Simon Parkes – Egy nem mindennapi ember élettörténete és földönkívüli kapcsolatai

simon_mantid.jpg

Ebben az írásban szeretnénk részletesebben bemutatni Simon Parkes-t. Összefoglaló cikkünkben Simon szót ejt különleges származásáról, egy bibliai időkben történt eseményről, hírszerző családjának múltjáról, az illuminátusokhoz és földönkívüliekhez fűződő viszonyáról. Valószínűleg sokan hihetetlennek találják majd Simon beszámolójának egyes részleteit, mi ennek ellenére mégis szeretnénk bemutatni e férfi különleges élettörténetét és gondolatait, mert úgy gondoljuk, hogy érdemes megismerni az ő nézőpontját is a nagy egészre vonatkozóan.

ELŐZŐ ÉLETEIM EMLÉKEZETE

 

Emlékeim az előző életeimről nagyon élénken élnek bennem. Nagyon régre nyúlik vissza és hatalmas időintervallumokat ölel fel az emlékezetem. Említettem, hogy a lelkem nagyon rég óta él a Föld bolygón. Első emlékeimben a sumérok, illetve Babilónia területe jelenik meg, ezek az emlékek tulajdonképpen a bibliai Édenkert időszakába nyúlnak vissza. Sok kutató nagyon meglepőnek találná, hogy a Biblia mennyire pontosan írja le annak az időszaknak a történéseit. Más részeit a Bibliának azonban vallási és egyéb kontrolláló okok miatt szándékosan eltorzították. Én azonban nagyon pontosan emlékszem arra, hogy élt akkor a Földön egy fizikailag és mentálisan is felsőbbrendű faj, amely elsősorban Mezopotámia területét, de tulajdonképpen a világ más helyeit is benépesítette. Földrajzilag elkülönülő helyeken éltek, kisebb elzárt térségekben, mert máshol nagyon száraz volt a klíma. Ők azonban egy buja, friss és az életet támogató környezetben élhettek.

 

Erős személyes emlékeim vannak ebből az időből. Egy nagyon erős érzése annak, hogy ez a felsőbbrendű lény nem az én teremtőm, nem ők a felelősek ezért az egészért és hogy egy teljes megtévesztés zajlik. Így aztán az én első és legmeghatározóbb élményem maga az Exodus, vagyis a kiűzetés ebből az Édenkertből. A Biblia szerint ez a történet 1 nőre és 1 férfira vonatkozott, de ez nem így van. Ugyanis több ezer ember dolgozott abban az időben e felsőbbrendű faj lényeinek, és abban a környezetben az emberek közül e kiűzetés mindenkit érintett.

 

Azért tudom ezt, mert az a lélek, aki részt vett ebben, az most a jelenlegi testemet lakja. Így aztán, bár nagyon-nagyon hosszú idő választja el azt az időpontot a jelentől, én mégis tisztán emlékszem rá, hogy ez egy valós esemény volt. Ma már nagyon szenvtelenül tudom ezt szemlélni és képes vagyok objektíven tekinteni rá, mert nem vagyok túlságosan szentimentális beállítottságú, hanem sokkal inkább logikus elmének tartom magam és ilyen hosszú idő távlatából már nem fogok könnyekben kitörni a történtek miatt.

 

EMLÉKSZEL AZ EXODUSRA?

 

Arra emlékszem, hogy azt mondom ennek a lénynek: „Te nem vagy az apám!”. A törvény ugyanis az volt, hogy ő az emberiség teremtője. Erre a lény válasza az volt: „Ki mondta ezt neked?” pontosabban, „Ki avatott be téged ebbe, kitől szereztél erről tudomást?”. Majd azt mondta nekem: „Bárcsak soha sem teremtettelek volna meg téged!” És amikor ez elhangzott, akkor tulajdonképpen véget is vethetett volna ennek a „kísérletnek” (vagyis kivégezhette volna az embereket) – de nem tette. Ehelyett azt mondta nekem: „Menj el. Vedd a többieket és menjetek el, mindnyájan. Most. Azonnal.”

 

Mindezt azért nekem mondta, mert az én lelkem volt az első lélek, amely emberi testben lakott és életképes maradt, miután a reptiliánok belenyúltak és módosították az emberek genetikáját a Földön. Nagyon-nagyon sok test meghalt a módosítás során és az enyém volt az első, mely életben maradt és életképes lett. A reptiliánok szemében tehát én voltam a kísérletük első sikeres példánya. Ezért van az, hogy generációkon keresztül és minden életemen át követték az én sorsomat, a vérvonalamat, és a családomat. Az ő szemükben én mindig az ő „gyermekük” maradok.

 

HOGYAN NÉZTEK KI EZEK A LÉNYEK?

 

240-280 cm magasságúak, a bőrük színe fehér, méghozzá totálisan fehér. Piros szemeik vannak és szárnyakkal is rendelkeznek. A szárnyaik sokkal inkább tüskékhez hasonlítottak, és nem repülésre használták őket, hanem rituáléknál, ceremóniáknál és áldozatok bemutatásakor mozgatták és jeleztek velük a többieknek, hogy éppen mit csináljanak, hova álljanak, a ceremónia mely része következik. 5 ujjuk van és nagyon erős fizikummal rendelkeznek, az átlagembernél 6-7-szer erősebbek. Mentálisan már akkor tudják, hogy mit gondolsz, mielőtt te – kis túlzással élve – valójában kigondolnád. Ezért nem lehet velük küzdelembe sem bocsátkozni, hiszen mielőtt kihúznád a fegyvered, ők telepatikusan már tudnak mindenről előre.

 

Spirituálisan viszont... nem annyira fejlettek, mint az emberek. Az emberekben ugyanis megvan a képesség az együttérzésre. Egy ember megcsodálhatja a naplementét, a szivárványt, vagy egy baglyot, egy nyulat, egyszóval képes gyönyörködni a természet alkotásaiban és szépségében. Ez a faj, a drákonidák azonban mindent a funkciója alapján ítél meg. Nagyon gyakorlatiasak, egyfolytában az jár a fejükben, hogy a dolgokat „,mire lehet felhasználni, milyen előnnyel jár ez a számukra”. Ugyanilyen módon viszonyulnak az élőlényekhez is, módosítgatják a fajok genetikáját, és azt nézik, hogy „mire lehet felhasználni a teremtményeket”. Nagyszerű genetikusok. Ugyanakkor... semmilyen empátiával nem viseltetnek a Föld bolygó iránt – hiszen ők nem a Földről származnak, hiányzik belőlük ez a fajta érzelmi kapcsolódás. Hidegek, számítóak és logikusak – éppen olyanok, mint egy sakkgép.

 

(Szerk. megjegyzés- Érdemes elgondolkodni azon, hogy mindennapi életünkben, vajon nem-e ezt az embertelen, jéghideg, érzelemmentes számító gondolkodásmódot látjuk viszont, akár a társadalmat, emberi kapcsolatainkat, vagy a gazdaság berendezkedését vesszük alapul. Vajon nem-e az történik, hogy ez a faj mindent és mindenkit megpróbál a maga képére, a maga „értékrendjére” nevelni, szoktatni, kényszeríteni és mindezt normává tenni az emberek számára. Szembetűnő, hogy mennyire egybevág Simonnak a drákonidákról adott jellemzése mai világunk általános jellemzőivel, vezetőink nemtörődöm és pusztító szemléletével. Nagyon érdekes, hogy Grandpiere Attila egy nemrég megjelent cikkben igencsak elgondolkodtató kijelentésre ragadtatta magát: „A modern emberiség tudatát elfoglalta az anyagiasság, kiszorította a lelki és szellemi értékeket, pedig természet szerint ezek hivatottak az emberi cselekvés irányítására. Olyan, mintha a földet egy idegen civilizáció foglalta volna el...”)

 

HOGYAN ÉREZTED MAGAD, AMIKOR AZT MONDTAD NEKI, HOGY NEM VAGY AZ APÁM?

 

Volt ott egy nő is. A Lordnak, vagyis a reptilián királynak, a Föld Uránk, volt 2 fia. És az egyik fia fedte fel ennek a lánynak az egész történetet, hogy valójában egy megtévesztés zajlik, nem ők a mi teremtőink és aztán ez a lány futott hozzám és elmondta mindezt nekem is. Ez a reptilán fiú azt mondta: „Nyisd ki a szemed és lásd, amit én láttam.”

 

Nagyon dühös lettem, és ekkor hangzott el az a bizonyos mondat a reptilián király felé. Így aztán száműztek minket onnan. Én akkor nem éreztem magam bűnösnek emiatt, a nő azonban igen, és emiatt teljesen összetört. Egyfolytában azt hajtogatta: „Mit tettem?” Bár dühös voltam, mégis pusztító hatással volt rám, amikor a reptilián király végül közölte velünk, hogy mennünk kell. Ott volt minden amit addig ismertünk, ott voltak a többiek, meleg volt, mindenünk megvolt és nem szenvedtünk hiányt semmiben. Addig ugyanis még elhagynunk sem szabadott azt a helyet, mert odakint durva és veszélyes volt az élet. És akkor kiűztek minket onnan, emberi szavakkal leírhatatlan volt az a törés, az a szakadás, amit mindez előidézett bennem/bennünk. Több ezer éven át nyílt sebként hordoztam ezt a lelkemben és ez a mostani az első inkarnációm, amikor mindezt megfelelően kezelni tudom, a trauma begyógyult és a karma immáron helyreállt.

 

JELENLEGI ÉLETEM – HÍRSZERZŐ CSALÁDBA SZÜLETTEM

 

Ahogy már korábban elmondtam, csonka családban nőttem fel. Nagyon szoros kapcsolatom volt az édesanyámmal és tulajdonképpen kényelmes gyerekkorom volt, őt ugyanis inkább egyfajta „szolgálónak” éreztem (bármilyen kegyetlennek is hangzik ezt így kijelenteni). Életében a legfontosabbnak azt tekintette, hogy engem felneveljen, miután apám elhagyott minket 1 éves koromban. Meglehetősen érdekes származással rendelkezem. Édesanyámat sokáig Apunak neveztem, mert korán kapcsolatba kerültem az egyik földönkívüli mantid lénnyel és őt tekintettem a VALÓDI édesanyámnak. Gyermekként a belső világom egyáltalán nem tükrözte vissza azt, amit a külvilágban tapasztaltam. Eltartott egy ideig, míg ennek az okát megértettem.

 

Édesanyám 1965 és 1979 között a brit titkosszolgálatnak dolgozott. Nem önszántából tette ezt, hanem azért mert kényszerítették rá. Anyám előtte a szabadalmi hivatalban dolgozott, de "meggyőzték", hogyha azt teszi, amit mondanak neki, akkor annyi fizetést kap, ami mindkettőnk számára elég lesz és nem kell többé bejárnia a hivatalba, hanem otthon dolgozhat. Azt az embert, aki megjelent nálunk egy köteg papírral, amit anyámnak alá kell volna írnia (ami egyfajta beszervezés volt), anyám elzavarta és ki akarta hívni a rendőrséget. Erről az emberről aztán kiderült, hogy az illuminátusok tagja és azt mondta anyámnak, hogy nyugodtan hívja ki a rendőröket, mert ha ideérnek, akkor majd ők fogják aláíratni a papírt anyámmal. Így aztán nem hagytak számára semmilyen más választást, és kényszerítették őt, hogy a beszervezés után olyan munkát végezzen, amihez semmi kedve nem volt.

 

Anyám onnantól kezdve Ufo-król szóló szigorúan titkos dokumentumokat gépelt és fordított németről angolra. Minden egyes újabb csomagot, amely ilyen dokumentumokat tartalmazott, hangos káromkodással fogadott otthon. Bizonyára sokan tudják, hogy a II. világháború után a német tudósok és hírszerzők jó részét az Iratkapocs hadművelet (Operation Paperclip) során Amerikába szállították, és onnantól kezdve az USA-nak dolgoztak. Kevesebben tudják azonban, hogy a nürnbergi per után sok német tudós Németországban, az újonnan alakult NSZK-ban maradt és az angolok azon nyomban állampolgárságot ajánlottak a számukra. Így ők gyakorlatilag maradtak ott, ahol voltak, és tevékenységeiket is zavartalanul folytathatták tovább – csak attól kezdve az angol titkosszolgálat fennhatósága alatt működtek. Az ő jelentéseik pedig Angliába kerültek, édesanyám pedig ezeket a dokumentumokat gépelte át. Nagyon zárt környezetben nőttem fel, és a gyerekkori kapcsolataim szinte kizárólag édesanyám hírszerző munkatársai közül kerültek ki. Anyám otthon dolgozott, én pedig iskolába jártam. Hétköznapokon elzárva tartotta ezeket a dokumentumokat, szombaton azonban ketten voltunk otthon és akkor lehetőségem volt elolvasni ezeket a jelentéseket. Így éveken keresztül a szombati napjaim azzal teltek, hogy titkos illetve szigorúan titkos dokumentumokat bújtam.

 

El kell mondanom, hogy a háborús időkben a német ipar volt a legkiválóbb. Amikor a háború végén a szövetségesek végül benyomultak Németország területére, nagyon meglepődtek a német berendezések magas technikai színvonalán. Így aztán a mi otthonunkba is minden berendezés, amit kaptunk, német volt, Adler írógép, Grundig készülékek, stb...

 

Anyámra nagyon nagy hatást gyakoroltak a német tudósok által küldött titkos dokumentumok. Egyre jobban látta, hogy mekkora megtévesztés zajlik és hogy mekkora a hazugság valójában. Mindez nagyon-nagyon megviselte, és rengeteget veszekedett a „feletteseivel”/handlereivel. Mivel azonban nem tudott kiszabadulni a helyzetéből, az alkoholba menekült és végül alkoholista lett. Egy idő után bedobta a törülközőt és visszahelyezését követelte a szabadalmi hivatalba. Ezt hosszas huzavona után végül elfogadták és visszamehetett dolgozni a régi munkahelyére, ezt követően azonban 2 hét múlva meghalt. Mai fejemmel tökéletesen megértem, hogy miért – egy olyan embert, aki ennyi mindenről tudott, egyszerűen nem hagyhattak életben. Anyámat végül is minden bizonnyal megölték. Ezt a tényt megérteni még csak megértettem, de elfogadni, belenyugodni SOHA nem tudtam.

 

NAGYAPÁM – SIR JAMES MARSLAND

 

Nagyapám volt a FÉRFI a családunkban. Róla már szintén beszéltem korábban. Őt Sir James Marsland-nek hívták (itt ugye már a név is érdekes: Marsland=”mars földi”, Marsról érkezett). Brit konzul volt, a Brit Birodalom Rendjének tagja, majd lovaggá is ütötték (igaz, később visszautasította ezt címet), emellett a britek ENSZ diplomatája volt az 1950-60-as években. Kiterjedt diplomáciai kapcsolatai voltak, ismerte Churchillt, találkozott John Fitzgerald Kennedy-vel és Sztálinnal is. Lényegében hatalmában állt akárkivel találkozni a legmagasabb politikai körökből, de mindig a háttérből tevékenykedett és VALÓDI DÖNTÉSHOZÓNAK SZÁMÍTOTT. Illuminátus és szabadkőműves volt, és tagja volt annak a 12 embernek, akik valójában leváltották III. Eduárd angol királyt (nagyapám elmondta, hogy szavazás döntött arról, hogy a királynak mennie kelljen, 10-2 arányban szavaztak a leváltásáról – nagyapám is erre adta a voksát - ugyanis a király amerikai felsége egy másik titkos kör tagjai közé tartozott, és nem akarták, hogy ennek a körnek bármilyen befolyása legyen az angolokra, ezért hát lemondatták a királyt). Nagyapám sokat beszélt a történelem dolgairól nekem. Churchill az illuminátusok tagja volt, és ők nagyon elégedettek is voltak vele. Azonban a II. világháború után Churchill és a konzervatívok elvesztették a választásokat. Az angol konzervatívok teljes egészében az illuminátusok befolyása alatt működnek, a munkáspárt bizonyos részei azonban nem. Az, hogy az illuminátusok ezzel veszítettek a hatalmukból Angliában, annyira megijesztette az USA-t hogy beszüntettek szinte minden információáramlást az angol illuminátusok irányába. Ezért az angolok nagyapámat küldték Sztálinhoz, hogy tudakozódjon a legújabb földönkívüliektől származó technológiák felől (bár a különböző csoportok harcoltak egymással, bizonyos értelemben a háttérben mégis elég nagy volt az együttműködés az amerikaiak és oroszok között). Az oroszok azonban nem tudtak nagyapámnak értékelhető információval szolgálni, Sztálin pl azt mondta neki, hogy „adj 7 évet és teljesen átveszem az irányítást a CIA felett”.

 

Anyám halálakor 18-19 évesen egyedül maradtam a brightoni bérelt lakásunkban. Addigra túl sok volt már nekem mindez, elegem lett. Nem álltam be az illuminátusok közé, ahol karrier várhatott volna. Úgy döntöttem, hogy elmegyek innen. Néhány nappal a költözés előtt valaki bedugott az ajtóm alatt egy borítékot. 2000 font volt benne (ami akkoriban elég sok pénznek számított), és egy cetli amin ez állt: „Soha ne nézz vissza!” Úgy néz ki, hogy odaföntről gondoskodtak rólam, így Londonba költözhettem és új életet kezdtem. Kresz oktató lettem, majd előadó a Természettudományi Múzeumban, végül úgy döntöttem, hogy ha bármilyen változást akarok hozni az emberek életébe, akkor politikusnak kell mennem. Amikor elmondtam nagyapámnak, hogy a Munkáspártot választom, nem igazán örült a döntésemnek. Végül azonban bemutatott engem jó pár embernek.

 

KAPCSOLATOM AZ ILLUMINÁTUSOKKAL

 

Az illuminátusok engem is rá akartak venni, hogy csatlakozzam hozzájuk. Én tisztelettudóan, de visszautasítottam a felajánlásukat. Hogy miért? Mert nem tetszett az ajánlatuk. Túl magas árat kellett volna fizetnem a csatlakozásért, egy olyan árat, ami számomra már túl sok lett volna és ezt nem akartam megadni. Így hát visszautasítottam őket. Ekkor azonban egy érdekes dolog történt. Az illuminátusok egy másik ága felvette velem a kapcsolatot. Ők ugyanis szeretnék, ha az emberiség végre tudomást szerezne a háttérben zajló folyamatokról, szeretnék informálni az embereket ezekről a sokszor felfoghatatlan dolgokról és egy dialógust akarnak kezdeményezni. Tulajdonképpen én is ezért teszem azt, amit teszek. Földönkívüli kapcsolataim révén hozzáférésem van a mantidek tudásához, emellett megmaradtak a hírszerzési kapcsolataim is. Ezek alapján elég sok dologra van rálátásom.

 

Összességében elmondható, hogy jelenleg nagyrészt az amerikaiak kezében van a Földön zajló események irányítása. Azonban ha nemzetközi szinten bármilyen országhatárokkal kapcsolatos kérdés vetődik fel, azt mindig meg kell beszélniük az angol illuminátusokkal is. Igazából nem kellene ezt megtenniük, de ez részét képezi a rituálénak, a ceremóniának, amivel egyben tudják tartani a „családot”. Emellett Angliában lakik ugyebár a királynő is. Általában tehát nem hagyják ki az angolokat semmiből, közös munkakapcsolatban vannak, de mindig az amerikaiké a végső szó. Jelenleg ebben is változás tapasztalható, és repedések, törésvonalak mutatkoznak a régi struktúrában, a háttérhatalom ugyanis erősen szétesőben van. Különböző csoportok harcolnak egymás ellen, sokszor katonai csoportok is (pl az USA légierő harcol az USA haditengerészet ellen), ugyanis a katonaság csoportjai más és más földönkívüliekkel állnak kapcsolatban - harcolnak egymással a minél jobb technológiák megszerzéséért. Az amerikai légierő pl kapcsolatban van az ún. raptorokkal. A 911 során a Pentagon épületébe csapódó „repülőgép” valójában a légierő támadása volt a haditengerészet ellen, ugyanis a haditengerészet szeretne nagyobb rálátást és hozzáférést kapni bizonyos földönkívüli technológiákhoz. A légierő pedig ezt egyáltalán nem akarja, így aztán ezekkel a „merényletekkel”, illetve különböző filmekben elejtett utalásokkal üzengetnek egymásnak (lásd Amerika Kapitány – A tél katonája – szerk.). Ez mindig is így ment ezekben a körökben, semmit sem lehet nyíltan művelni. A 911 során a Pentagon elleni merénylet pontosan azt az épületrészt érte, ahol a haditengerészet részlegei voltak...

 

Ami az oroszokat illeti, ők korábban nagyon szoros kapcsolatot ápoltak a reptiliánokkal. Mára azonban ezeknek a helyét sokkal humanoidabb csoportok vették át. Nemrég elmondtam a nyilvánosság előtt is, hogy Putyinnak északi típusú földönkívüli tanácsadói vannak. Éppen ezért én meglehetősen támogatom mindazt, amit mostanában Vlagyimir Putyin tesz. Érdekes, hogy e bejelentés miatt nemrégiben már a fejemre szóltak munkáspárti feletteseim. Korábban soha nem szóltak rám a különböző dolgaimért, most ez már túl sok volt nekik.

 

A kínaiak régebben a Zeta Reticuliakkal álltak kapcsolatban, mára azonban egy új fajjal vették fel a kapcsolatot, akik különböznek a többi fajtól és nem tagjai egyetlen más „klubnak” sem. És most már az irániak is bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, szóval nagyon dinamikussá váltak a földönkívüliekkel kialakított kapcsolatok, akár az 5-10 évvel ezelőttihez képest is.

 

Biztos sokan hallottak már azokról a bizonyos gömb alakú űrhajókról, amelyek egy ideje érkeznek, illetve ahogyan egyesek hívják őket, a Kék Avian-okról. Nos, az ő érkezésük is egy hatalmas csapást jelentett az illuminátusoknak és teljességgel sokkolta őket ez a fejlemény.

 

És néhány dolgot elmondanék Izrael szerepéről is... Elmondtam korábban, hogy édesapám vérvonala egészen a Mezopotámiai időkig visszavezethető és én az ő révén magam is perzsa-zsidó származású vagyok. Nos, elmondható, hogy nem Izrael akar folyton háborút, hanem csak egy „elit” kör a zsidókon belül. Ezt az elit kört az amerikaiak mindig felhasználták arra, hogy olyan sötét cselekedeteket hajtson végre, amire bizton állíthatom, a Föld egyetlen más népe sem lett volna hajlandó. A zsidók elit köre nagyon régóta tart fenn kapcsolatot nem-evilági lényekkel, akik tanácsokat adnak nekik és védik őket. Ezek a lények nem az amerikai csoportokhoz kötődnek, és az amerikaiaknak nincs is kapcsolatuk velük – ezért bánik az USA olyan nagy tisztelettel Izraellel, és ezért nem mer beleszólni a dolgaikba. Ezek a nem-evilági lények az ősi sumér-babilóniai időkben már kapcsolatban álltak a zsidókkal a mezopotámiai vérvonalakon keresztül, és ezek a nem-evilági lények "választották ki" aztán a zsidó népet, ők azok akik a markukban tartják és nem eresztik őket. (Talán erre vonatkozhatott ebben a cikkben Ben Fulford megállapítása is a zsidók rituális körülmetélésével kapcsolatban, ami bizonyos helyeken a rabszolgaság egyértelmű jele volt a régmúltban: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/03/a-kazar-satanistak-az-okluket-razzak.html#.VZa6ikbQNYo

 

AZ ILLUMINÁTUSOK VISSZAUTASÍTÁSA

 

Visszautasítottam őket, mert a én számomra, hogy úgy mondjam, a spirituális szempontok is fontosak. Nem minden a pénz, bár sajnos manapság az emberek nagy része egyre kevésbé érti meg ezt az álláspontot. Az illuminátusok elsősorban mindig pénzzel veszik meg az embereik lojalitását, amellett, hogy természetesen a megfelelő vérvonalnak is jelen kell lennie ezekben az emberekben. Hatalom, pénz, dicsőség – ezekkel csábítják magukhoz a csatlósaikat. És itt nem egyszerűen csak sok pénzről van szó, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok pénzről. Vegyük pl nagyapámat. Ő nagyon szegény családból származott, egy szegénysorban élő zongorahangoló gyermekeként, 5-6 testvérrel körülvéve. Nagyapám mégis nagyon magasra jutott, a brit birodalom abszolút legfelső irányító köreinek tagja lett. Emellett nagyapám teljes mértékben reptilián lélek volt, tehát esetében a vérvonal eleve adott volt. De később még ő is visszautasította a lovagi címet, mert annak ellenére, hogy sátánista köröknek is tagja volt, valamennyi szuverenitást meg akart őrizni magának, és nem akarta teljes mértékben elkötelezni magát feléjük. Valójában én is ezért utasítottam őket vissza, számomra a saját szuverenitásom sokkal fontosabb és nagyobb értékkel bír annál, mint amit cserébe számomra felajánlottak.

 

AZ ILLUMINÁTUS VÉRVONALBA TARTOZÓK KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEI

 

A vérvonal tagjának lenni magával hoz bizonyos képességeket. Hihetetlen magabiztosság árad az ilyen emberekből, a fellépésük, a testbeszédük is árulkodik erről, és telepatikus képességeik is fejlettebbek az átlagemberénél. A pszichikus képességekkel rendelkezők egyből megérzik, ha ilyen emberrel találkoznak. Emellett a vérvonal családokhoz tartoznak az ún. dzsinnek is. Ezek a lények szinte tapadnak a vérvonal családok tagjaira, várva, hogy utasításokat kapnak tőlük. E láthatatlan lények tulajdonképpen együtt járnak-kelnek ezekkel az emberekkel. Ők tehát e családok szolgálatában állnak. Én magam is rendelkezem telepatikus képességekkel, bár emberekkel való kommunikáció során nem szoktam használni e képességemet (eddig talán 3 alkalommal kellett ehhez folyamodnom), a földönkívüliekkel történő kommunikációban azonban nagy hasznomra válik, ugyanis kritikus fontosságú megtudnom, hogy akivel találkozom, az biztosan az igazat mondja. 

 

Gyerekkoromtól kezdve olyan családban nőttem fel, ahol rendszeresen gyakorolták a „mágiát”. De ez sohasem fekete mágia volt. Nagyapám ugyan be akart vonni a sátánista körökbe, de végül anyám ezt nem engedte. Családi hátteremből és képességeimből adódóan az egyik fő feladatom, hogy segítséget nyújtsak embereknek, többek között olyan illuminátus családokból származó embereknek, akiket megkínoztak. Én segíthetek nekik felépülni a traumatikus élményeikből. Ugyanezt meg tudom tenni a MILAB programok áldozataival és akárkivel, akikbe alternatív személyiségeket ültettek. A mágikus képességek használatával ezeket a különálló, alternatív személyiségeket képes vagyok újraintegrálni ezekben az emberekben. Meg tudom szabadítani őket a démoni lényektől, az ilyen lények okozta megszállást fel tudom oldani, meg tudom szüntetni. Vannak emberek, akik a különböző agykontroll illetve öngyilkos programok hatása alatt állnak. Ha megkeresnek engem, akkor én ezeket a programokat deaktiválni tudom. Emellett fontos részét képezi a tevékenységemnek az éteri implantátumok eltávolítása is. Szeretnék egyszer majd egy gyógyító csapatot szervezni magam köré, hiszen egy ember sokszor nem tudja ezeket az implantátumokat egyedül megkeresni, megtalálni, öten, hatan azonban nagyobb sikerrel járnánk. Nagyon nagy körültekintéssel kell ezt végezni, ugyanis nem minden implantátum szolgál gonosz célokat, vannak, amiket kifejezetten segítő szándékkal ültettek be bizonyos földönkívüli csoportok. Egy jószándékkal betett éteri pacemaker-t nem szerencsés eltávolítani, viszont észre kell venni, hogy az milyen célt szolgál. Ezért célszerű ha több gyógyító próbálja egyszerre megkeresni az implantátumokat. (Simon ebben a videóban többek között részletesen beszél az implantátumok hatásairól és eltávolításukról : https://www.youtube.com/watch?v=P1kPMXvUcms)

 

Sokan jönnek hozzám azzal, hogy szeretnék megtudni a lélekszármazásukat, hogy genetikájukban milyen arányban találhatók földönkívüli gének. Ezt a folyamatot „lélekolvasásnak” (soul reading) hívják.

 

Az „Elit” tud az én képességeimről és mindig figyelemmel kísérték a munkálkodásomat. Nemrégiben egy 16 éves kanadai kislányt fogadtam, akibe többszörös személyiségek, illetve öngyilkos, sőt dupla öngyilkos programok volt beültetve. Ezek olyan súlyos agykontroll hatások, amiket muszáj megfelelően kezelni és megszüntetni. A kezelést félbeszakította egy rendőr, aki becsöngetett hozzám, mondván, hogy virágtolvajt fogott a kertemben (érdekes az is, hogy hozzám szinte mindig csak 2 méter feletti rendőrök kopogtatnak be...). Ott állt mellette egy kiskamasz srác virággal a kezében, üveges tekintettel, szemmel láthatóan szintén agykontroll hatása alatt volt... Szóval egyfolytában próbálják zavarni, nehezíteni a munkámat. Úgy látszik, pontosan tudják, hogy mikor kell igazán zavarni.

 

Balesetek is többször értek. Az, hogy 3 autó szorosan mellém áll a lámpánál és szigorúan néznek rám a sofőrök, az még elmegy. De amikor 150-nel belém szállnak az országúton, majd a sofőr kiszáll és azt mondja, hogy sajnálja az egészet, egyáltalán nem akart bántani, csak a hangok a fejében egyfolytában ezt követelték tőle, az már több mint gyanús. Ezt a balesetet tulajdonképpen csak azért úsztam meg viszonylag könnyedén, mert kresz oktató voltam/vagyok és jól tudok bánni az autóval. Néhány másodperccel a baleset után rögtön egy önkéntes nővér, egy önkéntes orvos és egy önkéntes rendőr jelent meg a helyszínen. Micsoda véletlen, ugye? Az autót egyébként rögtön elárulta a rendszáma, ugyanis ez egy vállalati kocsi volt, az ICU amerikai biztonsági cég tulajdonában... Ilyen "balesetek" megtörténnek velem néha.

 

FÖLDÖNKÍVÜLI KAPCSOLATAIM

 

Nem igazán vagyok jó a meditációban és más ehhez hasonló gyakorlatokban. Ami velem történni szokott, azt úgy lehetne leírni, hogy úgymond spontán átkerülök/átzuhanok a 3D-ből a 4D-be. Ez nem csak velem, hanem olykor más emberekkel is elő szokott fordulni. A hírekben néha beszámolnak olyan esetekről, hogy pl egy motoros nem vette be a kanyart és egyenesen hajtott tovább ott, ahol már egyáltalán nem vezetett út. Ilyenkor néhány esetben az történik, hogy a motoros egyik pillanatról a másikra átkerül a 3D-ből a 4D-be, ahol mondjuk egy folytatódó utat lát maga előtt. Ez a spontán átlépés nagyon kockázatos dolog, ugyanis sohasem tudhatod, hogy mi vár rád a 4D-ben. Nagyon óvatosnak és ébernek kell lenni és eltart egy ideig, amíg hozzászoksz az ilyen élményekhez. Én pontosan ugyanezt szoktam átélni, amikor spontán átkerülök a 4D-be.

 

A legkorábbi emlékem földönkívüliekkel kapcsolatban 3 hónapos koromból származik. Egy lényt láttam, akinek nagyon furcsa szemei, és furcsa lábai voltak. Az egész élmény nagyon furcsa volt, hiszen soha nem láttam még ilyet korábban. Ez a lény ott állt a kiságyam mellett, kiemelt engem és felvett magához. Zöld színű kezei voltak, és négy ujja, nem öt. Amikor felvett én, mivel pici voltam, nem tudtam még megtartani a fejem, így az előre-hátra bicsaklott. De aztán valahogy mégis sikerült egyenesbe állítanom magam, és akkor belenéztem ennek a mantid lénynek a szemébe... Telepatikusan kommunikált velem és amíg néztem azokat a hatalmas nagy szemeket, úgy éreztem mintha egy kútba esnék bele. Ez minden amire emlékszem ebből a jelenetből.

 

Az én lelkem 1/3 drákonida, 1/3 mantid és 1/3 belső földi ember. A belső földi lélekrészemről eddig nem sokat beszéltem és még egy darabig nem is fogok. Ugyanis ez a jövőben komoly szerephez jut majd így aztán erről egyelőre még nem beszélhetek. Ez kapcsolódik a két világ egyesülésének lehetőségével, de ennek még nem jött el az ideje.

 

Én valójában nem olyan értelemben vagyok kontakta, mint pl Alex Collier. Nekem ugyanis megállapodásom van a földönkívüli lényekkel, és az egész téma kellős közepében "csücsülök". Gyerekkoromban „láthatatlan barátaim” voltak és emlékezetkiesésem is volt, valószínű tehát, hogy elvittek és eközben 10 percnyi földi időt én 1-2 napnyi távollétnek érzékeltem. A mantidek, akikkel én kapcsolatban vagyok tulajdonképpen nem szimpla „földönkívüliek”, hanem interdimenzionális lények, akik portálokon keresztül érkeznek hozzánk egy szempillantás alatt. Vannak más földönkívüliek pl a magas fehérek, akik viszont nem interdimenzionálisak, nekik 18-20 év mire űrhajóikkal megérkeznek a Föld bolygóra.

 

A mantideknek nagyon sok mindent köszönhetek. Biztosították a hozzáférést a tudásukhoz és lélekszármazásom alapján kicsit olyan vagyok, mint ők. Lehetővé tették azt is, hogy semmiféle földi programozás ne legyen hatással rám, és ez nagyon sok mindentől megóvott. Diszlexiás vagyok és úgy gondolom, hogy ez segített nekem abban, hogy „kicsússzak” az iskolarendszer programozó hatása alól és végül is ezért nem voltam képes pl továbbtanulni sem. Ennek ellenére gyerekként színdarabokban játszottam és kedveltek az iskolában, de a kézírásom a mai napig szörnyű.

 

A mantidektől tudom az igazságot és ezért hálás vagyok nekik. Tudom, hogy az iskolában, a TV-ben hallott dolgok nagy része mind hazugság és azt is tudom, hogy az emberiség nem az egyetlen létező a multiverzumban. Hiszen nagyon is széles az odakint élő lények skálája.

 

Engem nagyon felbőszít az, hogy a kormány hazudik mindenről és szándékosan elhallgatja a valóságot az emberek elől. A nyilvánosság elé lépve azt, amit akartam lényegében már sikerült elérnem. Amit mondani szeretnék, így hangzik: „Emberek, nyissátok ki a szemeteket, mert sokkal több minden van, mint amire gondolhatnátok.” Fő feladatom, hogy hozzásegítsem az embereket ehhez a felismeréshez.