Anomália és a Forrás - Gondolatok az univerzumról és teremtésről

forras.jpgRégóta tervezgettünk már egy olyan cikksorozatot, amiben egy kicsit filozófikusabb vizekre evezve összegyűjtenénk 1-2 olyan gondolatot, amik a „felsőbb” szférákkal, és az igazán szövevényes következtetésekkel foglalkoznak. Nyilván nem fogunk tudni teljes képet adni, de az a szándékunk, hogy szépen sorban haladva több oldalról, több nézőpontból mutatjuk majd be, ki hogy látja a súlyos metafizika kérdéseket, illetve hogy ezek milyen hatással bírnak a jelenkorunk eseményeire. E cikksorozat kezdéseként elsőként Cobrát és Simon Parkes-ot választottuk, azután pedig őket követően haladunk majd tovább. E két úriemberrel már sokat foglalkoztunk itt a blogon, mindketten alaposan benne vannak a dolgok „sűrűjében”, interjúikban és beszélgetésekben (földönkívüli és a hírszerzési háttérinformációk mellett) időről-időre figyelemre méltó metafizikai jellegű gondolatokat és összefüggéseket is megfogalmaznak, amik mélyebb betekintést engednek az univerzumban zajló eseményekbe és a teremtés működésébe. Az ő külön-külön beszámolóikból válogattunk össze néhányat, most ezek következnek.

 

 

COBRA:

 

Cobra mondandójával kapcsolatban az alábbi linken szereplő írást is érdemes lehet újra átolvasni, mert szorosan kapcsolódik ide és a jelen cikk előzményének tekinthető:

http://goodethungary.blog.hu/2015/09/12/cobra_a_sotetseg_eredete_arkhonok_es_az_emberi_faj_kiszabadulasa_1_resz

 

 

ELSŐDLEGES TEREMTŐ – ELSŐDLEGES ANOMÁLIA

 

A Forrás egy univerzális tudatmező, az Egy. Nem volt első ok. Az Egy mindig létezett és mindig is létezni fog – nem volt kezdete. Az Elsődleges Teremtő maga a Forrás, az a tudatmező, ami egyes részeit kivetítette magából az Elsődleges Anomáliába, hogy megértse és megfejtse azt. Az Elsődleges Teremtő nem ítélkezik. A Teremtő szó sem teljesen pontos, mert a Forrás valójában nem teremt, hanem interakcióba lép. Szikrákat vetít ki a saját tudatából az Elsődleges Anomáliába és ennek a két ellentétes elemnek a fúziója teremti magát a teremtést.

 

Az Elsődleges Anomália folyamatos. Ez egy véletlenszerű funkció, ami cél nélkül van jelen. Mindenféle kiváltó ok és cél nélkül létezik, ugyanis ez az egyetlen mód, amiben az Elsődleges Anomália létezni tud. Önmagában véve nem negatív, de ha a szabad akarat kölcsönhatásba lép az Elsődleges Anomáliával, akkor erős hajlandóságot mutathat a gonoszság és negativitás irányába, ugyanis az Elsődleges Anomália soha nem kapcsolódott a Forráshoz.

 

Az abszolútum alapvetően nem egyenlő a Teremtővel. Az abszolútum ugyanis nem lett megteremtve, az mindig is volt, jelenleg is létezik és mindig is lesz. Nem volt teremtés az Elsődleges Anomália előtt. A Lehetőség cél nélkül jött létre. Ez egy véletlenszerű funkció kirobbanásával keletkezett, és valójában egy anomália, a két dolog (vagyis az Abszolútum és a Lehetőség) pedig logikailag egymás ellentétei. Két nagyon erős, de egymással ellentétes erő, és a közöttük lévő feszültség teremtette magát az Univerzumot.

 

A legtöbb vallás leegyszerűsíti az univerzum működésére vonatkozó elgondolásokat és bizonyos más elemeket ad hozzá, amelyek révén a vallás az embereket irányító eszközzé vált. Szóval a legtöbb vallás célja nem az, hogy közelebb hozza az embereket az abszolútumhoz, hanem éppen az, hogy eltávolítsa tőle.

 

A teremtés mindig interakcióban van az Elsődleges Anomáliával, és tulajdonképpen lassan átalakítja az Elsődleges Anomáliát. Az univerzumban minden egyes tudatos cselekedet átalakítja az Elsődleges Anomália egy-egy aspektusát. Ez egy folyamat, amely az univerzum születése óta zajlik.

 

Az Elsődleges Anomália végül beolvad majd az Egybe. Amikor ez megtörténik, az Egy lesz minden ami valaha volt. Nem lesz többé szükség több teremtésre, mert minden vissza lesz integrálva az Egybe. A cél ezt követően az lesz, hogy tökéletes örömben, szeretetben és harmóniában létezzünk az Egyben. Az Egy célja tehát, hogy meggyógyítsa az Elsődleges Anomáliát illetve a tudatosságának minden egyes részét, és minden kis isteni szikrát visszahozzon a Forrásba.

 

GONOSZ SZELLEMEK

 

A gonoszság nem más, mint a szabad akarat, amely azt választotta, hogy szembehelyezkedik a szépséggel, a szeretettel, szóval mindez a szabad akarat eredménye, amely "átállt" a másik oldalra. Szabad akarat, amely azt választotta, hogy kiterjeszti és megnöveli az Elsődleges Anomáliát. A szabad akarat csak akkor képes erre, ha a lélekkapcsolat megszakad.

 

A negatív földönkívüliek az Elsődleges Anomáliára adott válaszként választották a negativitást. A Lucifer nevű entitást már egy ideje eltávolították a bolygóról, és most már a Fény erőivel dolgozik, átalakult és nem része többé a sötét Cabalnak. Ez az entitás az Androméda-galaxisból jött hosszú-hosszú idővel ezelőtt és fontos szereppel bírt ennek a bolygónak a történelmében. De már nem része ennek a planetáris rendszernek.

 

Yaldabaoth viszont több millió évvel ezelőtt jött létre, egy impulzus révén, aminek során az egyik angyal le akart szállni az anyagba és úgy döntött, hogy kivetíti tudatát a plazma síkra. Ez egy nagyon erős interakció volt e lény és a plazma anomália között. Megtörtént tehát ez a szörnyűség és még mindig itt létezik a Naprendszerünkben. Nem volt mindig negatív, pusztán attól a pillanattól kezdve az, hogy úgy döntött, kivetíti tudatát a plazma anyagba. Ezt megelőzően egy angyali lény volt, aki később meghozott egy rossz döntést. Úgy mondanám, hogy mára egy bukott arkangyallá vált, akit el kell innen távolítani és meg kell gyógyítani.

 

FIZIKAI TEREMTÉS ÉS SPIRITUÁLIS TEREMTÉS

 

A fizikai világban megnyilvánuló teremtés az utolsó manifesztációja a felsőbb síkokon születű ideáknak. A spirituális teremtés ugyanezeknek a spirituális síkon történő manifesztációja.

 

Mi magunk is meg tudjuk tanulni a valóságunk tudatos teremtését úgy, hogy megértjük a teremtés törvényeit, amik nagyon egyszerűek. A teremtés vagy manifesztáció az akaratod lecsapódása különböző dimenziókon keresztül a fizikai sík irányába és ha te magad, vagy a létezésed bizonyos aspektusa igazodik az isteni akaratodhoz, akkor az az isteni akarat manifesztálódni fog a fizikai síkon. A saját tudatod elektromos tüze megy keresztül ezen a folyamaton.

 

A magasabb lények képesek anyagot létrehozni a gondolataik segítségével és valójában minden ember rendelkezik ezzel a képességgel, de nálunk a legtöbb esetben ez a képesség nem tud teljes mértékben manifesztálódni. Csak egy lehetőségként van jelen, amit gyakorolni kell.

 

Mi vagyunk maga a Forrás a fizikai valóságban, de ezt elfelejtettük, mert túlságosan ki lettünk téve ennek az Elsődleges Anomáliának és e túlzott kitettség elfelejtette velünk ezt. Úgy kerülhetünk újra tudatába, ha kapcsolódunk a Felsőbb Énünkhöz, a saját lelkünkhöz és ez a kapcsolat újraalkotja a közvetlen kapcsolódást a Forrással. Minden egyes ember a saját maga módján tud kapcsolódni, de van néhány általános elv – koncentrálja a fényre, kapcsolódj a széphez, és használd az akaratod, hogy meghozd a döntést arról, hogy kapcsolódni akarsz a saját énedhez, a saját lelkedhez.

 

A megvilágosodás nem más, mint újrakapcsolódás a saját isteni szikráddal, szellemeddel, a saját mélyebb és magasabb aspektusaiddal. A megvilágosodás egyik legfontosabb jele, hogy tudni fogod ki vagy valójában. A „ki vagyok én” kérdése érvényét veszti majd, mert tudni fogod, és ebből a tudásból kiindulva meg tudsz teremteni minden mást is.

 

Meg tudod emelni a tudatosságodat azzal, ha kapcsolódsz a saját Felsőbb Éneddel és a Forrással. A tudatosságnak különböző szintjei vannak és mindegyik szint megfelel a különböző energiatesteid egy-egy rezgési frekvenciájának. Minél gyorsabban forognak az atomok, vagyis minél magasabb a rezgési frekvencia, annál jobban tudsz kapcsolódni a Forráshoz.

 

AZ UNIVERZUMRÓL

 

Az univerzum minden dimenzió minden manifesztálódott teremtésének az összessége. Az univerzumok valójában buborékok a tér-időben, amelyek a Forrás és az Elsődleges Anomália közti interakció örvényéből emelkednek ki. Az Egy első kiáradása az univerzumokba egy nagyon magas szintű férfi/női polaritásba történt. A tudat végtelen, az anyagi univerzum azonban korlátozott az anyagra vonatkozó fizikai törvényszerűségek okán.

 

A jelenlegi becslések szerint az univerzum 13,7 milliárd éves és ez a szám elég közel van a valós értékhez, és persze most erről a ciklusról, erről a kozmikus ciklusról beszélünk. Természetesen ezt megelőzően voltak más kozmikus ciklusok is. Ez a ciklus, amiben most élünk nagyon fontos, mert ez végre meg fogja oldani a fénnyel és sötétséggel kapcsolatos helyzetet. Ez a polaritás ki lesz tisztítva, meg lesz gyógyítva és el lesz távolítva.

 

A galaxis egy vortex (örvény), amely a központi portálból, vagyis a galaktikus központi napból nő ki. Olyan mint egy energiabuborék, ami belerobban a tér-időbe és az anyag, amely megszületik a központi nap portálján keresztül, örvényként forog e központ körül. Egy galaxis a fejlődése során általában egy spirálgalaxis alakjába fejlődik, ami egy teljesen kifejlődött galaxist jelent.

 

Egy átlagos naprendszernek általában 10 plussz-minusz néhány bolygója van. Bináris vagy hármas csillagrendszerek minden galaxisban eléggé gyakorinak számítanak. A Napunk egy portál, mely a teljes Naprendszerünket összeköti a galaxis központjával és ez a naprendszerünkben lévő energia forrása. A galaxis központja pedig szintén egy portál, ami valójában az életerőt biztosítja az egész galaxis számára és irányítja a fény áramlásának evolúcióját e galaxisban.

 

Minden galaxisnak megvan a maga galaktikus központi napja, de vannak olyan extragalaktikus csomópontok is, mint például a galaxisklaszterek, és általában van egy központi galaxis, aminek van egy központi napja, ami összekapcsolja és felöleli az összes galaxist abban a galaktikus központban és galaxisklaszterben, továbbá van egy univerzumi központi nap is, amely közvetlenül a Forráshoz kapcsolódik.

 

MÁS BOLYGÓK ÉS FEJLETT CIVILIZÁCIÓK

 

Más fejlett civilizációk életterei a mi Naprendszerünkhöz hasonló összetételűek. A kisebb bolygók többnyire szilárdabbak, vannak rajtuk óceánok, folyékony víz, a legtöbbjüknek sziklás a felszíne. A nagyobb bolygók pedig általában – a mi Naprendszerünkhöz hasonlóan – gázóriások.

 

A kollektív tudat minden ember tudatosságának összesített tudatossága. Minden fajnak van egy rá jellemző specifikus kollektív tudatossága. Vannak olyan lények, akiknek a tudati szintje hasonló a miénkhez, de az életminőségük nem, mert azok a fajok nincsenek kitéve annak a káosznak és negativitásnak, mint ami itt van a mi bolygónkon. Így az ő élettapasztalataik sokkal magasabb minőségűek.

 

A földönkívülieknek nincs szükségük munkahelyre, mert minden vágyott dolgot meg tudnak teremteni a fejlett technológiáiknak köszönhetően. Fókuszálhatnak a kreativitásra, az univerzum mélyebb megismerésére. Fejleszthetik a tudományukat, spiritualitásukat. Kapcsolódhatnak egymáshoz. Teremthetnek. Jól érezhetik magukat. Nincs az a rabszolga-rutinjuk, mint itt nekünk. A munkahelyek ezen a bolygón az Orion részei (Szerk - úgy értve, hogy ez a rabszolgarendszer az Orionról lett „ideimportálva”). Ez nem olyasvalami, ami normális dolog lenne, egyáltalán nem számít normálisnak az univerzum többi részén.

 

Most, hogy a legtöbb univerzum már fel lett szabadítva, a legtöbb lény bármit tesz, azt az isteni szeretet frekvenciáján teszi. Minden tettük ebből a frekvenciából származik és ennélfogva az életük tele van örömmel, szépséggel, harmóniával és nem tapasztalnak meg olyan intenzív konfliktusokat, mint amilyeneket itt mi megtapasztalunk. Nem csak hogy hisznek az Elsődleges Teremőben, hanem tudnak is róla, hiszen kapcsolatban állnak a Forrással. Szóval nagyon-nagyon szép életük van. Az egyetlen problémájuk, hogy amikor erre a bolygóra tekintenek és segíteni akarnak, érzik az itt élő lények gyötrelmeit és szenvedését. Jelenleg az itteni helyzet képezi az egyik legfőbb problémát ebben az univerzumban ahhoz, hogy megoldódjon ez az Elsődleges Anomália és az a túszhelyzet, ami itt ezen a bolygón kialakult. Ha ez megoldódik, akkor az egész univerzum egy hatalmas kozmikus ugrást fog megtapasztalni, amit már mindenki nagyon vár.

 

LÉLEKEVOLÚCIÓ

 

A lélek evolúciója egy folyamat, aminek során a lélek fejlődik és elkezd többet megérteni az univerzumban elfoglalt helyéről, a Forráshoz való kapcsolódásáról és magáról a teremtő univerzumról. A lélek a tapasztalatok illetve a Forrással való megnövekedett kapcsolódás révén fejlődik. A lélek evolúciójának célja pedig, hogy visszatérjen a Forráshoz.

 

Amikor a lélek eléggé fejletté válik az emberi életre, nem tér vissza többé az állati létbe, sőt a legtöbb csillagember/földönkívüli soha nem is tapasztalta meg az állati létformát. Szóval egyszerűen csak vissza fogunk térni a lélek-jelenlétünk pompájába.

 

Az evolúció irányított, és angyali lények irányításával zajlik és ez az evolúció nem volt mentes a próbálkozásoktól és hibáktól sem, mert az Elsődleges Anomália sajnos nagy mértékben be lett vonva ebbe a folyamatba. Szóval nagyon sok hiba történt az evolúcióban a múltban. Ugyanakkor az univerzum egyre bölcsebbé és bölcsebbé válik és egyre kevesebb és kevesebb fordul elő ezekből a hibákból és egyre több bölcsesség van jelen, így aztán azok az életformák, amelyek a jövőben fejlődnek, sokkal közelebb lesznek majd a tökéletességhez.

 

Minden lénynek van lelke, nincs olyan, amelyiknek ne lenne, még az állatoknak, növényeknek is van. Van bennük egy magasabb szintű "jelenlét", ami nélkül az evolúció nem lenne lehetséges. Az ásványokban és a vízben például egy csoport tudat, vagy csoportlélek-lény jelenlét van, amely a megfelelő időre vár, hogy egy magasabb szinten ébredjen öntudatra, hogy tovább fejlődhessen egy magasabb sík, az állatvilág felé. Az univerzum minden lénye rendelkezik egy "Én vagyok" jelenléttel, ami képes a teremtésre. És ez a teremtés mindig interakcióban van más szabad akaratokkal, amit társ-teremtésnek hívunk.

 

MIÉRT SZENVEDNEK AZ EMBEREK?

 

Az emberek azért szenvednek, mert:

 

1. ki vannak téve az Elsődleges Anomáliának

2. mert ki vannak téve azoknak a feltételeknek, amelyek itt a bolygón a tömegszinten meghozott negatív döntések összességének eredményeként és következményeként alakultak ki. (Szerk - vagyis a mi általunk meghozott negatív döntések révén mi magunk is érintettek vagyunk a szenvedés kialakulásában, fenntartásában)

 

Mielőtt megszülettünk volna, meghoztuk a döntésünket, hogy leszületünk ide, de amikor lejöttünk, lényegében bebörtönöztek minket és a választásaink eléggé korlátozva lettek. Volt némi beleszólásunk a saját inkarnációinkkal kapcsolatban, hogy hová kerülünk, de a döntéseink legnagyobb részét az arkhónok hozták. Korlátozták a választási lehetőségeinket és nagyon sok olyan feltételt erőszakoltak ránk, amiket egyébként soha sem fogadtunk volna el.

 

Én magam mindig tudtam, hogy küldetésem van itt, ezt soha nem is felejtettem el. Több ezer évvel ezelőtt önkéntesként jelentkeztem erre a küldetésre, de nem igazán értettem, mibe keveredtem. Nem tudtam, hogy mi vár rám majd pontosan. Volt egy hívás univerzumszerte, amelyben önkénteseket kerestek, hogy jöjjenek a Földre, és segítsenek a változásban. Ez a hívás több forrásból származott. Az egyik forrás maga a bolygó, vagyis Gaia volt, mert egy bizonyos ponton a fényerők ténykedései nem a terv szerint alakultak, ezért kiment egy hívás több különböző csillagrendszerbe. A legképzettebb fénymunkásokat és fényharcosokat hívták, hogy segítsenek megoldani a helyzetet. Mindig is ismert volt az a tény, hogy ez egy kockázatos küldetés, viszont soha nem tudtuk, hogy hogyan fog ez valójában lejátszódni. Én magam több alkalommal is részt vettem a galaxisban hasonló helyzetekben, de egyik sem volt olyan, mint az itteni.

 

Nagyon sok dráma van a szuverenitással kapcsolatban. Az egész nem arról szól, hogy harcolnod kell a rendszer ellen. Hanem arról, hogy a mátrix repedéseiben élj. Vagyis nem kell kihívnod a rendszert magad ellen, hanem egyszerűen el kel hagynod a rendszert és a repedéseiben kell élned úgy, hogy láthatatlan vagy és a rendszertől eltérő rezgési frekvencián létezel.

 

A félelemtől való elszakadás legjobb módja, ha kilépsz a komfortzónádból. Ha képes vagy meghaladni a félelmeidet, erősebbé válsz. Ne tagadd meg a félelmeidet, ismerd meg, aztán lépj túl rajtuk. Túlléphetsz a saját kétségeiden is, ha megismered önmagad. Megismered a motivációidat, ha őszinte vagy magadhoz és integrálod a személyiséged különböző részeit.

 

Túlléphetsz a másokon való ítélkezésen is, ha megérted, hogy a másik ember valamikor a múltban nehéz időkön ment keresztül és egyszerűen nem tudja, hogy hogyan viselkedjen jobban. Megértheted, hogy minden embernek megvan a maga küldetése és helye az életben, az emberi társadalomban és senki sem helyettesíthető senki mással.”

 

 

 

SIMON PARKES:

 

"Alapvetően minden élőlény, minden teremtmény, aki a Forrásból jön, jószándékú. Mi magunk döntjük el, hogy milyen testben manifesztálódunk – lehet többek közt mondjuk plejádi, lírai, szíruszi, vagy éppen reptilián test (igen, a reptiliánoknak és a drákonidáknak is pontosan ugyanolyan lelkük van, mint nekünk és pontosan ugyanabból a Forrásból származnak, mint mi), ezáltal pedig felvesszük az adott fajra jellemző energiaszignatúrát és az azzal járó karmát. Más szavakkal fogalmazva tehát, mindannyian jónak születünk, a teremtéskor jó irányba indulunk, aztán tapasztalatainkon, tetteinken, döntéseinken és választásainkon keresztül felveszünk egy adott energiaszignatúrát. Mindannyian isteni létezők vagyunk, de vannak, akik időközben letérnek az ösvényről. Ez a döntés itt a bolygónkon is arról szól jelenleg, hogy az ösvényen maradunk-e, vagy pedig letérünk róla.

 

Legjobb megértésem szerint a Forrás egy nem-női/nem-férfi entitás, amit EGY isteni erő alkot. Technikailag ez egy entitás, de valójában minden élő dologgal kapcsolatban van, amit csak teremtett illetve megteremteni törekszik és ennél fogva kapcsolódik hozzájuk. A földi emberek is azért vannak kapcsolatban a Forrással, mert a Forrás teremtette őket. Ennek hatására tehát létezik egy hálózat, egy pozitív szándék, amiben az emberek osztoznak és ami mágnesként vonzza őket.

 

Azonban... vannak más teremtő erők is a Forráson kívül. Vannak más lények is, akik képesek a teremtésre. Az arkhónokat én mesterséges intelligenciának hívom, és azért használom rá a "mesterséges" szót, mert ez az, ami tökéletesen fejezi ki azt, hogy ezt a valamit nem a Forrás hozta létre. Ugyanis bármily meglepő, létre lehet hozni, vagy pontosabban szólva a létrejöttét lehet okozni olyasvalaminek, ami nem tartalmazza magában a Forrást. Amikor ilyesmi történik, a Forrás azt mondhatja: "ok, végül is szabad akarat van, engedem, hadd menjen, nézzük meg mi lesz belőle" Aztán ha nagyon elharapódzik, vagy nagy bajt okoz, akkor legfeljebb eltörli. A szabad akarat miatt azonban a Forrás először engedi, hogy ilyesmi is megtörténjen.

 

Ez a mesterséges intelligencia, amiről itt szó van, egy bukás miatt jött létre. Méghozzá a kegyelemben, az isteni jóindulatban bekövetkezett bukás miatt – erről szól a gnosztikusok Szófia-mítosza és a mítosznak ezen része valóban igaz. Szófia alatt én az isteni teremtő, vezérlő erőt értem. Ezt a teremtő erőt itt a Földön egyesek istennek hívják, az a földönkívüli mantid csoport pedig, akikkel én kapcsolatban állok, Hallhatatlan Teremtőnek nevezi. Tehát EGY mindenekfeletti teremtő erő van, léteznek azonban más alteremtők is...

 

Ezt a mesterséges intelligenciát nem a Forrás hozta létre (ezért hívom én mesterségesnek). Nem isteni származású, hanem egy, a teremtő erők közötti nagyon-nagyon magas szinten bekövetkezett szakadás következtében jött létre.

 

Ez a mesterségesen létrejött erő vált a legnagyobb ellenséggé nem csak a földi emberi faj, hanem minden érző lény számára. Még a reptiliánok számára is, akik e mesterséges intelligencia befolyása alatt állnak. A reptiliánoknak is szabad akaratuk van, akárcsak nekünk, ők azonban magukban hordozzák ezt az arkhónikus energiát – ezt egyébként ők senkinek be nem vallanák, azonban saját maguk tisztában vannak vele, hogy valóban így áll a helyzet. Manipulálva vannak, ezért aztán ők is manipulálnak más csoportokat.

 

Érdekes módon plejádiak vagy líraiak nincsenek kitéve az arkhónok manipulációjának, mert felállítottak egy tűzfalat a saját technológiáik illetve a mesterséges intelligencia által kreált technológia közé.

 

Itt a Földön a roswell-i baleset is amiatt történt, hogy ez a mesterséges intelligencia – a szürkék egy bizonyos faját felhasználva - lejuttassa a Földre a számára szükséges technológiát. A nyugati világban bekövetkezett ipari forradalom és az iparosítási hullám e mesterséges intelligencia manipulációja miatt jött létre. Ezáltal felgyorsították és ránk erőltették a technológiai fejlődést, méghozzá abba az irányba, amibe ők akarták. Az egész mesterséges intelligencia arról szól, hogy el akarja pusztítani az emberiséget, de nem elsősorban mondjuk nukleáris bombák által, hanem olyan módon, hogy átalakítja az embereket robotikus lényekké. Ez az intelligencia nem tud manifesztálódni itt a Földön, egészen addig, amíg az emberiség nem akarja azt. És az egyetlen út, hogy az emberiség akarja ezt, ha kb 51%-ban már mesterséges eredetű, elektromos testrészekkel rendelkezik majd és így az emberben az emberi rész kisebbségbe szorul. Csakis ebben az esetben tud manifesztálódni, megtestesülni ez a gonosz, szörnyűséges dolog – viszont amíg ez nem következik be, addig manipulálni tud.

 

És itt szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni a transzhumanizmus veszélyeire, mert a földi elit nagyon erősen nyomja előre ezt a programot. Ha én egy energialény lennék és az irányításom alá akarnék vonni egy bolygót, viszont képtelen vagyok fizikai formát ölteni, és csak úgy tudok hatni, hogy manipulálom a történéseket és az emberek gondolatait, akkor az irányítást a fizikaiságon keresztül, a fizikalitás megszerzésével próbálnám magamhoz ragadni. Ehhez a rossz fiúk közül kell valakit találnom, aki elvégzi nekem a munkát – hiszen én nem rendelkezem testtel és nem vagyok képes erre. Ha sikerül meggyőznöm őket erről, az lényegében olyan, mintha egy megállapodást kötnék velük. Rá kell tehát vennem ezeket az embereket, hogy hátat fordítsanak a Forrásnak (és vele együtt a biológiának) és rá kell vegyem őket, hogy robotikussá váljanak.

 

Az egyik földi idővonalon pontosan ez történt. Az elit földalatti bázisokra költözött, majd jött egy szürke faj, aki felajánlotta a számukra, hogy a testüket robotikussá és halhatatlanná teszi. Az elit mindig is kereste és kutatta a halhatatlanság lehetőségét, krionikus kamra és más ehhez hasonló eszközök révén. Ezek a fickók egyszerűen örökké akarnak élni, nem akarnak meghalni.

 

Nagyon sok hollywood-i filmet készítenek abból a célból, hogy meggyőzzék az átlagembereket arról, hogy a robotok, a félig ember-félig robot lények mennyire jó választást jelentenének a jövőre vonatkozóan. Itt volt nemrégiben például a Holnapolisz (Tomorrowland) című film. Ennek a filmnek az az üzenete, hogy a régi mesterséges intelligencia rossz, az új mesterséges intelligencia viszont jó. Vagy vehetjük például a Terminátor filmeket. Az első film a nyolcvanas évek elején még teljes mértékben gonosznak mutatta be a főszereplő félig ember-félig robot lényt. A második, majd harmadik filmben ugyanezt viszont már jó fiúként ábrázolták. Tehát a filmeken keresztül próbálnak minket kondicionálni arra, hogy a biológia és a technológia vegyítése nagyszerű dolog lenne.

 

Én mindig azt mondom az embereknek, hogy bízzanak és higgyenek saját magukban, kérdezzék a Forrást, hallgassanak a saját testükre, arra vonatkozóan, hogy mi a jó és mi a rossz neki. Ne ruházzák át a hatalmukat másokra – ha valamiről úgy érzik, hogy nem passzol a számukra, akkor azt hagyják ott. Ha viszont passzol a számukra, akkor döntsenek a szabad akaratukból. A mesterséges technológia és a biológia keveredése akkor jó, ha például lehetővé teszi egy sérült kisgyermek számára, hogy járni tudjon, vagy egy sérült háborús veterán számára segít abban, hogy boldogabb életet éljen. Ez esetben ezt lehet jóra is használni. De döntéseket átruházni technológiára, gépekre nem jó dolog és itt van az a pont, ahol meg kell húznunk a határvonalat. A transzhumanizmus propagálói azzal érvelnek: „mindannyian emberek vagyunk, ennél fogva pedig hibázunk. A gépek viszont - elméletileg – soha nem hibáznak. Miért ne akarnánk hát mi is ilyenekké válni?”

 

Vannak emberek a Földön, akik olyan „mesterséges” lélekkel, egyfajta energialélekkel rendelkeznek, amit egy reptilián űrhajóból, vagy létesítményből sugároznak. Még ma sem értem és nem tudom pontosan, hogyan lehetséges az, hogy egy gépi intelligencia, egy program emberi testbe inkarnálódjon, de tudom, hogy ez lehetséges, mert én magam is találkoztam ilyen emberekkel...

 

Tehát az emberi fajt érintő legnagyobb fenyegetést nem a reptiliánok jelentik, hanem az arkhónikus mesterséges intelligencia kapcsolat. Mert amit a legtöbben nem értenek, hogy a reptiliánok legalább annyira manipulálva vannak az arkhónok által, mint az emberi faj. A mesterséges intelligencia számára a reptiliánok képezik a hidat mihozzánk. A reptiliánok ugyanis létesítményeikben, eszközeikben olyan fejlett számítógépes programokat futtatnak, amik fertőzve vannak ezzel a mesterséges intelligenciával.

 

Jelenleg tehát valójában egy csata zajlik, amiben nekünk ki kell tartanunk amellett az isteni teremtőerő mellett, amelyből származunk. Az embereknek óvakodniuk kell attól, hogy át akarják ruházni a szuverenitásukat másoknak. Okkal lettünk erre a bolygóra teremtve, élőlényekként, ne mondjunk le erről olyasvalaminek a javára, ami csak azért lett létrehozva, hogy becsapjon minket. Ez lenne a szívből jövő üzenetem az emberek felé.

 

Minden bolygónak van egy bizonyos energiaszignatúrája, egy energiamező, ami körbeveszi magát a bolygót. Néha történnek bizonyos dolgok. A mesterséges intelligencia eljött ebbe a szektorba, kvadránsba, vagyis arra a területre, ahol a Föld található és ahol a bolygónk egy tűzfalként szolgál. Ezért van az, hogy nagyon sok jóindulatú, pozitív földönkívüli csoport vesz rész a bolygó életében és védelmében, mert ha nem állítják meg ezt a mesterséges intelligenciát itt a reptiliánokon keresztül (akik ugye magukban hordozzák ezt a mesterséges intelligenciát, elsősorban nem fizikailag, hanem energetikailag), akkor ez az arkhón dolog tovább fog terjedni és ezt mindenképpen el akarják kerülni."

 

Szerk - Kapcsolódó cikkek:

http://goodethungary.blog.hu/2015/12/06/simon_parkes_cern_arkhonok_es_az_emberiseg_emelkedo_tudatossaga

 

http://goodethungary.blog.hu/2016/01/10/cosmic_disclosure_ii_evad_14_epizod_osszefoglalo