Randy Cramer – 17 év katonai szolgálat a Marson, és a Szakadár Civilizáció „fajnemesítő” marsi kolóniája – 1. rész

randy_kicsi.jpg

Randy Cramer az USA tengerészgyalogság különleges egységének (US Marine Special Section) tagja. Corey/GoodETxSG-hez hasonlóan, szintén a MILAB program keretében, különleges génekkel rendelkező gyermekként korán katonai kiképzést kapott és szolgálatát a titkos űrprogram Föld Védelmi Erők (EDF) később pedig a Mars Védelmi Erők (MDF) alakulatánál ún. „szuperkatonaként” teljesítette. 17 évig szolgált a Mars bolygón, a titkos földi kormányzat „fajnemesítő” kolóniájának védelmét ellátó katonai egység tagjaként, majd szolgálata végeztével visszatért a Földre. Nemrégiben felettesei újra szolgálatba helyezték, azzal a paranccsal, hogy álljon nyilvánosság elé és mondjon el a közvélemény számára mindent, amiről csak tudomása van. A most következő interjúban Alfred Lambremont Webre beszélget Randy Cramer-rel. Az interjú szerkesztett változata következik.

 

Randy, elsőként az USA tengerészgyalogságának különleges egységéről kérdeznélek. Mikor jött létre ez az alakulat és milyen okok vezettek ahhoz, hogy nemrég nyilvánosság elé álltál a történeteddel?

 

A tengerészgyalogságnak azt a különleges egységét, amelynek én is tagja vagyok, Eisenhower elnök hozta létre. Ismeretes, hogy az 1947-es roswelli UFO lezuhanása után megalakult egy titkos csoport MJ-12, vagyis Majestic 12 néven, aminek az volt a feladata, hogy kivizsgálja ezeket az eseteket és felkutassa annak a lehetőségét, hogy tudna a földi titkos kormányzat ezekből előnyt kovácsolni. Eisenhower elnök nagyon is tisztában volt azzal, hogy ebből hatalmas problémák származhatnak és az MJ-12 megalakulása után nagyon nem mennek jól a dolgok. Nem igazán bízott az MJ-12-es „fiúkban”. Azzal is tisztában volt, hogy ezek nem kizárólag a földi politikai helyzetre vannak hatással, hanem exopolitikai jellegű problémákkal is fenyegetnek, amik túlmutatnak a bolygónk határain. A titkos kormányzat és a vele szövetkező katonai-hadiipari elit ugyanis szinte teljes mértékben fennhatósága alá vonta a földönkívüli járművekből kinyert technológiákat. Eisenhower tudott róla, hogy nagy vonalakban mi folyik a bolygónkon és tudta, hogy az irányítás kicsúszott az USA kormányzat kezéből. Utolsó elnöki beszédében figyelmeztette is a lakosságot a TV-n keresztül a közelgő veszélyre. Tudott a titkos űrprogramokról és azzal is tisztában volt, hogy addigra mindez teljesen önjáróvá vált. Tehát tökéletesen tudta, hogy micsoda hihetetlen fenyegetést jelent ez az egész emberiségre vonatkozóan és ezért megpróbált utána járni és visszaszerezni legalább az ellenőrzés egy részét.

 

(lásd a volt CIA tiszt beszámolóját: https://www.youtube.com/watch?v=HGd4i0T84vM)

 

Ennek érdekében létrehozott a haditengerészeten belül egy különleges egységet, egy fedett katonai szervezetet és felruházta különleges mandátumokkal és feladatokkal. Mindennek a törvényi feltételeit is megteremtette, lényegében azért, hogy ellensúlyként szolgáljon a katonai-hadiipari komplexum rendkívüli fenyegető jelenlétével szemben. Létrehozott tehát egy jogszerű intézményt, amely a jogszerűtlen beavatkozások kivédésére szolgál, és amelynek tagjai földönkívüliekkel, nem-emberi illetve interdimenzionális lényekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak. Mindezt azért, hogy ha bármi probléma felmerülne, akkor az emberiségnek legyen még egy utolsó reménye.

 

Ez a törvényi szabályozás az USA Tengerészgyalogság Különleges Egységének Különleges Törvénykódexe (US Marine Special Section Special Code). Ennek a kódexnek az egyik legfontosabb rendelkezése a 21-es cikkely, ez vonatkozik ugyanis arra, hogy vészhelyzet esetén milyen lépéseket kell tenni. A 21-es cikkely kimondja, hogy amennyiben két fontos feltétel közül bármelyik fennáll, abban a pillanatban a tengerészgyalogság megkapja a törvényi felhatalmazást, hogy előálljon és nyilvános lépéseket tegyen.

 

Melyik ez a 2 feltétel?

 

1. Ha az USA alkotmánya által biztosított garanciáknak csak kevesebb, mint 50 %-a teljesíthető valamely földönkívüli faj beavatkozása miatt

 

2. Ha az USA kormány a műveleti funkcióinak már csak kevesebb, mint 75 %-át képes ellátni

 

Ha ezek közül akár csak egyetlen feltétel is fennáll, akkor a tengerészgyalogság különleges egysége jogszerűen előléphet. JELENLEG MINDKÉT FELTÉTEL TELJESÜL!!!

 

Az én feladatom is ehhez kapcsolódik, hiszen feletteseimtől megkaptam az utasítást, hogy elő kell lépnem, és beszámolnom mindenről, amiről csak tudomásom van. Ezért vagyok itt, és ezért beszélgetünk most éppen. Magamat nem mondanám egyszerű kiszivárogtatónak, nekem ugyanis PARANCSOM van arról, hogy a legszélesebb nyilvánosság elé kell állnom és beszélnem a titkos űrprogramban szerzett tapasztalataimról és a velem történtekről. A jelenlegi földi elit tettei nemcsak embertelenek és gonoszak, hanem ILLEGÁLISAK is. Ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni.

 

Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi zajlik és zajlott a Föld bolygón katonai értelemben? Mik a jellemzői a titkos kormányzat katonai elitjének, a katonai-hadiipari komplexumnak?

 

Nézd, először is, ha én egy földönkívüli faj lennék, és titokban el akarnám foglalni a bolygót, akkor mit tennék? Gyengíteném a gazdaságot, az infrastruktúrát, az egyes nemzetek hadseregeit, a hírszerzést, és megnehezíteném a valódi, hiteles információk szabad áramlását. Rendkívül elgondolkodtató mindez, ha ma körülnézünk a világban... Hiszen valójában ez történik. Jelenleg nagyon sok kiszivárogtató előre fel van készítve a háttérben tevékenykedők által, hogy mit mondhat és mit nem. Azokat pedig, akik valódi információkkal állnak elő, sokszor egyszerűen megölik. Tehát általában nagyon nehéz informálódni az igazán súlyos összefüggésekről.

 

Nagyon sok katonai csoport nem ért egyet a titkos földi kormányzat tevékenységével, főleg a katonai vezetéssel. Azok a katonai csoportok, akik az emberiség oldalán állnak, nagy nehézségekkel néznek szembe, mert nagy a széthúzás a köreikben, mindannyian más felé húznak. Ennek ellenére megpróbálják kiszivárogtatni, ami hatalmukban áll, és mindannyian egyetértenek abban, hogy ezt meg kell tenni. Fel akarnak lépni a nyilvánvalóan illegális folyamatok ellen, és meg akarják akadályozni, hogy ezek tovább folytatódjanak. Meg akarják végre állítani a magas rangú vezetők korrupt, gonosz tetteit.

 

A titkos kormányzat sötét szándékú csoportjai, akik megszerezték a földönkívüliek technológiáit, vagy segítséget kaptak tőlük, mindent megtesznek, hogy eltitkolják ezeket a technológiákat. Egy hatalmas verseny zajlik közöttük, hogy kit tud először birtokába jutni pl egy hiperfejlett harcászati technológiának. Aki ugyanis elsőként ér célba, az mindenki felett uralkodhat. Ennek következtében ma már rendelkeznek részecskefegyverekkel, plazma sugárvetőkkel, és 25 000 – 40 000 km/h sebességgel repülő járművekkel, amelyek ráadásul képesek az atmoszféra magasabb rétegeiben is száguldozni.

911_kicsi.jpg

Dr. Judy Wood 9/11-et kutató tudós szerint a tornyok leomlásában részecskefegyverek is szerepet játszottak. Ez a fegyver még a levegőben atomjaira szedte a leomló tornyokat. Ezért volt a hihetetlen mennyiségű por a katasztrófa során és a tornyok maradványai valójában soha nem értek földet, mert még a levegőben „elporladtak”. Dr. Wood „Hová tűntek a tornyok?” címmel részletes feltáró kutatást végzett 9/11-ről:

https://www.youtube.com/watch?v=vadSaWyiozg

 

A történelem számtalan példát szolgáltat a számunkra, hogy mindig voltak olyan csoportok, akik mindenki másnál jobb, fejlettebb technológiákkal rendelkeztek és képesek voltak mindenki mást harcképtelenné tenni. Hatalmas, hirtelen bekövetkező ugrások mutatkoztak a fegyverkezés történetében, és mindig volt valaki, akinek a többiekhez képest sokkal jobb fegyverei voltak.

 

Aztán persze pénzszerzési és pénzcsinálási verseny is van e csoportok között, mindenki a legjobb technológiákat akarja megszerezni és ezek persze mind fedett katonai programokon keresztül történnek. Pénzügyi, katonai és ipari vállalatok vezetői egyaránt benne vannak ebben a „játékban”. Az 1960-as években már óriási méretekben zajlott mindez, valójában nem is igazán volt hidegháború kelet és nyugat között, ugyanis mindenki kémkedett mindenki után és minden egyes csoport kizárólag csak a saját érdekeit tartotta szem előtt. A 60-as évektől kezdve tehát egy hihetetlen kiterjedésű titkos hírszerzési infrastruktúra alakult ki e csoportokból. Tagjai közül mindenki őrülten hajtja a hatalmat, mindenki lő mindenkire és egy teljesen barbár felfogás alakult ki és terjedt el közöttük. Ehhez még vegyük hozzá, hogy mindenki őrülten fél a másiktól, és máris elmondható, hogy iszonyatosan agresszívvé és félelemalapúvá vált ez az egész titkos szerveződés. Rendkívül profitorientált piaci szemlélet uralkodott el közöttük és a folyamatos háborúskodás és gyilkolás mellett megjelent annak igénye is részükről, hogy hogyan tudnának rengeteg pénzt kivenni az egyszerű emberek zsebéből...

 

Rendkívül érdekes gondolataid vannak a jelenlegi gazdasági jelenlegi szerkezetéről. Elmondanád erről a véleményed? Van ennek esetleg olyan vetülete is ennek, amely összekapcsolható az általad elmondottakkal?

 

Jelenleg egy fejlett ipari-indusztriális társadalomban élünk, ami megköveteli a folyamatos fejlesztést. Szinte öngerjesztő folyamatként működik, hiszen csak így tudja fenntartani magát. Ez egy rendkívül kapzsi kapitalista gazdasági berendezkedést és társadalmi szemléletet eredményezett. Termelni-termelni-erőforrásokat felhasználni, lényegében ez egy nagyon-nagyon hosszú távon gondolkodó kapitalista által megálmodott szemlélet. Azt mondanám, hogy egy ilyen szemléletet csakis hosszú távra lehet megalkotni, hiszen üzemeltetni, életben tartani is csak hosszú távon lehet. Én ezt csak „hosszútávú kapzsi kapitalista szemléletnek” hívom. Folyamatosan több erőforrást kell felhasználni, mint amire szükséged van – akik ezt irányítják, azok folyamatosan ebből profitálnak és én azt mondom, hogy sajnos ideig-óráig ez akár működőképes is lehet.

 

Ha azonban „rövid távú kapzsi kapitalista” módjára gondolkodik valaki, és max 3 hónap alatt akar minden lehetséges profitra szert tenni, nos az a szemlélet viszont mindent elpusztít, és a pusztításon kívül nem is lehet más a végeredménye. Jelenleg ez az uralkodó szemlélet a gazdaság EGÉSZÉT illetően. Ez minden lehetőségét elveszi annak, hogy bármiért hosszú távon felelősek tudjunk maradni. Mentálisan belekényszeríti az embereket (elsősorban az üzletembereket), hogy csak a jelen pillanat érdekeit tartsák szem előtt. Ezen szemlélet alapján szerveződik a gazdaság és ez hatja át az egész munkakultúrát és életszemléletet is.

 

Nagyon nagy különbség van aközött, hogy a gazdasági szereplők pl 5 éves ciklus végén vagy esetleg 3 hónap alatt akarnak nagy profitra szert tenni. A 3×30 napos, vagyis 3 hónapos ciklusokon alapuló gazdasági szabályozások radikálisan átszabták és megváltoztatták, sőt kényszerítették az embereket arra, hogy ilyen módon gondolkodjanak. (A gyors profitot hajtja mindenki 90 nap alatt, de gondolhatunk akár a vállalatok negyedéves elszámolására, a hiteltörlesztő részletek, vagy a közüzemi számlák 90 napos türelmi idejére – ha nem tudsz fizetni, nagyon hamar mindened odaveszhet – szerk.)

 

Ez az egész szabályozás végül radikálisan megváltoztatta az emberek élethez való hozzáállását és motivációit. Minden ügyet hipergyors ütemben kell végrehajtani és ez természetesen végül MINDEN ESETBEN A MUNKÁSOKON, A MUNKAVÁLLALÓKON CSATTAN és őket töri meg leginkább. A 90 napos profitciklusok ugyanis csak ezen az egy módon teljesíthetőek és érvényesíthetőek, a vállalatok csak így tudják összehozni hatalmas profitjukat. Ez pedig végül elpusztít minden közösséget, és végső soron ez az a szemlélet, amely elpusztítja magát az emberiséget is.

 

És hogyan kapcsolódik mindez a 21-es cikkelyhez és a Mars Védelmi Erők kötelékében töltött 17 éves marsi szolgálatodhoz?

 

Nagyon könnyen összekapcsolható a kettő, ugyanis a fentiekben tárgyalt szemléletmód vezetett el a valaha volt legkorruptabb pénzügyi rendszer kialakulásához. A morál, az etika, az erkölcs teljesen száműzve lett. Ehelyett minden ember minden idegsejtjével arra koncentrál, hogy teljesítsen és megfeleljen a „rövid távú kapzsi kapitalista” szemlélettel áthatott mindennapoknak és ennek alárendelve élje le az életét. A gazdaság irányítói azok, akik kényszerítik és nyomják előre az embereket e szemléletmód irányába.

 

Hogyan kapcsolódik mindez a 21-es cikkelyhez? Úgy, hogy ez a cikkely tartalmazza a megoldás módozatait. Itt jön a képbe többek közt az én szerepem is. Felvilágosítani, elmondani, beszélni a titkos fedett űrprogramokról. A titkos űrprogramnak ugyanis HIHETETLEN drága technológiái vannak. Ezeknek jó része nem annyira hatékony, viszont elképesztően veszélyes és gyilkolásra használják őket. Ezekre kell a nagy pénz, ezért fejik meg folyamatosan az embereket. Tőlük, a munkájuk eredményeit veszik el, hogy finanszírozni tudják méregdrága üzelmeiket.

 

Ezeknek a technológiáknak a többsége már létezik, nem kell tehát újra feltalálni, pusztán jó ügyekre, civil ügyek szolgálatába kellene állítani őket. Ki kell venni ezeket a titkos katonai csoportok kezéből és el kell kezdeni normál piaci viszonyok közt kereskedni velük. Át kellene állítani a fedett katonai vállalatokat, hogy civil felhasználásra gyártsanak és el kell terjeszteni a technológiát az egész emberiség körében.

 

Milyen technológiákról van itt szó? Elektrogravitációs, mágneses gravitációs technológiákról és repülőgépekről. Ezek minden szempontból jobbak, hatékonyabbak a jelenlegi fosszilis üzemanyagot használó járműveknél. A rakétatechnológiás, robbanómotoros cuccok lósz*rt sem érnek – az űrutazásnak ugyanis nem ez a módja.

 

Vegyük pl a TR-3B repülőgépet. Ezeket a Northropp Grumman cég gyártja, civilek számára is elérhetővé kellene tenni őket. Ha a légitársaságok szuperolcsó hitelekhez juthatnának, le lehetne cserélni a komplett gépparkot. A TR-3B gépeket hihetetlen alacsony költségekkel lehet működtetni, semmiféle üzemanyagköltség sincs, emellett gyorsabb, kényelmesebb, képes a Föld körül is közlekedni, plusz el tud vinni akár a Holdra is. Be lehetne indítani a kereskedelmi célú személyszállítást az űrbe is, ezt ez a gép könnyedén lehetővé tenné. És ez csak egyetlen példa... Néhány ember természetesen nagyon nem akarja mindezt.

tr3b_kicsi_1.jpg

TR-3B repülőgép/űrhajók. A képek valószínűleg csak illusztrációk, valójában ezekről a gépekről még soha senkinek sem sikerült fényképet készítenie.

 

Jelenleg is létezik egy űrben működő ipari hálózat, persze titkos, fedett formában. Űrhajókat, űrbázisokat építenek titokban más bolygókon, holdakon. Nagyon kiterjedt űrbéli kereskedést folytatnak, CSILLIÁRD (ez biztos nagyon sok pénz lehet – szerk:) dollárnyi pénz felhasználásával.

 

Ez az ipari infrastruktúra képes űrfegyverek gyártására, ezekkel látják el és védik a Mars Kolónia Társaság bázisait. Ugyanis a titkos földi elit egy kolóniát hozott létre a Marson. Ezek a bázisok nem a semmiből bukkannak elő, hanem szerződések alapján építik fel különböző cégek. Az elmúlt 70 évben rengeteg titkos katonai projekt keretében épültek fel ezek a bázisok, a hozzá tartozó járművek és az egész infrastruktúra. Ennek elkészítésében számos vállalat működött közre, akik mind erre specializálódtak. Természetesen e cégek általában titkos katonai gyárakkal rendelkeznek. Nem igazán lehet lenyomozni, hogy mi hol készül, hiszen titokban működtetik az egész űrprogramot és az ehhez kapcsolódó titkos gazdasági rendszert is. Elképzelhetetlen mennyiségű pénzt keresnek ezzel, hozzájuk képest egy nagyban játszó tőzsdei hedge-fund menedzser egészen nevetségesnek tűnik.

 

El kell mondanom tehát, hogy a földivel párhuzamosan egy titkos gazdasági rendszer is üzemel. Ahhoz tudnám hasonlítani a helyzetet, mint amikor egy beteget egyszerre két orvos kezel. Az egyik meg akarja gyógyítani, infúziót ad neki, a másik pedig minden csepp vérét ki akarja szívni, sőt, sokkal több vérre van szüksége, mint ami a beteg testében egyáltalán található.

 

Ha ennek az űrprogramnak az eredményeit megosztanánk a lakossággal és mindenki számára rendelkezésre bocsátanánk, akkor ennek a bolygónak az életét fenekestül fel lehetne fordítani. Mindent meg lehetne változtatni és szempillantás alatt a helyes irányba terelni.

 

Én úgy gondolom, hogy az USA talán az egyedüli, amelyik képes lenne erre, hiszen jelenleg is van működő űrprogramja (NASA), amely megfelelő minőségben tudna ilyen eszközöket előállítani, létrehozni erre egy komplett iparágat, dolgozókkal és elosztórendszerrel. Ahhoz, hogy elérjük a 21-22. század fejlettségét, először meg kell javítanunk a jelenlegi rendszert, kijavítani a pusztuló gazdaság hibáit. Ehhez egy hosszú távú szemléletre lesz szükségünk.

 

Amik a legfontosabbak lennének, azok a gyógyászati eszközök, különösen a holografikus újjászervező/újraépítő technológiák. Engem ilyen berendezésekkel többször is szó szerint újra összeraktak (ez az én esetemben a szó legszorosabb értelmében értendő, erről majd egy későbbi interjúban beszámolok). Az Elysium c. filmben szerepel egy ilyen gyógyító berendezés, ez bárkiben bármilyen betegséget képes meggyógyítani, újra rendbe hozni a beteg testét. Úgy értendő, hogy ABSZOLÚT bármit, csonttörést, rákot, mindent meg tud gyógyítani. A filmben szubatomi módon rakja össze a beteget kb 5 másodperc alatt. Elmondhatom, hogy a valóságban ennyire azért nem gyors ez a művelet, de tény, hogy BÁRMIT meg tud gyógyítani. Természetesen ezt a technológiát visszatartják, pedig ez képes lenne meggyógyítani, újravitalizálni az egész bolygót.

elysim_kicsi.jpg

A jelenleg használatos egészségbiztosítási rendszer elképesztően drága, egyáltalán nem hatékony, és egyre többe kerül. Az egészségügy olyasvalami, aminek egyáltalán nem kellene a pénzről szólnia. Ugyanis szimplán úgy kellene működnie, hogy bemész és gyógyultan kijössz. Ennyi. Ezt ilyen egyszerűen meg lehetne oldani... Kulcsfontosságú lenne, hogy mindenki minden pillanatba egészséges legyen és pillanatok alatt rendezni lehetne az egészségügy helyzetét.

 

Összességében elmondható, hogy az egész gazdasági rendszer pusztulóban van. Bizonyos értelemben mindannyian felelősek vagyunk, mert mi is segédkeztünk a pusztításban, és nem figyeltünk, nem vettük észre, hogy bizonyos emberek élősködnek az emberiség felett és nem állítottuk meg őket. Én azonban úgy érzem, hogy nincs minden veszve, még minden kijavítható, még a gazdasági rendszer is. Egyszerűen át kell irányítani a titkos űrprogramokban kifejlesztett technológiákat a civil gazdaságba. Ehhez kapcsolódóan az üzleti életet is át kell alakítani. Ez elhozza majd a fejlődést, produktivitást, gazdasági és szociális fellendülést. A gazdasági hanyatlás az egyik fő oka az emberi depressziónak, a gyűlöletnek és a társadalmi feszültségeknek. Az irányítók a gazdaságon keresztül szinte bátorítják és kényszerítik az embereket, hogy dühösek, depressziósak és gyűlölködők legyenek, és így viszonyuljanak az egész élethez. Ha azonban a gazdaság helyreáll, az emberek is megnyugszanak majd.

 

Mi gondolsz, fel lehet-e számolni teljesen a Szakadár Civilizációt, nyilvánosságra lehet-e hozni, feltárni a működését, a pénzszerzési, pénzcsináló módszereiket, amelyek segítségével fenntartják az egész működésüket? Adott esetben hogyan tudnánk normalizálni a tevékenységét, hogy tudna integrálódni a normál civil társadalom életébe? Hogyan tudnánk ezt megtenni?

 

Felszámolni a Szakadár Civilizációt!? (Randy nagyot nevet). Tulajdonképpen azt kell mondjam, a Szakadár Civilizáció sosem szakadt le teljes mértékben mi társadalmunkról. Ezt úgy értem, hogy van egyfajta egymásrautaltság, vagyis ha mi eltűnnénk hirtelen, akkor nagy bajban lennének, és ha ők tűnnének el, akkor mi kerülnénk meglehetősen nehéz helyzetbe. Egyébiránt vannak olyan terveik, hogy teljesen kiirtják és eltüntetik az emberiséget. Néhányan a Szakadár Civilizáció tagjai közül robotokkal akarják helyettesíteni az embereket. Ezek szerint még ők sem fogják fel, hogy ez nekik sem lenne túl szerencsés megoldás. Nem, ugyanis a felszíni társadalom nélkül az egész Szakadár Civilizáció működésképtelen lenne. Középvezetők, beszállítók, kollaboránsok és együttműködők nélkül nem tudnák működtetni az infrastruktúrájukat sem. Vannak pl olyan emberek a bolygó felszínén, akik tudnak bankszámlákról, bázisok pontos helyszíneiről. Elképzelhető, hogy ezen emberek közül néhányuknak hirtelen elege lesz, előállnak és azt mondják: „ami sok, az sok”. Én bátorítanám is ezeket az embereket, ugyanis fontos lenne ezeknek a középvezetőknek, kollaboránsoknak megérteniük, hogy a pozícióik egyáltalán nincsenek biztonságban. Bármit is ígértek nekik a „főnökeik”, azt egyáltalán nem fogják teljesíteni feléjük.

 

A Szakadár Civilizációnak van egy úgynevezett „génállomány” programja. Tudni kell, hogy van egy bázisuk a Marson. Ez magában foglalja egy „mesterfaj” kialakításának a tervét. Ez független a földi eseményektől, de ők mondhatni ott „tenyésztik” a jövő emberiségét, ami egyszer a jövőben a Földre jön majd (várhatóan a jelenlegi földi emberiség szándékos kipusztítása után) és uralkodni fog itt. Ennek a kolóniának a tagjai előre kiválasztott egyének, akik az összeesküvők által favorizált génekkel rendelkeznek. Vegyítik őket, keresztezik őket egymással, és gyermekek születnek ezen a kolónián. Belőlük akarják a jövő emberiségét létrehozni néhány generáció alatt. Fizikailag, mentális képességeiket tekintve és intellektuálisan fejlettebbnek gondolják őket, ezért megy ez a szürreális keresztezési program.

 

Nevetséges ez az egész terv, de ők ettől függetlenül nagyon hisznek benne. Én a katonai szolgálatom alatt nagyon sokszor beszélgettem földönkívüliekkel erről. Megismertem az álláspontjukat minderről és most már úgy gondolom, jobban értem az egész program lényegét. Egy ilyen kolónia terve és maga a „fajnemesítés” egyáltalán nem egyedi elképzelés, sok helyen történt már ilyen a galaxisban. Rendkívül összetett folyamat és nagyon sok mindent kell figyelembe venni egy ilyen kolónia kialakítása során és sokszor hibás döntéseket is hoznak, amit pl más földönkívüli fajok is elkövettek már a múltban. Sok ilyen félresikerült döntést hoztak a Szakadár Civilizáció irányítói is.

 

Az egész kísérlet arról szól, hogyha nem vagy benne ebben a génprogramban, akkor neked annyi, halott vagy és semmi esélyed a túlélésre. A Szakadár Civilizáció ugyanis minden jelenleg a felszínen élő embert ki akar irtani. Elmondom, hogy ki minősül felszíninek. Ha nincs űrhajód, vagy legalább hozzáférésed és engedélyed, hogy felszállj egyre, ha itt az idő, vagy nincs földalatti bunkered, amiben meghúzd magad, akkor kihalásra ítélt felszíni ember vagy. Ők ugyanis nem akarják tovább életben tartani ezt a „büdös felszíni lakosságot” (most az ő szavaikat idéztem).

 

Egy eugenikán alapuló, magasabb rendű kiválasztottakból álló társadalmat akarnak felépíteni a jelenlegi helyett. Ez egy meglehetősen szociáldarwinista szemlélet.

 

Kik tervezik ezt?

 

A Szakadár Civilizáció vezetői. Azok, akik segítik a terveiket (pl középvezetők, kollaboránsok, stb) ugyanúgy át vannak verve, mint mindenki más. Nyilván azt remélték és ígérték nekik, hogy ők és családjuk részei lesznek majd a jövő társadalmának, de jobb ha tudják, hogy át lettek verve és ugyanaz a sors vár rájuk, mint mindenki másra, azaz a pusztulás. Ennek tudatában most esetleg megfontolhatnák, hogy lojalitásukat inkább a földi emberiség felé kellene fordítaniuk, és hagyják ott a Szakadár Civilizációt. Ők ugyanis nem részei az elit eugenikus terveinek.

 

Tudtunk már eddig is a népességcsökkentő terveikről, a mesterségesen előidézett járványokról, a génmódosított élelmiszerekről, a háborúkról, a sugárzásról. De milyen más módszereik vannak még?

 

Tulajdonképpen itt nem egyszerű népességcsökkentésről, létszámredukálásról van szó, hanem totális és tökéletes kiirtásról. Csak és kizárólag az általuk jóváhagyott kiválasztottak, a „génállomány” program résztvevői élnék túl. Ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni. Ha te rendelkezel egy bizonyos, általuk kívánatosnak tartott génnel, akkor vagy megkérnek, hogy csatlakozz ehhez a programhoz, vagy erőszakkal elrabolnak és a marsi kolóniára visznek. (Eisenhower elnök unokáját Laura Eisenhower-t is megpróbálták beszervezni egy ilyen kolóniára - http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/01/a-titkos-mars-kolonia-projekt-laura.html#.VVOIT5PQOis) Ott fogsz élni és szolgálni a „tenyészetet”. Ezek azonban a szó szoros biológiai értelmében NEM tökéletes gének, hanem csupán csak az elit által kívánatosnak tartott gének. Ezért mondom, hogy tisztára nevetséges az egész. Olyasmit kell elképzelni, mint a „kékvérű” arisztokrata családoknál, ugyanilyen „belterjességet” terveznek.

 

Igen, ott vannak pl a Habsburgok. Úgy néznek ki, mint akik nem teljesen százasak. Nézd meg milyen fejformájuk van, már szinte nincs is állkapcsuk, mert egybeér a nyakukkal, de legalább jó sok pénzük van:)

 

Így van. Az embereket egyszerűen nem lehet ilyen kritériumok alapján megítélni. Mindenhol vannak jók és rosszak egyaránt.

 

Folyt. Köv.

 

Az interjú további részében Randy a Mars bolygón szerzett tapasztalatairól beszél. A folytatás az alábbi linken olvasható:

http://goodethungary.blog.hu/2015/06/01/randy_cramer_17_ev_katonai_szolgalat_a_marson_es_a_szakadar_civilizacio_fajnemesito_marsi_koloniaja__316