Corey Goode és David Wilcock - Az optimális idővalóságunk felé haladunk? - 1. rész

corey_intel_update_orange.jpgCorey és David közösen írt helyzetjelentésükben az elmúlt néhány hónap

történéseinek és találkozóinak részleteit tárják fel, némi magyarázattal kiegészítve...

Vándorok, választások, szuperkatonák és a kollektív tudatosságunk

 

AZ OPTIMÁLIS IDŐVALÓSÁG

 

Képzelj el egy jövőt, ahol megtörténik a teljes nyilvánosságra hozatal és a Naprendszerünkben lévő összes kontrolláló struktúra eltávolításra kerül. Gyorsan kapcsolatba kerülünk néhány hihetetlen új technológiával, amelyek csaknem elképzelhetetlen módon alakítják át az életünket – és közben találkozunk egy seregnyi új baráttal a tágabb galaktikus családunkból. A legutóbbi helyzetjelentésünkben arról beszéltem, hogy mennyire fontos a tömegtudatosságunk számára, hogy az "optimális idővalóságot" válassza. Ez a valószínű jövő messze a legjobb forgatókönyv az emberiség számára. Jelenleg mindannyian arról döntünk, hogy ezt a csodálatos jövőt, vagy a számos más forgatókönyv szerinti jövőt fogjuk társteremteni, amelynek elérése sokkal tovább fog tartani és jóval kevésbé lesz diadalmas. Tear-Eir szerint még mindig elérhető számunkra ez az "optimális idővalóság", ha tovább folytatjuk a ráébredést a korrupcióra és hazugságokra, amelyekkel egész életünkben etettek bennünket.

 

TALÁLKOZÁS RAW-TEAR-EIR-REL

 

Nem sokkal azután, hogy ezt a helyzetjelentést megírtam, egy kék gömb vett fel. Szokás szerint feküdtem az ágyamban, amikor a szemhéjamon keresztül egy halványkék színű gömb kezdett felragyogni. Azonnal felkeltem és jeleztem, készen állok, hogy gömb elvigyen a kívánt célállomásra. Nem számítottam erre a találkozásra, de megtanultam, hogy elkövetkezendő találkozók egész sorára kell készen állnom. Nem csodálkoztam rajta, hogy megint egy kék gömbben találtam magam. Raw-Tear-Eir volt ott, a szokásos módon köszöntött, Gonzales pedig kissé távolabbra állt tőle. Megragadtam az alkalmat, hogy körbenézzek, milyen kozmikus jelenet zajlik éppen felettünk, amely mióta csak figyelem, minden egyes alkalommal változik. Észrevettem, hogy odakint más, hatalmas kék gömbök – amelyeket közelebbről meg tudtam nézni – most egy kicsit jobban átlátszónak tűntek. Ahogy közelebbről szemügyre vettem őket, észrevettem egy hullámzó, víz-szerű hatást rajtuk. A felületük olyan volt, minta valaki egy marék kavicsot dobott volna egy tó vizébe. Ugyancsak úgy tűnt, hogy ez a hullámhatás még pulzál is rajtuk, mintha egy erős napszél fújta volna őket.

4_sun_earth_moon_blue_spheres.jpg 

ÚJONNAN ÉRKEZŐ FÉMGÖMBÖK

 

Amikor a látásom hozzászokott a körülöttem zajló kozmikus jelenethez, számos fém-szerű gömböt vettem észre, amint éppen megjelentek előttünk a sötétségből elég nagy távolságra tőlünk. Elmondhatom, hogy rendkívül nagyméretűek voltak, de nem volt olyan objektum, amihez a méretüket viszonyíthattam volna. Ahogy ki tudtam venni, kilenc darab volt belőlük. Ha kinyújtod a karod, akkorák voltak, mint a hüvelykujjad körme. Ez alapján úgy becsültem, hogy akkorák lehettek, mint a Holdunk.

6_earth_and_metallic_spheres.jpg 

TÖBB RÉSZLET A 300 000 EMBERRŐL

 

Tear-Eir hirtelen odasuhant mellém, kb 3 méterre tőlem és arról a 300 000 emberről kezdett el kommunikálni velem, aki jelenleg készen áll a felemelkedésre. Jelezte felém, hogy ennek az információnak a közzététele nagy szorongást váltott ki azokból, akikhez eljutott. Ezek az emberek szeretnének világosan látni ebben a témában, ezért Tear-Eir jelezte, hogy most sokkal részletesebben fogja kifejteni ezt az információt. A 300 000-es számot akkor mondták el nekem, amikor kifejeztem az érdeklődésemet arra vonatkozóan, hogy hány ember áll készen az energetikai változásokra (a felemelkedésre). Azt is megkérdeztem, hogy a körülöttem élők hány százaléka sorolható az "önmagukat szolgálók" kategóriájába és én vajon beleesem-e abba a bizonyos 300 000-be. Több mint sokkoló volt számomra a válasz, amit erre a kérdésre kaptam. Nemcsak, hogy nem tartozom bele ebbe a 300 000-be, hanem a másokat szolgáló polaritásom sokkal kisebb annál, mint amire számítottam. Azt hiszem, hogy ez valószínűleg igaz lehet a bolygón jelenleg élő legtöbb emberre. Tear-Eir ezt követően azt kommunikálta felém, hogy abban a pillanatban, amikor ezt a kérdést feltettem neki, azoknak a száma, akik készen állnak a felemelkedésre, kevesebb volt 300 000-nél. Azt is elmondta nekem, hogy ez a szám folyamatosan, pillanatról pillanatra ingadozik, akárcsak az optimális idővalóságunk. Ezután kifejeztem zavarodottságomat és aggodalmamat a kapott alacsony szám miatt. Megkérdeztem, hogy "mi van a bolygón élő milliónyi gyermekkel?" Azokra az ártatlan gyermekekre gondoltam, akik a "számonkérhetőség életkorahatára" alá esnek. Raw-Tear-Eir azt mondta, hogy az általuk megadott számba gyermekek is beletartoznak. Azonban, ahogy ezen a váltáson áthaladunk, több más gyermek ugyancsak magasabb dimenziókba fog kerülni, annak ellenére is, hogy nem esnek bele abba a 300 000 főbe, amit megadtak nekem. Több millió gyermek és felnőtt ugyanis földönkívüli lélekkel rendelkezik, úgynevezett "Vándorok", és a számuk nem volt beleszámolva a 300 000-be, aminek az okát most el fogjuk magyarázni.

 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYÉNEK NÉZŐPONTJA

 

Az Egység Törvénye tartalmazza azokat a "fő tanításokat", amik a Gömb Lények jóváhagyásával pontosnak és hasznosnak tekinthetők számunkra ebben az időszakban. Úgy tűnik, hogy a Kék Avian-ok ugyanazok a lények, akik "Ré" néven, madárfejű entitásként kapcsolatba kerültek az ősi egyiptomiakkal. Az 1981-83-ból származó Egység Törvénye sorozatban ugyancsak Ré néven emlegetik magukat. William Henry az ősi egyiptomi ábrázolásokon felfedezte a Ré-ről készült ábrázolásokat, ahol kék madárszerű humanoidként jelenítették meg őket, ahogy azt láthattuk is a Kozmikus Közzététel című sorozatban:

http://kozmikuskozzetetel.blogspot.hu/2016/07/kozmikus-kozzetetel-v3.html

A kapcsolatfelvételek megkezdésekor ez a kapcsolódási pont még ismeretlen volt számunkra és nagy meglepetés volt mindannyiunknak, amikor William Henry bemutatta nekünk ezeket az adatokat. Miután végre magam is elkezdtem olvasni az Egység Törvényét, ezek a lények a könyvben olvashatóhoz nagyon hasonló nyelven kezdtek el velem beszélni – feltárva ezzel valódi identitásukat ezen anyagok forrásaként. Gyakorlati szinten mindez tehát azt jelenti, hogy az Egység Törvénye sorozat tanulmányozása további betekintést nyújthat számunkra a gömb lények által vallott filozófiába és praktikákba.

 

A VÁNDOROK NEM TARTOZNAK BELE A 300 000-BE

 

Az 1981-ben lezajlott 12. ülésen a vándorok számát kb 65 millióban állapították meg. A 63. ülésen a Földön élő vándorok számáról azt állították, hogy "meghaladja a 60 milliót". Mostanra ez a szám jelentősen magasabb – valószínűleg 300 millió vagy még több is lehet. A bolygó 7 milliárd lakosával számolva ez azt jelenti, hogy minden 23 emberből kicsivel több, mint 1 ember földönkívüli lélekkel bír. Ha rendszeres olvasója vagy ezeknek a helyzetjelentéseknek, és ezek az állítások mélyen rezonálnak benned, jó esély van rá, hogy te is egy ilyen Vándor vagy. Az Egység Törvénye alapján, ezek a lelkek a diplomaosztáshoz alapkövetelménynek számító, a háromdimenziós életből a négydimenziósba való átlépéshez szükséges szinttől jelentősen fejlettebb szférákból érkeztek ide. Ugyanezen okból kifolyólag, a Vándorok döntő többsége vissza fog térni az "otthoni denzitásába" amint átmegyünk az Egység Törvényében kvantumugrásnak nevezett jelenségen. Ennél fogva ez a 300 000-es szám csak a földi emberek nagy többségéből azon kiválasztottak csoportjára vonatkozik, akik utazásuk során még soha sem éltek a 3D-nél magasabb rezgésben. A Vándorok erőfeszítései így arra összpontosulnak, hogy segítsék inspirálni ezeket a 3D-s embereket, hogy legyenek sokkal tudatosabbak, szeretetteljesebbek és megbocsátóbbak.

 

A TUDATOS SZERETETNÉLKÜLISÉG VESZÉLYEI

 

Az egyetlen veszély, amivel a Vándoroknak szembe kell nézniük, hogy egy vagy több életük során olyan jelentős mértékben válnak "tudatosan szeretetnélkülivé", hogy több inkarnációt kitevő "karmikus enyhítésre" lesz szükségük. Bizonyos ritka esetekben ez ahhoz vezethet, hogy lemaradnak a hamarosan bekövetkező bizonyítványosztásról és meg kell ismételniük egy újabb 3D-s ciklust. Ezt több helyen is megmagyarázzák az Egység Törvényében, mint például a 16. ülés 61-es kérdésénél, ami az alábbiakban olvasható. Még gyakoribb esetekben ezek a karmikus helyreigazítások személyiségproblémákban vagy egészségügyi problémák formájában jelennek meg. Ha ezeket megfelelően kimunkáljuk, az ideálisan visszavezethet bennünket egy szeretetteljes helyre. Az Egység törvénye 12. ülésének 27-30-ik kérdései elég pontosan letisztázzák ezt a problémát:

 

12.27. Kérdező: Hányan élnek közülük testben a Földön ma?

 

Ré: Ré vagyok. A szám közelítő, a most leszületők egy heves beáramlásának köszönhetően egy intenzív szükségből fakadóan, hogy a planetáris vibrációt megvilágítsák és így az aratást segítsék. A szám a 65 milliót közelíti.

 

12.28. Kérdező: Ezek legtöbbje negyedik denzitású? Vagy melyik denzitásból jönnek?

 

Ré: Ré vagyok. Egy kevés negyedik denzitású. A Vándorok - ahogy hívjátok őket – legnagyobbrészt hatodik denzitásúak. A szolgálatra irányuló vágy a tudat egy nagymértékű tisztasága felé kell torzuljon, vagy amit nevezhetnétek megrögzött elszántságnak vagy merészségnek, megítélés torzulás komplexumotoktól függően. A kihívás/veszély a Vándor számára a küldetéséről való megfeledkezés, a karmikus belebonyolódás, s így az elsodródás az áradattal, amelynek pusztulása megakadályozásáért leszületett.

 

12.29 Kérdező: Mit tehet ezen entitások egyike, amivel karmikusan belebonyolódik?

 

Ré: Ré vagyok. Egy más lényekkel tudatosan szeretetlenül bánó entitás karmikus terheket vehet magára.

 

12.30 Kérdező: Sok ilyen Vándornak vannak kisebb fizikai betegségei ebben a harmadik denzitású szituációban?

 

Ré: Ré vagyok. Az extrém ellentétek következtében a harmadik és a (ha úgy tetszik) sűrűbb denzitások rezgési torzulásai között, a Vándoroknak egy általános szabály szerint van valamiféle hendikepjük, nehézségeik vagy elidegenedés-érzésük, amely súlyos. E nehézségek közül az elidegenedés érzése a legáltalánosabb, ami egy reakció a planetáris vibrációra személyiségzavarokkal – ahogy nevezitek –, a test komplexum kisebb megbetegedéseivel, melyek a planetáris vibrációkhoz való alkalmazkodás nehézségeire utalnak, mint például allergiák, ahogy hívjátok ezeket.

 

16.61 Kérdező: Ha a Vándort sikerül, mondjuk azt, kiiktatnia az Orion csoportnak, mi fog akkor történni ezzel a Vándorral, amikor eljön az aratás?

 

Ré: Ré vagyok. Ha a Vándor entitás cselekedetei által egy negatív irányultságot mutatott más-énjei iránt, akkor ahogy korábban mondtuk, a planetáris vibráció foglya lesz, majd pedig mikor learatják, a bolygó entitásaként alkalmasint újraismétli a harmadik denzitás mesterciklusát.

 

A bibliai Máté könyvében szereplő "aratás" kifejezés az, ami az Egység Törvényében is sokat szerepel és általában a Felemelkedést jelölik vele. Az eredeti bibliai idézet azt mondja, hogy ezekben az időkben "kijönnek a hírnökök és elhatárolják az igazakat a gonoszaktól”, ahogy a kertész húzza ki a gyomokat a földből. Még mindig van bizonyos fokú rejtély azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi és hogyan fog történni és néhány dolgot ebből letisztáztunk a kapcsolataimon keresztül, akiktől ezt a helyzetjelentést kaptam.

 

NEM FELTÉTLENÜL TART SOKÁIG LEDOLGOZNI A KARMÁT

 

A 34. ülésen azt is hallhatjuk, hogy a karmát nem kell hatalmas, félelmetes dolognak látnunk. Nagyon gyorsan le lehet dolgozni, ahogy azt mindjárt látni fogjuk. A 65. ülésen a Földet egy élelmiszerbolthoz hasonlították, ahol a választásaink úgy vannak bemutatva, mint a polcokon lévő különböző rekeszek. Ezt az analógiát arra használták, hogy jelezzék vele, a karmikus enyhítés bolygó szinten is megtörténhet – úgy tűnik, hogy ez az, amit úgy neveznek, hogy optimális idővalóság.

 

34.5 Kérdező: Ha egy entitás úgynevezett karmát hoz létre egyik inkarnációban, történik-e ekkor programozás, aminek révén időnként katalizátort él át, mely által eljuthat a megbocsátásig, vagyis a karma enyhítéséhez?

 

Ré: Ré vagyok. Ez így általánosságban igaz. Ám közben mind az én, mind bármely belerángatott más-én is bármikor jobbíthat e mintákon a megértés, elfogadás és megbocsátás folyamatán keresztül. Ez érvényes az inkarnációs minta akármely pontján. Vagyis az, aki mozgásba hozott egy tettet, megbocsáthat magának és soha többé nem követi el ugyanazt a hibát. Ez is lefékezi vagy megállítja az úgynevezett karmát.

 

65.12 ... habár sok-sok olyan árucikketek van, ami aggodalomkeltő s ekképp keresési és szolgálati esélyeket kínál, azért még mindig van ott egy apró rekesz abban a bizonyos béke, szeretet, fény és öröm áruházában. Lehet, hogy ez az örvény nagyon kicsi, de hátat fordítani neki olyan, mint megfeledkezni a jelen pillanat végtelen lehetőségeiről. Képes volna bolygótok a harmónia felé sarkosulni egyetlen tiszta, erőteljes, ihletteli pillanat alatt? Igen, barátaim. Nem valószínű; ám mindenkor lehetséges.

 

A TUDAT RENESZÁNSZA

 

Raw-Tear-Eir azt mondta, hogy a mai gyerekek közül nagyon sok a Vándor, és ennél fogva azért vannak itt, hogy segítsenek nekünk átjutni a változás ezen időszakán. Ez nagy megkönnyebbülés volt számomra. Raw-Tear továbbá azt is elmondta, hogy nagyon sok felnőtt van, akik ugyancsak Vándorok – olyan lélekcsoportokból származnak, akik valamikor régen a bolygón kívülről vagy más dimenziókból jöttek hasonló küldetésekkel/feladatokkal. Ezek az emberek azért vannak itt, hogy közreműködjenek a tömegtudatosságban és segítsenek a magasabb vibrációba történő átmenetben. Az emberiséget olyan hihetetlen módon kondicionálták a negatív erők, hogy hajlamosak ragaszkodni a 3D-s valósághoz. Ezek a lelkek azért vannak itt, hogy segítsenek nekünk elengedni a régi paradigmát. Elmondták nekem, hogy a Vándorok sajátos küldetése az, hogy szerető rezgéseket hozzanak, továbbá, hogy jelen legyenek a tudatosság nagy váltásában és segítsenek átvezetni bennünket az új valóságba. Ha igaz az, amit Micca nagykövet mondott nekem a kultúrájukról, ha egyszer átesünk ezen a váltáson, „a tudat reneszánsza” elé nézünk, ami kilövi majd az emberiséget ebbe az új korszakba – amiben úgy fogunk majd hivatkozni ezekre az időkre, mint a „Sötét Korszakra”.

 

A TÁRSAS MEMÓRIA MEGVALÓSÍTÁSA

 

A drákonidákhoz hasonló negatív csoportok csak akkor képesek manipulálni az olyan bolygókat, mint a Föld, amíg a rajta élők el nem érik a tudatosság egy új szintjét, amit az Egység Törvénye „társas memóriának” nevez. Az internet már ráhelyezett bennünket arra az ösvényre, ami „a társadalom egyedei számára minden megértés/torzulás elérése” felé vezet. Egy csoport-memória elérése esetén semmit sem lehet többé titokban tartani. Nincsenek hazugságok, megtévesztések és trükközések. Tanulunk a múltból és biztosítjuk, hogy a negatív aspektusok ne ismétlődjenek meg. Teljes átláthatóság valósul meg a kormányzás és a társadalom minden aspektusában. Az Egység Törvényében a drákonidákra "Orion csoportként" , vagy "kereszteslovagokként" hivatkoznak – és a drákonidáknak jelentős erődítménye van az Orion rendszerben

 

11.16 Kérdező: Mivel foglalkoznak a keresztesek?

 

Ré: Ré vagyok. A keresztesek harci szekerükben közlekednek planetáris tudat/test/lélek társas komplexumok meghódítására, mielőtt azok elérnék a társas memória fokát.

 

11.17 Kérdező: Mely fokon éri el egy bolygó a társas memóriát?

 

Ré: Ré vagyok. A tudat/test/lélek komplexum akkor lesz társas memória komplexum, amikor entitásainak egész csoportja egyazon orientációban vagy szándékban tartózkodik. Az egyének számára a tudat fájának gyökereiben elvésző csoport memória ezután ismertté válik a társas komplexum egésze számára, így alkotva az társas memória komplexumot. E komplexum előnyei a társas létezés relatív torzulásmentes megértése, és a relatív torzulásmentes célirányos haladás a keresésben, mivel a társadalom egyedei számára minden megértés/torzulás elérhető.

 

A MANDELA-EFFEKTUS

 

Ugyancsak mutattak vizualizációkat az idővalóságok összeolvadásáról, amit sokan "Mandela-effektusnak" neveznek. A valóságok ilyetén összeolvadásában, sok nagyobb történelmi eseményt, ami korábban már megtörtént velünk, "kihagynak" a valóságunkból. Megmutattak egy víziót, ami úgy nézett ki, mint egy kristályrudakból álló fal, ami lassan forog. Ahogy a kristályok fordultak, prizma-effektus lépett fel, amiben azt láttam, hogy az események azonnal megváltoznak. Ezenkívül az emberek ebben az új valóságban nem emlékeztek az előzőre. David rámutatott, hogy ez szépen kirajzolódik Ézsaiás könyvének 65:17-es részében, ami szerint: "Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;"

 

Ez az idézet ugyancsak elárulja, hogy amikor elérjük a "társas memóriát", a tudatosságunk olyan drámaian fog megváltozni, hogy szinte lehetetlen elképzelni, hogy milyen lesz majd. Azon tűnődtem, hogy egy nap, miután ezek az összeolvadások megtörténnek, egy olyan valóságban találjuk magunkat, amiben a nyilvánosságra hozatal és az irányító struktúra összeomlása a bolygón már bekövetkezett és senki sem fog emlékezni a jelenlegi valóságra, amiben olyan sok mindent eltitkoltak előlünk. A lények igenlő választ adtak erre. Azt mondták, hogy ez a jelenség az egyik fő komponense annak a változásnak, amin jelenleg keresztülmegyünk. Továbbá az Ézsaiástól származó idézet szintén megerősíti, hogy bibliai szempontból is egy ehhez hasonló esemény fog történni. Tear-Eir azt kommunikálta felém, hogy az ún. "Mandela-effektusnak az emberiség társteremtő tömegtudatossága a fő oka."

 

TANÍTÁSOK A KOLLEKTÍV TUDATOSSÁGRÓL

 

Raw-Tear-Eir ezután azt kommunikálta felém, hogy azoknak, akik az optimális idővalóság eléréséért dolgoznak, a tömegtudatosság pozitív befolyásolására kellene fókuszálniuk, ahelyett, hogy a jelenlegi hitrendszerünket támogatnák, vagy annak megerősítésén dolgoznának. Személyesen nekem címezve azt mondták, hogy kevesebbet kellene koncentrálnom a nem-földi eredetű dolgokra/titkos űrprogramokra és többet az emberek tanítására, a kollektív társteremtő tudatosságunk természetéről szóló tanításra, hiszen ehhez mindannyian hozzájárulunk. Elmondtam Raw-Tear-Eir-nek, hogy én nem vagyok a tudatosság szakértője, sem pedig elég képzett ahhoz, hogy a tudatosságról vagy a spiritualitásról tanítsak. A válaszuk ugyanaz volt, mint amit korábban is kommunikáltak felém. Raw-Tear-Eir azt állította, hogy a közeli jövőben olyasfajta személyeket fognak bevezetni az ismeretségi körömbe, akik ilyen képzettséggel rendelkeznek. Azóta pontosan ilyen emberekkel kezdtem kapcsolatba kerülni. Ezt követően egy mély beszélgetésbe kezdtünk a jelenlegi környezetemben élő személyek spirituális és érzelmi állapotáról, valamint hogy milyen változásokat kell lefolytatnom magamban. Ez mindig egy megalázó tapasztalat. Néhány ezzel kapcsolatos információ szorosan visszatükrözi mindazt, amit Kaaree is elmondott nekem az elmúlt hónapokban. Általában, amikor a beszélgetéseinkben ezt a tárgykört érintjük, a beszélgetés hamarosan véget ér.

 

A GÖMBÖK "SEGÍTSÉGÜL FOGNAK SZOLGÁLNI A KÖZELI JÖVŐBEN"

 

Még mindig kíváncsi voltam azokra a fémgömbökre, amiket a megérkezésemkor láttam. Mivel a korábbi találkozásaink hirtelen fejeződtek be, biztos akartam lenni, hogy ezúttal kérdezhetek majd mindarról, amit láttam. Mint általában, ezúttal is szinte fel sem kellett tennem a kérdést. Tear-Eir azt kommunikálta, hogy a "Konföderáció más tagjai most bejönnek ebbe rendszerbe, hogy a közeli jövőben segítségünkre legyenek." A Gaia Tv-nél zajló legutóbbi forgatáson David beszélt erről velem és azt találgatta, hogy ezeket a gömböket talán arra használják majd, hogy segítsenek bizonyos más csoportoknak elköltözni innen más világokba. Erről szól az Egység Törvénye 10. ülésének 6. kérdése:

 

10.6 ... amikor egy ciklusváltás történik, akkor azok, akiknek ismételniük kell, találnak egy erre az ismétlésre alkalmas planetáris szférát.

 

Ugyancsak hosszan tárgyalja a könyv a korábbi üléseken, hogy a Marson és a "felrobbant bolygón", a Maldek-en fejlődött embereket az "Őrzők" hogyan szállították át a Földre. Az átszállítás módját soha nem magyarázták meg, de úgy tűnik, hogy ezek a hatalmas gömbök elég nagy méretűek és megvan a képességük, hogy elszállásoljanak és elszállítsanak több milliónyi embert, ha szükséges. David több bennfentes beszámolóját és az erre vonatkozó bizonyítékokat osztott meg - "The Ascension Mysteries/A felemelkedés misztériumai" című új könyvében - arról, hogy a Földünk holdja is ilyesfajta eszközként szolgált. Ekkor újra felkapott egy kék gömb és visszavitt a hálószobámba. Visszamásztam az ágyamba és pár órán keresztül a mennyezetet bámultam, próbáltam feldolgozni az átélteket. Nem számít, hogy hány alkalommal vitt már fel a kék gömb, utána az élmény feldolgozása és integrációja mindig ugyanolyan módon történik.

 

TALÁLKOZÁS A "SZÁMŰZÖTTEKKEL"

 

Az elmúlt néhány hétben párszor kommunikáltam Kaaree-vel, leginkább az "építménynek" nevezett éteri környezetben. Ez egy olyan terület, amelyben minden csupa fehér és csak annyi látszik, hogy ő és én beszélgetünk egymással. Volt némi változás abban, ahogy kommunikált velem és ahogy rám tekintett, miután megosztottam vele, hogy amíg Long Beach-en nyaraltam a családommal, találkoztam valakivel. Korábban már figyelmeztetett arra, hogy elképzelhető, hogy kapcsolatba fog lépni velem egy csoport, akiket "Száműzötteknek" neveznek. Kaaree elmondta nekem, hogy évezredekkel ezelőtt bizonyos csoportokat kilakoltattak egyes belső földi civilizációkból, mert olyan módon avatkoztak be az emberek ügyeibe, ami nem volt szokásos illetve nem volt elfogadható ezen csoportok számára. Ezek a korábban a belső földön élő lakók "száműzöttekké" váltak és most itt élnek közöttünk a felszínen. Keverednek velünk, amennyire csak lehetséges, és arra törekednek, hogy az emberi civilizációk hatalmi pozícióiba kerüljenek és enklávékban élnek mindenfelé a bolygón. Július utolsó hetében találkoztam az egyik ilyen száműzöttel, egy hotelszobában, amíg a családom aludt. Amikor beszéltem erről az eseményről Kaaree-nak, gondterheltnek látszott és úgy tűnt, hogy a korábbinál sokkal alaposabb megfigyelésnek vetett alá.

 

A TISZTÍTÓ CEREMÓNIA

 

Ezt követően, Szeptember harmadik hetében, hirtelen ugyanabba a belső földi templomkomplexumba szállítottak, ahol először találkoztam Kaaree-val. Megint csak át kellett esnem azon a kínos tisztító ceremónián, amin le kellett vennem az összes ruhámat és bele kellett bújjak abba a fehér köntösbe, amit hoztak nekem. Nem kaptam privát szobát és arra számítottam, hogy ott helyben kell levetkőznöm. Ezután átvittek egy olyan szobába, amelyben csak egy emelvényszerű ágy vagy ravatal volt. Úgy tűnt, hogy ugyanabból az anyagból lett kivájva, mint a fal és a padló. Meglepetésemre Kaaree arról informált engem, hogy amíg a száműzöttek közé tartozó nő "kapcsolatba lépett" velem a Long Bech-i hotelszobában, sikerült magamra szednem egy rámtapasztott entitást. Kaaree azt mondta, hogy most el fogja távolítani ezt az entitást és kérte, hogy feküdjek rá erre a ravatalszerű ágyra. Aztán odament a falhoz és előhúzott egy nagy, fallikusnak kinéző henger alakú tárgyat. Az egész helyzet emlékeztetett arra, amikor az első találkozásunk alkalmával nekiállt előkészíteni Ízisz elixírjét. Hozzádörzsölte a kezét a kristályhoz, és elkezdett egy olyan hangot generálni, mint amit egy üvegpohár ad ki, ha a tetejét dörzsölöd. Ahogy egyre közelebb és közelebb hozta felém, a kiáramló hang egyre erősebb lett.

 

AZ ENTITÁS ELENGEDÉSE

 

Elkezdte lassan lengetni ezt a kristályt a testem felett a fejemtől egészen a lábujjamig, aztán a lágyékom és a mellkasom tájékára összpontosított. A kristályból jövő hang egyre magasabb és magasabb lett. Hirtelen megláttam, ahogy az entitás elhagyja a testemet a mellkasomon, a fejemen és a lágyékomon keresztül. Csakúgy, mint a legutóbbi alkalommal, amikor ilyen entitást kellett kilakoltatni belőlem, ezúttal is tucatnyi sötét kinézetű árnyképet láttam, főként fejeket és vállakat, amik felfelé és tőlem eltávolodva menekültek.

5_entities_leaving_corey_s_body.jpgMár korábban is távolítottak el belőlem ilyen entitásokat és meglepődtem azon, hogy újra "megfertőződtem". Egy kicsit zavarban voltam attól, hogy Kaaree miért nem távolította el őket belőlem a korábbi találkozásainkkor. Amikor megkérdeztem őt erről, azt állította, hogy akkoriban az entitás még nem érte el az egyik energiavortexemet. Kértem, hogy magyarázza meg ezt. Azt mondta, hogy a beavatkozás előtt az entitásnak először le kell rögzülnie, ezután pedig az energiavortexet addig kell stimulálni az Anshar technológiájával, amíg a kristály frekvenciája kivezeti az entitást a testemből. Ez bezárja azt a portált, amit az entitás arra használhat, hogy újra rám tapadjon. Egy újabb felvillanó fehér fényt láttam, és visszakerültem az ágyamba. Nagyon mérges és felzaklatott voltam, amiért át kellett esnem ezen a procedúrán, tudva, hogy a "Száműzöttek" szándékosan fertőztek meg, hogy ezzel próbáljanak információt szerezni az Anshar-ról.

 

PÉNZÜGYI ÉS GEOPOLITIKAI HELYZETJELENTÉS

 

Az ezt követő néhány hétben a kék gömb egész sor találkozóra vitt el Raw-Tear-Eir-rel, Gonzales-szel és Micca-val. Abban az időben olyan elfoglalt volta, hogy nem dokumentáltam ezeket a találkozókat és visszanézve, minden összemosódik. A találkozók számának ezen megnövekedése, továbbá az azon elhangzottak sürgőssége, jelként szolgált arra, hogy az események hamarosan eszkalálódnak egy olyan pontig, amikor az egész világ számára láthatóvá válnak. Abból, amit én hallottam a Földi Szövetség és a Titkos Földi Szindikátusok közt lezajlott legutóbbi megbeszélésekről, abból úgy tűnt, hogy sok minden elkezdődik a pénzügyi és geopolitikai frontokon. Sokkal több változásra és meglepetésre számíthatunk annál, mint amit eddig láttunk.

 

A KÉK GÖMB LÁTOGATÁSA SEDONÁBAN

 

A találkozók egyikére akkor került sor, amíg az Arizona államban lévő Sedona-ban tartózkodtam, egy öt napos kurzuson, amin nyers vegán ételek elkészítését sajátítottuk el. A feleségemet és engem egy barátom látott vendégül. Egy kék gömb érkezett a szobámba, ahogy normál esetben szokott és felvitt abba a nagy kék gömbbe, ahol megláttam Raw-Tear-Eir-t és mellette két másik alakot. Különösen ritka, hogy utazás közben vegyenek fel. Számítottam rá, hogy amíg a Shasta-hegynél tartott konferencián vendégeskedem, kapok valamiféle kommunikációt belső földi csoportoktól, de végül nem került sor semmi ilyesmire.

(Szerk – Corey nemrég indított egy videoblog-ot a youtube-on és az augusztusi Shasta-hegy-i konferenciáról – amelyen Corey első önálló nyilvános előadását tartotta meg - készített egy videóösszeállítást, ami itt látható:

Kinéztem a kék gömbből és ugyanazt a kozmikus jelenetet láttam, mint amit korábban leírtam. A kék gömb most még átlátszóbbnak tűnt és a hozzánk legközelebb eső gömb felszínén a hullámzás most még vadabbnak látszott. Láthattam a Nap körüli elektromos koronát, ami statikus elektromos villámcsapásokra emlékeztetett, ami vízesésszerűen hullik a gömbök felszínére. Észrevettem ugyanazt a kilenc fémgömböt a távolban, úgy tűnt, hogy nem sokat mozdultak el, mióta legutóbb láttam őket.

 

MANIPULÁLT SZEMÉLYEK, AKIK ELTORZÍTJÁK AZ ÜZENETET

 

Lenéztem és megláttam, hogy Tear-Eir, Micca nagykövet és Gonzales ott állnak mellettem. Tear-Eir néhány méterrel közelebb volt hozzám és a szokásos módon köszöntött. Amikor kommunikálni kezdtünk, kissé meglepődtem a beszélgetés témáján. A kommunikáció tartalma általában személyes jellegű, vagy olyan információkat tartalmaz, amikről már írtam a korábbi helyzetjelentésekben. Ezúttal a kommunikáció viszont arról szólt, hogy megnövekedett azon embereknek a száma, akik különböző állításokat tesznek a Kék Aviánok eredetéről és tetteiről. Nem találom ezt a témát annyira jelentősnek, annak ellenére, hogy én is észrevettem, hogy az interneten megnövekedett a száma az ilyen típusú információknak. Tear-Eir elmondta, hogy bizonyos embereket manipulálnak arra, hogy "felvizezzék" a Kék Avian-ok üzenetét. Ezek az emberek többségében nem rosszindulatúak, és nem találnak semmi rosszat abban, amit tesznek. Ők csak egyszerűen úgy érzik, hogy mások egy mitikus fantáziavilágban élnek és nem látnak semmi problémát abban, hogy ők is ugyanezt tegyék. Néhányan ezen emberek közül egyszerűen csak megpróbálják a Kék Aviánoktól érkező új információt bepasszítani a régi paradigmába illetve hitrendszerbe. Arról informáltak, hogy olyan szeretetteljes módon kell szembenéznem ezzel a kérdéssel, amennyire csak lehet.

 

HATALMAS HITELTELENÍTÉSI KAMPÁNY A LÁTHATÁRON

 

A jelentősége annak, hogy megtegyem ezt a lépést, nem vált számomra teljesen nyilvánvalóvá egészen addig, amíg néhány alkalommal találkoztam Gonzales-szel. Ezt követően jöttem rá annak a közelgő kampánynak a méreteire, amellyel megpróbálnak majd hitelteleníteni mindenkit, aki a titkos űrprogramokról szóló információk felfedésében vesz részt. Írtam erről egy kisebb cikket az ezt követő napon, ami elég nagy feltűnést keltett azok körében, akik követik ezeket az információkat. Ezt követően Tear-Eir befejezte a beszélgetést, és ekkor észrevettem, hogy Gonzales néhány lépéssel közelebb jött mindkettőnkhöz. Gonzales hatalmas mosollyal az arcán és szívélyes kézfogással köszöntött. El kell ismernem, hogy még hozzá kell szoknom ehhez az új Gonzaleshez. Az egyik részem még mindig azt várja, hogy amikor találkozunk, a régi Gonzales köszönt majd.

 

VALÓSÁGOS TÚLTENGÉS VAN PONTATLAN INFORMÁCIÓKAT KÖZLŐ ÁLLÍTÓLAGOS BENNFENTESEKBŐL

 

Gonzales arckifejezése hirtelen komolyra váltott és azt mondta, hogy néhány dolgot meg kell beszélnie velem. Ő is elmondta nekem, hogy folyamatban van egy művelet, amivel megpróbálják majd felhígítani az eddig nyilvánosságra hozott információkat, továbbá személyesen engem megpróbálnak hitelteleníteni azzal, hogy az internetet elárasztják a titkos űrprogramokban szolgált hamis bennfentesek beszámolóival. Többször kaptunk megkereséseket olyanoktól, akik azt állították magukról, hogy hasonló mélységű bennfentes információkkal rendelkeznek. Mindezidáig azonban - a klasszikus neveken kívül, mint amilyen Pete Peterson, Bob Dean, William Tompkins és Clifford Stone őrmester - egyikük sem ment át a hitelesség legalapvetőbb tesztjén sem.

 

A CABAL AZT AKARJA, HOGY A "SZUPERKATONA" PROGRAM LEGYEN A FŐ TÉMA A TITKOS ŰRPROGRAMOKKAL KAPCSOLATBAN

 

Ezeket a hamis információkat szolgáltató állítólagos bennfenteseket úgy kezeltük eddig, hogy amennyire csak lehetett, nem emlegettük őket. Gonzales azt mondta, hogy ez már régebb óta tart, és ennek a csoportnak az volt a célja, hogy amikor a titkos űrprogramok szóba kerülnek, a "szuperkatona"-program legyen a fő téma. Ismerősen csengett, amit mondott, mivelhogy magam is láttam, mi történt, miután számos "szuperkatona"-élményt átélő személy felfedte információit a nagyközönség előtt. Miután néhányan előálltak, mások is elkezdték az állítani, hogy ők is szuperkatonák és elkezdtek csoportokat alakítani, ahol megoszthatták a "történetüket". A céljuk nem csak az, hogy felhígítsák az egyre növekvő számú legitim szuperkatonák információit, hanem az, hogy hiteltelenítsék a témát azzal, hogy bizarr állításokat tesznek és olyan magatartást tanúsítanak, amely ahhoz vezet, hogy a kutatók inkább elfordulnak az egész témától. Azok az emberek, akiket azzal manipuláltak, hogy részt vettek ilyen műveletekben, nagyrészt nincsenek tisztában azzal, hogy ilyen módon használják fel őket. Gonzales azt mondta, hogy egyre több ilyen eset várható a titkos űrprogramok tárgykörében, és hogy nekem meg kell próbálnom enyhítenem a károkat, amennyire csak lehetséges. Miután a titkos űrprogram kiszivárogtatók témáját befejeztük, azon csoportok köréről és céljairól beszélgettünk, akik megpróbálják hitelteleníteni a titkos űrprogramok kiszivárogtatóit.

 

Folyt. Köv.