Randy Cramer és Simon Parkes: Politikai viszonyok a Marson, az emberi tudatosság változása és a Föld bolygót uraló erők lassú széthullása – 1. rész

randy_simon_1.jpgNemrégiben a neves exopolitikai kutatónak, Alfed Lambremont Webre-nek skype-on keresztül sikerült összehoznia Randy Cramer-t és Simon Parkes-t egy közös „kerekasztal beszélgetésre”. Kettejük találkozójából egy nagyon érdekes beszélgetés kerekedett, ahol rengeteg témáról kifejthették véleményüket, összevethették saját, személyes tapasztalataikat és részletesen áttekinthették a jelenleg a Földön, a Marson és az űrben zajló folyamatokat. Ennek a beszélgetésnek a szerkesztett változatát szeretnénk most teljes egészében közzétenni.

 

A FÖLDI KORMÁNYZATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

Randy Cramer: Az USA törvényeinek 75 %-a kimondottan rossz szándékú és gonosz célokat szolgál. Ez nem volt mindig így, régebben a törvénykezők és a tisztviselők sokkal tisztességesebb morális elvek alapján cselekedtek. Az én véleményem szerint teljesen mindegy, hogy ezt földi vagy nem földi erők alakítják vagy manipulálják. A lényeg az, hogy rossz szándék vezérli őket. Az a mód, ahogy ezt teszik és ez a fajta a gondolkodás most már az egész apparátust fenyegeti, továbbá mindannyiunk biztonságát kockára teszi.

 

Simon Parkes: A földi eseményeket irányító titkos kormányzat nem igazán tudja, hogy mit kezdjen az emberiséggel. Egyik része ezeknek a csoportoknak a saját gonosz céljaira akarja felhasználni az embereket, másik részük viszont szeretné, ha minden kiderülne és az emberek végre megtudnák az igazságot. Összességében én úgy látom, hogy a kormányzatnak egy kis része az, amely elnyomja és visszafogja az emberiség fejlődését.

 

A MANTID LÉNYEKRŐL

 

Randy: Az első találkozóm a mantid (sáskaszerű) lényekkel a kiképzésem alatt egy virtuális tréning során történt, amelyben harci helyzetet modelleztek emberek és mantidek között. Ezt egy rendkívül valóságosnak tűnő videojáték formájában kell elképzelni. Számomra traumatikus élmény volt és halálos félelmet éreztem közben. Az első valóságos találkozásom a mantidekkel viszont harc közben történt a katonai szolgálatom ideje alatt a Mars bolygón kb 1985-87 körül. Érzelmi, fizikai, katonai-stratégiai és minden másféle értelemben is „piszkos” emlékeim vannak ebből az időszakból. Ez volt az első találkozásom a mantidek szervezett, organikus kollektív tudatosságával. Hihetetlen mértékben szervezettek, embereknek szinte lehetetlen őket taktikailag felülmúlni és legyőzni.

 

Az első békés találkozóm velük 1990-91 körül lehetett, egy átlagos napi rutintevékenység közben történt. Az egységemmel járőröztünk és mantideket vettünk észre munkavégzés közben a területük határán. Éppen pakolásztak valamit, talán valamiféle dobozokat. Egy ideig lesből figyeltük őket. Közben próbáltam összeszedni a középiskolai ismereteimet a rovarokról és mondtam a társaimnak, hogy fogadni mernék, ha lemennék hozzájuk és nem támadólag lépnék fel, akkor nem fognak megtámadni. Egy ideig vacilláltam, aztán leengedett fegyverrel lementem hozzájuk. Észrevettek és ekkor egy kb 170 cm magas mantid-hangya kinézetű intelligens drón jött elém, és mikor odaért hozzám, telepatikusan kommunikálni kezdtünk. Lényegében a Marson élő emberi és mantid csoport így vette fel egymással a kapcsolatot és ez volt a két faj közötti dialógus kezdete is. Ettől kezdve, bár továbbra is voltak néha fegyveres konfliktusok a két csoport között, diplomáciai kapcsolat alakult ki és ezt végig fenntartottuk egymással. Később ez odáig ment, hogy egy békemegállapodás is született, valamint egy kölcsönös csereprogamot is elindítottunk egymás között. A mantidek és az emberek katonai és diplomáciai csoportokat hívtak meg egymáshoz és napi szintű kapcsolat alakult ki a két faj között. A diplomaták elsősorban diplomáciai feladatokat végeztek, a katonák pedig szimplán fizikai dolgokban segédkeztek a mantid csoportoknál, és eközben kommunikálni is tudtak egymással a két faj egyedei. Ebben a csereprogramban én is részt vettem.

 

Tapasztalataim szerint a mantidek hihetetlen intelligensek, nagyon értik a biokémiát, a genetikai mérnökséget, tudományosan elképesztően fejlettek. Szinte semmit sem építenek meg saját maguk, hanem minden feladat elvégzésére megterveznek egy drónt, vagy fizikai-biológiai létezőt és az végzi el helyettük a kívánt munkát. Fantasztikus érzés, de egyben nagyon furcsa élmény is mantidek között lenni. Az elején pl gyógyszereket is kellett szednünk, mert a rengeteg harci élmény és trauma miatt, nem bírtuk volna elviselni a mantidek jelenlétét.

 

Simon: Annyit szeretnék hozzáfűzni Randynek a korábbi interjúban tett kijelentéseihez, hogy a mantideknek nem anyakirálynőjük van, mint a méheknek. Az a lény, akire Randy gondolt, valójában hímnemű. A mantidek ugyanis patriarchális társadalomba szerveződnek. Többszörösen összetett kollektív tudatuk van és az egész társadalmuk egyfajta „piramis” szerkezethez hasonlít, amelynek van egy vezetője, és ő hímnemű. Őt „Felsőbb Lénynek” nevezik. Egyetlen közös tudatból jön számukra az információ, viszont a különböző különálló csoportoknak nem kell jelenteniük egymásnak, hanem egyszerűen ösztönösen tisztában vannak a másik csoport státuszával. Folyamatosan frissülő információk pörögnek a fejükben, és ha egy csoportot eltávolítasz közülük, attól még a többi minden gond nélkül működni fog tovább.

 

Bármilyen súlyos harcokról legyen is szó, a mantidek mindig a diplomáciát tartják a legfontosabbnak. Abban szempillantásban, ahogy esély kínálkozik a tárgyalásra, azon nyomban megszakítják a harcot.

 

DICK CHENEY-RŐL ÉS A SZAKADÁR CIVILIZÁCIÓ FEJLETT TECHNOLÓGIÁIRÓL

 

Randy: A Mars Védelmi Erők (Mars Defense Force) egy magánkézben lévő katonai csoport, amely szerződésben áll a Mars Kolónia Társaság (Mars Colony Corporation) nevezetű céggel. A Mars Kolónia Társaság elsősorban pénzügyi, financiális, szervező feladatokat lát el és nem birtokolja közvetlenül a Mars Védelmi Erők alakulatait illetve nem is parancsol nekik közvetlenül. Szerződésben állnak, de előfordul, hogy a Mars Védelmi Erők vezetősége megtagadja a parancsok végrehajtását, vagy a végrehajtás módját máshogyan képzeli el és ezért nem úgy oldja meg a helyzetet, ahogyan eredetileg parancsba kapta. Ugyanis nem engedik meg többé, hogy privát kézben lévő katonai cégek közvetlenül parancsokat osztogassanak. Régebben előfordult ilyen, aminek következtében nagyon rossz dolgok történtek, úgyhogy mostanra a Mars Védelmi Erők egységei tanultak a hibákból.

 

A katonai cégek így is nagyon sok mindenen rajta tartják a kezüket, de a parancsnokok közül sokan és sokszor ellentmondanak nekik, és elutasítják, megtagadják a parancsokat. Az én közvetlen feletteseim is több alkalommal megtették ezt. Azt kell mondjam, hogy tisztességgel jártak el, nem engedtek meg olyasmiket, ami aláásta volna vagy szembekerült volna a saját morális elveikkel.

 

Dick Cheney minden szinten érintett a Mars Kolónia Társaság működtetésében. Hogy őszinte legyek, én csak „Darth Cheney”-nek hívom őt. Mindig feltűnik ezekben a titkos projektekben és minden esetben rossz érzések előidézése érdekében tevékenykedik. Az ő személyét, ha már ezt a hasonlatot felhoztam, meglehetősen „átjárja az erő sötét oldala”.

cheney.jpgDick Cheney - aki Kissingerhez hasonlóan szintén emberi testben inkarnálódott drákonida

 

(Pár hónapja Cobra is említést tett erről az emberről: „Dick Cheney volt a Mars Corporation vezetője, és állítása szerint ő a tulajdonosa a Föld bolygó teljes fennálló pénzügyi adósságának, amivel az emberiség a Mars Corporation-nek és a Szakadár Civilizációnak „tartozik”. Az adósságot behajtandó, a földi emberek munkaerejét teljes mértékben lefölözik a Rothschildok irányította központi banki rendszeren keresztül.”- szerk.)

adossag.jpg

Olyan fejlett technológiák vannak ezekben a projektekben, hogy képesek leszakadt végtagokat visszanöveszteni, nagyon súlyos, és igen, végzetes sérülések után is újra összerakni a testet! Egy bizonyos időhatáron belül és bizonyos feltételek mellett képesek a halott testbe „visszahozni/visszahúzni” a lelket. Nem ismerem ennek a pontos menetét, de valamilyen elektromos eszközt használnak ehhez. Ugyanakkor ha a testet és a lelket összekötő finom szál elszakad, akkor egy idő után mindenképpen meghalsz.

 

(Ez egy picikét ronda, de bámulatos jelenet az Elysium c. filmből:

https://www.youtube.com/watch?v=rpIPvcmajQE

Pontosan ez az a technológia, amiről Randy beszélt, és ha valóban igaz, amit mondott, akkor ez egyben egy hatalmas felfedés is, amit egyenesen a mozinéző közönség szeme előtt mutattak be. Randy elmondása szerint a valóságban egy fajta holografikus úton történik ez, és a beteg saját dns-éből épül újjá a leszakadt, sérült testrész, és a folyamat közben szabad szemmel láthatod, amint a saját leszakadt karod sejtről sejtre újra felépül. Egy másik interjúban Randy elmondta, hogy nem ennyire gyorsan történik, mint ahogy a videóban látható, hanem kb 1 órát vesz igénybe, és bizonyos sérüléseknél 5-6-7 órába is beletelik. Viszont másnapra mindenképpen felépülsz, olyannyira, hogy akár szolgálatra is jelentkezhetsz. Randy korábban említette, hogy neki személyesen kétszer szakadt le a feje és számtalan végtagvesztése volt, és bár sokszor darabokban vitték vissza a marsi bázisra, de minden esetben újra összerakták - szerk.)

 

Simon: Bocsánat, hogy félbeszakítalak. Én itt igazából arra szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy ezek olyan információk, amiket csak azok ismernek, akik személyesen, közvetlenül, a legmélyebb szinten benne voltak ezekben a projektekben és közvetlen személyes tapasztalatokkal rendelkeznek róla. Itt azt kell megérteni, hogy ezeket az információkat nem lehet az interneten megtalálni, csak akkor tudhatsz róla, ha te magad is benne voltál.

 

A MARSON TALÁLHATÓ FAJOK ÉS A BOLYGÓ POLITIKAI VISZONYAI

 

Randy: A Mars bolygó nem mutat egy koherens, egységes képet. Nincs közös planetáris kormányzás, hanem több különböző csoport tevékenykedik rajta, akik között vannak őshonos és nem őshonos fajok is. Legalább fél tucat genetikailag különböző fajról van szó - földi emberekről, őshonos marsi emberekről (humanoidok), kis méretű „zeta” jellegű lényekről, „drónszerű” lényekről (akik biorobotok, de nem szürkék – akkor küldik ezeket, ha a működtetők számára nehezek a fizikai körülmények). Lehetnek még más lények is, akikről nincs tudomásom. Néha harcolnak területekért, de egyik faj sem akar kizárólagos hatalomra, egyeduralomra szert tenni. Ezek a fajok már réges-régen felismerték, hogy ez semmilyen szempontból nem lenne előnyös senkinek sem és általánosságban elmondható, hogy laza megállapodások alapján viszonyulnak egymáshoz. Valamelyikük barátságos, mások rosszindulatúbbak. Én a Mars északi és déli pólusa közötti területen voltam szolgálatban, csak az ottani állapotokat ismerem. Északon élnek mantidek és egy reptilián törzs is. Az én csoportomnak és az USA haditengerészetének vannak diplomatái ennél a reptilián törzsnél.

 

Simon: A Mars bolygó, de ezen kívül még más bolygók is fel lettek osztva szegmensekre, műveleti területekre. A reptiliánoknak nagyon nehezükre esik a szabályok szerint játszani, ezért minden eszközt bevetnek (fizikait és nem-fizikait egyaránt), hogy kiterjesszék és növeljék befolyásukat. Az emberek tartják magukat a megállapodásokhoz és egyezményekhez, de megvannak a saját maguk céljai is. A mantidek nagyon spirituálisak, legalábbis bizonyos értelemben. Nagyon ősi faj és tanultak, nagy tudással rendelkeznek. Nem igazán aggódnak, hogy a területeiken kívül mi történik odakint. A reptiliánok viszont igen, ők ugyanis dominálni akarnak és ellenőrzést gyakorolni mindenki felett.

 

A mantideknek van egy Központi Tanácsa. Ennek a tanácsnak a tagjai mondják rá valamire, hogy mehet, vagy nem. DE a mantid faj tagjainak szabad akaratuk van! Ezért lehet az, hogy bizonyos mantidek más és más színt, vagy ízt szeretnek, vagy más véleményen vannak, mint a társaik. A szabad akaratukból hozott döntéseikkel azonban minden esetben a fajuk érdekeit kell szolgálniuk.

 

A FÖLDI NEHÉZSÉGEKRŐL

 

Simon: Én úgy gondolom, hogy a Földön már nem elsősorban az elnyomó földönkívüliek mesterkedései okozzák a legfőbb problémákat. A Föld bolygón ugyanis a földönkívülieknek nincsenek területi követeléseik. Az egyetlen terület, amivel rendelkeznek, a mély földalatti bázisok (DUMBS – Deep Underground Military Bases). Ők ezeket teljes mértékben átvették, és ez az egyetlen területi „hódításuk” ezen a bolygón. Ahogyan én látom, az elmúlt 20 évben a fő probléma a Földön, hogy a legtöbb kormány felett rosszindulatú emberek és vállalatok vették át a hatalmat. Ezért talán már nem is annyira földönkívüliek a felelősek, hanem kapzsi és gátlástalan emberek. Néhány ország egyértelműen rá akarja erőltetni uralkodó ideológiáját más országokra. Ezért pedig nem földönkívüliek a felelősek, hanem EMBEREK ÉS RAJTUK KERESZTÜL BIZONYOS DÉMONI ENTITÁSOK!

 

(Más kutatóktól és „látóktól” is hallottuk ezt a kijelentést és Simon is újra elmondta nemrég, hogy bizonyos alsóbb világokba vezető portálok nem területekhez, energiapontokhoz vagy földrajzi helyekhez kötődnek, hanem élő emberekhez. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy alsóbb világokból felmászkáló lények élő embereket portálként használva jönnek fel ide, és fejtik ki „áldásos” tevékenységüket – szerk.)

 

Randy: A Föld bolygó jelenlegi geopolitikai helyzete nagyon bonyolult. Valóban nincsenek földönkívüliekkel fennálló területi háborúink, hiszen olyan egyezmények vannak érvényben, amelyeket többé-kevésbé minden földönkívüli faj betart. Legalább 70 éve annak, hogy ilyen jellegű egyezmények és szerződések életbe léptek. A Földre inkább az a jellemző, hogy különböző csoportok teljesen más célok érdekében működnek. Frakciók frakciók hátán működnek és ezek közül bizonyos csoportok az Aranykort akarják elhozni az emberiség számára, más csoportok viszont a totális fasiszta uralmat akarják megvalósítani. Ennek a végeredménye a barbarizmusba való totális visszacsúszás is lehet. Az emberiségnek választania kell, és végre meg kell ismernie, sőt MEGÉRTENIE ezeknek a csoportoknak a céljait. Vissza kell kormányoznunk magunkat a helyes irányba, a háborúzást, a vegyszereket, a bolygó és saját magunk mérgezését meg kell szüntetnünk egyszer és mindenkorra.

 

A LEGFŐBB PROBLÉMÁT SZERINTEM IS DÉMONI ENTITÁSOK ÉS AZON SZOLGÁLÓIK OKOZZÁK, AKIKET BÁBKÉNT HASZNÁLNAK ÉS MOZGATNAK A VÁLLALATI SZFÉRÁBAN! A jelenlegi gazdasági, vállalati berendezkedés a drákonida modell alapján lett kialakítva és felállítva a bolygón. Ebbe a komplett vállalati szféra és a teljes bankrendszer is beleértendő. A virtuális pénz és az adósság alapú pénzrendszer révén kifoszthatják az embereket és nyomorba, szenvedésbe, kiszolgáltatottságba sodorhatják az emberiséget.

 

A hierarchikus vállalati modell és az ehhez kapcsolódó jogrendszer az Alpha Draconis-ról származó rendszer teljes leképeződése. Ezekbe a struktúrákba a Földön a drákonida hüllők szép számmal be is szivárogtak. Azt is szeretném megértetni, hogy ez nem egyszerűen a vállalatok uralmát jelenti, mert ez minden más területre is kihatással van. A 90 napos profitciklusok rendszere, amiről már beszéltem korábban, teljesen ellehetetleníti és kiszívja az emberek életerejét. Én nagyon ellene vagyok ennek. Szerintem a vállalati modellnek és a produktivitás, a termelés megszervezésének legalább 100 éves távlatokat kellene felölelnie, nem pedig 3 hónapot... Ez teljességgel nonszensz.

 

Valóban démoni, pszichikus lények vették át a hatalmat a vállalati struktúra felett!!! Sötét mágiát, sötét varázslatokat alkalmazó egyénekről van szó, nagyon sötét energiákkal felvértezve és körbevéve. Manipulálják és alakítják a gazdasági struktúrákat és ezzel befolyásolják az emberek mindennapi életét és viselkedését. Vegyük pl a pedofilokat, akik nagyon sötét energiákat juttatnak és továbbítanak a rendszerbe. Ha ezeknek a befolyását megszüntetnénk, akkor a viselkedés befolyásolásnak és a rossz irányt vett társadalmi folyamatoknak örökre vége szakadna.

 

Simon: Ne szépítsük a helyzetet, a Föld egy börtönbolygó. A fennálló rendszert és a hatalmi struktúrákat a drákonidák alkották meg így és állították fel az emberek számára. Azok, akik feljebb akartak kapaszkodni a ranglétrán, szándékosan, vagy akaratukon kívül, de mind részei lettek az elnyomó struktúrának. A legtöbb esetben ezek a személyek elmeprogramozáson estek át. Az egészet az ún. vérvonal családok koordinálják, és ezek a családok hosszú idő alatt egy horrorisztikus hálózatba szerveződtek. Nagyon hatékonyan működik a rendszerük. Sokaknak van pl öngyilkos programja, ami azt jelenti, hogy ha valaki megelégeli a helyzetet és ki akarna lépni a hálózatból vagy egyszerűen csak a mesterei ellen fordulna, akkor beindul ez a program és az egyén öngyilkos lesz.

 

AZONBAN... Mostanában nagyon fontos dolgok kezdenek történni. Lassan, de biztosan a valódi irányítók (akik nem erről a világról származnak) kezdik elveszíteni a hatalmukat, nem csak a Föld és lakossága felett, hanem a saját hálózatuk felett is. Nagyon sokaknak elegük van és ki akarnak lépni ebből az elnyomó gépezetből. Ezek az egyének nem a vállalati szférából, hanem elsősorban a katonaság köréből kerülnek ki. Ők mindig is úgy tekintettek magukra, mint a „bolygó békéjének őreire”. Általánosságban véve, ha felismernénk, hogy mondjuk nem Oroszországgal állunk háborúban, hanem nem evilágról származó hatalmakkal, akkor az egész probléma egy teljesen más perspektívába kerülne. Értelmét veszítené a Földön élők egymással való hadakozása és rögtön más prioritások alapján tudnánk a problémára tekinteni.

 

Én úgy gondolom, hogy az emberi fajnak sikerülni fog túllépni ezen. Ideje lenne ugyanis felnőnünk végre. Sok magas rangú katonai vezető és egy kis létszámú politikus réteg teljes mértékben tisztában van a helyzettel – titokban találkoznak és szervezkednek, hogy segítsenek az emberiségnek átjutni ezen a holtponton. Sok esetben ezek az egyének megváltoztatják a sötétektől kapott parancsokat, vagy önálló döntéseket hoznak. A bizodalmunkat ezekbe az emberekbe kell helyeznünk.

 

Randy: Igen, én az elmúlt évtizedtől kezdve látom ezt a folyamatot. Az USA-ban léteznek többgenerációs magas rangú katonai családok (akiknek pl 9 generációra visszamenően, minden tagja katona volt, vagy a katonaság közelében dolgozott), akik évszázadok óta az USA szolgálatáért éltek, elkezdtek a rendszer ellen fordulni és megelégelték a hibáit. Pontosan látják, hogy jelenleg egy terrorizmusra épülő, a problémákat mesterségesen felállító módszer van érvényben. Ezek a katonai családok tudják, hogy ez örökösen önmagába visszatérő és megoldhatatlan problémát és viszonyokat eredményez, miközben fenntartja az erőszakot, sőt kiterjeszti és elnyújtja az időben, majd egy idő után visszatér a kiindulóponthoz, ahol aztán kezdődhet minden előröl. A kör így folytonosan ismétlődik.

 

A haditengerészetnél tudják, hogy jobb néha emberibb módszerekhez folyamodni és nem kell mindenáron harcolni, hanem érdemes engedményeket tenni, segíteni, kooperálni. Ez fontos részét képezi a haditengerészet moráljának. (Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy bármilyen szárazföldi egységnél, ha bajba kerülnek, lehetőség van arra, hogy mindenki arra meneküljön, amerre csak lát. A haditengerészetnél, pl egy tengeralattjárón erre nincs mód, ott vagy mindenki együttműködik és közösen sikerül túlélni, vagy mindenki meghal. A haditengerészetnél tehát alapkövetelmény ez a mindenen túlmutató bajtársiasság és felelősségérzet – ezért van az is, hogy az egész katonaságnál náluk a legkeményebb a kiképzés, mindenkit kirostálnak, aki mentálisan alkalmatlan erre - szerk.)

 

A katonaság ezen részének elege van abból, hogy a hadsereget szinte mindig rossz célokra használják. Úgy vélekednek erről, hogy ezzel lerombolják a saját nimbuszukat. Az én közvetlen feletteseim is ezt az erkölcsi alapelvet követik, ezért adták nekem feladatul, hogy fedjem fel a történetemet és osszam meg nézeteimet, tudásomat a közvéleménnyel. A hadsereget nem csak szenvedés okozására, hanem jó ügyek érdekében is fel lehetne használni. Segíthetnének pl helyreállítani a káosz sújtotta helyeket. Ahogyan én látom, a hadsereg pozitív ága egyre nagyobb fölénybe kerül, és sokasodni fognak a jövőben a hozzám hasonló, fehér kalapos kiszivárogtatók. Ez a csoport nem akarja tovább szolgálni a fasiszta katonai-hadiipari komplexumot és nem akarja bemocskolni a katonai dinasztiák emlékét.

 

Folyt. köv.

 

A beszélgetés itt folytatódik:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/randy_cramer_es_simon_parkes_politikai_viszonyok_a_marson_az_emberi_tudatossag_valtozasa_es_a_fold_b_996