Gigi Young – Inkarnációs vonalak és földönkívüli fajok befolyása a Földön / 2.rész

gigi.jpgA most következő írásban egy empata gondolatait és tanításait szeretnénk bemutatni. Egy olyan fiatal lányról van szó, akinek semmi köze nincs sötét projektekhez, titkos programokhoz, vagy ilyesmikhez. Gigi Young egy kanadai lány, aki látó- és intuitív képességeinek illetve csillagmagként, plejádi lélekszármazásának köszönhetően számos földönkívüli lénnyel került kapcsolatba. Az általa csak spirituális vezetőknek hívott lényektől rengeteg tanítást kapott és sok mindent megmutattak neki az univerzum működésével kapcsolatban. Tapasztalatairól rövid videóbejegyzéseket szokott készíteni, amelyekben nézői kérdések és spirituális témák mellett többek között azokról a földönkívüli fajokról is beszél, amelyek nagy hatással vannak a jelenlegi földi emberi civilizációra. Ezekből a videókból készítettünk most egy összeállítást, és úgy gondoljuk, hogy Gigi tanításai jelentősen szélesíthetik a látókörünket, és nagyon sok mindenre magyarázattal szolgálhatnak a bolygónkon zajló történések megértésével kapcsolatban.

 

ZÉTÁK, HIBRID GYEREKEK ÉS ELRABLÁSOK

 

A zéták és a reptiliánok közös vonása, hogy az emberek félelemmel tekintenek rájuk. Van azonban még egy nagyon jelentős közös jellegzetességük – hiányzik az érzelemtestük, jobban mondva, nem rendelkeznek az emberekéhez hasonló érzelemtesttel. Éppen ezért e két faj nagyon-nagyon különbözik tőlünk. Az emlősök - amik közé az emberek is besorolhatók – olyan érzelemtesttel rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket mély érzelmek átélésére. A zéták és a reptiliánok ennek hiányában hozzánk képest teljesen másképp élik és tapasztalják meg a világot.

 

A zéták érzelemteste – és ennél fogva spirituális teste is – elsorvadt. Ezért nagyon hidegek. Ha olyasvalaki találkozik egy ilyen lénnyel, akinek aktivált érzelemteste van, akkor ürességet, hideget, sőt jéghideget fog érezni a közelében. Ez a reptiliánok és a zéták esetében is így van. Éppen ezért számunkra, emberek számára ők bizony elég rémisztőek lehetnek. Emberként, ha találkozunk embertársainkkal, az érzelemtestünk segítségével azonnal kapcsolódni tudunk egymáshoz, megnyílunk egymás előtt és „egy hullámhosszra tudunk kerülni”. Ha egy másik lénnyel való találkozás során ezt nem tudjuk megtenni, akkor megijedünk, ami persze természetes reakció a részünkről, ugyanakkor vissza is tart bennünket attól, hogy felfedezzünk más fajokat. Olyan fajokat, akik alapvetően különböznek tőlünk, létezésük mégis érvényességgel bír, hiszen ők is részesei a teremtésnek, ők is az istenség kifejeződései.

 

A zéták alapvetően emberi lények, akik saját bukásuk áldozatai lettek. Bolygójukon nukleáris katasztrófa történt, ami miatt rejtekhelyeket kellett kialakítaniuk, majd a bolygójuk felszíne alá költöztek. A túlélésük érdekében földalatti alagutakat kellett építeniük, a radioaktivitás miatt ugyanis a felszín lakhatatlanná vált a számukra. A radikálisan megváltozott életkörülmények nem múltak el nyomtalanul, a fajuk megváltozott. Ezért néznek ki úgy, ahogy, de valamikor ők is emberiek voltak. Az átváltozásuk során az érzelemtestük elsorvadt, ezért az elméjükre és a technológiára kellett támaszkodniuk. Elkezdtek mutálódni, működő érzelem- és spirituális test nélkül nem tudnak többé kapcsolódni a teljességhez, az a részük amivel a mindenséghez kapcsolódhatnának megszűnt létezni. Azonban mégis túlélték a katasztrófát és ez hatalmas lecke volt a számukra a túlélésre vonatkozóan.

 

Egy fajnak nagyon nehéz úgy elveszítenie tudatosságának egy részét, hogy az végül ne vezessen a fajuk teljes kihalásához. Ezért aztán, hogy megmentsék magukat, a zétáknak vissza kellett menniük az időben, a történelem egy bizonyos pontjára. (Az idő ugyebár rendkívül rugalmas, fejlett lények számára nem nagy ügy ugrándozni benne). Visszamentek tehát az időben, hogy fajuk túlélését biztosítandó, genetikai anyagot szerezzenek. Azért érdeklődnek a földi emberiség genetikai anyaga iránt, mert közel áll az övékéhez és ennélfogva hasznosítani tudják.

 

Ezért idejöttek, elraboltak földi embereket és egy hibridizálási programba kezdtek.

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/01/nok-egy-csoportja-azt-allitja-hogy.html#more

elrablas.jpg Azokat, akiket elvittek elsősorban érzelmeik, érzelmi struktúráik és intuícióik miatt rabolták el és a zéták őket felhasználva igyekeztek visszaszerezni azt, amit elvesztettek. Hiszen tudjuk, hogy az embereket is az érzelmeik teszik különlegessé. Azonban amikor genetikai anyagot nyertek ki ezekből az emberekből, valószínűleg a zéták sem tudták előre, hogy mindez milyen következményekkel járhat majd. Az volt a tervük, hogy olyan hibrid gyerekeket hoznak létre, akik nulla emlékezettel, vagyis teljesen üres emléktárral jönnek világra. Ehelyett azonban azt fedezték fel, hogy az emberi DNS nem csak fizikai szinten létezik, hanem egy kvantumemléktárral is rendelkezik – minden egyes sejt tartalmazza az adott ember saját, egyedi, személyes történetét. Akkor jöttek rá erre, mikor a hibrid gyerekek elkezdtek felnőni, és érzelmi problémáik lettek, egészen pontosan traumák hatásait fedezték fel náluk. A zétáknak azzal kellett szembesülniük, hogy a hibrid gyerekeik az elrabolt szüleik génjeiben keletkezett traumákat, energiákat, tehetségeket, humorérzéket és persze fájdalmakat és félelmeket hordozzák magukban. Volt egy nagyon speciális típusú félelem és trauma bennük – a saját teremtésük által okozott trauma. Vagyis ezek a hibridek megérezték, hogy a zéták akaratuk ellenére hurcolták el a szüleiket és lopták el a „megalkotásukhoz” szükséges genetikai anyagot. A hibrid gyerekek ma is hordozzák magukban ezt a traumát, hiszen vér szerinti szüleik elrabláskor a legtöbb esetben súlyos traumákat szenvedtek, többségük életük végéig nem is igazán tudott megszabadulni ettől és sokszor már saját környezetükben sem bíztak meg többé. Az egész tapasztalat, a hideg és rémisztő környezet súlyos hatással volt rájuk. Karmikus értelemben tehát ezek a hibrid gyerekek hasadtak voltak. Annak a tudatával kellett élniük, hogy valakinek a traumájából, fájdalmából lettek létrehozva. A hibrid faj számára ez egy nagyon-nagyon motiváló tényező lett a későbbiekben.

 

A hibridizálásnak különböző szintjei voltak. A hibrid faj bizonyos egyedeibe több zéta jelleg került (alacsonyabb fejlettségű érzelemtesttel), más gyerekek inkább az emberekhez hasonlítottak. Általánosságban viszont elmondható róluk, hogy újra rendelkeztek érzelemtesttel. A hibrid gyerekekben jelen van egy nagyon furcsa bűnösségérzés, éppen ezért újra akarnak kapcsolódni velünk, hogy helyrehozzák azt a traumát, amit a születésük körülményei váltottak ki. Érzelemtestük és genetikai információik alapján kapcsolódni akarnak hozzánk. Szeretnének visszaadni valamit, mert megértették és belül mélyen tudják, hogy elvettek valamit a vér szerinti emberi szüleiktől. (Természetesen magasabb szinten ezek az emberek beleegyeztek abba, hogy genetikai anyagukat odaadják, és ezzel hozzájárulnak a tervhez, de alacsonyabb szinten csak a terrort és a félelmet tapasztalták meg a folyamat közben.) A hibrid faj esetében tehát egy nagyon érdekes dinamika figyelhető meg, másrészt pedig ezeket a hibrideket a szeretet motiválja. Segíteni szeretnének nekünk mind spirituálisan, mind pedig technológiai vonatkozásban.hibrid_1.jpg

Az összképet tekintve tehát a sok fájdalom és rémisztő tapasztalat ellenére, minden ember, aki genetikáját adta ehhez a hibridizálási programhoz, valójában egy nagyon szép dologhoz járult hozzá és hibrid gyerekeik elérhetővé válnak a számukra, kapcsolódni tudnak majd hozzájuk.

 

Meglepő gondolat lehet, de a zéták érkezése a rengeteg negatív hatás mellett (hiszen érthetően sok a félelem és düh az elrablásokkal kapcsolatban) egyfajta pozitív hatással is járt az emberiség idővonalára. Ebben a tekintetben az is sokatmondó lehet, hogy pontosan akkor érkeztek, amikor az emberiség elkezdett játszadozni a nukleáris technológiával. Az elrablások is nagyjából a nukleáris technológiák alkalmazásával egy időben kezdődtek, és az ütemük csak az 1990-es években kezdett lassulni valamelyest. Előfordulhatnak még ma is ilyen esetek, de már az eredetihez képest teljesen más célból és nem is olyan intenzitással.

 

A zétákkal való interakció pozitív hatásai abban mutatkoztak meg, hogy megváltoztatták az emberiség idővonalát. Puszta jelenlétük segítségünkre volt a tudatosságváltásunkban a nukleáris idővonallal kapcsolatban. A velük való interakció ugyanis tudattalanul is hatással volt a kollektív elménkre és befolyásolt minket. A két faj, vagyis a zéták és a földi emberiség tudatossága kapcsolatba került egymással. Néhány zéta egyed közvetlenül is beszélt emberekkel a nukleáris technológia veszélyeiről, de általánosságban szólva a zéták puszta jelenléte és energiája élő tanúságtételül szolgált számunkra, és segített megértenünk, hogy a nukleáris technológia nagyon eldurvulhat és mindennek rossz vége lehet. Mivel egykor maguk is emberek voltak, a jelenlétük hozzásegített minket egy mély megértéshez arra vonatkozóan, hogy a nukleáris technológia a teljes pusztulás veszélyét hordozza magában. Tudattalanul bár, de ez segítette átváltoztatni az idővonalunkat és segített átbillenteni a mérleg nyelvét, hogy kollektíven melyik jövőváltozatot kell elkerülnünk.

 

Összességében tehát elmondható, hogy nem csak negatív hatásokkal járt a zéták látogatása. A zéta-ember hibrid fajjal való kapcsolódás nagy gyógyító erővel bír majd, elsősorban azok számára, akik elrablás áldozatai lettek. Segíthet nekik megérteni, hogy mi történt velük és egy új szintű tudatosság válik elérhetővé a számukra. A hibrid fajjal nagyon könnyű kapcsolódni energetikailag – talán mindegyik fajnál könnyebben, ugyanis ők közvetlenül belőlünk származnakhibrid_2.jpg

 

ARKTURUSZIAK

 

Az idő előrehaladtával az emberi fajhoz hasonlóan a földönkívüli fajok is fejlődnek. Az egyes fajok különböző módon és különböző mértékben avatkoznak be, illetve vesznek részt az emberiség életében. Vannak, akik fizikailag, a genetikájuk révén vesznek részt, velük fizikai formában történő interakciókra is sor kerül, így tehát ezeknek a fajoknak fizikai befolyásuk is van. Emellett beleszövik a saját karmájukat és történetüket a miénkbe. Archetípusokat osztanak meg velünk és az emberi fajjal való kölcsönös fejlődésben érdekeltek, így ezek a fajok rendkívüli módon érintettek a Földön zajló folyamatokban. Közéjük tartoznak a plejádiak, a zéták/szürkék, bizonyos mértékben az andromédabeliek és a reptiliánok.

 

Más lények viszont inkább telepatikusan vagy a spirituális testünkkel való kapcsolódással vesznek részt a földi eseményekben. Ők csak a távolból kapcsolódnak, fizikailag nem vesznek részt, jelenlétük mégis érzékelhető, befolyásuk mégis érezhető. Ezen fajok közé tartoznak az arkturusziak is.

 

Az arkturusziak magasabb denzitásúak a fentebb említett fajoknál. Elsősorban álmokon keresztül lépnek kapcsolatba emberekkel, abban az esetben, ha ők ezt kérik. Ha eléggé fejlett vagy, illetve eleget gyakoroltad, akkor meditáción keresztül kapcsolatba tudnak lépni a tudatosságoddal. A legtöbb esetben a saját szűrőnkön és képzeletünkön keresztül lépnek kapcsolatba, ezért az ilyen élmény mindenkinél kicsit másmilyennek tűnhet. Különböző embereknek különböző formában jelenhetnek meg. Általánosságban igaz, hogy nem tudunk magasabb dimenziós lényekkel beszélni anélkül, hogy ők ne használnák fel ehhez referenciapontként a mi egyéni képzeletünket, képeinket, hitrendszereinket. Ennélfogva eltérések mutatkozhatnak az észlelésükben, vagyis ne lepődjünk meg, ha más emberek egészen másképp számolnak be ezekről a lényekről. (Szerk. - Emlékezhetünk a Kapcsolat című film talán legfontosabb jelenetére, amiben pontosan ez a jelenség került ábrázolásra. Amikor a filmben a földönkívüliek felveszik a kapcsolatot Elie-vel, a saját édesapja képében jelennek meg neki. Természetesen néhány másodperc után kiderül a dolog, és elmondják a lánynak, hogy a kapcsolódásnak miért ezt a módját választották. Íme ez a bizonyos jelenet:

kapcsolat.jpghttp://indavideo.hu/video/Kapcsolat_1997?s=7160.63

 

Az arkturusziak nagyon finoman lépnek veled kapcsolatba és általában az univerzum alap princípiumaival, törvényeivel kapcsolatos információkat adnak át, amik leginkább arra vonatkoznak, hogy hogyan élj, hogyan integrálódj az univerzummal. Sok faj egyedei személyes részleteket is átadnak a kommunikáció során, az arkturusziak inkább általános tanításokat fogalmaznak meg. Azért is lehet ez, mert más fajok a tudatosságuk és denzitásuk alapján sokkal közelebb állnak hozzánk. Minél közelebbi denzitásból jön a tanítás, annál konkrétabb, gyakorlatiasabb lesz az üzenet és gyorsabban is tudjuk hasznosítani, beintegrálni az életünkbe. Ha magasabb denzitásból jön a tanítás, akkor tovább tart a letöltése is, viszont annál inkább teljes lesz és általában univerzumi törvényekről és archetípusokról, szimbólumokról fog szólni. Sokkal kevesebb ego és polaritás lesz benne, sokkal tisztább és sokkal több van benne a lélekből – bár érzelmileg talán néha kicsit hidegebbnek tűnhet az üzenet.

 

A telepatikus kommunikáció során az arkturusziak a különböző koncepciók és érzések kifejezésére szakrális geometriát, szimbólumokat és színeket alkalmaznak. Mindezt azért teszik, hogy egyensúlyt teremtsenek az emberek bioenergetikai mezejében. Különösen álomállapotban teszik ezt, mert ekkor a legnyitottabb a tudatunk. Az arkturusziak ehhez azt az energiát használják, amely az archetípusokat létrehozza, ennek segítségével nagyon tiszta kommunikációt tudnak megvalósítani. Ezeket a szimbólumokat globális méretekben is alkalmazzák, ezzel pedig az emberiség kollektív tudatosságára is hatással vannak, és segítenek egyensúlyt hozni. Ez általában mindannyiunk számára letölthető szimbólumok formájában történik, amelyek természetesen multidimenzionális szimbólumok. A színeket például a tudatosság különböző szintjeiként értelmezik.

 

Nagyon nagyon sok ember van kapcsolatban az arkturusziakkal, hiszen az Arkturusz is egy olyan csillagrendszer, amely inkarnációs pontként szolgál, vagyis sok lélek tölt el ott bizonyos időt, mielőtt a Földre inkarnálódna. Az arkturusziak nem teremtő istenek, de segítik az alacsonyabb denzitású világokat az azokban összpontosuló energiák kiegyensúlyozásával. Minden 3D-s vagy alacsonyabb denzitású világban összpontosulnak magasabb denzitásokból származó energiák is, hiszen a tudatosságunk nem különálló ezektől. Így aztán arkturuszi energiák is összpontosulnak a Földön.

 

Érdekes dolog, hogy bizonyos szempontból sok magasabb dimenziós faj az alacsonyabb frekvenciákkal szimultán módon tapasztalja meg a világot, hiszen amikor segítséget nyújtanak, azzal ők is részesei lesznek a földi problémák/elakadások megoldásának. A Föld előbb-utóbb el fog érkezni egy olyan pontra, ahol már nem lesz hatalmas karmánk egymással szemben, nem lesz nagy kollektív karmikus felfordulás a bolygónkon, és amikor ez bekövetkezik és sikeresen leküzdöttük és megoldottuk a problémáinkat, elkezdünk majd mi is segíteni hasonló problémákkal küzdő más csillagrendszerek és bolygók lakóinak. Ez a segítségnyújtás pedig a mi karmánk részévé válik majd. Mi is tanítók és egyensúlyt hozók leszünk, és a fejlettség egy következő szintjére fogunk jutni. Az arkturusziak jelenleg folyamatosan figyelnek minket és felügyelik ezt az egyensúlyozást.

 

Ami a fizikai jellemzőiket illeti, számunkra csak fényként jelennének meg, ha azonban két arkturuszi találkozik egymással, akkor ők azért fizikai testként látják a másikat. A nemeik nehezen megállapíthatóak, az erős polaritás és a nemek különbözősége amúgy is inkább az alacsonyabb denzitású világok sajátja. Ennek ellenére az arkturusziak között is vannak nők és férfiak, így a feminin és maszkulin jelleg az ő testi formáikban is megjelenik. Nincs hajuk és mindegyikük nagyon hasonló palástot visel, megjelenésükben nem különböznek túlságosan egymástól.

arkturuszi.jpg A plejádiak szívközpontúak, művészetkedvelők és szeretik a szépséget. A marsi energiák inkább maszkulin jellegűek, harcosság, háborúskodás és versenyszellem jellemzi. Az arkturusziak viszont elsősorban tanítók, szeretnek információt, tudást átadni az univerzum struktúráiról és működéséről, és az alapenergiákról, amelyek az anyagot létrehozzák. Segítenek a megértésben és a tanítás képezi a legfőbb karmikus céljukat a létezésben. Emellett pedig egy magasabb szintről érkező szeretet vezérli őket. A legtöbbünk Felsőbb Énjének van egy arkturuszi ellenpontja, amihez kapcsolódni tudunk.

 

AZ OROSZLÁNLÉNYEK (LION BEINGS)

 

A földönkívüli fajok azokat az archetípusokat jelenítik meg, amelyeket a földi emberiség tudatossága is hordoz. Így aztán minél többet tudunk róluk, annál többet tudunk meg saját tudatosságunk mélyebb aspektusairól és ezek használatáról.

 

Az oroszlánlények általában akkor lépnek be az adott ember életébe, amikor az elkezd létkérdéseket feltenni magának („miért vagyok itt, mi a feladatom, milyen képességekkel rendelkezem ehhez, hogyan találom meg a helyem az életben”). Az oroszlánlények segítenek rájönni, hogy mi is az emberi lény célja és hogyan tudja kibontakoztatni a képességeit, vagyis segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az adott egyén rátaláljon saját identitására és támogatást nyújtanak olyan nagy lépések megtételéhez, amihez kockázatvállalásra és bátorságra lesz szüksége. Általánosságban tehát az oroszlánlények az oroszlán csillagjegy archetípusait jelenítik meg. Nagyon sok ember, aki oroszlán jegyben született, kapcsolatban áll oroszlánlényekkel.

 

Magabiztosság, bátorság, félelemnélküliség és megingathatatlan hit jellemzi ezeket a lényeket. Tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy isteni létezők és ebből ered a magabiztosságuk, éppen ezért hordozzák ezeket a nagyon erős jellegeket, ami aztán fizikaiságukban is megjelenik. Azok számára, akik kicsit bizonytalanabbak az életben, akár megfélemlítőek is lehetnek. Alapjellegük azonban, hogy kiváló védelmezők legyenek. Mélyen tudatában vannak isteni jellegüknek és ez korábban igen sok ego-ban és büszkeségben nyilvánult meg, eredeti civilizációjukat ez sokszor harcokba és küzdelmekbe sodorta.

 

Az oroszlánlények ösztönös, természetes vezetők, sőt vezérek. Hitük annyira erős, hogy az egyszerűen eltörli a sötétséget. Kiváló diplomáciai képességekkel rendelkeznek, nem a hatalom szeretete vezérli őket, hanem hatalmas tudással rendelkeznek és pontosan tudják, hogy mások szolgálatával tulajdonképpen a nagy egészet szolgálják, és ezzel a szolgálattal maguk is fejlődnek. Nagyon mély tudással rendelkeznek erről. Nem dominálnak és nem zsarnokoskodnak, a hatalomgyakorlásban a szeretet vezérli őket. Nagyon erős, intenzív szeretetérzést lehet érezni a jelenlétükben. Minden tekintetben az altruizmus vezérli őket, nagyon szeretnek segíteni másoknak abban, hogy felfedezzék saját magukat, rátaláljanak isteni lényegükre. Ezért bárkinek segítenek, aki nyitott az energiájukra.

 

A Földre gyakorolt hatásukat leginkább az egyiptomi kultúrában figyelhetjük meg, hiszen pl Szehmet illetve a szfinx is mind-mind oroszlánlény illetve oroszlán ábrázolások. Nem kizárólag Egyiptomban voltak jelen (hanem pl a jelenlegi Németország illetve Tibet területén is), Egyiptomban viszont nagyon spirituális légkör uralkodott, így ott mindenhol kiemelkedő szerepük volt, mindenhol ismerték és tisztelték őket. Nemcsak a Földön, hanem az egész univerzumban is kiemelkedő helyük és különleges frekvenciájuk van, nagyon sok bolygóra voltak hatással.szehmet.jpg

Az ősi Egyiptomban nagyon védelmező jellegű erőként voltak jelen. Mágikus és spirituális gyakorlataik voltak, amiket az egyiptomi időkben alapoztak meg, majd ezeket védelmezték és felügyelték e gyakorlatok elterjedését. Mindezzel pedig elültették a felébredés magvait és ezekből a magokból néhány mind a mai napig velünk van és fontos szereppel bír a jelenlegi felemelkedési folyamatban is. Ez az elültetés egy nagyon különleges időszakban történt, ami sok védelmező energiát igényelt tőlük, hiszen ezek az oroszlánlények védték a lefektetett alapokat. Gondolatokat és praktikákat ültettek el Egyiptomban és utána ezeket védték más lényektől, akik nem akarták, hogy a magok szárba szökkenjenek. Helyette dominálni akarták és elnyomni az egész bolygót. Az oroszlánlények voltak, akik védtek tőlük bizonyos helyeket Egyiptomban, ezért van még ma is annyi szobor és emlékmű róluk. Ott volt a legjellemzőbb a szerepvállalásuk, ugyanakkor a bolygó más területein is elültették a magvakat. Planetáris szinten ugyanis (nemcsak itt a Földön, hanem az egész galaxisban) megnyíltak ablakok bizonyos energiák és frekvenciák beáramlásához, ők pedig bejöttek és védték ezeket a helyeket. Amikor ezek az ablakok bezáródtak, onnantól kezdve nem tudták túl sokáig tartani a frekvenciát, így eltűntek, utánuk pedig domináns lények érkeztek a Földre. Az oroszlánlények telepatikusan képesek tartani velünk a kapcsolatot, fizikailag azonban már nem annyira.lion_being.jpg

Nagyon erősen kötődnek a Naphoz, a napunk ugyanis a kiterjedést szimbolizálja. Fényt és kódokat kapunk a napból, hogy felizzítsuk a felébredési folyamatunkat, az oroszlánlények pedig ezt az energiát védik. Érdekes, hogy fizikai formájukat tekintve, a színük hasonlíthat a Földön ismert oroszlánokéhoz, de lehetnek például kék színűek is. Sokuk színe a napuk által kibocsátott fény színéhez igazodik (ez sok földönkívüli faj esetében így van, nem csak az oroszlánlényeknél).

 

Az oroszlánlények a Szíriuszról jönnek, bár eredetileg nem ott őshonosak, hanem máshonnan érkeztek vagy pedig máshonnan hívták meg őket oda. A Szíriuszon őrületes genetikai sokszínűség uralkodik, bár az ott élők többsége ember/emlős, és kevés inszektoid, reptilián vagy kétéltű faj van jelen. A Szíriusz valójában egy hatalmas és igen erőteljes csillagkapu. Az oroszlánlények bizonyos mágneses rezonanciákra, az adott bolygón élők által kibocsátott rezonanciákra válaszolnak. Ez valójában egy kérés feléjük, amire ők képesek válaszolni. Általánosságban is igaz, hogy nem jöhetnek lények egy bolygóra anélkül, hogy ilyen kibocsátott rezonancia útján ne hívnánk meg őket, vagy engednénk meg nekik a belépést. A csillagkapuk is ilyesfajta rezonancia alapján működnek és bizonyos energiák továbbítására szolgálnak.

 

Az oroszlánlények legfőbb jellemzője, hogy megátalkodottan hisznek az élet céljában és abban, hogy isteni létezők vagyunk, ebből ered magabiztosságuk is. Ennek árnyékoldala lehet, ha túltengene bennük az ego és túl büszkék lennének, és pontosan ez az, mit ők egyensúlyban tartanak magukban azzal, hogy segítenek más lényeknek és más bolygók lakóinak. Tanítanak és gyógyítanak. Azok a lények, akik hozzájuk hasonlóan tanítanak és segítenek, tulajdonképpen saját karmájukat is egyensúlyba hozzák, hiszen általában olyan dolgokban nyújtanak segítséget, amikkel kapcsolatban korábban nekik is problémáik és elakadásaik voltak. Azért jöttek ide, hogy egyensúlyt hozzanak, és segítsenek nekünk ráeszmélni arra, hogy félelem nélkül tudjuk megvalósítani életcéljainkat, mindazt, amiért ideszülettünk. Akkor válunk a legerősebbé, ha ezt meg tudjuk tenni. Ezzel magunk köré tudunk húzni egy fátyolt, amin nem tud áthatolni a sötétség. Ezt tanítják meg nekünk.

 

FÖLDÖNKÍVÜLI KAPCSOLAT ÉS A KÖZZÉTÉTEL

 

Az emberek jó része a földönkívüliek létezésének nyilvánosságra hozatalát egy külsődleges eseménynek tekinti és a bejelentést kívülről, másoktól várja. Ez tulajdonképpen jól szemlélteti, hogy mindenre külsődleges nézőpontból tekintünk, úgy gondoljuk, hogy ezt is rajtunk kívül álló emberek fogják megtenni. Teljesen nyilvánvaló, hogy valamiféle küszöböt át kell lépnünk (Szerk – konkrét bejelentések formájában és persze a tudatosságunkban bekövetkező ugrás formájában is), mielőtt fizikai találkozások megvalósulhatnának velük. Nagyon-nagyon sokféle módon már most is kapcsolatban vagyunk földönkívüliekkel, valószínűleg azért, mert bizonyos értelemben mi magunk is földönkívüliek vagyunk. Segítőkkel és támogatókkal rendelkezünk odafent, akik valódi formájukban nem mutatkoznak meg az emberek előtt, mert ezzel nagyon megzavarnák 3D-s földi emberi paradigmáinkat.

 

Nagyon sok kicsi gyermek látja is ezeket a földönkívüli segítőket. Esetleg felismerheted magadban, hogy te is földönkívüli vagy. Nagyon sok életet éltél már korábban és ezen életek közül számos a Földön kívüli történt. Rá tudunk kapcsolódni saját magunk kozmikus részére, ha engedjük áramlani ezeket a frekvenciákat a bioelektromos mezőnkben és előhozzuk a tudatosságunkban rejtőző emlékeket (pl meditáció segítségével vagy álomállapotban). Emlékezned kell, hogy ki vagy valójában és ha ez sikerül, úgy fogsz ragyogni, mint egy jeladó. Fel fogod ismerni, hogy egy vagy közülük és nincs sok különbség köztük és köztünk. Ha ez a felismerés megvan, lehetőség nyílik a kapcsolatfelvételre. Az emlékezés hatására a vibrációs meződ megtelik kozmikus energiával és ennek segítségével integrálni tudod a korábbi tapasztalataidat, amik így már nem tűnnek majd olyan távolinak a számodra. Fizikailag jelenleg még nagyon sokkoló lenne a találkozás velük, ezért előbb a tudatunknak egy kis előkészítésre van szüksége ehhez. Lényegében emlékeznünk kell saját isteni mivoltunkra és korábbi tapasztalatainkra, életeinkre.

 

A közzétételre legjobban úgy készülhetsz fel, ha felfedezed a saját történeted és beszélsz róla. Így te is kiveheted a részed a folyamatból. Nagyon sok teljesen átlagos ember rendkívüli tapasztalatok és emlékek birtokában van, de senkivel nem tudnak, illetve nem mernek róla beszélni, mert félnek, hogy hülyének néznék őket. Ha megteszed a te kis részed és őszintén beszélsz erről a körülötted élőkkel (biztonságos környezetben), az talán a legjobb módja a felfedésnek. Ne rejtsük el tehát ezeket a tapasztalatokat és kezdjünk el beszélni róla. A földönkívüliekkel való kapcsolódás azonban mindenképpen egy belső folyamat kell, hogy legyen, mivel ez egy nagyon spirituális dolog.

 

FELEMELKEDÉS A 3D-BŐL AZ 5D-BE

 

A 3D és 5D közötti alapvető különbséget az emberi lények számára az ego jelenti. A 3D mélyen át van itatva ego-val. Ezt nem negatív értelemben kell értenünk, hanem egyszerűen csak különálló lényekként tekintünk magunkra és másokra. Ezzel szemben az 5D sokkal kiterjedtebb. 5D-ben az ego olyan, mintha csak az egyik érzékszervünk lenne a sok közül, nem pedig egy kizárólagos nézőpont, amiből a világra és önmagunkra tekintünk. A 3D-ben MINDENT az ego szemüvegén keresztül szemlélünk. Nagyon sok ember teljes mértékben az egojával azonosítja magát, és ez bizony nagyon jellemző és gyakori a 3D-s valóságunkban.

 

Az 5D-ben nem fogjuk elveszíteni a 3D-ben ismerős fizikai formánkat. Az egész folyamat arról fog szólni, hogy sokkal több 5D-s energiát tudunk majd integrálni a fizikai formánkba. Képesek leszünk áthatolni más valóságokon, miközben megtartjuk fizikai formánkat. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a fizikai test nem csak börtön, hanem valójában egy ajándék és megtiszteltetés, ugyanis segíthet nekünk belemerülni a szépségbe és az istenség térbeli és szilárd aspektusaiba. Segíthet minket ezek megtapasztalásában.

 

Az 5D-ben olyan lényekké válunk majd, akik szilárdan a Földön állnak, de ezzel egy időben képesek leszünk más denzitásokból származó energiákat is közvetíteni. Szemben a jelenlegi 3D-s létezés nagyon kemény alaptónusával, az 5D-ben képesek leszünk „kilépni” a testből, és egy 5D-s nézőpontból szemlélni a dolgokat és kiterjedtebb észleléssel rendelkezünk majd. Az 5D sokkal gazdagabb érzékelést tesz majd lehetővé számunkra, több 5D-s frekvenciát ad hozzá a valóságunkhoz, ami így jelentősen kiterjed majd és ez mindenre hatással lesz az életünkben. A kozmikus tudatosság meg fogja változtatni az embereket. Amikor elkezdenek kapcsolódni magasabb frekvenciájú energiákhoz, nagyobb multidimenziós tudatosságra tesznek szert, ez pedig megváltoztatja majd azt, ahogyan a világra tekintenek.

 

Az 5D-ben kevésbé fogunk különállóként tekinteni a másikra. Jelenleg rengeteg rossz kapcsolat van, amelyekben az emberek egymásra vetítik ki saját problémáikat és mindazt az elfojtást, amin keresztülmennek. Több 5D-s energiával a testünkben azonban TUDNI fogjuk, hogy nem vagyunk különállók egymástól, az 5D ugyanis mély megértéseket hoz magával. Sőt, nem csak egyszerűen belülről fogjuk tudni és ismerni a dolgokat, hanem a tetteink is ezen a megértésen alapulnak majd. Ez fog minket előrehajtani és ez VALÓBAN meg fogja változtatni az életünket. Sokkal megbocsátóbbak leszünk, jobban elfogadjuk majd a másikat, mert tudni fogjuk, hogy egyek vagyunk velük. Felismerjük, hogy az isteni energia rejtett áramlata az, ami mindent irányít. Altruistává fogunk válni, talán ez az a szó, ami leginkább kifejezi az átmenetet a 3D-s elmebeállítódásból az 5D-sbe. Felismerjük, hogy mindenben igazság van, mindennek célja van és okkal létezik, a szemléletünk holisztikussá válik majd. A megértés nem egyszerre, hanem hullámokban fog érkezni, egyre nagyobb és nagyobb megértéssel bírunk majd. Még azon dolgoknak is, amiket nem értünk, vagy amik fájdalmat okoznak (a tragédiáknak és a pusztításnak is), valamilyen célja van – ez a felismerés az 5D-s elme egyik legfőbb jellemzője.

 

Olyan nézőpont válik majd elérhetővé a számunkra, amire a 3D-s elme nem képes, hiszen igazából nem is arra készült, hogy megértse ezeket az aspektusokat. El kell tehát jutnunk ebbe a nézőpontba, az 5D-s szemléletbe. A folyamat nagyon sok integrációval jár majd, magasabb 5D-s frekvenciáknak 3D-s valóságba és testbe integrálásával.

 

A 3D és 5D között a 4D helyezkedik el, ami természeténél fogva összeköti a kettőt. A 4D és 5D közötti legfőbb különbség az, hogy míg a 4D-ben még sok dualitással találkozhatunk (bár kevesebbel, mint a 3D-ben), addig az 5D-re nagyon megalapozott és erős nondualitás jellemző. A 4D csak egy kicsivel van „feljebb” tőlünk, ezért ha igazán meg akarjuk érteni a nondualitást, akkor nem a 4D-hez, hanem az 5D-s tudatossághoz kell fordulnunk. Ott lehet megtalálni azokat mintázatokat és kódokat, amikkel integrálni lehet a nondualitást.

 

Az 5D emellett egy ún. goldilocks zónaként is működik, hiszen nagyon sok földönkívüli segítő onnan jön. A 4D-s lények (pl reptiliánok, mantidek) nem elegek az igazán magasabb szintű megértés tolmácsolásához, a magasabb denzitású lényekhez való kapcsolódáshoz pedig még nincs elég tudatosságunk, de 5D-sekkel történő kapcsolatfelvételt már integrálni tudunk.

 

VÉGE.

 

 

A cikk első része:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/gigi_young_inkarnacios_vonalak_es_foldonkivuli_fajok_befolyasa_a_foldon_1_resz

 

Gigi Young korábbi, magyar nyelven olvasható írásai:

https://kristalyhang.wordpress.com/?s=gigi

Gigi youtube csatornája:

https://www.youtube.com/channel/UCo_fdaL6nGtL3fjyP8NsNaw

Gigi weboldala:

http://gigiyoung.com/