A drákonidák vezetőjének alkukísérlete és a háttérhatalom közelgő összeomlásának részletei – Corey Goode

drakonida_kicsi.jpg

Újabb információk a Gömb Szövetség ténykedéséről, a bolygó felszabadításának jelenlegi állásáról, a dezertőrökről és a tömeges letartóztatások előkészületeiről. A nyilvánosságra hozatal megállíthatatlanul közeleg. Miközben a Gömb Szövetség karantén alá vonta Naprendszerünket, az összeesküvés megindult a totális széthullás útján, és Corey most beszámol a háttérhatalom végső belharcairól, mely visszavonhatatlan vereségükhöz fog vezetni.

 

Ennek az írásnak a nagy részét már olvashattátok nemrég a http://ujvilagtudat.blogspot.hu/-on, de most saját fordításunkban is közzétesszük egy kivonatolt, egyszerűsített formában, elsősorban azért, hogy Corey információi összegyűjtött formában egy helyen megtalálhatók legyenek, és illeszkedjenek a korábban közölt írások sorába.

 

FEGYVERES KONFLIKTUSOK AZ ÖSSZEESKÜVÉS CSOPORTJAI KÖZÖTT

 

A Titkos Földi Kormányzatok (Illuminátusok) és Irányítóik (a Drákonida Szövetség és ősi földi Szakadár Civilizációk tagjai, akik magukat földönkívülieknek állítják be) egymás ellen fordultak. Fegyveres konfliktusokba bonyolódtak egymással földalatti/tengeralatti hálózatukhoz kapcsolódó létesítményeikben (ezek voltak felelősek néhány, az elmúlt hónapokban történt földrengésért). Ezen kívül ugyancsak történt néhány incidens a Marson és más Naprendszerben lévő objektumon. E csoportok szembenállása fokozódott a Drákonida Szövetséggel lezajlott legutóbbi konferencia óta. Ezen a konferencián én a Gömb Szövetség delegáltjaként voltam jelen (ugyanis a Titkos Űrprogram Szövetség biztonsági személyzettel és intuitív empaták küldésével támogatta a Gömb Szövetséget). Ezen az eseményen megjelent egy kb 4 m magasságú drákonida vezető (a fehér színű, szárnyas drákonida „királyi vérvonalból”). Azért jött, hogy egyezkedjen a Gömb Szövetséggel, és szabad elvonulást járjon ki magának, illetve a drákonidák „királyi vérvonalának”. Az emberi csatlósaikból nemrég alakult 200-ak Bizottságának tagjai szintén jelen voltak e találkozón és szemtanúi voltak saját elárulásuknak. Láthatóan sokkolták őket ezek a fejlemények, és nemsokkal ezután az Elit különböző csoportjai közötti belharc kezdetét vette, emellett egy hatalmas méretű dezinformációs háború is megindult.

 

Az elmúlt 6 hónapban nagyon sokan dezertáltak az összeesküvéshez kapcsolódó titkos űrprogram csoportokból (a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumból, a Sötét Flottából – amibe a drákonida flottával szövetséges emberek tartoznak –, illetve a katonaság különböző Fekete Projektjeinek személyzetéből). Néhányan hírszerzési információkat is hoztak magukkal, amelyek nagy hatással voltak a Titkos Űrprogram Szövetség vezetőségére, ugyanis ezeket az újonnan szerzett információkat nem közölték a Titkos Űrprogram Tanáccsal. Ez két hatalmas méretű támadást eredményezett, amelyben rengeteg ártatlan ember meghalt. A támadást levezénylők nem tanúsítottak megbánást, szerintük ez a háborúval járó járulékos veszteség. Ez elfogadhatatlan volt, és bizalmatlanságot eredményezett az újonnan érkező „dezertőrök” irányába, valamint egy törés mutatkozott a Titkos Űrprogram Tanács tagjai között a folytatással és azzal kapcsolatban, hogy milyen irányvonalak mentén kell tovább haladniuk. A különböző csoportok különböző elveket vallanak arról, mit szabad és mit nem szabad megtenniük a cél érdekében. A „dezertőrök” elég más erkölcsi alapelvekhez és szabályrendszerekhez tartják magukat.

 

Először is a Kék Avianok nagyon fejlett, de elsősorban VÉDEKEZÉSRE alkalmas eszközöket biztosítottak a Titkos Űrprogram Szövetségnek és megkérték őket, hogy ne támadják és ne pusztítsák el az összeesküvés infrastruktúráját. Felállítottak egy tervet a Közzététel utáni időszakra, amelyben a különböző kolóniákon élőknek segítséget nyújtanak majd a felépülésükhöz, továbbá megígérték, hogy azokat a létesítményeket, amelyekbe eddig rabszolgaként voltak tartva, a Közzététel utáni földi társadalom használatára bocsátják majd. E létesítmények megépítését többnyire negatív célok vezérelték, akárcsak a titkosított technológiák kifejlesztését. Ezek a technológiák egyszerre lesznek elérhetővé téve a Föld összes lakója számára, és ez egyszersmind az ún. Star Trek-féle civilizáció kezdetét is fogja jelenteni. Ez valójában a Titkos Űrprogram Szövetség egyik fő célja. Mindössze néhány művelet lett megengedve, amivel gyengíteni lehet az összeesküvést a Földön, éppen ezért a Titkos Űrprogram Szövetség a Gömb Szövetséggel együtt lefektette a szabályokat és a menetrendet. A Közzététel után mindenféle konfliktus nélkül fogják megnyitni e létesítményeket és lakóikat át fogják szállítják más szövetséges csoportokhoz, akik mind fizikailag, mind érzelmileg meggyógyítják őket.

 

A GÖMB SZÖVETSÉG ÁLLÁSPONTJA A BOLYGÓ FELSZABADÍTÁSÁRÓL

 

A Gömb Szövetség és a Titkos Űrprogram Szövetség szerint az igazi megoldásnak a földi emberektől kell érkeznie. A lakosság jelenleg számottevő mértékben ébredezik, de még mindig sok az elmekontroll és a hamis információ. Ha egyszer végleg lehull a lepel az emberiség valódi történelméről, és azon csoportok listájáról, amelyek beavatkoztak a földi társadalmak életébe és az emberek genetikájába, valamint az Elit által (számos földönkívüli faj illetve ősi szakadár földi civilizációk segítségével) elkövetett szörnyű bűnök is nyilvánosságra kerülnek, az emberek saját maguk fogják romba dönteni a Babiloni típusú pénzvarászlaton alapuló adósságalapú pénzügyi rendszert. Az emberek saját maguk fognak igazságot szolgáltatni, igaz, segítséget fognak kapni pozitív, nem evilági lényektől, továbbá néhány igazán traumatikus közzététel is napvilágra kerül majd. Ez sokak számára sokkoló és félelemkeltő lesz majd, de ez is része a teljes nyilvánosságra hozatali eljárásnak. Ugyanis felébreszt majd az emberekben bizonyos genetikai és energetikai emlékeket, amelyekre szüksége van a fajunknak és segítségére lesz abban, hogy ne ismétlődjenek meg a történelem ciklusai, amelyekben az emberiség több ezer éven keresztül manipulálva volt. Ezekről a korszakokról és az azokban felhalmozott tudásról az emberiségnek szinte tudomása sincs. Ez tehát előkészítése lesz annak, hogy a földi emberiség először a története során saját lábára álljon.

 

Elkezdődik tehát egy új korszak, amelyben senkit mást nem lehet majd hibáztatni a tetteinkért. Ugyancsak ez az időszak lesz az, amelyben számtalan hihetetlen, eddig eltitkolt technológia lesz majd az emberiség használatára bocsátva. Ezek a technológiák az emberek életminőségét egy teljesen új szintre fogják emelni. Át fogunk menni energetikai változásokon is, a 4-ik denzitású létezésbe fogunk emelkedni. Mindennek az emberiség közös tettein kell alapulnia, nem pedig a kiválasztott kevesek katonai akciói miatt kell bekövetkeznie, akik hősökként és megmenőkként tűnnének fel előttünk, miközben az emberiség mint faj, semmit sem tanulna az egész folyamatból. A Fény Erői nem fognak minket felszabadítani, hanem végül is

 

EGY OLYAN KÖRNYEZETET FOGNAK TEREMTENI, AMELYBEN KÉPESEK LESZÜNK FELSZABADÍTANI SAJÁT MAGUNKAT!

 

A Naprendszerünk energetikai változásai máris hatással vannak az alacsonyabb rezgésű élőlényekre (Cabal, drákonidák) és végül saját tetteik és belharcaik fogják elpusztítani őket, amit persze ők maguk jelenleg még csak fel sem ismernek.

 

AZ ÖSSZEESKÜVÉS "DEZERTŐREI" A TITKOS ŰRPROGRAM SZÖVETSÉGBEN

 

Az összeesküvés titkos űrprogramjai még mindig aktívan dolgoznak a Naprendszerben és irányításuk alatt tartják hatalmas infrastruktúrájukat. Néhány kisebb csoport azonban dezertált az elmúlt hónapokban, hetekben. Néhányukról viszont kiderült, hogy nem puszta dezertőrök voltak, hanem beszivárgók, akik időközben támadásokat és célzott merényleteket hajtottak végre a Titkos Űrprogram Szövetség bázisai és vezetői ellen. Ez felerősítette a bizalmatlanságot a dezertőrök irányába.

 

Aztán vannak korábbi nagyhatalmú tagjai a titkos földi kormányzatoknak, akik dezertáltak és családjaikkal együtt egy nem-evilági "tanúvédelmi programban" kaptak helyet. Információkkal és bizonyítékokkal szolgáltak korábbi vezetőik ellen, emellett ígéretet tettek, hogy tanúskodni fognak a jövőbeni Világ Bíróság előtt, mikor elkezdődnek a meghallgatások azon csoportok tagjai ellen, akik csapdába estek itt a Naprendszerünkben. A dezertőröknek ezen első csoportja – akik sikeresen elhagyták a bolygót – ellen persze merényleteket akartak elkövetni a korábbi gazdáik. Számos más okból kifolyólag az "Elit" néhány tagja elkezdte biztonságos helyre költöztetni a családját (ún. új generációs földalatti városokba). A Brazíliában megalapított enklávé az egyik fő evakuációs pont jelenleg, ahová a nyugati Elit menekülni próbál. Folyamatosan költöztetik oda az embereiket, és felszereléseiket, készleteiket hónapok óta a hét hét napjának teljes 24 órájában. Ezek a tagok ugyanis pontosan tudják, hogy mi következik majd, és hátrahagyják elbukni a bábjaikat, pontosan úgy, ahogy az a II. Világháború idején Németországban történt. Az említett jövőbeni bírósági tárgyalásokon tehát nem csak olyanokat fogunk hallani, hogy "én csak parancsot teljesítettem", hanem olyat is, hogy valaki kidugja majd a fejét és rámutat valakire, mondván: "ott ül az, aki kiadta nekem a parancsot".

 

A GÖMB SZÖVETSÉG ÁLTAL LÉTREHOZOTT KARANTÉN

 

A gömb lények azért „karanténozták” be a Naprendszert, mert a beáramló kozmikus energiák elértek egy bizonyos szintet. Már jó ideje áramlik ez az energia hozzánk, mivel Naprendszerünk most halad át a galaxis egy bizonyos régióján. A gömb lények már évtizedek óta itt voltak és figyeltek, mielőtt aktívan és nyíltan elkezdték volna felvenni a kapcsolatot bizonyos emberekkel és csoportokkal. Ezek az energetikai változások a Naprendszerünk összes, 6-ik denzitás alatti élőlényének energetikai testére hatással vannak. Ezekkel az energiákkal a csak saját magukat szolgáló, negatív szándékú lények már egyáltalán nem kompatibilisek. Így aztán egyre inkább nyugtalankodni kezdenek és elveszítik türelmüket, ami miatt olyan sokáig uralkodhattak vaskézzel ezen a bolygón és a környező régión. A másokat szolgáló, pozitív beállítottságú lények viszont egyre jobban felébrednek és tudatába kerülnek elméjük és tudatosságuk erejének. A kocka tehát megfordult, az eddig sötét terveket szövögető entitások most csapdába estek és hamarosan kegyelemért fognak könyörögni azoknak, akikkel eddig jószágként bántak.

 

A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL FOLYAMATA ÉS A TÖMEGES LETARTÓZTATÁSOK

 

Jelenleg egy hatalmas dezinformációs háború veszi kezdetét. Hónapokkal ezelőtt már felhívtam erre a figyelmet, hogy várhatóan hatalmas mennyiségű hamis információ lát majd napvilágot. Az összeesküvés felismerte, hogy „isteneik” elárulták őket, és a különböző csoportok most egymás ellen fordultak. Arról is tudnia kell az embereknek, hogy régóta beszivárogtak az ufológiával, földönkívüliek témájával foglalkozó közösségekbe, és most aktiválják ezeket az embereket. Amint egy pici lehetőség nyílik rá, azonnal káoszt és konfliktusokat fognak kirobbantani. Abban a helyzetben vannak, hogy elkezdhetik a közzététel folyamatát, de hamis információk szivárogtatása révén, hogy ezzel saját céljukra használják és irányítsák az egész folyamatot. Most már olyan szinten forrósodik a levegő, hogy a legjobb hírszerzési embereiket kell munkára fogniuk, hogy lejárató, hiteltelenítő információkat tegyenek közzé ismert kiszivárogtatókról, közéleti személyekről, akiket hol hősként, hol pedig áldozatként fognak bemutatni. Ezzel megpróbálják eltéríteni a hiteles nyilvánosságra hozatal folyamatát. Az a céljuk, hogy egy teljesen kontrollált közzétételt hajtsanak végre, aminek végén sikerül megőrizni a hatalmukat, a pénzügyi rabszolgatartó rendszerük is fennmarad, illetve az általuk elkövetett bűnök továbbra is rejtve maradnak majd. Nem igazán értik meg, hogy nem lehetséges csupán egy kis rést ütni Pandora szelencéjén. Mert ha az egyszer kinyílik, akkor az összes démon egyszerre kirepül belőle és mindannyian látni fogjuk őket.

 

Az ún. Fehér Kalaposok által összegyűjtött információk (melyek a dezertőr összeesküvőktől származnak) és adatok mennyisége meghökkentő. Ezek az információk jelenleg a Földi Szövetség és a Titkos Űrprogram Szövetség kezében vannak (ennek a két csoportnak NEM azonosak a céljai). A tervek szerint, a megfelelő időben ezek mind nyilvánosságra lesznek hozva és online illetve tv közvetítések formájában a nap 24 óráján keresztül sugározzák majd a hivatalos csatornákon. Elképzelhető, hogy ez az összeesküvés által szorgalmazott irányított nyilvánosságra hozataltól független fog bekövetkezni, vagy egy arra adott válaszreakció lesz majd. Ezt egyelőre nem tudjuk. Mindenesetre egy világméretű bírósági tárgyalás lesz. Voltak megbeszéléseink a vezetőkkel a tömeges letartóztatásokról, és ők egyáltalán nem biztosak benne, hogy hogyan lehetne megoldani ennek a logisztikáját, ráadásul világméretekben. Nagyon bonyolult és hatalmas volumenű művelet lenne, még a Titkos Űrprogram Szövetség számára is. Ha egyszer kibújik a szög a zsákból, az összeesküvés mindenféle káoszt és hamis zászlós műveletet megpróbál majd, hogy lelassítsa a folyamatot. Tulajdonképpen ezért nem történtek még meg a letartóztatások. Sokan azt gondolják, hogy a Gömb Szövetség segíteni fog ebben, ha a lakosság nagy része már felébred és tudomást szerez az Elit bűneiről. Néhányan azt gondolják, hogy ez megadja majd a felhatalmazást a Gömb Szövetségnek, hogy közvetlenül beavatkozzon és segítsen összegyűjteni a bűnözőket.

 

A gömb lények azonban világossá tették, hogy nem azért vannak itt, hogy megmentsenek minket. Ezt magunknak kell megtennünk. Semmi olyannak nem láttam a jelét, hogy ők beavatkoznának ebbe. Ebben a tekintetben a be-nemavatkozás elvét követik. Az azonban igaz, hogy a negatív erők bizonyos tettei megnyithatják az utat annak, hogy a pozitív erők többet tehessenek. Tudomásom van róla, hogyha egyszer az energetikai változások bekövetkeznek, és átváltunk a 4D-be, akkor ezek a negatív szándékú emberek nem lesznek többé képesek megmaradni a mi valóságunkban. Elképzelhető, hogy egyszerűen eltűnnek a valóságunkból, sok teória kering erről. Senki sem tudja a pontos választ.

 

A DRÁKONIDA CSOPORT EGYIK VEZETŐJÉNEK ALKUKÍSÉRLETE

 

A fent említett konferencia, melyen a drákonidák királyi vérvonalának képviselője jelent meg, életem legszörnyűbb találkozója volt. Egy földalatti létesítményben lett volna megtartva. Egy kék/indigó színű gömb lény jelent meg a szobámban és kb 45 cm-esre zsugorodott, majd hirtelen megnövelte a méretét, bekerültem a gömb belsejébe és a közepében lebegtem. Ezt követően újra összement és elvitt egy hatalmas méretű gömb alakú űrhajóba, amely normál esetben nem látható a számunkra. A kék/indigó gömb egy szobában tett ki, ahol a Kék Avianok tartózkodtak. Elmondták nekem, hogy a reggeli Drákonida Szövetséggel tartandó Konferencia elmarad, és mutattak egy holografikus jelenetet, amin az volt látható, hogy ezek a reptiliánok éppen azt beszélgették telepatikusan egymás között, hogy micsoda szörnyűséget készülnek tenni a Gömb Szövetség küldöttével (vagyis velem). Szét akartak tépni, vagy "elgázosítani" egy vizelet szerű anyagban. Mindezt azért, hogy demoralizálják és sértegessék a Gömb Szövetséget. Iszonyúan ideges és zaklatott lettem, úgyhogy hazamentem. Valósággal sokkos állapotba kerültem, amikor a rákövetkező nap újra kapcsolatba lépett velem a Titkos Űrprogram Szövetség képviselője, azzal az üzenettel, hogy a találkozó mégiscsak meg lesz tartva. Hogy őszinte legyek, dühös lettem. Előző éjszaka szörnyű rémálmom volt az eset miatt. Végül lehetővé vált, hogy a találkozó helyszínét megváltoztassuk, így egy felszínen lévő létesítményben került rá sor és biztonsági kíséretként magammal vihettem 4 embert a Titkos Űrprogram katonai személyzetéből (mindannyian intuitív empaták voltak). Hezitáltam, hogy egyáltalán elmenjek-e erre a találkozóra.

 

A találkozón aztán a 4 m magas fehér reptilián királyi képviselő különböző követelésekkel állt elő és megpróbált megfélemlíteni engem, el akarta érni, hogy behódoljak neki. Nem tudom hogyan és miért, de egy nagyon furcsa érzés kerített hatalmába akkor, és úgy éreztem, hogy a Kék Avianok felhatalmazásából kell beszélnem. A drákonida képviselőt láthatóan felidegesítette, hogy nem alázkodtam meg előtte és nem vetettem magam a lábai elé, ahogyan azt megszokta az emberekkel való találkozásai során. Ő egy nagyon erős lény volt, telepatikusan kommunikált, de olyan módon, amilyenhez hasonlót még életemben nem tapasztaltam. Úgy tűnt, hogy erős energiákat küldött felém, amivel megpróbált "betörni" a tudatomba, és behatolni a fejembe az elülső homloklebenyemen keresztül. Telepatikus úton közölte velem, hogy ha a Kék Avianok megengedik a drákonida királyi vérvonal tagjainak, hogy szabadon elhagyhassák a Naprendszert, akkor ők cserébe feladják az összes alacsonyabb rangú reptiliánt, minden szövetségesüket és emberi csatlósaikat, akik a bolygó teljes felszíni irányítóhálózatát működtették. És én akkor fennhangon, verbálisan közöltem ezt a hírt (amit a drákonida telepatikusan továbbított felém) a 200-ak Bizottsága szintén jelenlévő tagjainak, akiket láthatóan sokkolt és megrázott ez a hír. Sok minden más is történt azon a találkozón, és mikor végeztünk, mindannyian beszálltunk egy liftbe, mely felvitt minket a tetőre (az egész találkozó egy lezárt kereskedelmi épületben volt megtartva). Mikor felértünk a csatlakozási ponthoz, az egész testem önkéntelenül rázkódni kezdett az iszonyatos mentális igénybevétel hatására. Nem sokkal a találkozót követően, amikor más Cabal/Illuminátus csoportok is értesültek minderről, hatalmas káosz és pánik lett úrrá rajtuk. Személy szerint, nekem eltartott egy kis ideig, amíg összeszedtem magam, helyrerázódtam abból, amit átéltem. Fejfájásom és hányingerem volt még napokkal a találkozó után is. Mielőtt teljesen helyrejöttem volna, még részt vettem egy Szuper Föderációs Konferencián, ahol főleg emberek voltak jelen, köztük a 200-ak Bizottságának képviselői, akik ezúttal földi delegáltakként vettek részt. Itt értesültek arról, hogy a drákonidák kérését a Gömb Szövetség megtagadta. Ettől a ponttól kezdve az összeesküvés/Illuminátusok kötelékébe tartozó, korábban laza szövetségben álló csoportok megindultak lefelé a lejtőn és hatalmas káosz lett úrrá rajtuk.

 

AZ USÁ-BAN LÉVŐ FÖLDALATTI BÁZISOKAT A TITKOS ŰRPROGRAM SZÖVETSÉG ELPUSZTÍTOTTA?

 

Ez nem teljesen igaz. Az elmúlt 15 évben rengeteg bázist elpusztítottak az egymással harcoló földönkívüli csoportok (néhányan ezek közül talán pozitívaknak mondhatók, de a Gömb Szövetség szerint csak igen kis részük az, többségük csak saját magát szolgáló társaság, akiknek különböző céljaik vannak). Több földalatti/tengeralatti „nagykövetséget”, várost és bázist romboltak le olyan csoportok, akik valamikor laza szövetségben álltak egymással. Pár ilyen esemény az elmúlt hónapokban történt, és néhány földrengés is a negatív csoportok egymás elleni harcainak tudható be. Néhányan segítséget kértek a katonaság Fekete Projektjeihez tartozó csoportoktól és a felszínen lévő államok néhány polgárától, hogy segítsenek nekik az egymás ellen folytatott harcukban. Itt jönnek a képbe azok a megtévesztő ősi szakadár civilizációs csoportok (ők emberek), akik meggyőzték a fent említett csoportokat, hogy ők valójában pozitív szándékú földönkívüliek, akik azért jöttek, hogy megmentsék az emberiséget. Manipulálták a felszíni embereket, hogy katonai segítséget és éterikus energiát biztosítsanak a számukra, hogy odacsaphassanak az ellenségeiknek (vagyis más ősi szakadár csoportoknak, különböző földönkívülieknek, és az összeesküvéshez tartozó titkos űrprogram csoportoknak). Ez az oka annak, hogy e csoportok sok időjárás- és földrengésfegyvert használtak fel egymás ellen, hiszen űrfegyvereik többsége már el lett pusztítva. A Földi Szövetség vagy a Titkos Űrprogram Szövetség részéről csak nagyon kevés katonai aktivitás tapasztalható jelenleg.

 

IGAZ-E, HOGY A DRÁKONIDÁK NAGY RÉSZE ELHAGYTA A BOLYGÓT ÉS MÁR CSAK AZ ÖSSZEESKÜVÉS/ILLUMINÁTUSOK TAGJAI MARADTAK HÁTRA, AKIK MÉG MINDIG KONTROLLÁLJÁK A FÖLDI ESEMÉNYEKET?

 

Ez nem igaz. Hatalmas dezinformációs hadjárat veszi kezdetét, amely az Elit részéről arra irányul, hogy ellenőrzése alá vonja a közzététel, nyilvánosságra hozatal folyamatát. Ezek a csoportok ugyanis először csak bizonyos típusú földönkívüli lények létezését szeretnék nyilvánosságra hozni (főleg azokét, akik valójában csak földönkívülieknek mondják magukat), és miután látják majd az emberiség reakcióját, eldöntik, hogy mi mást hozzanak még napvilágra. Azt hiszik, hogy elég csak egy pici rést nyitniuk Pandora szelencéjén, és ha ezt megteszik, továbbra is rejtve maradhatnak az emberiség ellen elkövetett bűneik, és bizonyos technológiáik, amelyek romba döntenék a jelenlegi pénzügyi rabszolgatartó rendszert. Ezek az emberek a legvégsőkig fognak küzdeni. Pont olyanok, mint a régi kalózok, akik addig loptak, amíg el nem kapták és fel nem kötötték őket. Már annyiszor megúszták a felelősségre vonást és olyan sokszor sikerült megmenekülniük, hogy néhányuk azt hiszi, újból sikerülni fog nekik és ezúttal is megússzák szárazon. Ami a reptiliánokat és más negatív szándékú földönkívülieket illeti... Minden drákonida és más földönkívüli, akik a „kerítés” felállítása előtt a Földön, vagy a Naprendszerünkben lévő más bázisokon tartózkodtak, még mindig itt vannak. Nem menekültek el és nem hagyták el a térséget. Ők és az emberi szövetségeseik (az „Elit”), eredetileg úgy tervezték, hogy már réges-rég eltűnnek, mire ezek a dolgok elkezdődnek. A különböző „Programok” tagjai MIND úgy gondolták, hogy ezek az események 2018 és 2023 között fognak bekövetkezni. Azonban senki sem számított a Kék Avian-ok felbukkanására és tevékenységére, vagy hogy az eredeti menetrendben valaha is változás fog történni...

 

AZ ÖSSZEESKÜVÉS DEZERTŐREINEK GYILKOS MERÉNYLETEI ÉS KARMIKUS KÖVETKEZMÉNYEK

 

Jelenleg szinte egy cunami erejével áramlanak be Naprendszerünkbe a kozmikus energiák. Ez hatással van mind a másokat szolgáló/segítő illetve a csak saját maguk hasznát előtérbe helyező lényekre és tetteikre. Mindez azonnali karmikus visszahatást jelent rájuk, akár pozitív, akár negatív irányba. Ezeket a változásokat láthatjuk akár a minket körülvevő embereken is. Akik általában negatívak, azok most még jobban azzá válnak (sokan le is lepleződnek ezáltal és ez sokszor önpusztításba is torkolhat), a pozitív, szeretetteljes emberek pedig még jobban másokat segítőkké, másokkal törődőkké és nagylelkűvé válnak a szükséget szenvedők irányába)

 

Sajnálatos módon a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumból és más csoportokból a Titkos Űrprogram Szövetséghez dezertáló személyek egy másfajta erkölcsi szemlélettel bírnak és más elképzeléseik vannak arról, hogyan is kellene intézni a dolgokat és kivívni a győzelmet. Néhányan úgy döntöttek, hogy egy Marson lévő és egy földi bázist ki kell füstölni, olyan hamar, amilyen hamar csak lehet. Senkinek nem lenne mersze megtámadni bármilyen bázist a Holdon, mert annak nagyon súlyos következményei lennének, ugyanis különböző fajoknak nagykövetségei vannak ott. Tehát ezt nem lehet megtenni büntetlenül.

 

Néhányan a dezertőrök közül olyan információkat adtak át, aminek hatására a Titkos Űrprogram Szövetség néhány tagja úgy gondolta, hogy a Tanács jóváhagyása nélkül saját akcióba kezd. Ennek eredményeképp támadást intéztek egy marsi létesítmény ellen. Ez a létesítmény kapcsolódott a kolóniák ellátórendszeréhez, és a támadás következtében szinte teljes mértékben elpusztult. Kb negyedmillió ártatlan család élt e létesítmény szomszédságában lévő kolónián, amely tulajdonképen egy rabszolgatábor. Nagyságrendjét tekintve, ez a támadás felért a Japán elleni bombázással a II. Világháború végén. A második támadás egy kisebb tengeralatti létesítményre irányult (az USA Karolina államához közel). Ezt a bázist a drákonidák emberek közreműködésével üzemeltették. Ezen a bázison több ezer ártatlan embert tartottak fogva és kísérleteztek rajtuk. Ők mind meghaltak a támadás következtében. Az elmúlt hetekben egész sor támadás történt a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum beszivárgóinak „köszönhetően”. Ezek a merényletek a személyzetre és a vezetőség tagjaira irányultak. Egy korábbi találkozón ezek az emberek kifejtették, hogy szerintük az ilyen tettek egyszerűen a háború részét képezik, nem fogadták el, hogy ez megengedhetetlen és ez sajnálatos veszteségekhez vezetett. Nem fogták fel a tetteik súlyát és ez valamiféle karmát eredményezett a számukra.

 

A legutóbbi találkozón megbeszélésre kerültek ezek az esetek és a Titkos Űrprogram Tanács nagyon mérges lett, amiért a Gömb Szövetség nem küldött figyelmeztetést nekik erről korábban. (A Gömb Szövetség nem akar beavatkozni a szabad akaratunkba, vagy olyan eseményekbe, amelyek karmikus következményekkel járnak). Mindez természetesen erősen megrendítette a Titkos Űrprogram Szövetség bizodalmát a dezertőrök irányába. Ezért aztán tárgyalások kezdődtek, amelyeken lefektették az együttműködés alapelveit. A Kék Avian-ok azt kérték, hogy ne intézzenek támadásokat a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum infrastruktúrája ellen, és a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsa, valamint a Gömb Szövetség elfogadott egy tervet arra vonatkozóan, hogy sértetlenül hagyja ezt az infrastruktúrát és a nyilvánosságra hozatal után a földi emberiség használatára bocsátja majd. Amikor a Teljes Nyilvánosságra Hozatal megtörténik, további tervek lépnek életbe, amelyek segíteni fognak a rabszolgatáborok fogvatartottainak rehabilitációjában. Ezt más szövetséges csoportjaink fogják véghezvinni.

 

http://exopolitics.org/secret-space-war-halts-as-extraterrestrial-disclosure-plans-move-forward/