COBRA – A sötétség eredete, arkhónok és az emberi faj kiszabadulása – 1. rész

sorrow.jpgA Föld jelenlegi állapotában nem iskola, hanem egy megszállt terület”

 

Ebben a cikkben igyekeztünk összefoglalni és egymás mellé rendezni Cobra-nak a Föld kísérletről, kozmikus anomáliáról és arkhónokról tett korábbi közléseit. Talán az ő leírásai eddig a legteljesebbek, legrészletesebbek, és még most is, hogy már sokan találkoztunk ezen írásokkal korábban, megdöbbentő szembesülni annak az elnyomásnak a mértékével, amivel eddig együtt éltünk ezen a bolygón életeink során. Cobra írásai számos kérdésünkre válaszul szolgálhatnak.

 

A SÖTÉTSÉG EREDETÉRŐL

 

Az univerzum két, egymással szemben álló erőhatás dinamikus egymásnak feszülése révén keletkezett. Az első erőhatás maga az Egy, az Egység. Néhányan Forrásnak nevezik ezt, mások Istennek, vagy Istennőnek. Többféle megnevezést használnak erre. A másik erőhatás a véletlenszerű kvantum fluktuáció. Az egész univerzum e két egymással ellentétes erő egymásra hatásának eredményeképpen jött létre. A sötétség soha nem lett megteremtve! Az ugyanis saját magától jött létre. Ez az oka annak, hogy olyan nehéz megérteni a sötétséget, hiszen semmilyen jelentéssel nem rendelkezik. A szenvedésnek semmi értelme és jelentése sincs. Az összeesküvésben részt vevők tetteinek sincs értelme, mert azok nem egy magasabb perspektívából eredeztethetők. Azok pusztán reakciók egy alacsonyabb szintű kvantum valóságra, amely soha nem integrálódott vagy olvadt be az Egységbe.

 

Ideje, hogy a „mindenható forrás” illúzióját egyszer és mindenkorra összetörjük. A Forrás egyáltalán nem mindenható a meghatározott tér-idő kontinuumon belül. Nem a Forrás hozta létre a sötétséget. A szenvedés NEM képezi nélkülözhetetlen részét a lélek növekedési folyamatának, inkább egy rendellenességnek tekinthető. A sötétség nem szükséges ahhoz, hogy nyitottak és éberek legyünk a fény irányába. Nagyon sok a téves értelmezés a Forrás szerepével kapcsolatban ebben a folyamatban. A sötétség nem a Forrásból ered. A sötétség, úgy mondanám, egyfajta véletlenszerű, rendszertelen funkció, ami egy kvantum lehetőség állapotában van és ez a kvantum potenciál akkor manifesztálódik, ha szabad akaratú lények úgy döntenek, hogy felhasználják, kiaknázzák, kutatják vagy megvizsgálják. Tehát a gonoszság nem más, mint a szabad akarat interakciója a sötétséggel. Ennek semmi köze a Forráshoz. A Forrásnak nincs abszolút hatalma e lehetőségek fölött és a szabad akarat fölött a tér/idő kontinuumon belül, úgyhogy időt vesz igénybe, amíg elnyeli és újra fénnyé alakítja a sötétséget és gonoszságot. A Forrás tehát egyáltalán nem mindenható és teljhatalmú a tér/idő kontinuumban.

 

A Földön zajló kísérlet túl messzire ment. Sosem kellett volna ilyen messzire mennie. Igen, ártatlanok vagyunk. Nem vártuk, hogy ilyen messzire fog menni. Ez az arkhónos dolog egy anomália, aminek véget kell vetni. A teremtő sosem akarta, hogy ez történjen. Az Arkhónok a káosz kozmikus anomáliája által jöttek létre, és túl messzire mentek.

 

Nem azért inkarnálódtunk, hogy karmát fizessünk vissza, hanem azért, hogy átalakítsuk a sötétséget és fénybe hozzuk a bolygót. Nem értettük teljesen, hogy milyen lesz ez az élmény, mert korábban még sosem volt ilyenben részünk. Nem tudtuk tudatosan, hogy mire vállalkozunk. Alapvetően abba egyeztünk bele, hogy azért inkarnálódunk, hogy felemeljük a tudatot a Föld bolygón és hogy megtörjük a mátrixot és az irányítási rendszert.... beleegyeztünk, hogy ezt fogjuk majd csinálni miután belépünk a bolygó szférájába, de miután beléptünk ide, elfogadtuk az itteni feltételeket.

 

A GONOSZ SZÁNDÉKÚ CSOPORTOK EREDETE

 

Hogy a bolygó jelenlegi helyzetét megérthessük, vissza kell mennünk a galaxis történelmének egy meghatározott időszakába, amikor is a sötétség erői létrejöttek. Az Orion csillagkép Rigel csillagrendszerét választották legfőbb erősségüknek, ahonnan az egész galaktikus birodalmukat irányíthatták.

 

Hamar felfedezték, hogy a leghatékonyabb módszer, amit a Fény erői ellen alkalmazhatnak az, ha túszokat ejtenek. A Fény erői ugyanis törődtek és aggódtak a sajátjaikért, és az ő épségük megőrzése miatt sokszor inkább megálljt parancsoltak saját tetteiknek, semmint hogy a túszoknak bajuk essék.

 

A sötétség erői az idők folyamán egyre csak finomították túszejtési módszereiket és ezzel egy időben különleges hadászati technológiákat is kifejlesztettek, amelyekkel galaxisszerte hatalmas káoszt kelthettek. Ennek révén képesek voltak elpusztítani egész bolygókat, eltörölni egész civilizációkat.

 

Egy bizonyos ponton felállították a lehető legfejlettebb és leghatékonyabb túszejtési

mechanizmusukat. Azt akarták elérni, hogy az isteni Forrásból ne áramoljon többé semmilyen információ a Felemelkedett Mesterek és a Galaktikus Konföderáció felé. Ennek révén sötét tetteik és szándékaik attól kezdve örökre rejtve maradhattak, ráadásul azzal fenyegethettek, hogy ha nem engedelmeskednek nekik, akkor a Galaxis egész szektorait elpusztítják. Attól a ponttól kezdve a Fény erői nem tudhatnak mindenről, amit a sötét erők művelnek. Ez egy minden dimenzión átívelő kozmikus energia szakadást eredményezett a fény és sötétség között és egyben a dualitás kezdete is innen eredeztethető. Az ötödik és annál magasabb dimenziókban a sötétség egyszerűen információhiányban és e kozmikus helyzet megértésének és megoldásának hiányában jelenik meg. Attól a ponttól kezdve több faj is elkezdett hinni abban, hogy a sötétség és a szenvedés szükséges, elengedhetetlen részét képezi az élettapasztalatnak, pont úgy, ahogy az éjszaka követi a nappalt majd a nappal után újra éjszaka következik.

 

Ez megadta a lehetőséget a sötétségnek, hogy a Rigel csillagrendszert az első olyan valódi karanténná alakítsák, ahová semmilyen fény nem juthat be. A Felemelkedett Mesterek ugyanis nem értesülhettek arról, hogy mi folyik valójában a Rigel csillagain és így nem küldhettek Fényt és Szeretetet, hogy meggyógyítsák és kezeljék a helyzetet. Eközben a sötét erők titokban megalkották legveszélyesebb fegyverüket, a strangelet bombát. A strangelet bomba nehéz kvarkok halmazából, úgynevezett strange kvarkokból (vagyis ritka kvarkokból) áll:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Strange_kvark

 

Amikor e kvarkok halmazát szélsőségesen nagy nyomás és hőmérséklet alá helyezzük, láncreakció kezdődik el, aminek során a közönséges kvarkok ritka kvarkokká alakulnak. Ha ezt a láncreakciót nem állítják le, akkor egyetlen strangelet bomba is elég az egész ismert univerzum megsemmisítéséhez. Szerencsére a Fény erőinek mindig megvolt a megfelelő technológiája arra, hogy a strangelet bomba hatósugarát korlátozzák. Ennek ellenére a strangelet bomba sokkalta halálosabb fegyver, mint egy termonukleáris bomba.

 

Évmilliók során a sötét erők létrehoztak néhány fizikai és még több éterikus síkon létező strangelet bombát és ezeket aztán a Rigel-en tárolták.

 

25 000 évvel ezelőtt aztán kialakították második karanténjukat – a Föld bolygón.

Ezek a lények az Androméda-galaxisból kerültek ide és úgy döntöttek, hogy a sötétséget kívánják megtapasztalni. Visszautasították a kapcsolatot a Forrással. Sok-sok évezreddel ezelőtt, génkísérletek útján megteremtették a drákonida és reptilián fajt, és arra használták őket, hogy sötét birodalmukat terjesszék. Naprendszerünk az Orioni/Andromédai származású Chimera birodalom és drákonida/reptilián alattvalóinak uralma alatt áll már legalább 26 000 éve. Ez a birodalom az elmúlt évezredek során karantén alá helyezte a Föld bolygót és lakóit hatékonyan elszigetelte a pozitív szándékú földönkívüliek fajoktól.

 

A pozitív földönkívüliekből álló szövetséget kényszerítették egy benemavatkozási egyezmény aláírására. Ennek értelmében nem avatkozhattak be nyíltan a Föld felszín lakóinak életébe, cserébe a Chimera csoport sem avatkozott be közvetlenül a felszínen zajló eseményekbe. Annak ellenére, hogy ez az egyezmény károsan érintette az emberiség fejlődését az elmúlt 26 000 évben, sikeresen megakadályozta, hogy a Chimera csoport és drákonida/reptilián alattvalói közvetlenül betakarítsák és begyűjtsék a földi emberiséget. Ez az oka annak, hogy az Ellenállási Mozgalom ügynökei nem lépnek kapcsolatba emberi lényekkel a Föld bolygó felszínén. Ugyancsak ez az egyezmény az oka annak, amiért a reptiliánok nem eszik meg tömegesen az embereket reggelire a nyílt utcákon, különösen 1996 óta, amikor is hatalmas tömegben érkeztek meg a bolygó felszíne alá. Ekkor kb 500 milliós lélekszámban voltak jelen a bolygón.

 

A sötétség erői ide szállítottak néhányat a strangelet bombák közül, további különleges hadászati eszközök társaságában. A fenti egyezmény biztosította azt, hogy a stranglet bombák végül nem kerültek felrobbantásra, annak ellenére, hogy több alkalommal is közel álltunk ehhez az eshetőséghez. E fegyverrendszerek ittléte volt a legfőbb oka annak, hogy a Galaktikus Föderáció nem avatkozott be a náci Holokauszt idején, a Hiroshimai és Nagaszaki-i atomrobbantásnál, a sztálin-i tisztogatások és a ruandai népirtás idején. A Galaktikus Föderáció nem rendelkezett információkkal arról, hogy pontosan milyen fegyverek vannak a sötét erők birtokában. Csak azt tudták, hogy ha beavatkoznak, annak katasztrofális következményei lesznek.

 

A BEFOLYÁSOLÁS TECHNOLÓGIÁI

 

Az arkhónok és a Chiméra csoport plazma skaláris hálózatukon keresztül a Föld felszín felett 14 km-rel egyesítik erőiket. Tudósok szerint a plazma ionizált gáz, egy képzett okkultista viszont úgy írná le a plazmát, mint egy rejtett síkot/dimenziót a gáznemű és a negyedik éterikus mező között.

 

A fizikai és éteri sík közötti plazma sík egy rejtett hely, ahová az arkhónok a sötétség nagy részét elrejtették és ez számított az egyik legfőbb titkuknak. A plazma sík a fizikai és éteri sík közötti torziós erők eredményeképpen jött létre az univerzum teremtésekor a kozmikus anomália közvetlen következményeként, és „Végtelen mélységnek” is nevezik (Abyss). Ez a sík hozzáférhető (bár nem ajánlott) rejtett portálokon keresztül, a kabbalista életfán található Szefira Dat, vagyis a rejtett tudás révén:

http://ezo.co.hu/index.php?id=113

 

A plazma síkon belül kvantum szingularitás féreglyukak találhatók, amiket az okkult terminológiában Szeth Alagútjainak neveznek. Ezek a féreglyukak stranglet és ún. toplet bombákat tartalmaznak és össze vannak kapcsolva egy, a Long Island-i részecskegyorsítónál található, fizikai formában lévő Fekete Kővel. Ez a fő oka annak, amiért olyan sokáig tart megtisztítani a plazma skaláris hálózatot és a Fátylat. (A fekete kő egy nagyon sűrű kondenzátuma a ritka vagy sötét kvark anyagnak. Egy nagyon veszélyes halmazállapot, ami adott esetben sok baj okozója lehet. Kvantumszinten kapcsolódik ahhoz a kvantum káoszhoz, ami tulajdonképpen minden szenvedés forrása. Ez a halmazállapot természetes úton, spontán jött létre, szinte a semmiből keletkezett, egy értelem nélküli, véletlenszerű kvantum-fluktuáció eredményként. Lényegében egy kvantumszinten létező vad fluktuáció. A Föld bolygón léteznek részecskegyorsítók (pl CERN). Most képzeljük el mindezt egy sokkal fejlettebb formában, ami millió évek óta létezik. A top kvark kondenzátum nagyon veszélyes lehetőségeket rejt magában. Ha megváltoztatjuk ennek a kondenzátumnak az összetételét és az állapotát, képes lenne az egész bolygót szupernovává alakítani.)

 

A Szeth Alagútjaiba nemrég magas töltésű pozitív plazma részecskék kerültek, amelyek valójában kvantumszinten létező plazma féreglyukak és ezek elkezdik átalakítani azt. Ez a folyamat energetikailag elkezd feloldani bizonyos alaphelyzeteket, amelyek korszakok óta sötétségben tartják a bolygónkat. Ez az első alkalom, hogy ilyesmi történik az emberi történelem során, így ez egy hatalmas dolog. A következményeit nehéz megjósolni, de mindenképpen pozitív lesz.

 

Létezik egy plazma síkhoz hasonló másik sík is, de egy sokkal magasabb oktávon a magasabb mentális és buddhikus sík között. Ezt a síkot buddhi-manasz membránnak hívják és ez választja el az Egységet a Dualitástól. Ez a membrán a mentális és buddhikus (intuíciós) síkok közötti torziós erők eredményeképpen jött létre az univerzum teremtésekor a kozmikus anomália közvetlen következményeként. Ez a membrán az első dolog, amely elválasztott minket a Forrástól amikor a tudatosság szikráiként sok-sok évvel ezelőtt a galaktikus történelemben alászálltunk a teremtésben. Ennek a membránnak a sűrűsége nagymértékben csökkenni fog az Esemény után, amikor a sötétség kozmikus anomáliáját végül megtisztítják.

 

A FÁTYOL - FREKVENCIAZÁR

 

Az általunk érzékelt univerzum egy olyan technológia, amit az Arkhónok hoztak létre a Föld körül a fizikai és nem fizikai síkokon, és ami mesterségesnek tűnik. Ez egy szerves, számításokat végző eszköz, ami figyeli az emberiség szabad akaratú döntéseit. Az esetek nagy részében képes rá.

 

Az Arkhónok a kontrolljukat egy speciális technológián keresztül tartják fenn, amelyet Fátyolnak neveznek. A Fátyolt nem-fizikai lények kicsiny csoportja, vagyis az Arkhónok tartják fenn és felügyelik a ki- és bejutást. Ez egy elektromágneses frekvenciazár egy vékony rétegben a föld felszíne fölött és alatt, legfeljebb kb. 14km-re mindkét irányban. A nagy része ezeknek a láthatatlan sötét lényeknek közvetlenül a felszín közelében van, amely nem több mint 20 métert jelent lefelé és fölfelé. A többségük a sűrűn lakott területeknél koncentrálódik, nagyon kevés található az érintetlen, gyéren lakott térségeknél. Ezek a sötét lények néhány arkhónból, egy nagyobb csoport drakónidából, egy még nagyobb csoport reptiliánból, és számtalan amőbaszerű parazita entitásból állnak. Ez a frekvenciazár jelentősen megnehezíti a Fény és más pozitív földönkívüli lények számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezhessenek.

 

Az éterikus és asztrális síkokon a drákonidák tartják karban azt a mesterséges intelligencia rendszert, amely működteti a Mátrixot. Egy riasztó rendszer van beépítve, így ha egy felébredt egyén a Fényével rést üt a rendszeren, a drákonidák küldenek egy reptilián rabszolgaharcost, hogy nyomás alá helyezzék az illetőt a pszichológiai gyengeségeire fókuszálva, ezáltal lecsökkentve a vibrációját és befoltozva a lyukat. Ugyanakkor ezek a Reptoid rabszolgaharcosok folyamatosan befolyásolni próbálják az elméjét és érzelmeit a Földi embereknek, hogy akadályozzák a spirituális fejlődésüket és elnyomják a szabadság iránt való küzdelmüket. Ha ez nem elég, akkor amőba-szerű lényeket küldenek, akik extra nyomás alá helyezik az egyént. Az összes ilyen negativ lény a torzult téridő struktúra gyűrődéseiben bújik meg:
torzulas.jpg
Az erejüket a félelemből és a rejtett elnyomásból nyerik. Minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal, bátorsággal szemben. Ha tisztában vagyunk a helyzettel anélkül, hogy félelmet éreznénk, a tudatosságunk fénye kijavítja a téridő struktúra torzulásait és minden ilyen negatív lény eltávolításra kerül az asztrális és éterikus síkjairól a Földnek.

 

A fátyolt létrehozó technológia eltorzítja az idő-tér struktúrát, és amellett, hogy távol tartja a pozitív fajokat, a Fátyolnak van egy olyan funkciója, hogy programozza / újraprogramozza az embereket és benntartja őket a reinkarnációs ciklusban, amiből így nem tudnak kiszabadulni. Íme néhány a legfőbb programok közül, amelyekkel az emberi testbe reinkarnálódott embereket manipulálják:

 

1. A tudatosság csökkentése és az emberi fénytest/Mer-Ka-Ba deaktiválása

Ezt a programot éterikus ún. állóhullám rezonancia technológiával tartják fenn.

 

2. A szabad akarat és a pozitív kezdeményező erő blokkolása.

Ezt a programot éterikus infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon is és néhány ember hallja mint egy ilyen nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül.

 

3. Az intelligencia csökkentése.

Ezt erős mágneses terek előidézésével érik el az éterikus agyban illetve az éterikus és a fizikai agy közötti membránban és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ennek a programnak eredménye ködös emlékezet, feledékenység és koncentrációhiány.

 

4. Diszharmónia előidézése az emberi kapcsolatokban.

Ezt az éterikus test csakráinak a befolyásával érik el illetve disszonáns vibrációs frekvenciák előidézésével az “aurikus burok” (spirutális egyéniség) felé, ismételten infrahangok által. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők közötti egyensúly megbomlása.

 

5. Szegénység növelése.

Ezt hologramok/képek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

 

6. Mohóságra, elhízásra hajlamosítás.

Ezt bizonyos képeknek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

 

7. A mindent-látó szem.

Ez egy kémprogram ami az éterikus síkról működik és a fizikai lények aktivitását megfigyelés alatt tartja és beszámol róla az Arkhónoknak.

 

8. Implantátumok.

Ezek a nem-fizikai implantátumok eltávolítják az emlékét a korábbi inkarnációknak és ez jelenti a fő okát annak, hogy nem emlékszünk az elmúlt életeinkre, illetve az Arkhónokra, akik uralják a bolygót. Az implantátumokat némiképp költőien a “felejtés fátylának” nevezik.

 

Az Arkhónok reaktiválták és megújították a fátyolt 1996 elején, miután megtörtént egy tömeges ébredés a 1990-es évek kezdetétől, ami a pozitív fajok közbeavatkozását realitássá tette. A fátyol megújítását kb 200, az asztrális és éterikus síkokon történt nukleáris robbantással érték el. Ezek a nem-fizikai nukleáris robbanások egy hasadást idéztek elő a tér-idő szerkezetében, ami aztán sötét féreglyukakat megnyílását tette lehetővé, amin keresztül rengeteg reptilián árasztotta el az asztrális és éterikus síkokat a világűrből érkezve. A Fátylat ismét meg kellett újítaniuk 2004 decemberében, miután a 2004 júniusi Vénusz átvonulást követően tömegesen ébredtek rá az emberek az Istennői jelenlétre és energiákra illetve a Plejádiak is végeztek néhány sikeres akciót a bolygó felszabadításának érdekében. A 2012 júniusi Vénusz tranzit után már nem tudják megerősíteni a Fátylat, mivel nincsen több negatív fizikai vagy nemfizikai lény a világűrben, akik megszállhatnák a bolygót. Így nagyon nagyon közel vagyunk a győzelemhez.

 

Eredetileg minden megtestesült emberi lény kapott egy éteri implantátumot az Arkhónoktól, mielőtt inkarnálódott volna. Ezek az éteri implantátumok valójában többdimenziós fekete lyukak, melyek torz anyag és kvantum ingadozásokat tartalmaznak. Minden emberi lénynek három ilyen implantátuma van, mely létrehoz egy viszonylag stabil interferencia mintát, ami megtartja az emberi tudatot a Mátrixban. Ez az interferencia mintázat a téridő szerkezetének rendellenes eltorzulását okozza az implantátum körülbelül 30 méter sugarú körén belül, annak középpontja körül.

 

Ez az energiamező egészen a közelmúltig gömb alakú volt. A Fény erőinek sikerült minden emberi lény ezen gömb formájú mezőjét a bolygófelszín irányába eltolni, így az energiamezejük alsó fele a felszín felett marad. Ha sok ember kerül közel egymáshoz, ezek az implantátumok általában összeolvadnak, és egy egyesített torzult területet hoznak létre. Ez a fő oka annak, amiért a nagyvárosokban általában nem túl jók az energiák.

 

A fény jelenlétének megnövekedése összetömöríti a megmaradt sötétséget. Valószínűleg érezhetted ezt a tömörülést, ami extrém testi fáradtságot okoz ezen intenzív átalakulás alatt. Sokan tapasztalhattak negatív entitások okozta energia támadásokat és fejfájást a megnövekedett implantátum tevékenység következtében. Ez mostantól kevésbé lesz intenzív. (A félgömb implantátumok Cobra szerint mára végleg eltávolításra kerültek – szerk.)

 

A nem-fizikai entitások számára a legbiztonságosabb hely, ha elrejtőznek az implantátum mezőnkben, ami felelős traumatikus élményeinkért. Amikor a traumát tapasztaljuk, akkor hajlamosak vagyunk elhagyni a testünket, és a negatív entitások általában abban a pillanatban tapadnak rá az energiamezőnkre. Mivel a traumákat többnyire elnyomjuk, ezért nem vagyunk tudatában ezeknek az entitásoknak, és így terveiket zavartalanul végrehajthatják. Ez a fő oka az arkhónok által létrehozott trauma-alapú elme programozásnak.

 

Mostanáig az arkhónok egyik legnagyobb titka ezeknek az implantátumoknak a létezése volt, és ez volt magabiztosságuk fő oka is az elmúlt 25 ezer évben. A Galaktikus Központi Nap megnövekedett aktivitása elkezdte feloldani ezeket az implantátumot. Amikor ezek felbomlanak, az lesz a Fény erőinek egyik legnagyobb győzelme az elmúlt 25 ezer évben.

 

Még mindig van azonban az éteri arkhónoknak egy nagyon kis csoportja, akik továbbra is igyekeznek ellenőrizni a reinkarnációs folyamatokat, és folytatják a reinkarnálódott emberek gyenge pontjai ellen intézett támadásokat és ennek érdekében távirányítással működtetik a skalár implantátum technológiájukat.

 

Három implantátum van minden ember éteri testének auramezejében. Ezek kis éteri fekete lyukak, melyeket 6.666 Hz-es körforgó frekvenciával helyeznek egy forgó éteri skaláris elektromágneses mezőbe. Ez egy olyan rezonáns frekvencia, mely képes elnyomni az emberi érzelmeket és a szabad akaratot. Ezek minden inkarnálódott ember étertestében megtalálhatók:

implant.jpg

A két implantátum az éteri agy homloklebenyében veszélyezteti a szabad akaratot és a döntéshozó képességet és arra szolgál, hogy blokkolja az egyének kapcsolatát a Forrással. Ezt a két implantátum körül forgó elektromágneses skaláris kamrával érik el, az éterikus ultrahang skaláris hullámok felerősítésével. Ezek az ultrahang skaláris hullámok úgy működnek, hogy letapogatják az egyén éterikus agyát és a gondolkodási folyamatát egyre homályosabb logikai következtetések irányába terelik – ezt egyfajta számítógépes programként üzemeltetik az éterikus agyban. Ez az implantátum szolgál tovább arra is, hogy észleljen bármilyen pozitív földönkívüli kapcsolatot ezzel a személlyel, és benne azonnal kiváltson olyan folyamatokat, amelyek leállítják, megszüntetik ezt a kapcsolatot.

 

Az egyik implantátum az éteri solar plexus membránnál elnyomja az érzelmeket és a szexuális energiát, és így arra készteti az egyént, hogy birkaként irányítható legyen. Ezt a forgó skaláris elektromágneses kamrát infrahang skaláris hullámokkal fokozzák, ezzel pedig elektromos állapotot hoznak létre, mely rövidre zárja a kundalinit. Amikor ez az implantátum eltűnik, az emberi tömegek kundalinije fel fog ébredni, és egy egész világot felszabadító forradalom veszi kezdetét.

 

Az arkhónok a skaláris kivetítő technológiájukat arra használják, hogy különböző gondolatformákat és elementálokat vetítsenek ki az implantátumokba. Az implantátumok körül forgó skaláris elektromágneses mező egyfajta akkréciós korongként szolgál, mely az elementálokat az eseményhorizonton kívülre tolja, az implantátum fekete lyukába.

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/asztrofizika/html/node141.html

 

A kvantum hab tér-idő anomália redői még mindig rejtenek kis fekete lyukakat, melyek a forgó skaláris elektromágneses mezők miatt védve vannak az elpárolgástól. Ezekben a fekete lyukakban hüllők vannak, akik a kvantum szuperpozíció állapotában ülnek. (A kvantum szuperpozíció a kvantummechanikai rendszerek azon állapota, mikor egyidejűleg két - vagy több- helyzetben is (például van-nincs állapotban) létezhetnek egyszerre.)

 

Folyt. köv

 

A cikk folytatása itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/cobra_a_sotetseg_eredete_arkhonok_es_az_emberi_faj_kiszabadulasa_2_resz