Kolóniák és vállalati létesítmények a Marson és a nácik beszivárgása az USA titkos űrprogramjaiba – Corey/GoodETxSG

cim_2_kicsi.jpg

 

Corey felfedi a náci Németország irányítóiból és a hozzájuk köthető titkos társaságokból alakult ún. Szakadár Civilizáció eredetét. Ez a csoport a II. Világháború után egyezményeket kötött az USA-val, szövetségre lépett több földönkívüli fajjal, majd teljes mértékben átvette a titkos űrprogramok irányítását és a jelenlegi gazdasági, pénzügyi rendszer feletti uralmat. Teljhatalmat gyakorolnak a földi társadalmak felett, emellett kolóniákkal, bányákkal rendelkeznek a Marson, ahol rabszolgaként tartják az embereket. Mindezt részletesen megismerhetjük ebből az interjúból, amit Michael Salla készített Corey-val.

 

1. Állításod szerint a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumnak (ICC) bázisai vannak a Marson. Pontosan hány bázissal rendelkeznek és van-e még másoknak is létesítménye a Mars bolygón?

 

A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum kiterjedt ipari infrastruktúrával rendelkezik. Bázisai, űrállomásai, előretolt állásai, bányái és más létesítményei vannak a Marson és számos holdon illetve az Aszteroida övön túlra is sikerült terjeszkednie (az Aszteroida öv Corey állítása szerint egy egykoron létezett Szuperföld maradványaiból keletkezett – szerk). Olyan létesítményekkel rendelkezik, amelyekben különböző nyersanyagokból használható anyagokat gyártanak, pl összetett fémeket vagy kompozit anyagokat, olyasmiket, amelyekről a földi tudományunk álmodni sem merne. Ezekben a létesítményekben különböző csoportok dolgoznak, különféle technológiákat állítanak elő. Mindegyik létesítményben más és más speciális összetevőket gyártanak, és olyannyira el vannak egymástól különítve a munkások, a gyárakban dolgozók - akik az ehhez tartozó kolóniákon élnek - nem is tudják, hogy pontosan mit is állítanak elő. Ezeknek a "termékeknek" legtöbb alkotóeleme több célra is hasznosítható, és számos projektben fel is használják ezeket. Több olyan létesítmény van a Földön, amely nagyon hasonló módon működik és ezek több szinten is részt vesznek a Titkos Űrprogramban.

 

Vannak ezen kívül más bázisok is a Marson, amiket katonai/biztonsági csoportok ellenőriznek, emellett léteznek tudományos célú létesítmények is. Ezek általában más titkos űrprogramokhoz is tartozhatnak, de mindenképpen jelenteniük kell tevékenységükről a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumnak. Ez azért van, mert a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum ellenőrzi a Mars bolygó légterét és a biztonsági műveletek nagy részét. A Marson szolgáló biztonsági személyzet is gyakorlatilag a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum alkalmazásában áll. Azok a katonai csoportok, amelyeket visszahelyeznek a korábbi szervezetükbe (vagyis a titkos űrprogramba), el vannak különítve az általuk védett kolóniák, bázisok és ipari létesítmények személyzetétől és lakóitól. Ők egyfajta spártai életmódot folytatnak. Láttam néhány ilyen létesítményüket. Ezek minden esetben a földalatti kolóniáktól, bázisoktól és ipari létesítményektől egy kicsit messzebb helyezkednek el, lényegében többszintű határvédelmi feladatokat látnak el.

 

Aztán vannak olyan bázisok is a Marson, amelyek "nem-emberi" lényekhez tartoznak. Némelyikük már jó ideje ott él és ők használják azokat a lávacső-szerű alagutakat is, amelyek bázisoknak lettek kialakítva, és elképesztő méretűek, több millió lakos biztonsággal elfér bennük.

lava_kicsi.jpg

2. Személyesen voltál-e valaha a Marson és ha igen, mennyi időt töltöttél ott?

 

Igen, többször is jártam a Marson, főleg olyan alkalmakkor, amikor valamilyen különleges berendezés elromlott és azonnal meg kellett javítani. Ez főleg olyan esetekben történt, amikor a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum nem tudott időben megfelelő személyzetet odahozatni a kolóniákra, illetve bázisokra közvetlenül a Földről vagy a Naprendszer más részéből. Ilyenkor küldtek egy kérvényt, hogy igénybe vennék a mi kutatóhajónk tudományos specialistáit. Ezen ritka alkalmakkor leszálltunk a bolygó felszínére, ahol 4-6 fegyveres fogadott minket. Megparancsolták nekünk, hogy nem kommunikálhatunk, sőt még szemkontaktust sem létesíthetünk senkivel, kivéve, ha az közvetlenül a feladatunk ellátásához szükséges. Ilyen helyzetekben általában jelen volt a mi biztonsági személyzetünk, egy intuitív empata, egy tudós és két technikus, akik hozták magukkal a szükséges felszerelést és szerszámokat.

 

kolonia_kicsi.jpg

 

Minden alkalommal egyenesen a munkaterületre vittek bennünket. A helyi biztonsági személyzet nagyon erősen figyelte minden mozdulatunkat és amint végeztünk a munkával és leteszteltük, amit kijavítottunk, azonnal visszakísértek minket az űrhajónkhoz. Soha de soha nem kérdeztek meg minket, hogy lenne-e kedvünk szétnézni egy kicsit, vagy esetleg maradjunk ott és töltsük ott az éjszakát, vagy legalább ebédeljünk együtt a létesítmény személyzetével, a bázis lakóival. Azonban pár alkalommal láttunk néhány embert a lakók/munkások közül. Többnyire sápadtnak és betegnek tűntek, fizikálisan és mentálisan egyaránt megviselt állapotban voltak, szóval az egész sokkal inkább hasonlított egy rabszolgatáborhoz. Több alkalommal is láttunk pl olyat, hogy 4 teljesen egyforma kinézetű ember cipelt valamilyen rekeszeket, ládákat. Nyilvánvaló volt számunkra, hogy ezek klónok voltak. Az egyik kolónián láttam egy falfelületet, amelyre az emberek kiakasztottak olyan képeket, amiket ők maguk festettek, vagy rajzoltak. Ez volt az egyetlen olyan dolog, amire azt tudnám mondani, hogy pozitív hatással volt az ott élő/dolgozó emberek mentális egészségére. Az ilyen helyszínekről való távozást általában megkönnyebbüléssel fogadtuk. Mikor ellátogattunk a kirendelt katonai előörs szállására, ott teljesen más légkör fogadott minket. Ott mi is kényelmesebben éreztük magunkat, mert az ilyen létesítményeket már ismertük korábban, néhányat ezek közül ráadásul régebben építettek.

 

3. Milyen tapasztalataid vannak a Mars bolygó légkörét illetően? Néhányan azt állítják, hogy belélegezhető levegő van a Marson.

 

Igen. Van egy nagyon vékony légkör, amit a földi magas hegységekben található levegőhöz tudnék hasonlítani. A légköri nyomás viszont nagyon alacsony, akárcsak a levegő hőmérséklete az esetek többségében. Ez az éppen aktuális évszaktól is függ, és egy rövid időszakra lehetővé teszi, hogy a levegőt szabadon be lehet lélegezni. Még azt is el tudom képzelni, hogy néhányan képesek lehetnek ehhez bizonyos mértékben hozzá is szokni. Ami engem illet, soha egyetlen percet sem akartam eltölteni úgy, hogy ne lett volna rajtam a speciális szolgálati ruházatom, amit mindig viseltünk, különösen akkor, ha fizikailag is megterhelő munkát kellett végeznünk.

 

mars_1_kicsi.jpg

 

Van némi állatvilág és egy kis vegetáció is a Marson, az ég pedig világos kéktől egészen levendula színű is lehet, esetleg rózsaszín, különösen naplementekor, ha nincs túl sok por a légkör alsó rétegeiben. (Ez ugyanis gyakran előfordult, amikor a felszínen tartózkodtunk)

 

mars_2_kicsi.jpg

 

4. A Solar Warden csoportnak vannak-e bázisai más bolygókon?

 

Igen, van néhány űrállomásuk (a Naprendszer bizonyos területein, ahol az űrhajóikat javítják, vagy különféle összejöveteleket/találkozókat tartanak, esetleg személyszállítást végeznek, stb...), vannak továbbá bázisaik néhány holdon és még a Vénusz bolygón is (a Vénusz felszínén ill. a légkör felső rétegében). Van továbbá néhány bázisuk egy közeli naprendszerben, de erről szinte semmi sem tudok.

 

5. 1963-ban az USA Légiereje bejelentette, hogy egy személyzettel ellátott laboratóriumot állít Föld körüli pályára (Manned Orbiting Laboratory – MOL) és e célból titokban katonai űrhajósokat képeztek ki, hogy feljuttassák őket az űrbe. A MOL programot nyilvánosan 1969-ben bezárták, mondván, hogy a személyzet nélküli műholdak fejlesztése miatt nincs rá többé szükség. Elképzelhető, hogy ezek a kiképzett űrhajósok átkerültek a Solar Warden kötelékébe, vagy más titkos űrprogramba?

 

A földi katonaság Fekete Projektjeinek a kezdetektől fogva voltak különálló, alacsonyabb szintű űrprogramjai. Ezek a programok fel voltak osztva külön részterületekre és ennél fogva, azoknak, akik konkrétan az űrhajókon és különböző földkörüli pályára állított állomásokon szolgáltak, semmilyen lehetőségük nem volt arra, hogy meglássák, valójában mi folyik odakint. A NASA Nemzetközi Űrállomása látta ezek tevékenységét, a fekete projektek személyzete szintén látta a NASA műveleteit illetve a fejlett technológiát használó Titkos Űrprogramokat is (amelyek a Szakadár Civilizációhoz tartoztak), plusz még néhány nem evilági csoport tevékenységét is képesek voltak észlelni. Tudtak róla, hogy sokkal de sokkal több minden folyik odakint, de nem kellett teljes körűen ismerniük mindezt és a földi katonaság rutinszerűen kérdéseket tett fel nekik, hogy minél több információt szerezzen arról, vajon mi folyhat a Szakadár Civilizáció sokkal fejlettebb Titkos Űrprogramjaiban. A Fekete Projektek parancsnokai és operátorai közül csak nagyon keveseknek lehettek sejtései a Naprendszerünkben zajló folyamatokról. A parancsnokokon és operátorokon kívül szinte senki nem tudott semmiről, ami a Föld légkörén kívül történt.

 

Számtalan más űrállomás és kiképző labor volt időnként föld körüli pályára állítva, természetesen titokban, és amikor lejárt az idejük, visszatérésükkor a Föld légkörébe érve elégtek. Így semmi nyom nem maradt utánuk. A LOC-on, vagyis a Hold Műveleti Parancsnokságon a különböző űrprogramok személyzete elég nagy számban megfordult (köztük civilek, katonai, hírszerzési műholdak szakemberei, NASA, titkos katonai programok személyzete, más nemzetekből jövő személyek illetve a fejlett Titkos Űrprogramokhoz tartozó emberek is). Úgy próbálták ezt a hatalmas forgalmat lebonyolítani, hogy közben felállították a menetrendeket és úgy osztották be a helyszíneket is, hogy amennyire csak lehetséges, igyekeztek elkerülni, hogy egymás számára láthatóvá váljanak. Ez magában foglalta azt is, hogy figyelemmel követték a földi csillagászati megfigyelőállomások menetrendjét és dokumentációját arról, hogy merrefelé pásztáznak éppen a Földről. Ezért történhetett az, hogy a Titkos Űrprogramok űrhajói soha nem lettek kamerával rögzítve pl a NASA Nemzetközi Űrállomás lencséin keresztül. Hihetetlenül pontosan számították ki a menetrendeket, és éppen ezért ha egy ilyen jármű mégis láthatóvá vált az élő közvetítés alatt, akkor az csakis valamilyen okkal történhetett.

 

6. 1959-ben az USA hadserege indítványozta a Project Horizon program megkezdését, ami valójában annak a lehetőségét vizsgálta, hogy hogyan lehetne egy bázist felállítani a Holdon. Ez a program végül sosem jutott el a megvalósítás szakaszába. Elképzelhető, hogy titokban mégis folyatódott ennek a tervnek a kivitelezése vagy esetleg beolvadt más holdbázis programba?

 

Ezt nem tudom pontosan. Számos olyan program volt, amelyet párhuzamosan fejlesztettek, az eredmények pedig hasznosításra kerültek a fejlett Titkos Űrprogramokban és a katonaság Fekete Projektjeiben egyaránt. A különbség annyi volt, hogy a légiipar fejeseinek és a katonaságnak egyáltalán semmilyen tudomása sem volt a Szakadár Civilizáció létezéséről és az extrém fejlett technológiáikról. Így már jobban érthető, hogy miért fektettek több milliárd dollárt az emberek pénzéből olyan kutatásokba, amelyek bár ugyanarra a területre vonatkoztak, mégis egymástól teljesen függetlenül zajlottak.

 

7. Említetted, hogy a nácik felállítottak egy bázist a Holdon, és tulajdonképpen a Hold Műveleti Parancsnokság létesítménye ennek a továbbfejlesztett változata lett. Mikor alapították a nácik a saját holdbázisukat?

 

Több alkalommal is próbálkoztak egy ilyen bázis felépítésével, de nem igazán boldogultak vele és egészen az 1930-as évekig ezek a próbálkozások sikertelenek maradtak. Aztán találtak egy ősi épületet, amelyet nyilvánvalóan náluk sokkal nagyobb méretű lények építettek. A nácik ezt az épületet helyreállították és eléggé megerősítették ahhoz, hogy ideiglenes bázisként szolgáljon a számukra, ugyanis közben belekezdtek egy földalatti bázis építésébe is, amelynek csak bizonyos struktúrái voltak láthatóak a felszínen, ez volt az a bizonyos horogkereszt alakú bázis. Ennek a bázisnak az építése folytatódott azután is, hogy az 1950-es évek elején sikerült megállapodást kötniük az amerikaiakkal. Ez a megegyezés biztosította a nácik számára, hogy végre hozzáférhettek ahhoz a hatalmas ipari infrastruktúrához, amely miatt végül is elveszítették a II. Világháborút. Innentől fogva ezt az ipari infrastruktúrát a saját kényük-kedvük szerint használhatták (ebből alakult ki aztán a mai formájában ismert Katonai-Hadiipari komplexum is) és elkezdhettek egy hatalmas kiterjedésű földalatti "harang alakú" bázis kialakításába, amelynek a felszíni struktúráit hozzáépítették a már meglévő építményhez. Ez lett tehát maga a LOC bázis, más néven Hold Műveleti Parancsnokság.

 

nazi_moonbas_kicsi.jpg

 

8. Milyen földönkívüli csoportok segédkeztek a náciknak a Byrd Admirálissal zajló csata során (1946/47-ben) és kik segítettek nekik terjeszkedni az űrben?

 

A Drákonida Szövetségtől kaptak segítséget, továbbá egy olyan csoporttól, amiről a nácik azt hitték, hogy földönkívüliek (az egyes tudósításokban e csoport tagjait gyakran "árjáknak", vagy "északi típusúaknak" írták el), de valójában ők egy ősi földi emberi szakadár civilizációnak a tagjai voltak, amely saját űrprogramot fejlesztett (a flottájukat pedig "Ezüst Flottának" nevezték) és hatalmas kiterjedésű bázisokat létesítettek a Himalája hegység alatt és néhány más területen is (a legnagyobb ilyen bázis Tibetben van és az ún. Agarthai hálózat része).

 

Az első hajó, amelyet segítettek a náciknak felépíteni, higany turbinákkal működött és elektrogravitációs motorja volt. Újra csak megemlítem, hogy a nácik és más emberek, akik manapság kapcsolatba kerülnek ezzel a csoporttal, azt hiszik róluk, hogy földönkívüliek, pedig valójába nagyon is földi emberek, csak éppen egy ősi szakadár civilizáció tagjai. Ők egy elégé megtévesztő csoport, hiszen saját magukat úgy állítják be, mint akik nem erről a bolygóról jöttek. Itt most nem térnék ki részletesen erre, de léteznek a Földön olyan ősi szakadár civilizációk maradványai, akiknek egész űrprogramjaik vannak, továbbá hatalmas bázisokkal rendelkeznek a Földön, a Holdon, a Naprendszer más bolygóin, sőt, még más naprendszerekben is. Néhányan e csoportok közül szándékosan megtévesztő módon viselkednek, és igyekeznek elhitetni magukról, hogy ők földönkívüliek, akik azért jöttek, hogy segítsenek az emberiségnek. Nagyon sok ember szinte vallásosan hiszi, hogy ezek valódi, igazi földönkívüliek. Az Illuminátusoknak összezördülései is voltak e megtévesztő "idegenekkel", és néhányuk le akarja leplezni az emberiség előtt, hogy ők valójában egyáltalán nem földönkívüliek. Én úgy gondolom, hogy ha már így alakult, akkor e néhány összeesküvőnek el kell végeznie a piszkos munkát. Bár nem akarok ebbe belefolyni, sokkal inkább tartanám magam a Kék Avianok üzenetéhez, a megbocsátáshoz, a tudatosság és a rezgésszint emeléséhez.

 

9. Tudsz-e valamit Hans Kammler-ről és a Kammler csoportról. Ők voltak a felelősek a nácik azon fejlesztéseiért, amiket földönkívüli űrhajók technológiából fejtettek vissza? Tudsz-e bármit arról, hogy ők végül áttelepültek a Antarktiszra, Dél-Amerikába és a Holdra?

 

Igen, vannak dokumentumok róla és a csapatáról, hogy átköltöztek az Antarktiszon lévő 2 bázisra és az Argentínában található számos titkos földalatti bázisukra. Hogy a Holdra át lettek-e szállítva, arról nem tudok.

orsic_kicsi.jpg 

10. Milyen szerepe volt Maria Orsic-nak és a Vril Társaságnak a náci holdbázis megépítése kapcsán?

 

A Vril Társaság, a Thule Társaság és a Fekete Nap Rendje mind részt vettek ezekben a programokban. Sok átfedés volt e csoportok között. Sokaknak ismerősen hangozhat a Csillagok Háborúja filmekben bemutatott ideológia az "Erőről", a "sötét Sith lordokról" és az ő "Mestereikről", az "erő sötét oldaláról", a sötét energiáról, a sötét csillagenergiáról. Ezek mind e titkos társaságok tagjairól lettek mintázva. Valójában ezek a csoportok ilyesmivel foglalkoznak és kialakítottak maguknak egy tudományos, misztikus, vallásos szemléletet, amiben ők nagyon hisznek. A hírszerzésnél jó páran meggyőződéssel vallják, hogy Maria Orsic volt az egyik "szőke", aki kilépett az egyik űrhajóból, miután leszállt és németül köszöntötte az embereket, azt állítva, hogy egy másik csillagrendszerből érkezett. Amikor megmutatták a róla készült képet azoknak, akik szemtanúi voltak e leszállásoknak, akkor sokan egyértelműen beazonosították és felismerték őt. Nyilvánvaló, hogy eljutott az Antarktiszon lévő bázisra/földalatti városba, ahol részt vett a nácik repülő csészealj technológiájának fejlesztésében és ennek keretében néhány kontakt személyen keresztül hamis információkat juttatott el a nácikhoz. Hogy milyen szerepe volt a holdbázis felépítésében, azt nem tudom. Annyit azonban tudok, hogy a fent említett "titkos társaságok" túlélték a háborút, sőt, valójában továbbra is ők ellenőrizték az említett létesítményeket, karöltve a magukat földönkívülieknek valló megtévesztő csoporttal és a Drákonida Szövetséggel, amellyel időközben szövetségre léptek.

 

11. Volt-e a Vril Társaságnak földönkívüliek segítségével fejlesztett, külön saját űrprogramja?

 

A Vril Társaság, Thule Társaság és a Fekete Nap Rendje több, egymással párhuzamos programban is részt vett és kooperált egymással. Kammler a náci SS tagja volt és nagyon aktívan benne volt a Fekete Nap Rendjében és a Thule Társaságban is. Csatornázott üzeneteket is kaptak, amik azt sugallták nekik, hogy különböző, keletről származó dokumentumok alapján kezdjék meg a technológiák megfejtését és visszafejtését. Ennek eredményeképpen sikerült olyan hajót építeniük, amely nagyon hasonlított az említett megtévesztő földönkívüli, de valójában ősi földi szakadár civilizáció űrhajóihoz. Több ilyen ősi szakadár civilizáció csoport is segített a náciknak a titkos űrprogram kezdeti szakaszában (miközben földönkívülieknek állították be magukat). Ez egészen addig tartott, amíg a nácik rá nem jöttek, hogy ők biza egyáltalán nem földönkívüliek, hanem olyan emberek, akik valójában egy elszigeteltségben élő, saját genetikával bíró csoport tagjai, akik egy egykoron a Föld felszínén élő, de már réges-régen kihalt ősi szakadár civilizációhoz tartoztak. Néhány esetben egész másként néztek ki, mint mi, de valójában a mi genetikai őseinknek tekinthetők. Ezzel egyidőben a fenti titkos társaságok kapcsolatba léptek a Drákonida Szövetséggel továbbá egy másik csoporttal is, amelyek viszont kerülték a drákonidákat. A német okkultisták eléggé elfoglaltak voltak az 1900-as évek elején, különösen az I. Világháborút megelőző időszakban. Az igazi áttörés az 1930-as évek vége felé érkezett el, és ezek a titkos társaságok már akkor elkezdtek leválni, elszakadni (egy ún. „Szakadár Civilizációt” alkotva) a német háborús gépezettől és vezérkartól.

 

12. Igaz, hogy Maria Orsic és a nácik egy expedíció keretében eljutottak az Aldebaran csillagrendszerbe?

 

Igen, ez igaz. Volt egy kísérlet arra, hogy egy korai tervezésű hajót átjuttatnak egy természetes portálon. Ez még azelőtt történt, mielőtt igazából megértették volna a portálok fizikáját. Ez a "kísérlet" nagyjából úgy végződött, mint évekkel később az amerikaiak híres Philadelphia kísérlete (vagyis katasztrofálisan – szerk.; erről bővebben itt: http://tudatbazis.hu/42/a-philadelphia-kiserlet). A portálokkal bánni nem egyszerű dolog, egy teljesen új fizikai és matematikai modellt kellett kifejleszteni, hogy a megfelelő számításokat el tudják végezni a portálon keresztül történő utazáshoz. A 2 földönkívüli csoport és a magukat földönkívülieknek beállítók ősi szakadárok segítsége nélkül kezdetben a titkos űrprogramoknak mindent teljesen az alapoktól kellett kezdeniük, és sok esetben a saját kárukon tanulták meg a kemény leckéket.

 

Visszatérve a náci holdbázis kérdéséhez. Sokan azt hihetnék, hogy a náciktól végül elvették a LOC bázist. Egyáltalán nem ez történt. Az 1950-es években sikeresen beszivárogtak és felforgatták a Katonai-Hadiipari komplexumot és a legfontosabb vállalatok vezérkarát, ezzel pedig gyakorlatilag magukhoz ragadták az ellenőrzést. Nem pusztán a Szakadár Civilizáció programjai felett, hanem a látható kormányzati és pénzügyi rendszer felett is. Ez egy nagyon hatékony és csendes hatalomátvétel volt, amely szinte "kibelezte" azt az ideát, amit egykoron Amerikai Köztársaságnak neveztek, és átváltoztatta azt egy "vállalati entitássá", amely vagyontárgyként kezel mindannyiunkat és egy szimpla sorozatszámmá degradálja az élő embereket. Ennek a tervnek a megvalósítása már az I. Világháború előtt kezdetét vette, a különböző titkos társaságok révén, amelyek a pénzügyi rendszert birtokolták, és ahogy azt bizonyára sokan tudják, mindkét háborúzó felet pénzelték. Amikor Truman és Eisenhower aláírták az egyezményt a nácik Szakadár Civilizációjával/titkos társaságokkal, az előzőleg sikeresen végrehajtott Iratkapocs Hadművelet (Operation Paperclip) résztvevői (katonai, ipari-vállalati, hírszerzési illetve nyilvános és titkos űrprogramok fejlesztői) könnyedén elfoglalhatták befolyásos pozícióikat az USA hatalmas kiterjedésű ipari komplexumának vezetőségében. Befolyásukat és hatalmukat ettől kezdve arra használták, hogy műveleteiket kiterjesszék az űrbe és lerakják az alapjait mindannak, ami később a Bolygóközi Vállalati Konglomerátummá vált (ők állnak egyébként a nyilvános és a titkos űrprogramok mögött is). Úgyhogy a nácik soha nem vesztették el a Holdon épített bázisukat, hanem beszivárogtak a különböző csoportokba, átvették az uralmat felettük, majd minden erejükkel azon voltak, hogy kialakítsák azt az infrastruktúrát, ami a mai napig létezik.

 

14. Pontosan a Hold melyik részén található ez a LOC bázis, mekkora a mérete és a NASA készített-e róla valaha fényképet?

 

Nem árulhatom el a pontos elhelyezkedését. Néhány fényképet sikerült készítenie erről a bázisról a NASA-nak, a katonaságnak és néhány másik országnak is. Ezek persze minden esetben retusálva lettek és kiradíroztak minden olyan részletet róluk, amiken ősi romok láthatóak, és amiről a NASA dolgozói kitartón azt hiszik, hogy nagyon ősi eredetűek. Van egy történet, ami kering közöttük, az "Ősi Építőkről", és találtak olyan írásokat, méghozzá földalatti barlangokban, melyek arról szólnak, hogy voltak expedíciók, amelyek megpróbálták felkutatni ezt az "Ősi Építő" fajt. Az emberek általában vitatják az "Üreges Föld" elméletet. Valójában a Föld nem üreges, hanem úgymond "méhsejt" szerű képződmények, barlangok találhatók benne, amelyeknek hatalmas méreteiről elképzelése sem lehet az egyszerű embereknek.

 

15. Azt mondod, a nácik beszivárogtak az USA titkos űrprogramjába. Pontosan melyikbe, az összeesküvéshez köthető Sötét Flottába, és/vagy a Solar Warden-be, vagy esetleg más programba?

 

A náci Szakadár Civilizációnak és titkos társaságoknak valamint a velük szövetkező földönkívüli csoportoknak szüksége volt a USA hatalmas méretű ipari gépezetére, ami legyőzte a tengelyhatalmakat a II. Világháborúban. A náciknak titokban már megvolt a kellő tudományos és technológiai tudásuk, de ahhoz, hogy céljaikat elérjék, és kimerészkedhessenek a Naprendszerbe és ott kolóniákat létesítsenek, hatalmas ipari létesítményeket és infrastruktúrát építsenek ki, amelynek segítségével különböző nyersanyagok bányászatát is megkezdhetik, nos ehhez szükségük volt a USA iparához való hozzáférésre, és ebből ők végül egy hatalmas struktúrát alakítottak ki, ami az alapját képezte a jelenlegi Bolygóközi Vállalati Konglomerátumnak. Mikor kényszerítették az USA-t bizonyos egyezmények aláírására és egy egyesített titkos űrprogram létesítésére, addigra már elhelyezték a kulcsembereiket a katonaság, a hírszerzés, az űrkutatás és a vállalati világ magasrangú irányító pozícióba. A különböző titkos társaságokon keresztül több generációra visszavezethetően már az I. Világháborút megelőzően is az ő kezükben volt a pénzügyi/banki világ teljes irányítása. Ezek a csoportok már összefonódtak és sok területen együttműködtek az Illuminátusokkal és magával az összeesküvéssel. Az USA katonaságának tudomása volt a nácikat meglátogató, magukat földönkívülinek bemutató megtévesztő ősi szakadár csoportokról. Miután az egyezményt aláírták és az egyesített titkos űrprogram kezdetét vette, az irányítás nagyon gyorsan kicsúszott az USA kezéből és kettejük versenyét a náci szakadár csoport nyerte, teljes kontroll alá véve ezzel az USA működését. Ettől kezdve minden szinten ők gyakorolták a hatalmat, a pénzügyi rendszert, a katonai-hadiipari komplexumot és hamarosan az USA látható, nyilvánosan működő kormányzatának mindhárom fő ága felett is átvették az uralmat. Ezt nagyon nehéz lesz megemésztenie majd az embereknek, azonban minél többen tudnak erről, hogy mivé is lett igazából az USA kormánya az elmúlt 70 év során, annál többen lesznek képesek felismerni, mi is zajlik az életükben valójában.

 

16. Ha a titkos űrprogramokat és a különböző ősi civilizációkat vesszük alapul, akkor valójában kihez tartoznak a nácik? Részét képezik a Sötét Flottának?

 

A nácik maradékai/leszármazottai gyakorlatilag a már említett titkos társaságok tagjai voltak, és ők "alapították" meg a Szakadár Civilizációt. Ez a csoport titokban megtartotta magának a legfejlettebb technológiákat, és elzárta azokat még a legmagasabb rangú katonai és politikai vezetőik elől is. Ezen kívül enklávékat hoztak létre Dél-Amerikában és az Antarktiszon is. Ez utóbbi esetében számos ősi civilizációtól származó romokat találtak, amelyekben azonban még éltek más csoportok. Ráadásul ez egy termikus környezet volt, meleg vizet találtak ott, és ez lávacsövekhez és kupolákhoz hasonló képződményeket hozott létre a gleccserek alatt. Létezett tehát egy földalatti és gleccser alatti városkomplexum, ami már eleve lakott volt és néhány létesítményt ott a nácik felújítottak. Elsősorban azokat, amelyek a felszínen romos állapotban voltak, de a romok alatt pl jégkupolák és a termikus energiahatások miatt képződött barlangok voltak, ezek pedig tökéletesnek bizonyultak ahhoz, hogy titokban építkezzenek bennük. Ezek többfunkciós bázisok voltak és tengeralattjáróval lehetett megközelíteni illetve bejutni. Ez ment az egész II. Világháború ideje alatt. Mindeközben számos más országból származó civillel kerültek kapcsolatba, akiknek általában azt állították magukról, hogy földönkívüliek (mindezt persze elhárítási okokból tették).

 

antarktisz_kicsi.jpg

 

A USA persze igen hamar rájött erre és miután a Magasugrás Hadművelet (Operation High Jump) elbukott, az Iratkapocs Hadművelet keretében átkerült náci tudósoktól egy találkozót kértek és tárgyalásokba kezdtek velük. A náci Szakadár Civilizáció tudott arról, hogy az amerikaiaknak sikerült összeszedniük több más földönkívüli fajtól származó űrhajót is, amelyek lezuhantak és e hajók olyan fejlett technológiával rendelkeztek, hogy a nácik a sajátjukkal többé semmire sem mentek volna. Továbbá az Iratkapocs kémeik azt is jelentették nekik, hogy az USA különleges rendelkezések keretében a földönkívüliek létezését a legtitkosabb tárgykörré tette az egész bolygón. Mindezt azért tették, mert az ezekből származó fejlesztések és a szabad energia pillanatok alatt elpusztította volna az egész olajüzletet, majd nem sokkal ezt követően tönkre vágta volna a teljes babiloni típusú pénzvarázslaton alapuló rabszolgarendszert is, amelyet az elit eleve arra használt, hogy kontrollálja vele a tömegeket.

 

A nácik tehát megpróbáltak mindebből előnyt kovácsolni a maguk számára. Véghez vittek néhány nyílt akciót Washington D.C-ben és küldtek néhány fenyegetést atomfegyverrel rendelkező titkos bázisokkal kapcsolatosan. Eisenhower végül engedett és aláírt egy egyezményt velük (továbbá néhány másik csoporttal is, amelyek között voltak valódi földönkívüliek és ősi civilizációk szakadárjai is, akik csak állították magukról, hogy földönkívüliek). Az amerikaiak el voltak szánva, hogy beszivárognak a nácik közé és átveszik az irányítást. Ha még valaki számára nem lenne mindez nyilvánvaló, pontosan az ellenkezője következett be. A náci "okkult társaságok" beszivárogtak minden egyes fejlett technológiát fejlesztő vállalat vezetőségébe, és átvették a hatalmat a most már "Egyesített Szakadár Civilizáció" Programjai felett. A fejlett nyugati világ összes űrprogramjában és projektjeiben kezdettől fogva benne vannak.

 

navy_kicsi.jpg

 

A Sötét Flotta személyzetét egyébként "rohamosztagosoknak" illetve "űrnáciknak" is hívják, mert úgy viselkednek, úgy öltöznek, olyan szimbolikát használnak, és az űrhajóik alakja is erre utal (olyan mint a Csillagok Háborújában). Nagyon sötét lelkületű emberek, akik a drákonida hajókon szolgálnak, többnyire a Naprendszeren kívül, segítik őket a támadó műveleteikben, az Egyesített Drákonida Szövetség ellenségeivel szemben.

 

rombolo_kicsi.jpg

 

http://exopolitics.org/corporate-bases-on-mars-and-nazi-infiltration-of-us-secret-space-program/