Találkozó ősi belső földi szakadár civilizációkkal – 2. rész

belso_fold_1.jpgSzeptember 3-án Corey és Gonzales alezredes a Titkos Űrprogram Szövetség képviselőiként meghívást kaptak egy belső földi szakadár csoportok részvételével alakult tanács gyűlésére. A találkozón számos eddig ismeretlen dologra derült fény, emellett nem mindennapi események is történtek. A belső földiekkel való találkozás néhány egészen megdöbbentő új információt hozott felszínre, amit talán érdemes lehet nekünk is megismernünk. A tovább után Corey részletes beszámolója következik a fejleményekről és a találkozón szerzett tapasztalatairól.


Lassan haladva, kettesével meneteltünk befelé az ajtón. A szobában egy ovális asztalnál ugyanilyen köpenyt viselő emberek ültek, néhányan álltak, páran pedig kőpadokon ülve várakoztak. Észrevettem, hogy mindannyian egy-egy medált viseltek, amelyek különbözőek voltak és többféle szimbólum is volt rajtuk. Felismertem, hogy ezek a saját csoportjaik szimbólumai lehettek. Láttam, hogy néhányan hozzáérnek és megérintik a medáljaikat, majd lefelé pillantanak és valószínűleg egy hologram szerű valamit kezdenek el nézni. Ezek a medálok tehát nem csak egyszerű ékszerek voltak, amik a civilizációjukat, vagy csoportjukat szimbolizálták, hanem valójában valamiféle technológiai eszközök is lehettek.

 

Ahogy Gonzalest és engem a helyünkre kísértek a szoba elülős részébe, jó rálátásom nyílt magára a kőasztalra. Egy hatalmas, arany színű 8 ágú csillag rajzolata volt a közepén, mellette pedig egy kisebb, szintén 8 ágú piros csillag.

 

Akik a helyünkre vezettek minket, valójában a találkozó házigazdái voltak. Mindannyian medált viseltek, ami a Szaturnusz bolygót és gyűrűinek stilizált képét jelölte. Mindegyik medálon szerepelt egy külön kis ékszer, ami a Szaturnusz felszínének különböző pontjait mutatta. Gonzales később felvilágosított róla, hogy ezek a kis ékszerek pontosan a saját csoportjaik föld alatti régióinak helyét jelölték.

szaturnusz_medal.jpg

Az egyik részt vevő, akinek Szaturnusz alakú medáljában piros ékkő feszült, felállt és szólásra emelkedett. Bemutatta Gonzalest és engem, illetve az asztalnál ülőket, rangjuk és csoportjaik szerint egyesével. Minden bemutatásra kerülő személy levette fejéről a csuklyát. Gonzales megkért rá, hogy bizonyos okokból kifolyólag tartsam titokban e neveket, illetőleg a csoportok neveit is. Főként amiatt kérte ezt, mert szerette volna fenntartani irányukba a bizalmat. Nem akart megint olyan helyzetbe kerülni, mint legutóbb, amikor is részletesen beszámoltam, a Szuper Föderációs konferenciákon részt vevő nem-földi csoportokról. Emiatt érkezett egy olyan kérés bizonyos Szuper Föderációs csoportoktól, hogy Gonzales végleg vegye át a helyemet e találkozókon. Ez a kérés elutasításra került.

 

Soha sem mondták nekem, hogy ne osszam meg az információkat, mégis a képembe vágták ezt a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának egy későbbi találkozóján. Ez volt az egyik oka annak is, amiért ők mindenképpen Gonzales-t akarták delegáltjuknak, nem pedig engem. Soha nem jelentett számomra problémát elismerni, hogy Gonzales jobb diplomata és sokkal jobb szónok nálam. A végső döntés azonban nem a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsától, vagy Gonzales-től, vagy esetleg tőlem függött – kivéve ha mondjuk visszautasítottam volna a meghívást a kezdet kezdetén.

 

A földalatti csoportok képviselői ugyan nyilvánvalóan emberek voltak, de etnikailag teljesen különböztek a jelenlegi felszíni emberiségtől. Előfordultak közöttük zömök testfelépítésűek, vagy az afrikaiakhoz hasonló testalkatúak illetve bronz bőrűek is. Aztán voltak olyanok, akik ázsiainak, vagy indiainak tűntek, különböző bőrszínűek voltak, pl néhányuknak nagyon halvány kék színű bőre volt, és olyan testtípusokkal is találkoztunk, amelyek nem kimondottan arra az adott etnikai csoportra lennének jellemzők a Föld felszínén. Volt egy csoport, amely kimondottan mediterránnak tűnt, egy másik csoport pedig a felszíni kaukázusi típushoz hasonlított. Aztán voltak nagyon magas, vékony, halvány bőrszínűek fehér, szőke, fekete és barna hajszínnel – ők voltak e találkozó vendéglátói. A korábbi írásaimban szereplő ősi szakadár maja civilizáció képviselői nem voltak jelent ezen a gyűlésen.

 

A Szaturnusz-medált viselők között is különböző testtípussal rendelkező személyeket láthattunk. A Szaturnusz szimbólum mellett más szimbólumokat is viseltek, egy ezüst csillag, egy arany íves horogkereszt (itt meg kell jegyeznem, hogy ez nem egy náci szakadár csoport volt), egy Omega-szimbólum 8 ágú arany csillaggal a közepén és végül egy olyan szimbólum is szerepelt, amely egy homokórához hasonlított. Ez utóbbi talán az Orion konstelláció stilizált változata lehetett.

medal_szimbolumok.jpg 

El kell ismernem, hogy a fenti szimbólumok miatt erősen elgondolkodtam azon, hogy lehet, inkább meg sem kellene írnom ezt a jelentést. Semmiféleképpen sem szeretnék antiszemitának tűnni – mint ahogy ezek a földalatti csoportok sem voltak azok. Viszont általános nézőpontjuk szerint ők a felszíni emberiség irányába egy bizonyos fokú megvetéssel tekintenek.

 

Amikor említettem a horogkereszt szimbólumot David Wilcock-nak, elmondta nekem, hogy a németek azután vették át ezt a szimbólumot, miután látták Gurdjieff-nek egy fantasztikus eladását a 20-ik század elején. Gurdjief felfedezte, hogy ezek a szimbólumok a világ különböző kultúráiban újra és újra előkerültek - a hinduknál, a hopiknál, a japánoknál, az eszkimóknál, görögöknél, rómaiaknál, az Antarktisz kivételével majdnem minden kontinensen találkozni lehetett velük. A horogkereszt az egyik fő szimbólum volt, amelyet az "istenek" adtak nekik, hogy őket szimbolizálja. Gurdjief ebben egy világszerte elterjedt, intelligens civilizáció nyilvánvaló bizonyítékát látta, amely felkeltette a németek figyelmét. Gurdjief 1908-ban a Yale Egyetemen összeállított egy rendkívül tartalmas anyagot erről, amit aztán a németek, miután hatalomba kerültek, betiltottak. Kiterjedt próbálkozások voltak arra vonatkozóan, hogy ezt a tanulmányt száműzzék az akadémiai feljegyzések közül, ennek ellenére mégis fennmaradt.

http://www.richardcassaro.com/tag/1898-yale-university-study

 

Miután a gyűlésen részt vevők bemutatása megtörtént, rájöttem, hogy összesen 7 különböző csoport vett részt ezen a találkozón – ezek közül 3 nyilvánvalóan valamiféle szövetségben, illetve genetikai kapcsolatban állhatott egymással. Mindegyik csoport 3 képviselőből állt. A helyiséget, amelyben a gyűlés folyt, vissza-visszatérően "Ízisz méhének" nevezték. Később rájöttem, hogy ezt a templomkomplexumot elsősorban spirituális és politikai rendezvények megtartására használják. A csoportok nagy része vegyes összetételű volt (1 férfi, 2 nő, vagy fordítva), kivéve a görög omega jelet a 8 ágú csillagszimbólumban viselő csoportot, amelyben kizárólag férfiak kaptak helyet. E csoport vezetőjét több alkalommal is "Vénusz Hercegének, Hajnalcsillagnak és a Fényhozónak" szólították. Ez mély nyugtalanságot keltett bennem, mert ezek a kifejezések egyértelműen a luciferi terminológiával voltak hasonlatosak. Igyekeztem megérezni a többi csoport energiát is és azt tapasztaltam, hogy a többiek is nagyon kényelmetlennek érzik ennek a bizonyos csoportnak a jelenlétét – és ez egyáltalán nem volt meglepő a számomra. Az egyik csoport igen erőteljes flottával rendelkezik, amely ismeretes a titkos űrprogram előtt és éppen ezért egészséges tisztelettel viseltetnek iránta – a szimbólumukat azon nyomban felismertem és azonosítottam.

 

Ezután vette kezdetét a csoportok közti megbeszélés. A találkozó házigazdáját megkérték, hogy a vendégek miatt (vagyis miattunk) angolul beszéljen, de ez sajnos nem tartott sokáig. Az elején még valóban angolul folyt a megbeszélés, majd átváltottak más nyelvekre. (Gonzales később elmondta, hogy ez egy ősi akkád nyelv volt, amely hosszú idővel ezelőtt kihalt a felszíni emberiség körében). Ezután a beszélgetés újból visszaváltott angolra, majd újabb, általunk nem ismert, kihalt nyelveken folytatták. Mindeközben telepatikus kommunikáció is zajlott a teremben jelen lévők közt. Mindez rendkívül zavarba ejtő volt a számomra és nagyon nehezen bírtam csak követni.

 

Annyit sikerült kivennem, hogy bizonyos ellenük irányuló támadásokat emlegettek, amelyek több földalatti várost is érintettek. Halálos áldozatokról is szó esett. Emellett árulásról is volt szó, olyan felszíni titkos társaságok és csoportok részéről, amelyekről korábban azt hihették, hogy teljesen az ellenőrzésük alatt tartják őket. Sikerült megtudnom, hogy a felszínen élő ellenségeik olyan technológiákhoz jutottak, amelyek segítségével lokalizálni tudják a földalatti városaikat és meg tudják kerülni a védelmi rendszereiket. A felszíni emberek olyan különleges fegyvereket fejlesztettek, amelyek képesek akár a legmélyebben fekvő területekre is behatolni és hatalmas pusztítást végezni. Az így előállt helyzet az eddigiekhez képest alapvető változásokat jelent. A felszíni csoportok mostantól erőszakos és kegyetlen ellenségek lettek a számukra. Sebezhetőnek és fenyegetettnek érzik magukat, mindez pedig arra kényszeríti őket, hogy egymásra támaszkodjanak és megvédjék a másikat. Arról is beszéltek, hogy a felszíni emberiség egyre mélyebbre és mélyebbre tolja saját, felszín alatti városainak építését és eközben egyre inkább szennyezik a földalatti világ érzékeny ökoszisztémáját. Emellett összetűzésbe keveredtek számos rosszindulatú, nem-emberi földalatti csoportosulással is és ez nagy aggodalommal tölti el őket. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyre növekvő nyomás arra kényszeríti őket, hogy egy szövetségbe tömörüljenek - és ez olyasvalami, aminek megvalósulása egészen eddig szinte lehetetlennek látszott.

 

Ez a megbeszélés kb 2 órán keresztül folyt, és csak nagyon keveset tudtunk kivenni abból, ami ott elhangzott. Aztán az Omega/8 ágú csillag-os csoport vezetője felkérte Gonzalest, hogy fejtse ki a véleményét. Gonzales később elmondta nekem, hogy ez a vezető nem viseltetett kellő tisztelettel a házigazdák iránt. Gonzales ismerte korábbról e csoportok közötti protokollt és éppen ezért igyekezett a lehető legnagyobb gondossággal betartani ezeket az íratlan szabályokat. Ezért a piros ékkővel díszített Szaturnuszos medált viselő nőre pillantott, ő pedig biccentett és ez azt jelentette, hogy megadja neki az engedélyt a felszólalásra. Gonzales ekkor felállt és név szerint köszöntötte a megjelent csoportokat és megköszönte nekik a meghívást, hogy a Szövetség képviseletében megjelenhetett ezen a gyűlésen. Kifejezte nagyrabecsülését a találkozó házigazdái felé. Kifejtette továbbá, hogy megtiszteltetésnek vette, hogy fogadhatta és vendégül láthatta azt a kicsiny delegációt, amely a találkozót megelőző héten nagy kockázatot vállalva látogatást tett a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának egyik előretolt állásán a Kuiper-övben. Gonzales elmondta, hogy az egymással szembenálló nézőpontok ellenére, e csoportoknak (amelyek sok esetben közvetlen konfliktusban állnak egymással) közös céljai vannak, melyek megvalósulásában mindannyian reménykedünk és ő most azért van itt, hogy továbbítsa a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának abbéli reményét, hogy a feleknek végül sikerül megállapodniuk egymás között. És ennek részét képezi az is, hogy e csoportok megváltoztassák a felszíni kormányzatokkal és civilekkel fenntartott kapcsolatukat.

 

Gonzales itt kis szünetet tartott és éreztem rajta, hogy igyekszik nagyon óvatosan megválogatni a szavait. Igyekezett a legjobbját nyújtani, hogy ne a személyes érzelmeit és gondolatait tolmácsolja a rá háruló rendkívül nagy figyelem közepette. Ezután felpillantott és előadott egy látszólag laza, előre megírt, de nagyon is lényegre törő beszédet. Ebben a beszédben említésre került e különböző csoportok és más ősi emberi szakadár csoportok bonyolult történelme és a felszínen élő civilizációkkal való kapcsolataik – mindez több tízezer éves múltra tekint vissza. Majd minden egyes csoportot nyíltan szembesített a megtévesztéseikkel, amiket a múltban és a jelenben műveltek a különböző felszíni kormányzatokkal, hadseregekkel és civilekkel. A beszédét azzal a megjegyzéssel zárta, hogy hamarosan új korszak veszi kezdetét, amelyet mindenképpen az együttműködésnek és az őszinteségnek kell jellemeznie majd. Amint ezt kimondta, egyértelműen éreztem a növekvő feszültséget a teremben és a vegyes érzelmeket, amiket Gonzales beszéde váltott ki a jelenlévőkből.

 

Gonzales tiszteletteljesen fejet hajtott, majd visszaült mellém, miközben tekintetét az asztalnál ülő delegáltakon tartotta. A képviselők ekkor elkezdtek egymás között különböző nyelveken beszélni, időnként el is beszéltek egymás mellett, illetve túl is beszélték a másikat, gyakran mutogattak is felénk. Mégis, a diskurzus nyugodt hangvételben folyt, de nyilvánvaló volt, hogy a legkevésbé sem elégedettek azzal, amit Gonzales az imént elmondott nekik.


Ezután egy nagyon kioktató/leereszkedő hangvételű előadást hal
lhattunk arról, hogy korlátozott megértésünk és tudásunk okán, mennyire nincs jogunk megítélni őket. Mindegyik csoport tolmácsolta felénk, hogy az ő nézőpontjukból hogyan látnak minket, felszíni embereket, mert szerintük mi beteg, genetikailag tisztátlan, civilizálatlan barbárok vagyunk. Azt is elmondták nekünk, hogy ők voltak az egyetlenek, akik megőrizték a földi emberiség eredeti vérvonalait. Az idők során a közeli bolygókról érkező menekültek több hullámban jöttek át a Földünkre, majd genetikájukat vegyítették a bolygó eredeti emberiségének génjeivel és szinte pestis módjára átvették a felszíni világ irányítását.


Arról is beszéltek, hogy az eredeti emberi vérvonalak közel 20 millió éve jelentek meg a Földünkön és ezen időszak alatt 4 olyan hatalmas katak
lizma történt, amely megváltoztatta a Föld tengelyének forgását és Nap körül pályáját. Minden egyes ilyen katasztrófa alkalmával az "elit" papi kaszt tisztán megőrizte a genetikai vérvonalait azzal, hogy elszeparálták magukat a földfelszín alatt. Ezek a kis csoportok megmenekültek, míg e civilizációs csoportok felszíni megfelelői végül kihaltak.

 

Az idők óceánjában és kisebb méretű katasztrófák során (amelyek ennek ellenére nyilvánvalóan pusztító erejűek voltak), a korábbi civilizációk majdnem minden nyoma elpusztult, emlékük pedig kitörlődött a túlélők emlékezetéből. Csupán az istenekről szóló mítoszok és legendák maradtak fenn utánuk. Állításuk szerint e csoportok időről időre felbukkantak, hogy újra beindítsák a civilizációt a túlélőkkel, akik genetikai értelemben a legközelebb álltak hozzájuk.

 

Elmondták, hogy a túlélő fajok előtt gyakran felvették a saját ősi legendáikban szereplő istenek szerepét. Eldöntötték, hogy azoknak, akik segédkeztek nekik, meg fogják engedni, hogy azt higgyék, hogy ők valójában istenek. Mindezt azért tették, hogy ezzel megóvják és biztonságban tartsák a felszín alatti civilizációjukat. Állításuk szerint ezen időszak alatt voltak a Naprendszerünkben más lakott bolygók is, amelyeket ugyancsak extrém kataklizmák sújtottak. És a hihetetlen történethez még hozzáfűzték, hogy a pusztító kataklizmák után a Naprendszeren túlról egyre több és több fejlett civilizáció kezdett beáramlani felénk. Ezek a csoportok elkezdtek előnyt kovácsolni ebből a helyzetből, úgy hogy beleavatkoztak és manipulálták a Naprendszer eredeti lakóinak genetikáját.


Elmondásuk szerint számos más bolygóról menekül
ő csoportnak a Föld lett az úticélja. Fejlett földönkívüli fajok helyezték itt el menekültjeiket, miután saját bolygóikon kataklizmikus események következtek be. Ezek a menekültek genetikailag hasonlítottak az eredeti földi emberiséghez, de sokkal agresszívebb természetűek voltak. Kiderült, hogy sok menekült olyan civilizációból érkezett, amely fejlett technológiák használatával saját magát pusztította el. Ezeknek a fegyvereknek a használata nem csak hogy bolygóközi méretű pusztulást okozott, hanem egy különleges energiaszignatúrát is létrehozott. Ez az energiaszignatúra felkeltette a földönkívüli csoportok figyelmét, akik aztán tömegméretekben özönlöttek a Naprendszerünkbe és hozzáfogtak egy genetikai tenyészkísérlet végrehajtásához.

 

A földalatti csoportok elmondása alapján, létezett egy ősi civilizáció, amely milliárd évek óta védte a galaxisnak ezt a régióját. Úgy hivatkoznak rájuk, mint "Őrzőkre", a titkos űrprogramok pedig őket tekintik az "Ősi Építő Fajnak". Ezt már elmondtuk a Cosmic Disclosure korábbi epizódjaiban és más írásaimban is említésre került. Ez az ősi építő faj rendkívül fejlett volt. A többi földönkívüli faj még csak gondolni sem mert arra, hogy háborgassa az űrnek azon szekcióit, ahol ők tartózkodtak. Az őrzők réges-rég óta eltűntek a mi frekvenciánkról. Létrehoztak egy védelmi mezőt a területükön belül és ez hosszú időn keresztül megvédte őket, miután fizikailag eltűntek. A történetet jól ismerők elmondásaiból tudjuk, hogy a Naprendszerünk más bolygóin élők tudatlanságból lerombolták az Őrzők által felállított védelmi technológiát. Más fajok ellen agresszív célzattal használták a fejlett hadászati eszközeiket és ezzel pusztító események egész láncolatát indították útjára, aminek sajnálatos következményeként hatástalanították azt a védelmi mezőt, amely biztosította az Őrzők túlélését. Amikor ez a pajzs lehullott, egy jel indult útjára, amely egyfajta jelzőtűzként terjedt a kozmoszban. A Naprendszerünk más bolygóinak túlélői tehát átköltöztek a Földünkre. Különösen agresszívek voltak, majd szaporodni kezdtek és keveredtek a Föld bolygó felszínén élő, és eredeti vérvonalakat hordozó emberiségével. Nem sokkal ezután, a földalatti csoportok elkezdtek fenyegetésként tekinteni erre az új, kevert genetikájú fajra. EZ A FAJ AZ, AMELY JELENLEG A FÖLD BOLYGÓ FELSZÍNÉT BENÉPESÍTI!

 

Mindennél jobban tudják, hogy most igazán titokban kell tartaniuk saját civilizációjukat, hogy megőrizhessék fajuk genetikai integritását, illetve több száz, nagy becsben őrzött földalatti templomukat és városaikat. Fejlett technológiákkal rendelkeznek, amik segítenek nekik rejtve maradni illetve védekezni ezen földönkívüli csoportok ellen. Nekiláttak egy hosszútávú stratégiai játszma kidolgozásának e csoportok ellen, és ebben a (az irántunk nagyon is érdeklődő) földönkívüliek elleni sakkjátszmában a felszíni emberiséget gyalogként használják. A felszínen élő genetikai leszármazottaik előtt olykor istenekként, felemelkedett tanítókként jelentek meg és segítettek őket spirituális fejlődésükben illetve civilizációik fejlesztésében. Mindezt abból a megfontolásból tették, mert remélték, hogy a leszármazottaknak e segítségnyújtás révén sikerül felülkerekedniük agresszív genetikai programozásukon. E törekvésüket mind a mai napig folytatták.

 

Eldöntötték, hogy ha a felszíni emberiségnek sikerül elérnie egy eléggé kifinomult technológiai szintet, akkor más csillagrendszerekből érkező földönkívüliekként fognak előttünk megjelenni. Elmondták, hogy mindezzel az volt a céljuk, hogy a velük kapcsolatot létesítő emberek tekintetét inkább a csillagok felé irányítsák, semmint hogy azok elkezdjenek azon gondolkodni, hogy vajon mi rejtőzhet a föld alatt. Azt is elmondták, hogy a tevékenységükről nemrégiben nyilvánosságra hozott információk ellensúlyozva lesznek, és a felszíni kapcsolataiknak egymással ellentmondó információkat fognak szolgáltatni. E beültetett dezinformáció szerint, valóban vannak csalók, akik igazából valódi földönkívüli csoportokkal állnak kapcsolatban, míg más kontakták csak szélhámosokkal kommunikálnak. (Hogy teljesen világos legyek, nem minden kontakta tartozik a fenti kategóriákba. A számuk azonban meglehetősen nagy. Egy későbbi jelentésemben részletesen be fogok számolni arról, hogy elvittek egy olyan körzetbe, ahol több száz ember fekvő helyzetben az elméjük segítségével éppen felszíni emberekkel kommunikált. Egy rakás kiegészítő programjuk volt, amelyek során a járműveiken felszíni emberekkel létesítettek fizikai kapcsolatot). Elmondták, hogy egészen addig folytatni fogják ezt a megtévesztő gyakorlatot, amíg bizonyos feltételek elő nem állnak.

 

Az egyik ilyen feltétel, hogy a felszíni lakosságnak el kell távolítani a jelenlegi uralkodó rendszert, amelyet tulajdonképpen ugyanaz a földönkívüli csoport irányít, amelyik ellen ők is harcolnak. Másodsorban pedig látni szeretnék, hogy a felszíni populáció felül tud emelkedni civilizálatlan barbár szokásain és genetikai programozottságán. Azt is elmondták, hogy egyáltalán nem optimisták ezzel kapcsolatban, nem hiszik, hogy képesek leszünk megtenni ezt, még a növekvő energetikai változások hatására és a visszatérő Őrzők segítségnyújtása ellenére sem. Ezt igazán meglepő volt hallani, mivelhogy egyértelműen úgy utaltak a Gömb Szövetségre, mint akik valójában maguk az Őrzők. (David Wilcock elmondta nekem, hogy az Egység Törvénye könyvekben leírtak szerint, a civilizációjuk a Vénusz bolygóról ered és onnan fejlődött 1.2 milliárd évvel ezelőtt. Miután a Gömb Szövetség kifejezetten megkért rá, hogy olvassam el az Egység Törvénye c. könyvet, ezt érdekes egybeesésnek találom. David szerint ez mindent megváltoztathat, és összeköthet sok elvarratlan szálat a történetben. Az Ősi Építő Faj rengeteg piramist, obeliszket és más építményt hagyott hátra a Naprendszerünkben, és ezek gyakran üvegszerű ötvözetből álló átlátszó alumíniumból készültek. Ehhez hasonló építmények egész sora található hatalmas földalatti barlangokban.) E földalatti csoportok véleménye az, hogy miután a teljes közzététel megtörténik és a manipulatív földönkívülieket eltávolítják a Naprendszerünkből, még több generációnyi időt fog igénybe venni, mire meggyógyulunk és civilizációként fejlődni tudunk. Csakis ezután leszünk képesek nyíltan, egyenlő félként kapcsolatot teremteni a belső földi civilizációjukkal.

 

Nem lelkesedtek túlságosan az ötletért, hogy fel kellett állítsák ezt az új tanácsot illetve kapcsolatba kellett lépniük a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsával, hogy kapcsolatfelvételt kezdeményezzenek az újonnan visszatért Őrzőkkel. Úgy tűnik azonban, hogy az Őrzők nem fognak csak úgy velük kapcsolatba lépni, ezért aztán, ha bármilyen hozzáférést szeretnének, akkor kénytelenek lesznek velünk együtt, egy csapatként dolgozni. Határozottan kijelentették, hogy minderre csak kényszerűségből hajlandóak. Egymással is azért kellett szövetkezniük, mert súlyos problémáikat már nem tudták egyenként megoldani. E problémák közé tartoznak azok a hatalmas léptékű támadások, amelyek föld alatt élő földönkívüli menekültektől és ősi ember-előtti földi fajoktól érkeztek feléjük. Problémáikat csak növelte, hogy nemrégiben néhány titkos társaság és a felszínen élő királyi ház elárulta őket. Azt is elmondták, hogy tudomásuk van róla, hogy a Titkos Űrprogram Szövetség számos tagja érintett volt emberiség elleni bűncselekményekben, mielőtt átálltak volna. Megtartják maguknak a véleményüket a nézőpontunkról, ahogy nekünk is meg kellene tartani a mi véleményünket az övékéről.

 

Ettől kezdve egy nyilvánvaló patthelyzet állt elő, amely természetesen nem vezet sehová sem. Gonzales felállt, fejet hajtott az asztalánál ülők előtt, és beszélni kezdett. Majd visszahuppant mellém és odasúgta nekem "Na, ez elég jól ment, ugye?" Nem válaszoltam neki, mert a rengeteg hihetetlen, új információ még ott cikázott a fejemben. Egyszerűen csak próbáltam összekötni a hallottakat a régebbi információimmal, amiket az okostömbökön kaptunk illetve a korábbi, különböző csoportokkal lezajlott találkozók alkalmával szereztünk. A most hallott információk nagy része új volt a számomra, vagy legalábbis sokkal részletesebben volt kifejtve, mint amiről tudomásom volt. Azon is csodálkoztam, hogy mindezt micsoda részletességgel adták elő, főként, hogy egy olyan csoporttól hallhattuk ezt, akik bevallottan több ezer év óta megtévesztő módon viselkednek a felszíni emberiséggel. Ez alkalmat ad mindannyiunk számára, hogy az újonnan kapott ismereteket a korábbi hitrendszereinkhez képest mélyebb szinteken vizsgálhassuk meg. Egyértelmű, hogy a beszédnél és ígéreteknél többre lesz szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk bízni olyan emberekben, akik elismerten megtévesztenek minket és akik csak és kizárólag azért kötöttek szövetséget egymással, mert félnek a saját megsemmisülésüktől.


Mélyen a gondolataimba merülve ültem, amikor egyszer csak nagyon távolról egy hangot hallottam. Ebben a pillanatban mindenki felállt és csuklyáikat a fejükre húzták, úgyhogy én is hasonlóképpen tettem. A hét csoport mindegyike tett egy rövid kijelentést ezen az ősi akkád nyelven, majd felsorakoztak a szobából kivezető ajtó előtt. Senki sem szólt egy szót sem, csupán a lábak csoszogását és a ruhák súrlódását lehetett hallani, amíg mindenki arra várt, hogy a találkozó házigazdái megadják az engedélyt a távozásra. Néhány pillanattal később a társaság tagjai lassan elkezdtek kivonulni a helyiségből. Eközben még mindig a hallottak hatása alatt voltam...

 

Folyt köv.

 

A beszámoló folytatása itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/talalkozo_osi_belso_foldi_szakadar_civilizaciokkal_3_resz

 

A beszámoló 1. része itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/talalkozo_osi_belso_foldi_szakadar_civilizaciokkal_1_resz