Simon Parkes: A földönkívüliek beavatkozása, reptiliánok, mantidek, plejádiak és az emberi faj felemelkedése - 1. rész

simonp_kicsi.jpg

Kérdések és válaszok az emberi faj történelméről, a különböző földönkívüli fajok Föld bolygón betöltött szerepéről és a közeljövő eseményeinek taglalása Simon Parkes-szal egy sok témát érintő, átfogó helyzetelemzés keretében, mely a „Project Avalon” weboldal fórumozóinak kérdései alapján született meg. Az interjú szerkesztett változata következik a tovább után.

 

MINDENKÉPPEN AJÁNLOTT OLVASMÁNY!

 

1. Melyik földönkívüli fajnak van a legfontosabb szerepe a földi emberiség fejlődésében?

 

Sok ember számára nagyon meglepő lesz a válaszom. Az emberiség fejlődésében ugyanis meglátásom szerint legfontosabb szerepe a mantideknek (sáskaszerű lényeknek) van. Általában az emberek többsége valamelyik humanoid fajt várta volna, pl a plejádiakat vagy az andromédabelieket. A válaszom talán még meglepőbbnek tűnik akkor, ha azt is hozzáteszem, hogy mantidek részt vesznek emberek elrablásában, és sokan közülük arról számolnak be, hogy ilyen alkalmakkor bántották őket. Én azonban mindennek ellenére azt mondom, hogy mindent összevetve a mantidek a legsegítőkészebbek az emberiség irányába.

 

2. Nem inkább a plejádiak vagy az arktúrusziak? Sok ember arra számít, hogy valamelyik földönkívüli faj jön és megment minket.

 

A legtöbb ember eleve nem bízna meg egy olyan fajban, amelyik kinézetre nem emberszerű. Végső soron ez is részét képezi a Földön zajló kísérletnek. A mantidek központi szereplői ennek a játéknak, hiszen több ezer éve egyezséget kötöttek a reptiliánokkal az emberiség manipulációjára vonatkozóan. A mantideknek azonban meglehetősen más terveik vannak a játék végső kimenetelét illetően.

 

(Nemrég Cobra is említést tett a mantid lényekről: „A sáskaszerű lények, vagy más néven a mantid faj mára teljesen átállt a Fény oldalára. Ők a parancsnoki láncolatban korábban a drákonidák alárendeltjei, szolgái voltak és igen, valóban részt vettek elrablásokban. Néhány évvel ezelőtt azonban a Galaktikus Konföderáció megkereste őket, segítséget ajánlott a számukra, így a mantidek mostanra már szabadok, teljes mértékben átálltak és segítenek a Fény erőinek.”

 

Corey viszont ezzel szemben elmondta, hogy egy nemrégiben lezajlott konferencián a 200-ak Bizottságának összeesküvői oldalán mantid lényeket is látott...

 

Hogy teljesebben lássuk a képet, Simon egy korábbi előadásában már említette, hogy a mantid faj is több csoportból áll és az csoport, akivel ő közvetlen kapcsolatban áll, jó szándékú. A többi csoportról viszont már valóban nem tudta ezt ennyire biztosan kijelenteni, tehát a mantidek esetében is az lehet, ami valószínűleg minden más földönkívüli csoportra jellemző, hogy elképzelhetően közöttük is vannak jó és rossz szándékúak egyaránt - szerk.)

 

3. A naprendszerünkben van-e még máshol is intelligens élet és civilizáció?

 

Őshonos élet olyan, mint a miénk nincs, de máshonnan idehozott életformák léteznek. Vegyük pl az Ádám nevű bázist a Holdon és az Éva nevű bázist a Marson. Az őshonos élet és civilizációk már réges-régen eltűntek ezekről a helyekről. A gázbolygókon található még élet, de nem túl fejlett életformák képében.

 

4. Mi a helyzet a Belső Földdel?

 

Bizonyára mindenki ismeri az „üreges föld” elméletét. Ez az elmélet minden szinten téves. A Föld belseje ugyanis nem lehet teljesen üreges, mert ha így lenne, akkor a felszíni robbantások azonnal visszaverődnének, pontosan úgy, ahogy a Holdon. Azonban a földkéregben nagy kiterjedésű barlangok, járatok valóban találhatóak és ezekben kisebb városok vannak mélyen a föld alatt. Egy London méretű város már túl nagy lenne ehhez, de pl egy 100 000 lakosú város már megfelelő méretben elfér egy ilyen barlangban, földalatti „csarnokban”. Az Antarktisz alatt hatalmas kiterjedésűek ezek a barlangok. Régen is voltak ott városok és néhány ezek közül még ma is aktívan működik.

 

5. Hogyan írnád le a mantidek és a reptiliánok mentalitását, gondolkodásmódját?

 

A reptiliánokra az arrogancia, hatalomvágy, önzőség, önteltség jellemző. Mindenek felett hisznek abban, hogy joguk van más fajok feletti dominanciához és hiszik, hogy joguk van BÁRMILYEN eszközt bevetni ennek érdekében. Teljességgel szeretetnélküliek és függőjévé váltak mindenféle rituáléknak, ceremóniáknak.

 

A mantideket elsősorban nem az ellenőrzés és a hatalom utáni vágy hajtja, legalábbis fizikai erőt nem alkalmaznak ennek eléréséhez. Létezésük célja leginkább az, hogy megfigyelők, közvetítők legyenek különböző univerzumok és csoportok között. Ha futballhasonlattal élnék, azt mondanám, hogy a mantidek szerepe megegyezik a bírók szerepével a focimeccsen. Ez a szerep azonban csak akkor működik, ha a másik két fél is elfogadja és beleegyezik a játékszabályokba. A mantidek sok fajtól megkapták a jogot arra, hogy ellenőrzést gyakoroljanak, megelőzzék az esetleges háborúkat, és beavatkozzanak, ha szükség van rá. A szeretet helyett én úgy mondanám, hogy az együttérzés az, ami hajtja őket. Egy mantid társaságában mindig nagyon nyugodt vagyok, egy reptilián társaságában viszont különösen óvatosan kell viselkednem, mindig meg kell válogatnom a mondandómat és egyfolytában ébernek kell lennem.

 

6. Ha mantidek támogatják az emberi faj fejlődését viszont a reptiliánok ez ellen vannak, akkor különböző céljaik vannak. De van-e valamilyen közös céljuk is?

 

Mindkét faj 4D-s létsíkon él. Sok közös céljuk van és együttműködnek, mivel az évezredek során számos földönkívüli faj belekeveredett az emberi faj életébe. Azonban mindkét fajnak megvannak a saját céljai is, ezek pedig már sokszor ellentétesek egymással.

 

7. Milyen tevékenységet űznek a mantidek szabadidejükben – pl sport, művészetek, játékok?

 

Nem, ők a humanoid fajokkal ellentétben, egyáltalán nem értékelik ezeket a tevékenységeket. Ők szeretnek egyszerűen békében lenni saját magukkal. Ez lehetséges a számukra pl egy bizonyos hangfrekvencia kibocsátásával, amit a maguk részéről nagyon kellemesnek találnak. Nagyra tartják a tudást, különösen a más fajokról szerzett tudást és elsősorban azt figyelik, ahogyan a többi faj egyedei kommunikálnak egymással.

 

8. Van-e a mantideknek olyan oktatási rendszerük, mint amilyen jelenleg itt a Földön létezik?

 

Nincs. Nekik csak az adott feladat ellátásához szükséges tudást kell megszerezniük, birtokolniuk (pl orvos, pilóta, számítástechnikus, stb) Egyfajta kollektív tudatuk van, amire rácsatlakoznak a megfelelő szintű információ megszerzéséhez. A mantidek pontosan tisztában vannak azzal, hogy a fajuk viszonylag „fejletlen” és nem rendelkeznek elegendő tudással. Viszont nagyon szeretnének fejlődni, elsősorban spirituálisan. Ez mindennél fontosabb a számukra.

 

9. Milyen a mantidek bolygója?

 

Nem oxigént lélegeznek.

 

10. Milyen a mantidek humorérzéke?

 

A mantidek ebből a szempontból pontosan olyanok, mint a Terminátor 2 c. film androidja. Megtanulnak ugyan viccet mondani, de mindezt anélkül, hogy értenék magának a viccnek a jelentését. Eredendően nincs humorérzékük, ugyanakkor nagy mértékben megértették az emberi viselkedést. Ha pl emberekkel kommunikálnak, akkor az emberekhez hasonlóan ők is gesztikulálnak a kezükkel, mert eltanulták ezt a szokást az emberektől és megértették ennek a metakommunikációnak a használatát. Még ha telepatikusan is kommunikálnak, akkor is használják ezt a gesztikulációt az emberekkel történő kommunikáció során. Mindezt azért teszik, mert megtanultak hasonulni az emberekhez. Visszatükrözik és reflektálnak az emberi gesztusokra, viselkedésre, akár az adott ember személyiségére is. Ezáltal valamiféle megfelelést illetve elfogadást érnek el az emberek részéről. Nagyon érdekes mindez, hiszen más fajok egyáltalán nem foglalkoznának ezzel, a mantidek mégis vállalják, hogy ezáltal is közeledjenek másokhoz.

simon_mantis_veg.jpg

 11. Hogyan látják a különböző földönkívüli fajok a földi emberiség fejlődésében betöltött szerepüket? Mit várnak ettől a kísérlettől, és mire számítanak a jövőben?

 

A reptiliánok/hüllők fenn akarják tartani a bolygó és az emberiség karantén állapotát. Ameddig csak lehet, igyekeznek szolgafajként tartani az emberiséget. Nem érdekli őket, hogy milyen a Földön a technológia fejlettségi szintje, vagy milyen a vallás, egészen addig, amíg ők uralkodhatnak felette. A reptiliánoknak meg kell változniuk, fajként nagyon súlyos zsákutca az, amelybe ők bekormányozták magukat. Ahhoz, hogy kikerüljenek ebből, őszintén és gyökeresen át kell alakítaniuk a kultúrájukat, a rituáléikat. Ez hatalmas problémát jelent a számukra, az ugyanis nem működhet többé, hogy megeszik az első szembejövő embert... Ezen mindenképpen változtatniuk kell, és nem csak szavakkal és ígéretekkel, hanem valódi változásra van szükségük. Ha ezt nem teszik meg, újabb 10 millió évre a 4D-ben ragadnak.

 

A földi kísérlet egyik fő pontja, hogy kiderüljön, a földi emberiség hogyan viszonyul majd az eddigi rabtartóihoz, ha minden kiderül róluk, akkor képes lesz-e megbocsátani nekik, sőt, képes lesz-e együttműködni velük. Oda-vissza érvényes ez, hiszen a reptiliánoknak pedig bizonyítania kell, hogy képesek lemondani az eddigi istenszerepükről. Ha sikerült ezt mindkét fajnak megtennie, az nagyban segíteni fogja a fejletlenebb fajok felemelkedésének esélyét és ez az egész multiverzumra egy hatalmas gyógyító erőként fog hatni. AZ ÉN FŐ FELADATOM ITT A FÖLDÖN ENNEK A FOLYAMATNAK AZ ELŐSEGÍTÉSE.

 

A mantidek 4D-s lények, tudják magukról, hogy fajként „viszonylag” fejletlenek, ugyanakkor nagyon-nagyon szeretnénk fejlődni, elsősorban spirituálisan. Nagyon mély kapcsolatuk volt és van a Föld bolygóval. Már előző civilizációkkal is kapcsolatban voltak, elsősorban spirituális értelemben, mintsem technológiailag. A mantidek ugyanis megkapták a jogot más fajoktól arra, hogy eljátsszák a szerepüket ebben a Földi kísérletben. Régóta szövetségesei az emberi fajnak és összességében elmondható, hogy a javunkat akarják. A kísérletben részt vevő fajok közül senki sem vonja kétségbe a mantidek szerepét, ugyanakkor nagyon sok olyan döntést hoztak, amellyel szembementek a többi faj akaratával és ez nem igazán tetszett más fajoknak. Azt is el kell mondanom azonban, hogy ezekkel a döntésekkel a mantidek többnyire az emberiség javát szolgálták. Ahogy említettem, kapcsolatban álltak előző civilizációkkal is, a belső földre költöző atlantiszi és lemúriai túlélőket pl segítették abban, hogy kultúrájuk, vérvonalaik fennmaradjanak. Ők ugyanis nagyon fontos részei lesznek majd az emberiség életének és a mantidek segítették fenntartani annak a lehetőségét, hogy a két világ, vagyis a felszíni és a belső földi világ lakói újra egyesülni tudjanak. A belső földiek elsősorban a tudásnak élnek, semmilyen hatalmat nem akarnak. Ahhoz, hogy találkozni tudjunk velük, nekünk végre abba kell hagynunk a fegyverkezést és háborúskodást. Ha erre képesek vagyunk, akkor találkozhatunk velük. Ez nagyon fontos lenne, hiszen a belső földiek mintaként, referenciaként szolgálhatnának a felszínen élő emberi társadalom számára, nagyon sokat tudnánk tanulni tőlük és tanácsokat tudnának nekünk adni sok mindenben. Együtt fel tudnánk építeni egy csodálatos új civilizációt.

 

Jelenleg az emberek egy jelentős csoportja elhatározta, hogy ideje véget vetni a reptiliánok uralmának. Erővel a Földről nem tudnak véget vetni ennek, az űrből azonban igen. Fizikai erőt fognak ehhez használni, és itt elsősorban persze nem földi emberekről beszélek. Hanem plejádiakról, lyraiakról, szíriusziakról. Ezek a legtisztább, legjóindulatúbb emberi humanoid fajok egyébként, különösen igaz ez a lyraiakra. A plejádiak emellett pl elképesztően harciasak is, ugyanakkor nagyon magas rezgésűek és amikor először a Földre jöttek, kizárólag a delfinek voltak képesek felvenni az ő magas frekvenciáikat, mert annyira magas szinten vibráltak. A plejádiak nagyon kötődnek a vízhez és a delfinekhez. Jól ismert tény, hogy sok kisgyermek nagyon vonzódik a delfinekhez. Amerikában törvényileg tiltva van, hogy magánemberek csak úgy szabadon kapcsolatot létesítsenek, vagy megsimogassanak delfineket a nyílt vízen úszva. Csakis különböző szervezeteken, pl aqua parkokban lehetséges ezt magánembernek büntetlenül megtennie. Ezekbe persze a CIA és az NSA kivétel nélkül mindig beépül. Ha a tengerparton megsimogatok egy delfint, az törvénytelennek minősül és akár le is tartóztathatnak érte. A földi elit pontosan tudja ennek az okát... Félnek, hogy az emberiség kapcsolatot létesít magasabb frekvenciájú lényekkel. Ezért hagyják pl az olajfoltokat is az óceánokban, ugyanis ki akarják irtani és el akarják pusztítani a delfineket.

 

Összességében elmondható, hogy a földi emberiség további fejlődésében a mantidek, a plejádiak, a lyraiak és a szíriusziak a legfontosabb kulcsszereplők. A reptiliánok viszont, úgy tűnik hamarosan kiszorulnak ebből és nem jutnak többé szerephez a Föld jövőjében.

 

12. Néhány ember szerint vannak plejádi csoportok, akik szövetséget kötöttek a reptiliánokkal? Igaz ez?

 

Minden csoportból vannak kiszakadó kisebb csoportok. Azonban plejádiak SOHA nem szövetkeznek reptiliánokkal, ahhoz ők már túl rég óta harcolnak és háborúznak egymással. A két faj teljességgel összeegyeztethetetlen értékrenddel bír. Lehetséges, hogy a reptiliánok hibridizáltak néhány plejádit, akik így nem tudják pontosan, hogy melyik oldalon állnak, de összességében a plejádi-reptilián szövetkezés elképzelhetetlen.

 

13. A drákonida reptiliánoknak azért limitált a spirituális fejlődésük, mert hiányzik belőlük a más életformák tisztelete?

 

Nem, ők egyszerűen úgy gondolják, hogy elérték fejlődésük csúcsát. Millió és millió év alatt fejlődtek ilyenné és minden más fajt alattvalóként kezelnek.

 

14. Chris Thomas a saját akasha feljegyzései alapján azt állítja, hogy a reptiliánokat kikergették a Földről. Igaz ez?

 

Ez így ebben a formában nem igaz. Hanem az történt, hogy nagymértékben visszafogták, feltartóztatták és korlátozták őket. Rengeteg bázisukat elpusztították és kiűzték őket addigi élőhelyükről. De még mindig maradtak egy páran, összesen kb néhány száz fő. Ők még mindig odalenn élnek, de egyértelműen sarokba lettek szorítva. Nem kapnak többé semmilyen erősítést.

 

15. Chris Thomas szerint azzal, hogy kiűzték őket, közvetlenül többé már nem tudnak befolyásolni minket. Igaz ez?

 

Sajnos ez nem így van. A drákonidák még mindig közvetlen hatással vannak ránk.

 

16. Thomas szerint a „Velon” (amely Thomas szerint valójában az Annunaki) még mindig képes megtéveszteni az embereket a csatornázott üzenetek révén, amelyek mind hamisak.

 

A csatornázott üzenetek kb 90%-a valóban hamis üzenetet tartalmaz. A „Velon” pedig valójában nem az annunaki, hanem a dzsinnek. A dzsinnek egy interdimenzionális faj, akikről a nyugati kultúrában nagyon keveset lehet tudni. Amikor az emberiség megérkezett ide a Földre, a tudatosság kiterjedt és megemelkedett. Egészen az emberiség érkezéséig a Földön a domináns életforma egy fizikai faj volt, ők voltak a dzsinnek. Amikor az emberiség tudatosságának fejlődése kezdetét vette, a dzsinnek kiszorultak a 3D-ből. Azonban nem jutottak el teljesen a 4D-be, valahol a kettő közé szorultak és a két dimenzió közti teret lakják be. Ezért meglehetősen utálják az embereket, hiszen végső soron miattunk szorultak ki addigi élőhelyükről. A dzsinnek kapcsolódnak a reptiliánokhoz, és mivel - bármilyen sokkoló is ezt hallani – jelenleg az emberiség a reptiliánok „tulajdonát” képezi, ezért nem engedik meg a dzsinneknek, hogy megtorló akciókat hajtsanak végre az emberiség ellen. De hogy a reptiliánok bevonják a dzsinneket is a játékba, és mivel dzsinnek elérhetők és megidézhetők, ezért a reptiliánok kiképeztek embereket (az illuminátusok tagjait), hogy képesek legyenek „varázsolni”, és kapcsolatot teremteni a dzsinnekkel. Ezek az illuminátusok pedig a saját céljaikra használhatják fel őket. A nyugati világban teljesen kihalt a dzsinnekről szerzett tudás, egyszerűen elfelejtettük őket. A keleti, arab kultúrában azonban gazdagon szerepelnek és tudnak róluk. A Koránban említés is van róluk és emlékezhetünk Aladdin és a csodalámpa szellemére is. Ez a szellem tulajdonképpen egy dzsinn.

jinn_kicsi.jpg

Ez a fénykép Simon szerint teljesen hiteles. Ők lennének azok a bizonyos dzsinnek. Az első képen még csak egy füstszerű köd látszik, a második képen már jól kivehető egy elmosódott alak kontúrja. Az illuminátusok nagy titka, hogy képesek ezeket a lényeket irányítani, bizonyos emberekre „ráküldeni”, hogy aztán zaklassák, terrorizálják a szerencsétleneket.

 

 

17. Igaz, hogy az Annunakik valójában reptiliánok?

 

Igen, egyértelműen.

 

18. Miért van az, hogy az iszlám és arab kultúrákban nagy hagyománya van a dzsinneknek, de szinte semmi nyoma az Ufo-knak?

 

Azért, mert a Korán sok iszlám országban összefonódott magával a jogrendszerrel is. Értik az energiák működését is ezekben az országokban és úgy vélik, hogy minden rossznak az okozója a dzsinn, vagyis ez a démon faj. Ezért aztán, ha meglátnak egy Ufo-t, akkor egyből azt mondják, hogy az egy dzsinn. A kutatóknak egyébként nem egyszerű megállapítani, hogy vajon egy árnyéklényt látnak, vagy egy dzsinn-t. A kettő ugyanis nem ugyanaz.

 

Az iráni légierő megszámlálhatatlan mennyiségű Ufo-t észlelt már, de a közvéleménynek, amelyet erősen áthatnak az iszlám törvényei, nem beszélhetnek róla, mert az emberek nagy része egy égi démonnak vélné ezeket a hajókat. Az iráni hadsereg természetesen pontosan tudja, hogy az egy Ufo volt.

 

19. Képesek a reptiliánok alakváltásra itt a Földön? És képes-e néhányuk szürkének álcázni magát azért, hogy megtévessze és a szürkék ellen fordíthassa az emberiséget?

 

Elmondok egy személyes történetet. Engem többször „elraboltak”/ felsugároztak űrhajókra. Az esetek többségében emlékezetkiesésem volt utána. Egyik alkalommal egy nő is velem volt, ugyanis kettőnket együtt sugároztak fel. Mikor visszatértünk, beültünk egy autóba és amíg ott ültünk, ez a nő, aki mellettem volt, alakot váltott. Az ő lelke tökéletesen reptilián lélek volt, és kellő mértékben/arányban rendelkezett az alakváltáshoz szükséges genetikával. Abban a pillanatban ez a lélek megpróbált kiszabadulni a testéből és visszaváltozni az eredeti reptilián/hüllő léleknek megfelelő alakba. A nő kb 165 cm magas volt, de egy reptilián fizikai formája elérheti a 240-280 cm magasságot is és mivel emberi alakban nem lehet erre a méretre visszaváltozni, ezt csakis alakváltással lehet megtenni.

 

A nő egyébként képes volt emlékezni az űrhajóban történtekre és annyira félt, hogy átölelt. És ekkor láttam meg, hogy a fejének a felső része teljesen reptilián fejjé változott át. Egy héten belül kétszer is láttam őt pillanatok alatt 10-20 cm-rel megnőni.

 

Az emberi populáció nem fogadná és nem tűrné el, ha a reptiliánok a saját alakjukban jelennének meg közöttünk (az emberiség pillanatok alatt összefogna ellenük, és ezt persze a reptiliánok nem akarják megkockáztatni). Ezért csak úgy képesek tartósan megőrizni a hatalmukat, ha hozzánk hasonló formában, vagyis emberként jelennek meg köztünk. Réges-régi korokban természetes alakjukban is mozogtak az emberek között, akkoriban az emberek isteneknek tekintették őket. Ma már ezt nem tehetik meg, azonban gyakorolhatják a hatalmukat pl úgy, hogy bizonyos embereket „bedrogoznak” és utasításokat adnak nekik. A fent említett nő pl emlékezett arra, hogy odafönt a hajón bedrogozott embereket látott.

 

20. Meg tudnád nevezni azokat a földönkívülieket, akik manipulálnak a hiány és szűkösség mesterséges előidézésével, az éhínséggel és az ebből fakadó lázadásokkal?

 

Ezek többnyire földi emberek. Mikor a reptiliánok átvették az uralmat a Földön, megadták a csatlósaiknak a hatalmat a földi események irányítására. Ennek persze megkérték az árát. Az utóbbi 10-15 évben az uralkodó elit emberekből álló ága elkezdett elszakadni a reptiliánok szándékaitól, programjaitól. Ez rengeteg belső harcot eredményezett. Mára kijelenthető, hogy az emberi elit sátánimádó csoportja vette át a tényleges hatalmat, és ők egyeduralmat gyakorolnak.

 

21. Milyen mértékben kontrollálják a drákonida-reptiliánok ezt a sátánimádó emberi csoportot?

 

A sátánimádó emberi társaságoknak 2 fő csoportja létezik. Az egyik a reptiliánokra mint megmentőkre tekint, a másik csoport pedig inkább maga venné kezébe a dolgok irányítását. Így aztán harcok dúlnak a csoportok között

 

Az első csoport tagjai nagyon erősen kötődnek a reptilián uraikhoz, ők valódi „varázserőt” kaptak. Ez azt jelenti, hogy képesek munkára fogni, szolgálatukba állítani a dzsinneket. Képesek pl egy emberekkel teli szobában egy pillangót manifesztálni – tehát egy bizonyos mértékig tudják manipulálni a 3D-s matériát. Ez sokkal inkább egyfajta elmekontrollt jelent, azaz egy tudatmanipulálást. Ezt ebben az esetben úgy kell érteni, hogy a pillangó nem fizikailag jön létre. Hanem pl egy kívülálló egy pillangót venne észre, hiszen az a bizonyos pillangó csak az adott személy elméjébe van "vetítve" a varázslók által. Ők tehát képesek ilyesféle „varázslatokra” és nem nagyon akarják elveszíteni ezt a hatalmukat.

 

A másik csoport az emberiség sokkal nagyobb fizikai kontrollját szeretne bevezetni. Ennek a csoportnak a tagjai főleg katonai területen mozognak.

 

22. A reptiliánok a Földre űrhajókon vagy interdimenzionális portálokon érkeztek és után energetikailag alkották meg fizikai testüket?

 

Mindkettő, hiszen az űrhajóik is interdimenzionálisak. Elindulnak a 4D-ben és materializálódnak a 3D-ben. A reptiliánok nagy részének energetikai teste nem jön át teljesen a 3D-be, hanem eközben energetikai formában egy másik, védett környezetben marad. Csak néhányuk jön át teljes egészében a 3D-be, ugyanis hatalmas energiájukba telik fenntartani a 3D-s fizikai formájukat.

 

Természetesen űrhajókkal is jöttek és biztonságos bázisokat építettek a Föld alatt. A rejtekhelyekre azért van szükségük, mert ha az emberiség ismerné a valódi formájukat, akkor nem fogadná el őket és nem tűrné el az uralmukat és a rabszolgaságot. Ezért aztán a reptiliánok a föld alatt maradnak, de kapcsolatban vannak az elit kormányokkal. Velük nem közvetlenül, hanem megbízottakon keresztül tartják a kapcsolatot. El kell mondjam azonban, hogy a bázisaik mára meglehetősen puritán, szegényes és lepusztult állapotban vannak.

 

23. Sani Ceto-tól kaptuk a következő kérdést. Sani azt állítja magáról, hogy 1958-ban a Roswell-i ufo incidens egyik túlélőjének reinkarnációjaként született emberi testben. Sani azt mondja, hogy anno megtagadta a parancsot, hogy expedíciójával a Földre jöjjön, ugyanakkor azt is állítja, hogy a Zeta-ról származó szürkéknek kaptártudatuk van. Hogyan lehetett akkor önálló véleménye? Lehetséges, hogy manipulálták a tudatát a balesettel kapcsolatban?

 

Először is el kell mondanom, hogy egyáltalán nem kedvelem a szürkéket. Viszont nagyon sok ember kapcsolatba került velük, hiszen sokakat elrabolnak és csapdába ejtenek. A szürkék sokszor aláássák az ún. „Programot”. Előfordul néha, hogy rossz helyre viszik vissza az elrabolt embereket. Ilyenkor arra lehetne gondolni, hogy a szürkék hibáznak, de ez nem így van, ugyanis ezek a hibák szándékosan történnek így. A szürkéket a reptiliánok manipulálják és a szürkék ilyen módon próbálják szabotálni a hüllőkkel való együttműködést. Vannak olyan esetek, amikor a szürkék egyszerűen nem hajtják végre a reptiliánoktól kapott parancsokat. A roswelli- ufo lezuhanás pl egyáltalán nem véletlen volt, hanem szándékos szabotázs eredménye. Azért történt, hogy technológiát juttassanak le a Földre, természetesen a katonaság részére. Normál esetben nincs megengedve, hogy fejlett technológiát adjanak át az emberiségnek, azonban ha balesetnek álcázzák és így jut le hozzánk, akkor mondhatják, hogy csak a szerencsés véletlen műve volt az egész. Ezáltal pedig kijátszhatják a kozmikus törvényeket. Ebben az értelemben precedens értékű volt a roswell-i eset. Azóta kb megtízszereződött az ilyen típusú információközlés hatékonysága és mértéke.

 

24. Azt mondtad, nem kedveled a szürkéket. Mi a helyzet a Zetá-kal?

 

Bármelyik faj, amelyik szándékosan, vagy bolond módjára feladja önállóságát és mint faj lemond szuverenitásáról, annál a fajnál bizony komoly problémák vannak. Ebben az esetben fel kell tenniük maguknak néhány kérdést. A Zeták ugyanis eladták magukat, bizonyos dolgokat ajánlottak nekik cserébe, amiért lemondtak a szuverenitásukról. Ez abban nyilvánul meg, hogy nincs lehetőségük többé kapcsolatba kerülni a saját felettes énjükkel, megszakadt a kapcsolatuk a szellemi önvalójukkal. Hihetetlen technológiájuk van és ha akarják, örök életű testet képesek alkotni maguknak, de hatalmas árat fizettek mindezért.

 

25. Korábban azt állítottad, hogy a Zecharia Sitchin által lefordított agyagtáblák a sumérokkal kapcsolatos információkkal nem helytállóak. Beszélnél ezekről?

 

Én nagyon tisztelem Sitchin-t és munkásságát, és szerintem helyesen fordította le az agyagtáblákat. Hol hibázik akkor az egész? Ott, hogy az agyagtáblákon eleve hamis információk voltak rögzítve, és azok szándékosan voltak eltorzítva. A reptilián uralkodóknak ugyanis az volt a céljuk ezzel, hogy az emberiség bármely földönkívüli fajra saját teremtőjeként gondoljon és istenként tekintsen rájuk. Azt akarták, hogy az emberiség az annunakit tartsa teremtőjének. Az igazság az, hogy nem ők teremtettek minket, hanem csak genetikai módosításokat végeztek rajtunk. Mivel az emberi faj már létezett abban az időben, ők csak megváltoztatták a géneket.

 

26. Hogy kerülnek a plejádiak a képbe az emberiség teremtésével kapcsolatban?

 

Az emberek nagy többsége úgy tekint a plejádiakra, hogy ők a „jófiúk, a reptiliánok pedig a „rosszfiúk”. Ez nagyon érdekes, ugyanis a plejádiak kimondottan harcias természetűek. Ez nem azt jelenti, hogy rosszak lennének, sőt, nagyon is jó szándékúak. Ugyanis szükségük volt rá, hogy harciasak legyenek, hiszen folyton menekülniük kellett a drákonidák elől. Gyűlölik pl azt a tényt, hogy a földi emberiség manipulálva van a reptiliánok által és az emberek el vannak tiltva attól, hogy meglássák a nagyobb képet és így nem képesek dönteni a saját sorsuk felől. Minden szinten ellene vannak a reptiliánoknak és szövetségben állnak más földönkívüli fajokkal, akik szintén a reptiliánok ellen vannak. A plejádiak egy bizonyos időben jótékony szerepet játszottak a földi emberiség fejlődésében és egyértelműen segítették azt.

 

27. A hibridizációt és genetikai keveredést figyelembe véve, van-e valamilyen oka annak, hogy miért vannak fehér és színes bőrű emberek a földön?

 

Ha kivesszük az evolúciós hatásokat (pl a négerek esetén a melegebb éghajlaton az emberek bőre több a pigmentet tartalmaz), akkor elmondhatjuk, hogy a rasszizmus a reptiliánoktól ered és mindig a fehér volt az uralkodó faj színe. Az uralkodó reptilián csoport, a drákonidák ugyanis fehér bőrűek, méghozzá majdnem albínó mértékben, és ehhez társuló piros szemeik vannak. Ezért van az pl hogy ceremóniákon, rituálékon a nem fehér bőrű reptiliánoknak (hiszen vannak zöldes, barnás, vagyis jobban hüllőjellegű színű reptilián fajok is) mindig fehér ruhát, tunikát, vagy leplet kell viselniük. A drákonidák a Földön mindig a fehér emberekkel, a fehér rasszal működtek együtt. Ennek érdekében a fehér emberekben elhelyeztek különböző implantátumokat is, hiszen ezek segítségével irányították és programozták őket. Ugyanezt nem sikerült végrehajtaniuk pl a négerek esetében. Ezért a reptiliánok számára nagyon nehézzé vált pl egy fekete ember agykontrollal való manipulálása. Egyszerűen a reptiliánoknak nincs meg a hozzáférési kódja a feketék agyműködéséhez úgy, mint a fehér emberekéhez. Ugyanakkor sok fekete törzzsel léptek kapcsolatba (pl a zulukkal) és felerősítették a harcias jellegeiket. Ezek a törzsek harcias eszméiket, értékrendjüket a reptiliánoktól kapták.

simon_draco.jpg

 Ezt a képet egy grafikus Simonnal együttműködve alkotta meg. Az ő hiteles leírása alapján így néznek ki a drákonidák. Valószínűleg ez a vázlatkép egyike a nagyon kevés hiteles képnek, ami róluk készült, ugyanis az elit a mantidekről és a szürkékről készült képekkel ellentétben semmilyen formában nem engedi, hogy drákonidákról készült ábrázolások közönség elő kerüljenek.

 

28. Az egyre erősödő energiahullámok, amelyek a Földet érik, hatással vannak-e az emberek DNS-ére és minden élőlényre?

 

Én nem nagyon hiszek a new age-es dolgokban és elméletekben. Szerintem a lényeg az, hogy a sötétek még így is rengeteg bajt okozhatnak. Kérdés azonban, hogy meddig vagyunk hajlandóak elmenni illetve, hogy ők meddig hajlandóak erre. Kétségtelen továbbá, hogy jelenleg egy végjáték részesei vagyunk.

 

29. Milyen fő eseményekre számítasz 2014-2016 között?

 

Amerika igyekezni fog egy Világkormányt felállítani, illetve be akarja vezetni a szükségállapotot. Ezen kívül be akarja chippezni a lakosságot és rengeteg embert meg akar ölni. Egy hamis földönkívüli támadást is terveznek, méghozzá egy hamis járvány kitörésével együtt. Azért teszik mindezt, mert most van az utolsó esélyük. 2016 után ugyanis semmi lehetőségük nem lesz erősítést kapni. Csapdába estek itt a Földön és ki kell alakítaniuk saját további életüket, készülve arra az esetre, amikor uralkodásuk véget ér.

 

30. Lesznek-e nagyobb földrengések?

 

Nem hiszem, hogy nagyobb földrengések lesznek. Sokan talán nincsenek tisztában azzal, hogy a Földön nem a pólusok fognak felcserélődni, hanem a mágneses pólusok. Ilyenre már volt példa, közel 700 000 évvel ezelőtt. Elképzelhető, hogy pl Japán északi szigetei víz alá kerülnek, sajnos ez egy nagyon valószínű eshetőség. Hatalmas, armageddon jellegű katasztrófa azonban nem várható az emberiség számára. A földönkívülieknek ugyanis rengeteg munkája van már a földi emberiség fejlődésében és ezért nem hagynák, hogy veszendőbe menjen.

 

Folyt. Köv.

 

 

Az interjú folytatása itt olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/simon_parkes_a_reptilianokrol_mantidekrol_a_foldonkivuliek_beavatkozasarol_es_az_emberi_faj_felemelk_974