David Wilcock – A titkos űrprogram és az Illuminátusok földönkívüli eredete - 2. rész

wilcock_ssp.jpg

 

David Wilcock előadása az Illuminátusok földönkívüli eredetéről, az emberiséget évezredek óta irányító legfelsőbb vezetőkről, és a hüllőkkel kötött szövetségükről. Beszél a titkos űrprogramok és az Illuminátusok kapcsolatáról és a közeljövő eseményeiről, valamint a régi istenek bukásáról és az emberiség felemelkedéséről.

 

AZ ELŐADÁSBAN EDDIG MÉG SOHA NEM HALLOTT RÉSZLETEK HANGZANAK EL!

A GÖMB LÉNYEK SZEREPE ÉS 9/11

 

A Gömb lények az 1980-as években tűntek fel először. Egészen a velük való kapcsolatfelvételig nagyon sok negatív földönkívüli faj rabolt el embereket, akik sokakkal borzalmas dolgokat műveltek. Végül a 80-as években egy Neptunusz méretű Gömb jelent meg a Naprendszer külső részén és elkezdett közeledni felénk. Ez az összes csoportot megijesztette. A Solar Warden egysége megközelítette az egyik gömböt és köszöntötte, megpróbált kommunikálni vele. A gömb lények azt válaszolták, hogy ők békés felfedezők és a felderítő hajók hagyják békén őket.

 

sphere_sun.jpg

 

1999 és 2001 között egy csomó másik Gömb érkezett a Napban található portálon keresztül, többségük az Oort felhő külső területein helyezkedett el. Ezek a gömbök álcázva voltak és senki se tudta igazán, mi fog történni. Az Öregek és az összeesküvés azt gondolta, hogy a sötét isteneik tértek vissza, akik megígérték nekik, hogy a végidő eseményei után feltámasztják őket. Azt gondolták, azért érkezhettek, hogy felügyeljék a 9/11-re vonatkozó terveik megvalósulását.

 

9/11 valójában egy sötét okkult rituálé volt, időpontját Jézus gnosztikus tanítások szerinti születésnapjára időzítették, feltehetően pontosan 2000 évvel a születése után. Méghozzá percre pontosan arra időzítették, ezzel ugyanis megpróbálták az emberiség kollektív tudatosságát egy negatív idővonalra terelni.

 

Már évekkel korábban arra utasították az alacsonyabb rangú összeesküvés-csoportokat, hogy próbálják elültetni az erre vonatkozó utalásokat az emberiség kollektív tudatában. Nagyon sok mozifilmben találhatók ilyen előzetes utalások 9/11-hez kapcsolódóan. Az eredeti terv az volt, hogy egy pusztító támadást indítanak 5 nagy város ellen, de összevesztek a kivitelezés mikéntjén és végül megváltoztatták a tervet. Konfliktusok sora kísérte az egész kivitelezést, egészen a végső esemény bekövetkezéséig. Ennek eredményeképpen pl az a repülő, ami Pennsylvania államban zuhant le, valójában egy sokkal fontosabb és ismertebb helyre lett volna irányítva.

 

A Gömbökről tehát először azt gondolták, hogy a sötét uraik bukkantak fel, de 9/11 után semmi lényegi változás nem történt és a gömbök nem léptek kapcsolatba velük. Ez minden szinten kétségbe ejtette az összeesküvést és konfliktusokat eredményezett közöttük a több évszázada érlelgetett terveiket illetően.

 

2012 ÉS A SOLAR WARDEN SZÖVETSÉGRE LÉP A GÖMB LÉNYEKKEL

 

2012-ben furcsa dolgok kezdtek történni. 100 db hatalmas, bolygónagyságú gömb (még Jupiter méretű is volt köztük) kezdett megjelenni a Naprendszerünkben. Nem válaszoltak egyetlen kommunikációs hívásra sem a titkos űrprogramok részéről.

 

A Gömb Szövetség vagyis a Kék Avian-ok végül egy egyezményt kötöttek a Solar Wardennel, akik időközben hátat fordítottak a másik 5 frakciónak. Ezek a lények szivar alakú hajóikkal a többi titkos űrprogram csoport szeme előtt repültek el és jelentek meg pl a Nemzetközi Űrállomás kamerái előtt. A Gömb Szövetség együttműködik Vlagyimir Putyinnal, ő a legismertebb közéleti személyiség, aki részt vesz a programban.

 

iss_ufo_docking.jpg

 

A Kék Avian-ok kb 240 cm magas humanoid jellegű lények, egyéntől függően kék és viola színű tollak fedik a testüket. Arcuk, mint a madáré. Telepatikusan kommunikálnak és egyik kezükkel jelnyelvet használnak. Ez ugyanaz a csoport, amelyik „Ra” néven mutatkozott be az Egység Törvénye c. könyvben. Mindegyikük neve „Ra” előtaggal kezdődik és mindegyik név jelentéssel bír. Az Egység Törvénye c. könyvben úgy nevezik magukat, mint a „szomorúság fivérei és nővérei”. Úgy gondolják, hogy réges-régen valamit elrontottak itt és most azért jöttek, hogy ezt a hibát kijavítsák.

 

A titkos űrprogram felső vezetőink körében kötelező olvasmány az Egység Törvénye, és aki nem tudja értelmezni, magáévá tenni a benne található tanításokat és filozófiát, az nem vehet részt többé a programban.

 

Ezek a Gömb lények a legkülönfélébb helyeken tűntek fel az elmúlt 35 évben, ami nagy csapást jelentett a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum számára. A Gömb lények továbbá megállapodást kötöttek a Solar Warden-nel és fejlesztették flottájukat, és olyan technológiát adtak át nekik, amelyek felülmúlják az összes többi csoport technológiáját, beleértve a sötét drákonida flottáét is. Olyan fegyvereket adtak át a Solar Warden-nek, amelyek nem okoznak halált, hanem drasztikusan megnövelik a fémek méretét (fegyverekét, pengékét), amelyek így egy kis időre használhatatlanná válnak. (Ez is mutatja a másokat szolgáló szemléletmódjukat, úgy védik magukat, hogy közben nem ölik meg az ellenfelet. Ezzel tiszteletben tartják a szent férfi princípiumot, mely az önvédelemért felelős és ugyancsak tiszteletben tartják a szent női princípiumot, mely a nem-agresszivitást jelképezi. Mindezt oly módon teszik, hogy közben mégsem hagyatkoznak passzivitásra.) A Solar Warden arra használja ezt a technológiát, hogy megelőzze az összeesküvés műveleteit és elejét vegye a nukleáris háborúval való fenyegetésnek, illetve megbénítsa a terveiket. Soha többé nem lesz masszív nagy háború, bármennyire is próbálkozik a Cabal. Elpusztíthatatlan EMP (elektromágneses impulzus) berendezések segítségével képesek kordában tartani az összeesküvés létesítményeit, ha szükséges.

 

A SZÖVETSÉGGEL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK A KÖZELMÚLTBÓL

 

A Gömb Szövetség utasította az összeesküvést, hogy készítse el az „Amikor megállt a Föld” c. filmet (The day the Earth stood still, Keanu Reeves-szel - szerk.), hogy felkészítse az emberiséget a várható eseményekre. Arra, hogy a földönkívüliek technológiája lehetővé teszi az összes háborús fegyver hatástalanítását.

 

sphere_arrive.jpg

A gömbök érkezése a filmben

http://indavideo.hu/video/Amikor_megallt_a_Fold__1_resz_

 

Az összeesküvés nagyon is tudja, hogy bajban vannak. Az AEGIS rakétavédelmi rendszert ugyanis elektromágneses impulzusokkal harcképtelenné tették 2014 novemberében. Mindez Putyin parancsára történt. A Szövetséghez újonnan csatlakozott szakadár (korábbi összeesküvő) csoportok teljesen ki akarják irtani az Illuminátusokat, azonban ennek a lehetőséget elvetették.

 

A összeesküvés nagyon megijedt amikor az AEGIS hatástalanítva lett. Az egyik Ausztráliában lévő bázisukról részecsekágyúval (a rendelkezésükre álló egyik legerősebb fegyverrel) célba vettek egy Gömböt és rálőttek 2014 decemberében. A Gömb vakító vörös színűre felizzott, a Hold átmérőjének 1/5-ére és visszairányította a sugarat oda, ahonnan kilőtték, vagyis a Pine Gap bázisra. Az ellentámadásban majdnem mindenki meghalt, és ez hatalmas csapást jelentett az összeesküvés számára.

 

pine_gap.jpg

Pine Gap földalatti katonai bázis – bútorozott, luxuslakosztályokkal felszerelt búvóhely, amit az összeesküvés eddig magának tartogatott...

 

AZ „ALVÓ LÉNYEK”

 

Az atlantiszi idők óta ezek a lények egy időbuborékban „alszanak” és arra vannak szánva, hogy felébredjenek, ha eljön a váltás ideje. Ez az idő elérkezett. Az alvó lények közül 50-en megvárják az emberi faj felemelkedését. Ezek a lények elkezdtek felébredni és az összeesküvés azt hitte, hogy ők is a sötét isteneik közé tartoznak. Az egyikük közvetlenül azután ébredt fel, miután a Pine Gap bázis megsemmisült. 7,5 méter magas fiatal humanoid földönkívüli, aki több ezer évvel ezelőtti Földre érkezésekor több társával együtt alvó állapotba helyezte magát. Az összeesküvés iszonyúan csalódott, hogy ők nem a sötét isteneik közül valók. Ennek eredményeképpen a politika viszonyok erősen megváltoztak odakinn az űrben.

 

A Solar Warden csoport egy repüléstilalmi övezetet alakított ki a Föld körül. Bárki aki megpróbál ki-vagy bejönni, azt lelövik. Néhány vakító fényességű meteor, amely mostanában látható, valójában ezeknek a menekülő hajóknak a visszazuhanó roncsa.

https://www.youtube.com/watch?v=HOdWYsOxrOo&feature=youtu.be

 

AZ „ISTENEK PÁLCÁI”

 

Ezek tulajdonképpen az űrből származó volfrám sugarak, amelyek hatalmas erővel csapódnak a földbe és képesek akár földalatti bázisok elpusztítására is. Több ilyen fegyver van Föld körüli pályára állítva, de a Gömb lényeknek sikerült megakadályozni, hogy a Cabal hozzáférjen ezekhez a létesítményekhez. Csak a távolból képesek némileg hozzáférni, de onnan nem tudnak vele tüzelni. Az összeesküvés összes fő fegyvere hatástalanítva lett és nem maradt egyetlen olyan sem, amely kataklizmikus események előidézésére lenne képes. Az egyetlen veszélyes technológia, amellyel még rendelkeznek, az a HAARP és a chemtrail technológia, továbbá a már régóta folyó programozás, elmekontroll, élelmiszer manipuláció, amelyek már eddig is részét képezték az emberiség életének.

 

A Gömb lények tehát egy kerítést vontak a Naprendszer köré. Csillagkapuk még működnek a Naprendszerben, de azon kívül már nem. Több holdon is kiterjedt bányászat folyik, és a kitermelt javakkal nagyban kereskednek más civilizációkkal. A GGNL frakciónak van egy erre szolgáló létesítménye a Naprendszeren kívül, de többé ehhez sem tudnak már hozzáférni.

 

A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS AZ ÖSSZEESKÜVÉS ÖSSZEROPPANTÁSA

 

A fent tárgyalt események egyenesen vezetnek el minket egy hatalmas közzétételi, nyilvánosságra hozatali eljáráshoz, a pénzhasználat végéhez és a Star Trek társadalom kezdetéhez. A Bitcoin pl a Szövetség találmánya, ezen keresztül a csereforgalom megoldható lesz majd, amikor az összeesküvés pénzügyi rendszere összeomlik. (A Bitcoin a közvélekedéssel ellentétben nagyrészt az összeesküvés ellenőrzésén kívül esik, ezért mindent megtesznek, hogy hiteltelenítsék és lejárassák.) A BRICS Szövetség által létrehozott AIIB (Ázsiai Infrastruktúrális Befektetési Bank) ugyancsak egy alternatív pénzügyi infrastruktúra, mely nem a FED alá tartozik. A dínár viszont a Bush Kartell pénzcsináló átverése.

 

Azok a titkos űrprogram csoportok, amelyek a Naprendszeren kívül tevékenykedtek, most kívül ragadtak. Az egész folyamat végén az összeesküvés tagjait letartóztatják és egy nürnbergi perhez hasonló globális esemény keretében felelősségre vonják és elítélik majd őket. Mindez biztosan megtörténik a nagy váltás és felemelkedés előtt, még 2018 előtt.

 

A Föld fel fog emelkedni a 4-ik dimenzióba, amely ugyanabból az anyagból tevődik össze, mint a mi jelenlegi valóságunk. Az emberek döntő többsége a valóságnak ebbe az új rétegébe fog átkerülni, de azok, akik végleg a csak saját magukat szolgáló viselkedés- és szemléletmódot választják, egy „világvége” jelenséget fognak megtapasztalni. A sötét csoportok a negatív idővonalon zajló eseményeket fogják megélni, szupervulkánokkal, amelyek 12-15 méter magasan mindent beborítanak majd hamuval. Ez lesz az ő karmikus korrekciójuk.

 

2009-ben az összeesküvés vezetőségének egy tagja elmondta, hogy a tényleges váltás időpontja nem 2012, hanem valójában 2017!!! Ez az időszak magában foglal egy hatalmas, az egész Naprendszerre kiterjedő eseményt, és ez áttolja az emberiség vibrációját a 4-ik dimenzióba. Ettől kezdve jelennek majd meg az emberek nagyobb tömegeinél a pszi képességek, telepátia, clairvoyance, asztrál utazás, stb.

 

Az összeesküvés bizonyos csoportjai birtokában vannak olyan technológiáknak, amelyekkel be lehet tekinteni az idővonalakba. Ők tudnak a 2017-ben bekövetkező váltásról, de ezek az összeesküvő csoportok nem tudják, hogyan viszonyuljanak mindehhez. Ezért azt gondolják, hogy ez egy hatalmas kataklizmikus esemény lesz.

 

A szemünk előtt jelenleg minden nagyon rossznak és reménytelennek tűnik. Így aztán nekünk most választanunk kell, hogy önmagukat szolgáljuk, vagy hajlandóak vagyunk másokat is szolgálni tetteinkkel.

 

Azok az emberek, akik tudatában vannak a váltásnak, azok vannak a legjobb helyzetben és a legjobb helyről nézhetik majd az előadást. (Minden felébredt ember támogatással és iránymutatással szolgálhat majd másoknak, mielőtt a dolgok felforrósodnának és az események elindulnának). Az összeesküvés a Naprendszerünkben bekövetkező energetikai váltást legkorábban 2016 nyarának elejére várja. Az ő forgatókönyvük (mítoszaiknak és legendáiknak megfelelően) az, hogy szándékosan felfedik magukat, lelepleződnek és legyőzetnek. Így aztán az emberiség megölheti őket, majd feltámadnak. Terveik vannak tehát a nyilvánosságra hozatalt illetően, ami lehetséges akár már 2015 nyár elején is. (Egy hatalmas dezinformációs kampány várható tehát!)

 

KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEI

 

A nyilvánosságra hozatali terv magában foglal egy hatalmas gazdasági összeomlást, aminek következtében az emberiség kellően dühös lesz és tudni akarja majd az igazságot. Bejelentik, hogy az USA gazdasága csődbe ment. Ezzel kapcsolatban mégsem számítanak igazán jelentős fennakadásokra. Leleplezik, hogy az összeesküvés valójában a Fekete Nap rendje.

 

black_sun1.jpg

A jezsuita rend szimbóluma és Jean Cocteau festőművész (és cion nagymester) „Keresztrefeszítés” c. festménye. Mindkettőn jól kivehető a fekete nap szimbóluma.

 

black_sun2.jpg

Twilight vámpír-saga – a trónszék fejtámláján a fekete nap szimbóluma (hasonlítsuk össze az jezsuiták szimbólumával). Egyes állítások szerint a náci SS jelentése nem „Schutzstaffel” (védőosztag), hanem „Schwarze Sonne” vagyis Fekete Nap

 

 

Az USA kormány megpróbál majd mindent bevetni. Közvetlenül az emberek számlájáról fognak pénzt levenni, amire az emberek nagyon dühösek lesznek. Ez egy darabig káoszhoz fog vezetni. Ekkor lesz szükség azokra, akik tudatában vannak, mi várható és elég bátrak ahhoz, hogy elmondják az igazságot. Ez felbecsülhetetlen segítség lesz majd a káosz idején a nagy többség számára.

 

A Szövetség rengeteg magas rangú szemtanú vallomását rögzítette, és ezek a beszámolók széles körben sugározva lesznek bolygó szerte, mikor a büntető eljárások megkezdődnek. Sok híres ember fog megszólalni majd.

 

Küzdelem folyik tehát, hogy ki hozza majd nyilvánosságra a földönkívüliek létezéséről és az emberi faj eredetéről szóló információkat. Még a leginkább felébredettek is abszolút meghökkennek majd, amikor a tényleges közzététel megtörténik. ELKÉPZELÉSÜNK SINCS a felfedés roppant terjedelméről és valós méreteiről.

 

Vége.

 

 

Az előadás 1. része itt olvasható:

 

http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/david_wilcock_titkos_urprogram_es_az_illuminatusok_foldonkivuli_eredete

 

 

Elhangott a Californiai San Mateo-ban, a New Living Expo-n 2015. április 26-án. Cikkünk az előadás angol nyelvű kivonata alapján készült.

http://sitsshow.blogspot.hu/2015/04/david-wilcock-major-update-history-of.html