COBRA – Áttekintés a titkos űrprogramokról – 3. rész

c_ssp.jpgCobra az elmúlt évek során már rengeteg információt hozott nyilvánosságra a titkos űrprogramok vonatkozásában. Az alábbi cikkben most megpróbáljuk összefoglalni és egyberendezni Cobra témába vágó közléseinek fontosabb pontjait. Egyes állításai erősen ellentmondanak, mások alaposan kiegészítik, néhol pedig tökéletesen egybecsengenek Corey Goode korábbi beszámolóinak részleteivel. A magunk részéről ezért elsősorban a két informátor állításai közötti egyezőségekre és közös mintázatokra szeretnénk felhívni a figyelmet.

 

A SZÖVETSÉGES FLOTTA

 

Az 1996-os Arkhón invázió óta intenzív háború folyik a Naprendszerben. Közvetlenül 1996 után a közös drákonida-reptilián flotta, együtt az illuminátusok titkos űrprogramjának több frakciójával majdnem teljes ellenőrzést ért el a Naprendszerben. Sok ember rabszolgaként volt kénytelen dolgozni nekik az aszteroidákon bányászva. A drákonida erők inkább a külső Naprendszer gyarmatait foglalták el, míg az illuminátusok jobban összpontosítottak az Aszteroida-övre, a Marsra és a Holdra.

 

A Corey Goode által említett titkos űrprogram csoportok nagyjából mindegyike a tágabb értelemben vett illuminátus hálózat része volt. A Galaktikus ENSZ (Globális Galaktikus Nemzetek Ligája) volt messze a legpozitívabb a titkos űrprogram csoportok között. Ez a csoport volt a legnyitottabb a plejádiakkal való kapcsolatfelvételre, mivel néhány ENSZ diplomata kapcsolatban állt plejádiakkal. Az ún. Bolygóközi Vállalati Konglomerátum és a Solar Warden program tulajdonképpen ugyanannak az érmének a két oldalát jelentette, hiszen ezt a két csoportot a katonai-ipari komplexum hozta létre, a „Szentségtelen” Négyessel az élen. Ezek a csoportok mondhatni Trójai falóként szolgáltak a drákonida invázióhoz, ami végül 1996-ban meg is történt. Ehhez a művelethez előkészítették a mély földalatti katonai bázisokat, az invázióhoz szükséges infrastruktúrát felállították az Aszteroida-övön belül, katonai raktárakat hoztak létre a Plútó holdján, a Charon-on, illetve előkészítettek néhány más dolgot a Szaturnusz holdjain az 1990-es években. A felső vezetőket és az illuminátus parancsnoki struktúrát kivéve a titkos űrprogramokban részt vevő szuperkatonák és katonai személyzet többnyire jó szándékú emberekből állt. Ők úgy tudták, hogy a bolygót kell védeniük, és nem ismerték a teljes képet, a drákonida és arkhón invázió tervét. Ebben egyébként a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum és a Solar Warden voltak a leginkább érintettek. E két csoport között azonban szakításra került sor 1996 után. Előtte viszont ugyanazokért a célokért dolgoztak.

 

A plejádiaknak és más pozitív fajoknak nagyon nehéz volt kapcsolatot létesíteniük a titkos űrprogramokban szolgáló személyekkel, mivel ezek az emberek erős megfigyelés alatt álltak. Úgyhogy nem sok kapcsolatfelvételre került sor. Voltak megbeszélések a vezetőséggel, de ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre. Aztán 1999 körül, amikor az Ellenállási Mozgalom megérkezett a bolygóra, már elég erős jelenléttel rendelkeztek a Naprendszerben, különösen az Aszteroida-övben, és elkezdték megtisztítani a területet. Eltávolították az illuminátus struktúrákat a Naprendszeren belül és 2012-ben ennek a túlnyomó részét sikerült is felszámolni. Az ún. Solar Warden program 2012 óta már nem létezik, és ami maradt a sötétek oldalán, az néhány kisebb frakció, amely közvetlenül a Chimera csoporthoz kapcsolódik. A többi program személyzete átállt a Fény oldalára és a Titkos Űrprogram csoportok, amik a Naprendszeren belül munkálkodnak többnyire már a Fény erőinek dolgoznak, így ez most már egy pozitív Szövetség.

 

HOLD


A Holdon volt egy hagyományos elkülönülés az innenső, és a túloldal között. A hozzánk közelebbi oldalt többnyire pozitív fajok foglalták el az Arkhimédész bázis kivételével, amely a Solar Warden programhoz tartozott és amely már korábban, 1977-ben elpusztult. A drákonidáknak, reptiliánoknak és az illuminátusoknak többnyire a Hold túloldalán voltak bázisaik. Ennek az az oka, hogy el akarták rejteni a tevékenységüket a felszíni emberiség kíváncsiskodó szeme elől, ugyanakkor nem volt olyan fejlett álcázó technológiájuk, mint amilyennel a Fény erők rendelkeztek. Ugyanezen okból kifolyólag a titkos űrhajóikat fekete színűre festették, hogy alacsonyabb legyen az albedója (elektromágneses sugarak visszaverődési képessége) annak érdekében, hogy igyekezzenek észrevétlenek maradni a földi hivatásos és amatőr csillagászok előtt. Valamint a repülési röppályákat is úgy kellett beállítaniuk, hogy minimalizálják az észlelés kockázatát.


A LOC-t (Lunar Operations Command - Hold Műveleti Parancsnokság), mely fő fellegvára volt a Solar Warden programnak, jelenleg a Fény erői birtokolják, mely a Hold túlsó oldalán található. Ezért a Hold jelenleg a Fény erőinek egyik legfőbb erősségének számít a Naprendszerben. Nem mesterséges képződmény és nincs tele reptiliánokkal sem, mint ahogy sokan állítják. A reptiliánok és más negatív fajok bázisai már mind ki lettek takarítva a Holdról. A Galaktikus Fény erőinek fő holdbázisa a Tycho kráterben található, a Hold Föld felé néző oldalának déli részén, és ez volt az a bázis, amit én magam 1983-ban meglátogattam.tycho.jpgEz egy hatalmas, kupolás épület volt benne egy kellemes úszómedencével, amelyből látni lehetett a Föld bolygót. Sok évvel később egy nagyon szürreális élményben volt részem, amikor is egy ehhez nagyon hasonló úszómedencében tartózkodtam, amelyet egy üveges kupola borított és onnan néztem, ahogy a Hold éppen feljön az égre. Sokkolt a felismerés, hogy miközben néztem a Holdat feljönni a üvegkupolán keresztül, belém villant a Holdról látott kép, és abban a pillanatban legszívesebben a Földet néztem volna a feljövő Hold helyett.

 

A Hold valójában egy portál, amely az istennői energiákat továbbítja a Föld felszíne felé. Ha kapcsolódni szeretnél a női aspektushoz, vagy magához az Istennőhöz, akkor kapcsolódj a Holdhoz.

 

A GANÜMÉDÉSZ PORTÁL

Szerencsére az 1996-os invázió után a Fény erők fő bázisát, a Ganümédészt nem foglalták el. A Jupiter legnagyobb holdján található Ganümédész Portál a legfontosabb hely a Naprendszerünkben. A Ganümédész bázis a fő interdimenzionális portál a Szíriusz felé, és ez a portál az egész invázió során érintetlenül a Fény erők kezében maradt.

 

Ez a Naprendszerünk legerősebb energetikai ösvénye, amely a Galaktikus Központi Naphoz vezet. A Szíriusz félúton van a Galaktikus Központi Nap és a Ganümédész Portál között, és ez csökkenti le a Központi Napból érkező energia frekvenciáját olyan szintre, amit a Naprendszerünk már képes befogadni.


A Galaktikus Konföderációnak egy hatalmas föld alatti bázisa található a Ganümédészen, mely az összes intelligens, pozitív földönkívüli faj központja, akik a Naprendszerünk és főleg a Föld bolygó felszabadításán dolgoznak. Ez a bázis a Jupiter Parancsnokság fő erődítménye. Ők működtetik a Galaktikus Központ felé irányuló portált. A bázis a Galileo Regio központjának közelében található (a Ganümédész felső sötét ovális részén:
ganumedesz.jpgA Ganümédész Portál Naprendszerünk - és bolygónk - fő világítótornya. Ha nem lett volna megnyitva ez az átjáró, az 1996-os Arkhón megszállást az emberiség nem élte volna túl, kihalt volna. Az exopolitikai eseményeknek sokkal nagyobb befolyása van a geopolitikai helyzetre, mint ahogy azt sokan gondolják. Az Arkónok ügyesen ráaggatták az "őrült" jelzőt azokra, akiket kicsit is jobban érdekel a kozmosz, hogy ezzel gondoskodjanak arról, hogy senki se ismerje föl azoknak a problémáknak az igazi gyökerét, amivel itt a Földön küszködünk.


Meditáción keresztül is tudunk energetikailag kapcsolódni a Ganümédész Portálhoz, mivel az a spirituális Fény egyik legerősebb forrása a Naprendszerünkben. Az Esemény után azok a Cabal tagok, akik nem hajlandók befogadni a Fényt, egy ún. szortírozó létesítményen mennek keresztül, amely a Ganümédész föld alatti bázisán található. Sokuk a Galaktikus Központi Napba kerül, szerkezetátalakítás céljából. A Ganümédész Portál megtisztítja a megnövekedett plazma örvény húrjait (Seth alagútjai), amely a bolygónktól egészen a Naprendszeren túlra, a Helyi Buborékba is kiterjed.


A Naprendszerünk ezzel egyidőben belép Galaxisunk azon régiójába, ami több drasztikus változást fog majd beindítani, hamarabb, mint amit a tudósok hajlandóak beismerni. A Ganümédész Portál aktivitása drámaian meg fog ugrani. Ez lesz a Galaktikus Központi Nap energiáinak fő továbbítója az Esemény ideje alatt.

 

A Ganümédész a fő kommunikációs központja a Naprendszernek, amely magában foglalja a Galaktikus Szövetség csapatait, az Ashtar Parancsnokságot, a Plejádi, Szíriuszi és Androméda flottát, valamint az Ellenállási Mozgalmat.

 

ELLENÁLLÁSI MOZGALOM

http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/24/az_ellenallasi_mozgalom

 

Egy ellenállási mozgalom szerveződött az X bolygón, a drákonida/illuminátus csoportok rabszolga kolóniáján. Ez az ellenállási mozgalom fizikai kapcsolatba került a Plejádiakkal, akik a külső Kuiper-övben parkoltak a heliopauzán túl. Plejádi támogatással lázadást szerveztek 1999 decemberében, és ekkor kirúgták az illumnátusokat, felszabadították a bolygót, és bázisukat áthelyezték a Földön található Agartha Hálózat földalatti alagútjaiba és barlangjaiba.


Az X bolygót a Fény erők ettől kezdve stratégiai bázisként használták a Naprendszert megtisztító műveleteikhez. Először megtisztították a sötét erők fő katonai erődítményét a Plútó holdján, a Charon-on. Ez mára az Ellenállás egyik legfontosabb katonai-parancsnoki központjainak egyike. Aztán viszonylag gyorsan folytatták a külső Naprendszerben, majd heves harcok zajlottak a fő Aszteroida-övben 2000 és 2003 között. A fő erősségükön, az X-bolygón kívül sok aktív bázist építettek még a külső Naprendszerben.

 

Az Ellenállás sok női tagja él bizonyos objektumokban a Naprendszer külső részén, és relé állomásként szolgálnak az Istennő energiához, amit a Galaktikus Központi Napból továbbítanak a Föld bolygóra.

 

Az Istennő energia fő átjátszó állomása a belső Naprendszerünkben van, aminek a galaktikus központja egy kentaur égitest, a Chariklo. A plejádi flotta és az Ellenállási Mozgalom sok női tagja tartózkodik ott, meditálnak és csatornázzák az Istennő energiát a Galaktikus Központból és küldik a Föld felé, hogy segítsék az emberiség harmonizálását. A Chariklo körül gyűrűket fedeztek fel néhány hónappal ezelőtt. Ezek a gyűrűk csillagkapuként szolgálnak, amelyek közvetítik az Istennő energiát a mi Naprendszerünkbe.

 

Az Ellenállási Mozgalom női Fényharcosainak fő fellegvára az Eris-en található és egy bölcs nő vezetésével működik, akinek a kódneve Ariel. Az Eris egy kis planetáris test a Naprendszer szélén.

eris.jpg 

2012 VP113

 

A beáramló Istennői szeretet energiát bolygónk felé egy kisbolygó továbbítja, amely 2012 VP113 névre hallgat. Ez a kisbolygó a Plútó mögött helyezkedik el, alakja olyan, mint egy rózsaszín tojásé és prizmaként továbbítja a Istennői szeretet energiáit a Naprendszerünkbe. Ez a kisméretű égitest fontos szereppel bír, ugyanis hidat képez az emberi tudatosság számára, és előkészíti a terepet az X bolygó létezésének nyilvános, hivatalos bejelentéséhez.

https://ipon.hu/elemzesek/az_oort_felho_titkai/2072/

 

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20140327-2012-vp113-tarsa-lett-a-naprendszer-legfurcsabb-egitestenek.html

2012_vp113.jpg

A kozmikus istennői energia tiszta sugárként érte el a bolygó felszínét, lehorgonyzása pedig egy Ibiza alatt elhelyezkedő földalatti helyszínen történt meg. Ezen a helyen még aktív az istennői energia. Olyan embereknek köszönhetően maradt fenn, akik 1500 év elnyomása ellenére is hozzáféréssel rendelkeztek ehhez a helyszínhez. A beérkező energiák egy hatalmas tisztítási folyamatot váltanak ki a Föld felszínét körülölelő éterikus mezőben és megtisztítják a megmaradt elsődleges anomália egy bizonyos aspektusát. Ennek hatására a jezsuiták lassan elkezdenek aggódni, az istennői tudatosság ugyanis egyre növekszik a bolygón. Nagy Konstantin és a kereszténység térnyerése előtt Ízisz istennő imádata sokkal népszerűbb volt a Római Birodalomban, mint a kereszténység. Meg kell értenünk, hogy az Íziszhez való kapcsolódást nem törölték el véglegesen, hanem csak elnyomták. Ez az elnyomás most véget ér és a kapcsolat újra életre kel. Az Istennő békét akar a bolygón élő emberek körében és ez a béke el is fog érkezni.

 

A KÖZPONTI FAJ ÉRKEZÉSE


2001 márciusában a Fény erők egy bizonyos fontos művelete befejeződött, és a Központi Civilizáció közvetlenül be tudott avatkozni a Naprendszerben. Hold méretű gömb alakú köztes állomásokat helyeztek el a Naprendszer heliopauzáján kívül, hogy stabilizálják a Galaktikus Központi Nap beáramló energiáját, mely egyre aktívabbá kezdett válni 26 ezer éves ciklusának csúcsán.nap_aktivitas.jpgEzen energiák harmonikus módon való Naprendszerbe irányításával számos kataklizmát sikerült megelőzni, többek között a Földön is. Tudományos bizonyíték is szól amellett, hogy az Oort felhőben valami szokatlan aktivitás folyik. A csillagászok rádióhullámokat érzékeltek, amik a Gömb-hajóktól erednek, egészen 2001-es érkezésük óta. Amikor az illuminátusok kimutatták a gömbök jelenlétét, kiborultak, és megrendezték 9/11-et.
http://etheric.com/is-et-the-source-of-the-mysterious-fast…/

 

A Föderációs anyahajók elfoglalták a pozíciójukat az Oort-felhőn belül. Sokan (főleg a plejádi flotta) most már a Naprendszerünkön belül vannak, hogy felkészüljenek a bolygó végső felszabadulására. 2003-ban a Fény erők kezdtek fölénybe kerülni a Naprendszerben, és az összes negatív titkos űrprogramnak véget vetettek, kivéve azt, amely közvetlenül kapcsolódott a Chimera csoporthoz. Most az egyetlen probléma a Földön kívül egy nagyon kis számú Chimera csoport és csatlósaik, akik védik a Naprendszerben lévő erődjeiket plazma strangelet és toplet bombákkal.

Az IS:IS portál sikeres megnyitása után 2014. december 15-én (amely elvégezte a sötétség háromszögelését a helyi galaxishalmazban) a Központi Civilizáció nagyobb gömb alakú köztes állomásokat pozicionált (némelyikük akár 48 ezer kilométer átmérőjű) a heliopauzában, és újra elhelyezett sok kisebb Hold méretűt a Naprendszeren belül.

2015 januárjában az összes fizikai strangelet és toplet bomba eltávolítását követően kezdetét vette Naprendszerünk végső felszabadítási művelete (kódnevén MOSS).

A Föld bolygó még mindig számos földönkívüli faj háborújának középpontjában áll. Számos faj képviselője lépett be a karanténba sok évvel ezelőtt, és állandóan harcoltak. A Fény oldalán a legtöbb fénymunkás a Plejádokról és a Szíriuszról származik. Sok fénymunkás származik az Antaresről és az Arkturuszról. A Sárkány családok legtöbb képviselője a drákonida faj pozitív frakciójából származik. Az Ellenállási Mozgalom és a pozitív katonaság sok tagja andromédai eredetű. A sötét oldalon a Rothschildok az Orionról érkeztek. A Rockefeller / Bush / Illumináci frakció a drákonida faj negatív frakciójától származik. Az Iszlám Állam és Blackwater/Xe/Academi zsoldosok hüllő/reptilián eredetűek. A jezsuiták és a Fekete Nemesi családok a negatív andromédai frakciótól származnak. A Fény erők általános terve az, hogy felszabadítsák Naprendszerünket, és flottájuk pozíciójának durva vázlata már évtizedek óta ismert:

http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/az-anyahajok-belso-es-kozepso-gyuruje.html

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/10/02/sheldan-nidle-az-anyahajok-kozepso-gyuruje/

flotta.jpg A Naprendszeren belül a Fény erőinek minden hajója egy Tachyon membránnal van álcázva, hogy észrevétlenek maradjanak bolygónk felszínéről nézve. Sok ilyen hajó hasonló pályát követ, mint a fő Aszteroida-öv és a Kuiper-öv objektumai, és a legtöbb Tachyon membrán a közönséges kondrit spektrális jelét vetíti ki (az Aszteroida-öv hajói), valamint a fagyott metán spektrális jelét (a Kuiper-öv hajói). Ezért a felszíni csillagászok rendszeresen összetévesztik őket a Kuiper-öv aszteroidáival.


Ezek a hajók nem úgy hajók, ahogy mi értjük őket, hanem többdimenziós bioszatellitek, a tudat és az intelligens Fény anyagának organikus interakciói.

 

A kisebb hajók az Ashtar Parancsnoksághoz, a Jupiter Parancsnoksághoz és a Plejádi, Szíriuszi, Andromédai, Arktúruszi és az Ellenállás flottájához tartoznak. A nagyobb gömb alakú bioszatellitek a Központi Civilizációhoz tartoznak.


A Központi Civilizáció egy ősi faj, mely a Galaktikus Központi Naphoz közel alakult ki, és az első faj a Galaxisban, amely sok-sok millió évvel ezelőtt elérte a spirituális érettséget. Bizonyos körökben ez a faj Wingmaker („Szárnybontók”) néven ismert:

http://goodethungary.blog.hu/2015/05/15/szarnybontok_a_gomb_lenyek_kek_avianok_avagy_a_kozponti_faj_tortenete

http://goodethungary.blog.hu/2015/04/20/a_kek_avianok_erkezese_david_wilcock_es_cobra_beszamoloja


Olykor már megmutatkoztak az emberi történelem során, mint szárnyakkal rendelkező fizikai angyali lények. Egyik képviselőjük Iona hozta az Istennői misztériumokat a Földre Atlantiszban.
iona.jpgTöbb millió évvel ezelőtt a Központi Civilizáció interdimenzionális kapukat kezdett építeni, és létrehozni egy galaktikus fényhálózatot az egész galaxisban. Amint ez megtörtént, számos fajjal találkoztak a galaxisban, és segítettek nekik elérni ugyanazt a szintű spirituális érettséget. Mindezek a szuverén, spirituálisan érett fajok létrehoztak egy konföderációs uniót, melynek neve a Galaktikus Konföderáció (nem Galaktikus Föderáció). Ahogy a neve is mutatja, ez nem egy kaptár mentalitású központosított szövetség, hanem szuverén, érett fajok egy laza, konstruktív konföderációs uniója.


Van egy speciális részlege a Galaktikus Szövetségnek, az úgynevezett Ashtar Parancsnokság. Az Ashtar Parancsnokság célja ennek a bolygónak a felszabadítása. Egy másik fontos részlege az úgynevezett Jupiter Parancsnokság. A Jupiter Parancsnokság a Ganümédész portál gondnoka, és fő céljuk a Naprendszer spirituális felszabadítása. Ez a fő spirituális erő a Csillag Rendje, és a Kék Sárkány családok mögött.


Sok embert elmeprogramoztak az Ashtar Parancsnokság ellen 1996 után. Azóta a legtöbb csatornázót is elmeprogramozták, a közvetítéseiket megzavarták, és ők most elsősorban hamis üzeneteket kapnak az Arkhón éteri / plazma rács technológiától.


A kulcs itt az, hogy keressük a Fényt. Ha keresed a kapcsolatot a Fény erőkkel, megtalálod azt. Ha úgy döntesz, hogy mindig a negativitásra fókuszálsz, attól félve, hogy minden csak egy újabb átverés, akkor abban lesz részed. Tehát bölcsen válaszd meg a fókuszodat.

Ahogy jelenleg az Áttörési fázisban vagyunk, a Szövetség célja, hogy folytassa a végső offenzívát a 3-as Szektor teljes felszabadításáért. A 3-as Szektor a Naprendszer hírszerzési kódneve. Sok információ fog megjelenni a Naprendszerbeli helyzetről a közeljövőben, ahogy a felszabadítási műveletek folytatódnak. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a Naprendszerrel kapcsolatos alapvető tényekkel, hogy jobban megértsük a megjelenő információkat. A Szövetség földönkívüli erői a fő tervező erők a BRICS / Keleti Szövetség mögött ennek a bolygónak a felszínén. (Simon Parkes és Corey Goode után harmadikként most Cobra is megerősítette, hogy ebben a Szövetségben kulcsszerepe jut Vlagyimir Putyin-nak is. Elmondása szerint az oroszok műveleteik során a plejádiak instrukcióit követik – szerk.)


A MOSS, és az azt követő Szublunáris Műveletek befejezése után az Esemény fog következni. Ez lesz annak a régi jóslatnak a beteljesülése, amely a Központi Civilizáció spirituális tanainak részét képezi arról az időről, amikor a sötétség el fog tűnni a galaxisból, és a Galaktikus Fényhálózat teljes lesz.

 

VÉGE

 

A cikk előző részei:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/cobra_attekintes_a_titkos_urprogramokrol_1_resz

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/cobra_attekintes_a_titkos_urprogramokrol_2_resz

 

Az összefoglaló alapjául szolgáló írások fordításáért köszönet illeti:

Cobra Etheric Liberation Hungary facebook csoport

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/

http://felemelkedes.blogspot.hu/

http://www.fenyorveny.hu/

http://www.azesemeny.eoldal.hu/