John Lash: A Szófia mítosz és a gnosztikusok tanításai a Föld-kísérletről - 2. rész

szofia_1.jpgA most következő két részes cikkünk a Föld bolygón zajló kozmikus kísérlethez kapcsolódik. John Lash egy autodidakta kutató, aki kísérleti miszticizmussal és mitológiák kutatásával foglalkozik. Munkáiban főleg a gnosztikus tanítások újraértelmezését adja és eredeti meglátásokat fogalmaz meg a Szófia-mítosszal, a pogány misztériumokkal és Gaia/Szófia szent történetével kapcsolatban. Emellett igyekszik a Föld bolygó és az emberi faj galaktikus eredetét, történetét elmesélni és bemutatni. Az alábbi fordítás egy vele készült rádióinterjú alapján állítottuk össze. Azért esett a választásunk éppen erre az előadásra, mert ebben kiváló összefoglalását adta annak, hogyan látja ő a gnosztikus tanítások alapját képező Szófia-mítoszt, és nemcsak vallási-teológiai értelmezésben mutatja be azt, hanem egyszerre vetíti le a mítosz alapját képező történések következményeit a mindennapi életünkre illetve tágabb, kozmikus viszonylatokra is. A tovább után az interjú szerkesztett változatával ismerkedhetünk meg.

 

AZ ARKHÓNOK

 

No, de menjünk tovább. Ugyanis még egy bizarr jelenség kapcsolódik ehhez a kozmológiához, és ezt a jelenséget nevezik a gnosztikusok az „arkhónok születésének”. Elöljáróban két dolgot szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban. Először is, én elsősorban a gnosztikusok leírásait veszem alapul, ezeket kutatom és amikor ez a szó, hogy ARKHÓN előkerül, akkor nem a Zecharia Sitchin által említett földönkívüli fajokról beszélek. Sitchin ugyebár arról beszél, hogy az emberi géneket földönkívüliek hozták létre, de én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, mert hiszen az AIÓN-ok azok, akik a mi valódi, igazi kozmikus szüleink. OK? Az arkhónokról tehát én elsősorban a gnosztikus leírások alapján szeretnék beszélni.

 

A második dolog pedig, amit sajnos nagyon sokan figyelmen kívül hagynak, hogy a gnosztikus tanítások szerint az arkhónok, akik tulajdonképpen földönkívüli paraziták (akik zsákmányként tekintenek az emberiségre) Szófia tette eredményeképpen jöttek létre – VÉLETLENSZERŰEN! Ez egy nagyon fontos része a tanításnak, és fontos, hogy megértsük ezt a kontextust.

 

Láthatjuk tehát, hogy a Szófia-mítosz egy nagyon komplex történet és nem könnyű megérteni. De ahogy egyre többet és többet megtudunk erről és a benne megfogalmazott kozmológiáról, látni fogjuk, hogy a tudomány már igen sok feltevést igazolt belőle. Szófia leereszkedését, alászállását egy, a galaxis magjából kifelé lövellő hatalmas plazma tüskeként kell elképzelnünk. Ami érdekes, hogy a tudósok már 15 évvel ezelőtt észrevették ennek a tüskének a nyomait. Felfedeztek ugyanis egy alagutat/egy ösvényt, ami pontosan a galaxis középpontjából a harmadik spirálkar felé vezet, pont oda, ahol a mi Naprendszerünk található. A magból kiinduló hatalmas plazma kisülésnek a nyomaira bukkantak tehát, és mintha egy elsütött puskacső füstje lenne, megtalálták Szófia kiáramlásának bizonyítékát. Ez egy anomália, mert ilyen jelenség nem szokott megtörténni. Ennek a kisülésnek a legvégén a Föld bolygó található, az istennő testének manifesztációjaként.

 

Ennek az eseménynek (vagyis a manifesztációnak) azonban volt egy másodlagos hatása is. Mivel nem szokványos dolog, hogy plazma lövődik ki a középpontból a galaxis karjai felé, ezért ez a kisülés (vagyis Szófia alászállása) létrehozott egy különös hatást a galaxis harmadik karjának anyagi és elemi szubsztanciájában. Vizuálisan úgy tudnánk ezt leírni, mint amikor fogsz egy poroltót és közelről belelőssz vele a homokba. A kizúduló hab persze jócskán felkavarja majd a homokot, minden beterül habbal és ahogy az száradni és kristályosodni kezd, összekeveredik a két anyag és a habba homokszemcsék kerülnek. Olyan formák és képződmények jönnek létre így, amik normál esetben nem képződnek a homokban. Ennek hatására a plazmakisülés egyik első kozmikus eredménye az lett, hogy BIZARR FAJOK JÖTTEK LÉTRE. Ilyen fajok közé tartoznak azok a pici rovarszerű kiborgok, akiket a gnosztikus iratokban arkhónnak hívnak. Mert ezek valójában az arkhónok, rovarszerű kiborgok. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes volt az, amikor tudomást szereztem egy 1830-as években történt kísérletről, ami egy Andrew Crosse nevű emberhez fűződik. Ez az ember egy kísérlet keretében elektromágneses mezőből apró rovarokat, ún acari rovarokat, vagy acarusokat hozott létre. Amikor először először találkoztam ezzel kísérlettel és rájöttem, hogy ez összefügg a mítosszal, azt mondtam magamban, „Te jó ég, hiszen éppen ez az amiről szó van!”

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Crosse

http://boldognapot.hu/blog/elet-szulethet-az-elettelenbol-2/

 

Az arkhónok tehát rovarszerű, inorganikus kiborgok, akik valamiféle plazmakisülés következtében képesek spontán létrejönni az űrben. Mindig is bíztam a gnosztikus leírásokban, de évekkel később megerősítést kaptam arról, hogy ez a bámulatos jelenség valóban létrejöhet.

 

(Az interjúban itt elhangzott egy érdekes közbevetés, miszerint a hírhedt sötét okkultista csoport, a Bohemian Grove mottója „El, szövő pók, itt ne járj” szintén egy ilyen bizarr lényre tesz említést és előfordulhat, hogy az elitnek valamiféle titkos elektromágneses tudományára vonatkozhat vagy egy rejtett utalás lehet az arkhónokra – szerk.)

 

Sokan tanulmányozták az arkhónok viselkedését illetve jellemzőit és hogy hogyan rabolnak el lelkeket éjjelente. Nagyon sok földönkívüliek által elrabolt ember adott olyan leírást ezekről a lényekről, amiben a megjelenésüket korszülött magzathoz hasonlították, nagy fejük és hatalmas szemeik voltak. (John Lash itt nyilvánvalóan a szürkéket említi, akiket más írásaiban többször is az arkhónok közé sorolt.)

 

Nos, ebben lehet valami igazság, és komolyan kell vennünk ezeket a beszámolókat, mert ugyanezek az emberek elmondták azt is, hogy honnan erednek az arkhónok. Ők ugyanis itt voltak már a Naprendszerünkben a Föld teremtése, vagyis Szófia alászállása előtt is. Mert azt a feladatot kapták Szófiától, hogy szervezzenek anyagi és elemi szubsztanciákat a saját maguk számára. Így aztán az arkhónok hozták létre magát a Naprendszert, valójában a Naprendszerünknek az inorganikus része az, ami az arkhónoktól ered. Az inorganikus bolygók a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz és ezeket az arkhónok teremtették és lakják. Az én megértésem szerint elsősorban a Szaturnusz gyűrűjén és holdjain élnek, de képesek utazni a Naprendszerben és képesek hatást gyakorolni a Földre is, de nem tudják megszállni, vagy elfoglalni a bolygónkat. Nem tudnak a Földön élni, mert az oxigén mérgező hatással van rájuk. Az arkhónok tehát valójában egy inorganikus faj, és ezért főleg TELEPATIKUS GONDOLATFORMÁK RÉVÉN TÁMADJÁK AZ EMBERISÉGET illetve gondolatokat ültetnek el az emberi elmében. Az arkhónokat saját planetáris édesanyánk, Szófia hozta létre véletlenszerűen. (Az arkhón kifejezés a görög „archai” szóból ered, azt jelenti: „eredet”, „a dolgok kezdete”, „az időben korábbi”. A gnosztikus értelmezés szerint az arkhónok inorganikus létezők, egyfajta kiborgok. Ezek a lények a planetáris rendszerünket lakják, amit a gnosztikus iratok virtuális világnak (vagyis sztereoma-nak) írnak le, melyet az arkhónok hoztak létre olyan módon, hogy imitálták a pléromából kiáramló geometriai formákat, vagyis a Kozmikus Istenek teremtését. Lash értelmezésében az arkhónoknak háromféle megjelenési formája van: 1. pszicho-spirituális paraziták, 2. embrionális forma (ők lehetnek talán a szürkék, vagy hozzájuk hasonló drónok), 3. reptilián. A Gaia mítosz leírja, hogy az arkhónok a galaktikus nyúlvány sűrű anyagi mezejére gyakorolt fraktális hatás következtében jöttek létre, mikor Gaia/Sophia önhatalmúlag „kizuhant” a galaxis magjából. - szerk)

 

És akkor most kapcsoljuk össze ezt a teremtést a Földön jelenleg zajló eseményekkel, az emberi történelemmel, Babilonnal, és a földi vallásokkal. Egy metaforával tudnánk leginkább szemléltetni azt, ami itt történik. Mert hiszen egy isteni kísérlet zajlik, és a földi emberiség valójában egy isteni kísérlet kifejeződése. A kísérlet nagyon egyszerű. Az emberiségnek ugyanis ki kell bontakoztatnia azokat a képességeket, amiket a tervezőitől kapott. Az emberi faj bizonyos kapacitásokkal lett felruházva, pl. bizonyos mentális összetevőkel, vagy hogy képesek vagyunk számolni, mérni, szimbolikus kódokat kifejleszteni és megfejteni, sok nyelven beszélünk, emellett vannak művészi képességeink, képesek vagyunk közösségbe szerveződni és társadalmat építeni. Ezek azok a képességek, amik megkülönböztetik az „emberállatot” a bolygón található többi élőlénytől. A kísérlet részeként mi azért vagyunk itt, hogy megtapasztaljuk ezeknek a képességeknek a kibontakoztatását, méghozzá egy olyan gyönyörű módon, amely harmóniában van a kozmikus renddel. Röviden tehát ez a célja ennek a kísérletnek...

 

Nyilvánvalóan azonban valami nagyon nem stimmel ezzel a kísérlettel. Az emberek megölik egymást, pusztítják a természeti környezetet és így felmerül a kérdés, hogy vajon mi az, ami így elromlott a galaxis magjában élő aión-ok isteni kísérletével kapcsolatban.

 

Nos, erre a kérdésre 2 válasz is létezik.

 

Az egyik része ennek a romlottságnak az arkhónoktól ered. Az arkhónok ugyanis beavatkoztak a kísérlet menetébe. A gnosztikus kozmológia értelmében ki lehet jelenteni, hogy a Föld bolygó egy anomália következtében jött létre és emiatt tulajdonképpen nem tartozik illetve nem illik bele a Naprendszerbe. Ezt a tényt a tudomány is kezdi felismerni, vagy legalábbis nagyon-nagyon a határán van annak, hogy ezt megerősítse. A gnosztikusok állítása szerint a bolygó valójában egy ÉLŐLÉNY, egy élő szuperorganizmus, ami foglyul lett ejtve egy inorganikus rendszerben. A Naprendszer egésze inorganikus rendszer, ami inorganikus bolygókat foglal magában, és ezeket a bolygókat az arkhónok lakják. Ezt személy szerint én egy nagyon jelentős állításnak tartom.

 

Az arkhónok nagyon tolakodóak. Az egyik gnosztikus iratban, talán „Az arkhónok létezéséről” című iratban az áll, hogy ahol az arkhónokat lerakják, ott ők onnantól kezdve nem nagyon foglalkoznak a határokkal. És ez megint csak jelentős hatással van ránk, mert ha az arkhónok betartanák a határokat, akkor egyáltalán nem foglalkoznának velünk. Ehelyett azonban beleavatkoztak az emberiség-kísérletbe és eltorzították azt. Az elménkbe történő behatolással érték ezt el, és külső, idegen implantátumokat helyeztek el az emberi faj egyedeinek elméjében. Erre vonatkozik az is, amit Carlos Castaneda mondott, hogy egy külsődleges installáció, vagyis beültetés történt az arkhónok révén.

 

A földi elit csoportok tetteinek (a false flag akcióknak és meghatározott időpontra időzített eseményeknek) sok esetben asztrológiai, numerológiai vonatkozásai vannak. A Föld, a Nap és a Hold ugyanis együttesen egy óraszerkezethez hasonló „gépezetet” alkot. És például sok esetben maga a naptár is, ami alapján az emberiség szervezi az életét, az arkhónok behatását tükrözi. Szemmel látható, hogy a naptáraink sokszor nem igazodnak a természetes életritmusunkhoz és ezeket azért vezették be, hogy általa „kivegyenek” minket az élet természetes folyásának ritmusából.

 

Az élet egyik fontos feltétele, hogy szinkronizálnunk kell magunkat a körülöttünk lévő környezet organikus ritmusához, a bioritmushoz, amely azért van, hogy támogassa az életet a Földön. Tudományosan is igazolt, hogy 3-féle bioritmus létezik:

 

- terresztriális, vagyis a Föld bolygó mozgásához igazodó

- lunáris, vagyis a Hold 28 napos ciklusaihoz és a 4 holdfázishoz igazodó

- szoláris, ami pl a 4 évszak váltakozásaiban és a napfoltok ciklusaiban figyelhető meg

 

Ha képesek volnánk nem csak megfigyelni, hanem érezni, megbízni ezekben a ciklusokban, és ezekhez igazítanánk az életünket, valamint ezek figyelembe vételével szerveznénk meg a közösségeinket, a tágabb társadalmunkat, akkor harmóniában élhetnénk ezzel a hármas tagozódású (terresztriális, lunáris, szoláris) rendszerrel. Ha ezt meg tudnánk tenni, akkor képesek lennénk Szófia EREDETI ELKÉPZELÉSE szerint harmóniában élni egy ilyen rendszerben. Ez esetben lenne egy csillagunk (a Nap), lenne egy szatellitünk (a Hold) és lenne maga a Föld bolygó. Istenileg arra lettünk tervezve, hogy ilyen módon éljünk. Ez a hármas tagozódású rendszer azonban fogságba esett az arkhónok inorganikus rendszerében. Tehát jelenleg két, egymással ellentétes működésű rendszer üzemel bennünk egyidejűleg.

 

A gonosz terveket szövögető emberek célja ezen a bolygón, hogy az arkhontikus elmeberendezkedést és gondolkodásmódot használják, és ezáltal leválasszanak minket a természetes rendszerről és „áttegyenek” minket egy mesterséges rendszerbe, amit MÁTRIX-nak hívnak. Amikor az illuminátusok a fentebb említett asztronómiai dátumokat és kódokat alkalmazzák, akkor azt valójában azért teszik, hogy az általuk kívánt dolgokat az arkhóni elmekontroll rendszerébe vigyék át, ahhoz igazítsák és terveiket ott és úgy valósítsák meg, ahogy az az ő céljaiknak megfelel. Meggyőződésem, hogy ez az elmekontroll még csak nem is tudna működni rajtunk, ha képesek lennénk folyamatos interakcióban lenni és szinkronban élni a terresztriális-lunáris-szoláris ciklusokkal. A régi emberek és népek közül nagyon sokan eme ciklusok szerint élték az életüket. Az inuitok, az eszkimók, az ausztráliai aboriginálok, Észak- és Dél-Amerika őslakosai szorosan kapcsolódtak ehhez a hármas tagozódású bioritmushoz. Az indusztriális korba érve azonban ezeket a népeket az arkhóni erőknek/hatalmaknak és kiszolgálóiknak nagyrészt ki kellett pusztítsák ahhoz, hogy uralkodhassanak felettük. Ebben igen jó munkát végeztek, ugyanis nagyon kevesen maradtak közülük.

 

Miért támadják ezeket az embereket, a természeti népeket és a pogányokat, akik harmóniában élnek ezzel a rendszerrel és a Föld bolygóval? Azért, mert az arkhónok és emberi kiszolgálóik legnagyobb félelme az, hogy ha szoros kapcsolatot ápolsz a Földdel és annak ciklusaival, akkor nem tudnak téged olyan szinten eltorzítani, mint amennyire szeretnének. A gregoriánus naptár és a jelenlegi 9-től 5-ig dolgozó emberiség révén gyakorlatilag sikerül nekik megszakítaniuk ezt a természetes energiaáramlást, és ezzel megakadályozzák, hogy bármilyen harmónia kialakuljon és kapcsolódni tudjunk a természetes ciklusokhoz. Arra lettünk tervezve, hogy szimbiózisban éljünk e ciklusokkal. A „szimbiózis” szó tulajdonképpen két szóból tevődik össze: sim=egységben és biosis=élet. Arra lettünk tervezve, hogy egységben éljünk a minket körülvevő nagyobb élet mintázataival.

 

Az emberi elme feletti arkhón hatalomátvétel abban nyilvánul meg, hogy egyfolytában terelik az emberiséget a mátrix felé. Az arkhónok a mátrix valódi teremtői és ez a mátrix valójában egy elmekontrollon, az elme irányításán és manipulálásán alapuló rendszer és ezt MESTERSÉGESEN HOZTÁK LÉTRE! Ennek az elmemanipulálásnak az egyik kiindulópontja, hogy mesterségesen kialakított és felállított naptárak szerint kell élnünk. Meg vannak szabva a munkanapok, a pihenőnapok és az ünnepnapok és ez az egész naptári rendszeren alapuló életrend egy szörnyűséges fegyver a bolygón zajló természetes életfolyamatok ellen. Az ősi pátriárkák kezdetben arra használták a naptárakat, hogy eltávolítsák az embereket a természettől.

 

A FŐARKHÓN

 

A gnosztikus szövegekben nem csak kozmológiai vonatkozásokat, hanem figyelmeztetéseket is találunk egy nem is olyan régen történt eseményre vonatkozóan. Ha azt feltételezzük, hogy Ábrahám valós történeti személy volt, akkor valahol Ábrahám idejében történhetett ez a bizonyos esemény. Abban az időben ugyanis az arkhónok egy ÁTTÖRÉST ÉRTEK EL az emberi elmébe való behatolás folyamatában. Ahogy azt bizonyára sokan ismerik pl Zecharia Sitchin, Michael Tellinger, David Icke írásaiból, de még sokan mások is azt állítják, hogy az arkhónok „betörtek” az emberi génállományba és bizonyos mértékig kifosztották ezt a génállományt. A gnosztikusok szerint azonban nem ez történt. Szerintük az arkhónoknak nem sikerült betörniük az ember génállományába, hanem csak egy ún. neuro-hackelést sikerült végbevinniük. Nagy különbség mutatkozik a két állítás között, és én is azon az állásponton vagyok, hogy az arkhónoknak nem sikerült biológiailag behatolniuk a génállományunkba, mert emlékezzünk csak rá, kik is teremtették a génjeinket? Kozmikus művészek és tudósok a galaxis központjában, és ők nagyon óvatosan és körültekintően lezárták, lepecsételték ezt a génállományt a betörési/behatolási kísérletek ellen.

 

Az arkhónok valójában úgy tűnik, hogy valamiféle kaptártudatossággal rendelkező létezők lehetnek és nagy részük egész egyszerűen drón. (Pont úgy, mint a szürkék, akik a fenti leírások alapján koraszülött magzathoz hasonlítanak). A kaptár mesterét vagyis az arkhón elöljárót a görög-kopt szövegekben „DRAKONA” névvel illetik és megjelenését úgy írják le, mint egy drákonida, vagy reptilián lényt. Van tehát egy reptilián uralkodó és sok-sok drón alattvaló. A gnosztikus iratok így írják le vizuálisan ezeket a lényeket. Ez az információ 1600 évvel ezelőttről származik, de a gnosztikus „sámánok” akkor már jó ideje őrizték az erről való tudást. Ez alapján úgy tűnik, hamarabb beszéltek a földönkívüliekről és az arkhónokról, mint bárki más ezen a bolygón. Nagyon tiszteletre méltó az a tudás, amivel rendelkeztek és amit hátrahagytak nekünk.

 

A gnosztikusok figyelmeztetéseket is hagytak a számunkra. Ezek a figyelmeztetések igazából nem is a gnosztikus írásokban maradtak fenn, hanem az egyházatyák gnosztikusok ellen íródott műveiben. Ennek ellenére nagyon határozott kijelentésekkel találkozhatunk ezekben. Irenaeus-nak (http://egyhazatyak.blog.hu/2010/02/02/szent_irenaeus_a_vallascsinalo) „Az eretnekség ellen” című írásának (http://www.keresztenyek.hu/pdf/eretnekek-ellen.pdf) 1. könyvének 4. fejezetében találhatjuk pl azt, hogy az arkhón Lord-nak (akit a gnosztikusok YALDABAOTH-nak hívtak) sikerült betörnie az emberi faj elméjének egy bizonyos részébe. Ezt úgy érte el, hogy implantátumokat helyezett el egy bizonyos törzsbe tartozó emberek agyában – ezek az emberek pedig a HÉBEREK voltak. Az arkhónok megfertőzték a héberek elméjét egy földönkívüli vírussal, amin itt elsősorban egy gondolkodásmódot kell érteni. A hébereket választották ki arra, hogy az arkhónok képviselői legyenek, majd ezután háborút hirdettek az emberi faj ellen. A héber törzs lett az eszközük az emberi fajba történő benyomuláshoz.

 

A héber, zsidó vérvonalnak természetesen nem minden tagja lett „áldozata” ennek a beültetésnek, hanem csak egy bizonyos frakciójuk, akik egy külön szektát alkottak. Ennek következtében pedig Ábrahám idejében létrejött egy kultusz, egy szekta. Ez a szekta zaddikim, vagy másképpen tzaddikim névre hallgatott. A zaddek szó héberül azt jelenti, hogy „kiválasztott”, „feljebbvaló”, „legfelsőbb”. Történelmileg ez a szekta i. e. 1800 körül emelkedett ki az ismeretlenségből és ennek a csoportnak a tanításai képezték az alapját az összes megváltó, messianisztikus eszméket hirdető vallásnak. Ezek a tanok először a judaizmusban fejlődtek ki, majd a kereszténységben és később pedig az iszlámban jelentek meg. Elmondható tehát, hogy mindhárom ábrahámita vallás ugyanabból a forrásból ered és ez a forrás egy EMBERI ELMÉBE BEÜLTETETT FÖLDÖNKÍVÜLI IMPLANTÁTUM, vagyis egy beültetés. Sokak számára mindez talán sci-fi-nek hangzik, de mégis így szerepel a gnosztikus leírásokban.

 

No de, kanyarodjunk vissza a Földön zajló kísérlethez. A kísérlet lényege az a lehetőség, hogy az emberek ezen a bolygón képesek legyenek együtt élni egymással és a természettel. Képesek legyenek megfigyelni, felfedezni a természetet, hogy kibontakoztathassák képességeiket és valódi potenciáljaikat Szófia teremtményeiként. Ez a kísérlet azonban el lett térítve, és NEM HAGYJÁK NEKÜNK, HOGY EREDETI CÉLJAINKNAK MEGFELELŐEN MŰKÖDJÜNK, mert létezik egy külső behatás, ami munkálkodik közöttünk! Ez a befolyás a vallási ideológiák formájában mutatkozik meg leginkább. A megváltás, a kiválasztottság eszméje, a messiás és a világvége szcenáriók gondolatai széles körben elterjedtek az emberi kultúrákban, de tudatába kell kerülnünk végre, hogy ezek még csak nem is kötődnek az emberi faj elméjéhez és nem az emberi mentalitás termékei! Ugyanakkor viszont az emberek elméje felfogta, elfogadta és fejlesztette ezeket az elültetett ideológiákat. Ezek viszont nem az emberi elméből erednek, nem tőlünk származnak, hanem egy alien beültetés az elménkben, ami a gnosztikusok szerint tulajdonképpen egy földönkívüli mentálvírus.

 

Ez a három vallás (judaizmus, kereszténység, iszlám) több ember haláláért felelős, mint bármi más ezen a bolygón. De gondolhatunk a pedofíliára, és a papi körök hihetetlen gazdagságára is, és ezek a tények mind-mind azt bizonyítják, hogy ezek az emberek bár azt hangoztatják, hogy törődnek az emberekkel, valójában teljesen érzéketlenül viszonyulnak hozzájuk.

 

A vallás egy olyan arkhóni szoftver, amelyet időnként frissítenek. Az eredeti héber csoport egyáltalán nem hirdette a tanokat, éppen ellenkezőleg, titokban tartották és megtartották maguknak. Később aztán Szent Pál révén a tzaddikim szekta addig inkubátorállapotban lévő tanai elterjedtek és a tanítások szó szerint világjárvánnyá lettek a kereszténység révén. Tehát az eszme mutálódott és újraindította saját magát egy újabb formában, majd később újra megtette ezt egy még gonoszabb formában, az iszlám térhódítása révén. Mindhárom vallás ennek a mentálvírusnak a kifejeződése. Ezért terjedt el az az őrület, amit a történelem lapjain is olvashatunk. Ha alaposan megvizsgáljuk, mindenki számára nyilvánvaló, hogy e három vallás rengeteg pusztítást, gyilkolást és erőszakot eredményezett, és ez azért van így, mert ezek a tanok NEM erről a világról származnak.

 

Én ezért ajánlanám, hogy az emberek segítségül hívják a gnosztikus tanokat, mert rendkívül felszabadító erejű gondolatok találhatók bennük. Régebben úgy gondoltuk, hogy a vallások mögötti eszmék, koncepciók, a kiválasztott emberek eszméje, a messiás, az isteni terv, hogy az embereket itt letesztelik és aztán vagy megjutalmazzák vagy megbüntetik őket, szóval annyira azonosultunk ezekkel, annyira magunkba szívtuk őket, hogy azt gondoltuk, hogy az emberi elme hozta létre őket. Pedig nem. Ha sikerül megértenünk, hogy ezek nem az emberi elme produktumai, az HIHETETLEN FELÉBREDÉST EREDMÉNYEZ MAJD az emberek körében.

 

 

VÉGE

 

Az interjú első része itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/john_lash_a_szofia_mitosz_es_a_gnosztikusok_tanitasai_a_fold-kiserletrol_1_resz

 

Már most szeretnénk jelezni, hogy fenti írást egy hosszabb cikksorozat első darabjának szánjuk és később is foglalkozni szeretnénk majd a témával. Terveink szerint hamarosan készülni fog egy összeállítás Cobra és mások közléseire alapozva, kimondottan az arkhónoknak a Föld-kísérletre gyakorolt hatásáról. Ezt lehet, hogy korábban már sokan olvashattátok, de talán érdemes lesz majd a fenti írás ismeretében egymás mellé tenni a kettőt. Harmadik cikként pedig egy újabb John Lash írást fogunk közzétenni, ami Szófia korrekciójáról szól majd. Arról, hogy Szófia istennő hogyan korrigálja majd a teremtésben okozott hibát és hogyan oldódik meg végül ez kozmikus léptékű anomália. Ha elkészülnek, érdemes lesz ezt a három nagy cikket egyben kezelni majd.

 

Addig is itt olvasható egy kicsit más jellegű értekezés Szófiáról:

http://apokrifirasok.network.hu/blog/egi-feny-hirei/szofia-bunei

 

További gnosztikus írások fordításai olvashatók itt:

http://aranylaci.freeweb.hu/nag-hammadi/nag-hammadi.htm

 

John Lamb Lash weboldala:

http://www.metahistory.org/