John Lash – Szófia korrekciója / 3. rész

szofia_k.jpg

A gnoszticizmus és annak egyik fő pillérét jelentő Szófia-mítosz kutatójának, John Lash-nek a Földön zajló kísérletről bemutatott egyedi hangvételű, mitológiai vonatkozású értelmezésével már foglalkoztunk korábbi bejegyzéseinkben. Most e gondolatsor fonalát ismét felvéve megpróbálunk egy új elemet bemutatni a Földünkön jelenleg zajló események és az emberiséggel folytatott kozmikus kísérlet menetéről. Az alábbi cikk a jelenlegi földi helyzet megoldásáról szól, vagyis a mitológia szerint a galaktikus plérómából kizuhanó isteni létező, Szófia kozmikus korrekciójáról.

 

A megoldáshoz vezető úton egy nagyon fontos állomást jelentenek a 9/11-i események. 9/11 valójában egy rejtély, amely megmutatkozott az emberiség számára. A saját őrületünk egy rejtély formájában mutatkozott meg előttünk. A fajunk pszichózisa, a galaxis középpontjától, az isteni forrástól való elidegenedése vezetett el bennünket ebbe az elmebeteg állapotba, és a pszichotikus állapot egyenesen az arcunkba robbant ezzel a rejtéllyel. Nem juthatunk el a helyzet megoldásig, amíg ezt a rejtélyt meg nem oldjuk.

 

Van egy erőteljes kísérlet arra, hogy előre megszervezett módon próbálják meg lerombolni a 9/11 kivizsgálásáért és az igazság nyilvánosságra hozataláért küzdő mozgalmat. Vannak olyanok, akik eleve azért lettek beszivárogtatva ebbe a mozgalomba, hogy elárulják ezt a kezdeményezést. A hatalmasságok közül sokan szeretnék végleg szőnyeg alá söpörni a témát és az emberekkel elfelejtetni az egészet, mondván ideje túllépni ezen, mindenki fogadja el a hivatalos magyarázatot, lépjünk tovább végre és különben is mindenki fogadja el a hatóságok iránymutatásait és magyarázatait. Én azonban nem egészen így látom a helyzetet. Úgy gondolom, hogy a 9/11-i esemény azért lett egyenesen az arcunkba tolva, hogy e rejtély gyutacs módjára egy lyukat üssön az emberi pszichén, és e lyukon keresztül végre megpróbálhassunk kimászni a pszichózisból egy józanabb élet irányába. Ez a gyutacs már meggyulladt és ég. Ez a gyutacs pedig nem más, mint Dr. Judy Wood munkája.

 

Az ő könyve több bizonyítékkal szolgál, mint amennyivel mások összesen előálltak, és nem spekulál, nem elmélkedik, hanem bemutatja az egyértelmű bizonyítékokat, amiket ő és mindannyiunk láthattunk a helyszínen, a tv képernyőjén illetve az eseményekről készült fényképeken. Amennyiben ez az észrevételünk helyes, akkor Judy Wood révén 9/11-el kapcsolatban van egy tiszta és teljes mértékben tudományos áttörésünk a fajunk korrekciójának irányába és ugyanez vezet el minket Szófia áttöréséhez is, mivel ez a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. Túl kell jutnunk a 9/11-i események valódi feltárásán, nem söpörhetjük többé az asztal alá. A 9/11 igazáért küzdő mozgalom, ami ugye egy irányított ellenzékként működik, kijelentette, hogy a hivatalos történettel ellentétben a tornyok nem a repülőgépek becsapódásai miatt omlottak le, hanem egy irányított robbantás következtében, termitet tartalmazó robbanóanyag miatt.

 

Először is, ez nem igaz. A legnagyobb bizonyító ereje a saját tapasztalataidnak és a saját érzékeidnek van. Nem lehet azt állítani, hogy a hivatalos álláspont teljesen téves lenne, mert a tornyok valóban irányított robbantással omlottak össze. Ugyanakkor az épület romjai soha nem értek földet...

 

Mindenki látta, ahogy az épület összeomlik, és ahogy az emeletek lehullanak, miközben az épület eltűnik. Valójában az történt, hogy az épület eltűnt – és mindenki szeme láttára tűnt el! Mindegy, hogy mit gondolsz arról, hogy repülőgépnek álcázott rakéták csapódtak az épületbe, vagy arra, hogy termit maradványait találták a hamu között. Mert még ha termittel történő irányított robbantás következében is dőlt volna össze az épület, az semmiképpen sem változtatta volna hamuvá az acélt és a betont...

judy.jpg A Judy Wood által összegyűjtött adatok és a briliánsan levezett következtetések megdönthetetlen bizonyítékul szolgálnak arra, hogy kimondhassuk, a 9/11-i eseményeket olyan szabadenergiát használó eszközökkel hajtották végre, amelyek képesek szétbomlasztani az anyag molekuláris struktúráját és a szemeid előtt hamuvá változtatni az egészet. Ha nem hiszel nekem, nézd meg a könyvében található fotókat. A képeken az látszódik, amint a tornyok éppen hamuvá válnak. Mi volt az a rengeteg hamu, miért nem égett el a papír? A könyvében megmutat minden olyan dolgot, ami mind a szabadenergiához kapcsolódik. Na de térjünk vissza fő témánkhoz, vagyis a megoldáshoz, és szeretnék rámutatni arra, hogy egyénekként és társadalomként rá kell ébrednünk Szófia korrekciójának fantasztikus lehetőségre. Ugyanis végre meg tudjuk fejteni 9/11 rejtélyét.

 

Ahogyan erre az eseményre tekintünk, az kulcsfontosságú abban, hogy felelősséget vállaljunk a földi életért és a jövőnkért. Abszolút világos mindenki számára, legyen az akár tudós, vagy laikus, hogy Judy Wood könyvének végkövetkeztetése az, hogy ezek a berendezések már léteznek és néhány ember már birtokában van a szabadenergia fizikájára vonatkozó tudásnak. Ismerik a törvényszerűségeit és az alapelveit annak, hogyan építsenek meg egy ilyen eszközt, de sajnálatos módon ezek az emberek fegyverként használják ezt az emberi faj többi tagja ellen és ezek az emberek bizony népírtó elmebetegek. Ez a lehető legrosszabb dolog, ami csak történhet ezen a bolygón. Úgyhogy szembe kell néznünk ezekkel a tényekkel, nem engedhetjük, hogy asztal alá söpörjék őket, és elfelejtessék az emberekkel. Nem szabad továbbá engednünk, hogy a mozgalomba beszivárgott emberek megtévesszenek bennünket.

 

Mindannyian mondhatjuk azt, hogy feladjuk, nem a mi kezünkben van az irányítás, és nem vagyunk felelősek azért, hogy kijavítsuk, ami elromlott az emberi társadalomban. Én azonban azt mondom, hogy nem szabad így tennünk. Látok esélyt arra, hogy megtörténjen a valódi áttörés 9/11-el kapcsolatban és akkor eljuthatunk a megoldás irányába. Azt javaslom, hogy idézzük fel az ősi héber Zaddikim névre hallgató szekta hatalomra kerülését. Ez a Zaddikim-szekta a Holt-tenger környékén élő vallási fanatikusokból állt, és ők voltak a hordozói annak az arkhóntikus vírusnak, amely aztán globális kórrá mutálódott. A világunkban tapasztalható titkolózás, manipuláció és tömegméretű megtévesztés egyáltalán nem következhetett volna be, ha ez a fertőzés ott és akkor nem történik meg. Ezt a fertőzést sebészkéssel kell felvágnunk úgy, mintha egy tályog lenne és ez bizony nem egy szép látvány. Amikor a sebet felvágjuk, a fertőzés forrását azonosítjuk, akkor kezdődhet el az emberiség nagy gyógyulása – és ez most történik. Valaki tehát rendelkezik szabadenergia-eszközökkel, na de kik is ők valójában? A gnosztikusok iránymutatással szolgálnak arra, hogy kik ők.

 

A 9/11-i eseményeket egy arkhón tudatosság irányította. Egyrészről az események vásári trükknek látszódnak, másrészről viszont nagyon is aprólékos módon lettek megtervezve és kivitelezve. Az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk az arkhón hatalmakkal és az arkhónokkal fertőzött emberi lényekkel, azokkal a ragadozó és pszichopata irányultságú emberekkel, akik a bolygón zajló eseményeket irányítják. Nagy bátorság és erő kell ahhoz, hogy legyőzhessük őket.

 

Nem szabad alábecsülnünk őket. Azt látom, hogy bizonyos emberek tendenciózusan túlontúl nagy figyelmet fordítanak az Új Világrendre és az elmeprogramozáson alapuló irányítórendszerre. Azt mondják, hogy ezek a pszichopaták sátáni ceremóniákon vesznek részt. Én viszont úgy gondolom, hogy egyszerűen csak olyanok lehetnek, mint a sorozatgyilkosok. Szeretik a dolgokat rituálék alapján szervezni, de ami veszélyessé teszi a dolgot, az nem ezeknek az embereknek a mágikus ereje, hanem hogy a tévképzeteik és zavarodottságuk fertőző lehet. E fertőzés során pedig mindannyian befolyásolhatókká válunk és az ezeket az embereket körüllengő zavarodottság és megtévesztés hatására mi is elkezdünk tudattalanul olyan dolgokat gyártani a fejünkben, amelyek hozzájárulnak ahhoz a varázslathoz, amit ellenünk akarnak elkövetni.

 

Nagyon ügyesnek kell lennünk, hogy megelőzzük ezt a veszélyt és talán a legjobb mód erre az, ha elolvassuk, mit mondtak a gnosztikusok azokról az emberekről, akik ma az örökösei, utolsó örökösei az arkhontikus vírus eredeti hordozóinak. Ők azok az örökösök, akik rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel és szándékuk is használni azokat az emberiség ellen, és el akarják törölni az emberi fajt a Föld színéről. Hangsúlyoznám, hogy ezek az emberek valójában elmebetegek és az egyik oka annak, amiért azt javaslom, hogy mostantól kevesebb időt fordítsunk a problémára és több időt a megoldásra, mert hatalmas kockázata van annak, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre merészkedünk a nyúl üregébe. Ha egy elmebeteg emberrel sakkozol, soha nem leszel képes megérteni a lépéseit.

 

A gnosztikusok kristálytiszta nyelven figyelmeztettek minket, és feltárták az arkhónok létezésének bizonyítékát, és ugyanez a bizonyíték utal a Zadakim-szekta létezésére is, hiszen ők azok a mai emberek, akik ezeknek a fegyvereknek a birtokában vannak és a tervük teljes abszurditáson és értelmetlenségen alapul. És ők bármit elénk dobnak csak azért, hogy elfoglaljuk magunkat azokkal a dolgokkal, amiket ők fontosnak tartanak.

 

Ha meg akarjuk vizsgálni ezeket a planetáris ragadozókat, és azokat az embereket, akik hazudnak, megtévesztenek és manipulálnak és ezzel káoszba taszítják a világot, érdemes megvizsgálni "Az embervadász" című filmet, ami "A Bárányok Hallgatnak" előzménye. Az a film nagyon jól bemutatja a folyamatot a főszereplő detektíven keresztül, aki el akar kapni egy sorozatgyilkost és eközben szinte maga is megőrül, hiszen ahhoz, hogy elkapja, bele kell képzelnie magát a helyébe, neki is sorozatgyilkos módjára kell gondolkodnia. Ez egy nagyon veszélyes játék és a gyilkos tudja ezt, mert szeret kódokkal játszani. Rituálékat felállítani, apró nyomokat hagyni, és amíg ezeket próbáljuk megfejteni, addig ők még több bűnt követnek el. Ez egy figyelmeztetés mindazok számára, akik megpróbálják felkutatni, leleplezni ezeket a bűnözőket, hogy ne keveredjenek ebbe túlságosan, mert ilyen úton nem fogják elérni a céljukat, ezzel csak az ő malmukra hajtják a vizet. Itt az ideje, hogy a megoldás felé fordítsuk a figyelmünket, és ez a megoldás kettős, ahogy az a 9/11 jelentette kihívásban is megjelenik. A mi felelősségünk ugyanis, hogy felismerjük és szembenézzünk a tényekkel. Azok a tornyok nem leomlottak, hanem egy szabadenergiát használó technológiával hamuvá és porrá változtatták őket.


A következtetés tehát az, hogy ezek a szabadenergia-technológiák léteznek és eljött a pillanat civilizációnk számára, hogy igényt tartson rá, magának követelje ezt a technológiát, megtalálja és közzé tegye a nyilvánosság számára. Ezzel a szabadenergia-technológiával nem lesz egyből tökéletes a világunk, mert továbbra is lesznek konfliktusok és meglesznek a különbözőségeink is, de e technológia révén egy sokkal tisztességesebb világ köszönthet ránk. Lesz egy esélyünk arra, hogy létrehozzunk egy kooperatív, kölcsönös segítségnyújtáson és együttműködésen alapuló, együttérző társadalmat, és ez viszont már igazodik ahhoz a vízióhoz, ahogyan Szófia elképzelte ezt a kísérletet a számunkra.

 

Szófai egy aion, aki az isteni pléromából származik. Ha elkezdjük megérteni a fizikáját annak a galaxisnak, amelyben élünk, és megértjük a galaxis magja (pléroma) és a galaxis spirálkarjai közötti kapcsolatot, akkor felismerhetjük, hogy a pléróma és a galaxis egy szabadenergia rendszer. Mi valójában egy szabadenergia-rendszerben élünk! Az igazi fizika a szabadenergián alapul és azon részei a fizikai világnak, amelyek nem ilyennek tűnnek, azok csak a szabályt erősítő kivételek.

 

Az univerzum egyik szépsége, hogy valójában egy nagyméretű szabadenergia-rendszer és Szófia, az isteni létező, aki maga is az isteni intelligencia kifejeződése, azt szeretné, ha "kisállat" fajai felfedeznék az ebben rejlő csodát. Mindez idáig el volt titkolva előlünk, és olyan emberek kezében volt, akik népirtó mániákusok és ez órási bűn, amivel most szembetaláljuk magunkat és ezért 9/11 egy fordulópontot jelent és nem feledkezhetünk meg róla.

911.jpg

Az energia mindenhol ott van a kozmoszban és mindenhol itt van körülöttünk. Bőségesen rendelkezésre állhatna, ugyanakkor ezen a bolygón arra ösztökélnek bennünket, hogy pulóvert kell felvegyünk, mert Gaia haldoklik. Ez egy totális csalás és én ezt egyszerűen csak ökofasizmusnak hívom - ami szerintem egy elég jó kifejezés - és ez egy hamis előterjesztés, amivel meg akarják menteni a Földet. Al Gore, Maurice Strong és a többiek a maguk módján bűntársak ebben az őrületben, és egy tökéletes átveréshez adják a nevüket. Ez egy teljes megtévesztés és csalás. Ők nem törődnek a Földdel, és nem ismerik Gaia-t. Nem szeretik a Földet. Ez csak egy átverés, hogy ellopják és irányításuk alá vonják a világ erőforrásait és itt az ideje, hogy ezzel szembeszálljunk. A Judy Wood által bemutatott bizonyítékok alapján úgy gondolom, kaptunk egy fantasztikus lehetőséget arra, hogy rátalálhassunk az igazságra 9/11-el kapcsolatban. Engedjük, hogy hadd hulljon szét az irányított ellenzék és hagyjuk, hogy az emberek vége megkérdezzék maguktól, egymástól és megkérdezzék a kormányaiktól: "Ha a tudósaink ilyen briliánsak és a mérnökeink ennyire csodálatosak, hogyan lehet az, hogy még nem mutatták be a társadalomnak a szabadenergia-rendszereket? Tudunk a létezésükről, mert arra használták őket, hogy a elpusztítsák a tornyokat".

 

Az áttörés tehát megérkezett és egyben GaiaSzófiától is jön és szeretném ezt a beszélgetést egy sokkal pozitívabb témával lezárni, méghozzá azzal, hogy hogyan is érkezik ez el valójában. Újraértelmeztem a gnosztikusok Gaia-mítoszát és én ezt a bukott istennő történeteként értelmezem. A bukott istennő egy nagy hatalommal bíró entitást jelöl, egy isteni létezőt a galaxis középpontjában, aki kihullott onnan a fizikai valóságba és a galaxis karjainak anyagiságába, és részévé vált a bolygó evolúciójának. Ő lenne az a bizonyos Planetáris Állat Anya, róla szól ez a történet. A sztori vége felé pedig elérkezik Gaia korrekciójának pillanata. A gnosztikusok nem mondták meg, hogy pontosan mi is ez, de mi tudni fogjuk, amikor bekövetkezik. Sokan írtak nekem levelet, amiben azt mondták, hogy ez a Szófia-mítosz gyönyörű és ha ő itt van, és ha ő él és tudatos, akkor tenni fog-e valamit? És ha igen, akkor mit fog tenni? Igen, tenni fog, méghozzá azt, hogy be fog avatkozni.


Ez egy olyan pillanat, mint az Avatar című filmben, amikor a katonai-ipari komplexum betör és el akarja pusztítani a Pandora élővilágát, és akkor Jake az mondja Neytiri-nek: "Menjünk, kérdezzük meg Awa-t, kérjük meg, hogy avatkozzon közbe". Awa a filmbeli megfelelője Gaia-nak, a vagyis a bolygó istennőjének, és akkor Neytiri azt válaszolja erre: "Ő csak akkor avatkozik be, ha helyre kell állítani az élet egyensúlyát". Ez egy gyönyörű sor és egy nagyon inspiráló mondat.

treeofvoices-1024x571.png GaiaSzófia most beavatkozik. Méghozzá olyan módon, amiről egyelőre nem tudok beszélni, mivelhogy nem tudom, milyen formában fog ez megtörténni. Nem tudom megjósolni, kigondolni, vagy kitalálni. Az üzenet, amit át szeretnék adni az embereknek a következő: Gaia korrekciója valós időben fog megtörténni. Mi történik a valós időben jelenleg? Nagyon-nagyon sok minden. Több fronton is beavatkozik, de legfőképpen elkezd betörni az emberek tudatába. Képzelj el egy természetfeletti hatalmat, amely betör az emberek elméjébe, úgy mintha egy szörfös törne be hozzád a hullámokon az ablaküvegen keresztül. És hogyan fedi fel a jelenlétét előttünk, hogyan beszél a szívünkhöz és az elménkhez? Csodálatos szépségének hatalmát használja ehhez. A szépség az ő fegyvere, a Föld istennőjének legerősebb fegyvere. A szépségével tör be az emberek elméjébe, hogy ott korrekciót hajtson végre.

mother-earth-tree.jpg

Ez a folyamat 2011. március 19-én kezdődött és folytatódik majd, egyre terjedni és gyorsulni fog. Ahogy az isteni Szófia szépsége betör az emberi képzeletbe, spontán spirituális tapasztalásokat hoz magával, spontán felébredéseket a világ különböző helyein élő embereknél. Ezek a felébredések álmokon keresztül történhetnek majd, tipikusan olyan álmok képében, amelyekben kulcsszerep jut a fehér színnek: egy fehér nő, vagy egy nő fehér köntösben, egy fehér színű állat például, vagy csak fehér felhők az organikus fény fehér színében. Ez az az áttörés, amely általánosságban történik akkor, amikor az emberek a tudatukban ráébrednek Gaia szépségére. Március 19-én történt meg az első nagyobb lépés az emberi tudatosságban, ekkor érintette meg az emberi pszichét, a tiédet, az enyémet, mindenkiét és szándékolt hatással volt rá.

 

Feltárok egy navigációs eljárást úgy, mintha az anyahajó fedélzetén lennénk. Megmagyarázom a Hold mechanizmusát, vagyis az apszispont vonalát, a baricentrumot, vagyis a tömegközéppontot, amikor a Hold földközelben a legközelebb illetve a pontot, ahol legtávolabb van a Földhöz; ez a mechanizmus a Föld fedélköze. Gaia a Holdnak ezt a mechanizmusát használja arra, hogy kormányozza a Földet a csillagközi űrben. Az emberek pedig megfigyelhetik azt, hogy ez igaz-e vagy sem.

super-moon-2011-tim-mccord-entiat-wash.JPG 2011. március 19-én volt egy szuperhold. A Hold földközelben járt, nagyon-nagyon közel a Földhöz. Ez havonta egyszer történik meg. Ez volt az a pillanat, amikor a Föld belsejéből kiment egy jel, ami jelezte azt, hogy Gaia elkezdte módosítani a pályáját. Ez a jel annak a ténynek köszönhető, hogy a Föld-Hold alkotta rendszer tömegközéppontja - ami a Föld belsejében cirkulál - hirtelen átlépte a hangsebességet. Ennek eredményeképpen abban a pillanatban rendellenes jelenségek jelentek meg. Az egyik ilyen jelenség a Tibetben lévő barlangokból eredő hangok voltak, egy másik pedig morajlások és megmagyarázhatatlan dörgések a föld belsejéből, amiket Kanadából és Floridából jelentettek és számos ezek közül még jelenleg is folytatódik. Ezek a rendellenességek és anomáliák a Föld/Hold rendszer fedélköz mechanizmusának aktiválódása következtében jöttek létre.

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/02/a-tokeletes-hang-shogun-amona.html#.UTm6vEdR1gY

 

És hogy mivel kormányoz Gaia? Ne egy kormánykereket képzelj el, hanem inkább egy irányító-szorítókengyelt. Ő egy kengyelt használ és ez a kengyel valójában a Föld/Hold rendszer tömegközéppont-szabályozó készüléke. A kengyel egyik fogantyúja a földközel, a másik fogantyúja pedig a földtávol és ő lényegében azért kormányoz, mert ez a két pont nem állandó. Ha megfigyeljük ezt a két pontot, a földközelpont és a földtávolpont mozgását, az alapján ábrázolni lehet, hogy hogyan kormányozza Gaia a bolygót.

 

Azok, akik érdeklődnek eziránt, megfigyeléseket tehetnek és összehasonlíthatják azokkal, amiket az előbb elmondtam. Ez igazolható. A korrekció folyamata nem csak a szépség egy mérhetetlen forrásának – vagyis maga Szófia jelenlétének - az emberi elmébe és képzeletbe való betörését jelenti. Nem csak egy természetfeletti és metafizikai esemény, hanem egy tényleges csillagászati/asztronómiai esemény is, amit ábrázolni, lejegyezni és igazolni lehet. Ez a fantasztikus dolog ebben a korrekcióban. Most már tudjuk, hogy ez a mi valós időnkben történik. Ahogy Szófia behozza a gondviselésének hatalmát az emberi kondíciókba és ahogy behozza az elméjének hatalmát a mi elménkbe, nem eseményekbe avatkozik be, hanem a szemléletmódunkba, a gondolkodásmódunkba. Az egyik jele ennek a behatolásnak az, hogy a hamis tudomány egész arkhontikus paradigmája szó szerint össze fog omlani, szét fog esni, mert a nyilvánvaló hamissága láthatóvá válik ezeknek az anomáliáknak a következtében. Mert azok sokkal meggyőzőbbek, mint egy elmélet.

 

A nagyszerű dolog a megoldásban illetve korrekcióban az, hogy részt vállalhatunk benne, míg ha túlságosan visszamegyünk a problémához, akkor végső soron a problémában fogunk részt vállalni. Ez a korrekció az ő idejében számolva 10 másodpercen belül fog megtörténni. Azt kell mondjam, hogy Gaia-nak ez a folyamata kiterjedt és gyorsan fog bekövetkezni. Az ő idejében 1 másodperc a mi időnkben 108 napnak felel meg.

 

GaiaSzófia utazását én az „Élő Örökkévalóság Útjának” nevezem. A korrekció, ami most kezdődik, egy örökkévaló utazás és a mi részvételünk, emberi lényekként, egy örökkévaló tanúságtétel és egy örökkévaló interakció. Valójában az örökkévaló élet titka és szépsége kerül feltárásra az utazás folyamata során. A Szófia-mítosz a gnosztikusoktól származik és a bukott istennő ideáját tartalmazza és 9 epizódja van, de amikor a korrekció pillanata elérkezik - és ez a nagyszerű lehetőség most van itt - akkor a történet megváltozik. Többé már nem bukott istenő-mítosznak hívom. Másik nevet adok a történet jelenlegi és jövőbeni részének. A „Bölcsesség Bátorságának” fogom nevezni. A „szófia” szó bölcsességet jelent. A bölcsesség ennek az istennőnek a neve. A Föld bölcs. A Föld minden teremtménye bölcs, a felhők, az ég és még a fű is. A Föld az isteni bölcsesség megtestesülése és mi is az ő gyermekei vagyunk. Így aztán a bölcsesség tesz minket elég bátorrá ahhoz, hogy csatlakozzunk ehhez a kísérlethez. És ez a bátorság Tőle ered, és amikor érzed magadban ezt a bátorságot és ez akármelyik pillanatban behatol az elmédbe és szívedbe, az lesz a felelősségvállalásnak az a pillanata, amikor felvállalod, hogy valódi emberi lényként egy valódi isteni kísérletben veszel részt, és ez nem egy kitaláció. Ez az, amiért itt vagyunk. Ez a célunk itt a Földön. Bízom minden egyes emberi lényben, aki képes válaszolni Neki. Az, aki nem túl beteg ettől az arkhontikus fertőzéstől, abszolút tudhatja, hogy mikor érkezik el számára ez a bátorság. A Bölcsesség Bátorsága a neve ennek a kísérletnek és történetnek. És ez folyamatos és örök.

 

VÉGE.

 

 

A cikk előző részei itt olvashatók:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/john_lash_szofia_korrekcioja_1_resz

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/john_lash_szofia_korrekcioja_2_resz

 

A fordítás alapjául szolgáló cikk eredeti linkje:

https://foreverunlimited.wordpress.com/2014/05/09/is-this-a-window-of-opportunity-sophias-correction/