Gigi Young – Inkarnációs vonalak és földönkívüli fajok befolyása a Földön / 1.rész

gigi.jpgA most következő írásban egy empata gondolatait és tanításait szeretnénk bemutatni. Egy olyan fiatal lányról van szó, akinek semmi köze nincs sötét projektekhez, titkos programokhoz, vagy ilyesmikhez. Gigi Young egy kanadai lány, aki látó- és intuitív képességeinek illetve csillagmagként, plejádi lélekszármazásának köszönhetően számos földönkívüli lénnyel került kapcsolatba. Az általa csak spirituális vezetőknek hívott lényektől rengeteg tanítást kapott és sok mindent megmutattak neki az univerzum működésével kapcsolatban. Tapasztalatairól rövid videóbejegyzéseket szokott készíteni, amelyekben nézői kérdések és spirituális témák mellett többek között azokról a földönkívüli fajokról is beszél, amelyek nagy hatással vannak a jelenlegi földi emberi civilizációra. Ezekből a videókból készítettünk most egy összeállítást, és úgy gondoljuk, hogy Gigi tanításai jelentősen szélesíthetik a látókörünket, és nagyon sok mindenre magyarázattal szolgálhatnak a bolygónkon zajló történések megértésével kapcsolatban.

 

A LELKED GALAKTIKUS UTAZÁSA

 

Hogy pontosan megérthessük, milyen események zajlanak a bolygónkon és miért, mindenképpen szót kell ejtenünk a lélek inkarnációs folyamatáról is. Amikor a 3D-be inkarnálódunk lecsökkentjük a frekvenciát és tudatosságunk egyre sűrűbbé válik. Ennek a folyamatnak van egy nyomvonala, ami visszakövethető a karmán és lelkünk történelmén keresztül. A lélektörténetünk az univerzumban történő nagyobb események mikrokozmoszát képezi és visszafejthető különböző korábbi inkarnációkra, amelyek a Földre születésünk előtt történtek. Ezek az inkarnációk az életmotívumainkat is tartalmazzák, amelyek univerzális motívumokhoz is kapcsolódnak, így valójában egy hatalmas méretű puzzle egy-egy darabkáját alkotják. A karmának tehát nem csak személyes, hanem univerzális vonatkozásai is vannak. A következő 20 évben ez egyre több és több ember számára válik majd nyilvánvalóvá ugyanis hamarosan kikerülünk a frekvenciák lefelé ereszkedő ciklusából (vagyis amikor a Föld alámerül a frekvenciák mélyebb rétegeibe) és kezdetét veszi egy felemelkedési ciklus. Ez a felemelkedési ciklus nem azt jelenti, hogy minden felemelkedik körülöttünk, hanem hogy elkezdjük újraintegrálni kozmikus emlékezetünket, tisztába kerülünk azzal, hogy kik vagyunk valójában, mik a létezésünk céljai illetve újraigazodunk a szeretethez. Tudni fogjuk, hogy valójában isteni lények vagyunk.

 

Ez a hely, ahol jelenleg élünk - a Föld bolygó - nagyon mélyen alászállt az elkülönülésbe, az ego-ba, a félelembe és a háborúskodásba. Alámerültünk a sötétségbe. Ez nem feltétlenül negatív, mert a sötétség jelentheti a másik oldalunkat is és ebben az értelemben segítségünkre lehet felismerni, megismerni magunkat. Ahogy egyre mélyebb dimenziókba ereszkedünk, az alacsonyabb denzitások lehetőséget teremtenek arra, hogy egyre többet és többet lássunk meg ebből.

 

A földi emberek nagyon sok helyről, sok más csillagrendszerből inkarnálódhatnak a Földre pl a Szíriuszról, Plejádokról, Arkturuszról, stb. Sokan közülük magasabb dimenziókban 5D-6D-ben éltek, mielőtt a Földre születtek volna. A magasabb dimenziókból, vagyis a 9D-ből, 10D-ből vagy 11D-ből nem lehet egyből egy 3D-s környezetbe leszületni, mert ez hatalmas ugrásnak számít lefelé és nem igazán hatékony módja a tapasztalatszerzésnek. Az 5D-ből és a 6D-ből azonban már könnyebben megy ez az alászállás. Könnyebb az átmenet és így az onnan érkezők képesek áthozni lélekemlékezetüket, karmikus emlékeiket és útvonalaikat – így lehetőségük nyílik arra, hogy ebben a környezetben munkálkodjanak és ezáltal fejlődjenek. A 3D-be ereszkedés egyik legfőbb célja ugyanis a lélek megnemesítése és finomítása. A 3D szintje nagyrészt erre szolgál.

 

A bennünket igazán szolgáló, hatékony információk az 5D-6D szintjéről és tudatosságából érkeznek. Ezekhez képesek vagyunk kapcsolódni, mert az igazán magas dimenziókhoz képest, ezek még nem esnek olyan távol tőlünk és fejlettségi szintünktől. 5D-6D feletti szférákban már nincs annyi sötétség és nincs annyi átalakulás, ezért a fentebbről érkező információk már nem olyan mértékben integrálhatók a saját életünkbe, nem tudunk a segítségükkel hatékonyan tanulni. Emberi lények számára egyébként elvileg hozzáférhetők a létező legmagasabb dimenziókból érkező információk, csakrarendszerünk ugyanis képes a lehető legmagasabb forrásból érkező információk befogadására is. Mégis hatékonyabb olyan lényektől tanulni, akik fejlettségüket tekintve csak egy kicsivel vannak feljebb tőlünk. Ez arra is lehetőséget biztosíthat, hogy akár velük közösen tudjunk tanulni és fejlődni. Kölcsönösen segíthetjük egymás felemelkedését

 

Lélekcsoportként inkarnálódva csoportos feladataink és céljaink is vannak, emellett pedig léteznek alapvető inkarnációs ciklusok is. Minden csillagrendszer saját karmát hordoz, megvan a maguk frekvenciája, leckéik és munkálkodni való feladataik. A különböző csillagrendszerekhez való kapcsolódás során nagyon sok esetben a szív jelenti a kulcsot, az érzések segítségével tudsz kapcsolódni hozzájuk, nem annyira intellektuális információk által. Természetesen az adott csillagrendszer alapfrekvenciájához való kapcsolódást gyakorolni kell, és ha létrejön, akkor maga a kapcsolat egy nagyon szubjektív élmény lesz, amely igazságokat hordoz majd a számodra. A különböző csillagrendszerek alapfrekvenciájából lehet megérteni az ott élők karmáját, karmikus történetét, adottságaikat, képességeiket, univerzumban elfoglalt helyüket és szerepüket. Azok a lelkek, akik csillagmagok és ezekről a helyekről inkarnálódnak, felismerhetik ezekben saját történetüket és karmáikat. Az egyéni inkarnációs ciklusok visszatükrözik a galaktikus karmát, és egy univerzális karmikus mintázat is kirajzolódik bennük. Ebbe vannak beleszőve a saját egyéni életmotívumok. Amikor a saját életmotívumaidon dolgozol, és itteni életcélodat valósítod meg, akkor az visszahat az inkarnációs útvonalaidra és energiát vezet vissza az időben az univerzumi származásod irányába. Minden mindennel kapcsolódik, minden tett hullámokat kelt és visszahat.

 

A földcentrikus, egocentrikus spirituális szemlélet elkezd átalakulni. Egyre inkább tudatába kerülünk annak, hogy máshol is éltünk már korábban, és ez a tapasztalat egyre inkább logikussá válik, semmint, hogy furcsának hatna. Minden, amin inkarnációink során valahol máshol már keresztülmentünk, mind itt van, összekeveredik és interakcióban van bennünk, jelenlegi életünkben. Ezért olyan nehéz itt létezni, és olykor zavarodottnak, elszakítottnak érezzük magunkat. Ezért is olyan változatos a Föld bolygó, mert itt és most a különböző inkarnációs ciklusok nemesítése zajlik. A Föld bolygó a lelkünk, lélekutunk finomítója, megnemesítője. Nagyon sok galaktikus karma, háború, történet és hatás vár itt és most arra, hogy bennünk, általunk megnemesedjen, és ennek hatása az egész világra hatással lesz majd.

 

MÁS 3 DIMENZIÓS BOLYGÓK

 

Viszonylag ritkán hallhatunk olyan, szintén 3D-s bolygókról, amelyeken a tudatosság szintje nagyjából megegyezik a miénkkel, különösen fejlődésük elején, amikor az oda inkarnálódó lelkek tulajdonképpen alászállnak a 3D-s sűrűségbe. Később, egy idő után, ahogy haladnak feljebb a 4D felé, ezekben a világokban is magasabb szintű energiák jelennek meg. Ezekben a világokban egy leegyszerűsített karma „ledolgozása” zajlik. Az ilyen típusú bolygók lakói nagyon sokféle karmaszintet és lélekutat járhatnak be.

 

A 3D-s bolygók és valóságok általánosságban szólva erős karmikus célokat teljesítenek be. Intenzív, kemény karmák nagyon gyorsan történő „ledolgozására”, kimunkálására szolgálnak. Ilyen környezetekben a magasabb dimenziós valóságokhoz képest százszor vagy ezerszer gyorsabban lehet hatalmas karmákat ledolgozni.

 

Ami a 3D-s bolygók fizikai jellemzőit illeti, sok olyan bolygó található közöttük, amik Földünkhöz képest kevésbé változatos környezettel bírnak. Vannak például olyan bolygók, amiken csak sivatag található és a rajtuk élő teljes populáció sivatagi környezetben szerzi élettapasztalatait. Léteznek aztán olyan bolygók is, amiken többnyire csak víz található és így az ott élő lények többsége is vízi élőlény. Ebben a környezetben valósítják meg karmikus leckéiket, ebben a környezetben formálódik a lelkük, és mivel mindenféle környezet formál valamennyit a lelken, ezért lelki evolúciójuk is ebben a környezetben bontakozik ki. Sok bolygó létezik tehát, amin kizárólag egyféle klíma található.

 

A Föld bolygó ebből a szempontból is különlegesnek, földrajzi értelemben az egyik legváltozatosabb helynek számít. Rendkívül változatos környezeti hatásokkal találkozhatunk itt, sarkvidéki hidegtől, száraz forró sivatagokon át, tundrával, óceáni-trópusi vidékekkel. Mindemellett a hőmérsékleti különbségek is eléggé nagyok az egyes éghajlatok között, bizonyos vidékek pedig egyáltalán nem lakhatóak. A földi élőlények is nagyon nagy változatosságot mutatnak. Nagyon sokféle kifejezési formával találkozhatunk, nagyon sokféle típusú emberrel, különböző rasszokkal és genetikai jellemzőkkel. A Föld mellett persze vannak más bolygók is, amik változatosak ebből a szempontból, de a Föld abban is különbözik tőlük, hogy nagyon intenzív energiája van. A különbözőségek ugyanis nem pusztán egymás mellett léteznek itt, hanem alaposan össze is keverednek.

 

Vannak olyan 3D-s bolygók, amiket egyfajta tompító energia vesz körül. Sok ilyen bolygó, sőt naprendszer is létezik, és ezek úgymond lépcsőfokokként szolgálnak. Az ilyen helyek sokkal könnyebb energiával rendelkeznek. Még mindig sűrűek és még mindig 3D-sek (hiszen ez az egyik legsűrűbb denzitás, ahová inkarnálódhatunk), de nem annyira intenzívek és ennek megfelelően azokon a bolygókon kicsit „könnyebb az élet”. Arra szolgálnak, hogy hozzászoktassák a lelkeket az alacsonyabb denzitás megtapasztalásához. Sok léleknek, akik ilyen bolygókra inkarnálódnak lágyabb energiájuk van, és előfordul, hogy ezek a bolygók két hely közötti inkarnációs pontként szolgálnak. (Szerk. - Ezt úgy lehet értelmezni, hogyha mondjuk egy lélek pl a Szíriuszról akar leinkarnálódni a 3D-be, akkor lehetősége van választani egy ilyen „könnyebb energiával” rendelkező bolygót, ahol hozzászokhat az alacsonyabb 3D sűrűséghez és frekvenciaszinthez, megtanulhat otthonosan mozogni benne, majd azután inkarnálódik a Földre. Legalább is ilyen eset is előfordulhat.) Tehát nagyon sok 3D-s bolygó lépcsőfokként szolgál, de úgy tűnik, a Föld nem tartozik ezek közé.

 

A Földön ugyanis nagy a diverzitás és sok a konfliktus – anyabolygónk egy nagyon-nagyon nehéz környezetnek számít. Azonban amennyire fájdalmas és nehézségekkel teli az itteni élet megtapasztalása, egyben hatalmas lehetőségeket is rejt magában. A Föld a bolygón zajló élet bonyolultsága és extrém intenzitása miatt galaxisszerte áhított helynek számít. Általánosságban is elmondható, hogy a 3D-s bolygók nagyon intenzívek. Olyan környezetek, amik nagyon különböző karmikus vonalak és történetek kibontakozását teszik lehetővé, amiket ráadásul gyorsítva, együttesen, sűrítve lehet kidolgozni. Lehetőséget teremtenek arra, hogy nagyon intenzív karmákat lehessen nagyon rövid idő lefogása alatt sikeresen megoldani. A 3D-s környezetek lehetővé teszik karmák és lélekcsoportok egyetlen fizikai testben való keveredését és összeolvasztását, megadják a lehetőséget a karmák ledolgozására és így az energiák kifinomítására, megnemesítésére.

 

Az emberi forma itt a Földön egyfajta keveréke reptiliánoknak, plejádiaknak és még sok más földönkívüli faj genetikájának. Valójában minden földi fizikai emberi forma visszavezethető valamilyen földönkívüliek által végrehajtott genetikai beavatkozásra. Emellett más és más egyéni lélektörténetünk is van előző életek és galaktikus inkarnációk által és ezek mind-mind összekeverednek itt a Földön. Éppen ezért a földi környezet nagyon erőteljes, de ugyanakkor végtelenül bonyolult is. Koncentrált keveréke karmáknak és történeteknek, és talán éppen ezért hívhatjuk a Földet egyfajta élő könyvtárnak, ahol rengeteg dolog keveredik össze egy helyen. A földi 3D-ben kis helyre sűrítve több galaktikus dráma is zajlik egyszerre. Ez az oka annak, amiért nagyon sok, a fejlődés különböző szintjén álló földönkívüli lény követi figyelemmel az itt zajló eseményeket. Vannak közöttük, akik nagyon rég óta közvetlenül is részt vesznek a földi élet alakulásában, mások inkább csak megfigyelő szereppel bírnak, megint mások pedig közvetlenül, fizikailag nem akarnak részt venni mindebben, mentálisan azonban igen.

 

A Föld tehát nagyon fontos hely, mert sok minden történik rajta – eonok óta zajló galaktikus háborúk és harcok hatásai tükröződnek a földi élet folyásában. Ha azonban sikerülne ebből itt egységet, békét és harmóniát teremtenünk, akkor az intenzív gyógyulást jelenthetne ezekre az ősidők óta fennálló konfliktusokra, aminek aztán visszaható ereje lenne azokra a régi karmikus elakadásokra, amelyek itt összesűrűsödve várják, hogy kimunkálásra kerüljenek. A 3D-s világok tehát különlegesek a lelkeket és energiákat megnemesítő, gyógyulást előidéző és egységbe hozó képességeik miatt.

 

AZ ORION

 

Az Orion az egyik legmélyebben polarizált hely, benne egy nagyon mélyen polarizáló koncepció jelenítődik meg. A polarizálódás a tudatosság két nagyon erős kifejeződése között valósul meg – a feminin és maszkulin jellegek között. E két polaritás abból a célból van jelen az Orionon, hogy valamiféleképpen integrálódjanak. Lényegében a mi lélekvonalunk kezdete is ehhez a nagyon erős polarizálódáshoz köthető.

 

Az Orion előtt nagyon más volt a helyzet. Az emberiség eredetvonalában a Lyra-rendszer nagyon fontos láncszemet tölt be, lényegében ott kezdődött a számunkra minden. A Lyra-rendszerben nagyon pontosan kifejeződött és megjelenítődött az isteni teljesség. Nagyon tiszta feminin jelleg és nagyon tiszta maszkulinitás volt jelen, ami különböző kultúrákban és civilizációkban testesült meg. Kialakultak olyan civilizációk, amik nagyon femininek voltak, erre a jellegre alapoztak és ezt a frekvenciát fejezték ki egyénileg és közösségi szinten is, sőt mindez a fizikai formájukban is megmutatkozott. Aztán különböző bolygókon létrejöttek olyan civilizációk is, amelyek inkább a maszkulin aspektusra építettek.

Amikor feminin vagy maszkulin jellegekről beszélünk, nem kizárólag női-férfi felosztásra kell gondolnunk. Voltak civilizációk, ahol a nők erős maszkulin jelleget hordoztak, és ugyanez fordítva is megtörtént, voltak társadalmak, amikben a férfiak inkább a feminin princípium felé tolódtak. Az egymást kiegészítő kifejezési formák között aztán idővel kisebb csetepaték jelentek meg, majd a különböző jellegek elkezdtek erősebben polarizálódni.

 

A feminin jellegű társadalmak – amik az érzelmeket, a spiritualitást helyezték előtérbe, és értékrendjüket ez alapján állították fel - elkezdtek nagyon másokat szolgálóvá válni. Elkezdték elnyomni magukban a másik aspektust, elnyomták a saját individualitásukat a közösség és a teljesség javára. Háttérbe helyezték az egyént a közösséggel szemben és spiritualitásuk miatt a negatív érzelmeiket nem fejezték ki, így nagyon sok elfojtás keletkezett bennük.

 

A maszkulin jellegű társadalmak viszont inkább magukat szolgálóvá váltak. Kulcsfontosságúvá vált számukra az individualitás. Úgy vélték, hogy a siker és a boldogulásuk titka az, ha az egyén hangját meghallják, érték volt számukra, ha valaki egyénként nyilvánult meg és igényelték az egyéni elismerést. Ennek eredményeként olyannyira polarizálódni kezdtek, hogy elnyomták az érzéseiket, így az energia nem a közösség irányába áramlott, hanem az egyéni elme felé tolódott el, az vált hangsúlyossá.

 

A feminin társadalmak az érzéseket és a közösséget tartották szem előtt, ezért háttérbe szorították az egyéni elmét és a logikát csak azért, hogy az egész közösséget szolgálják, és ezt az egyén fontossága elé helyezték. A maszkulin civilizációk pedig a közösséget és a feminin jelleget nyomták el az egyéni kibontakozás javára. Végül mindkét aspektus – a feminin és a maszkulin - végzetesen kibillentek és a totális egyensúlytalanság állapotába kerültek.

 

Ebben a polarizálódásban találjuk az Orion magját. A polaritások megtapasztalása, az ezek keltette mágneses pólusok és energetika az, ami az Orion gyökerét alkotja, legfőbb jellegét pedig a mély különbözőségek és a mély polarizálódás jelenti. Az ellentétek, a maszkulin és feminin jellegek kölcsönös elnyomása adták az alapenergiát az Orion létrejöttéhez. Fontos kiemelni, hogy mindkét oldal fontos és érvényes, hiszen a Forrás hiteles kifejeződései. Az Orionon élők azonban belemerültek a polaritásban, hogy kibontsák, kibontakoztassák és mélyen megismerjék ezeket a polarizált jellegeket, ezen a módon tapasztalják meg az önismeretet és ismerjék meg az istenséget. Önmagában véve tehát ez a polarizálódás nem egyöntetűen rossz dolog, nem olyasmi, aminek soha sem szabadott volna megtörténnie, hanem egyszerűen mindenki belemerült a polaritásba, hogy később integrálni tudja a két különböző jelleget magában.

 

Az Orion tehát egy mélyen polarizált hely. Olyan lények élnek ott, akiknek egy része egyáltalán nem hisz az individuumban, az egyénben, és azt gondolják, hogy egyénnek lenni egyet jelent az önzőséggel. Más lények viszont azt vallják, hogy egyénnek lenni az egyetlen lehetséges mód arra, hogy valaki boldog legyen. Ezzel a két polaritással egy hatalmas motívum keletkezett, aminek hatásai mind a mai napig velünk vannak és részünket képezik. Ezek a motívumok tisztán láthatóak a mai földi társadalomban is, akár a feminizmust vesszük például, vagy a politikai pártok eszmeiségét. A maszkulin és feminin jellegek közül ebben a formában egyik sem hibátlan, hiszen egyensúlyban kellene lenniük. A társadalmaknak úgy kellene működniük, hogyha igazán önmagadat szolgálod, akkor azzal a közösséget is szolgálod. Ha kapcsolódsz a szívedhez, akkor az isteni céloddal teremtesz kapcsolatot, az isteni cél pedig közvetlenül kapcsolódik a közösséghez. A szíveden keresztül automatikusan a teljességhez kapcsolódsz és ennek szolgálatába állsz. De mivel egyének vagyunk, az egyéni célunkon keresztül szolgáljuk a közösséget. Ha visszautasítod a saját céljaidat, viszont mindenki más boldoggá akarsz tenni, akkor nem szolgálod a teljességet és ha mindenki így tesz, előbb-utóbb az egész társadalom szenvedni fog, mert mindenkiben egyéni elfojtás halmozódik fel. Ahhoz, hogy a világot szolgálhassuk, önmagunkat is szolgálnunk kell, és hogy jól szolgálhassunk, ahhoz először magunkat kell szolgálni (így megelőzhető, hogy túlzott elfojtás keletkezzen bennünk.) Az Orion történelme tehát lényegében a Föld történelme és a mi lélektörténetünk is egyben, hiszen mintázataink eredete a Lyrához, majd aztán később az Orionhoz köthetők. Hatásuk ma is érezhető, mert ugyanezek a ciklusok és mintázatok jelennek meg, ismétlődnek és cirkulálnak körülöttünk.

 

Az Orionon vette kezdetét az „elnyomók” és „elnyomottak” közötti gigászi méretű játszma is. Az elnyomásból, elnyomott érzelmekből, a dominálásból, passzív agresszióból karmikus csomók jöttek létre. Ezek mind-mind előtörtek, amikor az egyensúlyát vesztett maszkulin és feminin jellegek összecsaptak. Ennek hatásai ma is láthatóak.

 

Az elnyomók és elnyomottak közötti játszma során szerzett tapasztalatok a tudatosságban is oda-vissza hatásokat eredményeztek. Ez lehetővé tette, hogy az egyre súlyosabb egyensúlytalanság közepette egyéni szinten azért kisebb sikereket el lehetett érni, felismeréseket és kisebb megvilágosodásokat tenni a teljességre vonatkozóan, de ezt egy nagyon nehéz és sötét tapasztalási úton kellett megvalósítani, hiszen mindeközben eonokon keresztül mindkét oldal a saját elnyomott jellegeivel is „háborúban állt”. Ez természetesen mind hatással volt az inkarnációs hálónkra is. Bizonyos lények teljesen beleragadtak ebbe a környezetbe, elfojtásaik, saját maguk másik aspektusának tagadásában olyan súlyos szintre jutottak, hogy nem is nagyon tudnak szabadulni belőle.

 

A pozitív lények elnyomása negatív lények által szintén egy másik olyan fontos motívum, amely az Orionhoz köthető. Mind a két polaritás az elnyomás/elfojtás miatt erősen a negativitás irányába tolódott el és pusztítóvá vált. Voltak olyan fajok, amelyek kizárólag a közösség érdekét figyelembe véve szervezték meg a civilizációjukat, a másoknak való örökös megfelelés biztosította az érzelmi stabilitásukat és teljesen leálltak azzal, hogy egyénileg, saját maguk számára tegyenek valamit. Ez is arra bizonyíték, hogy mindkét polaritás súlyosan egyensúlyát vesztette.

 

Bizonyos értelemben a domináns fajok is a valóságot szolgálják. A háborúzó, terjeszkedő fajok ugyanis elmentek más helyekre, ahol kolóniákat hoztak létre és elvetették a kiegyensúlyozatlan maszkulinitás magjait. Annak ellenére, hogy mindez alapvetően rossz volt és nagy fájdalommal járt, újabb helyeket hoztak létre a polaritás számára és így a meghódított területeken lehetőség nyílt arra, hogy még többen kezdjenek el foglalkozni az egyensúlyát vesztett aspektusok helyreigazításával. Ugyanez a karmikus minta a Naprendszerünkbe is átterjedt, és megismétlődött a Marson (ami majdnem elpusztult a háborúk során), a Maldeken (amik ténylegesen is elpusztult), a Vénuszon és végül a Földön – mindenhol az elnyomásból fakadó konfliktusok ütötték fel a fejüket. Ezek a konfliktusok mind a mai napig itt cirkulálnak körülöttünk.

 

Végezetül pedig meg kell említeni, hogy történt egy alkímiai jellegű esemény is, ami szintén az Orionhoz köthető. Ugyanis egy bizonyos fajta lélekpozícionálás történt, megteremtődött egy gondolat, vagy inkább egy érzés. Annak az érzése, amikor tökéletesen megérted saját isteni jelleged és ettől kezdve senki és semmi nem bánthat téged (legyőzhetetlenség érzése). Ez az alkímiai jellegű érzés mindenki számára bármelyik pillanatban előidézhető. Megteremtődött az a lélektani lehetőség, hogy e felismerés révén minden elnyomottnak megvan a képessége arra, hogy kilépjen a helyzetéből. Amint ez az alkímiai jellegű gondolat megszületett bizonyos lényekben, és amint felismerték a bennük rejlő istenséget, sokan elhagyták az Oriont. Annak ellenére tehát, hogy az orioniak rendkívül zsarnokiak és pusztítóak voltak, megadatott a lehetőség az elnyomottak számára, hogy elhagyják a helyet és kilépjenek a helyzetből. Mindehhez a felismerés és az elnyomott aspektusok kiegyensúlyozása jelentette a kulcsot. Az Orionon emellett van egy magas vibrációval rendelkező csillagkapu is, amely közvetlenül a Forráshoz vezet.

 

Általánosságban véve, amikor az Orionhoz kapcsolódunk érzékelhető a nagyon sötét, elnyomó energia, de ugyanakkor kapcsolódni lehet ahhoz is, hogy nagyon sokan felülemelkedtek a negativitáson és elszakadtak onnan. Érzékelhető, hogy nagyon sok háború és fájdalom gyülemlett fel ott és ezek az orioni hatások mindannyiunkban benne vannak, kimunkálásuk a földi életünkben jelenleg is zajlik. Ha képesek vagyunk kiegyensúlyozni mindazokat a hatásokat, amik velünk vannak inkarnációinkban, akkor elsimíthatjuk a kezdeti konfliktusokat. Ezért ilyen fontos hely az Orion.

 

REPTILIÁNOK

 

Ez az egyik legvitatottabb és legkényesebb téma, mert a legtöbben úgy tartják számon a reptiliánokat, mint gonosz és manipulatív lényeket. Kevesen tudják azonban, hogy ezek a tulajdonságok csak az egyik aspektusát képezik az alapvető reptilián tudatosságnak. A valóság az, hogy ezek az ismérvek csak a KIEGYENSÚLYOZATLAN reptilián jelleg sajátosságai. Igen nagy az előítélet velük szemben, és ez az előítélet sokszor megakadályozza, hogy valódi jellemzőiket meglássuk, ezért most kísérletet teszünk a teljes reptilián jelleg bemutatására.r.jpg

Ha a teremtés teljes spektrumát nézzük, akkor a reptiliánokra a hipermaszkulinitás a jellemző, míg az emberek/emlősök nagyon finoman bár, de a feminin spektrum felé tolódtak el. A földi emberekben is van valamennyi reptilián jelleg, de minél jobban elutasítjuk és megtagadjuk ezt a részünket, azzal csakis saját magunkat értéktelenítjük el, ami nem jó dolog. Tehát nagy hasznunkra válik és gyógyító hatással bír, ha megismerjük reptilián jellegünket is.

 

A reptilián tudatosság alapvetően különbözik az emlősökétől, emberekétől, rovarokétól, az inszektoid lények vagy a növények tudatosságától. Nagyon nehéz egy embernek értelmeznie ezt, mert mi az érzelmeinkkel kapcsolódni tudunk más embertársainkhoz, éppen ezért nehéz megértenünk, hogy egy reptilián lény teljesen más szűrők alapján fejezi ki magát. A reptilián tudatosság ugyanis teljesen más szerkezetű. Legfőbb szervezőerejük a logika, ennél fogva pedig az elmén és a logikán keresztül szemlélik a világot. Teljesen más jellegű kifejeződései az istenségnek és a teremtés egy más aspektusát jelenítik meg. Ők elsősorban a külsődleges mintázatok alapján szemlélik a világot, nem annyira a belső dolgokon keresztül. Nem rendelkeznek az emberéhez hasonló érzelemtesttel, és bár némi érzéseik azért akadnak, mégsem ez a legfőbb szervezőerő bennük. Szemléletmódjuknak igazából ki kellene egészíteni az emberi fajokra jellemző szemléletmódot.

 

Nagyon nagy különbség mutatkozik egy kiegyensúlyozott és egy kiegyensúlyozatlan reptilián tudatosság között. Amikor kiegyensúlyozatlanok, akkor teljesen extrém módon ellentétei a másokat szolgáló szemléletmódnak. Teljes mértékben önmagukat szolgálják, dominánsak, iszonyatos egóval rendelkeznek, mások energiájára van szükségük a saját túlélésükhöz, pusztítóak, háborúskodóak és gonosszá válnak, hódítanak, kolonizálnak és a végletekig manipulálnak a 4D-ből. Ebben a kibillent állapotukban ezen a módon élik és értik meg a világot.

 

Amikor azonban a reptiliánok KIEGYENSÚLYOZOTTAK, akkor bámulatos módon képesek az objektivitásra és pontosságra. Alapjellegüket tekintve ugyanis a reptiliánok legfőbb feladata az őrzés és az hogy védelmezők legyenek. Nagyon-nagyon védelmezőek és extrém módon képesek védeni és szolgálni másokat, főként embereket/emlősöket (akik alapjellegüket tekintve sokkal érzékenyebbek). Ha egy reptilián lény kiegyensúlyozott, akkor őrzővé és védelmezővé válik. Különleges módon tudnak védeni helyszíneket, bolygókat vagy akár bizonyos személyeket is. Ez a fajta különleges védelmezés a specialitásuk, senki sem képes ilyen elhivatottsággal és feladattudattal ellátni ilyen feladatokat, csakis ők. Ezekben a helyzetekben felismerik azt is, hogy másokra is szükségük van ahhoz, hogy alapvető jellegüket, lényük lényegét ki tudják fejezni, meg tudják jeleníteni. A kiegyensúlyozott védelmező jellegben az isteni maszkulinitás jelenik meg, amely természetszerűleg védi a feminin jelleget, hogy általa az érzések és a spiritualitás megjelenítődhessenek.

 

A reptiliánok objektivitásuk és nagyszerű megfigyelő képességeik miatt nagyszerű tanítók is egyben. Nincs intenzív és mély érzelemtestük, aminek normál esetben egyfolytában szűrnie és egyensúlyoznia kellene a kívülről érkező információkat. Az emberek sokkal inkább érzelemteljes lények, ami nagyszerű dolog, de éppen ezért néha az érzelmeik befolyásolják a világlátásukat és hajlamosak a saját szubjektív szűrőiken keresztül nézni a világot. A reptiliánoknál viszont ez nincs meg ennyire intenzíven, ezért képesek helyzeteket, embereket, mintázatokat megfigyelni pontosan úgy, ahogy azok (csúnya szóval élve) „valójában megtörténtek”. Ez a képességük kiválóan alkalmassá teszi őket arra, hogy őrzői legyenek a történelemnek, és mint faj számára, ez számít az egyik legfőbb feladatuknak.

 

Egy reptilián lénnyel való találkozás nagyon furcsa érzéssel jár egy nem-reptilián lény számára. Amikor emberek találkoznak rögtön kapcsolódni tudnak (érzelemtestük segítségével) egymáshoz. Egy reptilián lénnyel való találkozás során azonban hideget érzünk, vagy egyszerűen olyan érzéssel jár, mintha az adott lény ott sem lenne. Ha mégis sikerül megérezni a jelenlétét, akkor kiderül, hogy vannak érzéseik, de különböznek a miénktől. Képesek a szeretetre is, de másképp fejezik ki és juttatják kifejezésre, ezért ez másképp érződik mint, ahogy mi megéljük és érezzük a szeretetet.

 

PLEJÁDIAK

 

A földi emberiség genetikai kapcsolatban áll a plejádiakkal. Nagyon spirituális kötődésünk van hozzájuk és sok földi embernek plejádi vezetői vannak és szorosan kapcsolódnak plejádi energiákhoz. A földi emberiség DNS-ének egyik energetikai jellemzője a plejádiaktól származik és képes rezonálni az ő energiájukra. Ez nem feltétlenül jelenik meg a fizikai formánkban, vagyis attól még, hogy szorosan kapcsolódsz plejádi energiákhoz, nem kell feltétlenül szőke, északi típusú külsővel rendelkezned (ami a plejádiak egyik jellemzője). És ha esetleg nordikus a megjelenésed, az még nem feltétlenül jelenti, hogy több plejádi vonás lenne benned mint másokban. Vicces, hogy általánosságban véve a legerősebb plejádi energiával rendelkező emberek külsőleg egyáltalán nem rendelkeznek ezekkel a stílusjegyekkel.plejadi.jpg

Jellegzetes dolog a plejádiakkal kapcsolatban, hogy a gyermekeiknek különleges módon adnak nevet. Hisznek abban, hogy a lélek egyfajta hanggal rendelkezik és más, magasabb dimenziós lényekhez hasonlóan - mivel magasabb érzékelési képességgel rendelkeznek - képesek meghallani ezt a hangot. Gyermekeiknek tehát a lelkük hangja és energiája alapján adnak nevet. Néha, mikor a gyerekek energiája megváltozik, új nevet is kapnak. Nagyon sok „a-á” közti hang szerepel a neveikben, ez a hang ugyanis rezonál a szívvel, a testünk szív körüli tájékával. Sok plejádi név tartalmazza ezt a hangot. Mindebből pedig kitalálható, hogy a plejádiak elsősorban a szívcsakrával és ezzel a frekvenciával rezonálnak együtt. Más földönkívüli fajokra is jellemző, hogy a maguk módján rezonálnak valamelyik csakrával, a plejádiak esetében ez a szív.

 

A plejádi energia egyik fő jellemzője, hogy nagyon erős és intenzív feminin jellege van. Ha kapcsolódsz hozzájuk, tápláló feminin energiát fogsz érezni. (Szerk – ez azt hiszem Alaje videóiból jól érezhető: https://www.youtube.com/user/GabrielSankz/videos - http://www.alaje.hu/) A plejádi faj saját leckéi elsősorban a szívre vonatkoztak és amikor ennek az energiának a mestereivé váltak, elkezdtek válaszolni feléjük irányuló hívásokra. Elindultak más csillagrendszerekbe, méghozzá abból a célból, hogy egyensúlyt hozzanak létre az adott rendszerekben. Fajként legfőbb céljuknak azt tekintik, hogy elvigyék az energiájukat más csillagrendszerekbe és az ott meglévő egyensúlytalanságba egyensúlyt teremtsenek. Ha egy faj elér egy ilyen spirituális szintre, legmagasabb célja az lesz, hogy energiával szolgáljon, és ez az energia képes lesz kinyitni bizonyos csatornákat más társadalmak számára is. Bármely csillagrendszer lakói, akiknek érzelmekkel, érzelemtesttel kapcsolatos problémái merülnek fel, számíthatnak a plejádiak segítségére. Odamennek és segítenek az ott lakóknak kapcsolódni a szívükhöz. Ezt általában úgy érik el, hogy több feminin energiát visznek oda és hullámokban közvetítik azt a bolygó felé. Egy idő után ez egyensúlyt fog teremteni az adott helyen. (Szerk - Ezzel tehát értelmet nyer az is, hogy Földünkön miért történtek az elmúlt években az istennő örvény, IS:IS portál és plejádi portál aktiválások. Azért, hogy ez az egyensúlyozás és energiabeáramlás megtörténhessen:

http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/04/isis-portal-aktivalas-1-resz.html

http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/12/isis-portal-aktivalas-2-resz.html

http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/05/a-plejadi-portal.html

 

A plejádiak nagyon sok esetben együttműködnek az andromédaiakkal. Közös tevékenységeikben az andromédaiak elsősorban a maszkulin jellegükkel vesznek részt, a plejádiak pedig a feminin, kreatív energiájukat adják az együttműködéshez. Az andromédai társadalom ugyanis nagyon erős struktúrákkal dolgozik, amihez a plejádiak nagyon könnyedén hozzá tudják kapcsolni energiáikat. Így a két faj sűrűn összedolgozik.

 

(Szerk. - Ennek alátámasztására nagyon jó példa lehet dr. Fred Bell kontakta története is, akivel mindkét faj kapcsolatba lépett. Bell afféle csodagyereknek számított tudományos területen, hiszen 14 évesen PhD fokozatot szerzett és szinte még gyerekként katonai projektekben, nukleáris és űrhajózással kapcsolatos programokban kezdett dolgozni. Széleskörű tapasztalatokat szerzett a katonai-ipari komplexum különböző területein dolgozva, majd nyugdíjba vonulása után plejádi földönkívüliek vették fel vele a kapcsolatot. Elmondása szerint a plejádiak egy időben kifejezetten keresték az olyan embereket kapcsolatfelvétel céljából, akik tudományos területen nagyon képzettek voltak. Azt remélték ettől, hogy az ilyen emberek képesek lesznek majd integrálni az általuk átadott technológiai információkat a meglévő földi tudománnyal és ez segítséget jelenthet majd a fajunk számára. Bell-t elsősorban gyógyászati technológiák és a kvantum biológia rejtelmeibe avatták be és erre vonatkozó ismereteket adtak át a számára. Sok éven át tartó együttműködésbe fogott a plejádiakkal, ennek során plejádi alapelvek alapján működő fejlett gyógyeszközöket és készítményeket kezdett el fejleszteni. Ehhez pedig létrehoztak egy kis céget is, ami a mai napig működik:

http://www.pyradyne.com/

A plejádiak emellett más jellegű kísérletekbe is bevonták őt illetve társait. A plejádiak űrhajóikkal kanyonok és indián szent helyek fölé repültek, majd a hajóból egy bizonyos hangot bocsátottak ki. Bellék a föld felszínéről visszaverődő hangokat felvették egy speciálisan erre a célra kialakított hangrögzítő berendezés segítségével, majd a felvételekből némi keverés után meditációs lemezt készítettek. A plejádiak azt mondták erről, hogy ezek a hangok elraktározzák az adott hely energiáit, és a felvételek a nem hallható tartományban olyan energiatölteteket tartalmaznak, amelyek jótékony hatással lehetnének ránk.

 

Fred Bell ezután kapcsolatba került az andromédaiakkal is. Erről az élményéről így nyilatkozott: "1989-ben kapcsolatba kerültem az andromédabeliekkel is. A plejádiak jöttek-mentek az életemben, de az andromédabeliekkel való találkozóim a mai napig tartanak. Az andromédabeliek nagyon más életformák, megjelenésüket tekintve humanoidok ők is, de ha ennyire más életformákkal találkozol, akkor a kommunikáció, különösen a telepatikus kommunikáció, roppant nehézzé válik. Hatalmas önfegyelem kell hozzá és nagyon észnél kell lenni, hogy megőrizd és tisztán tartsd a tudatodat amivel, bevallom az elején nagyon nehezen boldogultam. Az andromédabeliek ugyanis egyfajta holografikus módon kommunikálnak. Ez rettentő nehéz volt a számomra, mert ha andromédabeliekkel kommunikálsz, akkor közben szó szerint lebénulsz, hiszen képesek egyenesen a központi idegrendszereddel összekapcsolódni.

 

A plejádiak elsősorban technológiai információkat, tanításokat, alapelveket adnak át az embereknek, hogy ezekkel a földi emberiség segítségére legyenek, és ezek révén képesek legyünk saját magunkon segíteni. Az andromédabeliek viszont elsősorban abban a folyamatban érdekeltek, amit sokan „ISTENI BEAVATKOZÁS”-ként emlegetnek. Az andromédabeliek belépnek a Naprendszerbe és képesek megváltoztatni a bolygók viselkedését, mechanikáját/belső működését. Meg tudják tenni ezt a teljes Naprendszerre vonatkozóan is. Holdak működését és magukat a bolygókat manipulálják, mindez aztán persze hatással van a rajtuk található életformákra, élőlényekre is. Tulajdonképpen ezt nevezik „Isteni beavatkozásnak”. Az andromédabeliek a testünkön és a tudatosságunkon keresztül tudnak kommunikálni velünk, különösen az auramezőnkön, a földön élő emberek auramezején keresztül.")

 

A plejádiak magukat egy családba tartozónak tartják a földi emberiséggel, ezért mindig elérhetőek a számunkra. Ehhez azonban meg kell nyitnunk a szívünket. Szeretetet kell teremtenünk magunkban, létre kell hozzuk ezt az energiát a testünkben, mert ez az az alaptónus, amivel kapcsolódni lehet hozzájuk. A kapcsolódáshoz kérni kell őket és el kell engednünk az összes létező földi, 3D-s elvárásainkat, mert ezek adott esetben könnyedén blokkolhatják a kapcsolatteremtést. Tulajdonképpen ezért van az, hogy a földönkívüliek nagyon sok esetben álmokon keresztül lépnek kapcsolatba velünk, mert ebben az állapotban „ki vannak kapcsolva” a földi paradigmáink, hitrendszereink, mentális szűrőink, amik csak hátráltatnák a kapcsolat létrejöttét. Minél jobban el tudod engedni az elvárásaidat, annál gyorsabban és mélyebben tudsz kapcsolódni hozzájuk.

 

 

A cikk folytatása itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/gigi_young_inkarnacios_vonalak_es_foldonkivuli_fajok_befolyasa_a_foldon_2_resz