Gigi Young – A galaktikus hibridizálási folyamat

g_galactic.jpgA korábbiakban hallhattunk már e blog hasábjain a katonai laboratóriumokban földönkívüli genetika bevonásával zajló hibridizációs tevékenységekről. Ezúttal azonban Gigi Young jóvoltából egy sokkal másabb nézőpontból, messze szélesebb perspektívából fogjuk megvizsgálni a fajkeveredés témáját. Gigi gondolatai révén egy átfogóbb rálátást kaphatunk a kozmoszban zajló fajok közti hibridizáció általános mozgatórugóiról, a magasabb és alacsonyabb dimenziós lények hibridizációs törekvéseinek jellemzőiről. Nem utolsó sorban pedig e lencsén keresztül alkalmunk nyílik jobban megismerni a földi történelem néhány fontos összetevőjét és egy olyan alaptónust, amely kitörölhetetlenül él bennünk és itteni életünk hátteréül szolgál.

A GALAKTIKUS HIBRIDIZÁLÁSI FOLYAMAT

Ez a bejegyzés a hibridizációról és a kozmoszról fog szólni. Nemrégiben volt egy élményem, aminek során rájöttem, hogy alapvetően nagyon sok lény, akivel kapcsolatban állok tulajdonképpen hibrid. Erre korábban még nem jöttem rá, úgyhogy ez egy új felismerés számomra. Több mint 10 éve vagyok galaktikus intuitív és dolgozom csillagenergiákkal, de egészen eddig nem ismertem fel, hogy milyen nüansznyi különbségek léteznek és mennyire hibridizált minden. Szerettem volna erről beszélni egy kicsit. Elmondom a tapasztalataimat, hogy eddig hogyan gondolkodtam a hibridizációról és aztán belemegyek abba, hogy miért zajlik a hibridizálás, miért hibridek a csillaglények, miért végeztek hibridizálást az őseink és aztán arról fogok beszélni, hogy mit érzek én a hibridizálás legfőbb okának.

 

Csillaglényekkel szerzett tapasztalataim kezdetben nagyon egyszerűek voltak. A kapcsolódási folyamat kezdetén... és azt hiszem, hogy a pszichikus képesség egy folyamatosan kibontakozó folyamat, ami azon alapul, hogy mit vagy képes pszichológiailag kezelni. Szóval egyik oldalról kilősz előre az ismeretlenbe és sok mindent felfedezel, de a másik oldalról ott van a te saját tudatod aspektusa, ami visszahúz téged, mert nem akarja kiégetni az áramköreidet. Nem akarja kiégetni az áramköreidet, nem akarja, hogy stresszes állapotba kerülj. Ahogy ez kibontakozik, ugyancsak van egy részed, ami korlátokat, akadályokat és blokkokat állít fel, így aztán nem kapsz túl sok pszichikus információt, túl sok információt túl gyorsan a kozmoszból, mert véleményem szerint ekkor kezdenek el mentális rendellenességeink mutatkozni. Ekkor kezdenek el egyensúlytalanságok jelentkezni bennünk. Szóval ez egy kibontakozó folyamat és ugyanez igaz az intuíció kozmikus összetevőire is. Az én kozmikus „kibontakozásom" nagyon egyszerűen kezdődött. Kapcsolódtam például egy plejádi lényhez és úgy tekintettem rá, hogy ő csak egy plejádi lény. És aztán kapcsolódtam egy szíriuszi lényhez, vagy olyasvalakihez, aki orioniként azonosította magát, vagy zéta-ként vagy lyrai-ként, mantid-ként, mindenféle különböző lényként. Először csak egy adott helyhez társítottam őket, főként azért, mert ez részét képezte az emberi programozásomnak, tudnom kellett, hogy honnan jöttek. Ez az, amit itt teszünk, először meg kell szilárdítanunk, le kell finomítanunk ezt eddig a pontig. És aztán egy idő után elkezdtem megérezni a különböző drámákat és karmikus részleteket és a fajok történetét és aztán ez egyre részletesebb és részletesebb lett. Szóval a plejádiaknak megvan a maguk saját történetíve. A plejádiakra tekinthetünk úgy, mint egy archetípusra, egy nagyon feminin, elfogadó, pozitív, „szeretik a pozitív polaritást"-jellegű archetípusra, amelynek megvan a maga kifejeződése az univerzumban. Kezdetben elkezdtem ráhangolódni erre és aztán mindegyik fajra külön – és semmiképpen sem szeretnék úgy tűnni, mint aki mindent tud, de elkezdtem darabkákat kapni a történelmükről. Nyilvánvalóan a történelem és tudás azon darabkáiról, amelyek relevánsak a lelkem számára, a saját kis darabkáimat a puzzle-ból. Elkezdtem mindenféle információt kapni minden egyes fajról, minden egyes egyedi fajról, amelynek megvan a saját motívuma és saját pályaíve és a saját archetípusos dolgai. Szóval elkezdtem mögé látni, hogy ki vagy te, mi a történeted és hogyan kapcsolódik mindez hozzánk. És így ment ez sokáig. De nemrégiben rájöttem, hogy nagyon sok lény, akiről azt hittem, hogy szimplán szíriuszi vagy zéta vagy reptilián vagy inszektoid lény... rájöttem, hogy nagyon sok hibridizálás zajlik. A számok nem állnak a mi oldalunkon, amikor egy tisztán reptiliánt vagy egy tisztán plejádit keresünk. Jó esély van rá, hogy zajlanak bizonyos dolgok és már folyamatban van a különböző karmikus mintázatok összeolvasztása a hibridizáláson keresztül. Szóval ez az, amire rájöttem. Rájöttem, hogy nem csak spektrumokkal és tudatosságokkal van dolgunk, hanem spektrumokkal és fizikalitással is, aminek során nagyon sok egybeolvasztás zajlik. Ennek nagyon sok faji dologhoz van köze. Nagyon bután érzed magad, amikor rájössz, hogy mennyire összemixelt minden – különösen a kozmoszban.

 

Szóval amit én nemrégiben felfedeztem az az, hogy a hibridizáció a kozmosz egy funkciója az egyesülésre. Vegyük például a plejádiakat. A plejádi civilizáció a lyrai civilizáció sarjadéka. Egy másik civilizáció sarjadéka, amely aztán egyéniesült. Most már a saját dolgával foglalkozik, nem kötődik az eredeti civilizációjához és megvan ez a fajta individualizálódása, még az eredeti forrástól is, ami az Egy, ahonnan mindannyian jövünk mielőtt kis részegységekre bomlanánk. Már ott, azon a szinten is, ami mindent tartalmaz, volt egy individualizálódás vagy részekre osztódási folyamat, így meg tudja tapasztalni önmagát – én egy fraktál vagyok, te is egy fraktál vagy és bennünk mindannyiunkban különböző fraktálok vannak. Az örömnek és a célnak részét képezi az, hogy egyesítsük ezeket a fraktálokat és amikor ezt megtesszük, a bölcsesség megértésének érzését kapjuk – érzelmileg ez a béke és az Egység érzésével járhat. Ennek részeként egyszerűen csak megkapod a megfelelő energiát és ez olyasmi, ami csak úgy megtörténik veled, nem olyasmi, amit agresszíven hajszolnunk kell, csak egyszerűen megtörténik, de mindez visszatükröződik a hibridizációban. Tehát a hibridizáció fizikai és éteri is, de itt most csak fizikai értelemben fogom használni – fogni a DNS-t és összeilleszteni, hogy új fajokat hozzunk létre, amelyek egybeolvasztanak egymástól nagyon különböző lényeket és hitrendszereket. Vegyünk például két nagyon különböző humanoid társadalmat, akiknek nagyon eltérő elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan éljék az életüket. Az egyik talán teljességgel pacifista, a másik pedig inkább egyfajta harcos mentalitásban hisz. És nem is feltétlenül harcos mentalitásban, mert a harcos mentalitás olyan, mint a tűz - mozgásban tartja a dolgokat. És a passzivitás sem feltétlenül negatív, néha egyszerűen csak jó elengedni a dolgokat. Itt van tehát ez a két hatalmas motívum és vannak társadalmak, amelyek végső soron megtestesítik mindkét szélsőséget. Van két különböző társadalmad, és ezek aztán elkezdenek hibridizálódni egymással. Ez történhet tudatos vágy által, ha elég felébredettek, tudatos vágyuk lehet arra, hogy elkezdjenek hibridizálni. Így egységre lelhetnek, mert ha nem kezdesz el egyensúlyt találni a társadalmadban, az idővonaladon, akkor lehet, hogy egyszerűen csak ki fogsz halni. Szóval egyensúlyra kell lelnünk, mert különben végünk lehet, elpusztíthatjuk önmagunkat. Ezért van az, hogy a hibridizáció lehetővé teszi az embereknek, hogy közös nevezőre és egységre találjanak és ez az egyik legfőbb és véleményem szerint legmagasabb rendű oka a hibridizációnak, hogy egyesítse a különbözőségeket. Néha még eltérő karmikus idővonalakat is közös nevezőre hoz, hogy ráleljenek erre a megértésre az Egység révén. Mert ahol két különböző, egymástól nagyon különböző elgondolás van arról, hogy hogyan éljük az életet, ott igazán szükséged van arra, hogy létrehozz egy testet - létre kell hoznod egy struktúrát - és aztán szükséged van egy lélekre is, aki beleköltözik és mozgásba lendíti a dolgokat és lényegében elvégzi a munkát. Beviszi a tudatosságát ebbe a hibridizált DNS-be és megoldja a problémát, és rátalál az egyensúlyra. Amikor ebben a testben vagy és kiegyensúlyozod azt a speciális típusú DNS-t... és ez nem csak a fizikai DNS-ről, hanem a lélektörténetedről és a lélek származási vonaláról is szól. Ezekre van tehát szükséged. Be kell lépned a testbe, és meg kell lennie ezeknek a különböző kereteknek és ezeken keresztül megpróbálsz egységet létrehozni. Megpróbálsz közös nevezőre találni, megpróbálsz egyensúlyra lelni.

simon_parkes_idezet.jpg

Ez az egyik oka tehát a hibridizálásnak, hogy létrehozz egyfajta számbavételt a különböző elgondolásokról, vagy egyszerűen csak, hogy még több szépséget hozz létre. Nem kell hogy mindig az ellentétek egybeolvasztásáról szóljon, szólhat akár a szépségről is, de ez a legmagasabb formája annak, hogy egyesítsen és mindent visszavigyen az Egységbe. Erről szól a Felemelkedés. Vannak idők, amik az alámerülésről, a fragmentálódásról szólnak, de ugyancsak vannak időszakok, amik a Felemelkedésről szólnak és az egymáshoz való kapcsolódásról. Ez egy kitágulás-összehúzódás.

 

A hibridizáció mindenféle különböző módon az integrálódását jelentheti ezeknek az egyéni fragmentumoknak. Ez az, amire én rájöttem a hibridizációról, amit nem értettem korábban, de most szeretnék rátérni az eredeti okokra, hogy én mit gondoltam arról, hogy miért folyhat a hibridizáció. Korábban tényleg azt gondoltam, hogy a hibridizáció a túlélésre szolgál. Elsőként azt gondoltam, hogy sok hibridizációs program egy adott faj túlélésén alapul. Minden bizonnyal ezt láthatjuk a Zétáknál és a Sassani faj létrehozásánál és hibrid lények egész spektrumánál, akik a Zétákból származnak. Láthatod ezt a túlélési vágyat náluk és ezért gondoltam azt, hogy ezért történik a hibridizáció: „a fajunknak élnie kell tovább és ehhez szükségünk van a genetikára, úgyhogy gyerünk." Ez a bejegyzés nem a hibridizálás etikájáról szól. Egyszerűen csak a hibridizáció mozgatórugóiról az én megértésem alapján. Ugyanis tudom, hogy ez egy elég meleg téma sok ember számára az elrablások és ehhez hasonlók miatt. A második, amit a hibridizáció okának véltem, a kísérletezés volt, hogy „nézzük meg, mi történik, ha hibridizálok a tudomány kedvéért”. Azt kell mondjam, sok mindenhez kilyukadhatunk a hibridizálás kapcsán. Van egy alacsony tudatosságú és van egy magasabb tudatosságú próbálkozás a hibridizálásra. Ezek között különbség mutatkozik. Amikor alacsonyabb, vagy alacsonyabb rezgésű tudatossággal rendelkezünk, valószínűleg nem vagyunk teljesen összhangban azzal, amit teszünk. Ezt úgy értem, hogy voltak olyan idők ezen a bolygón, amikor is mi, mint emberi lények olyan pszichikus érzékenységgel rendelkeztünk – és saját magamnak is vannak emlékeim arról, hogy ilyen világban éltem a Földön – hogyha ránéztél egy gombára, meg tudtad mondani a gomba jellemzőit, meg tudtad mondani, hogy mit csinál a bolygó azon helyszínén, mit egyensúlyoz ki, vagy miért van ott. Mert oka van annak, hogy bizonyos növények miért bizonyos területeken nőnek. Ennek oka van, ez nem káosz alapján szerveződik. Meg tudtad mondani azt, hogy ha megeszed, akkor mit fog tenni a szerveiddel, mit fog tenni a testeddel, meg tudtad mondani, hogy hogyan olvad beléd az energiája és ez a gyógynövényekre is vonatkozott. Egy emberre ránézve meg tudtad mondani, hogy milyen növény tudná egyensúlyba hozni, vagy ilyesmi. A pogányság nagyon sok energiát hordoz ebből. Szóval ezen a bolygón olyan típusú tudatossággal rendelkeztünk, amellyel képesek voltunk látni a lények archetípusos tudatosságát. Látni tudtuk ezt egymásban, a növényekben, a gyerekeinkben, az állatokban, és ezen okból kifolyólag tudtuk, hogy hogyan lépjünk interakcióba velük. Tudtuk, hogy az egybeolvadás milyen hatással jár, mert láthattuk hogyan történik az egymásba fonódás. Most nem ezeket az időket éljük. Nincs túl sok ember, aki még ilyen tudatossággal rendelkezik. Most sokkal inkább az elválasztódás korszakát éljük. Ez nem egy rossz dolog. Egyszerűen csak ebben vagyunk benne. Ez azt jelenti, hogy kis útmutató könyvecskékkel kell rendelkeznünk, amiben megnézzük a gombát, ránézünk a képére és elolvassuk, hogy pontosan mi is ez, mert többé nem rendelkezünk az intuíció ezen szintjével. Néhányan igen.

 

Létezik tehát egy alacsonyabb típusú hibridizáció, ami alacsonyabb denzitású lényekkel történik, amikor is nem teljesen biztosak abban, hogy pontosan mit fognak tenni, vagy hogy a hibridizáció milyen hatással lesz a dolgokra, akár túléli azt, akár nem éli túl, mert nincs hozzáférésük a tudatosság magasabb spektrumaihoz. Szóval különbség mutatkozik abban, hogy képes vagy látni - vagy nem látni - hogy felfelé hogyan fejeződik ki minden. Amikor nagyon magas denzitású lényeket veszünk, magasabb dimenziós lényeket, akkor olyan lényekről beszélünk, akik képesek hibridizálni, bolygókat, világokat bevetni, és pontosan értik... talán nem pontosan, de valószínűleg nagyon kis hibahatár lehet csak – de képesek sokkal jobban megérteni a harmóniákat az alacsonyabb tudatosságú lényekhez képest, akiknek az alacsonyabb denzitásokban nincs ehhez hozzáférésük. Vannak tehát magasabb dimenziójú lények, akik felügyelik a fajok és társadalmak hibridizációját, továbbá felügyelik azt, hogy a világok, növények, állatok hibridizációja összhangban legyen a galaxis magjával. Összhangban kell legyen az univerzummal, és azzal hogy hová megy az impulzus. Amikor belekezdesz ebbe a nagyon magas szintű teremtésbe, nagyon kevés polaritás marad benned. Minden célod az, hogy igazodj a galaktikus maghoz, igazodj az univerzumhoz és instrumentuma legyél az univerzum kifejeződésének. Bemész tehát és beinterpretálod és nem saját magad számára hozol létre egy fajt, nem próbálsz meg kísérletezgetni, hanem hallgatod a körülötted lévő világot és eleget teszel ennek az energiának. Ez egy nagyon más, nagyon szabatos módja a működésének, amit felveszel a magasabb valóságokban. Szóval ezek az alapító lények nem olyan személyiségek, mint mi. Nem egóval jönnek le, szó szerint mindössze egy lélegzetnyi választja el őket a Forrástól. Hatalmasak, és a dolgok, amikre a tudatosságukkal egyszerre tudnak hatással lenni, őrületes. Nagyon nehéz elképzelni a tudatosságnak ezen szintjét, de fontos megértenünk, hogy az a típusú hibridizáció, ami alacsonyabb tudatosság mentén jön létre, nem olyan fajtájú hibridizáció, mint ami egy magasabb tudatosság mentén történik. És ha beszélünk egy kicsit az életcélodról, a legmagasabb céljaidról és hogy milyen az, amikor igazán a legmagasabb célod mentén éled az életed, akkor alapvetően csak azt mondod az univerzumnak: „használj fel engem". Bemész a szívedbe és azt mondod: „kérlek, Istenem, kérlek Forrás, csak használj fel engem." És ekkor egyszerűen belemerülsz a valódi lelkedbe és elkezded felfedezni önmagad. És ez az egyik legmagasztosabb módja az életnek itt a Földön, hogy ebben az állapotban légy, ebben a társteremtő, magadat átadó állapotban. Ez tehát egy példa arra, hogyan éljük ezt a magasabb dimenziós életet itt. Bár nagyon nehéz megtenni. Nagyon nehéz.

 

Szóval az első két ok, amit a hibridizáció okának gondoltam, az először is a faj túlélése. A zéták tipikus története: „túl kell élnem, hibridizálnom kell, hogy túléljem." A második ok, amire gondoltam, a kísérletezés volt. Azt gondoltam, hogy amikor eljutsz egy bizonyos szintre, akkor ez jó móka: „nézzük meg, mit tudunk egybeolvasztani, talán egy szamarat egy csirkefejjel". Egyszerűen csak összevegyíted a dolgokat. A harmadik ok pedig, amit a hibridizáció okának gondoltam, a sötét szándékok voltak. Sötét szándékból hibridizálni, hogy rabszolgákat teremts, kizsákmányolás céljából. És ahogy ezt mondom, rögtön elkezdünk Zecharia Sitchin-re gondolni és az Anunnaki-ra. Én nem vagyok ugyanezen a véleményen a dolgokról, nem értek teljesen egyet Zecharia Sitchin-nel. De azt gondoltam, hogy azért hibridizálok, mert nem akarom elvégezni a nehéz munkát, úgyhogy rabszolgákat teremtek, hogy elvégezzék ezt helyettem. Azért teremtek lényeket, hogy ezt megcsinálják nekem. Szóval nyilvánvalóan ez egy nagyon kiegyensúlyozatlan szándék arra, hogy létrehozz valamit.

 

De emlékezzünk itt arra is, hogy a hibridizáció mindig átível az egybeolvasztás és integráció szándékán, illetve hogy visszavigyünk mindent az egységbe a fizikai megtapasztaláson és a fragmentumok integrálásán keresztül. Erről szól az egész. A hibridizáció a széttöredezett tudatosság újra egybeintegrálása. Így látom én a hibridizációt, akár működik valami, akár nem. Működik, ha valamilyen oknál fogva létrehozol egy fajt, olyasvalamit teremtesz, ami összhangban van a kozmikus maggal. Vagy pedig nem működik, mert nincs összhangban a kozmikus maggal. Nincs összhangban a társadalommal, és azzal, amerre a dolgok haladnak - ez a teremtés disszonáns lesz. A zéták például annak ellenére, hogy az általuk hibridizálással létrehozott fajok nem a legmagasabb dimenziós valóságban élnek, mégis képesek voltak létrehozni valami olyasmit, ami életképes, amit nagyon érdekesnek találok. De ez egy másik bejegyzés témája lesz.

 

FÖLDI TÖRTÉNELEM – ANUNNAKI

 

Zecharia Sitchin-nel kapcsolatban mindig azt gondoltam, hogy az információnak volt némi valós alapja. Láthatod ezt az ékírásos táblák fordításainál, de mindig azt gondoltam, hogy az egy kis darabkája csak a puzzle-nak, amit úgy kezeltek, hogy mintha az egész puzzle lenne. Úgy kezelték, mintha az a történet - a teremtésünk sumér története - lenne a teremtésünk története. És még csak megközelítőleg sem ez a helyzet. Nagyon sok dinamika kimaradt belőle, nagyon sok más földönkívüli beavatkozás a DNS-ünkbe, és teljesen kizárja annak a lehetőségét, hogy abban az időben az embereknek voltak más törzsei is, illetve más hibridizációs projektek ugyancsak zajlottak a Földön. A másik dolog pedig amivel nem értek egyet, hogy a történet szerint minket ezek a nagyon fejlett, istenszerű lények csoportja teremtett, saját képmására, ami persze nagyban megegyezik a Biblia szóhasználatával. Ha egy kicsit más szemmel kezded el olvasni a Bibliát, elkezdhetsz úgy tekinteni az ott olvasottakra, hogy talán földönkívüli látogatók lehettek, tényleges látogatók. Egy érdekes értelmezése lehet a Bibliának, ha így tekintesz rá, és más szövegekre is - ha szó szerint olvasod őket. Ezekben a szövegekben az áll, hogy azok a bámulatos lények lejöttek és rabszolgafajjá tettek minket, hogy aranyat bányásszunk. Annyira érdekes, hogy úgy tűnik, az emberi történelemnek ez az egyetlen darabkája, amihez képesek vagyunk kapcsolódni. Amikor a genetikai mérnökség és a bolygónk története szóba kerül, nagyon sok ember nagyon-nagyon leragad annál a ténynél, hogy az emberiség egy rabszolgafaj. Mit tesz ez veled pszichológiai értelemben? Mi tesz a tudatosságoddal, ha abban hiszel, hogy egy csoport alárendeltként, rabszolgának lettél megteremtve? Ha ezt feltételezed, azzal bebörtönzöd magad. És ez az én nagy problémám, hogy mindez csak egy picike részét képezi a tényleges emberi történelemnek. A bolygó nagyon öreg és nagyon sok minden zajlik a bolygón, amire technikailag vissza tudjuk vezetni magunkat, de mi leragadunk ennél az egynél, Sitchin ékírásos agyagtábláinál, a rabszolgaságnál, az aranynál, a történelmünk e nagyon depresszív értelmezésénél. Miért? Miért beszélnek erről annyit a földönkívüliek kapcsán? Miért nem fókuszálunk a sokkal felemelőbb időkre a Földön? Azt hiszem abban hinni, hogy ezek a lények kizárólag azért teremtettek minket, hogy rabszolgák legyünk, nagyon káros és nem igaz, túlságosan egyszerű gondolkodás a történelemről, túlságosan leegyszerűsített. Sokkal több földönkívüliektől származó DNS-sel és DNS összefonódással rendelkezünk, mint az Anunnaki. Rátérek erre majd később olyan részletesen, amennyire csak tudok. Nagyon káros elgondolás így tekinteni önmagunkra, mert lehetővé teszi, hogy megerősödjön bennünk az áldozat-elnyomó, rabszolga-elnyomó ciklus, amiben az emberiség leledzik, ezért én nem vagyok nagy híve ennek. Számomra ez csak egy kis része a puzzle-nak. Sok törzs élt a Földön és sok hibridizáció zajlott, annak okán, hogy organikus lényeket hozzanak létre, amelyek a Földet reprezentálják. A Föld egy specifikus, fejlődő tudatosság, amelynek van egy pályaíve. Néhány hibridizálás, amely a Földön zajlott, szilárd lényeket eredményezett. Néhány hibridizálás részben energia és aztán pedig részben fénytest, részben ember volt. Úgy tűnik, hogy ezek a lények hidat képeztek a valóságok között. Nem voltak teljesen szilárd halmazállapotúak, voltak akik részben fénylények voltak és volt néhány dolog, ami teljesen fizikai volt. Abból amit én láttam, úgy érzem, hogy ezek tulajdonképpen egyszerre léteztek és voltak olyan idők, amikor egymástól nagyon izoláltan éltek. Az a benyomásom, hogy ők nem feltétlenül futottak össze, a helyzet egyfajta petri csészéhez hasonlított, amiben megnézték, hogy mi az ami működőképes, és megnézték, hogy milyen organikus lények képesek megtestesíteni az archetípusokat a Földön. Merthogy a Föld egy fejlődő tudat, egy élő lény és embereknek kell itt élniük, hogy magukba foglalják az összes specifikus archetípust, ami a Földön megtalálható és lényegében egy teremtő lény perspektívájából szemlélve ez egy nagyon nagy kihívást jelent.

 

Léteztek kék színű emberek. Éltek olyan emberek, akiknek kék színű bőrük volt, nem sötétkék, hanem világosabb árnyalatú. Egy világosabb acélkék színre gondolok. Ennek valószínűleg a vérhez lehetett köze. Láttam kék bőrszínű embereket, akik nagyon magasak voltak, és nem kapcsolódtak az Anunnaki-hoz. Azt hiszem, elég hosszú történetük van, de rátérhetek majd, hogy pontosan mi történt velük. A kék színű embereken kívül ugyancsak láttam egy csoportot - aminek tudomásom szerint megint csak nem volt köze az Anunnakihoz – akiknek nagyon-nagyon sárgás, nagyon világos árnyalatú, szép bőrük volt. Nagyon robosztus, nagyon zömök testalkattal rendelkeztek, és majdhogynem Kleopátra frizurájuk volt, de a hajuk nagyon-nagyon vastag volt, nem olyan volt, mint a legtöbb haj. Nagyon sok haj volt a fejükön, és ez egy igazán sűrű haj volt. Sokkal robosztusabb arcvonásaik voltak, nagy orruk, vastag ajkuk volt és nagyon zömökek voltak. Úgy hiszem, hogy ők valamiféle alapként szolgálhattak, amely aztán folytatódott itt ezen a bolygón. Láttam ezt és aztán volt néhány lény, amelyiknek nagyon vöröses megjelenésük volt. És itt nem arról beszélek, mint amikor a vörös hajú embereknél szeplőket láthatsz, pöttyöket. Nekik viszont nagyon-nagyon fehér bőrük volt, de nagy pöttyök voltak rajtuk – és tudom, hogy ez furcsán hangzik – olyan volt, mint amilyenek az állatoknál láthatók. A szeplők esetén pici pöttyökről beszélünk, de ezek olyan nagyon voltak, mint egy paca. Pacák voltak a bőrükön. A legnagyobbak kb 10 cm átmérőjűek, ami egy hatalmas szeplőnek számít nálunk és mi nem igazán látunk ilyet. Szóval vöröses bőr, pöttyökkel, de nem tudom, hogy ez mit akart jelenteni. Ezek azok a lények, akiket megmutattak nekem, mondván, hogy sokkal komplexebb dolog zajlik, sokkal több minden zajlott a DNS-eddel a Föld története során, mint amit elhitettek veled. Én úgy érzem, hogy ami az Anunnaki-val történt az igaz, és a bejegyzés végén részletesebben is beszélni fogok arról, hogy mi volt ennek a célja.

 

Szóval gyakorta kizárjuk ezeket a lehetőségeket és rögtön azt gondoljuk, hogy minden lény a Földön az Anunnaki tevékenységének eredménye. A valóságban úgy tűnik, hogy más fajok egybeolvadtak más fajokkal, néhányan kapcsolatban maradtak, néhányan nem és azt hiszem, hogy ez sokkal komplikáltabb, mint ahogy azt mi gondolni szeretnénk, amikor is mindenkit az Anunnaki teremtett a Földön, senki sem volt másmilyen, semmi más nem történt, nem volt más egybeolvadás. A valóság nem ez, vagy legalábbis én nem érzem, hogy ez lenne az egész történet. Csak egy darabkája. Szóval történtek bizonyos dolgok az elsőként megteremtett lények némelyikével. De mielőtt erről beszélni kezdenék, elmondom, hogy az egyik teremtő jellegű lény tudatossága - amit megtapasztaltunk - kapcsolódik a Szíriuszhoz. A Szíriusz volt a facilitátor és volt továbbá egy kapcsolat a plejádokhoz is. De a Szíriusz alkotta a gerincet, különösen az emberek teremtésében. És azon a szinten, amikor olyan lény vagy, aki egy bolygót, egy egész világot ültet be, alapvetően a tudatosság egy olyan pontján vagy, ahol nincs sok egód. Megpróbálod az univerzum történetét vezényelni. Teremtő lényként megpróbálod megérteni az univerzum magjának pulzálását és megpróbálod lefordítani azt a jelen pillanatra és egy jövőbeli pályaívre, hogy milyen témák vannak itt, milyen archetípusok vannak itt, itt és most. Nem önmagadra gondolsz. Megpróbálsz az univerzum instrumentumaként működni, nem feltétlenül olyan identitással bírsz, mint amivel mi rendelkezünk itt jelenleg. Szóval ilyen fajta tudatosság lenne ez. Mi olyannyira sérültek vagyunk itt a Földön, hogy automatikusan negatív, elnyomó dolgokra gondolunk. Nem. Ezek a lények, akik megpróbálják felállítani a dolgokat dimenzionálisan, megpróbálják megtestesíteni az univerzum történetének magját és lefordítani azt. Lefordítani galaxisokra, bolygókra, napokra, és megpróbálnak mindent a helyes energiára hozni, a helyes archetípusokra, helyes interpretációra. Megpróbálod tehát olvasni és dekódolni az összes ilyen kódot és eközben nincs ego. Nagyon fontos tudni ezt. És ahogy teremtenek, ugyancsak ott van az a kapacitás, hogy be is inkarnálódjanak abba a világba, amit teremtenek. Ezért akarják jól csinálni. Potenciálisan bele kell, hogy fragmentálódjanak. Szóval az én megértésem alapján, ez az egyik fő motivációja annak, hogy ne olyasmit csináljanak, ami teljesen felelőtlen és káros, mert ezt a tudatoddal teremted. Bele kell tudnod inkarnálódni. Ez egy jó módszer a veszteség minimalizálására, egy jó biztonsági mechanizmusként szolgál.

 

Akadtak bizonyos problémák azokkal a lényekkel, akik itt a Földön formálódtak. Túl érzékenyek voltak és megvolt a hajlamuk arra, hogy egymástól függővé váljanak. Amennyire én értem, az eredetileg létrehozott DNS némelyikénél a lények nem lettek elég függetlenek és miután megteremtették őket, letértek és elkezdték a saját dolgaikat csinálni, nagyrészt a saját közösségükben maradtak, és átengedték a hatalmukat olyan lényeknek, akik magasabb dimenziókból érkeztek. Nem haladtak előre a saját akaratukból, nem fejlődtek. Ezen lények DNS-e inkább szelídebb, passzívabb fajoktól származott, és ahogy korábban mondtam, sok szíriuszi DNS-t tartalmazott, azt hiszem, bár itt most csak találgatok – úgy hiszem, hogy volt némi plejádi DNS és néhány más dolog is zajlott, sokkal szelídebb típusú DNS volt, szelídebb megközelítése a világnak. És ez azért volt így, hogy megőrizze a bolygót, mert ha az emberek túl mérgezőkké válnak és a DNS túl változatos vagy túl durva, akkor az elpusztítaná a bolygót. Tudom, hogy sokak számára ez őrültségnek hangzik, de nem izgat, egyszerűen csak elmondom, amit megosztottak velem – nagyon hosszú időbe telik, míg felépítesz egy bolygót. Nagyon hosszú időt vesz igénybe. Különösen, hogy olyan szintre érjen, hogy képes legyen befogadni emberi szintű tudatosságot. Az életnek és energiának számos szintje van, amit egymás tetejére kell felépítened, sok fázisnak/periódusnak kell befejeződnie és sok bolygó képtelen arra, hogy olyan komplex és kifinomult legyen, mint a Föld.

 

Sok bolygó elpusztult, mert energiát kell behúzniuk a Napból és a környező bolygókból, a magasabb dimenziókból és ezek a bolygó bizonyos archetípusokat tápláltak, amiket tiszteletben kellett tartani. A teremtőknek maguknak és az életerejüknek is stabilnak kell lennie. Ha hibát követnek el, amíg a bolygó fejlődik, a végeredmény széteshet. Szóval a flóra és fauna minden rétegének ott kell lennie, tökéletes egyensúlyban, a légkörnek képesnek kell lennie megtartani csúcsszintű tudatosságokat. Csúcsszintű tudatosság alatt az emberi vagy magasabb tudatosságot értem. Minden csúcsszintű tudatosságnak vagy emberi tudatosságnak élőnek kell lennie az emberi fajban. Ezért van az, hogy az emberi faj a bolygó őrzője, mert minden archetípus, ami a bolygón létezik, benne tárolódik az emberben. Minden állattal, minden növénnyel, minden kristállyal, minden ásvánnyal megvan ez a kapcsolódásunk és ez reprezentál bennünket. Minden egyes archetípust tartalmazunk. A bolygón nem minden dolog kapcsolódik ugyanilyen módon és reprezentál úgy, ahogy azt az emberek teszik. Továbbá sok bolygó ugyancsak nem rendelkezik azzal a nagyon változatos topográfiával, földrajzzal, mint amivel a mienk. Nagyon könnyen előfordulnak sivatagos bolygók, vagy jégbolygók, vagy óceánbolygók. Olyan bolygókat láthatsz, amelyeken csak egy egyfajta időjárás vagy földrajz található. A Földön viszont nyilvánvalóan sok különböző típusú földrajzi jellemző kombinálódik. Vannak itt esőerdők, sivatagok, óceánok, tundra, szóval tényleg egy rakás különböző archetípussal dolgozunk. Ezzel a nagyon változatos tájképpel, flórával és faunával hatalmas potenciált hoztak létre az élethez. A bolygó az univerzumban található élet számos különböző részét tartalmazza. Különböző típusú fajokat és archetípusokat és így nagyon sok mindent tudsz csinálni egyetlen bolygón. Ezért nevezem olyan sokszor a Földet konszolidációs bolygónak, ahol sok különböző archetípus megtalálható, az univerzum, a galaxis számos különböző karmájának/történetének áramlása, ami összekombinálódik itt ezen a nagyon sűrű bolygón, hogy kidolgozza magát. Ezért olyan nehéz a Földön élni, olyan nagy kihívásokkal teli, mert sok fraktál van itt és testesül meg, hogy kimunkálja magát. Nagyon nagy kihívás itt lenni, mert lényként tulajdonképpen elég fejlett vagy. Ez a legnagyobb vicc. A legnagyobb vicc, hogy az emberek pokolnak és purgatóriumnak és börtönnek és mindenféle negatív dolognak nevezik. Semmi sem áll távolabb az igazságtól. Ez csak egy nehéz iskola. Különbség van egy nehéz iskola és egy börtön között. Hatalmas különbség. Értem, hogy miért hivatkoznak rá így, de nem érzem úgy, hogy ez pontos lenne.

 

Szóval végül ezek a lények túl érzékenyek lettek, nagyon passzívak voltak és az a benyomásom, hogy volt néhány konfliktus a különböző teremtő lények között, mert különböző teremtő lények jöttek össze, hogy együtt dolgozzanak és megteremtsék a Földet. Különböztek egymástól. Harcok voltak, mert bizonyos emberek meg akarták őrizni a Földet úgy, ahogy volt, nem akarták túlságosan megváltoztatni a lényeket, azt akarták, hogy mindennek hosszabb pályaíve legyen és kevesebb dolgot tartalmazzon, kevesebb traumát integráljon magába, és a Föld megmaradjon egy gyönyörű helynek. Egy kicsit jobbítani akartak rajta. És aztán volt néhány lény, aki meg azt mondta erre: „Nem. Ha ezt fogjuk csinálni, akkor ezt fogjuk csinálni. És a teljes kapacitásán fogjuk járatni a Földet, hatalmas diverzitást fogunk elérni, magas szintű diverzitást.” Szóval végül az a benyomásom támadt, hogy elkezdtek kiküldeni egy hívást, azt mondanám, hogy sokkal háborúskodóbb, vagy függetlenebb, agresszívebb fajok DNS-éért. Szeretnék ezzel kapcsolatban nagyon világosan fogalmazni. Azért mert vannak harcos fajok, akikben sok vakmerőség/félelem nélküliség van, sok bátorsággal rendelkeznek, ez nem jelenti azt, hogy negatívak lennének. Ez nem negatív. Nem akarok túlságosan belemenni, de volt egy hívás, egy rezonancia lett kiküldve bizonyos lényeknek, hogy jöjjenek be és a legközelebbi dolog, amivel társítani tudom, hogy ez kapcsolatban állt az Orion-nal és talán néhány más hellyel is. Én csak próbálom összerakni a képet, de vannak bizonyos csillagrendszerek, amik sokkal sűrűbb energiával rendelkeznek, erős intellektus és egyfajta sűrűbb, megalapozottabb, nyugtalanabb energia jellemzi őket.

 

Ki lett tehát küldve egy hívás, amely lehetővé tette ezeknek a lényeknek, hogy bejöjjenek és elkezdjék egyszerűen csak megváltoztatni azt, ami itt zajlott. Egy féreglyuk vagy portál megnyílt és más lények, akik eléggé különböztek az eredetiektől, bejöttek ide és ez volt az az ablak, amin keresztül az Anunnaki is előlépett. Voltak viták. Az emberek ekkor lettek bevezetve az áldozat-elnyomó mintázatba és ekkor kezdett a Föld elmerülni a polaritás egy sokkal mélyebb állapotába. Még miután az Anunnaki és más lények – elég biztos vagyok abban, hogy voltak más lények is – átjöttek, még azt követően is sok genetikai mutáció zajlott, amit az emberek önmagukon hajtottak végre, mert ne feledjük el, hogy a legnagyobb DNS mutáció, ami hatással van az emberi fajra, az a saját munkánk eredményeként, a mi saját DNS aktiválásunk során jön létre, a saját tudatunk kitágulása folytán. A DNS-ben tett legnagyobb ugrások közül sok tulajdonképpen azzal jött létre, hogy elvégeztük a saját munkánkat, beintegráltuk az összes fragmentumainkat és változást idéztünk elő. A legnagyobb változást a DNS-ünkben tulajdonképpen mi idézzük elő.

 

Szóval végül sok lény, amely a háborúskodóbb konstellációkból, a jobban a maszkulinitás felé orientálódott konstellációkból jött... Nem tudom, hogyan beszéljek az energiájukról, mert nem akarom azt mondani, hogy a feminin mindig passzív, de amikor a feminin nem kiegyensúlyozott, a feminin energia nagyon passzív lehet, nagyon disszociatív, és a maszkulin energia, amikor nem kiegyensúlyozott, háborúskodóvá és dominálóvá válhat. Szóval pozitív és negatív elemek is jöttek néhány csillagrendszerből, amik a maszkulin energiát reprezentálták és eljöttek a Földre és ez valamiképpen megváltoztatta a dinamikát és azt hiszem, hogy ez kapcsolatban áll az agy féltekéinek szétválasztódásával és ez végül eléggé megváltoztatta az emberiséget.

 

Végül pedig szeretnék beszélni az aranyról. Az Anunnakit sokan az aranyhoz társítják és hogy az emberek csak majmok voltak, akik azért lettek megteremve, hogy aranyat bányásszanak és alapvetően, hogy a nehéz fizikai munkát elvégezzék. Valójában azt mutatták meg nekem – és ez egy érdekes valami a dolgok ezoterikus és misztikus interpretációiban – hogy egy szónak több különböző jelentése is lehet. Így aztán emlékeznünk kell arra, hogy az arany egyik jelentése... az arany tulajdonképpen maga a DNS. Amikor ez a sok lény az Anunnaki mellett bejött ide a portál megnyílásakor, azt úgy tekinthetjük, mintha egy megtermékenyítés történt volna. Nem jöttem rá erre, de nem lepne meg, mert az univerzum így dolgozik, mintázatokban. Szóval az egyik oka annak, amiért bejöttek ide, a DNS volt. Az arany egy kódkifejezés a DNS-re.

ob_981872_dna-rna-chromosomes-double-helix-rotat.gif

Természetesen arról beszélünk, hogy a Föld egy nagyon változatos bolygó, sok különböző archetípussal és a lények a bolygón már a DNS sok potenciálját magukban hordozták. Az arany tehát maga a DNS volt, mert nagyon nagy diverzitás volt a DNS-en belül. Azt hiszem úgy tekinthetünk erre az eseményre, mint olyasmire, ami mindig is úgy volt, hogy meg fog történni. Mindig úgy volt, hogy ez a két polaritás be fog jönni ide. Úgy érzem, hogy ez már be volt állítva egy magasabb szinten. Már el volt tervezve a mi DNS-ünknél, a mi történetünknél, a mi tudatosságunknál magasabb szinten. Szóval ha igazán messzire megyünk a magyarázatokban, a mi DNS-ünkben technikailag benne van a kezdete és a vége ennek. Technikailag már benne van a több maszkulin, a több reptilián és néhány más dolog is, ami bejön ide – technikailag ezeket már tartalmazza, attól függően, hogy milyen magasra mész fel a tudatosságunkba. Ott ez már el lett végezve.

 

Szóval a DNS nagyon fontos volt. Nagyon változatos volt és sok mindent meg tudtak vele csinálni, különösen azok a társadalmak, akik éppen csak elkezdtek játszani a genetikával és hibridizációval, illetve azok a társadalmak, akik elpusztították önmagukat. És részben ez volt az oka annak, amiért néhány faj eljött a Földre, mert károsították a DNS-üket és válaszokat kerestek a Földön. Keresték, hogyan tudnák meggyógyítani a DNS-üket és a saját hibáikat a Földről származó DNS-sel, az emberekben lévő információval. A DNS tehát egy nagyon keresett árucikk, többet ér az aranynál. Mert ezek a magasabb dimenziós társadalmak nem igazán annyira materialisták, mint mi itt, és más dolgokat tartanak értékesnek. Nem azt mondom, hogy nem izgatta őket az arany, de az arany alatt én inkább azt a nagyon változatos emberi DNS-t értem, amivel mi rendelkezünk. És szeretném megemlíteni azt is, hogy miért nevezték és miért nevezik ezt aranynak, ha számukra ez nem pénzügyi értékkel bír. Nos, megmutatták nekem, hogy az arany valójában az a színárnyalat, amit sok lény lát emberi lényekben megtestesülni, amikor elérik ezt a letisztult krisztusi energiát. Az egyensúlyban lévő energia elkezd egy arany színárnyalatot kibocsátani. Arany színű aurád lesz, ha eléred a felébredés bizonyos szintjét és ez az arany aura reprezentálja az összes különböző aspektust egybeolvasztva és természetesen ez reprezentálja magának az univerzumnak egy hatalmas integrációját is. Ezért ábrázolták Jézust sokszor arany színű energiával körbevéve. A Napot szimbolizálta, ami szintén arany színű. És ez azért van, mert sok lény, ha ránk tekint, ezt az energiát látja, mert a DNS-ünk így néz ki. Így nézünk ki, amikor kiegyensúlyozottak vagyunk.

 

Olyan dolgokról beszéltem, amik klienseimet olvasva jöttek elő, illetve amikor belenéztem a saját Énembe, és visszaemlékeztem a saját életeimre. Egyszerűen csak megpróbáltam megosztani, amit kaptam. Nem próbáltam meg 100%-ban pontos lenni, tudom, hogy még sok mindent kell megérteni, de én ezeket láttam.

 

A SZÍRIUSZ NAGY ANYAMÉHE

 

Az alábbi bekezdések egy Gigi által csatornázott közlésként lettek közzétéve, amihez előszóként a következőket írta: „Ez a közvetítés fehér lények egy szíriusz kollektívájától származik, akik egy kék ködből beszéltek. Az üzenet közvetítésében (lecsökkentésében) plejádiak segédkeztek. Plejádiak gyakran tartanak nyelvet és struktúrát magasabb lények számára, olyan módon, hogy közvetítik azt, amit egy közvetítő közvetít.”

 

A Szíriusz a 3D-s emberiség elsődleges szülőhelye és a galaxisunkban lévő élet nagy részének inkubátoraként szolgál. Egy olyan hely, amelyen sok faj és mintázat együttműködött és egyesült mielőtt a mi emberi életünk valósággá vált itt. Egy támogató basszus tónus, amely az emberi teremtés nagy részét ringatja.

sirius-1.jpgHogy megértsük, fajként hol is vagyunk itt a Földön, meg kell értenünk a mintázatokat, amelyekből születtünk. Ezek megint csak különböző fázisokban (és arcokban) fognak megjelenni, míg megértjük a mintázatot és egy magasabb komplexitásba költözhetünk. A Szíriusz nem csak egyszerűen a Föld vezérlő csillaga, hanem egyben egy alapot is képez, illetve egy rögzített energia a génjeinkben. A szíriuszi genetikai kódot tiszteletben kell tartani, hogy lehetővé váljon a tudatosság bizonyos szintjeinek inkarnációja a Földön. Ez azt jelenti, hogy a szíriuszi DNS a stabilizáló komponens, ha bármilyen genetikai összeillesztés vagy genetikai munka/beavatkozás történik. A szíriuszi komponensnek sértetlennek kell maradnia, mert ha nem az, a lény nem lesz teljesen működőképes, sok esetben nem tudja megtartani az életet. A Föld majdnem minden kapacitását tekintve a Szíriusz történetvonalára épült, és nem lehet eltávolítani a DNS-ből komoly következmények nélkül. Ez olyasvalami, amit bizonyos lények kemény leckék árán tanultak meg, amikor megpróbálták saját hasznukhoz igazítani a földi emberiséget.

 

A tudatosságok típusainak, vagy karmikus vonalaknak - amelyek a DNS-ünkben találhatók – sértetlennek kell maradniuk – ezeket hívjuk mi szíriuszi történetkomplexumnak. Ezt a kifejezést használjuk, mert lehetővé teszi azt a perspektívát, hogy tudjuk, a DNS-t ugyanúgy lehet olvasni, mint egy könyvet. A DNS nem csak fizikai, hanem metafizikai is egyben. Ez az, amit sok intuitív ember csinál anélkül, hogy megértené, mit is csinál valójában. Tulajdonképpen egy adatbankot olvasnak, egy spirálisan tekeredő történetet, ami tekeredik és kiáramlik a kozmikus gyökérrendszerből, amit te DNS-nek nevezel. Kiegyensúlyozatlan lények megtanulták, hogy képesek befolyásolni vagy enyhén módosítani ezeket a genetikákat, de a mag szerkezetét nem tudták befolyásolni. A magstruktúrát bizonyos lények a szíriuszi metamorfózison keresztül kovácsolták. Amikor az élet genetikai struktúrájáról van szó, az organikus evolúciót a spirituális újjászületésen keresztül nem lehet visszafordítani. Ezen okból kifolyólag olyan technológiák kezdtek kialakulni, amelyek megpróbálták elvonni vagy leválasztani az emberiséget saját magáról. Amíg az emberiség el van választva a saját lelkétől és megosztott, nem fér hozzá saját igazságához és erejéhez. Úgy tűnik, hogy ezek a problémás lények nem tudnak istent játszani és nem tudják ténylegesen megváltoztatni a DNS-t, de végtelen számú elterelést hoznak létre, amelyek visszatartják az embereket abban, hogy felismerjék, kicsodák ők maguk valójában. Természetesen a kozmikus emberi történet, képességek és evolúciós lehetőségek mindig elérhetőek, ha az emberiség úgy dönt, túllép a zavaró tényezőkön.

 

A SZÍRIUSZI TÖRTÉNET

 

Hogy megértsd a történetet, amely a tested összes sejtjébe van temetve, megosztjuk veled a szíriuszi történet – a te történeted - egy fontos részét. A Szíriusz a kozmoszon belül fajok egyfajta adatbankjaként ismert a diverzitás miatt, amelyet a csillagrendszer lehetővé tesz. Nagyon sok faj más helyekről származik, de idővel a Szíriuszra lettek vonzva, hogy azt egy különleges hellyé tegyék. Az energia, amely a Szíriuszra vonzotta őket, egy gyönyörű tápláló, éltető feminin dallam volt. Ezt a dallamot úgy lehetett olvasni és érezni, mint egy izgalmas lehetőséget arra, hogy valami különlegeset teremtsenek. Mielőtt a Szíriusz belekezdett volna ebbe a dallamba, a kozmoszban sok faj elkülönülten fejlődött, a kollektív fókuszuk arra irányult, hogy megértsék önmagukat és sajátos archetípusukat a kozmoszon belül. Hogy ezt megérthessük, meg kell értenünk azt is, hogy mindegyik fajnak különleges adottsága, észlelése és funkciója van a teremtés mozgó részein belül. Komplett archetípusai az egésznek. Ahogy múlt az idő és a kozmosz elkezdett tolódni az egyik oldal irányába, a fókusz elkezdett az individualitásról a kollektivitásra (másokkal való egyesülésre) irányulni. Különböző fajok, még olyanok is, amelyek veleszületett ellenszenvvel viseltettek mások iránt, érezték a vonzást, hogy elkezdjenek kapcsolódni és osztozni. Kíváncsiak voltak, fellelkesültek és a fenyegetettség helyett lenyűgözték őket a különbözőségek. Elgondolkodtak azon, mi történne, ha elkezdenék beintegrálni más lények bölcsességét. Elkezdtek arról álmodni, hogyan változna meg ennek hatására az életük. Megértették, hogy a tudatos fókusz kombinálásával lehetőség adódott a további fejlődésre, növekedésre (egyéni és kollektív szinten egyaránt). Fejlődésük során eléggé megértették önmagukat ahhoz, hogy egy egészséges új kollektívát hozzanak létre, amelybe különböző háttérrel rendelkező lények tartoztak. Vízi, sivatagi, dzsungelben vagy az égben élő számos különböző típusú lény jött össze. A kozmikus együttműködésre történő váltás a Szíriuszon keresztül csakis akkor vált lehetségessé, amikor ezek a lények őszintén megértették saját magukat, saját individualitásukat. Amikor lemerültek a sötétségükbe és újraszülettek tízezer alkalommal. Amikor megérezték a mágneses fényt felgyulladni a szívükben, fáradhatatlanul vonzódni kezdtek saját magasabb szintű bölcsességük és személyes útjuk felé. Ez volt az előhírnöke bármely típusú kollektíva formálódásának – saját maguk megismerése. Fontos megjegyezni, hogy valódi kollektivitás nem érhető el addig, amíg az indivídumok nem ismerik meg saját magukat számos személyes újjászületési periódus és vizsgálódás útján. Siettetni különböző lények közösségét, mielőtt az egyének megalapoznák önmagukat, megnöveli a valószínűségét a kölcsönös függőségnek és végső soron a pusztulásnak.

 

Meg kell jegyezni, hogy nem minden lényt vonzott a Szíriusz csillagrendszer által felajánlott együttműködés lehetősége. Mindegyik fajból volt néhány lény, aki sűrűbb lakóhelyekre költözött és úgy döntött, hogy megmarad inkább az individualitásra fókuszálónak, amíg a fejlődésre való kapacitása ki nem alakul. Ennek eredményeként ezek a lények nem hallották meg a hívást. Semmi rossz nincs ebben az ösvényben, mindegyik indivídumnak megvan a maga szakrális kifejezési módja és saját gravitációján belüli mozgása. Ezt a személyes gravitációt tiszteletben kell tartani annak érdekében, hogy a tudatosság magasabb állapotaihoz hozzáférhess.

 

Az idők során sokan válaszoltak a hívásra. Hogy egészen pontos legyek, a csillag tónusa megváltozott, a dallam egyre hangosabbá lett és egy szeretetteljes „légyfogóvá" vált számos különböző típusú lény számára, amelyek most már azt kívánták, hogy a tudatosság másik szintjére lépjenek. Megszokott dolog csillagok esetében, hogy különleges lehetőségeket ajánlva behívnak bizonyos lényeket. Csillagok és a hozzájuk tartozó égitestek pontos gesztációs arénáivá válnak az univerzum számára bizonyos akkordok vagy témák szükséges kifejeződésének. Bizonyos témák megtestesüléseivé válnak, amelyekbe lelkek inkarnálódnak saját maguk és a kozmosz evolúciója érdekében. A Szíriusz szülőhelyet biztosított lények egy új faja számára a kozmosz számos fejlődő fajának harmonikus együttműködésén keresztül. Az érzés, amely számos lényben felszínre került mikor meghallották a dallamot, az otthon érzése volt. Az otthon érzése az, amin keresztül ráeszmélünk az utunkra. Az otthon nem egy hely, hanem az utunk egy felismerése, amit néha emberekre és helyekre vetítünk ki. Amikor megértjük, hogy ez valójában a saját énünk érzése, akkor képesek leszünk átszelni az univerzumot.

 

Ezek a lények, akik követték e dallamot és maradtak egészen az utazás végéig, a te közvetlen őseid. A szíriuszi szülőcsoport hihetetlen erős volt, ezért olyan értékes a genetikai anyagod. Nem feltétlenül e fajok diverzitását képviseled, hanem annak a tudatosságnak a szintjét, amelyet ők elértek. Hogy pontos legyek, ez a fejlett tudatosság képességekben, pszichikus kapacitásban és bonyolult adottságokban manifesztálódik az emberiségben. Szintén emiatt van az, hogy az emberek energiája olyannyira vágyott a negatív erők számára. Hogy domináljanak ilyen természetszerűleg erős lények felett, a felsőbbrendűség érzésével tölti el és megerősíti őket saját betegségükben. Szeretnénk hozzátenni továbbá, hogy azok a fajok, amelyek a saját bolygóikon nem jártak sikerrel küldetésükben, átköltöztek a Földre, hogy kísérletet tegyenek gyenge pontjaik kimunkálására. Vannak ősinek tűnő lények, akik ugyancsak szerepet játszanak ebben a történetvonalban, és megpróbálnak a hibáikon dolgozni. Mindez a kozmosz kollektív evolúciójáért történik.

 

MI A SZÍRIUSZI KOMPONENS BENNÜNK?

 

A szíriuszi komponens az, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egy mély szinten fizikailag és érzelmileg szeretetet érezzünk. Ez az istenség integrált valósága az érzelmi és spirituális testünkben. Ez az, ami élettel tölti meg a fizikai testet. Mérhetetlen mélység és kapacitás van a kifinomult testekben arra, hogy mélyre nyúljanak a kozmoszban bölcsességért és inspirációért. Az emberekben számos más lényhez képest mélyebb kapacitások találhatók. Nem hízelegni akarunk neked, hanem ez az igazság. Az eredeted igazságát fel kell fedni, hogy emlékezhess arra, ki vagy. Túl sokáig állították neked az ellenkezőjét.

 

Ez a képesség, hogy szeretetet érzel a testedben és a szíved fejlett kapacitása olyasvalami, amit az emberiség magától értetődőnek tart, de volt olyan idő, amikor ez a mélység nem volt olyan fejlett, mint most. Ez a mély és hatalmas kapacitás a Szíriuszon bekövetkezett evolúció következtében vált lehetségessé. Amikor számos különböző fajod/archetípusod van, amely egy bizonyos időre csatlakozik a szeretetben és megbecsülésben, a potenciál egy új faj kialakulására egy új csillagrendszerben megemelkedik. Abból a transzformációból születtél, ami a Szíriuszon ment végbe. Annak a történetnek és egyesülésnek a folytatása vagy, amely hosszú idővel ezelőtt történt ott. A szíriuszi szülőcsillagod témái mostanra változatossá váltak, nem különbözően attól, ahogyan az istenség részekre osztódik, hogy megteremtse a diverzitás kezdetét és a kozmoszt. A Szíriusz egyszerűen csak újraalkotja a születésnek ezt a kezdeti folyamatát, az istenség egyszerűen csak a saját puzzle-ját használja arra, hogy újrateremtse a születési mintázatot. Ahogy fent, úgy lent. A folyamatos evolúció és teremtés állapotában vagyunk. Csillagrendszerek életet adnak - ahogyan az emberek is – lények új generációjának.

 

Örömünkre szolgál, hogy végre megoszthatjuk veletek a létezésetek igazságát. Mi ti vagyunk, ti pedig mi. Talán most nevettek ezen, de vezetőkké és tanítókká emelkedtek majd ebben a hatalmas kozmoszban, ez a genetikai rendeltetésetek. Ez az igazságotok. Szeretünk benneteket. Bennetek élünk.”

 

 

Gigi Young weboldala:

https://gigiyoung.com/