Drake: Az összeesküvés eltávolításának Terve – 2. rész

drake_1.jpg

A most következő bejegyzés kicsit talán más jellegű lesz a blogon korábban megjelent írásokhoz képest. Az ok, amiért mégis szeretnénk megosztani, az, hogy némely források szerint a közeli jövőben egy Drake nevű úriember fontos információkat készül közzétenni egy, az egész világot érintő eseménnyel, a jelenleg hatalmon lévő összeesküvés tagjainak letartóztatásával kapcsolatban. Sokan, akik olvassák pl Benjamin Fulford írásait erről, kétkedve fogadják a híreszteléseket és általában megkérdőjelezik a kanadai-japán újságíró épelméjűségét. Hihetetlennek, ellenőrizhetetlennek és úgy általában véve fantazmagóriának gondolják még a lehetőségét is annak, hogy egy ilyen jellegű esemény valaha is bekövetkezhet a bolygón.

 

Drake 3 évvel ezelőtt lépett a nyilvánosság elé és az általa elmondottak jelentősen árnyalták a képet. A vele készült monstre interjúban minden eddiginél részletesebben beszélt az összeesküvés eltávolításának Tervéről és annak konkrét részleteiről. Ebből a 2012. márciusában készült rádióinterjúból összefoglalásképpen készítettünk egy lényegre törő, tömör kivonatot. Ez a habókosnak látszó öregúr rendkívül összeszedett magyarázatokkal szolgált, főként az események katonai és jogi vonatkozásairól és eddig talán kevéssé ismert részleteket osztott meg a hallgatósággal a Cabal tagok várható letartóztatását, és a hamarosan bekövetkező események mögöttes mozgatórugóit illetően. Nyilván nem szabad csak ettől az eseménytől függővé tenni a saját személyes sorsunk alakulását, és szeretnénk is kihangsúlyozni, hogy önmagában NEM a puszta letartóztatások jelentik a megoldást, nem feltétlenül ez fog végleg rendet tenni a bolygónkon (hiszen az emberek tudatosságának is muszáj lesz fejlődnie, méghozzá rohamléptekben, hogy egyáltalán képesek legyünk felnőni a megváltozott körülmények jelentette kihíváshoz, és élni tudjunk a lehetőséggel, hogy a régi világból egy újat teremtsünk), de kétségtelen, hogy ez a művelet is kulcsfontosságú mindehhez és talán hasznunkra válik meghallgatni Drake mondandóját.

 

A TERV RÉSZLETEI

 

A Terv lényege, hogy a civilek a katonaság háttértámogatásával visszaállítják az eredeti, jogszerű kormányzási formát. Meg kell akadályozni, hogy politikusok közvetlen hatalmat gyakoroljanak bármilyen harctéri helyzet felett. Magyarul, meg kell szüntetni a politikusok közvetlen befolyását a katonaság felett. Éppen ezért Drake legszívesebben minden politikust a frontra vezényelne, hadd érezzék kicsit, milyen az események sűrűjében lenni.

 

Drake több ezer csoporttal vette fel a kapcsolatot, puhatolózott náluk, hogy részt vennének-e egy ilyen akcióban, próbálta valamilyen szinten bevonni őket, politikusokat terhelő bizonyítékokat mutatott nekik, hátha így komolyabban elgondolkodnak. Néha keményebb hangnemet használt, zsarolni is próbált politikusokat pl bordélyházakban készült képekkel szembesítette őket – semmilyen hatást nem ért el náluk. Ez nagyon elkedvetlenítette és már azon volt, hogy befejezi a próbálkozást. Ekkor azonban jött a Pennsylvania eset – és Drake szerint végre valaki felemelte a s**gét a kanapéról, és ennyi év után végre történt valami igazán érdemleges esemény. Ennek révén 2012 február óta az USA szabad ország.

 

Sokan nem szeretik ezt hallani, de akár tetszik, akár nem, a katonaságnak is muszáj részt vennie az akcióban. Mindenhol vannak jó és rossz fiúk, de Drake biztosít róla mindenkit, hogy hadsereg kötelékében több a jófiú, mint a rossz. Emellett a rosszfiúk között is csak igen kevesen vannak, akik valóban gonosz emberek. Igaz, hogy van, akivel nem jó érzés egy szobában tartózkodni, de Drake szerint a legtöbb ember jószándékú. Veteránként teljes mértékben támogatja a sereget és a csoportjában mindenki más is így tesz.

 

TÖMEGES LEMONDÁSOK

 

Amint a jogi beadványcsomag megérkezett Hágába, az összeesküvés alacsonyabb rangú tagjai megijedtek és többé nem érezték védve magukat. Az ügynökeik azonnal tudomást szereztek arról, hogy mi történt és nem tehettek ellene semmit. Pár hónap alatt lemondások egész sora történt. Néhány bank bezárt, majd pár nap múlva újra kinyitott. 2012 márciusában több száz lemondás és őrizetbe vétel történt (450-en mondtak le és 200 embert tartóztattak le) Ez többnyire pénzügyi embereket érintett. Ez volt az első hullám, mert ezek a tisztviselők alacsonyabb beosztásban lévő bábemberek voltak. Azért nem is láthattuk őket a médiában, mert nem igazán publikus figurák. A G20 országok óriási gondokkal küzdenek és ezeknek a problémáknak a komolysága mindeddig nem került reflektorfénybe és bizonyos problémák nem is közvetlenül a G5 országokhoz kötődnek.

 

A jogi beadványok több mindenre is hatással voltak, ugyanis ezzel egy precedens jött létre – EZ PEDIG FELHATALMAZÁST AD A CIVILEKNEK ÉS A KATONASÁGNAK, HOGY AKCIÓBA LÉPJENEK.

 

A hadsereg nem közvetlenül fog intézkedni, hanem csak háttértámogatást nyújt és biztosítja a szövetségi marshalokat, akik kapcsolatba lépnek majd a helyi bűnüldöző szervekkel, hiszen ők fogják végrehajtani a tényleges letartóztatásokat. A marshalok szerepe nagyon fontos lesz, sajátos jogállásuk van, mert ezt a pozíciót még az eredeti köztársasági időkben állították fel és a Függetlenségi Nyilatkozat újraaktiválásával az összes ilyen poszt is aktiválódik, ami azt jelenti, hogy megyei és állami szinten magasabb rangba lépnek a vállalati kormányzat hivatalainál. Ez meg fogja adni a lehetőséget, hogy egy sheriff parancsot adjon a CIA, FBI, FEMA embereinek is. A marshalok viszonylag függetlenek, nem tartoznak a CIA, FBI, Belbiztonsági Szolgálat kötelékébe. Alapvetően az érvényben lévő hatalom szövetségi alkalmazottai és nincsenek körzetekhez kötve, szabadon átmehetnek az USA tagállamainak határain. Ők egyfajta közvetítők a civil lakosság és a katonaság között. Jól képzettek és nagyon okosak.us_marshal.jpg

A marshalok tehát a helyi erők segítségével őrizetbe vesznek majd bizonyos embereket. Elképzelhető, hogy néhány helyen a hadsereg is részt fog venni ebben, de általában csak háttértámogatást ad majd és nem közvetlen rendőri erőként lesz jelen, hanem csak asszisztálni fog a rendőrségnek (arra az esetre, ha valaki szökni, menekülni próbálna, illetve hogy megelőzze az esetleges lázadásokat). A múltban sok esetben kivezényelték a Nemzeti Gárdát civil tüntetésekre és ez olykor bizony rosszul sült el, ezért a katonaság kijelentette, hogy többet nem tesz ilyet, sok vezetőt informáltak arról, hogy bizonyos határok átlépése nem megengedett a számukra.

 

A TERV KÖZVETLEN KÖVETKEZMÉNYEI

 

Nem lesz rendőrállam, és nem lesz katonai hatalomátvétel sem az USA-ban, nem fognak statáriumot sem hirdetni és nem fognak katonák berontani a civilek lakásaiba. A szokásjog amúgy sem engedné meg egy rendőrállam létrejöttét. A katonaság legfőbb feladata az lesz, hogy minimalizálja a káoszt, mivelhogy több ezer ember együttes letartóztatása nagy felfordulással fog járni, az emberek az utcákon bizonyára találkozni fognak egyenruhás katonákkal és munkájukat végző rendőrökkel. Nagyon sok tudósítás lesz majd a TV-ben erről. Előzetesen arra számítanak, hogy nem lesz jelentős lázadás, mert azok az emberek, akiket le fognak tartóztatni, többnyire öltönyös bürokraták és nem kell különösebb fizikai erőszak az őrizetbe vételükhöz.

 

Rengeteg ember lett beépítve az összeesküvés szervezeteibe, akik sok esetben a sötétek legközelebbi munkatársai, és fogalmuk sincs róla, hogy beosztottaik valójában az ellenállás ügynökei. A Terv egyik fő célja, hogy ne legyen nagy káosz, ezért NYILVÁNOS BEJELENTÉSEK LESZNEK AZ AKCIÓ ELŐTT EGY NAPPAL, ennek a hírnek pedig terjednie kell majd, és lehetőleg a főáramlatú médiába is el kell jutnia.

 

A Terv nem azért készült, hogy megdöntsék a kormányt, nem akarnak pusztítani, lövöldözni, vagy erőszakhoz folyamodni. Az tartják elsődlegesnek, hogy lehetőleg káosz és erőszak nélkül, JOGSZERŰEN hajtsák végre a műveletet. Fontos részét képezi a Tervnek, hogy ezen időszak alatt az infrastruktúra működése is lehetőleg zavartalan legyen (internet, telefon, víz, áram, stb). Ez azért fontos, mert az összeesküvésnek tervei voltak arra, hogy adott esetben hidakat robbantanak fel, elvágják a víz-, illetve áramszolgáltatást. Az összeesküvésbe beszivárgott rengeteg ügynök miatt reménykedhetünk abban, hogy ez nem fog megtörténni, de bizonyos fokú zavarok még így is felmerülhetnek. Éppen ezért jelenleg kemény taktikai helyezkedés zajlik a háttérben. A híradásokban látottakkal ellentétben a rosszfiúk bizony sokat veszítettek a hatalmukból és egyre kevesebb hatáskörük maradt, veszítettek a pénzükből, saját embereik közül sokan ellenük fordultak, és az emberek is egyre inkább kezdik látni az összefüggéseket. A Cabal tagjai közül sokan kétségbeesettek, sokuk még mindig azt hiszi, hogy háborítatlanul játszhatja tovább azt, amit eddig. Nem ismerik fel, hogy a bukásuk hamarosan bekövetkezik. Egyre inkább csak a sajtó és a média marad nekik, ahol még parancsolhatnak, és ott még előadhatják a bűvésztrükkjeiket.

 

A KATONASÁG SZEREPÉRŐL

 

Ha a katona megtagadja a parancsot (mindegy, hogy az jogszerű vagy jogszerűtlen), akkor kirúgják őket, és mivel nincs túl sok munkahely mostanában, ezért bizonyos fokig a katonák is félnek. Ennek ellenére, ha valaki statáriumot hirdetne, akkor a katonák 80-90%-a Drake szerint azonnal önkényes eltávozásra menne, vagyis venné a cókmókját és lelépne. A katonaság nagy része elkötelezett, hogy ne történhessen meg a statárium kihirdetése. Semmiképpen sem fognak tüzet nyitni egyszerű nagymamákra, civilekre. Mindenképpen különbséget kell tenni jogszerű és jogszerűtlen parancsok között. A jogszerűtlen parancs alapján a katonáknak olyasmi ellen kellene fordulniuk, amit igaznak hisznek. A Posse Comitatus (angol jogi koncepció) kimondja, hogy a katona nem rendőr, így ez alapján sem történhet meg az, hogy civil embereket rángatnak ki a házukból. Ilyen esetekben ellenparancs fog érkezni, ami alapján a közkatonák ott helyben le fogják tartóztatni a jogszerűtlen parancsot kiadó tisztet.

 

Vannak bizonyos régóta fennálló pletykák, hogy NATO haderők veszik át a hatalmat Amerikában, és így az USA hadsereg NATO ellenőrzés alá kerül (vagyis NATO katonák hajtanák végre a statáriumot, ha az amerikai csapatok megtagadnák, hogy engedelmeskedjenek az összeesküvés további parancsainak). Ennek keretében arra kényszerítenék az amerikai katonákat, hogy NATO jelvényt kelljen hordaniuk. Ebben az esetben azonban nagyon egyszerűen meg lehet tagadni a parancsot, ugyanis sokan nem tudják, hogy parancs végrehajtása jogszerűen csak egyenruhában történhet meg. Ha leveszed az egyenruhádat és egyszerű rövidujjúban jelensz meg, nem kötelezhetnek semmire. Elvileg az összeesküvés megteheti, hogy NATO fennhatósága alá helyezi a sereget, de nincs elég merszük ezt megtenni.

 

A Hágába küldött jogi értesítés hatályon kívül helyez mindent, ami az alkotmány 13-ik kiegészítése után, vagyis 1812 után került az eredeti alkotmányba. Jogszerűtlen parancs végrehajtása esetén nem lehet arra sem hivatkozni a katonáknak, hogy csak parancsot teljesítettek. Mindenkinek nagy szerencséje volt eddig, aki ezt megúszta, mert minden katonát el lehet ítélni ezért. Ezt nem Drake állítja, hanem ez a katonaságra érvényes törvény. Minden pontosan rögzítve van, hogy mit tehet a katona és mit nem – kínozni semmilyen esetben sem lehet. A My Lai mészárlás perében sokan azzal védekeztek, hogy csak parancsra cselekedtek és akkor a bíró elutasította ezt az érvelést. A jog szerint elvileg halálbüntetés járna a civilek megöléséért – mindenki szerencsés volt eddig, akit nem ítéltek ezért halálra. Új fajta felelősségek fognak megjelenni, mivel az alapító atyák érdekes rendelkezéseket helyeztek el az alkotmányban, ami alapján a lelkiismeret hatálytalanítja az írott törvényt.

 

A titkos programok, különleges erők, fekete projektek emberei, ha felismerik, hogy mi történik és segíteni akarnak (pl logisztikában), akkor ezt megtehetik, de minden esetben jogszerűen kell cselekedniük, úgy, hogy nem zavarják a civil lakosság életét. Sok szabadságharcos csoport van az USA déli részén, akik erőszakkal akarják megdönteni a kormányt. Ugyanakkor nem invázióra vagy kormánydöntésre kell készülni, mert a tömeges letartóztatás Terve nagyban különbözik ezeknek a csoportoknak a terveitől. Drake annyi földalatti csoporttal vette fel a kapcsolatot, amennyivel csak tudta, főként miliciákkal, szabadságharcos csoportokkal. Az volt a feladata, hogy elmondja nekik, készüljenek, mert ez az esemény be fog következni és már nem lehet leállítani. Sokkal hamarabb fog érkezni, mint ahogy arra az emberek számítanának. Azt tanácsolja a lakosságnak, hogy ha elkezdődnek a műveletek, ne zargassák a katonákat akció közben, és ne ijedjenek meg, mert lehet, hogy sok katona lesz majd az utcákon. Tekintélyes mennyiségű embert kell eltávolítani a hivatalából, őrizetbe venni, letartóztatni és fogva tartani. Ők a lakosság számára előkészített FEMA táborokban lesznek elszállásolva (egy kis „kempingezésre”, ahogy Drake mondja:)

 

Az egész letartóztatás és az utcán tapasztalható tömeg szorongást válthat majd ki az emberekből, lehetnek zavarok is, és bizonyára szükség lesz néhány extra guriga wc papírra is, és néhány plusz doboz konzervre is otthon. Lehet, hogy a szállítórendszer is akadozni fog, és mindenki megőrülhet egy kicsit, ha üresen találja az élelmiszerboltokat. Durván 10 nap felfordulásra lehet számítani (ha valami rossz dolog történik közben, akkor ez több is lehet). Ezért nem árt beszerezni mindenkinek mindent, amire úgy érzi, hogy szüksége lenne ilyen esetben. Mindenesetre Drake nem hiszi, hogy túl radikális lesz a folyamat. Méghozzá azért nem, mert a Tervet többször is módosították, finomították, hogy a lehető legkevesebb zavart okozza, erőszakmentes és békés úton történjen meg, ne torkoljon lövöldözésbe. Lehet, hogy le fognak zárni bizonyos útszakaszokat, mert a katonaságnak biztosítania kell majd az áramellátást, amit esetleg a rosszfiúk szabotázs keretében fel akarnának robbantani. Drake tanácsa, hogy álljunk készen, de azért ne pánikoljunk, fő a nyugalom, várjunk és figyeljünk arra, ami történni fog.

 

A Terv az USA eredeti alapító okirataiban lefektetett szabályok visszaállítását jelenti. Jogszerűen eltávolítják azokat, akik halálra adóztatják a népet, emellett a magántulajdonban lévő központi banki rendszernek is véget vetnek. Bizonyos szabályozások és kontrolláló ügynökségek is meg lesznek szüntetve, egyszóval vissza fogják állítani a szabadságot. A letartóztatásokat követően elnyomott szabadalmak is nyilvánosságra lesznek hozva.

 

A rosszfiúk hatalmi bázisuk nagy részét már elvesztették, alkalmazottaikat sem tudják fizetni többé, sőt a zsoldosaikat sem, akik viszont nem dolgoznak nekik e nélkül. Drake nem lepődne meg, ha már holnap lezárnák az USA határait. Elvágnák a műholdas kommunikációt is, így a nemzetközi hívások is megszűnnek és semmilyen átmenő határforgalom nem lenne. A hadseregnek ugyanis lehetősége van arra, hogy bizonyos esetben (különleges körülmények esetén) az országhatárokat a saját ellenőrzése alá vonja. Ez a különleges körülmény jelen esetben az ország szabadságának biztosítása. Meg kell akadályozni, hogy bizonyos emberek az utolsó fillért is kivigyék az USA területéről. A 2008-as tőzsdei válság kezdetén több ezer milliárd dollárt küldtek ki automatikusan elektronikus úton az USA-ból. Ezt a műveletet észrevették, beindult egy automatikus riasztás, amit valaki észrevett és ekkor lecsapták a kommunikációs vonalat, mert ha ezt nem teszik, akkor másnap egy 1929-es világválsághoz hasonló világra ébredtünk volna. Ezzel legalább megmentették valamennyire a helyzetet. Az egész művelet mindössze 7 perc alatt történt. Pontosan ezért kell lezárni a műholdas kapcsolatot, és a határok lezárása is azért fog megtörténni, hogy a bankárok ne menekülhessenek ki az országból. A határok lezárása több hullámban fog zajlani, az első hullámban kb 72 órányi időre teljes lezárás várható. A letartóztatások végrehajtásához 24 óra szükséges. A második hullám 5-6 nap-ot jelent, ez alatt biztosítják, hogy minden szükséges adat össze legyen gyűjtve, ami alapján elítélhetik az összeesküvés tagjait – meg kell akadályozni majd, hogy bizonyos iratokat megsemmisítsenek. A katonaság be fog állni a marshalok mögé és biztosítja, hogy a helyi szervek elvégezhessék a munkájukat. Kb 1 nap lesz arra, hogy a hír elterjedjen a médiában, az interneten, és mindenhol képes tudósítások lesznek erről az eseményről.

 

Többen is azt állítják, hogy rakásnyi azon DVD anyagok száma, amiket előre felvettek (sok esetben ismert arcok tolmácsolásában), és dokumentumfilmek találhatók rajtuk, amikben az események hátterét magyarázzák majd el a lakosságnak. Drake úgy tudja, hogy külön TV csatornák is indulni fognak, amiken több hónapon keresztül éjjel-nappal sugározni fogják ezeket az oktató-dokumentumfilmeket, amiben beszélnek az események hátteréről, az összeesküvés tagjairól, a háttérhatalom eredetéről, múltbéli tetteikről és hogy hogyan kerültek hatalomba. Ennek megtörténte után indulhatnak majd a megyei, állami, nemzeti projektek. Rendkívül nagy számban lesz szükség olyan emberekre, akik IDEIGLENESEN hivatalba tudnak lépni, és el tudnak látni bizonyos feladatokat, hogy legalább alapszinten működni tudjon az infrastruktúra és a gazdaság. Drake szerint nem kell mindent rögtön lehúzni a wc-n, ami eddig volt.

 

A 72 órás periódus után a Fehér Házból hivatalos bejelentés várható, sajtótájékoztató formájában. Ez része a Tervnek és a bejelentés lényegében az ország újjászületéséről fog szólni. Drake azt tanácsolja, hogy ha tenni akarsz valamit, akkor az a lényeg, hogy helyi szinten tedd, a hozzád legközelebb eső helyen. Ha bármilyen javaslatod van az ott felmerülő problémákkal kapcsolatban, akkor abban próbálj segíteni. Ne aggódj, nem tudhatod, hogy a tetteid milyen pozitív változásokat hozhatnak maguk után.

 

AZ AMERIKÁN KÍVÜLI ORSZÁGOKRÓL

 

Elképzelhető, hogy lesznek más országokban is letartóztatások, bár abszolút nem szükséges. Ha lezárják a határokat, úgysem fog kimenni senki. (Azt is érdemes hozzáfűzni, hogy a legtöbb nagy cég székhelye valójában Amerikában van, az európai nagy cégeket is javarészt Amerikából működtetik, de ha más nem is, a központi banki rendszer lezárása mindenkit érinteni fog más kontinenseken is, lévén, hogy annak központi szervere a JP Morgan-nél van... -szerk.) Európában történhetnek őrizetbe vételek az Interpol segítségével. Már most is hatalmas mértékű a lemondások, visszavonulások és letartóztatások száma. Az összeesküvés tagjai közül sokan határozatlan idejű szabadságot vesznek ki, ezért ez nem jelenik meg lemondásként a hírekben. Ezek az emberek egyszerűen fogják a családjukat, elmenekülnek és soha nem térnek vissza a munkahelyükre. Az egyetlen bökkenő a számukra, hogy felhatalmazásuk van arra, hogy bárhol összeszedhetik és letartóztathatják őket. Drake arra számít, hogy lesznek akasztások, öngyilkosságok és némi pisztolypárbajra is sor kerülhet. Ő maga nem szeretne lincseléseket látni, de előfordulhat, hogy lesznek ilyenek.

 

Drake főleg olyan emberekkel van kapcsolatban, akik Amerika szabadságáért küzdenek, viszont más G20 országok is tele vannak az összeesküvők embereivel. 2012 márciusában kapott arról információt, hogy a világ kisebb országai is megelégelték a (főleg USA központú) rosszfiúk üzelmeit. Ezzel kapcsolatosak a kelet ázsiai országok pénzügyi alapjai, a globális fedezeti számlák is, amiről Benjamin Fulford beszél. A nemrég még széthúzó országoknak végre sikerült egy megegyezést elérniük és saját pénzügyi rendszert állítottak fel. Megbizonyosodtak róla, hogy minden megfelelően működik, egy hétvége alatt letesztelték (kisebb pénzösszegeket utaltak rajta oda-vissza és ezeket a mozgásokat senki nem vette észre) és beüzemelték úgy, hogy senkinek sem szóltak róla. Kb 130-140 ország van ebben benne, így ők kiléptek a G5, G20-ak pénzügyi ellenőrzése alól. Így a régi pénzügyi rendszeren keresztül a rosszfiúk nem tudják többé megfelelően finanszírozni magukat, és ez az oka annak, amiért az eurózóna jelenleg ilyen nagy bajban van. A dollár még mindig a világ tartalékvalutája, de ez hamarosan meg fog változni – adósságelismervényből tőkeeszközzé fog válni és újra lesz értékelve. A "kisemberek" számára nagyjából 1:1 arányban lesz váltható, a "nagyemberek" számára kicsit másképp fog működni.

 

A titkos csoportok között szakadások mutatkoznak, amelyek közvetlenül pénzügyi természetűek. A JP Morgan közleményt adott ki, hogy szakít a Vatikáni Bank-kal, mert a Vatikán JP Morgan számlákat használt arra, hogy ideiglenesen pénzt állomásoztasson ott, és végül ez a pénz nem maradt a JP Morgan-nél. Ezt a kaput bezárták 2012 március 30-án. A Vatikán és a JP Morgan egészen idáig összedolgoztak, most viszont szakításra került sor. A Rotschildok és a Rockefellerek ebben a fő játékosok, de kisebb emberek, mint pl Bush-ék is fontos tényezők. Az EU a teljes összeomlás szélén áll, és ha az euro összeomlik, akkor megy vele a dollár is egy kb 2 hetes időperiódust követően (ennyi idő kell ahhoz, hogy teljes mértékben átgyűrűzzön a hatás).

 

A pénzügyek fontos tényezői a Tervnek. Az USA-ban vannak olyan patrióta csoportok, akik elég vagyonnal rendelkeznek ahhoz, hogy kifizessék az USA adósságának négyszeresét. Ezeket az alapokat elérhetővé fogják tenni az emberek számára a letartóztatásokat követően. Ezek nem fedezeti számlák, mint ahogy Ben Fulford említi, hanem magánalapok (ettől függetlenül Drake nagyon tiszteli Fulfordot).

 

KÖVETKEZTETÉSEK

 

Hatalmas változások jönnek, az oktatási rendszer, adózás, pénzrendszer és kormányzás teljesen a feje tetejére fog állni. Ezek nem egyszerű kis változások lesznek. Mindenkinek a figyelmét fel kell kelteni és fel kell ismernünk, hogy ezek komoly dolgok. És már úton vannak, nem lehet leállítani, túl késő már ehhez. Az USA nem tudja kifizetni az adósságát, ezért a dollár le lesz húzva a wc-n. Valódi értékkel rendelkező pénzzel lesz helyettesítve és barterezés is lesz.

 

Újfajta világtudatosságnak kell kialakulnia, amelyben az országok együtt fognak működni és barátságosabb módon fognak egymás felé fordulni. Szuverenitás lesz, háború nem.

 

Újra kell építenünk az alapvető, minket körülvevő infrastruktúrákhoz való viszonyunkat is. Olyan gépeket kell készítenünk, amelyek segítenek az embereknek és szükség lesz mezőgazdaságra is.

 

(Szerk – Ezzel kapcsolatban nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk az ún. nyílt forráskódú gazdálkodást (open source economy), amely lényegében már ma is megvalósítható lenne, ha az emberek tudnának róla és igazán komolyan vennék ezeket a lehetőségeket. Az ehhez hasonló ötletek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy igenis lesz élet a megavállalatok szabadalmain alapuló eszközök és infrastruktúra nélkül is:

 

A gazdaság újjászervezésével kapcsolatban a Charles Eisenstein által írt „Megszentelt Gazdaságtan” című könyv alapgondolatai, illetve számtalan más kezdeményezés is támpontul szolgálhatnak akár már most is, hiszen egy új szemléleten alapuló közösségi életről és gazdaságról szólnak:

 

http://sacredeconomics.wix.com/magyar

 

Az oktatás is meg fog változni. Sokan azért szenvednek a tanulással, mert nehéz olyan dolgokat megtanulniuk, amik nem igazak. Olyan ez, mint amikor olyan ételt kell enned, amit nem szeretsz, önkéntelenül is nehezen megy le a torkodon.

 

Technológiai vonalon is óriási változások lesznek. Nem lesz szükség többé az olajra és adók sem lesznek, nem kell aggódni többet az ennivalóért sem. Gene Roddenbery (a Star Trek írója) olyan emberekkel volt kapcsolatban, akik jövőbeli eseményeket mondtak el neki. A filmekben látható csillagkapuk léteznek és már évek óta használják őket. Az ételreplikátorokat szintén réges-régen kitalálták és használatban vannak – a titkos programokban Constructor néven emlegetik ezeket a berendezéseket. Ha a fenti események végre megtörténnek, akkor egy pénz nélküli társadalom jön létre a Földön.

 

ISTENI BEAVATKOZÁS

 

Az emberi történelem egyik legnagyobb eseménye jön hamarosan. Korai szakaszában egy világszintű, hatalmas pánik várható. Ha egyszer kiderül, hogy minden hír, amit eddig hallottunk, hazugság volt, és minden nap több száz hazugsággal tömtek minket, hogyan lehetne többé visszadugni a dzsinnt a palackjába? Ha mindez kiderül, az annak a jele, hogy többé nem ők viszik a műsort és a pozitív változások elkezdődtek. Drake tanácsa, hogy senki se féljen bármit is látunk, vagy hallunk majd, csak szemlélődjünk, próbáljuk meg kívülről nézni a dolgokat. Azzal fogunk szembesülni, hogy a hírek egyszer csak megváltoznak. A média csak azt fogja hangoztatni majd, hogy veszélyben vagyunk és egy fenyegetés lépett fel, amitől félnünk kell. Ez el fog múlni. A média sok szereplőjét le fogják cserélni, az igazságszolgáltatás a médiára is kiterjed majd. A rosszfiúk felett nekünk kell majd ítélkeznünk és mindenki a tettei mértékének megfelelően lesz elbírálva. Tisztában kell lennünk, hogy néhányan olyan dolgokat tettek, amit SENKI sem tenne meg az emberek közül. Sokuknak amnesztiát kell majd adni, mert maguk is áldozatok, és soha nem akartak benne lenni a játékban (utálják a munkájukat és szabadulnának a szervezetből), de kivégzés várt volna rájuk és családjukra, ha ki akartak volna lépni az illuminátusok köreiből. Drake nem híve az erőszaknak és nem szeretne önbíráskodókat sem látni, de vannak néhányan, akiknek talán még a kivégzés sem jelentene elég büntetést. Személyesen találkozott olyan fickókkal, akiknek a szeméből csak átható, üres sötétség áradt, és úgy tekintettek ránk, emberekre, mintha egyszerűen az étlapjukon szereplő fogások lennénk...

 

Az aranykor itt van a küszöbön, ez áll a 11 000 éves sumér agyagtáblákon is. A sumérek és a maják tudtak valamit arról, amit Felemelkedésnek,vagy dimenzióváltásnak hívnak. Sok olyan dologról volt információjuk, amiről egészen néhány évvel ezelőttig a modern tudomány sem tudott. Honnan tudhatták mindezt? Onnan, hogy valakik elmondták nekik...

 

Az „Amikor megállt a Föld” című filmben látható jelenségekkel nemsokára találkozni fogunk. Jelenleg megy a taktikai helyezkedés, hogy minden feltétel előálljon és ez a találkozás végre megtörténhessen és Drake reméli, hogy inkább előbb, mint utóbb be is fog következni.

sphere_arrive.jpg

Sokan hisznek a földönkívüliekben. Több olyan esemény is történt, amikor tönkrementek fegyverek a harctéren. Valaki nyilvánvalóan belepiszkált a dolgokba. Drake nem tudja, hogy kik lehettek azok, de a biztonságiaktól hallott egy megjegyzést róluk, miszerint akik ezt tették „olyanok, mint a fákat ölelgető hippik és egy elsődleges direktívát követnek a be nem avatkozásra vonatkozóan”.

 

VÉGE

 

A cikk első része:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/drake_az_osszeeskuves_eltavolitasanak_terve_1_resz

 

Forrás:

https://www.youtube.com/watch?v=DXyWIGkPWFY

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1043-massarrests

 

Drake ezen az oldalon szokott publikálni:

https://americannationalmilitia.com/

 

Kapcsolódó cikkek:

Mennyei beavatkozás – David Wilcock írása:

http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/26/isteni_kozbeavatkozas_elso_resz_a_penzugyi_zsarnoksag_legyozese

http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/30/mennyei_beavatkozas2_elso_fejezet_masodik_resz

http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/06/01/mennyei_beavatkozas_3_masodik_fejezet_elso_resz_galaktikus_rokonaink_reszvetele

 

Alfred Lambermont Webbre interjúja Drake-kel:

https://youtu.be/Wq-EOkg-x1w