David Wilcock – A Titkos űrprogram és az Illuminátusok földönkívüli eredete - 1. rész

wilcock_ssp.jpg

 

David Wilcock előadása az Illuminátusok földönkívüli eredetéről, az emberiséget évezredek óta irányító legfelsőbb vezetőkről, és a hüllőkkel kötött szövetségükről. Beszél a titkos űrprogramok és az Illuminátusok kapcsolatáról és a közeljövő eseményeiről, valamint a régi istenek bukásáról és az emberiség felemelkedéséről.

 

AZ ELŐADÁSBAN EDDIG MÉG SOHA NEM HALLOTT RÉSZLETEK HANGZANAK EL!

A most következő előadás a legkiterjedtebb, legrészletesebb felfedése a háttérben zajló eseményeknek. Wilcock több informátora is közreműködött az előadás anyagának összeállításában, de az elhangzottak nagy része Corey/GoodETxSG részletes beszámolóin alapul. Nem biztos, hogy ez a teljes és megfellebbezhetetlen igazság, azonban tény, hogy ezeket az információkat MÉG SOHA SENKI NEM HALLOTTA EZT MEGELŐZŐEN. A februárban elhangzott titkos űrprogramról és a Naprendszer 5 millió éves történetéről tartott előadás folytatásának tekinthető, de számos újdonsággal és soha korában nem tárgyalt részlettel kiegészítve. A jobb érthetőség érdekében érdemes elolvasni az előző előadás írott változatát is:

http://goodethungary.blog.hu/2015/04/20/a_titkos_urprogram_letoltheto_pdf

 

-

 

Az Illuminátusok története sokkal összetettebb, mint ahogy azt bárki gondolná. Azok a mitologikus történetek és legendák, amelyek jó szándékú, másokat szolgáló földönkívüliekkel történt találkozásokról számolnak be, mind leírják, hogy a jelenlegi időszakban egy hatalmas váltás fog bekövetkezni az emberi tudatosságban és az élet általános menetében.

 

KEZDÉSKÉNT EGY KIS KVANTUMFIZIKA

 

Mi az a nullponti energia? Ha dolgokat lehűtöd kb 4,85 Celsius fok környékére, akkor az anyag állapotában minden nagyon nyugodt, nincs mozgás és hő. Ez az ún. "abszolút nulla pont". Azonban a tudósok állításával ellentétben, ahelyett hogy megszűnne az energia és a mozgás, valójában hatalmas mennyiségű energia lép fel. Egyetlen kávéscsészényi űr több energiát tartalmaz, mint amennyire szükségünk lenne ahhoz, hogy a világ összes óceánját egyszerre felforraljuk. A tudósok azt állítják, hogy a lendületmegmaradás törvénye miatt ott nem létezhet energia, azonban minél inkább a dolgok kvantum természetét vizsgáljuk és egyre mélyebbre merülünk, egyre több és több energiával találkozunk majd. A szabad energia tehát nagyon is lehetséges.

 

A tudósok legújabb elméletei szerint az Univerzumot egyetlen szingularitás hozta létre és minden dolog egyetlen geometriából épül fel. Ezt a geometriát AMPLITUHEDRON-nak nevezik. A tudósok szerint az Univerzumban zajló minden interakció leírható ezen elsődleges geometria 7 permutációjaként.

 

A Szaturnusz pólusa hatszög alakú, ez a geometria szervezi és mozgatja az anyagot, és ami érdekes, hogy a Föld magmája pedig ugyanilyen módon épül fel. Ez a hatszög forma a Merkaba-ra utal. Valójában a szabadkőművesek jelképe, az iránytű ugyancsak erre a Merkaba-ra történő utalás.

 

saturn_pole.jpg

 

160 000 dokumentált esetről tudunk, amikor valaki képes volt aktiválni a Merkaba-ját és a fizikai teste fénnyé változott. Tibeti legendák szólnak egy emberről, aki leszállt az égből és kézlenyomatát "otthagyta" egy sziklában. Ennek az illetőnek 6 ujja volt. Ez a kéznyom látható az alábbi videón:

padma.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=X4SfFfE2Buk

 

A szabadkőművesek szimbólumában a "G" betű jelentése "God's Geometry" vagyis Isten Geometriája. A legendákból ismerhetünk egy Padmasambhava nevű földönkívülit, aki egy tojásban utazva érkezett az égből. Megtanította a tibeti szerzeteseket hogyan aktiválják fénytestüket és hogyan változzanak fénnyé. Maga az átváltozás 7 napot vett igénybe. Először a testük kb 20-23 cm-re zsugorodott, majd egy szivárvány jelent meg a kunyhójuk felett. Azután az emberek képesek voltak látni őket az álmaikban.

 

merkaba.jpg

 

Az emberi forma és a tetraéder alakja tehát feltárja a Teremtés eredeti, elsődleges geometriáját. A Teremtő az eredeti forma fraktáljaként van jelen minden létező dologban.

 

A szabad akarat az, ami lehetővé teszi számunkra a fejlődést, méghozzá egy olyan kiegyensúlyozó mechanizmus révén, amely során az Univerzum visszatükrözi számunkra mindazt, amit meg kell tanulnunk. A szabad akarat törvénye a legfontosabb és legmagasabb rendű törvény. Az Univerzum illúziója az elsődleges valósághoz (a lélek örök életű valóságához) való kapcsolódása révén lehetővé teszi minden teremtmény számára a fejlődést a kollektív társteremtés folyamatán keresztül. (Amikor azt mondjuk illúzió, akkor az nem azt jelenti, hogy a mostban "semmi sem számít igazán", hanem azt, hogy az elsődleges valóság valójában egy totális egységállapotot jelent, a lények egy szingularitásban való létezését, amelyben a lények a Teremtő álmaként tapasztalják meg az életet és abban fejlődnek). A megbocsátás az egyik legfontosabb dolog a létezésben, ezzel állítjuk meg ugyanis a karma körforgását

 

Meg van engedve a negatív ösvény is, hiszen minden út visszavezet a Forráshoz. A mi valóságunkat pozitív földönkívüliek igazgatják, akik felülemelkedtek azokon a denzitásokon, ahol a negativitás megtapasztalható. (Az Egység Törvénye c. könyvben elmondják, hogy a negativitás csupán az 5-ik denzitásig terjed, a 6-ik denzitásban ugyanis minden negatív ösvény egyesül a pozitívval. Az Egység Törvénye alapján ez az a denzitás, ahol a Kék Avianok tartózkodnak).

 

AZ ILLUMINÁTUSOK VALÓDI EREDETE

 

Az Illuminátusok több ezer éves múltra tekintenek vissza. Egyes állítások szerint 240 000 éve léteznek és működnek a Földön. Luciferánus vagy sátánista ideológiát vallanak. Eszerint Lucifer a fényhozó, aki eredetileg nem rossz és nem gonosz. Az Illuminátusok abban hisznek, hogy aki nem hordozza a fényt (vagyis spirituálisan nem aktív, illetve tudatilag nem fejlett), az számukra halottnak minősül és egyáltalán nem számít. Hogy ez mennyire így van a gyakorlatban, arra példaként lehet említeni a születési anyakönyvi kivonatokat, amelyek valójában halotti bizonyítványok.

 

Ha valaki a sötét oldallal cimborál, akkor különleges képességek birtokába juthat. Az Illuminátusok tagjait nagyon nehéz megölni, valójában csak és kizárólag a lefejezés az egyedüli mód, amivel ki lehet iktatni őket az élők sorából EZ AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY EZ A TÉNY NAPVILÁGRA KERÜL!

 

Az emberiség titokban már rég kolonizálta a Naprendszert. A náci űrprogram volt az első a XX. században, mely képes volt erre. Kb 100 különböző kolóniával rendelkezünk különféle Holdakon és bolygókon. Az emberiség bizonyos csoportjai kapcsolatba léptek és széleskörű egyezményeket kötöttek földönkívüli fajokkal. A földönkívüliek létezésének nyilvánosságra hozatala és a titkos űrprogram felfedése sokkal mélyrehatóbb és bonyolultabb, mint azt bárki gondolná.

 

Az összeesküvés/Cabal egy meghatározott időrendet követ a nyilvánosságra hozatalt illetően. A pozitív földönkívüliek ugyanis kényszerítik őket, hogy hozzák napvilágra ezeket az információkat. Ha nem teszik meg, akkor a jó szándékú földönkívüliek meg fogják tenni és ezzel az összeesküvés végzetes mértékben veszíti el a hatalmát. A 2014-es év fontos év volt, hiszen nagyon sok információt szivárogtattak ki a legszélesebb nyilvánosság számára (soft disclosure). A NASA Drake-egyenletéről bebizonyosodott, hogy hamis és nagyon valószínű, hogy más bolygókon is létezik élet. Kb 1 milliárd Földhöz hasonló bolygó található a tejútrendszerben. Ezen bolygók lakói technológiai fejlettségben akár 3,46 milliárd évvel is megelőzhetnek minket. Elmondható, hogy az emberi élet egyfajta sztenderd az Univerzumban. Léteznek reptilián (hüllő), vagy avian (madár) jellegű humanoidok, illetve akár vízi élőlények is humanoid típusú testekben.

 

A DRÁKONIDÁKRÓL

 

Az egyik legfontosabb negatív csoport a hüllőkből fejlődött ki és lett emberré. Ők a drákonidák. Szerepelnek a Jupiter Felemelkedése c. filmben. Azzal a különbséggel, hogy a szárnyaik nem pontosan úgy néznek ki. Hatalmas, izmos testük van, 4 méter fölötti a magasságuk. Bejárták a galaxist, gének után kutattak és kifosztották, elrabolták a különböző bolygók lakóinak DNS-t. Ahová csak betették a lábukat, ott keveredtek a helyiekkel és genetikájukat összevegyítették a helyi fajok DNS-ével. Az ily módon létrehozott hibrid fajok (főleg reptilián fajok) egy intergalaktikus drákonida családot alkotnak. Nem csak a drákonida hüllők léteznek, hiszen vannak más reptilián fajok is. Pl egy emberszerűbb, 240 cm magasságú humanoid jellegű hüllő faj, melynek tagjai majdnem úgy néznek ki, mintha a szürkék és a drákonidák kereszteződési lennének. Világszerte sok helyen megtalálhatóak ennek nyomai különböző kultúrák mitológiáiban, a bibliában, a sumér legendákban, a jelenkorban készült számos mozifilmben és fikciós regényben.

 

draco.jpg

 

AZ ILLUMINÁTUSOK ÉS A DRÁKONIDÁK KAPCSOLATA

 

Az összeesküvésnek le kell lepleződnie és fel kell fednie az igazságot saját magáról. Ez fontos részét képezi az ő sajátos hitrendszerüknek. Azért kell leleplezniük magukat, mert csak így tudják tovább működtetni a "varázslatukat ". Néhány drákonida a múltban egyezséget kötött az emberekkel. Ez nagyjából kb 13 000 évvel ezelőtt történt. Bizonyos emberek halhatatlanná tevő technológiát kaptak a drákonidáktól és ennek révén él a Földön néhány olyan ember, aki jelenleg 13 000 évesnél is idősebb.(Heather Ann Tucci Jarraf, a bolygó pénzügyi-jogi felszabadításáért küzdő OPPT nevű szervezet megalapítója elmondta, hogy Ázsiában találkozott egy emberrel, aki 5 000 évesnek mondta magát. Ezt a találkozót 2012-ben fedhette fel, visszaigazolva ezzel az Illuminátusok és a jelenlegi pénzügyi rendszer lelepleződéséről szóló próféciákat).

 

Azokat az embereket, akik egyezséget kötöttek a drákonidákkal "ÖREGEK"-nek nevezik. Ők azok, akik szerződést kötöttek az "isteneikkel" és megkapták tőlük az uralkodás "isteni jogát". Ezek az Öregek a hierarchiában a 13 Illuminátus vérvonal felett állnak. Ők a mai átlagemberekhez képest nagyon másként néznek ki. Hipergyors az anyagcseréjük és van egy szarkofághoz hasonlatos szerkezetük, amibe időnként be kell lépniük. Ez több szempontból is egy, a vámpírokéhoz hasonlatos folyamat keretben történik, és a vámpírokhoz hasonlóan nekik is ÉLŐ EMBEREKET KELL ENNIÜK! Valójában nem teljesen úgy működnek, mint a vámpírtörténetekben, nem kell fizikai vért inniuk. Az történik ugyanis, hogy az áldozatnak aktívan bele kell egyezni, jóvá kell hagynia a saját "áldozathozatalát", mert a folyamat másként nem működik megfelelően. (Valószínűleg azért lehet így, mert szándékos emberáldozatról van szó, és mivel szabad akaratból történik, ezért az áldozat tudatossága sokkal koherensebb egészet képez, jobban egyben marad és ez lehetővé teszi, hogy az áldozatból kinyert energiát sokkal könnyebben lehessen szinkronizálni az Öregek testében). Magát a folyamatot nem részletezte Wilcock, csupán annyit árult el, hogy az informátorok jelentései alapján az áldozatok borzalmas kínok közt halnak meg. A folyamat során az Öregek igyekeznek gyorsan végezni velük (mindegyik Öregnek más módszere van erre), de még így is rendkívüli szörnyűségeken kell átesniük, mielőtt végleg eltávoznak az élők sorából. Nagyon nehéz rájönni, vajon mi visz rá egyeseket, hogy önként vállalják ezt a kínhalállal végződő megpróbáltatást. Minden általunk ismert vámpírmitológia e kis csoport, vagyis az Öregek történetén alapul. Azért van mostanában akkora kultusza a vámpíros történeteknek, mert az elit próbálja ilyen módon nyilvánosságra hozni saját titkait.

 

Az Öregek űrhajókkal és csillagkapukkal rendelkeznek, de ezeket a technológiákat titokban tartják az alattvalóik előtt, akiknek így ezekről semmilyen tudomásuk sincs. Továbbá titokban tartják saját származásukat és valódi történelmüket is és ennek érdekében hamis ideológiával tömik tele a 13 vérvonal család tagjainak fejét. Az Öregek időnként felkeresik ezeket a családokat és ráveszik őket, hogy bizonyos személyek adják át nekik magukat (ezekből lesznek aztán az önkéntes áldozatok). Azt hangoztatják, hogy minderre a "családok védelmében"' van szükség.

 

Az Öregek fiziológiájukat tekintve is nagyon másokká lettek az idők során. Halhatatlanná tevő technológiát kaptak a drákonidáktól, ami valójában egy fém implantátum beültetését jelenti. Furcsa formájú, hatalmas szemeik lettek és nagyon jól látnak a sötétben. Csak úgy lehet megölni őket, ha az agyukat leválasztják a gerincüktől, vagyis le kell fejezni őket. Ha esetleg emlékeztetne téged mindez a Hegylakó c. filmben látottakra, akkor az nem a véletlen műve...

 

Az Öregek tehát a 13 Illuminátus család vérvonala felett állnak a hierarchiában. Ez alapján az összeesküvés tagozódása következő:

 

- Öregek (mindössze néhányan vannak)

- megbízottak

- ügyvivők (ők sokkal többen vannak, mint az előző két csoport összesen)

- 13 család/ház (másik nevükön ők az "Apák")

 

Az Öregek próféciája arról szól, hogy történni fog egy hatalmas esemény a Földön, amely során lelepleződnek és feladják magukat. Legyőzik őket az emberek és végül mindannyiukat lefejezik. Ekkor azonban ŐRZŐ ISTENEIK, A DRÁKONIDÁK VISSZATÉRNEK, feltámasztják őket és újra uralkodni fognak. Hisznek tehát abban, hogy le kell lepleződniük, megítéltetnek és meg kell halniuk, mielőtt sötét uraik visszatérnek és újra életre keltik őket.

 

Az Öregeknek tehát rendelkezésükre állnak űrhajók és csillagkapuk, amiket elrejtenek az Illuminátus családok (Apák) elől. Nemrégiben azonban feje tetejére álltak a dolgok. Az Illuminátus alattvalók ugyanis rájöttek, hogy mindvégig rászedték őket és most iszonyúan dühösek.

 

Az Illuminátus családok feje a "Draco orma" vagy más néven a "Sárkány pénisze" kitüntető címet viseli. Jelenleg ez a cím a Rothschild családé.

 

A jófiúk, vagyis a pozitív földönkívüliek (Kék Avianok, Gömb lények) nemrégiben érkeztek és egy „kerítést” vontak a Naprendszer köré. Így a drákonidák most nem tudnak kijutni, és felelősségre lesznek vonva. Hogy ezt elkerüljék, a drákonida szövetség megpróbált egy  egyezséget kötni a pozitív földönkívüliekkel, melynek értelmében elárulják és feladják az összes alattvalójukat a Földön, beleértve az Illuminátusok tagjait, csak hogy mentsék a bőrüket. A pozitív földönkívüliek visszautasítottak minden ilyen felajánlást. Ráadásképp az összeesküvés felfedezte, hogy sötét isteneik éppen be akarják áldozni őket és ebből óriási zűrzavar és káosz keletkezett. Minden, amiben eddig hittek és ami évezredeken át szervezetük alapját képezte, hamisnak bizonyult. Ezért nagyon sokan kiléptek és dezertáltak a soraik közül.

 

Melyik az a bizonyos 13 család?

 

- Rothschild (Bauer)

- Bruce

- Cavendish vagy más néven Kennedy (JFK és Bobby Kennedy elárulták az Illuminátusokat, halálukkor apjuk azt mondta, nem baj, van még másik Kennedy is a Fehér Házban - utódjuk Jimmy Carter szintén a Kennedy-k közül való)

- De Medici

- Hanover

- Habsburg

- Krupp (ők építették a kemencéket a Holokauszt haláltáboraiba)

- Plantegenet

- Rockefeller

- Romanov (Raszputyin, aki az ő szolgálatukban állt, alkut kötött az egyik Öreggel és néhány tanításukba beavatást nyert, ezért lehetett olyan nehezen megölni - lelőtték, fejbe lőtték, víz alá nyomták és még azután is életben volt)

- Sinclair vagy Saint-Clair

- Warburg vagy Del Banco

- Windsor

 

Most, hogy az Öregek árulása bebizonyosodott, a 13 család újraszervezte magát 200-ak Bizottsága néven.

 

NÁCI TITKOS ŰRPROGRAM ÉS A DRÁKONIDA KAPCSOLAT

 

A nácikból a XX. század elején kivált egy kis csoport, akik később az 1930-as években szövetséget kötöttek a drákonidákkal. Földönkívüli technológiát kaptak tőlük, emellett Németországban is történt egy Roswell-hez hasonlatos esemény, amikor szürkékkel a fedélzetén lezuhant egy űrhajó. Telepatikus kapcsolatfelvételekre is sor került és ezek eredményeképp 1936-ban a Himalája hegységben egy találkozóra is sor került velük.

 

A nácik ki akartak alakítani egy saját űrcivilizációt a drákonidáktól függetlenül. Ennek érdekében annyi technológiát akartak szerezni a drákonidáktól, amennyit csak tudtak. Elmentek az Antarktiszra és hatalmas dómokat/kupolákat fedeztek fel, egy ősi civilizáció élő struktúráit. Ott rendezték be saját bázisaikat. Jártak a Holdon is, ahol egy ősi civilizáció romjait találták meg. Ezen civilizáció tagjai kb 20 m magasságúak voltak, hatalmas termeket alakítottak ki, de ezekben a németek nem találták meg a technológiai eszközöket, mert azok réges-régen a fosztogatók martalékává lettek. Így aztán a nácik felépítettek egy saját bázist a Holdon (a bázis alaprajza horogkereszt alakú volt).

 

moon_swastika.jpg

 

Az 1930-as években már nyakig benne voltak az űrprogramban, kolonizálták a Naprendszert és azon túl is kimerészkedtek. Ez egészen az 1950-es évekig tartott. 2 bázisuk volt a Marson de a marsi egyenlítő környékén nem tudtak építkezni, mert hatalmas elektromos kisülések voltak abban a körzetben.

 

A II. világháború vége felé alkut kötöttek az USA-val, hogy tovább tudják folytatni a titkos űrprogramjukat. Erről kizárólag a legmagasabb szintű vezetés tagjai tudtak. A nácik továbbra is domináns szereppel bírtak az űrben és próbálták erős kézzel fogni az USA-t. Az amerikaiak egyfolytában fenyegették őket, hogy nyilvánosságra hozzák a nácik üzelmeit, ezért 1952-ben fenyegetésként náci űrhajók repültek a Washingtoni Capitolium fölé.

 

washington.jpg

 

Az USA nem akarta feladni azt a technológiát, amire a háború idején sikerült szert tennie, ezért arra kényszerültek, hogy alkut kössenek a nácikkal. Az Iratkapocs Hadművelet keretében áthozták a németek vezető tudósait és hírszerzőit az USA-ba, azt remélve, hogy így amerikai kontroll alatt tudják tartani őket. Ez azonban nem így történt. Az Egyesült Államok titkos űrprogramja kezdetben nem terjedt ki különösebben az űrben egészen az 1950-es évek végéig és a náci űrprogram tevékenysége folytatódhatott a Naprendszerünkben. Ezen információk nagy része Corey/GoodETxSG-től származik.

 

A TITKOS ŰRPROGRAM TÖRTÉNETE ÉS FRAKCIÓI

 

- Solar Warden csoport - az első amerikai irányítás alatt működő titkos kormányzati űrprogram. A Solar Warden szakított az összeesküvéssel és most a pozitív földönkívüliekkel, a Gömb Szövetséggel, Kék Avian-okkal és Gömb lényekkel dolgoznak együtt. Ennek a csoportnak a feladata, hogy egyfajta rendőrségként szolgáljon a Naprendszerünkben. Kimennek és megnézik, hogy ki és miért jött. Nagyon sok földönkívüli van odakint.

 

- Sötét Flotta (Dark Fleet) - a nácik szövetséget kötöttek velük. Ez a legkeményebb, legnegatívabb csoport. A Sötét flotta frakcióba több faj is beletartozik. Drákonidák, inszektoid, rovarszerű lények, sáskaszerű lények, hibrid csoportok, fél sáskalények (4 kar, 2 láb). Nagyon arrogánsak és fenyegetést jelentenek az emberiségre nézve, ellenségei más űrprogramoknak.

 

Ha láthatnánk a Hold túloldalát, akkor olyan lenne, mint New York kivilágítva. Bizonyos csoportok több ezer éve ott vannak. Jelenleg kb 40 különböző negatív földönkívüli csoport tartózkodik a Naprendszerünkben. Mindegyikük úgy hivatkozik a Földre, mint a "KÍSÉRLETRE'. Ugyanis rengeteg faj DNS-e van belénk ültetve, és nagyon különleges DNS-sel rendelkezünk, aminek van egy speciális tulajdonsága. Nagyon könnyű ugyanis frissíteni, fejleszteni nagy galaktikus váltások alkalmával. (Dan Winter felfedte, hogy sok földönkívüli faj mesterséges úton, vagyis bizonyos technológiák alkalmazásával próbálja felgyorsítani saját evolúcióját. Ezzel a technológiával érik el, hogy DNS-ük összerendeződjön. Ennek azonban az lesz a következménye, hogy a lélek elszakad a lélekcsoportjától. Annak ellenére, hogy ezzel egy bizonyos típusú halhatatlanságot képesek elérni a fizikai testükben, végül személyiségük szétszakad, szétesik. Végső soron, ha ezek a fajok nem képesek helyreállítani organikus, természetes evolúciójukat, a szeretet és másokat szolgáló viselkedés és szemléletmód gyakorlásával, akkor genetikai mintázatuk darabokra hullik/szétesik. Ez pedig azt jelenti, hogy fajuk fenntartásához klónozási technológiákhoz kell folyamodniuk, mert csak így tudnak megmaradni. Ezek után lélekemlékezetüket sem tudják beintegrálni a galaktikus magba, vagyis nem tudnak többé kapcsolódni a saját és minden dolog forrásához. Sok negatív szándékú faj azért jött a Földre, mert tudják, hogy az emberiség egy evolúciós ugrás küszöbén áll és ők szeretnék a lélekemlékezetüket egybehangolni, összhangba hozni a miénkkel. Egyszóval szeretnének odasomfordálni a süteményes tálhoz, de úgy, hogy közben nem igazán akarnak változtatni a kizárólag saját magukat szolgáló viselkedésükön. Éppen ezért a DNS-ünket akarják felhasználni arra, hogy a mi felemelkedésünkkel, vibrációs váltásunkkal megoldják a saját problémáikat. Ez nem fog működni. Azon csoportok számára azonban, akik képesek a változásra, az emberiségnek fel kell ajánlania a megbocsátását. Ezért mondja nagyon sok csatornázott üzenet, hogy a mi bolygónk sok földönkívüli faj számára nagyon fontos).

 

A negatív szándékú csoportok, tehát szimplán el akarják venni a DNS-ünket és be akarják olvasztani a sajátjukba, hogy ennek révén felemelkedjenek. AZONBAN, ha egy ember felemelkedik, akkor az azt jelenti, hogy DNS-e aktiválódik és az elég arra, hogy „legyőzze” a negatív földönkívülieket.

 

A rossz szándékú fajok ezért különböző műveletekkel támadják a csillagmagokat és megpróbálják őket a luciferi eszmék hatása alá vonni és így megakadályozni DNS-ük aktiválódását.

 

A Solar Warden csoport technológiáit az 1980-as évekig nem igazán fejlesztették, és ők így elmaradtak a többi titkos űrprogramcsoport fejlesztéseinek színvonalától.

 

Hihetetlen mértékű pénzmosás zajlott a XX. század során, melynek eredményeképpen tonnaszám öntötték a pénzt a titkos űrprogramokba. Koreai, vietnami háború, a NASA Apollo küldetései, a katonaság felduzzasztott költségvetése, a megemelt olaj és gáz árak mind a titkos űrprogramok céljait szolgálták.

 

Ronald Reagan elnöksége idejére olyan gazdaság alakult ki, melyben rengeteg extra pénz keletkezett és ezek kivétel nélkül a titkos űrprogramba lettek beinvesztálva. Ebben az időben hatalmas fejlesztés történt a Solar Warden programban is. Minden ilyen technológia földönkívüli járművekből lett visszafejtve.

 

- Bolygóközi Vállalati Konglomerátum (IPCC) – ez a csoport állítja elő többek között a Solar Warden által használt felszerelést és ők biztosítják a többi titkos űrprogram infrastruktúráját is. Azonban mindezek mellett titkos egyezményeket kötöttek más földönkívüli fajokkal. A galaxisban a mi körzetünk rendkívül forgalmas helynek számít, ugyanis egy hatalmas portál található itt, mely a közelünkben található galaxisokba vezet. Ezt a portált más fajok rendszeresen használják. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum folyamatosan üzletel ezekkel a fajokkal, ráadásul titokban fejleszti a saját technológiáit, ennél fogva pedig hatalmas előnyben van a többi űrprogrammal szemben. Mára az egyik legjobban felszerelt csoportnak számít a Naprendszerünkben. A repülő csészealj technológia pl ma már elégé elavultnak számít. A legújabb és legjobb technológiával készült hajók „dárda' alakúak, melyek moduláris elemekből állnak és képesek dokkolni más hajókhoz.

 

A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum extrém erőteljessé fejlődött és egyáltalán nem osztja meg legújabb technológiáit más űrprogramokkal.

 

- Globális Galaktikus Nemzetek Ligája (GGNL) – ez a csoport a többiek által „odadobott” technológiákkal rendelkezik és a Föld majdnem minden országa tagja, beleértve Afrikát és Latin-Amerikát, stb... E program keretben az emberiség képes volt eljutni egy bizonyos bolygóra, amely a Naprendszerünkön kívül van. Ott felépítettek egy fejlett technológiával üzemelő kolóniát, és erről a kolóniáról képesek más helyekre is eljutni. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum tulajdonképpen gesztust gyakorolt a Föld többi országa felé, ezzel pedig megvásárolták a hallgatásukat. Így „befogták” a többi nemzet száját és innentől kezdve nem érzik úgy, hogy ki lennének rekesztve a játékból. Eközben a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum zavartalanul folytathatja üzelmeit... A GGNL szintén az összeesküvés fennhatósága alá tartozik (vagy kiegyezett vele), és mostanra ugyancsak ki lett zárva a Gömb lények által húzott kerítés révén.

 

- Katonai frakció – legfőbb feladata, hogy támogatást nyújtson a többi titkos űrprogramcsoportnak és főként a Föld felszínén tevékenykednek. Ők messze nincsenek annyi információ birtokában és mint szervezet, sokkal jobban fel van darabolva, mint a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum és a Solar Warden. A Katonai frakció azt gondolja, hogy minden földönkívüli ősi időkben érkezett, több ezer éve mindegyikük elhagyta a Naprendszert és egyáltalán nincsenek új érkezők. Teljesen félre vannak vezetve, és azt hiszik, hogy minden UFO-t földi emberek vezetnek, és folyamatosan visszautasítják annak elismerését, hogy földönkívüli fajok jelenleg aktívan részt vesznek az események alakításában.

 

A Solar Warden csoport szakított az összeesküvéssel és most véget akarnak vetni a babiloni típusú adósságalapú pénzügyi rabszolgarendszernek és meg akarják osztani technológiájukat az emberiséggel. A Star Trek filmekben látható technológiai színvonal teljes mértékben megvalósítható lenne az egész emberiség számára. Például organikus anyagokat használnak replikátorokhoz (az informátorok szerint ehhez kenderolaj használata a legmegfelelőbb).

 

Vannak továbbá kisebb frakciók is, amelyek felderítő hajókkal rendelkeznek, egyfajta biztonsági őr szerepet játszanak. Az 1980-as évekből származó technológiákkal rendelkeznek. Egyik feladatuk, hogy tanulmányozzák a plazmában fejlődő érző életformákat, melyek bolygók és holdak mágneses mezőjéből táplálkoznak. Eddig még nem sikerült valódi  kapcsolatba kerülniük vele, mert akárhányszor a plazmát a fedélzetre vitték, az adott organizmus elpusztult.

 

 

 

Az előadás második része itt olvasható:

 

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/david_wilcock_a_titkos_urprogram_es_az_illuminatusok_foldonkivuli_eredete_2_resz