Részletek Simon Parkes beszámolóiból / 1. rész

s3_cover.jpgAlábbi bejegyzésünk a Simon Parkes beszámolóiból összeválogatott, most már éveken átnyúló cikksorozatunk egy újabb fejezete, amelyet Simon saját csatornáján futó Connecting Consciousness című műsorának általunk legérdekesebbnek ítélt kérdéseiből és válaszaiból állítottunk össze. A közös szál, amely az alábbi cikkben taglalt témákat összefűzi, ismét az emberi faj hibridizációja lesz, és azoknak a genetikai beavatkozásoknak a részletei, amelyek révén a földönkívüli kérdéskör elválaszthatatlanul és leválaszthatatlanul kötődik az emberiség életéhez, jelenéhez, mindennapjaihoz.

AZ EREDETRŐL

A reptilián faj ősöreg. Olyan öreg, hogy még ők sem tudják, hogy kerültek az univerzum ezen kvadránsába. Egyszerűen nincs róla tudásuk. Azt hiszem mindig is egy bizonyos mértékig önmagukat szolgálók voltak. Saját feljegyzéseikben az áll, hogy ők is úgy érkeztek ebbe a kvadránsba és nem tudják, hogy ez hogyan történt. Ennek háttérben az húzódhat, hogy valami még náluk is hatalmasabbnak olyannyira elege lett abból, amit a reptiliánok műveltek, hogy szó szerint felkapta őket mint fajt és átültette messze-messze onnan és lepottyantotta őket a mi kvadránsunkba. Én úgy hiszem, hogy ez igaz. De ők ezt soha nem ismernék el, mert nem illik bele abba a történetbe, amit láttatni akarnak magukról. Abban az időben haladtak át a 3D-ből a 4D-be és technológiákért versengtek. Eléggé énközpontúak voltak, de nem voltak ennyire háborúskodóak, számukra minden a túlélésről, a csoportjuk túléléséről szólt. Sokkal másabbak voltak annál, mint amilyenek ma. Eljutottak a 4D-be, de éppen hogy csak. Áttörték a 4D határát, de csak a 4D úgymond alsóbb rétegéig jutottak. Nem törték át a falat és jutottak el az út 3/4-éig, telepedtek le szépen és haladtak tovább az 5D felé, hanem egy rozzant tragacshoz hasonlóan, éppen hogy csak átjutottak a határon és megtelepedtek a 4D-ben. És itt kezdődött a probléma. Mert a 4-ik dimenziós energia az, ahol a sátánizmus lakozik, ahol a pedofília lakozik, ahol az összes kapzsiság és mocskosság lakozik, az összes olyan dolog, ami jelenleg itt van a bolygón. A 3D-s Föld nem rendelkezett ezek közül egyikkel sem. Ez nem létezik az 5D-ben, illetve magasabban sem. Ez csak itt van, ebben az eléggé buta 4-ik dimenziós közegben, a 4D alacsonyabb rétegében. Amikor ők elérték ezt, az csapdaként működött számukra, mert már eleve az önmagukat szolgáló ösvényen jártak. Hódítani, teremteni akartak, és minél inkább önmagukat szolgálóvá váltak, annál inkább beleragadtak a 4D-be, de úgy, hogy soha nem fognak kijutni onnan. És valójában az történt, hogy elkezdtek lecsúszni a 3D irányába, szándékaikat tekintve annyira nehezek voltak, hogy elkezdtek hatást gyakorolni a 3D-re. Na most a probléma az, hogy ha van egy mennyezetünk a 3D és 4D között és ez elkezd lenyomódni felénk, akkor a fátyol átszakad. És ezért van az, hogy szó szerint éjjel fél 3 körül vagyunk a legközelebb ezekhez a rossz fiúkhoz. Ekkor történik a legtöbb pszichés és energetikai támadás. Ezért van az, hogy sok pszichés és más képességekkel megáldott ember most képeket lát fura dolgokról. Ez 10-20-30-40 évvel ezelőtt sokkal kevésbé fordult elő. Elértünk egy fordulóponthoz, ahol ezek az elég kellemetlen teremtmények elkezdenek nyomást gyakorolni a valóságunkra... És emlékezz rá, mi megpróbálunk haladni előre és fejlődni. Úgyhogy elkezdődik ez a kereszteződés a valóságok között.

 

AZ EMBEREK SZÜLETÉSI JOGA

 

Nem szabad pusztán azt feltételeznünk, hogy 200 000 vagy 250 000 évvel ezelőtt a reptiliánok megjelentek itt, tették amit tettek és ezzel a történet véget ér, vagy hogy pár ezer évvel ezelőtt az Anunnaki megteremtette az embert. Az emberiség ezen a bolygón millió évek óta genetikailag összeállítva és módosítva van különböző, egymással versengő fajok által. Legjobb megértésem szerint képzeld el, hogy egy intelligencia fizikai formában megjelenik a bolygón, megnézi ezeket a félig ember, félig majom lényeket és azt gondolja: „ó, itt nagy potenciál van, megcsavarjuk a dolgokat egy kicsit, visszajövünk kétmillió vagy hárommillió év múlva és megnézzük, hogy mire jutottak." És vissza is jöttek két-három millió év múlva, de azt látták, hogy időközben egy másik idegen faj is megérkezett, landolt a bolygó felszínén és csinált itt valamit. És ez történt egészen addig, míg elérkeztünk oda, ahol ma vagyunk. De a reptiliánok és a drákonida reptiliánok voltak azok, akik ellopták az emberiség születési jogát, amit mi most lassan visszakapunk. Tehát ők voltak azok, akik a legtöbb genetikai mérnökösködést végezték el rajtunk negatív szándékkal vezérelve és ezt nagyon világosan szeretném kijelenteni. Ezt megelőzően – nem tudom 100%-ig – de ezt megelőzően ez sokkal inkább csak egy kísérlet volt, hogy megnézzék, merre halad az itteni emberiség, mik történhetnek itt azon legkorábbi időktől kezdve, amikortól elrendeltetett, hogy emberiség lesz ezen a bolygón és egy küzdőtér lesz itt az elkövetkezendő időkre. Szóval nagy érdeklődést mutattak ez iránt. A reptiliánok alapvetően azt csinálták, hogy fogták, amit találtak, sok genetikai módosítást végeztek rajta és a részben maguk teremtette lényeket befogták, nem mondom hogy rabszolgáikként, hanem a saját használatukra. Alapvetően tehát ez itt egy küzdőtér.

 

ENKI ÉS ENLIL

 

A reptilián fiak közül sokan kontinensről kontinensre, országról országra jártak és felállították a saját kis hűbérbirtokaikat. Legyenek azok akár a maják, vagy aztékok vagy a zuluk, akik vérszomjas áldozatbemutatásokat végeztek, vagy a kultúrájuknak egy szörnyen erős rituális háttere volt - ez általában ennek a jele. A mexikói pénzérméken szerepel egy szimbólum, amin a sas harcol a kígyóval és ez nem más, mint hogy Enlil és Enki harcolnak egymással.

4361019981949962504.jpg

Mindig azt jelképezte, hogy a két testvér háborúban állt egymással, mert az egyik irányítani akarta a bolygót, kiaknázni az erőforrásait és teljesen és végkép letiporni az emberiséget. A másik szintén irányítani akarta a bolygót, de együtt akart dolgozni az emberiséggel, mert ez az egyén részt vállalt az emberiség megteremtésében, ennél fogva úgy látta, hogy „ők az én teremtésem, nem fogom elpusztítani őket." És időről időre, a történelem során ott van a két testvér, akiket különböző hajtóerők mozgatnak. Később gyerekeik lettek. Enlil és Enki harcoltak és a Nagy Piramist egyfajta védelmi bázisként használták, és nem hiszem, hogy ez lett volna az utolsó alkalom a történelem során, amikor ők ketten fizikailag ütközetbe keveredtek egymással.

 

Az Anunnaki irányítja a bolygót. Az Anunnaki-k hibridek, és ők azok, akiket megtettek a bolygó felelősének, de ámokfutásba kezdtek itt és kijelentették, hogy ez az ő hűbérbirtokuk. És ők nem csak olyan emberek, akiknek másmilyen a lelke, ők képesek ténylegesen fizikailag átváltozni. És nem csak alakváltásként, hanem valódi, hús-vér idegenként jelennek meg a szemed láttára. Szóval ők azok, akik megtalálhatók a bankrendszer tetején, megtalálhatók a politika iparágában. Érdekes módon nem képviseltetik magukat igazán a hadseregnél. Nem sikerült nekik igazán beszivárogni a hadseregbe úgy, ahogy a politikába és a bankrendszerbe. Ott vannak továbbá Hollywood-ban és nagyon erősen a médiában, mert ez az egyik módszerük az irányításra.

 

Szóval Enki és Enlil a két testvér. Van tehát egy helyzetünk, amiben a két testvér harcolnak egymással annak jogáért, hogy ki dominálja a bolygót. Az egyik a levegőben volt, az űrkikötőknél és a Naprendszer más bolygóin, a másiknak pedig az volt a feladata, hogy terraformálja a Földet, létrehozza az életet a Földön, és ez volt Enki. Enki kétféle Ádámot hozott létre, két fajta embert. A sötétebb bőrűeket, akik aranyat bányásztak Afrikában. Tudomásom szerint kb 250 000 évvel ezelőttről beszélünk, az én tudásom szerint. Mások talán más időpontot mondanak erre, az is lehetséges. Lehet, hogy régebben volt. A másik Ádám csoportnak pedig a kertet kellett gondoznia, a növényeket, az állatokat. Nekik jobb kommunikációs képességre volt szükségük, mert ott éltek a reptilián Lordok, vagy az Anunnaki-jellegű Lordok között. Ha aranyat bányászni küldtek a föld alá, akkor pusztán csak a gyalogság voltál és nem kellett mást tudnod, mint emelgetni/cipelgetni a dolgokat. De ha palotákban, vagy védett környezetben sétálgattál, akkor találkoznod kellett ezekkel a lényekkel. És mivel ők rasszisták voltak, nem akartak fekete bőrű kreatúrákat maguk körül. Innen ered a rasszizmus; az egész a reptilián kultúrából jön. Így aztán a bőrük színét meg kellett változtatniuk fehérre és az egyetlen mód, hogy ezt meg tudják tenni az volt, hogy összemixeltek őshonos majmokat emberi anyaggal, ami már eleve itt volt a bolygón ezen emberek képében. Sok-sok-sok elhibázott kísérlet zajlott, míg végül létrehozták a fehér bőrű lényt, aki elég intelligens volt ahhoz, hogy dolgozzon, de nem volt elég intelligens ahhoz, hogy belezavarjon az istenek dolgába. Amikor először megteremtették őket, akkor magukkal egyenlőnek lettek megteremtve, vagy majdnem egyenlőnek. Ez eddig nem igazán lett széles körben értelmezve. És aztán a reptiliánok nagy félelme az volt, hogy eleinte csak egy maroknyi ilyen emberi lény volt, aztán már több százan lettek és együtt erősek voltak. A Biblia teljesen pontatlan, amikor azt mondja, hogy Ádámot és Évát kiűzték az Édenből. Száz és száz ember lett kiűzve az Édenből. Több száz ilyen lény, mert erre volt szükség ahhoz, hogy a reptiliánok felügyelni tudják azt a területet.

 

Enki volt az elsőszülött fiú és mint elsőszülött fiúnak, neki kellett volna örökölnie a Királyságot, de Enlil, a másodszülött fiú tulajdonképpen egy tisztább vérvonalból származott. Az történt ugyanis, hogy a reptilián/Anunnaki kultúrában a tisztább vérvonalnak jár a trón, annak ellenére, hogy Enlil csak másodszülött fiú volt. És ez az oka minden problémának. Ha gyermeket nemzel a testvérednek, vagy féltestvérednek, akkor az egy vérvonal. Ezért van az, hogy ha megnézed az ősi Egyiptomot, a fáraók lefeküdtek a testvérükkel vagy féltestvérükkel, hogy gyermeket nemzenek, mert aztán belőlük lettek a fáraók, mivel részei voltak ennek a vérvonalnak, követték ezt a kultúrát. Ugyanez igaz Sumer-ra, ugyanez igaz azt hiszem Asszíriára. Csak az utóbbi kb 2 000 évben van az, hogy ez már nem elfogadott dolog.

 

Szóval itt van két testvér, és az egyik becsapottnak érezte magát. Anu azt mondta „oké, rendben, harcolni fogtok egymással, az nekem végül is jó, mert amíg egymással harcoltok, addig nem próbáltok meg letaszítani a trónomról. Szóval bátorítani fogom ezt a küzdelmet közöttetek." Így aztán az egyiknek odaadta a Földön való uralkodás, míg a másiknak az égben való uralkodás jogát. De szándékosan összemosta a felelősségek határait. Hol ér véget az űr? Hol ér véget a Föld? Szóval Enki és Enlil folyamatosan beleavatkoztak a másik hatáskörébe, és ez okozta egyfolytában a háborúkat. Amikor a Nibiru, X-bolygó, vagy akármi az özönvizet okozta, az volt a gondolat, hogy az árhullám mindenkit eltöröl a Föld színéről. De Enki, aki szoros kapcsolatot ápolt az emberiséggel, legyünk őszinték, nem azért, mert szerette őket, hanem mert ő teremtette őket. Titokban a saját genetikáját adta hozzá az ember genetikájához, nem pedig Anu-ét. Mert Anu mindig azt hangoztatta, hogy az emberi faj az övé, mert ő adta ki a parancsot a megteremtésére. De Enki, a genetikus, titokban, ez sem széles körben ismert, titokban helyettesített néhány DNS-t és beletette a saját DNS-ét, mert ő akarta megteremteni az embereket. És ennek eredményeként úgy tekintett rájuk, mint a saját teremtésére. Így aztán ő volt az, aki figyelmeztette a Noé néven ismert embert és másokat, hogy készüljenek az özönvízre. És időről időre ez a lény ment és a saját céljait követve megmentette az emberi fajt - a saját céljaiból. Ez egy nagyon bonyolult történet. Izgalmas és érdekes és ez az igazság és nem tanítják az iskolában.

 

Amikor áthaladtunk a felemelkedési folyamat kezdetén 2012-ben, az energiák megváltoztak és csak az egyik fiúnak van meg a kapcsolódása ahhoz, hogy lépést tudjon tartani ezzel. Mindketten keresztül akartak menni ezen és volt egy nagy vita, hogy ki lesz része ennek a változásnak. Szóval 2012-ben kezdtünk bele a nyílt felemelkedési folyamatba és a kérdés az volt, hogy melyik testvér fog tudni lépést tartani a változással. Ki lesz az, aki nagyobb valószínűséggel túléli a változást? Ők így tekintenek erre. Ki lesz az, aki nagy valószínűséggel megtartja az irányítást az emberek és a felépített struktúrák felett? Ha megnézed a bolygó Schumann-rezonancia értékét, 5 évvel ezelőtt 7.3-7.4 körül lehetett. Ma valahol a 30-as érték felett van és ezért van az, hogy néhány ember kicsit furcsán kezd viselkedni, mert nem tudnak lépést tartani a bolygóval. Ha egy olyan entitás vagy, aki nem teljesen kapcsolódik a Földhöz, akkor a Föld maga mögött fog hagyni téged. Így aztán a reptiliánok kiválasztották azt a személyt, azt a lényt, akiről azt gondolják, hogy túl fogja élni az átmenetet. És ez Enki. Enki van a felelős pozícióban 2012 óta.

 

Nagyon sok névvel illetjük ezeket a lényeket, sok név van, amit felvettek magukra, vagy amit saját maguknak adtak és képesek alakváltásra, és képesek megjelenni, nem teljes mértékben, de egy kicsit különböző módon különböző csoportok számára. De az ő esetükben egy olyan lényt látsz, aki nagyon fehér bőrű, és megjelenését tekintve nagyon hasonlít egy görög istenre. Fel tudnak venni egy ilyen alakot. Nagyon magasak, fehér bőrűek, nincs szőr a testükön, de sokkal inkább embernek kinéző arcuk van, nem úgy, mint az apjuknak. És mindig ez volt a megállapodás – megpróbálni összemixelni valami olyat, ami sokkal inkább emberi és nem teljesen reptilián, mert – és ez szintén nincs széles körben értelmezve – amikor ezek a lények eljöttek a bolygóra, azt mondták, hogy „ezt a helyet az otthonunkká fogjuk tenni." Nem azt mondták, hogy „megállunk itt és aztán majd elmegyünk máshová." Úgy találták, hogy lett egy egész világuk, amit működtethetnek. Egy egész világ, amiben hatalmas potenciál van és annak érdekében, hogy ezt meg tudják tenni, részévé kellett válniuk ennek a világnak, mert - akárcsak ahogy egy kutya vagy macska lerázza a hátáról a bolhákat, és megpróbál megszabadulni tőlük - ha teljesen nélkülözöd a kapcsolatot a Földdel, akkor végül megbetegszel és meghalsz és a Föld ki fog dobni téged, mert idegennek fog érzékelni. Szóval a sok közül az egyik oka ennek a hibridizációs programnak az volt, hogy egyre inkább elfogadhatóvá tegye ezeket a lényeket a Föld számára, hogy képesek legyenek túlélni itt a Földön. Úgyhogy ne arra számíts, hogy egy teljes reptilián lényt fogsz látni a rajzokon. Inkább olyasvalamit, ami már inkább emberi. A Föld ugyanis az embereket preferálja inkább a reptiliánok helyett.

 

Amikor egy portyázó erő megjelenik a bolygón, és úgy találják, hogy van egy megfelelő életforma ott, amit manipulálni tudnak és meg tudnak változtatni, akkor géneket nem attól a fickótól vesznek, aki a szemetet takarítja, hanem az uralkodó elit tagjaiból vesznek genetikát. Ugyanis azt akarták tenni, amit a Bibliában úgy írnak le: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra." Ez olvasható a Bibliában, nem igaz? Az ember a MI képmásunkra lett teremtve - ez áll a Biblia korai változatában. Nem azt mondja, hogy az ÉN képmásomra, hanem a MI képmásunkra, mert természetesen istenek voltak, és nem csak egy isten volt. Szóval alapjában véve az elit genetikát biztosított a számukra. Anu genetikáját az emberiség frissítéséhez kellett használni, nem az emberiség megteremtéséhez. Az emberek már itt voltak, de Anu azt gondolta, hogy az ő genetikája lett ehhez felhasználva, de valójában nem. Hanem az egyik fiúé. Az egyik fiú a saját génjeivel helyettesítette az apja genetikáját, mert magához akarta kötni az emberi fajt, hogy nagyobb energetikai kontrollt tudjon gyakorolni felette. És ezért van az, hogy Enki eléggé kapcsolódik az emberi fajhoz és amikor Enlil mindent megtett, hogy eltörölje az emberi fajt, Enki volt az, aki megpróbálta feljavítani vagy figyelmeztetni az embereket.

 

A reptilián királynő ugyancsak szerepet játszott az első életképes emberek fejlesztésében és ők maguk úgy hivatkoztak rá, mint Anyára, annak ellenére, hogy nem ő szülte ezeket az embereket. Ők anyaként tekintettek rá, pontosan úgy, ahogy Anu apának tekinti magát. „Mi atyánk, aki a mennyekben vagy." Anu tehát az emberiség atyjának tekinti magát.

 

REPTILIÁN HIERARCHIA

 

Először is a hím egyedek fizikálisan nagyobbak a nőnemű egyedeknél. Lehet, hogy nem magasabbak, de termetesebbek és szélesebbek. Néhány nőnemű egyed elég magas. Azonban az uralkodó személyek jó 90 cm-rel magasabbak mindenki másnál. Ez általánosnak mondható. Sokan vannak, akik nem képesek nemzeni. Nem képesek rá. Sok genetikai manipuláció zajlik. Ami a hierarchia szexuális oldalát illeti, egyszerűen a királyság vagy a birodalom az aktuális uralkodó gyermekére száll, arra, aki a legközelebb áll a vérvonalban. Tehát ha egy király gyermeket nemz a féltestvérének, arról úgy tartják, hogy az abszolút legjobb módja ennek. Ha nincs más, ezzel garantálni tudják, hogy az a gyermek legyen a király. Na most, emlékezzünk rá, ugyanez a szabály volt érvényben az ősi Egyiptomban és Sumerban és Babilonban. Ezek mind a reptilián faj irányítása alatt álltak és ugyanazokat az értékeket vallották. Az ősi Egyiptomban ha egy fivérnek és nővérnek gyermeke lett, abból lett a fáraó. Szóval nem a valláson keresztül tartották fent ezt, mint ahogy a zsidóknál, ahol a férjnek és a feleségnek is zsidónak kell lennie. Tehát a királyi vérvonal esetében nem a megegyező hit vagy ugyanaz a csoport jelentette ezt, hanem maga a tulajdonképpeni család, és csak a féltestvér volt az, aki révén biztosítani lehetett, hogy a gyermek ne őrüljön bele a genetikai degenerációba.

 

Ha te vagy a Legfőbb Király, az a munkád, hogy te legyél a király. A király munkája pedig az, hogy ő a névleges vezető. Meg kell nézned a bizánci mozaikokat, amelyek nagyon fontosak, mert pontosan e szerint vannak elrendezve, ugyanis oda a reptilián kultúra nagyon erősen beférkőzött. A királynak volt két vagy három tábornoka, vagy a tábornokkal megegyező rangú segítője és egy vagy két civil ügyintézője. Ott volt továbbá az, amit a Riddick - A sötétség krónikája című filmben is láthattunk. A filmben szerepel egy fickó, aki olyan volt, mint egy pap. De valójában nem pap volt. Nagyon okosan csinálták meg a filmben - pontosan úgy, ahogy a reptiliánoknál van. Az ő feladata nem az volt, hogy terjessze a vallást, hanem hogy fenntartsa a kultúrát. Hogyha a király vagy bárki más megpróbálta letéríteni a kultúrát az előírt útról, akkor az ő feladata volt visszaterelni azt. Szóval volt valakijük, aki a kultúrájuk védelmezője volt. Volt valaki tehát, aki tanácsot adott a Legfőbb Királynak. Ami érdekes, hogy a Királynőjénél ugyanez tükröződött vissza, csak kisebb létszámban. Tehát a Királynőnek volt egy katonai vezetője - egy tábornoka - mert ő is azokat a tanácsokat kapta, amit a Király tábornokai adtak. Volt továbbá egy civil ügyintézője, egy szobalánnyal megegyező rangú egyén, aki azért volt ott, hogy biztosítsa, hogy pl az ékszerek megfelelő módon vannak viselve és a ruha megfelelően legyen hordva - nem viselnek egyébként túl sok ruhát. Az olvasók közül azok, akik nem szereztek személyes tapasztalatokat reptiliánokkal, megdöbbennének azon, hogy a bolygón élő királyi családok mekkora figyelmet szentelnek a részleteknek. Volt egy csodálatos tv-sorozat, „Downton Abbey” volt a címe és a film nyitójelenetében feltűnik egy komornyik, aki egy vonalzóval megméri a tányér és a kés közötti távolságot.

downton_abbey.jpg

A társadalom nagyon-nagyon magas köreiben az egyes személyek helye specifikus távolságra helyezkedik el egymástól. Ha van egy asztalod és mondjuk harminc vendéged, akkor nem csak a vendégek helyét osztod ki, de a borospohárnak, vagy késnek, vagy a szalvétának is ennyi és ennyi centiméterre kell lennie a tányértól. És ez olyannyira reptilián. Azt csinálják tehát, hogy dolgokat bizonyos módon viselnek, vagy tárgyakat bizonyos módon helyeznek el a szobában, ez a kultúrájuk. Na most, a közönséges munkaerő nagy része a reptiliánoknál katona, mert „bemennek-leigáznak, bemennek-leigáznak”. Más szóval elmegyünk egy csillagrendszerbe, leigázzuk, elmegyünk egy másik csillagrendszerbe és azt is leigázzuk. Szóval nincsenek köztük gazdálkodók vagy bármi ilyesmi, mert mindent elvesznek attól a társadalomtól, amit leigáznak, úgyhogy a dolgokat csak lemásolni tudják. Nem túl jók a feltalálásban. Hogy őszinte legyek, teljesen használhatatlanok feltalálóként, de nagyon széles körben képesek replikálni dolgokat. Véleményem szerint ők az univerzum vezetői a miniatürizálásban, az elektronikus alkatrészek miniatürizálásában, továbbá a genetikai manipulációban. Szóval nagyon-nagyon okosak olyan összetevőkben, amelyek egy biológiai formában kommunikálnak. Számos embernek van éterikus implantátuma a bal vállában. Ha van egy entitás – nem csak reptilián, bármi lehet – csak ráteszi a kezét a bal válladra és kommunikálni fog veled ezen az éterikus implantátumon keresztül. Mondok egy példát. Fent vagyok egy mantid űrhajón, és el akarok olvasni valamit a hajó számítógépén. Nem azt csinálom, mint amit itt a bolygón teszünk, hogy fogom a billentyűzetet és körbejárkálok vele, nyomogatom a gombokat és számokat vagy ránézek a monitorra és leolvasom az információt. Hanem ráteszem a jobb kezem az egyik entitás bal vállára és ezen keresztül közvetlenül tudok kommunikálni a számítógéppel. Szóval információáramlást tudok betáplálni azon a lényen és rajtam keresztül, és így nem kell billentyűzettel járkálnom. Amikor entitások folyamatos jelleggel dolgoznak emberekkel, bechippezik a bal vállukat, de ez nem egy emberi chip. Ez nem egy kis rizsszem alakú valami. Ez egy kis gép, ami lehetővé teszi a kommunikációt.

 

A reptilián faj fejlettebbnek tekinti magát az emlősöknél és a logikájuk felszínesen szemlélve tulajdonképpen jól néz ki. A reptiliánoknak illetve hüllőknek nem kellett változnia sok-sok millió év óta. Túléltek és ugyanolyanok maradtak. Alig változtak és azzal érvelnek, hogy találtak egy rést, amiben a legfejlettebb formába fejlődtek és nincs többé szükségük változásra. Ha ránéznek az emlősökre, az mondják: „te gyenge vagy, mert folyamatosan változnod kell, nem tudsz jól túlélni egy környezetben. Alkalmazkodnod kell." Én mindig azt mondom, hogy ez egy erősség, mert ha veszünk mondjuk egy szalamandrát és jó meleg az idő, de aztán a hőmérséklet hirtelen leesik húsz fokkal, akkor azt a szalamandrám nem igazán fogja jól viselni. De ha veszünk egy emlőst és adunk neki elég időt az alkalmazkodásra, ilyen vagy olyan módon alkalmazkodni és változni fog. Szóval míg az embereknél én ezt erősségnek látom, a reptiliánok ezt gyengeségnek látják, nem önmagában az ember miatt, hanem mert emlős alapú lények. De ugyancsak emlékeznünk kell arra, hogy nem sokkal ezelőttig a tudomány nem ismerte el azt a tényt, hogy a dinoszauruszok melegvérűek is lehettek, és valószínűleg mára elfogadott az, hogy lehetett valamilyen átmenet. Nem voltak teljesen hidegvérűek és nem voltak teljesen melegvérűek, de mégis volt valami, ami lehetővé tette számukra, hogy szabályozzák a testhőmérsékletüket. Szóval annak ellenére, hogy nem emlősök voltak, hosszú időn keresztül fejlett hüllő formájuk volt.

 

A reptiliánok 75%-a hímnemű. A női reptiliánok aránya magasabb a földi őshonos fajoknál, tehát a föld alatt élő őshonos reptilián csoportnál sokkal inkább egyensúlyban van a nemek aránya, de a drákonida kultúrában a nemek arány 75% férfi, 25% nő. A nők nyilvánvalóan a királyi családban vannak, ami nyilvánvalóan egy teljesen más kávéház. Akár igaz, akár nem, nem tudom, de a történelmük azt tanítja nekik, hogy a sárkányokból származnak. A drákonida reptiliánok úgy hiszik, hogy ősapáik és ősanyáik sárkányok voltak. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy találkozhattam egy emberi lénnyel, nagyon is emberi lénnyel, aki 100%-ban reptilián lélek, és akinek nagyon erős emlékei vannak arról, hogy valaha négy lábon járt és ez a személy egyike volt az eredeti királynőiknek, akik tojásokat raktak.

 

A Legfőbb Király a névleges vezetője az alattvalóinak és ha megnézzük az angol királynőt, annak ellenére, hogy az angolok túlnyomó többsége nem tiszteli a királynőt, a rendszer megpróbálja azt sulykolni, hogy a királynő a Nemzetközösség feje, a királynő Nagy Britannia vezetője. Vagyis a rendszer megpróbálja leutánozni a drákonida hierarchikus struktúrát. Természetesen az emberek nagyon rugalmasak és egészségesen hajlamosak semmibe venni az ilyesmiket, és hála istennek, hogy ilyenek. De a drákonida rendszerben felnézel a Legfőbb Királyra. A Legfőbb Király Lord nem csak beszél hozzád, de a tettei a te tetteid és érted cselekszik.

 

A Királyné társadalmi szerepe a drákonidáknál az, hogy három lépés távolságot tartson a férfi mögött, ne beszéljen, csak ha beszélnek hozzá és vegyen részt minden ceremónián, amin szükséges részt vennie. Azonban mikor az ajtó becsukódik és a közönség hazament, akkor nagy felelősséggel bír és ő az, aki rábeszéli a reptilián Lordot, hogy változtasson a politikai elképzelésén, részesítse előnyben ezt az udvaroncot egy másikkal szemben, vagy helyezze előtérbe ezt, csinálja ezt, csinálja azt. Szóval a Király a névleges vezető, övé a hatalom, ő van az előtérben, de a színfalak mögött a Királyné nagy hatalmat gyakorol és neki is megvan a maga bírósága, pont úgy, ahogy Angliában, de különösen ahogy Bizáncban volt. És amikor ketten, a Király és a Királyné együtt vannak, akkor egyként jelennek meg, de mindkettőjüknek megvannak a saját tanácsadóik.

 

ANUNNAKI

 

Az Anunnaki az a csoport, aki a tűzvonalban van a bolygón jelen pillanatban. Ők az Anunnaki leszármazottai, akik a hatalom valódi birtokosai a Föld bolygón és ők azok a személyek, akiket bizonyos szervezetek megpróbálnak most célba venni és eltávolítani. Olvasunk az interneten arról, hogy bizonyos embereket elfogtak. Ez igaz. Az Anunnaki a szó valódi értelmében 6 ezer évvel ezelőtt érkezett ide. De maga az Anunnaki kifejezés egy specifikus megnevezése egy hibridizációs programnak, ami emberszerű és reptilián lények csoportjai között zajlott és vissza tudják vezetni a közvetlen leszármazási vonalukat az Orioni birodalom és a Szíriusz Konföderáció közötti hibridizáláshoz. Szóval, ha Anu-ra, Enlil-re és Enki-re gondolunk, ez volt az egyesülés az Orioni birodalom és a Szíriusz között. Ezért van az, hogy a Gízai Nagy Piramis oldalán kijönnek ezek a szellőzőaknák - amit a buta egyiptológusok szellőzőaknáknak hívnak – ezért néznek ezek szó szerint célirányosan az Orionra, mert mind az Orion, mind a Szíriusz hozta létre az irányító királyi vérvonalakat, akik azóta uralják a bolygót. Az Anunnaki azután érkezett, miután a reptiliánok fő csoportja leköltözött a föld alá. Amikor az emberiség létszámában elért egy szintet, nem tudtak már többé nyíltan uralkodni felette, ezért a reptiliánok a föld alá költöztek és onnantól kezdve titokban irányították az emberiséget. Amikor az Anunnaki megérkezett, a bolygó felett telepedett meg, és volt egy kis hatalmi harc abban az értelemben, hogy ki működtessen és mit, és végül az Anunnaki lett a bankok, a politikusok irányítója. A katonaságé nem, oda nagyon nehezen tudtak csak picikét beszivárogni. De a hatalomgyakorlás fő elemeit az Anunnaki kapta és a megállapodás az volt, hogy a reptiliánok ellenőrzés alatt tartják az egész folyamatot.

 

Véleményem szerint nagy a valószínűsége annak, hogy valami visszajön erre a bolygóra a közeli jövőben. Soha nem mondtam, hogy az X-bolygó megérkezik ide júliusban, vagy bármi ilyesmit. De hiszem, hogy tartózkodik valami a Naprendszerben, ami át fog jönni abban a pillanatban, és a Vatikán szintén tudja ezt. Ezért van az, hogy az emberek a Vatikánban abszolút meg vannak rémülve attól, hogy ez a bizonyos entitásokból álló csoport visszajön, mert ekkor az Anunnaki, aki futtatja itt a dolgokat, felelősségre lesz vonva e magasabb csoport által. Szóval nem az Anunnaki fog visszatérni. Az Anunnaki itt van; ők azok, akik viszik a dolgokat a fáraók és Sumer ideje óta, hanem lesz egy másik csoport, egy sokkal tisztább vérvonal, aki visszajön és azt mondja majd: „Nos, annyi év után visszajöttünk; mit tettetek a bolygónkkal?" És az Anunnaki azt fogja mondani: „Hát, összehordtuk magunknak ezt a sok pénzt." És ez az, amitől a Vatikánban félnek, hogy ez a másik csoport visszatér. Legyen ez mondjuk 2022-ben, vagy akármikor, mert addigra az emberi faj elég erős lesz ahhoz, hogy azt mondja majd: „Horgonyt fel! Ti nem itt parkoltok!" Szóval az Anunnaki soha nem lesz jó, amíg asztalhoz nem ülnek és nem mondják el nekünk, hogyan akarnak jók lenni. Addig nem bíznék bennük, ha holnap megérkeznének.

 

A cikk itt folytatódik:

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/reszletek_simon_parkes_beszamoloibol_2_resz