Gondolatok az emberi faj ősi örökségéről és a földi kísérletről

plejad_2.jpgEbben a cikkben először Alex Collier-től szeretnénk idézni, aki a galaxis történelméről és az emberi faj földönkívüli gyökereiről, eredetéről beszél, majd ehhez kapcsolódóan egy másik szerzőtől egy újabb, hosszabb írást ajánlunk az olvasók figyelmébe. Sok-sok nézőpont, amelyek mind darabkái a nagy egésznek, de mégis segíthetnek nekünk valamelyest megérteni a körülöttünk zajló kozmikus eseményeket és elhelyezni magunkat az univerzum palettáján.

Bevezetésként tehát szemelvények következnek Alex Collier „Letters from Andromeda - Defending Sacred ground” című könyvéből (a teljes anyag itt olvasható angolul: http://www.whale.to/b/collier.pdf)

 

A LYRAI ÖRÖKSÉG

 

A Lyra-rendszer, vagyis a Lant csillagkép az ott található napok és bolygók állapota, élettartama és stabilitása miatt lett kijelölve arra, hogy a magasabb valóságokban és fejlett univerzumokban kifejlesztett genetikai minta alapján az emberi faj megteremtésének helyszíne legyen. Az emberi faj 40 millió évig élt és fejlődött a Lyra-rendszerben, ahol egy erősen mezőgazdasági jellegű társadalom alakult ki, és az emberek természete is ehhez igazodott. Bőségben éltek, mindenük megvolt és békében éltek egymással.

 

Egy nap aztán hatalmas űrhajó tűnt fel az égen... Ez az űrhajó az Alpha Draconisról származó reptiliánoké, vagyis a drákonidáké volt és leszállt a Lant csillagkép Bila nevű bolygóján. Kezdetben a két faj, vagyis a drákonidák és az emberek, féltek egymástól. El kell mondjam, hogy az Alpha Draconis rendszerből érkező hüllők voltak az első faj a galaxisunkban, mely csillagközi űrutazásra volt képes. Mikor a Lyra-rendszerbe érkeztek, akkor már több mint 4 milliárd éve képesek voltak intersztelláris utazásokat tenni.

 

Mikor a drákonidák látták az élelemben és természeti erőforrásokban gazdag Bila bolygót, rögtön megtetszett nekik és uralmuk alá akarták vonni. A lyraiak szerették volna előbb megismerni a drákonidákat, mielőtt bármiféle együttműködésbe kezdenek velük, a drákonidák azonban félreértették ezt, visszautasításnak vélték a lyraiak óvatoskodását és azon nyomban támadásba lendültek. A Lyra-rendszer 14 lakott bolygójából 3-at (a Bila, Teka és Merok nevű bolygókat) elpusztítottak. A lyraiak gyakorlatilag teljesen védtelenek voltak. 50 millió lyrai ember pusztult el a gyilkos erejű támadásban. Ez volt az a pont, amikor is a drákonidák elkezdtek élelemforrásként tekinteni az emberi fajra! Meg kell jegyezzük azonban, ahogyan az emberek között, úgy a reptilián faj esetében sem lehet általánosítani. Mindkét csoportban vannak jók és rosszak egyaránt. Ha netán találkozol közülük egyel, bíznod kell a zsigeri ösztöneidben.

 

A DRÁKONIDÁKRÓL

 

A drákonida hüllők felelősek az emberi populáció elnyomásáért nemcsak a Földön, hanem galaxisszerte. Fő fegyverük, hogy félelemalapú hitrendszereket és korlátozó hierarchiákat állítanak fel mindenhol. Az andromédabeliek szerint a drákonidák a nagybetűs HARCOSOK. Morenae szerint:

 

a drákónida faj valószínűleg a legjobban megértett faj az egész galaxisban. Nagyon mély tiszteletet tapasztaltam e fajjal kapcsolatban. A drákonidák a legöregebb reptilián faj a mi univerzumunkban. Ősapáik egy másik univerzumból vagy másik valóság rendszerből érkeztek meg a miénkbe. Azonban senki sem tudja pontosan, hogy mikor történt ez.”

 

A drákonidák saját utódaiknak az tanítják, hogy ők voltak az elsők ebben az univerzumban. Már az emberi faj előtt itt voltak, ennélfogva ők a valódi örökösei az egész univerzumunknak. Magukat királyoknak tartják, és undorodnak még a gondolatától is annak, hogy az emberek nem fogadják el mindezt alapvető igazságként. Rengeteg csillagrendszert meghódítottak és genetikailag módosítottak sok életformát, melyekkel találkoztak.

A galaxisunkban található legnagyobb reptilián populáció az Orion rendszerben él. Az Orion egy hatalmas rendszer – ott található a Rigel és a Capella is. A drákonidák önmagukat szolgáló faj, ahová csak belépnek állandóan megszállnak, felforgatnak és manipulálnak más, fejletlenebb fajokat. Technológiájukat kizárólag uralkodásra, ellenőrzésre és dominanciára használják.

 

EGY ŐSI HÁBORÚ FOLYIK AZ EMBERI FAJ ÉS A DRÁKONIDÁK KÖZÖTT! Béke szinte egyáltalán nem létezik közöttük és ha netán vannak is békésebb időszakok, az mindig tesztelve van a drákonidák által. Szerintük a félelemnek kell uralkodnia mindenhol, és a szeretet számukra egyenlő a gyengeséggel. A náluk kevésbé szerencsés fajokat rabszolgának tekintik. Hitrendszerüket már születésüktől fogva beléjük nevelik, ugyanis a drákonida anyák elhagyják kicsinyeiket a szülés után. Így aztán az utódoknak maguknak kell gondoskodniuk saját magukról. Ha életben maradnak, akkor egy harcosokból álló osztály veszi kezelésbe őket. Küzdelemre vannak kényszerítve már gyerekkoruktól fogva és gyakorlatilag gladiátorként nőnek fel. Ennél fogva pedig a drákonidák egyfolytában túlélő üzemmódban léteznek és egyáltalán nem szab határt nekik semmi, hogy mit tehetnek meg más lényekkel. A Földön használatos „drákói szigor” kifejezés is erre a szemléletre utal. Morenae szerint:

 

a drákonidákba beléjük nevelik, hogy soha ne bízzanak meg az emberekben. A saját verziójuk szerint tanítják és magyarázzák a Nagy Galaktikus Háború történéseit, és az embereket hibáztatják az univerzum inváziójáért. Szerintük az emberek önzőek, és azt akarják, hogy a drákonida társadalom éhezzen, és híján legyen az élethez szükséges alapvető javaknak.”

 

HIERARCHIA A GALAXISUNKBAN

 

Galaxisunkban léteznek elnyomó és rosszindulatú fajok, amelyek kifejezetten a félelem keltésére törekednek és kontrollálni akarnak másokat. Ezen fajok hierarchiájában az első helyen az Alpha Draconisról származó drákonidák állnak.

 

Az andromédabelieknek fogalmuk sincs, honnan származnak valójában a drákonidák. Más fajokkal való interakcióikból azonban kiderült számukra, hogy valaki „idehozta” a drákonida fajt ebbe az univerzumba és lerakta őket az Alpha Draconis rendszerben. Valószínűleg ez a rendszer lehetett az, ahol a legnagyobb esély mutatkozott számukra a túlélésre. A drákonida faj egyedei hihetetlen dolgokra képesek és egy fantasztikus fajt képeznek, azonban EXTRÉM AGGRESSZÍVITÁS jellemzi őket. Gyűlölik az emberi fajt, és azt gondolják magukról, hogy övék az univerzum. Történelmük is azt tanítja nekik, hogy azért vannak itt, hogy uralkodjanak az univerzum felett. Így aztán mindenfelé utazgattak és rengeteg fajt meghódítottak, akiket később genetikailag módosítottak. Ennek egyik jele pl az, hogy az USA kormánynak tervei vannak arra vonatkozóan, hogy minden emberben implantátumokat helyezzenek el. Az andromédabeliek szerint ez egyértelműen az uralom jele lenne, ami nagyon jellemző a drákonidák viselkedésére. Maga a tény, hogy a földi emberekben elhelyeznék ezeket az implantátumokat, a legtöbb földönkívüli fajt nem zavarná különösebben egészen addig a pontig, amíg ez a beültetés állandóvá nem válik. A földönkívüli fajok rendkívül nagy becsben tartják a géneket. Képesek idejönni, fajokat leigázni és genetikai módosításokat végrehajtani az őshonos fajokon. A megváltoztatott gének hatására megváltozik az adott fajra jellemző frekvencia, hang és gondolkodási mintázat, végül pedig mindez a fizikai formára is hatást gyakorol.

Vegyül például a szürkéket, akik valamikor emberszerűek voltak. 891 000 éve ejtették foglyul őket az orioni reptiliánok (akik már eleve genetikailag módosítva voltak és a drákonidák uralma alatt álltak), a nőket legyilkolták, és az utána mesterségesen születő gyermekek már mind genetikailag módosítottak lettek. A férfiakat rabszolgasorba vetették és bányákban dolgoztatták. Ebből is látszik, hogy az orioniak semmilyen tekintettel nincsenek az életre és puszta erőforrásként használják a szürkéket.

 

AZ EMBERI FAJOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ UNIVERZUMUNKBAN

 

Az univerzumunk legtöbb fellelhető helyén a „Fény” uralkodik. A galaxisnak az a része, ahol mi is vagyunk nagyon-nagyon ősi terület és alapvetően ZSARNOKSÁG URALJA. Nagyon régóta kolonizálva lett és az egyik legöregebb faj, az Alpha Draconisról érkezett drákonidák uralják. Ők voltak itt először az univerzumban és olyan gyorsan szaporodtak, hogy úgy döntöttek, más fajokat is meghódítanak, hogy helyet csináljanak maguknak.

 

Az emberi fajt a „Paa Tal” nevű faj teremtette, akik egy másik dimenziós valóságból érkeztek. A drákonidáknak vannak feljegyzéseik róluk, hiszen ők már akkor is háborúztak velük. A drákonidák nagyon büszkék a vérvonalaikra, a különböző „családok” és „házak” történelmére így aztán gondosan őrzik és titkolják a leszármazási vonalaikat és alapvetően mindent titokban tartanak. Egy átlagos drákónida élettartama 1800-4100 év. A királyi vérvonalukból származók élnek 4100 évig, akiket Ciakarok-nak hívnak (nagyméretű szárnyas hüllők). A Ciakarok vérvonalukat sértetlenül tartják. Saját fajukkal egyébként nem ellenségesek, ugyanis nagyon tisztelik a sajátjaikat. A húsevő természetükről el kell mondani, hogy nem ölik meg rögtön az áldozataikat (pl az embereket), hanem előtte megkínozzák őket. Így az áldozat teste hormonokkal és érzelmekkel telítődik, amire a drákonidáknak a puszta húson kívül nagyon nagy szükségük van. Ez ugyanis egyfajta drogként működik számukra, kapnak egy „löketet” a húsban felhalmozódó és így elfogyasztott negatív érzelmektől. Az állatok teste nem raktároz el annyi érzelmet, mint az embereké. Ez is magyarázat lehet arra, miért bánnak így az emberiséggel.

 

AZ ANDROMÉDABELI (ZENETAI) CIVILIZÁCIÓRÓL

 

A Lyra-rendszer elhagyása után 21 generációval bujdosó fajjá lettek. Állandóan költözniük kellett, ezért aszteroidák és holdak üregeiben, illetve a járműveiken éltek. Folytonosan menekülniük kellett és biztonságos helyet kerestek maguknak. 2,5 millió évvel ezelőtt a Kassziopeia rendszerben élők a segítségükre siettek. Ekkor a zenetaiak diktatórikus viszonyok között éltek, hiszen az állandó túlélési módjuk megkövetelte azt, hogy egyetlen ember kezébe legyen minden hatalom. Jókor jött a segítség, mert a kassziopeiaiak segítsége nélkül nem húzták volna ki sokáig. 2 csillagrendszerbe vitték őket az Androméda galaxisban. Az egyik a Zeneta (ami kettős csillag, 27 bolygója van), a másik pedig a Tishtae, aminek 9 bolygója van, és mindegyik akkora, vagy nagyobb, mint a Jupiter. Mindegyiket terraformálták, vagyis életre alkalmassá tették.

A zenetaiak eredetileg vörös bőrszínűek voltak (ahogyan a lyraiak és vega rendszerben élők is). Később azonban bizonyos ásványok, ételek és a kettős nap hatása miatt bőrszínük kékké változott. 5D-s lények, azaz egy másik frekvencián élnek, mint mi.

 

FÉRFI-NŐI KAPCSOLATOK A ZENETAI CIVILIZÁCIÓBAN

 

Általánosan elmondható, hogy mindkét nemet egyenlően kezelik. Láttam egy nőt, aki 470 éves volt és otthagyta a munkáját, mert szeretett volna teherbe esni és gyermeket nevelni. Egy mezőgazdasági kutatóintézetben dolgozott, ahol új növényeket és élelmiszereket fejlesztettek. Mikor elbúcsúzott a munkatársaktól, egy kis ünnepséget rendeztek a tiszteletére. Nagyon nagy tiszteletben tartják tehát a nőket. Ha pl 4 nő csoportosan megy az utcán, a férfiak félreállnak és főhajtással üdvözlik őket. Általában nem beszélnek, nem adnak ki hangot magukból, hanem mindig telepatikusan zajlik a kommunikáció. Az egyetlen eset, amikor valódi hangot hallottam tőlük, az valamilyen énekléssel volt kapcsolatos.

Első alkalommal mikor elvittek magukhoz egy hangárban voltam és onnan egy 1-1,5 m hosszú folyékony „fényfolyosón” mentünk keresztül. Éreztem, hogy menet közben valamilyen anyaggal találkozom, érezhető volt egyfajta nedvesség az arcomon. Be lehetett lélegezni és olyan volt, mintha folyékony lett volna, de nem volt az. Mikor a folyosó végére értünk egy hallba érkeztünk – teljesen száraz voltam a bőröm. Morenae azt mondta nekem, hogy ez egy fertőtlenítő eljárás volt, ami bármilyen betegség ellen megvéd. Mindent nagyon harmonikusnak találtam ott, semmiféle disszfunkcionalitást nem tapasztaltam a közelükben tartózkodva.

 

A NIBIRU TERMÉSZETÉRŐL

 

Az andromédabeliek azt mondták nekem a nibiruiakról, hogy nagyon régen a Szíriusz B népe és az orioni csoport konfliktusba keveredett egymással. A konfliktust lezárandó a két nép 1-1 tagja házasságot kötött egymással, mindkettő királyi vérvonalból származott. A nő orioni származású volt, a matriarchális társadalmat képviselve, a férfi pedig a Szíriusz B-ről érkezett. A keveredésükből így létrejövő új fajt Nibiru-nak nevezték el, amely mindkét vonal jellemzőit magában hordozta. Morane szerint a „Nibiru” szó jelentése „kettő között felosztva” (orioni nyelven). Ez az új törzs később önálló, virágzó fajjá vált.

 

GONDOLATOK AZ UNIVERZUM TERMÉSZETÉRŐL

 

A Föld bolygót kezdetben 22 faj kolonizálta. Ezek közül 17 humanoid, a többi rovarszerű, növényi és hüllő fajú volt. Fehér bőrű emberi kolóniák elsőként Mu és Poszeidia kontinensein voltak. A földönkívüliek kezdetben ásványokért és természeti erőforrásokért (pl arany, bórax) is jöttek a Földünkre.

Az andromédabeliak szerint az Univerzum 21 milliárd, a Föld bolygó pedig 7.5 milliárd éves. Azonban meg kell jegyzeni, hogy a fizikalitás értelmezése másképpen működik a különböző földönkívüli fajoknál. A fejlett civilizációk értelmezése szerint az univerzum valódi kezdete a gondolat/koncepció megteremtődésével kezdődik. Vagyis először van a gondolat, majd ezt követi a manifesztáció a különböző szinteken és méretekben, le egészen a fizikai anyagba, a 3D-be érkezve. A mi tudományunk ugyanis csak ezt képes érzékelni és mérni. A tér és időérzékelésünk meghatározza a hitrendszerünket is, a mi fókuszunk pedig leginkább csak a fizikai valóságra koncentrálódik. Sok földönkívüli civilizáció viszont nem így méri az időt, és emellett különbözőképpen értelmezik és magyarázzák az örök érvényű igazságokat is.

 

A 4D első szintjén meg lett engedve, hogy gondolataink erejével létrehozzunk egy alacsonyabb frekvenciájú valóságot, ebben egyébként nagyon sikeresek voltunk. A 4D ezen szintjén 3 hatalmas „energiazseb” teremtődött meg. Ezekbe fény került és a zsebek egyre csak telítődtek, és már nem bírtak el több fényt és gondolatot, így aztán minden, amit teremteni akartunk, manifesztálódott. Ekkor ezek a zsebek belerobbantak a térbe és időbe, ezáltal megteremtve azt, amit ma fizikai univerzumnak hívunk. A fekete lyukak azok az ablakok, ahonnan ezek a robbanások eredetileg érkeznek. Az andromédabeliek szerint ezek tulajdonképpen portálok más Univerzumok dimenzióiba. Mindannyian teremtői vagyunk a létezésnek, hiszen azt a kollektív tudatosságunk hozza létre. Emellett mindannyian más univerzumokból és/vagy gondolati dimenziós síkról származunk. Ott mindannyian összejövünk, hogy létrehozzunk egy másik, különálló, de nagyon különböző fizikai és spirituális sűrűséget pontosan úgy, ahogyan más sűrűségű testekhez másmilyen tiszta energiák tartoznak.

 

TÖBB EZERMILLIÁRDNYI LÉLEK DÖNTÖTTE EL, HOGY ELHAGYJA A FORRÁST ÉS TEREMTENI KEZD! A Létezés felállította a szabályokat ehhez a kísérlethez és mi mindannyian elfogadtuk azokat. Senkit sem kényszerítenek erre, hiszen a szabad akarat mindenek felett áll. A teremtés alkalmával mind ott gyülekezünk a saját portálunknál (fekete lyuknál). Minden portálnak saját meghatározott evolúciós pozíciója vagy útja van, ezért is mondják, hogy ahány lélek, annyi út / ösvény létezik. Mindannyian más utat választunk, de alapvetően 3 csoportba sorolódunk:

 

1 csoport - akik a 4D-ben maradnak és onnan fejlődnek felfelé

2. csoport - azok a lelkek, akik bolygók, holdak, csillagok, napok, állatok és más létformák lesznek

3. csoport – ezek a lelkek a 3D-be kerülnek, és valódi hordozói lesznek a szellemnek fizikai formában megtestesülve. E csoport tagjainak az evolúciót a második csoporttal kell kezdenie és fejlődnie egészen a 3D-ig, majd még annál is feljebb. Ez nem jelenti azt, hogy az ember vagy más tudatos fizikai lény jobb bármelyik más létformánál, az emberiség ráadásul amúgy sem létezhetne az „1. és 2. királyság” erőfeszítése nélkül.

 

Minden univerzum egy élő organizmusnak tekinthető és minden univerzum egy élő lélek isten elméjében. Ennek az univerzumnak a történelme egyedi az idők végtelenjében, a megteremtett szeretet, fejlődés, technológia és boldogság felülmúlhatatlan. AZONBAN a félelem másik polaritása miatt (aminek megtapasztalásába beleegyeztünk) át kell esnünk extrém háborúkon, gyűlöleten, pusztuláson és önbírálaton. A félelem majdnem olyan erőteljes teremtőerő, mint a szeretet, csak nem valóságos (legalábbis abban az értelemben nem, hogy mindeközben a valódi éned egyáltalán nincs fenyegetve). A félelem azonban, amikor teremtő formájában van, nem áramlik szabadon, ezért korlátozó, ellenőrző és pusztító jellegű.

 

LYRAIAKRÓL

 

A lyraiak valójában az eredeti „árja” fehér faj. A plejádiak és az andromédabeliek tulajdonképpen az eredeti formájukban megmaradt lyraiakból lettek. Az ősi lyraiak egyébként Titánok voltak (a Bigfoot, vagyis a jetik is a lyraiak leszármazottai). A drákonida támadás után minden élet elpusztult a Lyrán és az ott lakóknak menekülniük kellett. A lyraiak ezután alapították a Fekete Ligát, a Fekete Sárkányt. Lyraiakból lettek többek közt a szíriusziak, arktúrusziak, plejádiak, andromédaiak, Cignus Alpha-iak, Alpha Centauri beliek, Sagittarius A és B, Kassziopeaiak, stb...

 

A lyraiaknak, mint planetáris emberi civilizációnak tehát volt idejük fejlődni, felfedezni az űrt, kifejezni vonzódásaikat, spirituális felismeréseket tenni. Létrehozták saját gyökérfajukat, de megengedték, hogy mindenki kifejezze saját különböző aspektusait és manifesztálja azokat mentálisan, érzelmileg és spirituálisan. Kifejezték tehát saját sokszínűségüket. Később az űrutazás fejlődésével az emberi faj fragmentálódott, költözött, utazott és letelepedett más bolygókon és csillagrendszerekben. Lassan tudatába került annak, hogy máshol is van élet, így a különböző kultúrák, hitrendszerek találkoztak, összeütköztek és elterjedtek.

NAGYON SZOROS KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK ALAKULTAK KI A LYRA RENDSZER FAJAI KÖZÖTT. Ezek együttesen egy nagyon békés fajt alkottak. Voltak ugyan konfliktusok, de mindig megoldották őket. Bárhol telepedtek le, mindig megtanultak az adott bolygókörnyezethez alkalmazkodni, harmóniában és tiszteletben élni a természettel. Többnyire mezőgazdasági jellegű társadalmakat hoztak létre és nemcsak képesek voltak milliárdnyi embert élelemmel ellátni, hanem magát a bolygót is „feljavították”, és még gazdagabbá tették a környezetet. A lyraiak átlagos élettartama 300- 425 év közötti volt, de ez később a háromszorosára nőtt. Mindig közösségben dolgoztak és elsősorban nem magukért tevékenykedtek, hanem KÉPESEK VOLTAK EGY SZÍVKÉNT DOBBANNI, egy irányba húzni, biztosították, hogy egyik fajuk se kerüljön túl messzire a többitől. Ha most olvasod ezeket a sorokat, akkor te is a lyrai örökség részese vagy és a lelked egy darabkája hordozza ennek a vérvonalnak a történelmét.

 

PLEJÁDIAK – A HÉT NŐVÉR

 

A plejádik a lyraiakból fejlődtek ki és hatékony fegyvereket fejlesztettek. Ez a képességük segítette őket az orioni háborúkban. Mikor a plejádiak a Földre jöttek, még lyraiak voltak és csak aztán mentek a Fiastyúkra (plejádokra). Az orioni háborúk ideje alatt egy nagyobb csoport lyrai ment a Plejádokra és más csillagrendszerekbe. A plejádiak a mi távoli unokatestvéreink és ősapáink. A lyraiak leszármazottai, akik űrhajókon érkeztek és megfelelő életkörülményeket kerestek a maguk számára. Tudósokból, mérnökökből és mezőgazdasági szakemberekből összeállított felfedező csapatokat küldtek le, hogy felfedezzék a lakható bolygók felszínét és adatokat továbbítsanak róla az anyahajóknak. Többnyire így kolonizálták a bolygókat és telepedtek meg sok helyen. A plejádiak már legalább kb 79 800 éve látogatják a Földet, sőt vannak itt nagyméretű létesítményeik, bázisaik is. Nagyon hasonlítunk hozzájuk több szempontból is, DE érzelmileg és spirituálisan sokkal fejlettebbek nálunk. Hozzánk hasonlóan ők is keresztülmentek fájdalmas időszakokon (tőlük örököltük pl az agresszivitásunkat), így aztán megpróbáltak kísérletet tenni arra, hogy megosszák velünk tapasztalataikat, de egyelőre nincs elég ember, aki hallgatna rájuk.

 

A Plejádok (Fiastyúk) a Taurus (bika) csillagképben található. Nyitott csillagrendszer, 254 csillag tartozik hozzá (közülük nagyon sok kimondottan fiatal csillag), és rengeteg bolygó található ott. 3 csillagrendszerükön van emberi élet, ezek közül a legfejlettebb a Taygeta-n lévő, aztán ott van még a Taro is, mely az Alcyone körül kering. A legtöbb plejádi pontosan ugyanúgy néz ki, mint mi (méret, testfelépítés, hajszín, stb...) Tízszer hosszabb az élettartamuk, mint a miénk. Technológiájuk lehetővé teszi, hogy a fénysebességnél gyorsabban utazhassanak lényegében bárhová az univerzumban. Képesek az óceánokban vízalatti műveleteket végezni.

 

Nagyon zavarja őket, hogy rossz célokra használjuk a tudományt, és hogy tejesen elvesztettük és kiestünk a spirituális középpontunkból, és hogy nem találjuk a harmóniát a tudományunkkal. Ők egyáltalán nem használnak pénzt, nincs politika és vallás sem. Ők a legjóindulatúbb faj, mely látogat minket és nagyon aggódnak, hogy elpusztítjuk a bolygónkat és vele saját magunkat is. Segíteni akarnak nekünk, de úgy, hogy nem változtatják meg a saját evolúciós folyamatainkat és nem akarnak felelősséget vállalni a fajunkért (magunknak, mint földi emberiségnek kellene felelősséget vállalni saját magunkért) A plejádiak azt mondják, hogy saját magunknak teremtjük a jövőnket, és ki kell javítanunk a saját hibáinkat, vagy pedig meg kell fizetnünk értük. Jellemzőjük, hogy nagyon érthetően és választékosan képesek bármilyen földi nyelven beszélni. Minden földi nyelv az ősi pre-sumér tamil nyelvből származik, ezt beszélték a Lyrán és a Plejádokon is. Vannak plejádi leszármazottak a Földön, de más fajok is hagytak itt leszármazottakat.

 

SZÍRIUSZIAK

 

A Szíriusz A rendszerben él egy emberi faj, amit Katayy-nak hívnak. Ők jóindulatúak. Állatok és vízi élőlények is találhatók arrafelé. Az óceánokban bálnák, polipok és cápák is élnek. Az ott található emberi fajok között van olyan, amelyiknek a bőre vörös színű. Az őseik az első lyraiak közül valók, akik asszonyaikkal és gyermekeikkel elmenekültek a háború idején. Nagyon kedvelik a művészeteket, a zenét és nagyon kötődnek a természethez. Kiváló építészek és egyáltalán nem kedvelik a politikát. A kormányzati rendszerük egyfajta „spirituális technológián” alapul, amely hangot és színeket használ.

 

A Szíriusz B-n élők kultúrájának viszont egy nagyon kontrolláló/ellenőrző jellegű vibrációja van. Az ott élő emberi fajok vörös, bézs, fekete bőrszínűek. A Szíriusz B körül található bolygók klímája nagyon száraz, és ezért leginkább reptilián- és vízi élőlények lakják. A pálmafák pl a Szíriusz B rendszerből származnak. Az ott élő társadalmak főként politikai jellegű gondolatminták alapján szerveződnek, nem annyira spirituális attribútumok vezérlik őket.

 A Szíriusz C pedig még csak nemrégiben lett terraformálva, így aztán ott egyelőre csak kisebb kolóniák vannak.

 

Az én megértésem alapján a Szíriusz A rendszerből érkezők jószándékúak és megpróbálnak segíteni minket. Felelősséget éreznek azok iránt, akik a Szíriusz B rendszert kolonizálták. Eredetileg ugyanis a Szíriusz A-ról érkeztek azok is, akik később a Szíriusz B-re települtek át. Amikor a Szíriusz B-ről érkezők a mi Földünkre jöttek, elég nagy galibát okoztak, és ők voltak azok akik az USA kormánynak átadták a Montauk technológiát. Hitrendszereik és gondolatmintáik megegyeznek az Orion rendszerben élőkével. A Tau Ceti-ek ugyancsak jócskán benne voltak ebben. Senki sem tudja igazából, hogy a plejádiaknak mi a célja, de annyit elmondok, hogy akik az Alcyon körüli bolygókról jönnek, azok között van, akikben nem lehet megbízni, mert rejtett szándékaik vannak. A Taygeta-ról érkezőknek viszont nagyon világos céljaik vannak: fenntartani és meghonosítani a szabadság eszméjét. A Cygnus Alpha-ról is vannak itt, aztán itt vannak az arkturusziak, akik segíteni akarnak, akárcsak a procyoniak, akik nemrégiben lettek felszabadítva, és szintén itt vannak, hogy segítsenek nekünk.

 

A Szíriusz B-n viszont élnek olyanok is, akiknek olyan szemeik vannak, mint a macskáknak. A bőrük szürke, és hosszú, egyenes vörös színű hajuk van. Általában a teljes testüket fedő ruhát viselnek. És nagyon rossz szagú a leheletük... Ők párosodnak emberekkel is, de a petesejtet laboratóriumban módosítaniuk kell. Szóval igazából ők felhasználnak minket. Kell nekik a genetikánkban tárolt információ. A fizikai testüknek belső memóriája van, ami tárolja a fajunkra jellemző adatokat és képességeket. Mi most alakulunk át éppen, a 3D-ből az 5D-be tartunk. Ez az első alkalom, hogy ilyen történik, és képesek vagyunk megtenni ezt, mert lélekszinten mi tulajdonképpen a Paa Taal vagyunk. A testünk 22 különböző faj genetikai információit tartalmazza.

Amikor a DNS-ünkben elhelyezett zárak elkezdenek majd kinyílni, képesek leszünk a földönkívüliekkel a saját nyelvükön beszélni. Úgyhogy nem fognak tudni többé hazudni nekünk. Képesek leszünk teremteni és manifesztálni, amit csak akarunk. Ez persze nem kevés felelősséggel is jár majd. Azok akik leragadnak az alacsonyabb energiaszinteken, és nem tudnak, illetve nem akarnak fejlődni, továbbra is manipulálni és irányítani akarnak, azok pontosan azt fogják manifesztálni maguknak, amit másoknak akartak. Ez pedig azt jelenti majd, hogy a szándékaid végeredménye rögtön megmutatkozik és megteremtődik. Ha elszúrod, azon nyomban képen talál majd.

 

ARKTURUSZIAK

 

Ők az Arkturusz csillagképben telepedtek le. Nagyon egyediek és különállóak és elmondható róluk, hogy speciális okokból vannak itt. Magukat gyógyítóknak tartják, erre használatos technológiájukra, művészetükre és fizikai, érzelmi illetve spirituális gyógyító képességeikre nagyon büszkék. Régebben már beavatkoztak a Földön, hogy megoldjanak nagyon súlyos konfliktusokat az univerzum ezen körzetében. Ehhez megosztották különleges képességeiket arra vonatkozóan, hogy segítsenek másoknak integrálni hitrendszereiket és érzelmeiket, hogy ezek révén képesek legyenek megoldani a konfliktusokat.

Az arkturusziak nagyon csendesek, általában a legtöbb dolgot nem beszélik ki, hanem megtartják maguknak. Csoportként nagyon sokat tettek és tesznek, hogy segítsenek megemelni az egész univerzum tudatossági szintjét.”

 

-------------------------------------

 

És akkor e bevezető után következzen egy rendkívüli gondolatfüzér, aminek ugyan nem ismerjük a pontos szerzőjét, de annyira alapos és részletgazdag leírást tartalmaz, hogy látatlanba is megemeljük a kalapunkat előtte. Az alábbi írásnak minden apró részletét elolvasásra ajánljuk, és aki teheti, mentse le, olvassa át újra többször is, mert bár nagyon hosszú és tömény, de mindenképpen érdemes megismerkedni vele. Átfogó, sok területet érintő összefoglalás és hiánypótló munka:

 

http://exopolitika.weebly.com/exomiacutetosz.html