John Lash – Szófia korrekciója / 2. rész

szofia_k.jpg

A gnoszticizmus és annak egyik fő pillérét jelentő Szófia-mítosz kutatójának, John Lash-nek a Földön zajló kísérletről bemutatott egyedi hangvételű, mitológiai vonatkozású értelmezésével már foglalkoztunk korábbi bejegyzéseinkben. Most e gondolatsor fonalát ismét felvéve megpróbálunk egy új elemet bemutatni a Földünkön jelenleg zajló események és az emberiséggel folytatott kozmikus kísérlet menetéről. Az alábbi cikk a jelenlegi földi helyzet megoldásáról szól, vagyis a mitológia szerint a galaktikus plérómából kizuhanó isteni létező, Szófia kozmikus korrekciójáról.

 

Nemrégiben jött ki egy nagyon érdekes cikk: "2011. június 29-én a NASA csillagászai a Hubble űrteleszkóp segítségével valami rendkívülit vettek észre: Úgy tűnik, hogy bolygóméretű objektumok vándorolnak keresztül távoli, gömb alakú csillagklasztereken. A Naprendszerünk többi bolygójától eltérően, ezek az objektumok magányosak. Nincs önálló központi csillaguk. A felfedezés annyira lázba hozta a csillagászokat, hogy azt mondják, további megfigyelések szükségesek ennek megerősítéséhez. Ha ezt a felfedezést igazolni tudják, az megváltoztathatja azt a nézőpontot, ahogyan a csillagászok gondolkodnak a csillagokról, bolygókról és ezek kapcsolatáról. A tudósok szerint csak a Tejút-galaxisban akár 400 milliárd vándorló bolygó is lehet"

http://index.hu/tudomany/2012/11/14/csillagatol_elszakadt_bolygot_talaltak/

 

Amikor először kezdtem el tanítani a Szófia-mítoszt és megosztottam ezt a fantasztikus történetet, felhoztam ezt a felháborító állítást, hogy a Föld egy organikus test, ami be lett zárva egy planetáris rendszerbe. Amikor előjöttem ezzel, csak ráztam a fejemet és azt mondtam magamban: „senki sem fogja ezt elhinni nekem, mert annyira felháborító.” Most pedig a tudomány azt mondja, hogy létezhetnek szabadon lebegő bolygók. Márpedig ha lehetnek szabadon lebegő bolygók a galaxis spirálkarjában, akkor lehetséges az a forgatókönyv is, hogy egy szabadon mozgó bolygót foglyul ejtsenek egy planetáris rendszerben.

 

Ha a gnosztikus látnokoknak igaza van, amit erősen hiszek, mert csoportokban dolgoztak és látnokok, sámánok és a univerzum képzett megfigyelői voltak. Szóval, ha igazuk van, akkor pontosan ez történt a Földdel. Ez az, ahogyan a Naprendszerünk kialakult. A Nag Hammadi-ban talált Fülöp evangéliumában megtalálható egy sor, ami azt mondja: "a világrendszer, amiben élsz, egy hiba, más néven "animoo" vagy anomália következtében jött létre.”

 

Mi ez az anomália? Az anomália az, hogy a Föld egy mélységesen élő, organikus bolygó, ami foglyul lett ejtve egy többé-kevésbé inorganikus rendszerben. Ezt mondhatjuk egyfajta megfigyelésnek. Az a tény, hogy a tudósok képesek voltak meglátni ezeket a figyelemre méltó ködfelhőket és a szabadon lebegő bolygókat, amiatt van, hogy a Föld enyhén elkezd elszakadni és elkezdi a saját útvonalát járni. Amint ez megtörténik, olyan módon kezd mozogni, ami kiveszi őt a Naprendszer paradigmájából. A Naprendszer paradigmája pedig nem más, mint egyfajta kontroll az észlelésünk felett. A Naprendszer és a planetáris gömbök paradigmája egy arkhóntikus mátrix. Ténylegesen nem egy arkhóntikus mátrixban élünk, de foglyaivá válhatunk és ahogy kitörünk ebből a mátrixból, fantasztikus dolgokat fogunk meglátni a kozmikus környezetünkben. Olyan ez, mint egy utazás, ahol hirtelen egy nagy óceánjáró fedélzetén találjuk magunkat, kimászunk a kabinjainkból, félretesszük a magazinjainkat, kikapcsoljuk a iPad-jeinket és felmegyünk a fedélzetre és megnézzük, hogy mit láthatunk onnan. Láthatjuk a szigeteket, amik mellett elmegyünk, és láthatjuk a hajóroncsokat itt-ott. Lényegében tehát egy utazáson vagyunk ezzel az óceánjáróval. Az emberi faj saját helyéről és a Földről alkotott egész észlelése gyorsan és radikálisan változik meg az út során.

 

Mi ugyebár a Tejúton vagyunk. A "Tejút" nevet a spirálkar azon látható részének adtunk, amibe a Naprendszerünk be van ágyazva. A látható része nem a teljes spirálkar, hanem annak csak kb 3 %-a. Képzeljük csak el, mi az, ami még csak nem is látható a spirálkarban, ha csak mindössze 3 %-át vagyunk képesek meglátni szabad szemmel! A tudomány fel fog fedezni bizonyos dolgokat, ahogy Gaia korrigálja azt az útvonalát, amit anyahajóként jár be a csillagközi űrben. Mi, emberek, pedig utasokként ott állunk a fedélzetén, és a személyzet látni fogja ezeket a dolgokat és eközben semmitől sem kell félnünk. Az egész történet nem azokról a bolygókról és üstökösökről szól, amik bele fognak csapódni a Földbe és elpusztítják azt. Hanem a bolygóval tett fantasztikus utazásra való ráébredésről szól.

A gnosztikusok nagyon kifinomult tanítók voltak és nagyon mély megértéssel rendelkeztek a fizikai valóság és a valóság mentális projekciója közötti kapcsolatról. Szellemi tanítók voltak, akik véleményem szerint felülmúlhatatlan szintű furfanggal voltak megáldva. Az egyik dolog, amire rámutattak – és ami a tanításaik bonyolultabb, nehezebben megérthető, bár nagyon értékes részét képezi - hogy mindegyik fizikai rendszer magával hordoz egy mentális paradigmát is. Ha megváltoztatod a struktúrához tartozó mentális paradigmát, megváltoztatod az egész struktúrát.

 

Ahogy a Föld halad majd a saját útján a csillagközi űrben, nem csak csillagászati és geofizikai változások lesznek, hanem mentális és pszichológiai változások is történni fognak a fajunkkal. A legnagyobb változás pedig, ami jelenleg is zajlik, hogy a hamis arkhóntikus mátrix szét fog esni. Szó szerint szét fog hullani. Egyik része ennek a hamis arkhóntikus mátrixnak – aminek számos dimenziója van – az, amit az emberek börtönbolygónak vagy „Mátrix”-nak neveznek. Másik része pedig az, hogy ez a mátrix olyan tudományt hordoz magában, ami őszintén szólva téves. Akár egész napokat is eltölthetsz ennek a kutatásával, és közben láthatod, hogy sokan bebizonyítják, hogy Einstein tévedett és meg is magyarázzák azt, hogy miben. Láthatod, hogy vannak, akik már plazma kozmológiáról és elektromos univerzumról beszélnek, és akik azt mondják, hogy az egész idea, miszerint a gravitáció uralja az univerzumot, teljesen téves. Számos szempontból az elfogadott tudományos paradigmák egyszerűen hibásak és szét fognak esni, mert egy asztronómiai korrekció és vele szimultán módon az emberi elmében is egy hatalmas mértékű korrekció megy végbe. Az egyik csodálatos lehetősége ennek a korrekciónak a szabadenergia-rendszerek áttörése. A küszöbén állunk a szabadenergia-rendszerek áttörésének. Mindössze egyetlen dolog áll útjában ennek és az nagyon gyorsan és nagyon keményen le fog omlani. Nem teszek semmilyen előrejelzést ezzel kapcsolatban. A szabadenergia-rendszerek alkotják az univerzum valódi dinamikáját. Miért ne képezhetné ez ennek a bolygónak is a valódi dinamikáját? Ha Gaia megvalósítaná saját képességét szabadenergia-rendszerként, akkor ki mondaná azt, hogy egy planetáris rendszerben kell léteznie ahhoz, hogy a saját útját járja. Ezt nem tudhatjuk biztosan, de nem zárhatjuk ki ennek a lehetőségét.

 

A tudomány és az olyan uralkodó elméletek, mint a kvantumelmélet, a húrelmélet és relativitáselmélet, ha tényleg a mélyükre ásunk, komplett ökörségek és valóban megnyomorították a képességünket, hogy észrevegyük az univerzum valódi dinamikáját. 150 éve folyik ez. A tudomány és a fizika a 18. században ténylegesen letért az útról és a mai tudomány nem más, mint egy matematikai játék és nem engedi meg, hogy meglássuk illetve interakcióba lépjünk az univerzum valós dinamikájával. De mindez megváltozik, ahogy itt most beszélünk. Az igazi tudomány és az igazi varázslat nem inkompatibilisek egymással. Amikor ezek a hamis paradigmák, mint a kvantumelmélet és a húrelmélet összeomlanak – mivel a bizonyítékok elsöprik majd őket – és amikor megkapjuk az igaz tudományt, akkor ugyancsak az igaz varázslatban találjuk magunkat, és fajként oda akarunk eljutni, mert az isteni kísérlet ezt ajánlja fel nekünk. Felajánlja nekünk, hogy felismerjük a legmagasabb kapacitásunkat a fizikai és természeti törvények szinte varázslat szintjén történő megértése révén. A képzelet hatalmas szerepet fog játszani abban, hogy hogyan érjük el ezt a pontot.

 

Az én megértésem alapján és a Szófia-mítoszban szereplő asztronómiai igazságok és csillagászati tények alapján én így tudom értelmezni a Naprendszerünket. A Föld egy organikus test, valójában egy, a galaktikus központból származó isteni lény élő megtestesülése. Ő, vagyis Szófia (a bölcsesség istennője) megtestesült a Föld bolygóban. Majd aztán ez a bolygó olyan hellyé vált, ahol különböző más fajok is élnek, beleértve egy nagyon különleges fajt, az emberiséget, amelyet ugyancsak ez az istennő teremtett.

 

A mítosz szerint, a pléromában élő Szófiának, mielőtt még megteremtette volna a Földet, már volt egy víziója egy bizonyos kísérletről, amit szeretett volna megvalósítani. Felállította tehát az alapokat ehhez a kísérlethez, méghozzá egy hármas tagozódású, három testben élő rendszer formájában. A gnosztikus szövegekben ezt "trimorphic protennoi" néven emlegetik. Trimorphic azt jelenti, hogy "három testű", a protennoi pedig azt jelenti, hogy "első/eredeti gondolat". Az eredeti gondolata az volt ennek az istennőnek, hogy látta ezt a három testben élő rendszert és az emberi fajt megjelenni ebben a rendszerben, és látta ennek a kísérletnek a kibontakozását és most meg fogjuk nézni, hogy mi is volt valójában ez a kísérlet és milyen feltételek között kell egyáltalán megvalósulnia.

 

A Nap és a Hold szerkezetileg össze vannak kötve, és részét képezik a Gaia-rendszernek. A Gaia szuperorganizmus maga a Föld, de a teljes dinamika valójában egy három testben élő rendszerben jelenik meg. Ez még akkor is így van, ha – jelenlegi tudásunk szerint – a Hold és a Nap nem organikusak, legalábbis abban az értelemben nem, hogy támogatnák az életet. A Nap és a Hold szerves részét képezik az élet támogatásának. Semmilyen szempontból nem rosszindulatúak, vagy idegenek a földi élet szempontjából, hanem támogatják a Gaia szuperorganizmust. A Naprendszerünk többi bolygója, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz viszont az inorganikus égi mechanizmust képviselik – ezt tehát az arkhóntikus része a rendszernek. A Nap, a Hold és a Föld képezik az organikus részét és ez az a hely, ahol a Gaia-kísérlet zajlik.

 

Teljes mértékben és abszolút nem értek egyet David Icke-kal és másokkal, akik szerint a Holdunk mesterséges képződmény lenne. A Hold nem mesterséges. A Hold csak úgy tűnik, mintha mesterségesen létrehozott műhold lenne, mert maga a Föld intelligenciája valójában ilyen módon "üzemelte be magának". És ez az intelligencia arra használja a Holdat, hogy általa megfigyelje, monitorozza a földön zajló életet, ez az ő eszköze, az ő "műholdja", a biovisszacsatolásra használt készüléke. Mert ez valójában a Hold, egy élő bolygó biovisszacsatoló berendezése, és nem valami mesterséges műhold, amit földönkívüli alien-ek állítottak pályára.


És ha már erről szó van, akkor szeretnék itt rámutatni egy dologra. Én nagyon kedvelem Credo Mutwa-t, úgy gondolom, hogy bolygónk ősi tudásának hiteles tolmácsolója, és nagyon fontos beszámolók érkeztek már tőle, amik sámánok tudásán alapulnak.

cr_mutwa.jpg

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/02/hullo-idegenek-afrikaban-egy-afrikai.html

 

Credo Mutwa szorosan együttműködött David Icke-kal, és elmondta neki, hogy létezik egy ragadozó földönkívüli faj, akiket ő csak Chitauri néven emlegetett. Egy bizonyos értelemben ezek a ragadozó idegenek nagyon hasonlítanak azokhoz az arkhónokhoz, akikről a gnosztikus leírások szólnak. Nem tudom igazából miért, de úgy tűnik, mintha szinte csak én vettem volna észre, hogy Mutwa az egyik beszámolójában tett egy nagyon érdekes megjegyzést a Chitauriról. Beszélt a velük való találkozásairól, és az elrablásainak hátborzongató részleteiről, és megmagyarázta, hogy mit tettek ezek a lények, és hogy ők a felelősek a nemek szétválasztódásáért, merthogy az eredeti emberek androgének voltak. Ebben a beszámolóban Mutwa tett egy olyan mondatot, hogy létezik egy Zulu legenda, ami szerint ez a Chitauri hozta ide a Holdat, egy mesterséges műholdként. De az én megfigyelésem alapján arra szeretnék rámutatni, hogy Mutwa azt mondja a Chitauri-ról, hogy ezek a földönkívüli Annunaki idegenek hazugok és megtévesztők. Nem ő az egyetlen, aki ezt mondja róluk. A gnosztikusok ugyanezt állítják az arkhóntikus elmeparazitákról, hogy hazudnak és megtévesztenek. Michael Harner, akik az 1970-es években virágzásnak induló sámáni eszmék reneszánszának kulcsfigurája, és az elsők között volt, aki ellátogatott az Amazonas melletti esőerdőkbe és kipróbálta az Ayahuasca-t. Az Ayahuasca-látomásában Annunaki-arkhón típusú sárkány lényeket látott, akik valamiféle kenukon repültek át az égen és beszéltek hozzá a látomásban. Azt mondták neki, hogy "ők teremtették az emberiséget, ők a sárkány-mesterek, és ők voltak akik elültették a magokat a bolygón", és ezt hallva teljesen eldobta az agyát. Aztán amikor kitisztult az Ayahuasca hatása alól, utána találkozott az Ayahuasca sámánokkal és mesélt nekik erről az élményről és azt mondta nekik, "tudjátok, alig hiszem el, de találkoztam ezekkel az idegen sárkánylényekkel és azt mondták nekem, ők a mi teremtőink". És ekkor a sámánok csak nevettek és elmondták neki, hogy "áh, hagyjad, azok csak hazudnak, mert mindenkinek ezt mondják".

chitauri.jpg Szóval, hogyha Credo Mutwa azt mondja a Chitauri-ról, hogy hazugok és megtévesztenek, akkor miért kellene nekik elhinnünk olyan állításokat a Holdról, amiket más szövegekben is megcáfolnak? Ezek a lények azt mondták nekünk, hogy ők az Univerzum Urai. Arra is rámutattam már, hogy a Zecharia Sitchin-től származó, Annunakikra vonatkozó állítások egyszerű dezinformációk. Hazugságok, amik azért lettek az emberi elmébe elültetve, hogy rabszolgafajként tekintsünk saját magunkra. Az egész rabszolgafaj-történet hazugság. És az első emberek, akik rámutattak erre, a gnosztikusok voltak. Én csak ráirányítom a figyelmet és újra rávilágítok erre a üzenetre.

Ezek az arkhón lények fizikai alakváltók és többféle formát is felvehetnek. Úgy gondolom, hogy az Annunakik, arkhónok és a Chitauri ugyanannak az elmeparazitának a különféle verziói. A gnosztikus szövegekben szereplő "arkhón" kifejezést más fordításokban "uralkodóknak és hatóságoknak" fordítják. És ha ez így van, akkor ebben egy figyelmeztetést is találhatsz arra vonatkozóan, hogy ne hallgass a hatalmasságokra, vagy bárkire, aki hatalmasságként jelenik meg előtted, különösen akkor ne, ha ez a hatalmasság természetfeletti jellemzőkkel bír.
Szóval nagyon óvatosnak kell lennünk a hatalmasságokkal. Az egyik nagy áttörés, amely most történik, hogy a hatalmasságok ereje darabokra törik, ahogy Gaia elméje beáramlik az emberi elmébe.

 

Gaia korrekciója 2011. március 19-ével vette kezdetét, és nagyon gyorsan fog megtörténni. Ezen időszak alatt nagyon sok bizonyossággal fogunk találkozni, ami ahhoz hasonlít majd, mintha egy fátyol hullana le a szemünk elől. Nagyon sokaknak lesz olyan tapasztalata, hogy a korábbi hatalmasságokba, hatóságokba, vagy esetleg a tudományba, médiumok közléseibe vetett bizalom hirtelen szerte foszlik és valami még csodálatosabb, saját magunk által megtapasztalható valóság lép a helyére. Egy behatolás történik majd az emberi elmébe, méghozzá az isteni létező, Szófia fog a tudatunkba hatolni, ez lesz az ő beavatkozása, amit mindenki láthat és saját tapasztalatból igazolhat majd. Ez nem egy fantazmagória, amit itt most előrejelzek. Kérnék is mindenkit, hogy legyenek kritikusak bármivel szemben, amit mondanak nekik és kövessék a saját tapasztalásaikat. Nincs nagyobb bizonyosság annál, mint a saját élményeken alapuló tapasztalatszerzés.

 

A folyamat kezdetén az arkhóni mátrix akár még segítségünkre is lehet, hogy meglássuk a kontrasztot, hiszen most mindenki azt gondolja, hogy ők a mi teremtőink és kezdettől fogva az ő alárendeltjeik vagyunk. Eddig az emberek mindent elhittek, amit mondtak nekik, és ez az arkhónok által kialakított tűzfal most elkezd felbomlani az agyunkban, ez pedig világosan látszódni fog majd.

 

Erről a tűzfalról a gnosztikusok nagyon sokat beszéltek és ugyancsak sokat emlegették azt, hogy hogyan lehetünk immúnisak a jelenlétükre. És persze itt nem arra gondoltak, hogy olyannyira kizárod magadban az idegen jelenlét lehetőségét, hogy közben már egyenesen tagadni fogod a létezésüket. A gnosztikus látnokok pontosan tisztában voltak az extradimenzionális elmeparazita lények fizikai jelenlétével. Ők voltak az elsők, akik megfigyelték ezt és feljegyezték a viselkedésüket, a működési módjukat, és a két legfőbb formájukat, ami egy drákonida-reptilián forma illetve egy koraszülött magzathoz hasonló külső. A gnosztikus szövegekben ez a leírás szerepel ezekről a betolakodókról és ők pontosan tisztában voltak a jelenlétükkel, illetve azzal, hogy hogyan védekezzenek ellenük. Mint faj, nagyon csekély immunitással rendelkezünk ellenük, nagyon kevés védelmünk van a pszichénkbe történő behatolások ellen. Ennek az oka pedig az, hogy szexuálisan nagyon degeneráltak lettünk. Ez egy hosszú és igen szomorú történet. Mióta az istennő-kultuszokat ledöntötték, a szent szexualitást hatalmukba kerítették, patriarchátusra cserélték és férfiak teokratikus/papi uralma alá vonták, azóta a fajunk szexualitáshoz való viszonya illetve az emberek szexuális élménye egy lefelé tartó spirálba került. Amikor a szexuális élmény magasan szárnyal, és képesek vagyunk együtt megtapasztalni az elragadtatást, a gyönyört és a szabadságot a szexualitás révén, és nem csak szaporodást szolgáló célokra használjuk, hanem a boldogság forrásaként és a belőle fakadó öröméért, akkor magas pszichikus védettséggel rendelkezünk. Az egészséges, őszinte és tiszta szexualitás magas védettséget tesz lehetővé. A pogányoknak az akkori világban egészséges szexuális magatartásuk volt.

s_1.jpg

A beteg és patologikus szexuális viselkedés ezen a bolygón az elmúlt 2 000 évben az ábrahámita vallások révén alakult ki a szeuxualitás megbélyegzésének köszönhetően, hogy aztán olyan gonosz ideológiában csúcsosodjon ki, mint az iszlám szexuális apartheidje. Bizonyos férfiaknak - visszautasított emberi lényekként - egy ponton igényük mutatkozott arra, hogy magukhoz ragadják a hatalmat. Szükség volt egy ürügyre ahhoz, hogy érvényt szerezzenek a hatalmuknak. Sebezhetőek voltak az arkhónok befolyásával és azokkal a hazugságokkal szemben, amik számos csatornázó médiumon keresztül érkeztek: úgyhogy jól vigyázzatok a csatornázó médiumokkal! Az ókori világ jövendőmondói hozták be az egész Annunaki történetet. Az arkhónok csatornázók és pszichikus képességekkel rendelkező emberek révén juttatták el történetüket az emberi fajhoz.

 

Annak az oka, amiért csupán csekély immunitással rendelkezünk, valójában az, hogy nincs már kapcsolatunk a Földdel, nem járunk mezítláb a talajon, nem vagyunk kint és nem lélegzünk szabadon a természetben. Nem mélyedünk el és nem figyelünk már a Föld természeti elemeire, és ez ugyancsak gyengíti az immunitásunkat ezekkel az elmebetolakodókkal szemben.


És így aztán érthetővé válik, hogyha emberek megkockáztatják azt, hogy a saját normális elméjük keretein kívülre merészkedjenek, egy pszichikus vagy természetfeletti utazás formájában – akár ayahuasca, akár bármilyen más módszer segítségével -, akkor bizonyos erőkkel fogják szembetalálni magukat és ezek ellen csak gyenge tűzfallal tudnak védekezni. A gnosztikusok sok tanítása szól arról, hogyan kell felépítened ezt a tűzfalat, hogyan burkold be magad organikus fénybe, amivel felemelheted a kundalini-t. A kundalini a legfőbb fegyverünk az arkhontikus betolakodók ellen. Ezzel le tudod győzni őket. Az embereket meg kell tanítani, hogyan védhetik meg magukat ezekkel az entitásokkal szemben. Az, hogy találkozni lehet velük módosult tudatállapotokban, még nem jelenti azt, hogy ők az univerzum mesterei lennének, és nem jelenti azt, hogy megengedhetjük nekik, hogy mindenféle dolgokat mondjanak nekünk úgy, hogy mi nem viseltetünk kritikával a állításaikkal szemben. A kritikai vizsgálathoz talán a legjobb alapot az a vízió adja, ami a Szófia-mítoszban található. A története ugyanis megmagyarázza, hogy kik is ezek a lények valójában, mi a szerepük, milyen fenyegetést jelentenek a számunkra, és azt is elmondja, hogy hogyan szálljunk szembe velük és hogy védekezzünk ellenük. Mindez megtalálható Jakab első apokalipszisében:

http://aranylaci.freeweb.hu/nag-hammadi/04%20-%20jakab%20apokalipszise%20-%20egy.htm

http://aranylaci.freeweb.hu/nag-hammadi/05%20-%20jakab%20apokalipszise%20-%20ketto.htm

 

Ez valójában egy gnosztikus tanár és tanítványa közötti eszmecsere, amelyben a tanár éppen egy idegen elrablásról beszél. Azt mondja a tanítványának, hogy amikor ezeknek a lényeknek a jelenlétébe kerül, minden, amit tennie kell, hogy kijelenti, "én az isteni Szófia fajába tartozók egyike vagyok, ismerem az eredetem és nem ti vagytok az én szüleim". És akkor ők ettől eltűnnek, mert tehetetlenek, hiszen csakis hazugság által tudnak működni. A vallási doktrínák és az elmeprogramozás miatt eléggé reménytelen helyzetben vagyunk ezekkel az arkhón lényekkel szemben. Az emberi elme évszázadok óta hanyatlik és ez olyan patologikus állapotot eredményezett, hogy néhány ember teljesen az arkhón paraziták megszállása alá került. És kik ezek az emberek valójában? Sajnálatos módon pont azok, akik felelős társadalmi pozíciókban vannak, felelős beosztásban dolgoznak a hadseregben, a kormányokban, sokan közülük a szórakoztatóiparban, vagy a tömegmédiában, és ők valójában arkhónok által megfertőzött patologikus ragadozók. Ha meg akarunk menekülni és szeretnénk egy olyan életet, amit egyáltalán érdemes leélni, akkor most jött el a pillanat, hogy szembenézzünk ezekkel a ragadozókkal. A Szófia-mítosz felállít egy keretet ahhoz, hogy hogyan is kell ezt megtennünk. Ez egy felbecsülhetetlen értékű eszköz a kezünkben, amivel igazodni tudunk ahhoz a változáshoz, amely jelenleg a bolygónkon zajlik.

 

Itt szeretnék rámutatni valami nagyon fontos dologra. Az ábrahámita vallásokkal kapcsolatos problémára, és ebből kiindulva szeretném ráirányítani a figyelmet a megoldásra. A gnosztikusok briliáns elemzését adták az ábrahámita vallásoknak és analízisüknek egy bámulatos pontja, hogy rámutatnak arra, hogy parapszichológiai eredetük van. Az ábrahámita vallások programjai: a kiválasztott emberek ideája, a védelmező apafigura, a férfi istenkép, az isteni női minőség eltávolítása a teremtés folyamatából, a messiás, aki majd eljön, a megmentő szenvedéseinek magasztalása, a megmentő és a megmentett közötti pszichológiai manipulálás és persze a világvége forgatókönyv. Ezek az elemek parapszichológiai vagy nem-emberi eredetűek, egy arkhóni hatalom implantátumai az emberi elmébe ültetve. Castaneda szerint egy földönkívüli implantátum. Átadták nekünk ezt az idegen implantátumot, ezt a mentálvírust és ennek ugyanúgy vírushordozókon keresztül kellett eljutnia az emberiséghez, mint bármely más vírusnak. Ennek semmi köze ahhoz, hogy a zsidókat hibáztassuk, mert az ősi zsidóknak és a ma élő őszinte zsidóknak, semmi közük e probléma okához. Történelmileg mindössze annyi történt, hogy ez a vírus egy ősi zsidó szekta tagjaiba ültette be magát. És ez volt az a pillanat, amikor parapszichológia, exopolitika és a földönkívüli behatás a történelem részévé vált és elszakította az isteni Szófiához és a saját szexualitásunkhoz, mint az öröm és szépség forrásához való kapcsolódásunkat.

 

Erről a szépségről és örömről kellene szólnia mindennek, ami Szófiával kapcsolatos. Ha ő a maga kijelölte úton haladhat, akkor egész időnkben öröm és boldogság venne körül bennünket, ugyanis ő ezt álmodta meg nekünk. Az ábrahámi arkhón-vírus azonban elfordított bennünket az örömtől és a szépségtől és a saját testünk gyógyító erejétől.

 

Az egyik nagyon fontos üzenet, amit szeretnék átadni az embereknek ebben az interjúban az, hogy már nincs több idő arra, hogy elmerüljünk a problémában. Most annak az ideje jött el, hogy részt vegyünk a megoldásban. Nagyon rég óta követjük figyelemmel ezt a problémát és ez valóban egy igen komplex probléma, és nagyon tisztelem azokat a keresőket és kutatókat, akik megpróbálják feltárni ezt a témát. Én magam is kutattam a múltat azért, hogy kitaláljam, vajon hogyan jutott el az emberiség ebbe a pszichotikus rémálom állapotába, amiben ma leledzik és hogyan állították fel a tömeges elmekontrollnak ezt a tervét. Biztosíthatlak róla, hogy már most is tudunk annyit, amennyit szükséges tudnunk a problémáról és mostantól el kell kezdenünk a megoldásra koncentrálni.

 

 

A cikk itt folytatódik:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/john_lash_szofia_korrekcioja_3_resz

 

A cikk első része itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/john_lash_szofia_korrekcioja_1_resz