓ ÜZEMEK

 

Én magam 1993-ban, Las Vegas-ban, a történelmi jelentőségű Nemzetközi Ufo Konferencián hallottam először a földalatti "feldolgozó üzemekről". Dr. Karla Turner egyik előadásán vettem részt. Ezen az előadáson Karla számos olyan felfedezésről számolt be, amelyeket ő és Barabara Bartholic tettek. A legfelkavaróbb információ számos elrabolt személy tanúvallomásán alapult, akik arról számoltak be, hogy olyan földalatti létesítményekben voltak, amik földönkívüliek - általában szürkék és reptiliánok - irányítása alatt álltak. Az elrabolt személyeket arra kényszerítették, hogy szállítószalagon érkező emberi hullákból testrészeket daraboljanak fel hasítóbárdokkal. Az elrabolt személyek elborzadtak attól, hogy ilyesmire kényszerítették őket. Gyakran Szürkék felügyelték őket. Karla beszámolt arról, hogy a megfigyelés alatt álló elraboltak abszolút kétségbeestek és megrémültek attól, hogy miben kell részt venniük. Emberi testrészek hevertek hatalmas halmokba rakva. Ez az információ összhangban van azzal az információval, amit Thomas Costello, a Rand vállalat biztonsági specialistája fedett fel, aki az Új-Mexikóban található Dulce földalatti bázis "D" Szekciójából szökött meg, majd dezertált. Karla mindig gyorsan rámutatott arra, hogy nyitott kérdés, hogy vajon ezek a "feldolgozó üzemek" tényleg valósak-e, vagy csak virtuális valóság jelenetek, amiket a földönkívüliek ültettek az elrabolt személyekbe. Ha ez utóbbi változat az igaz, akkor vajon milyen végső cél húzódhatott meg a "feldolgozó üzemek" virtuális valóság jelenetei mögött? Később, miután Barbara közeli munkatársa lettem, elmagyarázta nekem, hogy milyen munkákat végzett ún. "ufo-inváziós területeken". Az ufo-inváziós területek olyan helyszínek, ahol szó szerint több száz embert, néha egész lakótömbök lakosságát viszik el tömeges elrablások keretében. Az egyik ilyen területen az elrabolt személyeket gyakran egy földalatti reptilián bázisra vitték. Ezen a bázison az elraboltak fogságban tartott embereket láttak, továbbá szemtanúi voltak a már említett "feldolgozó üzemeknek". Néhányan, akik a földalatti bázison fogolyként tartott embereket láttak, úgy hitték, hogy az emberek élelemforrásként szolgálnak a reptiliánok számára.

  

Barbara ufo-inváziós területen folytatott munkájának részeként egy alkalommal beépült egy kommunába, amit egy ismert "spirituális guru" vezetett, aki "jószándékú" spirituális lények üzeneteit csatornázta. A kommuna minden tagjának le kellett mondania minden evilági tulajdonáról ahhoz, hogy csatlakozhasson a közösséghez. Barbara kiemelte, hogy ennek a kommunának a tagjai többnyire tehetős emberek voltak, ügyvédek, orvosok, oktatók, cégtulajdonosok és hasonlók. Emellett sokakat közülük már a reptiliánok elraboltak korábban és levitték őket a föld alá. Barbara úgy hitte, hogy ez a spirituális guru-művelet ebben az esetben csak a felszíne annak, amit a reptiliánok a föld alatt művelnek. Egy alkalommal Barbara leült a közönség soraiba, miközben a guru instrukciókat adott a tagoknak, hogy vegyenek fel szemkötőt és üljenek nyugodtan, amíg ő fel-le járkál a folyosókon. Egyszer csak Barbara lehúzta a szemkötőjét és hátrafordulva észrevette, hogy a guru, aki a folyosón sétálgat, a kommuna minden tagját megvizsgálja, mikor elhalad mellette. Barbara megdöbbenésére a "guru" szemei vörösen izzottak! Barbara gyorsan visszahúzta a szemkötőjét és egyenesen visszaült. Hallotta, amint a guru megáll éppen mögötte. Később a guru rájött, hogy Barbara beszivárgott a csoportba, továbbá az is kiderült a számára, hogy Barbara regressziós hipnózist végzett számos emberen a csoportjában és a regresszió végeztével alaposan kikérdezte őket. Ez a guru bandatagokat küldött Barbara-ra, hogy megfélemlítsék és követeljék tőle, hogy adja át a regressziós hipnózisokról készült összes videófelvételt, különben Barbara "soha nem jut fel a repülőre, ami hazaviszi őt innen". Barbara-t kényszerítették, hogy átadja azt a többórányi videófelvételt, amit a regressziók után készített az elrabolt személyek beszámolóival. Később úgy mondta nekem, hogy egész polcnyi videófelvétel átadására kényszerítették, hogy feljuthasson a repülőre és biztonságban visszatérhessen otthonába, Tulsa-ba. Barbaranak EGYETLEN darab videókazettát sikerült megmentenie az ufo-inváziós területre tett látogatásáról és lehetővé tette számomra, hogy ezt a felvételt én is megnézzem. A benne látott információk, amelyek közvetlenül az elrabolt személyektől hangzottak el, mit ne mondjak, elég felkavaróak voltak.

 

REPTILIÁN "MARHAVAGONOK" - HAMIS ELRAGADTATÁS?

 

Számos elrabolt személy, akivel Barbara dolgozott, leírta, hogy a reptiliánok olyan holografikus és/vagy letöltött mentális képeket mutattak nekik, amelyeken hatalmas űrhajók landolnak, reptilián harcosok szállnak ki az űrhajókból és transzállapotban lévő emberek százait terelik a hajók fedélzetére. Mikor az összes embert beterelték a hajóra, a hajó felemelkedik a talajról és elrepül. Ezeket a hajókat néhány elrabolt személy, akik átestek ezen a virtuális valóság élményen eufemisztikusan "marhavagonoknak" nevezte. Az egyik módszer, amivel a reptiliánok megmutatják ezeket a képeket, hogy egy holografikus képernyőt hoznak létre az elrabolt személy nappalijában vagy hálószobájában. Az elrabolt személy megfigyeli a képernyőn megjelenő képeket, majd úgy tűnik, hogy behúzzák magába a jelenetbe és úgy érzi, mintha maga is jelen lenne a jelenetben, ami hirtelen három dimenzióssá válik. Érzik a talajt a lábuk alatt és meg tudnak érinteni tárgyakat, amik abszolút valóságosnak tűnnek. A díszlet számos különféle dolgot tartalmazhat, földalatti barlangkomplexumtól kezdve egészen néhány virtuális valóság környezeten keresztül.

 

A marhavagon jelenetről számos olyan elrabolt személy beszámolt Barbara-nak és Karla-nak Amerika különböző részeiről, akik nem ismerték egymást. Az ember ilyenkor elcsodálkozik: vajon ez egy hamis elragadtatás jelenet, amit a reptiliánok egy nap majd bevetnek? Az elragadtatás témája egy relatíve új koncepció a kereszténységben. Vajon a reptiliánok megrendezhetnek egy Hamis Elragadtatás jelentet, hogy több ezer, ha nem millió embert raboljanak el, mielőtt valamilyen súlyos kataklizma, vagy kataklizmasorozat következne be a Föld felszínén? Mindez természetesen pusztán spekuláció, de ha a reptiliánoknak nincs szándékában bevetni a "Hamis Elragadtatás Jelenetet", akkor miért mutatják meg ezt ilyen sok elrabolt személy számára? Milyen célokat szolgál ez? Ahogy fentebb is állítottam, az idegenek már most is végrehajtanak "ufo inváziókat" szerte a bolygó felszínén. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, hová viszik majd a reptiliánok ezeket az embereket? Vajon a föld alá, vagy elviszik őket más világokba?

 

MENNYEK KAPUJA

https://rejtelyekszigete.com/akiknek-rogeszmeje-volt-hogy-a-hale-bopp-ustokost-egy-ufo-koveti-a-menny-kapuja-szekta-tortenete/

 

A kaliforniai San Diego egyik északi megyéjében a Mennyek Kapuja szekta állítólagos tömeges öngyilkosságát követően számos ufo-kutató és elrabolt celebritás elkezdett feltűnési viszketegségből megjelenni a televíziók hírműsoraiban. Ufo-kutatók és elrabolt celebritások aggodalmukat fejezték ki és azon siránkoztak, hogy a Mennyek Kapuja csoport "lejáratta" az ufo-kal foglalkozó közösséget. Azon a tényen sajnálkoztak, hogy a Mennyek Kapujának egyáltalán köze volt az ufo-k témaköréhez. Még mindig nyitott kérdés, hogy vajon a Mennyek Kapuja tagjai tömegesen lettek öngyilkosok, vagy "megöngyilkolták" őket. A hírműsoroknak - amik leginkább fővonalas ufo-kutatókat és elrabolt hírességeket szólaltattak meg - Barbara Bartholic-ot kellett volna meginterjúvolniuk, mert Barbara két hónapot töltött a Mennyek Kapuja csoporttal, mielőtt ők elkezdték volna magukat ezen a néven nevezni.

 

"Bo" és Peep" (azaz Marshall Applewhite és Bonnie Nettles) két hónapon keresztül korlátlan hozzáférést engedtek Barbarának a Mennyek Kapuja csoporthoz. Barbara rájött, hogy ennek a szektának a tagjai rendkívüli módon intelligens emberek. Néhányan közülük világszínvonalú informatikusok és matematikusok voltak. Továbbá Barbara arra is rájött, hogy "Bo" egy egyedülállóan furcsa egyén volt, akin keresztül valamiféle idegen intelligencia dolgozott itt. Barbara megfigyelte, hogy úgy tűnt, Bo képes kisebb tornádókat létrehozni. Szemtanúja volt továbbá nagyon sok szokatlan jelenségnek Bo személyében és személye körül. Bo-nak úgy tűnt megvan a képessége, hogy olvasni tudjon más emberek elméjében. Barbara ezt saját maga is megtapasztalta. Bo előre megérezte, hogy Barbara vagy mások mit fognak kérdezni és gyakran megadta nekik a választ, még mielőtt a kérdést feltehették volna neki. És ez volt az az egyén, akit a "komoly" ufo-kutatók bolondnak tituláltak és feltűnési viszketegséggel vádoltak.

 

Pontosan úgy, ahogy a múltban a "komoly kutatók" figyelmen kívüli hagyták a kontaktákat, a mai "komoly" kutatók ugyancsak nagy valószínűséggel figyelmen kívül hagyják annak lehetőségét, hogy a Mennyek Kapuja szekta és annak vezetője, Marshall Applewhite, alias "Bo", valamiféle nem-emberi intelligencia kontrollja alatt lehetett. Valójában ennek a gondolata SOHA nem is vetődött fel bennük. A Mennyek Kapuja utótörténeteként hozzátenném azt, amit a San Diego-i Ufo Társaság igazgatója, Rob Baldwin mondott nekem: Rob-nak a Mennyek Kapuja szekta mellett élő egyik szomszéd elmondta, hogy másnap, miután a csoport öngyilkos lett (vagy "megöngyilkolták" őket), a kora reggeli órákban egy repülő csészealj lebegett a Mennyek Kapuja ingatlanja felett és egy kék fénysugarat küldött le a házba.

 

A KOZMIKUS HARCTÉRI MEDIKUS

 

Sok elrabolt személy, aki Barbarával dolgozott, képes lett beintegrálni ezeket a tapasztalatokat a saját életébe. Képesek lettek úgymond a "normális életvitelre". Ez annak a ténynek köszönhető, hogy Barbara - regresszióval és anélkül is - képes volt gyógyítani és ápolni ezeket az embereket. Ha egy elrabolt személynek különösen ijesztő és fájdalmas tapasztalásban volt része, egy rövid telefonos beszélgetés Barbarával az esetek döntő többségében elegendő volt ahhoz, hogy az embert megnyugtassa. Nem véletlenül emlegették őt sokan "Abigail Anya"-ként elrabolt személyek és MILAB áldozatok körében. (Abigail Anya Stephen King "Végitélet" című könyvének egyik szereplője.) Barbara sokoldalú életet élt: hivatalos anyakönyvvezető volt, aki motorosok esküvői szertartásán vett részt. Egykoron modellkedett is. Ő és férje, Bob, elismert művészek voltak, akikről a helyi lapok is írtak. Barbara-nak volt egy saját televíziós művészeti műsora. Férjével közösen egy művészeti galéria tulajdonosai voltak.

 

Amikor ritka alkalmakkor előadást tartott, Barbara olyan videófelvételeket mutatott be, amiket azokkal az elrabolt személyekkel készített, akikkel együtt dolgozott. Lehetővé tette számukra, hogy a saját maguk módján kapcsolódjanak a saját történetükhöz. Egyébként sem terelgette, vagy oktatta az elrabolt személyeket, akik hozzá fordultak. Ez egy nagyon erőteljes technika volt a részéről. A közönség beszámolókat hallott földönkívüli elrablásokról szűretlenül és felhigítás nélkül, egyenesen azoktól az emberektől, akik átélték ezeket a tapasztalásokat. Azokkal a "nagynevű" kutatókkal szemben, akik szisztematikusan cenzúrázzák az elrabolt személyek beszámolóit - különösen a reptilián elrablásokat és a katonasággal való találkozásokat - Barbara megengedte az elrabolt személyeknek, hogy maguk vonhassák le következtetéseiket ezen tapasztalásaikról. Barbara-nak csodálatos humorérzéke volt. Sajátos modora és egyéni kifejezésmódja szintén részét képezte a tanításainak azok számára, akik ismerték őt. Örömujjongást hallhattál tőle abban a pillanatban, amint felismerte a hangod a telefonban. Amikor egy elrabolt személy elmesélt egy tapasztalást vagy egy álmot Barbara-nak, amitől ha elállt a lélegzete, az elrabolt személy rögtön tudta, hogy valami rendkívüli fontosságút mondott el. Barbara régebben magángépet bérelt és körberepült a szarvasmarha csonkítások feltételezett helyszínei felett. Beszélt a farmerekkel és gazdálkodókkal, akiknek az állatai meg lettek csonkítva. Egy alkalommal kutatóasszisztense volt az ismert ufo-kutatónak, Jacques Valle-nak.

 

Emlékszem, egy alkalommal mindketten előadást tartottunk Memphis-ben, egy ufo-konferencián. Késve érkeztem az előadóterembe. Abban a pillanatban, ahogy megérkeztem, Barbara odalépett hozzám az előcsarnokban. Mindkét kezét a szívére tette és azt mondta nekem: "Ez az ember megtölti az egész nézőteret reptilián energiával". Az "ez az ember" ebben az esetben egy testet nem öltött entitás jól ismert csatornázó médiuma volt, akiből csak és kizárólag az emberi faj iránti megvetés üzenetei érkeztek. Azt mondtam: "Látni akarom! Látni akarom!" Úgyhogy karon fogott és együtt léptünk be a terembe. A nézőtér valóban megtelt reptilián energiával. Érezhetted az émelyítően zsibbasztó energiát az első sorokból. Előrementünk és végül találtunk két üres széket az első sorban. Fogtuk egymás karját és felkészítettünk magunkat a reptilián propagandára, amely bizonyosan megérkezik majd. Mindketten tudatosan arra koncentráltunk, hogy felállítsunk egy pszichés védőkorlátot magunk köré, hogy megvédjük magunkat. Minden alkalommal, mikor a médium valami nyilvánvalóan propaganda-jellegű dolgot mondott, Barbara odafordult felém tágra nyílt szemekkel és komor mosollyal a szája szélén. Pislogtunk egyet, majd arcunkat a színpadon ülő médium felé fordítottuk. Barbara időnként szorosabban megfogta a karom, amikor a negatív energia hulláma átfutott felettünk. Bámulatosan nagy volt annak a negatív reptilián energiának a mértéke, ami ebből a csatornázóból kiáramlott. Beleborzongok, ha arra gondolok, hogy vajon milyen hatással lehetett ez a negatív energia a közönség gyanútlan tagjaira. Annak ellenére, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy egy ufo-konferencián a csatornázó médiumból kiáradó magas intenzitású reptilián energiának lettem kitéve, ez volt az első alkalom, hogy mindezt Barbara társaságában éltem át. Mondhatom, megnyugtató érzés volt, hogy ő mellettem volt. Később, a konferenciát követően Barbara-t negatív entitások támadták meg alvás közben a hálószobájában. Egy kékes-lilás zúzódást mutatott nekem a gyomorszája környékén és az oldalán, ami egyik napról a másikra jelent meg a testén. A zúzódás komolysága ellenére Barbara nem érzett fájdalmat az elszíneződött testtájon. Vance Davis, egy öreg barátom, aki ugyancsak előadó volt azon a konferencián, látta a hatalmas zúzódást Barbara oldalán és a gyomorszáj tájékán.

 

Barbar Bartholic igazi spirituális harcos volt. A földönkívüli elrablások kutatói között van néhány Barbarához mérhető, de nála jobb egy sem. Itt nincs elég hely, hogy részletesen elmeséljem mindazt a spirituális hadviselést, amit Barbara és családja volt kénytelen elviselni a munkája miatt. Mindig úgy érezte, hogy veszélybe sodorta a családját azzal, hogy belemélyedt ebbe a témába. Barbara sokszor emlegette, hogy az elmúlt 30 évet azzal töltötte, hogy a "reptilián földönkívüliekkel háborúzott". Mindezek ellenére, Barbara soha nem vesztette el a humorérzékét, vagy mély és kitartó szeretetét az emberiség iránt és különösen azon elrabolt személyek iránt, akikkel munkája összehozta. Még egy történet Barbara különleges státuszáról elegendő ahhoz, hogy az olvasók képet kapjanak arról, milyen messzire mentek el a reptiliánok, hogy aláássák Barbara és családja életét: Barbara és férje szabad idejükben egy jachtot restauráltak. Szerettek ezzel foglalatoskodni, sok időt és pénzt áldoztak rá, hogy vízre bocsátható állapotba hozzák és első osztályú legyen a komfortosságot illetően. Egyik nap, míg Barbara és férje a városban voltak, három repülő csészealj jelent meg a jacht felett lebegve és lángba borították azt. Ennek szemtanúi voltak a szomszédok közül jó páran. Mindez fényes nappal történt. Barbara és Bob összetörtek a hír hallatára. Ez csak egy a számtalan példa közül a Barbara és családja életébe történt idegen beavatkozásokra.

hqdefault.jpgVégül pedig szeretnék megemlékezni Barbara szeretetteljes és együttérző természetéről, empátiájáról, intuitív képességeiről és humorérzékéről. Számos kihívást jelentő helyzeten segített át engem. Bölcs és időszerű tanácsokkal látott el és mindig bátorított a saját kutatásaimmal kapcsolatosan. Barbara a kiválóság sztenderdjét állította fel a földönkívüli elrablások kutatásának területén. Halála súlyos csapás azok számára, akik ismerték és szerették őt. Barbara Bartholic örökséget hagyott hátra olyan elkötelezett és keményen dolgozó pártfogoltak képében, akik tovább ápolják emlékét és folytatják annak a tudásnak az átadását, amelynek összeállításával Barbara harminc éven át foglalkozott. Barbara protezsáltjai folytatják a munkát, hogy új alapokra helyezzék a földönkívüli elrablások kutatását.

 

-

 

SZERKESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS + AJÁNLÁS:

 

Ha úgy érzed, vagy sejted magadról, hogy neked is részed volt a fentebb leírtakhoz hasonló tapasztalásokban, esetleg tudatos emlékeid, vagy traumáid vannak elrablások kapcsán, és úgy gondolod, segítségre lenne szükséged, de eddig nem tudtál kihez fordulni, ajánljuk figyelmedbe a Szemrád Nándor vezetésével működő Fényörvény Csoportot (figyelem, nem összekeverendő a fenyorvény.hu weboldallal, mert semmi köze a kettőnek egymáshoz).

 

Nándorék évek óta végeznek regresszív hipnózist elsősorban terápiás és kutatási célból, önkéntesek és médiumok bevonásával. Tevékenységükről és a kutatásaik során felhalmozott információkból már három könyv született - mindhárom szerzői kiadásban jelent meg, ezek sorrendben: Szabadítsuk fel a Földet! (2006); Harc a Földért (2011); Emberek, irányítók és a háttérhatalom (2019), bennük számos olyan témafelvetéssel, amelyekről itt a blogon is rendszeresen olvashattatok már. Aki még nem ismerné az ő munkásságát, annak idéznénk itt néhány bekezdésnyit Szemrád Nándor gondolataiból:


Manipuláció és változtatás

 

"Valaha réges-régen még volt egy olyan magasabb szellemi közeg, amely vigyázott arra, hogy az emberi karma valamilyen formában beleilleszkedjen a nagy kozmikus egész isteni forgatókönyvébe. Ez mára a múlté. Az atlantiszi és reptilián szellemcsaládok olyan lázadó csoportosulást képeznek, melyek már nem igazán törődnek a kozmikus renddel! A földi emberi sorsok mind jobban eltérnek attól, amit egy univerzális törvény alkotta ütemterv előír. A Föld így már gyakorlatilag nem képes beletartozni a kozmikus harmóniába, az egyéni emberi sorsok már nem univerzális szabályszerűség elveit követve haladnak. A lázadó szellemiségek tulajdonképpen az egész bolygó sorsát másfelé determinálják. A Föld ma már nem tartozik bele abba a galaktikus civilizáció-halmazba, amely magára nézve érvényesnek tartja az univerzális morált.

 

A karma ma már egyáltalán nem azt jelenti, amit a magukat gurunak nevezők tanítanak róla. Az itt levő reptilián hordák és egyéb szövetségeseik bizony beleszólnak egyes emberek sorsába, és egyéb módon is gátolják a létezőket abban, hogy beteljesítsék valódi küldetésüket. Sajnos sok olyan lélek van, aki már régen túlhaladta ezt a földi iskolát, de mégis képtelen szabadulni ebből az illúzióbörtönből. Olyan ez, mintha egy iskola alsó tagozatából nem tudna szabadulni az, aki már lassan kétismeretlenes egyenletet is megold, és képes elsajátítani a szoftver-fejlesztés egyes princípiumait. Sokakat megdermeszt, hogy ilyeneket gondolok, de mégis vannak, akik elgondolkodnak írásaimon. Hogyan lehet, hogy nem haladtuk túl az autók és a szénhidrogének korszakát? Hogyan lehet, hogy ránk van kényszerítve az a tény, mely szerint minden energiáért fizetnünk kell? Miért nem vagyunk képesek használni gravitációs energiát, vagy a hipertéri nullpont-energiát? Ezek bizony komoly kérdések és sok magát tanultnak nevező ember pillanatok alatt válaszolna rájuk, de ha mélyebben elgondolkodunk, rá kell döbbennünk, hogy valamiféle ellenőrző hatalom ül a fejünk felett! Arra persze vannak emberek, hogy ellenőrizzék; mindenki hordja-e a maszkot, melyet hordania kell.

 

Sokan túlhaladták már ezt a karmikus iskolát, de egyszerűen nem képesek szabadulni börtönükből. Messze előrehaladott lelkek foglyai dimenziónknak, néhány megmásított vallás szerint sokan hiszik, hogy a gonoszságért, amit elkövettek, bűnhődniük kell. Ez lehet így, de nem kell így lennie! A karma semmi esetre sem jelent évszázadokig tartó szenvedést és vezeklést, azért amit elkövettünk annak előtte. Sajnos sokan hiszik ezt.

 

Nézzük meg, mi történik egy lélekkel, aki mondjuk gyilkosság után az asztrálvilágba kerül! Sokszor az áldozata meglepetés szerű testetlenedésnél a gyilkost találja egyetlen viszonyítható pontnak, ezért ott ragad az aurájában. A probléma az, hogy az áldozat nem mindig van tisztában ezzel az egésszel, csak félig-meddig ébred öntudatra (ez persze nem vonatkozik szellemileg magasabb lélekre, ő egyből megbocsát, és így lehet, hogy a tettes szerencsés, mert nem lesz belőle karma. De kevés ilyen ember van). Lassan döbbentem rá, hogy sok áldozat tulajdonképpen azért marad a gyilkos mellett, mert nem szeretné, ha a tettesek továbbra is a gonosz hatalom távirányított bábujaként működnének. Évek hosszú sora után lassan, a halálban magukat otthon érezni képes lelkek tudatosságra ébrednek, de érzik, hogy a gyilkosok tulajdonképpen egy megrendezett színjáték főszereplői. Az agressziót és az erőszakot beleprogramozzák a tettesekbe! Így tehát a karmának pont ott kellene rajtaütnünk, hogy mindenkivel felismertetnénk, hogy nem szenvedni kéne a rossz tettekért, hanem kilépni a reptilián kapcsolatokból, melyek gyakran a tettest újra gyilkosnak állítják be valamelyik következő életében! A tettes-áldozat, majd újra gyilkos játék ugyanis sokáig folytatódhat, de nincs valódi értelme, mert a szellemileg közepes szintű lelkeket csak itt tartja a Földön.

 

Nagyon valószínű, hogy ezekért a dolgokért a Földünket ellenőrzés alatt tartó sötét idegen hatalmak is felelősek. Én úgy érzem, hogy a spiritualitás illetve a szellem- és karmatan, no meg az UFO-kérdés összefügg, csak meg kell találni a közös pontokat. Az bizonyos, hogy sok tanító nem lát tisztán, még többen pedig szintén irányított bábuként működnek, mint a sötét hatalom által vezetett ítéletvégrehajtók. Sok esetben lehet olyat is tapasztalni, hogy egy-egy guru képtelen valóban felismerni a tanítvány helyzetét, és még bántja is az amúgy is szenvedő embert.

 

Véleményem szerint az sem egy túl pozitív dolog, hogy nem emlékszünk az előző életeinkre. Ez nem pozitív dolog, mert sok emberen segítene, ha tudná, hogy miért is kötődik egy-egy személyhez, vagy miért nem tud szabadulni egy-egy helyzetből, egy-egy kapcsolatból. Ítélkezni persze nem szabad, de bizonyos, hogy nem helyénvaló dolog középszintű lelkeket totális tudatlanságban tartani, és arról beszélni (ahogyan sok guru teszi), hogy nem érett még az előző életeinek a meglátására.

 

Végezetül annyit mondanék, hogy véleményem szerint nagyon sok ember a politikában, közéletben, kultúrában tudattalanul is azon dolgozik, hogy ezt a jelenlegi emberi fajt tönkre tegye. Nem merő rosszaságból teszi ezt, de mivel nem tud róla és programozva van, automatikus folyamatok sokaságát indítja el, amelyek gyakorlatilag nem pozitív hatásokat fejtenek ki a társadalomra és a közéletre. Ezt ma már nem látjuk át, mert a média, a reklámok, a televízió és a sajtó megbénítja azt a szellemi kapacitást, amely rendelkezésünkre állna. Nem beszélve arról, hogy a fenn említett emberek és vezetők pontosan az átlag lélek szellemi kapcsolódását zárják el. Mint említettem, legtöbben tudattalanul teszik ezt, de a végeredmény akkor is egy süket, tévelygő és valódi sorsát találni nem képes embertömeg lesz, kiket az irányítók számára gyerekjáték manipulálni és rabságban tartani.

 

MILABS-ok és titkos katonai programok

 

A MILABS-ok az amerikai titkos kutatók és a CIA közös projektjének kísérleti alanyai. (Szerk - a MILAB kifejezés az angol MIlitary ABductees szavakból ered, magyarul talán a "katonaság által elrabolt személy"-ként lehetne lefordítani, "májleb" vagy simán "milab" kiejtéssel is használják). 3-4, maximum 5 éves gyermekek, kiket titkos földalatti kísérleti bázisokon képeznek ki. Ez egy szupertitkos dolog, és mindjárt leírom, mit tudok róluk, de valójában kik is ők? Nagyrészt elrabolt gyerekek, de vannak szülők, kik önként adják oda gyermeküket azért, hogy a titkos kutatók kísérleti alanynak használják őket. Azok a szülők, akik önként adják oda gyermekeiket, 90%-ban hibrid gyermek tulajdonosok. A MILABS-okat több irányban is fejlesztik, és belőlük kerülnek ki a már említett titkos űrprogramokban résztvevő személyek, esetleg űrhajók középvezetői, no meg a Hold és Mars bázisainak lakói. Vasszigorral nevelik ezeket a gyerekeket, és ha néha visszakerülnek a hétköznapi életbe, semmire nem szabad emlékezniük! Amnéziát és tudatkitörlést alkalmaznak rajtuk, melyet különböző módszerekkel érnek el. Van erre kifejlesztett gyógyszer, sokkolás, vagy akár hipnózis. Fontos, hogy mindez teljes diszkréciót élvezzen, és ezért a jobban használható, tehetségesebb MILABS-ok egy idő után iskolába sem járhatnak. Szüleik néha láthatják őket és iskolai képzésükről a titkos kutatók gondoskodnak. MILABS-ok közül kerülnek ki időutazók is, ők térkapukon közlekednek. A legszörnyűbb irány azonban a testelhagyás-projekt. Néhány érzékeny és agresszívabb gyermeket különleges módszerekkel kiléptetnek testéből – úgy, hogy nagy fizikai fájdalmat okoznak neki mesterségesen, így a tudat egy darabja, az asztráltest kilép a fizikai testből. Lassan megtanulják az asztrál-éteri utazást, és ezeken a síkokon végzik munkájukat. Ne feledjük el, ők jórészt hibridek, s ezért genetikailag is sokkal alkalmasabbak az ilyen dolgokra. A MILABS végrehajthat kémkedést, asztráltestben meglátogathatnak ellenségnek számító embereket, kiknek akár betegséget is okozhatnak (az asztráltestet megbetegítheti, ha álom állapotban stressznek van kitéve, ez később az illető fizikai testére is átterjedhet, konkrét fizikai problémát okozva). A MILABS tehát álom állapotban befolyásolhat egy-egy személyt, megbetegíthet, de a legkeményebbek akár olyan asztrális beavatkozást is végezhetnek, amely az illető halálával végződhet. A MILABS-okat használják titkos űrutazási projektekhez is."

 

Végezetül pedig álljon itt Szemrád Nándor néhány regressziós élménye:


"2011-ben ismertem meg Ri-t (a személyiségi jogokra való tekintettel nem írom le a nevét). Komoly problémái voltak, s ezért csináltunk néhány vezetett hipnózist. Hamar rájöttem, hogy reptilián-energiák okoznak neki feszültséget. Tudni kell, hogy négy-öt regressziós visszavezetés szükséges ahhoz, hogy feloldjunk bizonyos blokkokat. A harmadik regresszió után, nagyjából másnap reggel, megjelent számára egy körülbelül 2,2 méter magas reptilián. Közvetlenül ébredés után történt mindez, és mivel Ri rendkívül érzékeny személyiség volt, kinek harmadik szeme működött, egy húsz másodpercig látta is ezt a lényt. A szörnyedvény arról beszélt, hogy hagyjon fel a velem való kapcsolattal, és fejezzük be az egész terápiát. Szerencsére én ennél kitartóbb voltam, s miután ezt a történetet hallottam, még további visszavezetéseket alkalmazva meg tudtam szabadítani néhány problémájától.

 

A dolog azért hiteles, mert a reptiliánoknak elég néhány portált nyitni az illető szobájában, és képesek megjelenni éteri vagy akár félfizikai síkon, hogy rémisztgessék az adott embert.


2012-ben egy Re nevezetű hölgy vette föl velem a kapcsolatot, aki arról panaszkodott, hogy legalább két évtizede szürke reticulumbeli lények látogatják, és rá akarják venni valamilyen projektre. Öt regressziót csináltam, miután kiderült, hogy a Jupiter Európa nevű holdja a cél, ahová asztrális síkon szükség van az ő energiáira. Nem tévedés, nem az egója vagy a személyisége kellett, hanem egy olyan finom lelkiség, amely egy zenész lány asztráltestét jellemzi. Úgy tűnik, hogy valamiféle éteri-asztrális evolúciót akarnak elindítani az Európán, amelyhez szükséges olyan emberek lelki mátrixa, kik az átlagnál jóval nagyobb érzékenységgel rendelkeznek. A különös az volt, hogy Re nem volt birtokában semmilyen csillagászati alapismeretnek, mégis felismerte a Jupitert arról a holdról, ahol vele bizonyos dolgokat tettek akarata ellenére. Számomra világos, hogy ez emberi fajt olyan ahrimáni lények próbálják programokkal ellátni, akik semmibe veszik a morált és a szabadságot, amely az isteni rendelés folytán pedig az ember sajátja.

 

Vállalok regressziót és visszavezetést olyan eltérítettekkel, kik problémájukkal nem tudnak vagy nem akarnak sehová sem fordulni."

 

Ha szeretnétek felvenni Nándorral a kapcsolatot, erre a címre írjatok:

fenyorveny@gmail.com

 

Emellett figyelmetekbe ajánljuk személyes blogoldalát is:

https://szemradnandor.blog.hu/

 

A cikk első része itt olvasható:

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/emlekek_a_melyurbol_barbara_bartholic_oroksege_1_resz