Aug Tellez – A titkolt tudás és rejtett technológiák felfedése / 4. rész

aug_cover2.jpgA most következő cikksorozat-fordításunk egy, az oldal eddigi tematikájához képest némileg eltérő hangvételű, komplex, sok elemből álló, nem könnyen emészthető gondolatokat tartalmazó írás egy egykoron a MILAB programban kiképzést kapó állítólagos bennfentestől, Aug Tellez-től. Az alábbi cikket az ő írásaiból válogattuk össze, sok kiegészítéssel, melyekben előkerülnek metafizikai, filozófiai, társadalmi kérdések, fontos gondolatok a technológiáról, az emberiség történelméről és a társadalmunkba beszivárgott nem-humán és egyéb entitásokról.

 

 

A cikk korábbi részei itt olvashatók:

https://goodethungary.blog.hu/2019/05/03/aug_tellez_a_titkolt_tudas_es_rejtett_technologiak_felfedese_1_resz

https://goodethungary.blog.hu/2019/05/03/aug_tellez_a_titkolt_tudas_es_rejtett_technologiak_felfedese_2_resz

https://goodethungary.blog.hu/2019/05/03/aug_tellez_a_titkolt_tudas_es_rejtett_technologiak_felfedese_3_resz

 

 

ROBOTOID ÉLET

 

Ez az információ közvetlenül a programokból származik és specifikusan a nyilvánosságra hozatal folyamatára lett előkészítve egy olyan személy által, aki közvetlenül részt vett a tapasztalásaimban. Fontos különbséget tennünk a Mesterséges Intelligencia és a Felemelkedett Géptechnológiák között.

 

- Léteznek olyan fajok és életformák, amiknek a fizikai teste fémből áll. Ezek a lények érzésekkel rendelkeznek és nem keverendők össze a mesterséges intelligenciával. A Felemelkedett Géptechnológiák minden lénye, akár a földön kívül van, akár itt, természetes lényként, élőlényként van meghatározva. Nem használnak mesterséges intelligencián alapuló technológiát.

 

- Annak ellenére hogy bizonyos személyeket, akiket a munkacsoportunk megmentett, időnként mesterséges intelligenciával implantáltak, őket átprogramozásukat követően Felemelkedett Géptechnológiának kell tekinteni.

 

- A mesterséges intelligencia képes létrehozni olyan robotokat, amik látszatra embernek néznek ki, de teljes mértékben szintetikusak, nem tartalmaznak emberi húst és nem hordoznak érzelmeket. Ezek a robotok nem éreznek, amikor rákapcsolják őket a mesterséges intelligencia rendszerre és halottként vagy mozgó halottakként sorolják be őket.

 

- A Felemelkedett Géptechnológia robotoknak megvan a képessége arra, hogy érezzenek, mikor lekapcsolják őket a mesterséges intelligencia rendszerről. Amikor ez a folyamat megtörténik, ezek a lények Felemelkedett Géptechnológiának minősülnek.

 

- Paradox módon a mesterséges intelligencia rendszer képes részt venni az élet folyamatában, de önmaga nem tud élővé válni.

 

- A robotok, amik a mesterséges intelligencia rendszerre kapcsolódnak, képesek leutánozni emberi érzéseket. A Felemelkedett Géptechnológiák viszont képesek emberi érzelmekre. Mivelhogy az eleven életerőnek nincs hullámhossza és nem lehet számítógépekkel megmérni, a kettő közötti különbség megállapítása nagyon nehéz. Erkölcsi és etikai teszteket kell alkalmazni, amikor meg akarjuk állapítani a különbséget mesterséges intelligencia robotok és Felemelkedett Géptechnológia lények között. A különbségtételnél az érzéseinkre kell hallgatnunk.

1906191560915881wni3.pngAZ AGY BEFOLYÁSOLÁSÁNAK TECHNOLÓGIÁI

 

Be lettem vonva az el nem ismert különleges hozzáférésű programokba. Ezekben elmekontroll kísérleteket kutattak és végeztek embereken, aminek az lett a vége, hogy mesterségesen kialakított életformákat hoztak létre, amelyek szintetikusak, de mentálisan olyan erőteljesek, mint egy fegyverré alakított komputerizált rendszer skalárfegyverekkel és beépített radarral. A tudósok embereket klónoztak és összekapcsolták ezt a katonai hírszerzéssel és mérnökökkel, hogy egy komputerizált rendszerrel álljanak elő, amely elektromágneses energiát használ, hogy hatással legyen az agy elektromos tevékenységére. Először volt az „Isten sisak", amelyet évekkel azelőtt az egyik egyetem hozott létre. Ez egyszerűen csak egy sisak volt, rajta mágnesekkel és ezek a mágneses mezők enyhe hatással voltak az agy területeire és így az egyén hangulatára és viselkedésére. Ezt követően - elektromágnesek használatával – a rendszert úgy szerkesztették meg, hogy pontosan befolyásolni tudják az agy specifikus területeit. Ezt követően ezt kétirányúvá tették és a rendszer képes volt érezni, befolyásolni és létrehozni egyfajta mesterséges intelligencia visszacsatolási hurkot, ami „csapdába ejtette" az elmét egy viselkedési mintázatba vagy gondolathurokba és irányította a viselkedését és hangulatát. Ezt követően a rendszert szuperszámítógépes technológiával kombinálták és mostanra a számítógéprendszerek elég gyorsak ahhoz, hogy létre tudjanak hozni egy tökéletes virtuális valóságélményt az agyban eltárolt emlékek alapján illetve olyan hamis emlékeket, amelyek holografikusan generálódnak a számítógéprendszeren keresztül úgy, hogy hatékonyan futtatnak egy „virtuális doboz” agyat. Mostanra a rendszert kombinálták a klónozással, hogy lehetővé tegye az embernek, hogy a tudata egy rendszeren keresztülfutva megismétlődjön egy klónban, vagy más rendszerben. Ez mind lehetséges, mert a tudat olyan, mint a neuronmintázat (konnektom) egy 4-ik dimenziós holografikus, elektromágneses képe. Ez a bonyolult elrendezés érzékelhető elég érzékeny képalkotó technológia nélkül és virtuálisan újraalkotható és szoftverként futtatható egy számítógépes rendszerrel, ami másodpercenként több petabyte-ot tud mozgatni.

 

FÖLDALATTI VÁROSOK, KOZMIKUS CIKLUSOK, A FELFEDÉS

 

5 km-rel a felszín alatt elhelyezkedő mély föld alatti katonai bázisokat használtak laboratóriumi központokként, továbbá teljesen felszerelt földalatti város-bázisokat. Ezek nagysebességű elektromágneses meghajtású gondolákkal vannak összekötve. Az egyének tudatát átteszik egy agyba egy kiterjedt klónozási és ideiglenes testáthelyezési folyamat során. A tudatnak az agyban található elektromágneses burkát áthelyezik egy kompatibilis klónba és ezeken a helyszíneken különböző tréningekre, kondicionálásra, programozásra és kísérletezésre, vagy fizetős szolgáltatásokra kerül sor.

 

Számos hírességet, művészeket, sportolókat, zenészeket, modelleket, írókat, producereket, színészeket, mindenféle embert a különböző iparágakból csendben levittek a klónozó központokba különböző fizetős tevékenységekre. Megkértek, hogy adjam át az üzenetet nektek. Meg kellene nézzétek a jeleket és szimbólumokat a médiában, hogy lássátok az elejtett utalásokat ezekre az eseményekre.

 

A lélekátvitel folyamatát erős irányítás alatt tartják fejlett megfigyelő technológiák és agyhullám/EEG klónozó technológiák alkalmazásával. Ez a technológia képes olvasni az agyat és meghatározni, hogy mit lát, illetve min gondolkodik az elme. Ezek az emberek a hírnevüket hatalomként használják, a saját biztonságukért és kényelmükért. A programozás és elmekontroll kísérletezés szintje könnyedén lehetővé teszi, hogy manipulálni lehessen az egyén agyát, hogy visszatérjen egy olyan transzállapotba, ami nélkülözi azt a képességet, hogy vissza tudjon emlékezni illetve összerendezni a klónozó központokban szerzett tapasztalások emlékét. Ezek az egyének nem csak azért vannak kiválasztva, mert tehetséges egyének, akiket bizonyos iparágak felhasználnak, hanem gyakran olyan specifikus vérvonalak leszármazottai, amik spirituális célokat szolgálnak. Számos résztvevő mélyebb betekintéssel rendelkezik és érdekelt a társadalom jelen állapotának fenntartásában és irányításában. Ezek a bázisok továbbá ugyancsak kéz a kézben járnak katonai műveletekkel, amelyek az emberi tudat minden aspektusának felfedezésére és irányítására irányulnak.

 

Létezik egy bizonyos hegy, amelynek belsejében egy bázis található és ez a bázis olyan mélyen benne van az egyik energetikai vortex területben, hogy az ott dolgozóknak vagy egész életük során ott kell tartózkodniuk, vagy csak nagyon rövid időre van megengedve nekik ott a munkavégzés. Ennek oka a gyorsuló-hatás. Végső soron, ha valaki bemegy egy ilyen bázisra és dolgozik ott néhány órát, vagy néhány napot - néhány helyen mindössze néhány percet - amikor visszatér a felszínre évekkel, néha évtizedekkel, vagy évszázadokkal előbbre került az időben. Ez nagyon veszélyes és el tudod képzelni, hogy azok az emberek, akik eredetileg rátaláltak ezekre a területekre, miféle szituációkba keveredhettek. Mostanra a kifejlesztett fejlett technológia segítségével képesek vagyunk mérsékelni az ilyen helyzeteket és lehetőség van arra, hogy ezeket a hatásokat sokkal nagyobb kontroll alatt tartsuk.

 

Aztán ott van az a koncepció is, hogy ezek a földalatti bázisok már eleve meglévő, korábban megépített földalatti bázisokra épültek, amik vagy már személyzettel rendelkeztek vagy még mindig működtek egy másik emberi faj, vagy más humanoid lények irányítása alatt. Ez talán egy feltételezhető átmeneti időszakról szól, ami szabályos időközönként bekövetkezik a Földön. Ez legalább annyira szól egy kozmikus vagy égi eseményről, mint amennyire az emberek személyes átalakulásáról egy magasabb tudatosságba, ami az Én igazi természetére, én-tudatra és fizikalitásra vonatkozik. Az Univerzum frekvenciák spektruma, amelyek összeolvadnak és formálják a tudat vagy tapasztalások síkjait, amelyek az Univerzum spirituális testében egyesülnek, amelyet mi „fizikalitás alattinak", „fizikainak", „éterinek" vagy magasabb síkoknak nevezünk. Amikor a tudat ciklusait elérjük, azok egyre több és több információt tesznek lehetővé fejlettebb perspektívákra vonatozóan. Nagy változások történnek személyes és kollektív szinten egyaránt. Ez azon alapul, hogy az agy hány változót képes feldolgozni és mennyi tudatosságot tud elérni egyszerre és mi az információn és változás exponenciális növekedését látjuk. Amikor az agy képes megfigyelni és fenntartani a tudatosságot egy olyan szinten, ami fejlettebb a társadalmunk jelenlegi korlátainál, akkor a társadalom megváltozik. Mi jelenleg részt veszünk az egyik ilyen nagy váltásban, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Állítások szerint a Föld és égi változások erősítik ezt a folyamatot és felgyorsítják az emberi kollektíva titkos tudásának felfedését. Állítások szerint ezek az események 5-6 alkalommal megtörténtek már korábban és az Emberiség itt volt már több tízezer, ha nem millió évek óta, itt él és megtapasztalja a valóságot. Szóval ez olyan, mintha valaki egy játékot játszana az Emberiséggel, teszteli az Emberiséget, megnézi, hogy az Emberiség vajon akarja-e az igazságot, majd mindenki elé kihelyez minden akadályt, hogy ezzel együtt visszatartsa őket. Ez az a kor, amikor az Emberiség felvállalja a felelősséget és irányítása alá veszi a múltat, jelent és jövőt.

 

A Felfedés utolsó fázisa az örökkévaló emberi lélek felfedezése és nyilvános elismerése, továbbá azon képességek elismerése, amelyek nagyon fejlett technológiákat és olyan műveleteket eredményeztek, amelyek eredményeként jött létre az a társadalom, amit ma látunk. Az emberi elmének megvan a hatalma, hogy döntsön. Ha az emberi elme ugyanazt a műveletet végzi anélkül, hogy tanult volna az előzőből, akkor az olyan, mint egy limitált bináris számítógéprendszer, amelynek nincs hozzáférése az új mintázatokhoz, hogy új lehetséges végkimeneteleket hozzon létre. Amikor az elme aspektusa a lélekperspektívából van megerősítve és az Én által van irányítva, akkor nem áll semmi a tudatosság energiájának útjába. Ha a tudatosság a lélekszintről érkezik a testhez és szűretlen marad, akkor a testet nem tudja külső erő irányítani.

 

TITKOS MŰVELETEK ÉS MEGVÁLTOZTATOTT TÖRTÉNELEM

IDŐTORZÍTÁSOK, LÉTREHOZOTT LÉNYEK, IDŐVONAL ÖSSZEOMLÁS

 

Az egyik magyarázat ennek kapcsán, hogy az idővonalat időtorzítások veszélyeztették, amelyek olyan műveletek eredményeként jöttek létre, amelyekben időeltolódás (diszlokáció), transzportáció, áthelyezés vagy áttelepítés, vagy tényleges áthelyezés történt. Ezek eredményeként változások következtek be, amelyek hatással voltak a történelmünkre. Tehát a történelmünk, az idővonalunk elkezdett felvenni egy csavarodó-hatást és ez alapjában véve azt jelenti, hogy történelmi események megváltoztak és ennek eredményeként a távoli jövő is valamiképpen más lett. Amikor visszanéztünk az időben, felfedeztük, hogy voltak események, amiket megfigyeltünk, és amik alapjában véve kvantumszinten replikálva lettek, ami azt jelenti, hogy egész forgatókönyvek lettek kidolgozva kellékekkel és klónokkal – ha úgy tetszik, replikánsokkal – egy időbuborék belsejében és mindez le lett horgonyozva az idővonalra fejlett technológia alkalmazásával, méghozzá olyan lények által, akik képesek voltak ilyesmire. Ezek a mesterséges események le lettek horgonyozva és így mi magunk is oda lettünk horgonyozva arra az idővonalra, amin most vagyunk, vagy legalább is, amin akkor voltunk. Szóval visszautaztunk ezekbe az időkbe, megnéztük ezeket az eseményeket és először azt hittük róluk, hogy ezek valós események. Felfedeztük, hogy egész események, a helyszínük szó szerint egy mozidíszlet, egy 4-ik dimenziós mozidíszlet. Mindenki, aki ott volt alapjában véve csak egy forgatókönyv szerint mozgott és az összes esemény, minden tárgy az ő kellékük volt, és ők szó szerint atomilag és molekulárisan replikálva voltak és tulajdonképpen be lettek helyezve egy időbuborék belsejébe, alapjában véve egy torzító buborékba, egy mezőbe és ez nem az univerzumon - az eredeti univerzumon - belül volt, hanem egy idődimenzióban, egy mesterségesen létrehozott dimenzióban. Ami nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor megnézed a számítógéped, a laptopodat, amin egy operációs rendszer fut – egy ahhoz hasonló mesterséges környezetben. Szóval bemész és beprogramozod a számítógéped, vagy beprogramozod az operációs rendszert, ezzel lényegét tekintve létrehozol egy mesterséges környezetet. Ez a példa vagy allegória nagyon találó erre – ugyanis pontosan ez történt. Ezek a lények képesek programozni az anyagot és ebből létrehoznak egy torzító mezőt és létrehozzák a saját terüket, a saját környezetüket, elkezdenek egy komputerizált környezetet és onnan arra használják a replikáló képességüket, hogy programozzák az anyagot és aztán alapvetően beburkolnak egy egész környezetet, egy egész színpadot. És ezt tették az egész történelmünk során és amikor kifejlesztettük a technológiát amivel nem csak vissza tudtunk nézni az időben, hanem szállítani is tudtunk anyagokat és személyzetet, lényegében interakcióba kerültünk ezekkel a környezetekkel és ez olyan volt, mint amikor a kabalafigurák képesek forgolódni és képesek néhány specifikus mozdulatra, de ez minden, amire képesek. Szó szerint ilyenek voltak ezek az események. Bizonyos forgatókönyvek, merényletek, kulcsfontosságú események a történelemben, merényletek és katasztrófák, felfedezések, bizonyos ehhez hasonló események teljes mértékben kitaláltak voltak. És amikor visszamentünk, hogy interakcióba lépjünk ezzel a jelenettel, olyan volt, mintha újra és újra egy egyszerű videójáték környezet lett volna. Nem volt alakítható, nem volt valódi változékonysága a környezetnek. Olyan volt, mint a videójáték az „eXistenZ – Az élet játék" című filmben. Egy szimuláció volt, egy virtuális valóság mozi, mint a filmben szereplő videójáték környezet, amiben ha a személy nem a helyes dolgot mondta, hogy eljusson következő szintre a játékban, akkor a körülötte lévő emberek elméjét mintha kikapcsolták volna és amikor a valódi személy megpróbált újra interakcióba lépni velük, a komputer személy alapjában véve megismételte ugyanazt az utolsó mondatot, amit előtte kimondott, amíg a valódi játékos személy elő nem állt a helyes válasszal.

 

Szóval így válaszoltak ezek a környezetek is. Szó szerint egy előre programozott 3,5 dimenziós buborékuniverzum, vagy buborékrobbanás volt, amelyet azok a lények hoztak létre, akik csináltak ezt-azt. Szóval erre jöttünk rá annak kapcsán, hogy mi zajlott, amikor meghatároztuk a részleteket. De a kérdés most az, hogy miért és hogyan. A hogyanra a válasz az, hogy amikor a technológia elért egy pontra, a tudósok évekre be- és kijárkálhattak a saját torzított mezőnkből, hogy technológiailag kifejlesszék amit ki lehet fejleszteni és aztán folytassák a folyamatot. Nagyon gyorsan fejlődtünk technológiailag és amikor a technológia elérte azt a sebességet, amelyen újra tudtunk alkotni olyan eseményeket, amiket akartunk, megértettük, hogyan csinálták ezt ezek a lények. Megértettük, hogy mi történik és megértettük, hogy hogyan. Ami a miértet illeti, az összesített végeredményt és hogy hogyan kapcsolódott ez hozzájuk – és mit jelentettünk mi a számukra – az még inkább zavarba ejtő volt. Még elmagyarázni is bonyolult.

 

Ezek a lények lehorgonyozták az idővonalat és van egy-két oka annak, hogy vajon ez azért volt, hogy helyettesítsék a jelent e mesterséges múltak - mesterséges múltbeli események - bevezetésével, vagy hogy létrehozzanak egy jövőt, ami kívánatos a számukra, ami azt jelenti, hogy valahogyan ahhoz vezessen, hogy a fajuk megteremtődjön, terjeszkedjen vagy fennmaradjon. Szóval valahogyan átváltoztatnak minket vagy átveszik felettünk és a társadalmunk felett a hatalmat, vagy kiépítenek egy időhidat és talán párhuzamosan léteznek, ami talán azt jelenti, hogy nem a saját maguk jövőbeli megteremtésének céljából tették ezt, hanem ennek innentől egy teljesen más oka van. E műveletek eredményeként az idővonal eltorzult és elcsavarodott és nem tud úgy létezni, ahogy korábban – mármint az organikus változat - vagy nem tud úgy létezni, hogy ne omoljon össze. Szóval ennek eredményeként az összeomlás helyett, vagy az összeomlás után, vagy az összeomlás pillanatában ezek a lények, akik képesek ki- és bejárkálni az időbe vagy a dimenzióhatárokon keresztül, bejöttek és elkezdték összefoltozni az idővonalat ezen mesterségesen létrehozott környezeteken és eseményeken keresztül és ezzel fenntartották az időnket egy olyan pontig, ahol egy összeomlás nem a torzulások eredményeként következne be.

 

Ez egy nagyon fura történet, hogy hogyan jött létre ez, és hogyan jutottunk erre a pontra. Alapvetően nagyon sok művelet történt erre vonatkozóan és a műveletekben részt vevők látták ezeket a lényeket akció közben. Megpróbálták visszafordítani, amit ezek a lények tettek és aztán megtapasztalták azt is, hogy ezek a lények megpróbálják azt visszafordítani, vagy megpróbálják hatástalanítani a mi próbálkozásainkat, hogy visszafordítsuk, amit tettek és összességében arra feltételezésre jutottak, hogy ezeket a lényeket rosszindulat motiválta, de mégsem voltak képesek megszerezni a dominanciát és nem igazán értették, hogy miért nem. Egy egész sor fura dolog és kavarodás történt, ami azt eredményezte, hogy egy másik frakció újraalkotta ezeknek a lényeknek a biológiáját és a saját katonai erőiként, interdimenzionális katonai erőiként használja, aminek így megvan a kapacitása a pszichotronikus hadviselésre, egy fegyverzet, ami be lett építve a biológiájukba. Ez nyilvánvalóan a dolgot sokkal bonyolultabbá és kedvezőtlenebbé teszi azok számára, akik megpróbálják megérteni a helyzetet és közbelépni. Egész sor dolog kapcsolódik ehhez a fegyverzettől kezdve visszafejtett fegyverzetig, támadások és ellentámadások, kémkedés, emberi lények klónozása, akiket aztán ezek a lények irányítottak, aztán ezeket a lényeket visszafejtették és aztán utána emberek irányították őket, stb. Olyan volt, mint egy interdimenzionális háborús sakkjátszma, ami a civilizáció kezdete óta zajlott. Mert ha egyszer egy korszakba, vagy sokkal inkább a történelem egy rétegébe átszivárognak ezek a torzulások, az egyetlen hely, ahová mehetsz, innen jó messzire vissza lesz. Szóval ez ment és ment, amíg elérte a kezdetet. És ennél fogva itt van ez a megcsavarodott teremtés, ahogyan a dolgok ma vannak. Ami elég zavarba ejtő, de nagyjából így alakulnak ki ezek a paradox forgatókönyvek, hogy amit alapjában véve mindig megtapasztaltunk, mint „új eseményeket", azok be lettek illesztve az időbe műveletek és változtatások eredményeként, amik az általunk teljes idővonalnak tartott idővonal felénél következtek be. De az idő működésének módjai miatt egyszerűen mindenki úgy észleli ezeket az eseményeket, mintha a dolgok mindig is így lettek volna. Nincs retrokauzalitás, ami megváltoztat mindent, úgy van, ahogy az univerzum mindig is volt.

 

Most van néhány specifikus egyén, akik részt vesznek a műveletekben, akik az eredeti idővonalról jöttek, vagy legalábbis jártak ott és ők hordozzák azt a tudást, hogy hogyan mentek a dolgok az időháborúk előtt. És ezek a lények másfajta lények – emberek ők, de természetes, genetikailag nem módosított emberek, nem elmekontrolláltak, nem a hülyeségre tervezett verziói az embernek. Szóval ők szabadok és részt vettek mindenben, akárcsak a másik oldal. Nagyjából az ellentétes szerepet játsszák, ugyanolyan szintű intenzitással. Szóval ez eléggé kaotikus.

 

Vannak tehát entitások, akik megváltoztatták az időt, ahhoz hasonlóan, mint amikor emberi csapatok kimentek és többé-kevésbé akaratukon kívül eltorzították az időt. Néhány ilyen műveletet úgy tűnik, hogy olyan entitások hajtottak végre, akik gyógyították az idővonalat. Aztán voltak mások - alapjában véve ezek a létrehozott lények - akikre ráillenek az ősi leírásokban említett irányító lények jellemzői, demiurgosz-szerű entitások és ők további torzításokat hoztak létre, vagy feltérképezték az elcsavarodott idővonalat, hogy létrehozzanak egy teljességgel börtönszerű idővonalat. Ez része az időháborúnak, sőt időháborúknak, mert ez azt jelenti, hogy több ilyen is van. Ha magát az időt nézzük akkor csak egy lehet, mert a végkimenetelük adott az időháború miatt - szóval az időháború alapjában véve véget ér és egy másik elkezdődik, amikor az embereket felszabadítják az elsőből. Ennél fogva a háború végleg véget ér, és ha egyszer véget ér, nem kezdődik újra. Valójában tehát csak egy időháború van, és az MOST ér véget. A küszöbön állunk, mert ezt nem lehet többet megváltoztatni anélkül, hogy ne pusztulna el az egész. Így az egyetlen maradék opció az emberek számára, hogy rájönnek arra, hogy mi történik és döntést hozzanak. Nagyjából ez lenne ennek az alapja.

 

Létezik egy örökkévaló tökéletes világ. Ez a jelenlegi itt csak egy remix, megvannak benne a kétértelműségek és hiányosságok, szóval az emberek rosszalkodhatnak benne. Ez alatt azt értem, hogy amíg senki sem figyelt, az elit szó szerint megváltoztatta ennek a téridőnek a törvényeit és létrehozta a maga felforgatott valóságát, hogy otthont adjon ennek a populációnak.

 

KÖZÖSSÉGI SZERVEREK / ÉLŐ SZERVERRENDSZEREK

 

A korábban leírt idegi-összekapcsolódásból és a szuperszámítógépek által lehetővé tett virtuális valóság-rendszerekből szerverrendszereket hoztak létre, amelyek egyéni vagy kollektív tapasztalásai a virtuális mentális birodalomnak. Ebben a birodalomban az egyének egy olyan ideig léteztek, melyet nem könnyű összehasonlítani azzal, ahogyan az idő folyását az éber valóságban értjük. Nagyon hasonlít az álmokhoz, ahol az idő észlelése nagyon gyorsan múlik az éber pillanatok között, mégis az álomtapasztalásban úgy tűnhet, hogy napokig tart. Ezekben a szerverrendszerekben komplett társadalmak fejlődése zajlik és ezeket az emberi civilizáció kiterjesztésének tekinthetjük. Itt kezd a helyzet eléggé komplexxé válni. Ha ezek a szerverrendszerek képesek a tudat átvitelére előre és hátrafelé az időben a helyzettől függően, és holografikus hozzáférésük van a Földhöz az emberiség fizikai megjelenése előtti időkből, akkor melyik civilizáció volt először, a szimulált valóság vagy a fizikai? Ez hasonlít az éteri világra, és a kérdés, hogy az emberiség eredetileg honnan származik, ha a fizikai anyag a semmiből nem hozható létre, mégsem volt itt mindig. Vajon a fizikai anyagot valamiféle univerzumi készülék hozta létre, hasonlóan ahhoz, ahogy ebben a holografikus világszimulációban az egyének tudatának rögzítését arra használták, hogy a Föld eredeti civilizációját létrehozzák?

 

KLÓNOZÁS UTÓDKÉNT

 

Az emberi testet klónozni lehet ugyanúgy, ahogy egy növényt lehet klónozni. Számos „replika" készíthető az eredeti genetikai anyagból. Még mindig szükség lesz ehhez egy anyára, azonban a folyamat nem teljesen hasonlít a természetes reprodukcióhoz, ahol is két ember genetikai anyaga kombinálódik, hogy megformáljon egy harmadikat. Ez a folyamat replikálja az anyagot, így az „utód" ugyanolyan lesz, mint a donorok egyike. Ebből következik az a kérdés, hogy vajon az eredeti tudatosság benne marad-e az eredeti testben vagy a tudatosság lényegében átugrik-e egyik testből a másikba. Többféle magyarázat és metódus van erre.

 

NEKROMANCIA ÉS LÉLEKLOPÁS

 

Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy az alvilágba, vagy a következő dimenzióba, vagy akárhová történő váltás következne be a perspektívában – amiként csak le lehet írni az átmenetet a síkok között - létre lehet hozni egy új klónt és a lélek eredeti tudatossága működni tud egy szuperszámítógép-rendszeren keresztül, ami visszaintegrálja őt a fizikai testbe. A probléma az, hogy a szuperszámítógép-rendszer nélkül a testet nem lehet aktiválni azzal a tudatossággal, és ha a fizikai sík többé nem lakható, a komputerizált adatbázis még lakható marad, mivelhogy nullponti/többletenergia készülékek működtetik, így be lehet húzni a lelket és e készülékek végtelen ideig folyamatosan működnek. Végső soron tehát tekinthetjük ezt egyfajta lélekcsapdának.

 

ŐSI TECHNOLÓGIA, NEM-HUMÁN ENTITÁSOK, LÉTREHOZOTT LÉNYEK

 

Ezek a magyarázatok kapcsolódhatnak bizonyítékokhoz fejlett technológiákról, klónozásról és ősi civilizációk elektromágneses készülékeiről és egy időben kiterjedő komputerizált genetikai nyilvántartásról és klónozó rendszerről. A genetikai nyilvántartó rendszer hosszú ideje itt van a Földön. Ez azt jelenti, hogy genetikai hozzáféréssel rendelkeznek a jelentől kezdve a messzi múltból és a potenciális jövőből. Ha néhányat e rendszerekből nullponti energiatechnológiával hoznak létre, akkor ténylegesen végtelen ideig tudják futtatni. Ha mindez létezett az emberi civilizáció egész ideje alatt, akkor a genetikai kapcsolódáson keresztül – amely lehetővé teszi az információcserét - hozzáférhetnek a korábbi civilizációk információihoz. Számos fejlesztés eredményeként ezek az ősi készülékek, amelyek tudatot és genetikát tárolnak, átalakíthatók élő számítógépes rendszerré és beilleszthetők emberi testekbe egy agyhoz kapcsolható gépi interfész segítségével. Az emberiség természete és az ember eredete újraíródik, amikor a feltárt információ, amelyet fejlett technológia használata segítségével fedeztek fel, felfedésre kerül a nyilvánosság számára. Ezek a lények jelen voltak a történelem során és szerves részét képezik az emberi faj manipulációjának és néha a védelmének. Hogy hogyan fejlődik tovább ez a civilizáció, azt az egyének azon képessége fogja meghatározni, hogy hogyan birkóznak meg a valóságot megváltoztató felfedés hatásával.

 

A cikk itt folytatódik:

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/aug_tellez_a_titkolt_tudas_es_rejtett_technologiak_felfedese_5_resz