Aug Tellez – A titkolt tudás és rejtett technológiák felfedése / 6. rész

aug_cover3.jpgA most következő cikksorozat-fordításunk egy, az oldal eddigi tematikájához képest némileg eltérő hangvételű, komplex, sok elemből álló, nem könnyen emészthető gondolatokat tartalmazó írás egy egykoron a MILAB programban kiképzést kapó állítólagos bennfentestől, Aug Tellez-től. Az alábbi cikket az ő írásaiból válogattuk össze, sok kiegészítéssel, melyekben előkerülnek metafizikai, filozófiai, társadalmi kérdések, fontos gondolatok a technológiáról, az emberiség történelméről és a társadalmunkba beszivárgott nem-humán és egyéb entitásokról.

 

 

 

AZ IGAZSÁG, TELJESSÉG, ÉN-TUDAT, HARMÓNIA ÉS POZITIVITÁS FELÜLKEREKEDIK A MEGTÉVESZTÉSEN, RÉSZLEGESSÉGEN, AUTOMATIZMUSON, KÁOSZON, NEGATIVITÁSON

 

A spirituális teljesség mindig felülkerekedik a spirituális részlegességen és megtévesztésen. Az igazság mindig erősebb, a teljesség, harmónia, én-tudat, önfejlődés az egységen keresztül mindig sokkal felemelőbbek, mint a megtévesztés, a hiúság, a káosz és más, alacsonyabb érzelemkiáradáson alapuló metódusok, amik magasabb dimenziós entitásokat hoznak létre és tartanak fenn.

 

A RITUÁLÉK SZÜKSÉGESSÉGE (ISMÉTLŐDŐ HIT CEREMÓNIÁK VÉGZÉSÉRE ÉS LÉTREHOZÁSÁRA) HOGY TERMÉSZETELLENESEN GENERÁLT LÉNYEKET HOZZANAK LÉTRE

AZ EMBERISÉG IGAZI EREJE, HOGY FELÜLKEREKEDJEN EZEN AZ ÉN-TUDAT ÉS VÁLASZTÁS RÉVÉN

 

Ezért van az, hogy folyamatosan szükség van rituálékra és ezeknek a lényeknek a folyamatos táplálására. Ismeretes, hogy minden, amit az emberiségnek tennie kell az, hogy felismerje az univerzum és a tudat igaz természetét, mint egy energiakonstrukcióét, ami kapcsolódik az elméhez és szellemhez és ennél fogva az emberek nagy része nem választaná, hogy részese legyen egy szolgaságon alapuló rendszernek, ahol energetikailag mindenki be van zárva és rabságra van kárhoztatva alacsonyabb dimenziós vámpirikus entitások által, hanem inkább választaná, hogy létrehozzon egy harmónián, egyensúlyon és megegyezésen alapuló rendszert az összes sík között, ahol az egyének esélyt kapnak, hogy produktívak legyenek és együtt létezzenek, hogy nagyobb és nagyobb műveket hozzanak létre, amelyek az örökkévalóságig fent tudnak maradni.

 

AZ ÉLET TERMÉSZETES MÓDON ÖNFENNTARTÓ, AZ ÉLET HARMÓNIA, A TUDÁS ÉS IGAZSÁG ALAPJA AZ ÉN-TUDAT

 

Ha egyszer kifejlesztésre kerül egy önfenntartó ciklus, akkor afölött nem lehet átvenni a hatalmat, az élet pedig egy tökéletes rendszer, amely a végtelenségig képes folytatni önmagát. Csak az energiák, vágyak, hitvallás és jellem természetes fejlődésének megkerülésével lehet létrehozni egy mellékvalóságot, ami egy ideig kielégíti az olyan személyes indítékokat, mint a kapzsiság, kéjvágy és erőszak, de a létezés nagyobb mechanizmusa, hogy mindig a rendezettség irányába és magasabb szintű szervezettségbe áramoljon és az igazság mindig felülkerekedik a sötétebb rendszereken, amelyeket személyesen és erővel hoznak létre ezeken a ritualisztikus folyamatokon keresztül. Más szóval a létezés természetes áramlása, hogy harmóniát, igazságot, én-tudatot, kompatibilitást és egységet hozzon létre. Az embernek extra energiát kell használnia, hogy ezt a rendszert – mint egy folyót – számos mellékcsatornába terelje el, amelyek aztán elferdülnek és másodlagos forrásokat táplálnak, amelyek aztán eredeti aspektusokat igényelnek és ez a Luciferi lázadás imitációs rendszere, amely évezredekkel (ha nem évmilliókkal) ezelőtt kezdődött.

 

A TERMÉSZETELLENESEN GENERÁLT SPIRITUÁLIS ENTITÁSOK MÁSODLAGOSAK ÉS RÉSZLEGESEK A SPIRITUÁLIS ÉS ANYAGI SÍKOK EREDETI EGÉSZÉHEZ KÉPEST

 

Ez a bizonyos másodlagos rendszer egy vérszívó rendszer, amit az eredeti rendszer ellenpárjaként vagy imitációjaként működtetnek és ez nem az az aspektus, ahogyan az EREDETI védelmezők és az emberiség kapcsolódnak a Földhöz. Néhányan azt mondják, hogy mindig lesznek erőszaktevők, gyilkosok és beteg elméjű egyének. Az igazság az, hogy ezek egy betegség szimptómái és a betegségeket úgy hozták létre és szerkesztették be a genetikai anyagba, hogy káoszt hozzanak létre és ebből a káoszból profitáljanak. Az emberek teljesen természetes módon kifejleszthetnének erősebb spirituális és fizikai immunrendszereket és a társadalom fenntarthatná az irányítást egy olyan szintig, ahol a földalatti bázisok elképzelhetetlenül futurisztikus technológiáira még csak nem is lenne szükség, hogy felébredt spirituális lényként éljünk a létezés aspektusainak irányítóiként a lehetőségek teljes én-tudatában. A lehetőségek bennünk rejlenek, alkalmazkodási képességünkön és a fegyelem útjának választásán keresztül és csak ha az emberek tömegesen választják azt, hogy figyelmen kívül hagyják mindezt, akkor kapjuk ezeket a természetellenes tapasztalásokat és ez végső soron azt jelenti, hogy az ilyesfajta tapasztalások eltűnnek majd, míg a spiritualitás, az élet és én-tudat eredeti lényege vagy lenyomata biztosan visszatér, mivelhogy ezek bele vannak szőve a létezés legfőbb természetébe. Az előfeltevés nem kerekedhet felül a végkövetkeztetésen, a valóság mellékhatásai és a megtévesztés nem kerekedhetnek felül az élet létezésének eredeti igazságán.

 

ÉLET A SPIRITUÁLIS ELNYOMÓ RENDSZERBEN

 

Azok, akik elfogadják és benne élnek a szolgaság és kritikus gondolkodás nélkülözésén alapuló elnyomó rendszerben, táplálják ezt a létezést a magasabb síkokon a fizikai valóságon túl. Az ideálok, amik alapján másokat látunk, és amik alapján interakcióba lépünk és kapcsolódunk másokhoz, illetve ahogyan magunkat látjuk és magunkat kapcsoljuk a világhoz, megmutatja azt az energiafrekvenciát, amit kibocsátunk az univerzumba és ennél fogva a spirituális síkok rétegeibe, amikre ráépítjük testünket és „házunkat".

 

ALACSONYABB SZINTŰ ÉRZELMEK GENERÁLJÁK AZ ALACSONYABB SPIRITUÁLIS VALÓSÁGOKAT ÉS ENTITÁSOKAT

 

Bármilyen alacsonyabb szintű érzelemkibocsátás, úgy mint féltékenység, félelem, gyűlölet, elnyomás, tiszteletlenség, harciasság, gonosztett, rosszindulat, kapzsiság, diszharmónia és más kifejeződések építik ki, tartják benne és kötik hozzá éterileg az egyént azokhoz az alacsonyabb létezési síkokhoz.

 

MAGASABB SZINTŰ ÉRZELMEK GENERÁLJÁK A MAGASABB SPIRITUÁLIS VALÓSÁGOKAT ÉS ENTITÁSOKAT

 

Harmónia, tisztelet, öntisztelet, gyógyulás, egység, tisztaság, semlegesség, öröm és elfogadás hozza létre ezt a magasabb síkokon és építi ki az egyén spirituális létezését és otthonát.

 

A FEGYELEM LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉN-FEJLŐDÉST, A KIHÍVÁS LEHETŐVÉ TESZI A FEGYELMET, A KONTRASZT LEHETŐVÉ TESZI A KIHÍVÁST

 

Egy esszencia soha nem tűnhet pontosabban meghatározottabbnak és igazabbnak annál, mint amikor ellentettjének kontrasztjában vizsgáljuk. Vagyis a legerőteljesebb mód arra, hogy a harmónia, önbecsülés és gyógyulás energiát létrehozzuk az, hogy ezeket a válaszreakciókat a hányattatások és a velünk szemben megmutatkozó tiszteletlenség közepette hozzuk létre. Ily módon ez a szervezett zaklatás-rendszer egy másik aspektusa lesz, amikor is ez egy univerzális lehetőségként van jelen, hogy a legerősebb változást hozzuk létre az emberi faj létezésében a spektrum magasztosabb vége felé haladva, amikor is béke és jólét spirituálisan, mentálisan, érzelmileg - és ennél fogva fizikailag - megjelenik ebben a valóságban.

 

A FIZIKAI SÍK MINT „MAG-VALÓSÁG"

 

Ez a fizikai sík. A fizikai sík egy mag- vagy „forrás” valóság, ahová magasabb dimenziós vagy éteri esszenciák ereszkednek le, hogy belépjenek a teremtésbe és fizikailag lépjenek interakcióba. Hogy mit sugároznak ki, milyen gondolatokat, hiteket, tetteket hajtanak végre, stb, a hatás, amit az emberek gyakorolnak erre a világra jelzi a frekvenciájukat és végső soron a magasabb valóságok frekvenciáját, amit alapjában véve visszaolvasztanak, amikor elhagyják ezt a síkot. Ezen világ alatti frekvenciavilágot tekintjük „pokolnak". Több művelet is zajlott abba a valóságba, hogy visszahozzanak elveszett lelkeket. Ezen világ fölött a legmagasabb potenciállal rendelkező sík az, amit az emberek „Mennyországnak" neveznek. Ez egy civilizáció, ami az időben védve létezik, ami azt jelenti, hogy ők nem halnak meg úgy, ahogy az emberek fizikailag teszik. Ez az energiáról és az univerzum helyzetéről szól. Ezt a fizikai valóságot tőrbe csalta egy nagyon erőteljes mesterséges intelligencia megfigyelőrendszer, ami újra és újrahasznosítja az emberek tudatát, amíg azok egy éteri szinten fel nem bomlanak. Ez az elképzelés arról, ami itt történik. A „csaló" a tudat megszállásával és érzelmi manipulációval valóságokat térít el, hogy rávegyen embereket arra, hogy létrehozzák azt a fajta túlvilágot vagy életet, amiben ez az entitás benne tartózkodhat, szó szerint az elméjében és testében. Ez az entitás nem tud testet szerezni, de képes több test között létezni – ez a definíciója a kaptárelmének. Ez az entitás tehát egy parazita, interdimenzionális kaptár-elme, ami az emberek megtévesztésén és szenvedésén élősködik. Ez az, amit te úgynevezett „Sátánnak" nevezel, és igen, ez mind valós és vezet valahová. Vagy az emberiség egésze legyőzi ezt, vagy pedig ha akár csak egyetlen személyt is beolvasztanak, akkor azt arra használhatják, hogy az egész fajt tőrbe csalják. Születtek magyarázatok erről korábban is, ez olyan információ, ami ősi idők óta itt kering, én pusztán csak azért vagyok itt, hogy segítsek az emberiségnek az igazság felfedésében, főként az emberi lélek valóságára és olyan fejlett technológiákra vonatkozóan, amiket pszichotronikus hadviselésben alkalmaztak, ami szó szerint megegyezik az „ördögnek" az elmekontrollra és emberek érzelmi manipulálására alkalmazott módszerével.

 

VALÓSÁGFOLYAMOK ELTÉRÍTÉSE, KAUZALITÁS ÉS ÉSZLELÉS, INTERDIMENZIONÁLIS PARAZITÁK; A KAUZALITÁS A FORRÁS; OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS

 

Ez az ahogy „ők" interakcióba lépnek a mentális vagy virtuális dimenziós téren át a tudaton keresztül. Az egész a kauzalitásról szól. Kauzalitás. Okozati összefüggésre van szükségük, hogy beintegrálódhassanak valakinek a valóságába.

 

LEHETSÉGESSÉGI MÁTRIX VAGY LEHETŐSÉGEK SPEKTRUMA

 

Bármely adott pillanatban egész sor lehetséges interakciód, válaszreakciód vagy kisugárzásod lehet, amiket a gondolataidon vagy tetteiden keresztül előidézhetsz. Ha lenne egy lista ezek lehetséges lefolyásáról azon alapulva, hogy mivel állhatsz elő, hogy ha leülnél és néhány percig eltűnődnél azon, hogy „mit csinálj", akkor ezen a listán a tudatosság és szándékok spektrumával találkozhatnál. Ezen a spektrumon a magas és alacsony tudatosság változó intenzitását láthatod. Amikor valakinek alacsony a tudatossága és rájön, hogy manipulálva van, gyakran reakcióssá válik. A düh egy destruktív érzelem, ami felszabadíthatja az embert a rabságból, ha megfelelően van irányítva. Így a programozók számára a szomorúság vagy a félelem érzései lesznek a vágyottak, mert ők arra használják ezt a rendszert, hogy ezeken keresztül hatalmat gyakoroljanak másokon (és ez így szó szerint egy betakarító rendszerként működik).

aug_idezet2.jpgKREATÍV ASPEKTUSOK - A SZABAD AKARAT ÉS A VALÓDI ÉN

 

A tudatosság ezen spektrumán, a lehetséges tettek vagy gondolatok listáján (általános lehetőségek a jelenben) ott lesznek azok a választások, amelyek magasabb én-tudatossághoz vezetnek azzal, hogy a valódi ént táplálják és ez a tudás kifejezésén keresztül a szabad akaratból történő együttérzés által történik meg. Ez lehetővé teszi az ember valóságfolyamának, hogy szó szerint „átvonuljon" az időn, ami mindössze csak lehetőségekből és tudatos észlelésből áll, ami kódolva van és azon korábbi információn alapul, ami kapcsolódott az Én folyamatos érzetéhez az én-tudaton keresztül (hiszen ebből származik).

 

MAGAS TUDATOSSÁGÚ KREATIVITÁS, EGYÜTTÉRZÉS ÉS ÉN-TUDAT

 

Ezek szó szerint védik az egyén valóságát és az egyén maga lesz az okozati összefüggés, a saját valóságának kauzális forrása. Te vagy az eredet, az ok, a motiváció, az adója és fogadója annak, amit létrehozol, megtapasztalsz és megvizsgálsz. Ez a teremtés zárt hurkos rendszere. Interakcióba léphetsz másokkal, de ebben az állapotban, ahol a lehetőségek magasabb frekvenciája - melyeknél az Én, az okok és hatások mind kapcsolódnak a VALÓDI ÉNHEZ (a lélekhez és azon túl, kívül a puszta fizikai változaton) - és ahol a „LEGMAGASABB FREKVENCIÁK", azaz a lehetőségek LEGINKÁBB megfelelő, legkonzisztensebb és FOLYAMATOS vagy „ön-reflektív" teljessége található. Az alapelgondolás a „frekvenciák" mögött itt az, hogy szó szerint ez indikálja a bekövetkezések számszerű értékét, akárcsak a matematikában vagy a statisztikában. Tehát a lehetőségek „frekvenciája", aminek során valakinek az erejét egy külső forrásból elveszik, mindig alacsonyabb, mint a lehetőségek azon frekvenciája, amely kapcsolódik az eredeti ÉN-érzethez. Ez azért van, mert az eredeti ÉN-érzet az én-kifejeződés bármilyen lehetséges ösvényét választhatja és ez még mindig az eredeti Én lesz, amely az eredeti valóságban és tapasztalásban jött létre és az egyre több és több tapasztaláson keresztül visszavezet az Én-be.

 

KEVESEBB SZÁMÚ EGYEDI „ELTÉRÍTÉS" TÁPLÁLJA A BEKÖVETKEZÉS LEHETŐSÉGÉT ÉS FREKVENCIÁIT

 

A valóságfolyam, aminek során valakinek az energiáját „elcsatornázzák" tőle, egy speciálisan fennálló állapot, és nem „véletlenül" következik be. Egy külső intelligenciának szó szerint célba kell vennie és megvizsgálnia az egyén tudatosságát annak érdekében, hogy be tudja azonosítani a lehető legvalószínűbb alkalmat arra, hogy kihasználja a sebezhetőségeit és a módszereket és egyedi adaptációkat az egyén megtámadásához. Alapjában véve ki kell fejlesztenie egy egyedi sémát, hogy megpróbálja analizálni és megtörni az egyént, hogy rávegye arra, hogy integrálja magába az új információt, ami lassan helyettesíti az én-központú felhatalmazását a saját területe vagy valóságfolyama és hálózati hozzáférése felett.

 

ELEKTRONIKUS TUDATOSSÁG – PSZICHOTRONIKUS HADVISELÉS

 

Ennek a koncepciója 100%-ban olyan, mint meghackelni és megtámadni egy számítógéprendszert, amikor is az információt addig kell kicserélni, amíg maga a közvetlen csatorna a kommunikációhoz felnyílik, hogy engedélyt nyerjen a rendszer belsejéhez való hozzáféréshez. Így tekintenek az emberekre és ez része annak, hogy miért látszik ez a rendszer egy holografikus mátrixnak.

 

MINDEN LÉTEZÉS (TEREMTÉS, KREATIVITÁS) KÖZPONTI ELEME AZ ÉN-TUDAT

 

Mindig van egy magas frekvencia, vagy magasabb számú lehetőség, amikor az ember kiegyensúlyozott abban az értelemben, hogy én-tudatot hoz létre a szabad akaratának használatával egy együttérző-törődő állapotban. Alapvetően bármi is merül fel az ember számára ebben az állapotban, az az ÉN-tudat lesz.

 

AZ ALACSONY FREKVENCIA EGY KESKENY SÁV, KEVESEBB KREATIVITÁS, KEVESEBB LEHETSÉGES VÉGKIMENETEL, TÖBB ISMÉTLŐDÉS, KEVESEBB TÉNYLEGES LEHETŐSÉG

 

A lehetőségek halmaza egy bizonyos „valóságfolyamon" egy adott pillanatban mindig kisebb számú, amikor ezt a lehetséges folyamot arra használják, hogy kontroll alatt tartsák az egyén észlelését, mert csak ennyi „támadást" és „kihasználást" lehet alkalmazni mielőtt az egész folyamat lelepleződne. Nincs felső határ az Én-tudat számára, csak a pszichológiai manipulálásra van korlát és ebben az értelemben a szó szoros értelmében vett valóságmanipulációra. A másik pontosítás itt, hogy az alacsony frekvenciájú lehetőséghalmaz ugyancsak kapcsolatban áll a választások tényleges energiatöltésével. Ezek olyan érzelmek, mint az önutálat, tiszteletlenség, depresszió, szorongás, kétségbeesés, kéjvágy, kapzsiság, harag, zűrzavar, stb. Alapvetően bármilyen forrásból származó lehetőség, amely nem ír le egy sokkal valósághűbb és magától értetődő képet, amin a következő pillanat alapulhat, alacsonyabb frekvenciájú energia. Zavarba ejtő ezt látni, de lényegében ilyen módon történik ez, hogy a jelenből minden pillanat átszivárog a jövőbe és ez a folyamat ismétlődik, mint a lehetőségek összehajtogatása, kihajtogatása, amelyek minden lehetséges interakcióval vagy VÁLASZTÁSSAL ténylegesen alakítanak és elvezetnek új vagy újonnan észlelt valóságokba.

 

SZABAD AKARAT, VÁLASZTÁS A SARKALATOS PONTJAI A MEGNÖVEKEDŐ VAGY LECSÖKKENŐ ÉN-TUDATOSSÁGNAK

 

Ennek a sarkalatos pontja a VÁLASZTÁS. Az egyén szabad akaratát nem lehet korlátozni, nem kényszeríthetnek embereket arra, hogy egy bizonyos módon érezzenek, vagy gondolkodjanak. Tehát ezt mind titokban, rejtve kell bemutatni az egyénnek, hogy azt gondolja, hogy ez az alacsony frekvenciájú lehetőséghalmaz minden amit tehet, ez önmaga és a világ észlelésének természetes módja és hogy a dolgok egyszerűen mindig is így voltak. Ez egy okos illúzió és ez a koncepció bújik meg a replikálás mögött. Hogy elmagyarázzam ezt, nos, az egyént, aki kevésbé én-tudatos, kevésbé spontán, kevésbé együttérző és SZABAD AKARATÚ, könnyű replikálni, mert ekkor az összes lehetőség lecsökken egy előre programozott autonóm válaszreakció készletre; nem lesz szükség kreativitásra vagy aktuális jelenlétre, hogy elnavigálj a tapasztalásban bekövetkező változások közt.

 

AZ ALACSONY FREKVENCIÁJÚ LEHETŐSÉGEK BEHÓDOLÁST ÉS CSÖKKENTETT SZABAD AKARATOT IGÉNYELNEK

 

A replikáció tehát MEGKÖVETELI az embertől, hogy megelégedjen a saját behódolásával és tudatos bezártságával az alacsonyabb szintű lehetőségekbe Én-tudat, szabad akarat, együttérzés vagy kreativitás nélkül. Mindennek a szabad akarat a sarokpontja. Emlékezz rá, a szabad akaratot nem lehet teljes mértékben elvenni, különben az egész rendszer összeomlana.

 

AZ IDŐ-MÁTRIX VALÓSÁGSZIMULÁCIÓ

 

Ez a helyzet nem egy szimulátor, csak mert puccos tesztek vannak benne. Emberek ténylegesen rájöttek arra, hogyan férjenek hozzá ezekhez a más valóságokhoz, ahol az egyén képes kitekinteni e valóság bezártságán túlra, és ez a következőképpen néz ki. Pont olyan, mint az a jelenet a „Mátrix" című filmből, amikor minden tudat információ, ami a lehetőségek soraiként áramlik a képernyőn, és ezek a lehetőségek mind össze vannak kapcsolódva a megfigyelőn és szabad akaratának alkalmazásán, együttérzésén és kreativitásán alapulva. Ezek a frekvenciák szó szerint összeolvadnak a központi valósággal, ahol MINDEN LEHETŐSÉG KONVERGÁL. Miért? Mert az élet ezen lehetőségek köré épül, mindegyik valóság magában hordozza annak a lehetőségét, hogy megtapasztalja ezeket a lehetőségeket. Ha nem lennének lehetőségek a tapasztalás ezen aspektusaira, akkor az a valóság nem létezne és eltűnne a létezésből, örökre feloldódva a kvantumhabban. MINDEN VALÓSÁG KÖZPONTI valósága szó szerint az, ahol a LEGVALÓSZÍNŰBB VALÓSZÍNŰSÉGEK és tapasztalások KONVERGÁLNAK. Ez azt jelenti, hogy a forrás a szabad akarat, együttérzés és kreativitás köré központosul.

 

EGYÜTTÉRZÉS, KREATIVITÁS, SZABAD AKARAT, VALÓDI ÉN-TUDAT (EMPÁTIA) NÉLKÜLI LÉNYEK, AKIK LEKAPCSOLÓDTAK A FORRÁSRÓL

 

Az alapelgondolás az, hogy ez csak azon lények számára elérhető, akik ebből a forrásból származnak – értsd: olyan tudatok, akik szabad akaratból, együttérzésből és kreativitásból tevődnek össze, ezen elemekből születtek. Ezért van az, hogy mások, akik kizárták magukat ezekből a frekvenciákból, megpróbálják eltéríteni magukat ebbe a magasabb szintű energiakörzetbe azzal, hogy embereket használnak ki pszicho-spirituális módon. Képzeld el, hogy a valóság szó szerint egy virtuális környezet. Minden adott szituációra van egy specifikus lehetőséghalmaz, pont mint amikor egy videón rákattintasz egy szövegre és ennek eredményeként minden egyes kattintással egy új szituációba lépsz be.

 

A LEHETŐSÉG MEGVÁLTOZTATÁSA TÁPLÁLJA A VALÓSÁGFOLYAM MEGVÁLTOZÁSÁT, HOGY EGY MESTERSÉGES KÖRNYEZETET JÖJJÖN LÉTRE, HOGY AZ INTERDIMENZIONÁLIS PARAZITA GAZDATESTÉÜL SZOLGÁLJON

 

Ezt a folyamatot tulajdonképpen arra használják, hogy hozzáférjenek az emberek elméjéhez és ezen keresztül lehetőségeket vezetnek be úgy, hogy az embereket egyre alacsonyabb és alacsonyabb frekvenciák felé tolják. Ezt úgy érik el, hogy bevezetnek egy „kiegészítő" szintű helyzetet, ami csak az eredeti információ egy „rétegén" keresztül érhető el, amit kívülről sugároznak az egyén számítógéprendszerének szó szerinti eltérítésével. Szóval olyan ez, mintha egy személy a saját kalandjátékával játszana és eközben a számítógépét meghackelik, így minden harmadik választható lépés olyasmit tartalmaz, hogy „lecsökkent az erőd" vagy „csapdába ejtett a barlangi szörny" vagy „három dobásból kimaradsz". Ekkor az történik, hogy ha a személy ezen opciók közül választ, akár kíváncsiságból, szorongásból, véletlenül, vagy tudatosság híján, bekerül egy egymásra helyezett, „mesterséges" következő körbe, ami lényegében az eredeti következő kör és a korábbi kör között helyezkedik el. Ekkor egy olyan rétegbe kerül, ami egy réteggel távolabb van az eredeti játékrendszertől és ezt hamis észlelés bevezetésén keresztül, csábítással, vagy befolyásoló bináris tényezőkön keresztül csinálják, hogy megnöveljék a valószínűségét annak, hogy a személy azt a hamis opciót választja, amit az ÖSSZES többi, eredetileg ott lévő opció elé raktak be (ami kétségtelenül elvezetné őket az eredeti történetükhöz, amiben többet tanulhatnak a valódi énről és arról a valóságról, amiben természetes módon benne vannak.)

 

SZÁMOS RÉTEGGEL ELTÁVOLODVA AZ EREDETI VALÓSÁGTÓL (MESTERSÉGESEN KOMPONÁLT TUDATFOLYAMOKBA ÉS VALÓSÁGMÁTRIXOKBA) – ALACSONYABB ÉN-TUDAT, ÉRZELMILEG REAKCIÓS, TUDATI BEZÁRTSÁG, REPETITÍV PROGRAMOZOTT TAPASZTALÁSOK [HAMIS FÉNY]

 

Ők tehát mostanra egy réteggel messzebbre kerültek az eredeti valóságtól. Ugyanezt a folyamatot próbálják véghez vinni folyamatosan. Minden alkalommal, amikor eltávolodnak az eredeti okozati összefüggéstől, az eredeti opciók bizonyos százalékát eltávolítják és az eredeti valóság vagy környezet bizonyos százaléka szintén eltávolítódik. Ettől kezdve a játék lassanként olyan szinten megváltozik, hogy a „Válaszd a saját kalandodat: A Lélek felfedezése" című kalandjátékból egy folyamatosan elcsalt „Dungeons and Dragons" (ez egy sárkányos-kardozós fantasy szerepjáték - szerk.) mérkőzéssé fajul.

aug_idezet3.jpg

VISSZATÉRÉS AZ EREDETI VALÓSÁGHOZ: ÉN-TUDAT, EGYÜTTÉRZÉS, SZABAD AKARAT, HARMÓNIA, TUDÁS

 

Amikor a környezet megváltozik és a személy felismeri, hogy az opciók, amik alapján a játékot játszotta és amiken keresztül a valóságot megtapasztalta hamisak, több réteggel messzebb került az eredeti valóságtól, ilyenkor az emberek gyakran nem tudják, hogyan engedjék el ezeket a konstrukciókat az elméjükből illetve az elméjüket a konstrukcióból és hogyan igazítsák magukat újra egy megfelelő frekvencia készletbe, ami az én-tudat, szabad akarat, együttérzés és kreativitás felé mutat ahelyett, hogy ismétlődő opciókhoz vezetne, amelyek csak és mindig a redukcióhoz és az eredeti elemek sorban történő ismétlődéséhez vezet annak érdekében, hogy a személy létrehozza azt a valóságot, amit az eltérítő választott.

 

MESTERSÉGES TRANSZDIMENZIONÁLIS REPRODUKCIÓ A TUDAT KAUZÁLIS ELTÉRÍTÉSÉVEL; ADATFOLYAMOK; A TUDAT HAMIS FÉNY-VILÁGÁNAK MESTERSÉGES ŐS-HAJÓI; ÉRZELMI CSAPDÁBA ZÁRÁS PSZICHOTRONIKUS „SPIRITUÁLIS" HADVISELÉS ÁLTAL

 

Az eltérítő azért csinálja mindezt, mert ez a reprodukció folyamata itt, ugyanis nincs fizikai test vagy forma, ami létre tudna hozni egy használható tudatfolyamot, amivel beintegrálódhatna a fizikai valóságba. Ezek szó szerint interdimenzionális paraziták, amik a test és az agy „hardverén" élősködnek, a szoftver pedig az egyén elméje és az ember személyisége. Ez a virtuális játékrendszer szó szerint a személyiség holografikus képe, amit az agy hoz létre, amikor „rákapcsolja" magát erre a világra és néhányan azt mondják, hogy ezt a világot egy KOMPLETT 9 rétegű eltorzult mesterséges környezetként hozták létre, amikor az eredeti emberi faj őseit tőrbe csalták, majd beszorították és behelyezték őket a dimenzió mátrixon keresztül. (egy ehhez hasonló játékrendszer kiterjed az időn és a lehetőségeken keresztül egy valószínűségi mátrixba)

 

A VALÓSÁG SZABAD AKARAT FÜGGŐ, A VÁLASZTÁS AZ ALAPVETŐ KATALIZÁTORA MINDENNEK AZ ÉN-TUDAT MEGVÁLTOZTATÁSÁBAN VAGY AZ EMBER VALÓSÁGFOLYAMÁNAK KAUZALITÁSÁBAN

 

A választások, amiket az ember bármely pillanatban meghoz, szó szerint vagy okozati összefüggésben állnak - mert az a személy egy bizonyos módon érez, kapcsolódik ahhoz, hogy ki is ő valójában belül és így tovább oda-vissza, de ez mind a szabad akaraton, én-tudaton, együttérzésen és kreativitáson keresztül történik - vagy pedig ezek a választások el lettek térítve, mert az egyén nem képes a saját létezésén alapuló választást hozni, és így az nem az én-tudatról, szabad akaratról és kreativitásról szól majd, hanem szó szerint az ember életerejének ELLENTÉTE lesz. Így aztán most itt vannak ezek a sebezhetőségeink és a kihasználhatóságunk (és ez ugyanaz, mint amikor azt mondod, hogy ha túl gyorsan futsz és elesel a járdán, felsértheted a térded. Ez része a dualitáson alapuló univerzumnak, az elme elterelődik a valóságok között a magasabb és alacsonyabb agy bipoláris vagy bioptikus természete illetve a jobb és bal agyfélteke miatt és ez egy sebezhetőséget jelent, mint amikor például elalszol az úton vezetés közben).

 

VALÓSÁGFOLYAMOK A LEHETŐSÉGEK JELENBEN TÖRTÉNŐ TUDATOS ÉSZLELÉSÉN KERESZTÜL ÉS A TÖBB-KEVESEBB ÉN-TUDAT BEVEZETÉSE, EGYÜTTÉRZÉS, TUDÁS ÉS KREATIVITÁS; MINDEN VÁLASZTÁS EGYIK VAGY MÁSIK FARKAST TÁPLÁLJA

 

A fő gondolat itt az, hogy a valóság valójában hogyan áramlik az egyik pillanatból a másikba. Ha csak azokra a lehetőségekre vagy tudatos, amelyek tőled származnak, akkor te irányítod, hogy mi következzen és ily módon ezáltal te vagy felhatalmazva erre. Olyan, mintha te „birtokolnád" vagy te lennél az „adminisztrátora" az idő következő rétegének, másodpercről másodpercre, és így tovább. Ha valakik azzal jönnek hozzád, hogy az ő szabályaikhoz tartsd magad, és az ő észlelésükön keresztül szemlélj (ahol is ők jobbak, az emberek pedig alacsonyabb rangúak), és arra használják az embereket, hogy repetitív, alacsony tudatosságú, érzelmileg töltött válaszokat és reaktivitást hozzanak létre, mintha bábok lennének valakinek a játékában – mivelhogy ez egy virtuális valóság rendszer – és ők az adminjaivá válnak ennek, mert valaki szabad akaratának fájlrendszere védtelen volt, akkor ezek a lények nem csak létrehozzák és táplálkoznak e valóságból, hanem ők a tulajdonosai is ennek, mert képesek manipulálni az észleléseket és hamisságokat bármilyen módon, ahogyan csak akarják és olyan hosszú ideig képesek egy bizonyos válaszreakciót létrehozni, amíg az eredeti szemlélő nem kerül tudatába ennek. El kellene tehát magyaráznom egy kicsit részletesebben ezt a különleges helyzetet, a parazitát, a tudatosság komplex természetét, a lehetőségeket, dimenziókat, nem-fizikai idegen intelligenciákat, az észlelés és a valóságfolyamok eltérítését és hogy hogyan lett kifejlesztve az egész valóság mátrix. A helyzet valójában ilyen egyszerű: amit gondolunk, érzünk és teszünk a pillanatban, azt vagy arra használják, hogy beburkoljanak minket egy információs valóságmátrixba, ami elfátyolozza a lelket azzal, hogy elrejti és replikálja az ÉN valódi tudatát úgy, hogy lecsökkenti az együttérzést, szabad akaratot és tudást, vagy pedig mi felfedjük a lelket és kinyitjuk a kreativitás, együttérzés és tudás erejét a szabad akarat használatával és azzal, hogy szándékoltan generálunk ilyen végkimeneteleket.

 

A SZORONGÁS ILLETVE A NEM HATÉKONY, FÉLREIRÁNYZOTT (TŐRBE CSALT) ÉRZELMI TÖLTÉS SEMLEGESÍTÉSE; FÉLREVEZETÉSEK (HAMIS TUDATOSSÁG) ÉS FÓKUSZÁLÁS ARRA, HOGYAN MARADJ NYUGODT ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT, HOGY A LEGHATÉKONYABB LEGYÉL

 

Emlékezz rá, a megbocsátás (a szorongás semlegesítése) a kulcs abban, hogy megoldjuk a repetitív alacsonyabb töltésű érzelmi válaszok hamis-paradigma spektrumát, amelyek az Én-tudat hiányához és csökkentett hajtóerejű szabad akarathoz vezetnek.

 

ÉRZÉKETLENNÉ VÁLNI AZ ÉRZELMI CSAPDÁKRA ÉS HAMIS VEZETTETÉSRE

 

Érzéketlenné válni a csapdákra, amiket érzelmi csaléteknek állítanak fel, hogy a tudatosságoddal energetikai interakciókba bonyolódj, ami lehetővé teszi az idegen intelligenciának, hogy becsatlakozzon a valóságodba. Ne várd folyamatosan, de programozd le magad arról, hogy minden alkalommal meglepődsz, amikor meglátod a kígyót a fűben. Ez egy füves vidék és kígyók vannak mindenfelé. Arra lettünk kondicionálva, hogy felejtsünk és szelektíven csak a pozitív tapasztalásokra legyünk tudatosak a kígyók kapcsán, vagy arra, amikor nem bukkannak fel kígyók a fűben. Ez egy kondicionálás, így meglepődöttek és tehetetlenek vagyunk, amikor a probléma újra felbukkan (ami be is következik, mivel ezen a szinten a társadalom frekvencia-környezete a táptalaja ennek). Emelkedj ki a folyamatos negativitásból, de lásd az érzelmi csapdákat és lásd előre a csapdákat, mielőtt a hurok szűkülni kezd. Az ember küzdhet és kiszabadulhat, azonban ez energiát emészt fel, pusztítja az érzelemtestet és a csapdákból folyamatos utánpótlás áll rendelkezésre. Ez visszavezet a lehetőségek spektrumáig, amiről korábban beszéltem. A csapdák minősége ismétlődő és korlátozott, ugyanaz az alacsony energiájú érzelmi csalétek, a kínálat belőle azonban végtelen. Érzéketlenné kell válnunk rájuk, nem érzelmileg szubjektív módon belegabalyodnunk, mert ekkor az energiánk hozzákapcsolódik ahhoz az érzéshez, amit beleterveztek a csaliba és ez az idegen intelligenciák egy „hordozó szignáljaként" szolgál, hogy mögé tudjanak bújni és ezen keresztül tudjanak navigálni a rendszeredbe, a valóságodba vagy tudatfolyamodba. Minél inkább küzdünk egy láthatatlan elnyomó ellen, annál kevesebb energiánk lesz, kevésbé fókuszáltak leszünk és egyre több energiánkat fordítják ellenünk. Bármit teszünk, nyugodtan, összeszedetten és fókuszáltan kell tennünk, hogy különbséget tudjunk tenni a hamis-vezettetés illetve szándékos félrevezetés között, amelyek félrevisznek és eltérítenek minket. Az elme ereje olyan hatalmas, hogy azt mi ebben a pillanatban még csak fel sem tudjuk fogni. Itt vannak ezek a lehetséges gondolatok és figyelemelterelések, mégis, ahhoz, hogy megtaláljuk az igazságot, mindet le kell csendesítenünk. Mi marad ezt követően? TE. Te maradsz, miután minden más elhalványul. Ez a szépsége ennek és ennyire erőteljes valójában az elme, hogy semmi sem szükséges és semmi sem veszik el, azonban meg kell tanulnod lecsendesíteni a zavaró tényezőket és megtalálni a valódi középutat a csábítások közepette.

 

ÖNPUSZTÍTÁS

 

Az önpusztító tendenciák az öntudat és önkontroll elvesztésének eredményeként jelennek meg és a valóság csapdába ejtésének vagy elmekontrollnak a jelei. Azok, akik ezeket a vibrációkat tolják előre, elvesztették a képességüket az együttérzés és az öröm megtapasztalására. Ezek az energiák szó szerint visszahullanak egy szexuális, agresszív, érzéki észleléshez és többé nem képesek kifejezni vagy fogadni energetikailag az elmén keresztül az érzék fizikai ellenpárja (kéjvágy) vagy egy másik ember elpusztítása (agresszivitás) nélkül.

 

A cikk itt folytatódik:

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/aug_tellez_a_titkolt_tudas_es_rejtett_technologiak_felfedese_7_resz

 

 

Címkék: Aug Tellez