Alex Collier – Az univerzum teremtése és a földi kísérlet az andromédabeliek szerint

alex_collier_1.jpgKövetkező cikkünk a Corey által sokat emlegetett földi kísérlethez kapcsolódik. Ahogy Corey is elmondta korábban, ahány csoport, annyi nézőpont létezik erre vonatkozóan, ezek közül most egyet szeretnénk bemutatni. Ez az írás Alex Collier egyik első, 1995-ben tartott előadásának kivonata. Bátor kiállása, elkötelezettsége, a spiritualitást és az emberiség SAJÁT szerepét mindig előtérbe helyező szemlélete miatt Alex Collier-t nagy tisztelet övezi a földönkívüliek témája iránt mélyen érdeklődők körében. Információinak többsége két, az Androméda-galaxisból (a zenetai civilizációból) érkező embertől, Vissaeus-től és Morenae-től származik, akik sok éven keresztül, személyes találkozók során beszéltek neki a világ dolgairól. Ez a kapcsolat a mai napig tart, de már nem olyan gyakorisággal találkoznak, mint régebben.

 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Alex Collier és Androméda-galaxisból érkező társainak leírása csak egy a sok lehetséges nézőpont közül, de tartalmas és megfontolandó gondolatokat közölnek benne múltunkról, jelenünkről, és személyes feladatunkról. Az előadás 1995-ben hangzott el és némely állítás talán azóta is vitatható, de mégis érdemes lehet megismerni, eltűnődni rajta.

AZ ANDROMÉDABELIEKRŐL

139 bolygórendszer tartozik hozzájuk. Van egy szervezetük, amit Androméda Tanácsnak hívnak, amely egyfajta galaktikus ENSZ-nek tekinthető. Ez csak egyike a sok galaktikus szervezetnek, ugyanis politikai hierarchia még a magasabb spirituális valóságokban is létezik. Mindegy, hogy pozitív vagy negatív lényekről van szó, mind hierarchiába szerveződnek.

 

Az andromédabeliek azért vannak itt, mert az emberiség és a Föld bolygó súlyos problémákkal küzd, méghozzá bolygóméretű problémákkal. A környezeti szennyezés, az óceánok és erdők szennyezése és pusztulása miatt kb 40 évre elegendő oxigénünk maradt. Az elmúlt 35 év alatt a levegő oxigéntartalma 18 %-ra csökkent. Minimum 15 % kell ahhoz, hogy az emberiség életben maradjon. ÉPPEN EZÉRT JELENLEG NAGYON ERŐS FÖLDÖNKÍVÜLI JELENLÉT VAN A FÖLD KÖRÜL!

 

A Holdunk 12 000 évvel ezelőtt lett idehozva az Ursa Minor csillagképből. 9,1 milliárd éves és telis-tele van ősrégi romokkal. Egy csomó olyan ásvány található rajta, ami egyáltalán nem található meg a Földön, hiszen korábban nem hozzá tartozott, csak később hozták ide. A Naprendszerünknek 8 mesterséges holdja van, és ezek mindegyike más rendszerekből lett idehozva, és persze élet is található rajtuk. A kormány régóta tud ezekről, de hatalmuk elvesztésétől tartva, nem akarják, hogy az emberiség is tudomást szerezzen erről a tényről.

 

A FÖLD BOLYGÓ ELNYOMÁSA A NEGATÍV FÖLDÖNKÍVÜLIEK ÁLTAL

A Föld több száz millió évvel ezelőtt lett kolonizálva. Az első kolonizáló csoport az ALPHA DRACONIS-ról érkezett. Ők reptilián/hüllő lények, 2-7 méter magasságúak és súlyuk elérheti a 800-900 kg-ot is. A testük nem olyan, mint a miénk és képesek akár több ezer évig is élni. Sehol sem barátai az emberi fajnak, sem a Földön, sem más bolygókon. 809 millió évvel ezelőtt ők alakították meg az első kolóniát ezen a bolygón. (A mai térkép alapján ez a kolónia Észak-Amerika területén volt)

 

A drákonidák meg vannak róla győződve, hogy ez a bolygó az övék, mert ők voltak itt az első kolonizálók. Ezért nem csak a bolygó, hanem minden rajta található élőlény / emberi lény feletti uralkodás joga és kiváltsága is az övék. A Földet működtető titkos kormányzat, a világkormány mögött szintén ők állnak. A média, a hadsereg, és a pénzkibocsátás monopóliuma mind az ő kezükben van. Egyszerű kódszámokká és vállalatokká alakították az embereket, „emberi erőforrássá” tettek minket. Mindent megtagadnak tőlünk, ami emberré tesz minket. Az embereknek a túléléshez szükséges összes dolgot tőlük kell megvásárolniuk. Azt a hamis hitrendszert terjesztették el, hogy a „TÚLÉLÉSHEZ PÉNZ KELL”! És itt a Földön mi mindannyian részt veszünk ennek a tévhitnek a fenntartásában.

 

A drákonidák hússal táplálkoznak... Az andromédabeliek szerint 1970-1995 a bolygón élő reptiliánok felelősek 30 000 gyermek eltűnéséért. 1992-1995 között az egyik new york-i megyéből 5 000 gyermek tűnt el minden nyom nélkül... Mindenki gondolkozzon el ezen egy picit. Erről senki nem akar nyilvánosan beszélni. Az ún Szürkék is raboltak el gyerekeket, van akiket elszállítottak, bebörtönöztek és kísérletezgettek velük a Mars egyik holdján, a Phobos-on. A negatív földönkívüliek nem egyedül végzik az emberrablásokat. Földi segítőik is vannak a kormányszervekben, akik azzal, hogy segítenek és kiszolgálják a negatív fajokat, csak nyernek az ügyön....

 

Az ún. Orioni Szövetség a drákonidák alá tartozik a hierarchiában. Ők végzik a piszkos munkát a drákonidák számára. Az Orioni Szövetség alá tartoznak a Szürkék. Ők voltak az elsők, akik találkoztak és egyezményeket kötöttek az USA kormányával. Ezt megelőzően viszont 1931-ben már felvették a kapcsolatot a nácikkal, a németek azonban elzavarták őket, mert ők már korábban kapcsolatba kerültek az ún Gizeh Intelligence csoporttal (ők valószínűleg aldebaraniak, mások szerint a plejádiak egy renegát csoportja- szerk. )

 

A Szürkék eredetileg a Zeta Retaculi II-ról származnak. 892 000 évvel ezelőtt hagyták el az otthonukat és jelenleg 18 000 példány él belőlük a Föld felszíne alatt illetve a Holdon. Volt egy hatalmas galaktikus háború, ami 600 000 éven keresztül folyt a reptiliánok és az emberi lények között. Ez volt az orioni háború és ez idő alatt a szürkék fogágba estek az Orion rendszerben. Leigázták őket és fajukat genetikailag módosították. A nők nagy részét megölték és így a fajuk természetes úton többé nem tudott szaporodni. A genetikai módosítások miatt később a nemi szerveik is eltűntek.

 

A Szürke faj ekkor egy igen fájdalmas döntést hozott. Arra az elhatározásra jutottak, hogy fajuk legfőbb gyengeségét az érzelmek jelentik – ezért megszabadultak tőlük. E döntés hatására lassan elveszítették személyiségüket, érzelmeiket, nincsenek többé érzéseik sem. Robotikussá váltak. A Naprendszerünkben jelenleg mindössze 21 000 fizikai formában lévő Szürke egyed rendelkezik saját lélekkel – ők jelentik az eredeti fajuk megmaradt vérvonalait illetve ezek maradványát. Az összes többi Szürke mára vagy robot, vagy klón lett, és ilyenek végzik a Földön az elrablásokat is. Ezekben az egyedekben NINCS SEMMILYEN LÉLEKESZENCIA. Azért jöttek a Földre, mert a fajuk haldoklik. Az emberi faj megoldást jelenthetne a problémáikra és reményt adhat nekik arra, hogy megmeneküljenek a kipusztulástól. Ez azonban nem ilyen egyszerűen működik. A Szürkék felett ugyanis egy orioni csoport uralkodik. Ez a csoport 9 különböző fajból tevődik össze és kivétel nélkül mind sötét szándékúak. Az Orion rendszerben egyébként élnek jó szándékú lények is, de azok, akik a Szürkék felett uralkodnak agresszívek, dominánsak és nem akarják az emberi faj fejlődését.

 

Miért fontos ez a földi emberiség szempontjából? Azért, mert az EMBERI FAJ TARTJA A 3-IK DIMENZIÓ POLARITÁSÁT! AZ EGÉSZ 3D VALÓSÁGA ÉS AZ EMBERI FAJ TULAJDONKÉPPEN EGY KÍSÉRLET! Mi tartjuk a polaritást miközben ők uralkodnak felette, kontrollálva az egész kísérlet menetét. Ha az emberi faj fejlődik és feljut a 4D, 5D, 6D-be, akkor nincs többé számára 3D-s valóság és a rosszindulatú fajok kontrollja is megszűnik az emberiség felett. Ezután minden fénnyé válik, ahogyan az eredetileg is volt. Az a sűrűség, amiben jelenleg tartózkodunk, meg fog szűnni. Lényegében minden fényből áll, de a 3D-ben ez a fény olyan alacsony frekvencián vibrál, hogy ennek hatására a fizikai anyagot keménynek érzékeljük. Nagyon-nagyon sokan megrekedtek ebben a sűrű dimenzióban, aminek sajnos nem kellene így lennie (pláne nem ilyen hosszú ideig), mivel eredetileg mi nem ehhez a sűrűséghez tartozunk. Nagyon sokan szinte függőjévé váltak a 3D-s fizikalitásnak és létezésnek, ami mindenféle spirituális jellemzőt nélkülöz.

 

A Szürkék teljesen az orioniak uralma alatt működnek és az ő parancsaikat követik. Negatív befolyásukat nem csak nálunk, hanem a galaxisunk további 23 helyén is gyakorolják. A mi bolygónkon a legrosszabb a helyzet, a többi helyen a dolgok nem fajultak el ennyire. A Szürkéknek semmi esélyük kitörni és megszabadulni az orioniak uralma alól, másrészt pedig már nem is lenne hová visszamenniük. Az ő egyetlen esélyük a szabadulásra, ha az emberi faj fejlődik. Ezért ittlétüknek kettős célja van: megmenteni a saját fajukat illetve segíteni az emberi fajnak a fejlődésben. A túlélésük ugyanis nagyban függ az emberi fajtól. Ha az emberi faj képes egy „evolúciós ugrás” végrehajtására, akkor a Szürkék megmenekülhetnek.

 

Jelenleg ugyanis polaritások között élünk, és létezik abszolút negatív ill. abszolút pozitív polaritás. Ilyen ugráskor lehetőség nyílik átkerülni egyik polaritásból a másikba. Jelenleg a negatív polaritás felénél járunk. Ha hirtelen ugrásszerű fejlődés történne velünk, az azt jelentené, hogy képesek vagyunk átkerülni a pozitív polaritás feléhez. A fejlődés ugyanis sokszor nem lineárisan történik, (vagyis nemcsak lépcsőfokról lépcsőfokra haladunk egyre feljebb a fény felé), hanem lehetőségünk nyílik „átugrani” a másik polaritás irányába és ennek megfelelően a pozitív polaritás felénél találhatjuk magunkat! MINDEZ AKKOR TÖRTÉNHET MEG, HA TUDATOS DÖNTÉST HOZUNK RÓLA ÉS AKARJUK A VÁLTOZÁST! Amikor ez az ugrás megtörténik, az képes mindent átváltoztatni, ami a két polaritáspont között található. Ez egyetlen pillanat alatt képes megtörténni és a galaxisunkban mindenre hatással lenne.

polaritas.jpg

A FÖLDÖN ZAJLÓ KÍSÉRLETRŐL

A galaxisunkban mindenfelé háborúk zajlanak. Emiatt pedig számos faj, köztük az andromédabeliek, plejádiak, szíriusziak, arkturusziak és a tau cetiek kísérleteket végeztek és kutatásokat folytattak annak érdekében, hogy egy hatalmas galaktikus változást idézzenek elő, amivel megszüntethetik a háborúskodást. Azt találták ki megoldásként, hogy a mi Naprendszerünkben kell vibrációs változást előidézni! Ugyanis a MI NAPRENDSZERÜNK TARTJA A HÁBORÚ POLARITÁSÁT! Ez nem azt jelenti, hogy mi kreáltuk volna az összes háborút, vagy hogy mi lennénk felelősek a háborúskodásért. Hanem csak azt jelenti, hogy mi tartjuk meg itt a Földön ennek a problémának a polaritását. Ennek ékes bizonyítéka az emberi történelem itt a Földön. Háborúzunk saját magunkkal, másokkal, más országokkal, miközben sok más bolygón egyáltalán nem létezik ilyen (mármint, hogy saját fajunkkal is így bánunk - szerk.) Az andromédabeliek szerint ebből a szempontból mi nagyon különlegesek vagyunk.

 

Az Orioni Szövetség számos tagja a Föld bolygón tartózkodik, és mások pl a Szíriusz B-ről is itt vannak jelenleg. (Ők rosszindulatúak az emberiség irányába és nem keverendők össze a Szíriusz A-ról érkezőkkel). Csak azért mert földönkívüliek és csodás űrhajókon közlekednek, még nem kell hanyatt esnünk tőlük, mert nem mindegyiküket a feltétel nélküli szeretet vezérli. Minden rendszerben és mindenhol vannak jók és rosszak egyaránt. Ebből a szempontból pl egyáltalán nem jobbak nálunk. A lelkük ugyanabból a forrásból származik, mint a miénk, de különbség mutatkozik az evolúciónk során megtett, illetve választott utunkban.

 

Tulajdonképpen minden, amit az emberiség valaha tudott önmagáról, azt kívülről, földönkívüliek tanításaiból tudjuk. Mi valójában csak lemásoltuk őket, az egyiptomi, sumér, babiloni és atlantiszi „isteneket”, amikor még köztünk jártak és eltanultuk tőlük azt, ahogy ők bántak velünk és egymással. Az emberi faj a saját maga szerepét illetően nagyon a sarokba húzódott és mindenben az isteneire, a földönkívüliekre hagyatkozott. MOST VÉGRE MEG KELL TANULNUNK FELELŐSSÉGET VÁLLALNI A SAJÁT FAJUNK SORSÁÉRT. A Földünkre érkező különböző csoportok különböző napirendekkel és célokkal látogattak el hozzánk. Sok csoportnak közös célja volt, hogy a bolygó fejlődését megakadályozzák és vibrációját tartósan alacsonyan tartsák.

 

NA DE, MIÉRT IRÁNYUL ILYEN NAGY FIGYELEM RÁNK, MIÉRT ILYEN FONTOSAK A FÖLD BOLYGÓN TÖRTÉNŐ ESEMÉNYEK? MIRE LETT KIVÁLASZTVA EZ A KICSINY NAPRENDSZER?

A mi galaxisunkban az űrutazás 4,4 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. A legtöbb faj, amely belép a Tejút-galaxisba, általában megáll a Föld bolygónál. Elsősorban azért teszik, mert csodálatosan szép környezet és élővilág található itt, illetve rengeteg a víz, ami egy helyen, ilyen mennyiségben nagyon ritka a galaxisunkban. A többi bolygóhoz képest rendkívüli a biodiverzitás, a Földön élő fajok, élőlények nagyon változatos képet mutatnak. De emellett van még egy másik ok is. A Föld ugyanis elég távol esik ahhoz, hogy bárki meglássa őket. Így a különböző fajok szabadon megtehetnek itt akármit, amihez csak kedvük van, mindezt anélkül, hogy bárki (pl magasabb hierarchiák) számon kérné rajtuk, vagy felelősségre vonná őket. Ezért aztán idejönnek, eltöltenek mondjuk 50 évet, úgy mintha vakáción lennének. Nekünk ez egy fél élet hosszúságúnak tűnik, de ők sokkal tovább élnek nálunk, néha akár több ezer évig is, így nekik ez egyáltalán nem számít hosszú időnek. Idejönnek és néha istent játszanak, beavatkoznak az itt élő lények genetikájába és megváltoztatnak ezt-azt. Idehoznak máshol őshonos fajokat, illetve elvisznek és megváltoztatnak ittenieket. Egyszóval kísérletezgetnek, amiből aztán van, ami sikerül, van ami nem. A földönkívülieknek nem számítanak a materiális javak, mint az arany, vagy az ezüst. Nekik ugyanis elsősorban a GÉNEK A FONTOSAK! ÉLETFORMÁK MEGHONOSÍTÁSA ÉS A GÉNEKBEN REJLŐ INFORMÁCIÓK ÉS KÉPESSÉGEK!

 

Az andromédabeliek szerint a földi ember génkészlete 22 különböző földönkívüli faj genetikájának keveredéséből tevődik össze. Ezért van 22 -féle testtípus a Földön, és a különböző rasszok külseje is emiatt alakult ki. Az andromédabeliek értelmezésében a test egyszerre fiziológiai, genetikai és kémiai szerkezet. A GENETIKAI BEAVATKOZÁSOK MIATT A MAI EMBERI FAJ HIHETETLEN VÁLTOZATOS GÉNÖSSZETÉTELLEL RENDELKEZIK! A génjeink egyben genetikai információkat, memória-adatbankokat is tartalmaznak. A génjeinkből a 22 faj szinte mindegyike újrakreálható (a szürkék és a rovarszerű lények kivételével). Még a reptiliánokból is van bennünk valamennyi. Mi vagyunk az egyetlen faj, amely rendelkezik ezzel a genetikai változatossággal, emellett a Föld bolygó az egyetlen hely, ahol ennyi különböző földönkívüli faj genetikája EGYSZERRE megtalálható!

 

MIÉRT FONTOS MINDEZ?

Különböző humanoid földönkívüli fajok, köztük az andromédabeliek rájöttek arra, hogy DNS-ük annyira tiszta és érintetlen, hogy e „belterjesség” miatt a genetikájukban a töredezettség jelei mutatkozhatnak. Vagyis humanoid fajok a genetikai gyengeség jeleit észlelték saját magukon! A plejádiak már millió éve felfigyeltek erre a jelenségre, a szürkék pedig (akik valaha maguk is humanoidok voltak), már közvetlen tapasztalatokkal is rendelkeznek arról, hogy milyen az, amikor egy faj genetikája pusztulásnak indul. Megfigyelték, hogy elsősorban humanoid fajoknál jelentkezik a belterjességből fakadó genetikai töredezettség. Jelenleg csak egyetlen faj képes gyógyírt nyújtani a többi faj számára: A FÖLDI EMBERISÉG! Mi vagyunk az egyetlen reménységei ezeknek a fajoknak, azonban nem tudják hasznosítani a genetikánkat a földi ember alacsony frekvencián vibráló tudata / tudatossága miatt! Emellett pedig nem jöhetnek ide és lophatják el a géneket (mint ahogy a szürkék tették), ezzel ugyanis a szabad akaratunkat sértenék meg. Ez az első számú törvény. A második számú törvény pedig, hogy addig nem avatkozhatnak be egy fejlődésben lévő faj életébe, amíg azok FELHATALMAZÁST NEM ADNAK ERRE, ÉS NEM KÉRIK FEL ŐKET A TALÁLKOZÁSRA / BEAVATKOZÁSRA. Az elmúlt 5 000 évben az emberi fajt csúnyán manipulálták rosszakaratú, regresszív földönkívüli fajok. A sötét szándákú fajok mindent megtesznek, hogy lehúzzanak minket, és tartósítsák az alacsony frekvenciát az életünkben. Az aggódás, a félelem, a kiszolgáltatottság, és az elnyomás felé terelnek minket... és ebben kitűnő munkát végeznek.

 

A jóindulatú fajok viszont azt akarják, hogy békésen éljünk egymás mellett (mármint a földi emberi faj egyedei egymással) és nagyon szeretnék, ha elérnénk a feltétel nélküli szeretet és a tökéletes felelősségvállalás állapotát. Arra törekednek, hogy segítő szándékú beavatkozásukkal úgy segítsenek minket, hogy közben mi mindvégig úgy érezzük, mintha mi magunk jönnénk rá a nagy igazságokra és saját magunktól fejlődjünk, tökéletesedjünk. Szem előtt kell tartaniuk, hogy nem sérthetik meg a szabad akaratunkat. Emiatt pedig jelenleg elég komplex a planetáris helyzet.

 

A szürkékkel kötött egyezmény következtében ugyanis a titkos kormányzat gyakorlatilag kiárusította az emberi fajt. Ez pedig arra kényszerít minket, hogy egyénileg kell megkezdjük a faj fejlődését és fejlesztését. Tehát minden egyes embernek saját magát kell feltornáznia. Magunktól kell kérdéseket feltennünk és válaszokat keresnünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mihez kezdjünk az életünkkel, boldogok vagyunk-e így, és elfogadjuk-e a jelenlegi helyzetünket. A figyelmünket egyre inkább befelé, belülre kell irányítanunk és a folyamatot a saját lelkünk felfedezésével kell kezdenünk.

 

Az andromédabeliek szerint 22 faj genetikájával felvértezett lelkek vagyunk, azaz isteni eredetű lélekeszenciával rendelkezünk. Éppen ezért ők nagyon tisztelnek minket és szinte KIRÁLYI FAJKÉNT TEKINTENEK RÁNK! Szerintük ilyen faj, mint a miénk, nincs több, teljesen egyedülállóak vagyunk. Ez persze teljesen titokban van tartva a bolygó lakói előtt, emellett nem is viselkedünk ennek megfelelően. Mégis, ettől függetlenül mi különlegesen nemes faj vagyunk.

 

MIÉRT VAGYUNK MI ENNYIRE KÜLÖNLEGESEK?

Mert jelenleg egy szinte haldokló bolygón élünk. Igaz, teszünk is érte, mert szennyezzük és pusztítjuk a környezetet és az atmoszférát. Ez is az egyik oka, amiért a plejádiak és az andromédabeliek nem tudnak lejönni hozzánk, mert nem bírják sokáig elviselni a szennyezett környezet és levegő hatásait. Ugyanez az oka annak is, amiért a drákonidák sem tudnak huzamosabb időt eltölteni a felszínen, ezért tartózkodnak inkább föld alatti barlangokban, járatokban. Mi viszont simán elboldogulunk és elvagyunk ebben a környezetben is, mert annyira erős a genetikánk. Nagyon nagy skálán tudjuk megélni és befogadni az érzelmeket. Örömteli és szomorú érzelmek hatalmas amplitudóját tudjuk elviselni és megtapasztalni úgy, hogy túl is éljük azokat és nem pusztulunk bele. Az érzelmeink jelentik a legnagyobb erősségünket. Ugyanis ha meg akarsz teremteni valamit az életedben és ezért imádkozol, meditálsz, ha egyszerűen elképzeled, amit meg szeretnél teremteni és elég érzelmet teszel mögé, akkor az meg fog valósulni. Jelenleg az emberek tudatossága és érzelmei rendkívül negatív tartományban mozognak. Ha meg tudnánk változtatni ezt a tudatosságot, akkor az egész bolygó megváltozna. Az érzelmeinket nem egymás ellen kellene kijátszanunk és felhasználnunk, hanem egymásért kellene élnünk.

 

A földönkívülieknek fontos, hogy mi történik a bolygóval, mert lehetséges elpusztítanunk a Földet, vagy olyan helyzetet teremteni, ahol ő pusztítja el saját magát. Ha a Föld elpusztulna, akkor a Naprendszerünkben megváltozna a bolygók pályája. Ezért a földönkívüliek nem akarják, hogy ez megtörténjen. Hiszik, hogy az emberiség képes lesz úrrá lenni a problémákon és a katasztrófa nem fog bekövetkezni. Tehát, emberek, nemcsak magunkért vagyunk felelősek! A Földön az embereket hátrányosan érintő, korlátozó intézkedések mögött a földönkívüliek manipulációi állnak. Mindenkit ellenőrizni akarnak és mindent a befolyásuk alá akarnak helyezni. A lakosság becsippezése és különböző implantátumok behelyezése a birtoklási szándékuk egyértelmű bizonyítéka. Ha sikerül, az azt jelentené, hogy az ŐVÉK VAGY! Egyetlen más faj sincs becsippezve, vagy megjelölve.

 

Kérdés lehet, hogy vajon miért nem tudnak létrehozni a földönkívüliek egy olyan genetikával rendelkező fajt, amelyre szükségük lenne a probléma megoldásához? Nos azért, mert nem tudják megteremteni hozzá a lélekeszenciát, az ugyanis csak egy forrásból, ISTENTŐL származhat. Meg tudják teremteni a fizikai formát, de nem tudják a lelket, a szellemet létrehozni. Ez a problémájuk pl a szürkéknek, próbálnak kereszteződni az emberi fajjal és hibrideket létrehozni, de nem tudnak beléjük lelket tenni. Csak húst tudnak teremteni és azt mesterségesen életben tartani.

 

ALEX ANDROMÉDABELI KAPCSOLATAIRÓL

8 évesen kezdődtek a kapcsolatfelvételek velem. A két embert, akit személyesen is ismerek Vissaeus-nak, illetve Morenae-nek hívnak. Ők így mutatkoztak be nekem, de valójában az andromédabeliek nem úgy használják a neveket, ahogy mi. Ők inkább szimbólumokat használnak. Mindketten részei a lyrai vérvonalnak, hiszen a Lyra-rendszerben történt pusztítás miatt a túlélők szétszóródtak a galaxis minden irányába. Az andromédabeliek a saját származásukról szóló ismereteket, feljegyzéseket nagyrészt a drákonidáktól tudják. A drákonidák úgy tartják, hogy az emberi faj megteremtője a „Paa Taal” nevű faj. Az andromédabelieknek fogalmuk sincs, hogy pontosan kik a Paa Taal-ok, hiszen az embereknek nincsenek feljegyzéseik róluk, csak az ősi drákonidáknak vannak legendáik, ők ugyanis már akkor is háborúztak ezzel a fajjal. A leírások alapján a Paa Taal-ok folyamatosan védték az emberi fajt. De valójában senki sem tudja, hogy hány millió vagy hány milliárd évvel ezelőtt történtek ezek a háborúk.

 

AZ UNIVERZUM TEREMTÉSE AZ ANDROMÉDABELIEK SZERINT

Isten alatt ők magát a Létezést (the „Isness”) értik, és nőnemű tulajdonságokkal ruházzák fel, mivel szerintük ő az egész teremtés manifesztációja. Szerintük a GONDOLAT maszkulin jelleggel bír, míg a maga a TEREMTÉS női minőséget hordoz. Az andromédabeliek elmondták nekem, hogy minden dolog része egy hologramnak. Az egész univerzum csupán egy holografikus kivetítés. Ezért aztán ők holografikus technológiákat használnak, mindent meg tudnak teremteni ennek a segítségével, amire csak szükségük van. Hiszen minden dolog csak EGY IDEA ÉS EGY VIBRÁCIÓ KOMBINÁCIÓJA!

 

Minden létező anyag valahonnan máshonnan, egy másik univerzumból érkezett. Azt tanítják, hogy néhány másik univerzumban a frekvencia felgyorsult és minden dolog fejlődésnek indult (azokat kivéve, amik nem akartak fejlődni). Ahogy a frekvencia egyre csak gyorsult, a negatív dolgok elkezdtek egyre nehezebb tömegűvé válni és ún. „zsákokba” csúszni, elkülönült tér-idő „zsákokat” alkotni. És ahogy a magasabb frekvenciák egyre gyorsabban vibráltak, úgy lettek az alacsonyabb frekvenciák is egyre nehezebbek, és egyre lassabb vibrációjúak. És mivel Isten semmit sem hagy veszendőbe menni (pláne nem olyat, aminek lelke van), egy idő után ezek az egyre lejjebb „csúszó” nehezedő tér-idő zsákok kirepedtek, tulajdonképpen felrobbantak. Az andromédabeliek a tudatosság alatt nem az elmédet értik, hanem magát a teret, amelyben a tudatod elkezdhet fejlődni. A zsákokból kirobbanó, nehezebb frekvenciájú dolgoknak egy külön tér lett teremtve, amelybe aztán berobbantak és megkezdhették saját fejlődési útjukat járni. Minden galaxis központjában egy fekete lyuk található, amik valójában portálok másik univerzumokba. JELENLEG EGY ÚJABB KIROBBANÁS KÖZELI ÁLLAPOTBAN VAGYUNK!!! Az emberiség most pontosan egy ugyanilyen helyzetben van, dönthet arról, hogy fejlődni akar, vagy sem. Nem sokkal ezelőtt (1995-ben) a galaxisunk 19 napján történt pólusváltás, ami azt jelenti, hogy ezeknek a napoknak megváltozott a frekvenciája és ennek hatására egyre fényesebbek lesznek. Ugyanez a folyamat meg fog történni a mi napunkban is valamikor 1995-2011 között. A szimultán pólusváltással egy időben az univerzumunk minden központi fekete lyukából egyszerre egy szín- és hangfrekvencia árad majd ki – ez valójában a 12. dimenzió megjelenését jelenti. A jelenlegi univerzumunkban eddig csak 11 dimenzió létezett, és a 12-ik dimenzió megjelenése hatással van az összes többi alacsonyabb dimenzióra. Ez ugyanis elkezdi felfelé húzni a többi, alacsonyabb dimenziót. Ez pedig csak is egyet jelent: IDEJE FEJLŐDNI! Főleg azoknak, akik akarják is a fejlődést. A 12D-nek ugyanis már nincs polaritása, ott már csak pozitivitás létezik.

 

Egy isteni döntés tehát megszületett: elég volt a negativitásból, fejlődni fogsz, ha tetszik, ha nem! A mi Naprendszerünk és a Szíriusz rendszer között egy fekete lyuk kezd megjelenni, illetve egy másik, amit az andromédabeliek „Perszeusz”-nak hívnak. Az univerzumunkban létező negativitás elkezd ezekbe a fekete lyukakba belecsúszni. Ez ugyanis így szokott történni, a fekete lyukak megjelenése ezt jelzi előre. A körülöttünk lévő csillagrendszerekben és a miénkben is jelenleg rengeteg negativitás található. Ilyen jellegű „átcsúszás” egyébként már többször is megtörtént és ezért van az, hogy csillagászok néha látnak olyan csillagokat is, amik idősebbek, mint a galaxis, vagy az univerzum maga. Ezért mondjuk, hogy minden valahonnan máshonnan érkezett. És jogosan állíthatjuk, hogy örökkévalóak és kortalanok vagyunk.

 

Tulajdonképpen már benne vagyunk a 4D-ben (ami nem más, mint szélesség, hosszúság, magasság+idő). Az 5D pedig szélesség, hosszúság, magasság, idő + magasabb frekvenciájú FÉNY. Az emberiség azon részének, amelyik elkötelezi magát a fejlődés mellett, ebbe az 5-ik dimenzióba kell felemelkednie. Ha így tesz, akkor a spirituális képességeik (telepátia és megérzések) fejlődni fognak. A felemelkedés után továbbra is fizikai formában fogunk létezni, ételre, vízre, hajlékra szükségünk lesz addig, amíg elérjük az 5D-t, és akkor fénnyé változunk, onnantól kezdve már csak fényre lesz szükségünk az élethez. Mindez csak akkor tud megtörténni ha képesek vagyunk FELTÉTEL NÉLKÜL IGAZÁN SZERETNI ÖNMAGUNKAT. Ez nagyon nehéz, mert életeken keresztül kondicionáltak és elnyomtak minket és ennek hatásait el kell engednünk önmagunkból. Azzá kell válnunk, akivé szeretnénk lenni, és meg is kell azt teremtenünk. A világ azt sugallja, hogy egyszerűbb a negatív dolgokat megteremteni (ráadásul erre kondicionáltak és programoztak minket). De valójában ugyanilyen egyszerű lenne a rossz dolgok helyett egy pozitív életet teremtenünk magunknak. Megtanulhatnánk pl pénz nélkül élni és bármilyen furcsán hangzik, vissza kellene térnünk kb az 1850-1860-as évek szintjére, legalábbis abban az értelemben, hogy emberek közösségben és egymásért dolgoztak. Ezt kellene alapul vennünk, és az élelem termelésének is elsődleges fontosságúnak kellene lennie.

 

A DIMENZIÓKRÓL ÉS A POLARITÁSRÓL

A jelenleg létező 11 dimenzió tulajdonképpen 11 teremtési szintet jelöl. Mindenhol van polaritás. A 6D-ig a pozitív és negatív polaritás össze-vissza váltja egymást. A 7D-től kezdődően is létezik polaritás, de már nem ekkora kilengésekkel. Ez azt jelenti, hogy a 7D-ben képes vagy látni az én negatív polaritásomat, de ez nem lesz rád semmilyen negatív hatással (magyarán magamnak teremthetek rosszat, de ártani nem tudok neked). A 3D-ben jelenleg szörnyű dolgokat tudunk okozni egymásnak, hatással lehetünk egymás életére, és képesek vagyunk azt negatív irányba is befolyásolni. Mondhatjuk, hogy saját maguknak teremtünk meg mindent, de ez csak részben igaz. Mert közben befolyásolnak és beavatkoznak a szabad akaratunkba. Ha ez nem lenne, akkor nem létezne karma sem. Ugyanis arra kényszerítenek minket, hogy olyasmiért is felelősséget vállaljunk, amit nem mi követtünk el. Ezt pedig a negatív földönkívüliek vezették be nálunk, ők alkották a vallásainkat és ezzel nagyrészt szét is választottak minket.

 

A 12-ik dimenzió elektromágneses hatással van az alatta lévő dimenziók polaritására, meg fogja változtatni azokat, és összekapcsolja őket. Ez pedig több szabadságot biztosít majd a benne létezőknek és minél magasabbra emelkedsz majd, annál szabadabb leszel.

 

Az előadás teljes egészében itt nézhető meg angolul:

https://www.youtube.com/watch?v=ZegXpXm4bug