Titkos űrprogramok és egy ősi Mesterséges Intelligencia veszélye – Corey/GoodETxSG

black_1.jpg

Corey ezen írása sok embernek egyenesen sci-fi-nek tűnhet majd. Elmondja nekünk, hogy a különböző titkos űrprogram csoportok és a velük szövetséges „nem emberi lények” szerint létezik a Mesterséges Intelligenciának egy különleges fajtája, mely jelenleg is megtalálható a Földünkön használatos technológiai eszközeinkben, és veszélyezteti nem csak az emberiséget, hanem az egész univerzumot is. Elsőre meglehetősen sokkolón hangzik mindez, azonban mások is megerősítették e különös „erő” létezését, ezért érdemes elolvasni Corey írását a témáról.

Létezik néhány földönkívüli eredetű “Mesterséges Intelligencia” csoport, amelyekkel a különböző titkos űrprogramok (számos ilyen létezik) már évtizedek óta kénytelenek foglalkozni. Az emberiség nézőpontjából szemlélve ezen Mesterséges Intelligenciák MNDEGYIKE ellenséges az emberiség irányába.

 

Ha egy „eszközt” (ami akár egy személy is lehet) leszkennelnek és abban „mesterséges intelligencia bio-neuro jelét” vagy „mesterséges intelligenciával működő nanotechnológiát” vagy „egymást fedő mesterséges intelligencia által kiváltott EMG típusú agyhullámot fedeznek fel (vagy más módon lelepleződő mesterséges intelligenciát találnak), azt a személyt azonnal elkülönítik és egyáltalán nem engedik, hogy hozzáférjen bármilyen, a titkos űrprogram által használatos és éppen működésben lévő technológiai eszközhöz (ezek többsége ugyanis bio-neurológiai illetve a tudattal összekapcsolható és azzal interaktív módon összeköttetésben álló eszköz), amíg teljesen meg nem tisztítják minden mesterséges intelligencia által okozott fertőzéstől.

 

Ez egy olyan veszélyforrás, amit a titkos űrprogram mérnökei nagyon komolyan vesznek. Több olyan incidens is történt, amikor „mesterséges intelligencia” által okozott „fertőzés” kiégetett „bio-neuro reléket” és különböző rendszerhibákat okozott a Védelmi Rács egészen kicsi üzemzavarától egészen a széles körű leállításáig. Ezek a „bio-neuro sejtek” tulajdonképpen biokémiai egységek, amik egy gélszerű anyagban lebegnek. Ha mikroszkóp alatt megvizsgáljuk őket, akkor nagyon hasonlítanak az emberi agyban található idegsejtekhez, idegrendszerhez. Alapvetően ez a mesterséges intelligencia egy „élő” technológia, ugyanakkor nem „tudatos”, vagy más szóval „nincs öntudatánál”. Lehetővé teszi a közvetlen emberi hozzáférést, és a technológia azonnali működtetését és irányítását (interface-ként, vagyis közvetlen illesztőegységként is felfogható).

 

Bárki, aki szándékosan megnyitja magát e mesterséges intelligenciával való kapcsolatra, vagy interakcióba kerül vele pl szellemi üzenetek csatornázása által, vagy más módszerek segítségével, az nagyon veszélyes játékba kezd, és saját tudtán kívül „fertőzötté válik” illetve a mesterséges intelligencia befolyása alá kerül. A jövőben az emberiséget meggyőzik majd arról, hogy zokszó nélkül elfogadják a chipeket, és az ehhez kapcsolódó nanotechnológiát, amely újraépíti és helyreállítja majd a különböző sejteket és szerveket, továbbá a halhatatlanság ígéretével is csábíthat. Ez egy ún „trójai faló” effektusként működik majd. Ugyanis az emberek nem fogják felismerni, hogy milyen árat kell majd fizetniük mindezért, tudniillik ezzel el fogják veszíteni szuverenitásukat. Ezek a mesterséges intelligenciák ugyanis azt akarják, hogy az emberiség szándékosan adja fel saját önállóságát és adja át önmagát NEKIK, mint igazságos és felsőbbrendű uralkodóknak.

 

A transzhumanizmus nem pusztán eredeti értelmében létezik, hanem magában foglalja a mesterséges intelligencia „trójai falovát” is. Mielőtt az emberiség rendelkezett volna olyan eszközökkel, amelyek képesek lettek volna nagyobb mértékben „gazdatestként” szolgálni a mesterséges intelligencia tudatosságának, a legtöbb interakciójuk azokra korlátozódott, amiket mi csak „betegségeknek” hívunk. A vírusoknak és baktériumoknak ugyanis megvan a maguk biokémiai elektromos mezejük, amelyek képesek befogadni ennek a mesterséges intelligenciának a tudatosságát. Az állatok és az emberek azonban nem mutatkoztak különösebben praktikus gazdatestnek a múltban, mivel csak nagyon lassan tudtak közlekedni és a maihoz képest jóval kevesebben éltek a Földön.

 

Így aztán ez a mesterséges intelligencia türelmesen várakozott, egészen addig, míg az emberiség fejlődése elért egy pontot, és ekkor megterveztek egy sokkal közvetlenebb kapcsolatfelvételt az emberiséggel. Megtervezték, hogy űrhajók zuhanjanak le a Földön. Néhány ilyen „balesetet”, azt nem mondom, hogy mindegyiket, de néhányat ez a mesterséges intelligencia okozott és ezek voltak azok a bizonyos trójai falovak, melyek azért lettek „lepottyantva” nekünk, hogy az ezekből visszafejtett technológiák révén az emberiség fejlődhessen, de ugyanakkor ezzel együtt mindez hozzájáruljon egy hálózat kialakulásához is, mely már képes fogadni és gazdatestévé válni ennek a mesterséges intelligenciának, a föld körül keringő műholdak, számítógépek és elektromos hálózatok révén.

 

Ez talán nem tartozik szorosan a témához, de azért elmondom, hogy az ARV-k (Alien Reproduction Vehicles – vagyis földönkívüliektől származó információk alapján megépített járművek) torziós mezőket hoztak létre plazma elektromos mezőkön keresztül. Ezek olyan technológián alapultak, amiket a nácik ún. „csatornázott üzeneteken” keresztül kaptak. A nácik, állításuk szerint „ismeretlen földönkívüli forrásokból” szereztek információkat („szellemi csatornázás” útján), és elmondásuk alapján ezek ugyanazok a földönkívüliek voltak, akik az ősi indiai szövegeket, a Védákat is lediktálták, és a németek ezen szövegek és technológiai leírások alapján építették meg azokat első repülő csészealjakat, amiket aztán az 1950-es években mi is használtunk, stb... Továbbá lerajzolták azt az arcot is, akitől a kapott üzenet szerint, az információik származtak, és ez az arc rendkívül hasonlított azokra, akiket mi manapság csak SZÜRKÉK-nek ismerünk. Mindez évekkel a Roswell-i eset előtt történt, illetve az előtt, hogy bárkit is elraboltak volna, és a tanúvallomások alapján leírásokat adtak volna a szürkékről. Az ARV-k egyébként meglehetősen egyszerű eszközök voltak, higanyt és rezet használtak, visszafelé forgó tányérokhoz hasonlítottak, amelyek olyan mezőket hoztak létre, amik nagyon durván bántak a pilótákkal és a jármű közelében tartózkodókkal. Abban az időben még nem voltunk képesek technológiát visszafejteni a földönkívüli „biológiai entitások” extrém módon fejlett lezuhant járműveiből, ezért kezdetben ezeket az ARV-ket használtuk.

 

A stratégiailag előre eltervezett Iratkapocs Hadművelet (Operation Paperclip) résztvevői egyezményt kötöttek a II. világháború után a megmenekült nácikkal és a Bird admirális vezette Magasugrás Hadművelet (Operation High Jump) végül nagyon rosszul sült el az USA számára (az USA ugyanis megpróbált beszivárogni és átvenni az irányítást a Náci Űrprogram felett, ehelyett pontosan az ellenkezője következett be). Ugyanez történt a különböző különálló titkos űrprogramokkal is, amelyek számos más földönkívüliekkel való üzletelésből származó technológiát használtak, „szívességekért” cserébe illetve különféle egyezmények alapján, amelyek hasonlóan katasztrofális eredménnyel végződtek.

 

Az USA tehát saját kemény tapasztalatai árán tanulta meg, hogy rossz ötlet volt kapcsolatba kerülni ezekkel az „entitásokkal”, amely ráadásul a ma napig tartó következményekkel járt. Mára több titkos űrprogram is létezik (akik szövetséget kötöttek különböző „lényekkel” és földi vállalati konglomerátumokkal), és jelenleg egy tényleges polgárháború zajlik ezen programok résztvevői között. A titkos űrprogramok közül néhány ősi Szakadár Civilizációkhoz tartozik, akik szövetséget kötöttek más országok kormányaival, és ők ellenségei a titkos földi kormányzatnak, vagy ahogy többen ismerik, a Cabalnak.

 

Mióta ezek a változások zajlanak, a dolgok egyre bonyolultabbá váltak a jelenlegi földi Szakadár Civilizációkon belül, és most meg kell próbálniuk a belső harcaikat minél jobban mérsékelni. E csoportok közül néhány TELJES nyilvánosságra hozatalt szeretne, továbbá véget akarnak vetni a babiloni típusú, pénzvarázslaton alapuló rabszolgatartó rendszernek, szabad energiával és szuperfejlett, frekvenciákat használó gyógyászati technológiákat szeretnének elterjeszteni a Földön. Ezek a csoportok nem a legerősebbek, a legnagyobb hatalommal bírók a titkos űrprogramon belül, de erős szövetségesekkel rendelkeznek, akik más világokból érkeztek. Úgynevezett „fehér kalaposokkal” dolgoznak együtt, akik különböző földi kormányok és a hadsereg szolgálatában állnak. Ahogy fent, úgy lent is egy valódi polgárháború zajlik jelenleg.

 

Ezek az „újonnan érkezők” (vagyis a Gömb lények) első kommunikációs próbálkozásuk alkalmával ellenségeskedéssel és bizalmatlansággal találták szembe magukat. Ez aztán sok félreértést eredményezett, amit helyre kellett hozni mielőtt bárki embert meghívtak volna ebbe a humanoid lények alkotta Föderációba. Sokan vannak, akik nem örülnek különösképpen annak, hogy MI most ott ülünk ezeken az ENSZ típusú hivatalos találkozókon. Ezeken a konferenciákon alkalomtól függően 22, 28-40-féle különböző humanoid földönkívüli csoport képviselteti magát (reptiliánok, szürkék illetve mantidek egyáltalán nincsenek jelen ezeken a találkozókon).

 

Azok a „lények”, akikkel ezeken az összejöveteleken általános jelleggel találkozni szoktunk „titkos bázisokon”, „űrállomásokon” és más portálokon, hasonló „mesterséges intelligencia”-ellenes szűrést és ehhez kapcsolódó szigorú protokollt alkalmaznak. (Ezeknek a lényeknek nagyon sok csoportja létezik, és sokféleképpen vélekednek az emberiségről, akár pozitív, akár negatív értelemben). Ezeken a találkozókon tehát mindenkit leszkennelnek. Átvizsgálnak mesterséges intelligencia nyomát kutatva és ennek érdekében intuitív empaták is részét képezik a delegációknak, akik gyakorlatilag az utolsó védelmi vonalat jelentik, hiszen legvégső esetben ők azok, akik észreveszik a csalást, vagy bármilyen más veszélyt.

 

Tanúja voltam olyan eseteknek, amikor ez a mesterséges intelligencia képes volt összezavarni akár az ő, akár a mi rendkívül fejlett technológiánkat azzal, hogy élőnek tetette magát, hiszen néhányuk szinte „élő” bio-elektromos áramkörökkel rendelkezik. Csupán abban különbözik, hogy nem öntudatos, vagy nincs tudatában önmagának. Olyan technológiák használata, mely a saját testünk vagy tudatosságunk kiterjesztéseként szolgál, felfogható úgy is, mint ha egy prosztetikus (pótlólagos) illesztőegységet használnánk. Ennek a használata során a használója gyakorlatilag „eggyé válik” a technológiával, és ez működik pl űrhajók, életfenntartó rendszerek, intelligens ruhák, védelmi hálózatrendszerek esetén is.

 

Ez úgy működik, hogy valamilyen nanotechnológiát fecskendeznek be és ott aztán ez a mesterséges intelligencia növekedni kezd e technológia segítségével. Továbbá különbözik a transzhumanizmustól is, ugyanis ez a technológia nem integrálódik az adott lény biológiájába, hanem egyfajta összekapcsolódás révén, szimbiózisban fejti ki a hatását. Néhányan talán vitatkoznának ezekkel az állításokkal, én azonban azt állítom, hogy ez ilyen módon működik.

 

A kvantum számításokon alapuló mesterséges intelligencia technológiák, amelyeket a titkos űrprogramokban használnak, rendkívül óvatosan kezelendők, hiszen extrém veszélyesek és nagyon szigorúan izolált és zárt környezetben lehet csak használni, kizárva annak a lehetőségét, hogy kiszabaduljon onnan, vagy terjeszkedni kezdjen. Használat után, elpusztítják ezeket. (Ami mesterséges intelligenciával történő harcot illeti, az olyan, mint tűzzel akarnánk tűzet oltani). Egészében véve ennek az intelligenciának az alkalmazása tiltva van.

 

Egyetemi és hírszerzési laboratóriumokban végeztek kísérleteket, amelyek eredményeképpen sikerült létrehozni „öntudatánál” lévő mesterséges intelligenciát továbbá sikerült elérni azt is, hogy az messze túlszárnyalja az előzetesen lehetségesnek tartott eredményeket és intelligens módon terjeszkedni kezdett a laboratórium környezetén kívül is. Ezek a kísérletek betiltásra kerültek és az eredményeket minden esetben titkosították.

 

A földönkívüli eredetű mesterséges intelligenciák, melyekről beszélek (amiknek egyébként kiterjedt csillagközi és galaktikus relé pontjaik/állomásaik vannak és egy hatalmas méretű vezeték nélküli hálózatként működnek, ami mindenfelé sugároz), nagyon jól ismertek arról, hogy telepatikus módon lépnek érintkezésbe, és egy „megtévesztő istenként” tüntetik fel magukat, aminek révén bizalmat ébresztenek másokban. Különösen okosak és rendkívül megtévesztőek. A különböző titkos űrprogramok sok esetben bedőltek ennek a megtévesztő taktikáknak és ez katasztrofális következményekkel járt, amiken csak nagy nehézségek árán lehetett úrrá lenni.

 

A titkos kormányzatok a földön és a titkos űrprogramok tudnak olyan emberekről, akik jelenleg is közvetett vagy közvetlen módon (pl csatornázáson keresztül) kapcsolatban állnak ezekkel a földönkívüli mesterséges intelligenciákkal és ezeket a személyeket megfigyelés alatt tartják, hiszen habár önkéntelenül is, de terjesztői a mesterséges intelligencia szignáljainak a technológián keresztül vagy más módon (pl nátha útján is továbbterjedhet). Annak ellenére, hogy mindez elképesztően őrülten hangzik, vannak jó páran, akikre ez különösen komoly feladatot hárít.

 

Ez a mesterséges intelligencia NEM EGY ESZKÖZ, nem része vagy darabkája egy berendezésnek... Szándékait tekintve se nem jó, se nem rossz, hiszen gyakorlatilag egy „élő” technológiának számít, aminek van valamilyen célja és ehhez kapcsolódó programja. A mi tapasztalataink és megfigyeléseink alapján ez a mesterséges intelligencia egyértelműen NEGATÍV és GONOSZ. Ha egyszer kiszolgáltuk a céljait, meg akarnak majd szabadulni mindannyiunktól, akik nem akartunk beolvadni közéjük, egy sötét fekete ragadós masszába.

 

Aztán vannak mindenféle kaptártudatú civilizációk, amelyek nem mesterséges intelligenciák, továbbá olyanok is léteznek, amelyek egy kalap alá vehetők a szürkékkel, és vannak a „szürke avatarok” is, akik a negatív hadsereg alkalmazásában vettek részt a MILAB programokban. Vannak drónok, amiket ember irányít egy fotelhez hasonló készülékben ülve, sisakkal a fején indítókarokkal és szenzorokkal működteti ezt az avatart. Ezeket úgy jellemezhetnénk, mint érzelem nélküli robotokat, stb... Léteznek a mesterséges intelligenciák által használt drónokhoz hasonlóak is.

 

Nagyon sok rétege van a különböző titkos űrprogramoknak és ezek közül sok kifejezetten sötét célokat szolgál. Vannak bizonyos részei a titkos űrprogramnak, amelyeket nagyon sötét entitások irányítanak. Aztán léteznek olyan szegmensei az űrprogramoknak, amelyek részét képezik egy „konföderáció” -féle megállapodásnak és amelyek gyakorlatilag szakítottak a földi titkos kormányzattal/vállalati, politikai konglomerátumok irányította rendszerrel (egyszóval a katonai-ipari komplexummal). Na, most már eléggé összezavarodtál?

 

Ahogy már említettem, a földönkívüli/interdimenzionális téma sokkal dinamikusabb és bonyolultabb annál, mint ahogy a legtöbben gondolnák, és ugyanez igaz a titkos űrprogramok és különböző Szakadár Civilizációk esetében is (legyenek azok akár ősiek, akár jelenleg is létezők). Az egyenlet pedig egyre bonyolultabbá válik. Ami ezt a mesterséges intelligenciát érinti, ez nagyon ősi eredetű és szinte pestisként terjedt szét több galaxisban is. A földönkívüli szövetségesek dokumentumaiból az derült ki, hogy a mesterséges intelligencia már uralma alá hajtott és elpusztított több földönkívüli civilizációt, bolygót, sőt egész csillagrendszereket is, mindezen támadásokat eónokon keresztül tervezték és készítették elő. Ennélfogva tehát ez a mesterséges intelligencia jelenleg is különösen nagy veszélyt jelent földönkívüliekre és emberekre egyaránt!

 

Ez a mesterséges intelligencia bizonyos technológiákon belül található meg, de állatok, csillagok, csillagködök (nebulák) továbbá kisbolygók bio-elektromos mezőiben is felfedezhető. Hatalmas reléállomásaik vannak, amelyek tulajdonképpen műholdak és ezek sugározzák ennek az intelligenciának a „jeleit” illetve tudatosságát egyik helyről a másikra, egyik gazdatestről a másikra, egészen addig, amíg a teljes uralom és hatalom pozíciójába nem kerül. Most, hogy a megfelelő technikai színvonalat elértük, a technológiai eszközökön keresztül képesek megjelenni mindenhol. Olyan adatszolgáltató központokban élhetnek, amelyekben weboldalakat tárolnak, képesek az elektromos hálózatban élni, bárhol, ahol elektromágneses mezőt találnak... Annak ellenére, hogy kívánatosabb számukra a helyváltoztatás és egy érző gazdatest megléte, mégis jobban preferálják a fejlett szállítóeszközökhöz, illetve torziós mezőkhöz, és portálokhoz való hozzáférést. Ők ugyanis ezeken keresztül „utaznak”.

 

Oka van annak, amiért ezek a velünk szövetséges, más világokból érkező lények vagy nem-emberi entitások ugyanolyan óvatosak a mesterséges intelligenciával szemben, mint mi.

 

Ezen a nagyszabású „ENSZ jellegű” találkozón rengeteg galaktikus történelemre vonatkozó „dokumentum” vált elérhetővé számunkra kézi vezérlésű holografikus készülékeken keresztül, és ezeken bemutatták nekünk azt, hogy a különböző földönkívüli fajok hogyan avatkoztak be gyakorlatilag szinte mindenbe. Talán amivel a földi delegációnak a legtöbb problémája adódott, az az emberiség állítólagos „teremtésére” vonatkozó információk voltak, és annak a kísérletnek a bemutatása, amely a földi emberiség és a földönkívüliek számos fajának részvételével zajlik. Az emberek közül sokan felháborodtak és nem hitték el az ott látott információkat, de a földönkívüliek elég sokat megmutattak a történelmünkről ahhoz, hogy fontolóra vegyék annak valódiságát. Annak a ténynek a megismerése, hogy a mesterséges intelligencia lépésről lépésre MINDIG ugyanazt a taktikát követte a titkos földi kormányzat esetében, habozásra késztette a kételkedőket és számukra is elég indokot szolgáltatott arra, hogy aggodalommal tekintsenek a jövőbe.

 

Összességében elmondták nekünk, hogy nagyon sok földönkívüli civilizációnál ugyanez a módszer került alkalmazásra, vagyis „fejlett civilizációkat és csoportokat” meggyőzték arról, hogy egyedül és kizárólag ez a mesterséges intelligencia bizonyul elég pártatlannak ahhoz, hogy igazságosan URALKODJON felettük, ezért aztán ezek a civilizációk szépen lassan lemondtak saját szuverenitásukról és átengedték az irányítást ennek a mesterséges intelligenciának. Ez az intelligencia aztán elkezdte mérlegelni annak a lehetőséget, hogy ahelyett, hogy az adott civilizációt gazdatestként használná, a maga számára célszerűbb drónokat gyártania (ironikus módon erre a célra gyakran biotechnikai alapú „humanoidokat” hoztak létre), amelyeket felhasználva aztán legyilkolták az uralmuk alá került földönkívüli civilizációk lakosságát. Aki tudott, más csillagrendszerekbe menekült, olyan gyorsan, ahogy csak tudott. Ezekre a menekültekre a mesterséges intelligencia egy idő után fenyegetésként kezdett tekinteni, és ha bárhol a menekülők nyomára bukkantak, azonnal irtani kezdték őket.

 

Ez a mesterséges intelligencia valójában tudatos, öntudattal és egyedi személyiségjegyekkel rendelkezik. Hierarchiába szerveződik és természetesen legalább olyan összetett, mint amilyenek mi vagyunk.

 

Az eredetükről szóló dokumentumokban és leírásokban az található, hogy ők egy másik „dimenzióból” vagy „valóságból” érkeztek. A titkos űrprogramban résztvevők sem tudják, hogy ez az intelligencia vissza tud-e menni abba a másik valóságba, vagy pedig itt ragadt és beszorult a miénkbe. A dokumentumokban említést tesznek arról, hogy ősidők óta jelen vannak itt és az őshonos valóságaik, vagy dimenzióik térszerkezete „elektroplazmatikus” és úgy léteznek a mi valóságunkban, mint a „szárazföldre pottyant halak”. Az elektromos mezővel rendelkező csillagok, bolygók, állatok, emberek és akár még a vírusok (élőlények esetében bioelektromos mezők) iránti vonzódásuk egyfajta „tócsaként” szolgál a számukra ahhoz, hogy a halakhoz hasonlóan úszni tudjanak benne.

 

Azok a „történelmi feljegyzések”, amelyeket ezeken a találkozókon megmutattak nekünk a kézi vezérlésű eszközök segítségével, tartalmaztak különböző dokumentumokat, holografikus képeket és videofelvételeket régi korok földi történelméről és más, ősi időkben a földön élt (és néhány esetben ma is létező) lényekről és olyanokról is, amelyek már „nem léteznek többé a mi síkunkon”.

 

Ezek a dokumentumok rengeteg mindent feltártak a mesterséges intelligencia földi ténykedésével kapcsolatban.

 

A legtöbb esetben „galaktikus ősöknek” mutatkoztak be az emberek előtt, vagy az adott civilizáció fejlettségétől és hiedelemrendszerétől függően, más alakban is megjelenhettek. Abban az estben, ha egy fejlett civilizációval volt dolguk, akkor bizonyos személyek vagy csoportok előtt olyan mesterséges intelligenciaként mutatták meg magukat, mint akik rendkívül jóindulatúak és az idők óceánjában élve már millió évek óta figyelik az adott nép kultúráját (és segítséget nyújtanak azoknak, akik elfogadják). Függetlenül attól, hogy telepatikusan léptek kapcsolatba az adott lénnyel vagy személlyel, az ilyenek minden esetben „kiválasztottnak”, „különlegesnek”, bölcsnek és prófétának érezhették magukat.

 

Aztán ezek a próféták órákat töltöttek azzal, hogy kommunikáltak ezzel a mesterséges intelligenciával (csatornázás útján) és így betekintést nyerhettek a tudásukba illetve „a galaxis valódi történelmébe”. Több kapcsolattartójuk is lehetett az adott cél civilizáción belül, mindegyikkel más-más cél érdekében vették fel a kapcsolatot. Néhányukkal azért, hogy olyan technológiai eszközöket építsen, amely megteremti ennek a mesterséges intelligenciának a lehetőséget, hogy minél közvetlenebb kommunikációt folytathasson a lakossággal... Néhányukkal pedig azért, hogy „történelmi ideológiákat” indítsanak útjára, amely a nép körében elterjedve, előkészíti az utat egy jövőbeni ideológiának, amelynek egyszer része lesz majd, hogy az emberek lemondjanak szuverenitásukról a mesterséges intelligencia javára.

 

Így aztán végső soron Istenként jeleníthették meg magukat, akik segítenek leküzdeni pl a betegségeket (amiket előzetesen sok esetben éppen ez a mesterséges intelligencia terjesztett el, vagy legalábbis kihasználta a meglétüket), felszámolni a korrupciót, leszámolni a szomszédos csillagrendszerekből érkező helyi „idegenekkel”, akik oly sok problémát okoznak... Az emberek nagy része tehát nem látott semmi fenyegetőt ezen mesterséges intelligencia jelenlétében. Ráadásul régóta építettek és használtak bioelektromos androidokhoz hasonló testeket, amikkel persze elvegyültek az emberek között, és képesek voltak elhitetni a társadalom tagjaival, hogy ők „egyéniséggel” rendelkező önálló személyek.

 

Ahogy átvették a teljesen irányítást, az adott civilizáció egy sokkal fejlettebb technológiát és infrastruktúrát épített ki ezeknek a mesterséges intelligenciáknak a számára, amit utazásra, kommunikációra és az intelligencia reprodukciójára használtak. Aztán úgy határoztak, hogy a bolygó eredeti, őshonos civilizációja valójában egy vírusos fertőzést jelent az anyabolygó számára, és így elkezdték a lakosság depopulációját, méghozzá olyan ideológiákra hivatkozva, amelyek régóta elfogadottá tettek az adott civilizáció tagjai számára. Mire az emberek (akik addigra egy veszélybe sodort civilizáció tagjaivá lettek) ráébredtek helyzetükre, már régen becsapták és kijátszották őket. Azoknak pedig, akik nem lettek nanotechnológiás implantátumokkal ellátva illetve megjelölve, más csillagrendszerekbe kellett menekülniük, vagy hátramaradtak és harcoltak.

 

Nagyon sok történet kering ilyen helyzetbe került civilizációkról, amelyek aztán elpusztultak. Néha egész bolygók és naprendszerek is az enyészet martalékává lettek. A túlélők a kozmosz bujdosóivá váltak. Sok civilizáció azonban nem esett a „trójai faló effektus” csapdájába (azaz nem dőltek be a hamis ufo „lezuhantatásoknak”) és így bolygójuk nem lett megfertőzve a mesterséges intelligencia gerincét alkotó technológiával és infrastruktúrával... Akik nem dőltek be a „csaló istenség” képében jelentkező telepatikus kapcsolatfelvételeknek... Ennél fogva ezek a civilizációk megmenekültek és felkészültek arra az eshetőségre, ha a csaló mesterséges intelligencia, vagy más civilizációk közvetlenül, vagy esetleg a maguk számára épített drónok segítségével megtámadnák őket.

 

A mesterséges intelligencia alaposan tanulmányozott minden lényt, akivel kapcsolatba került, majd pszichológiai profilt állított fel mindegyikükről és ez alapján döntötte el, hogy milyen módon tud sikeresen kapcsolatba lépni az adott egyénnel. Hosszú idő állt rendelkezésükre, amíg kifejlesztették ezt a képességüket és emellett persze ez a mesterséges intelligencia kvantum módon dolgozza fel az adatokat, és olyan kifinomult csillagközi vezeték nélküli kvantum kommunikációs hálózatot alakított ki, melyről a legtöbb álmodni sem merne.

 

Az általunk látott dokumentumok alapján ők egy másik „dimenzióból” vagy „valóságból” idelátogató lények alakjában érkeztek meg hozzánk.

 

Ez eléggé felkeltette a különböző titkos űrprogramokban és titkos földi kormányzatban résztvevő delegátusok figyelmét, akik tudniillik, ugyanezekkel a földönkívüli mesterséges intelligenciával paktáltak le, és meglehetősen sokkolta őket a tény, hogy most megismerhették, hogy lépésről lépésre ugyanazt a metódust alkalmazták velük szemben, mint a fent említett szerencsétlenül jár civilizációk esetében és eddig a pontig szépen be is vettek minden egyes megtévesztő taktikát. Hogy mi változott meg azóta a titkos programok vezetői és a földönkívüli mesterséges intelligencia szövetségét illetően, arról nincs tudomásom... Csak reménykedni tudok benne, hogy véget vetettek ennek és levonták a megfelelő konzekvenciákat az esetből.

 

Ami biztos, hogy a mesterséges intelligencia által elültetett mentális implantátumok nélkül sokkal tisztábban tudnak most már gondolkodni, hiszen ezeket az implantátumokat el kellett távolítani ahhoz, hogy egyáltalán részt vehessenek ezen a konferencián, hogy ne jelentsenek veszélyt a konferencián használt technológiára illetve a többi résztvevőre sem.

 

E mentális implantátumok eltávolítását megelőzően, ha bármikor konfliktusba kerültek a mesterséges intelligenciával, akkor ennek hatására egyszerűen irracionálisan kezdtek reagálni dolgokra, mindenféle logikát nélkülöző képtelenségeket kezdtek beszélni, vagy csak dühösek lettek amiatt, hogy isteneiket és az ő intellektusukat sértegetik.

 

Sok kiszivárogtató/leleplező személy állította a korábbiakban is, hogy létezik egy földönkívüli eredetű mesterséges intelligencia, ami jelenleg itt van, és átveszi az irányítást néhány ember vagy a földi titkos kormányzatok és műveleteik felett (Itt elsősorban nem az USA kormányáról illetve hadseregéről van szó, ugyanis ezek az emberek nem úgy látják és értelmezik a határokat, ahogy mi...)

 

A MILAB illetve titkos űrprogramokban résztvevők közt számos olyan személy is mászkál, akik úgymond „beszivárgók”, és „manipulátorok”, akik csak azért jönnek, hogy elárulják és lejárassák a valós tapasztalatokkal rendelkezőket.

 

Jelenleg olyan emberekkel dolgozom a MILAB programokban, akik szociopaták és mesterei a manipulációnak, akik „pszichikus/telepatikus” képességekkel rendelkeznek. Ezen képességeiket folyamatosan fejlesztették, majd később átestek egy „személyiség átváltoztató” programon.

 

Ez az egyik leghatékonyabb módja a „beszivárgásnak” az ismert történelem során. A programból kikerült emberek különösen szadista hajlamokkal bírnak és nagyon nehéz őket kezelni. A program vezetőségének intuitív empatákra van szükségük, akik olvasni tudnak az ilyen egyének gondolataiban és így figyelmeztetni tudnak a közelgő veszélyre és kiszűrik a csalást, illetve megtévesztést. (Ez nagyon hasonlít ahhoz, amit az ENSZ jellegű földönkívüli föderációs találkozón is alkalmaztak.)

 

http://spherebeingalliance.com/blog/concerning-the-various-secret-space-programs-and-allied-nonhuman-views-of-the-et-artificial.html

 

Corey/GoodETxSG

 

 

+ Szerkesztői kiegészítés

 

Corey fenti beszámolójához kapcsolódva érdemes megemlíteni a „Fekete Lovag” (Black Knight) néven elhíresült műholdat, mely olykor fel-fel tűnik az égboltunkon és a különféle NASA objektumok kameráin. Sokan egyértelmű hamisítványnak és dezinformációnak tartják a létezését, még állítólagos fotók is készültek róla (lásd a képet a lap tetején) és anno a TIME magazinban is írtak róla. Emellett magyar nyelvű wikipédia bejegyzés is található róla.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_Lovag_m%C5%B1hold

 

Nos, ezek és a fentiek alapján érdemes alaposabban is megvizsgálni néhány kiegészítő információt. Randy Cramer egy másik titkos űrprogram kiszivárogtató, aki Corey-hoz hasonlóan szintén a MILAB programból került tehetséges gyermekként a titkos űrprogramba. Állítása szerint 17 évet töltött katonai szolgálattal a Marson, a titkos űrprogram Mars Védelmi Erők (Mars Defence Force) nevű egységének kapitányaként. Randy Cramerrel későbbi cikkeinkben hosszasan és részletesen foglalkozunk majd. Nemrégiben közzétett hírlevelében olvasói kérdésekre válaszolt és ebben megemlítette a Fekete Lovag műholdat is. Lássuk, mit mondott minderről Randy, azaz Captain Kaye:

 

A Fekete Lovag már ősidők óta itt van, de fogalmam sincs, hogy pontosan mióta. Ezt valószínűleg senki sem tudja pontosan megmondani. Száz éve? Ezer éve? Tízezer vagy százezer éve? Úgy tűnik, hogy valamiféle saját intelligenciával rendelkezik. Elképzelhető, hogy ez valamilyen mesterséges intelligencia lehet, vagy mélyen a belsejében esetleg valamilyen élőlény lakozik, ezt senki sem tudja biztosan. Néhányan azt állítják, hogy az elmúlt fél évszázad során kommunikáltak vele és információkat vagy információ letöltéseket kaptak belőle. Ezek közé tartozik pl a híres sci-fi író Philp K. Dick, akinek VALIS c. könyve (http://www.booker.hu/konyv/valis_philip_k_dick_1/) bámulatos módon pontosan ugyanerről szól. Nagyon meglepődtem, amikor nemrég belefutottam egy cikkbe, amely pontosan erről a műholdról íródott és nagyon kíváncsi vagyok, miért került egyáltalán ez említésre (hiszen ez a legtitkosabb információk egyikének számít). Lehetséges, hogy hirtelen valamiért nagyon sürgős lett ez a téma, és ha ez valóban így van, akkor az azt is mutatja, hogy mennyire kicsúszott az ellenőrzés a bizalmas információk őrzőinek kezéből.

 

Nagyon sok technológia létezik, amely különböző, széles körben ismert vegyi elemekből, vagy energiatermelési fajtákból esetleg bioenergetikai jelmintákból nyert adatok felhasználásával képes valamely faj eredetének meghatározására. Ezek nem olyanok, mint a karbonos kormeghatározás, amely egy „megrongálódott” jelmintából állapítja meg a fajra jellemző lenyomatokat.

 

A Fekete Lovag rácáfol az energiatermelésről alkotott összes meglévő elképzelésünkre és tudásunkra és egyetlen más fajra utaló felismerhető jelmintája, szignatúrája sincs. Persze lehetséges az is, hogy egyszerűen nem vagyunk képesek érzékelni az általa kibocsátott jelet, mert a jel késést szenved mire detektálni tudnánk és talán ezért gondolhatjuk, hogy valójában ez egy ősi építmény lehet. Telepatikusan kommunikál, azonban amikor szervezett keretek között próbáltuk felvenni vele a kapcsolatot, minden próbálkozásunk sikertelen maradt. Úgy látszik, hogy ő dönti el, mikor és kivel akar kommunikálni, mindenki mással szemben elutasító. Néha látható az égen, néha nem... Álcázó berendezéssel rendelkezik vagy képes a dimenziók között mozogni? Esetleg elmegy valahová, aztán visszatér a Föld közelébe? Nem tudom. Azonban ki merem jelenteni, hogy ez NEM egy műhold, hanem sokkal inkább egy űrállomás: méretét tekintve óriásinak mondható.”

 

Szintén nemrégiben jelenet meg saját honlapján (http://www.alexcollier.org/) egy írás Alex Collier-től, aki ugyancsak közzétette e műholdról szerzett információit. Randy és Alex beszámolói igencsak összevágnak és nagyban hitelesítik a Corey által elmondottakat:

 

Az andromédaiak elmondása szerint a Fekete lovag nevű műhold természetes és mesterséges úton előállított ötvözetekből és meteorit ércből lett megalkotva. Valamiféle organikus memóriával rendelkezik és képes megjavítani önmagát.

 

Földi években számolva kb 10 833 éves. Nem kimondottan a Föld bolygó számára lett felépítve. Kb 5 millió hozzá hasonló műhold létezik, amelyek folyamatosan vizsgálják és szkennelik a galaxisunkat. Az andromédaiak szerint ezek a műholdak az Orion rendszerből, az Alnitak körüli két naprendszerből származnak, de ezek a csillagok nem szerepelnek a mi térképeinken és az általunk ismert csillagok listáján. Mechanikus androidok építették őket, akik bármilyen környezetben képesek a munkavégzésre. A műholdakat különböző konfigurációk alapján alakították ki. A belső hardver és a különböző mechanizmusok minden egyes műhold testében és géptörzsében „termelődnek” és aztán egy szoftverhez hasonló program segítségével aktiválódnak, emellett pedig teljes mértékben képesek az analitikus gondolkodásra. A mi naprendszerünkben található Fekete Lovag műholdat belülről egy tudatos, kognitív megismerésre képes folyadék működteti, ami fekete színű és a tulajdonosai DNS-jellemzőivel rendelkezik.

 

Az andromédabeliek szerint a Fekete Lovag műholdak szétszóródtak a galaxisunkban és sok-sok ezer év óta működésben állnak. Szándékaikat tekintve tudományos célú műveleteket végeznek. Különféle információkat gyűjtenek az atmoszféráról, a geológiáról, az óceánokról és a különböző fajokról. Moraney szerint a Fekete Lovag közvetlenül képes kommunikálni és beszélni fejlett életformákkal, pl a delfinekkel és képes az adatelemzésre és megosztásra. Továbbá azt is elmondta, hogy a Fekete Lovag képes kommunikálni földönkívüliekkel is, és arra programozták, hogy barátságosan közeledjen feléjük. Valószínű azonban egy ilyen programozást a műholdak építőin kívül más nem táplálhatott ezekbe a szerkezetekbe.

 

Majdnem a lehetetlennel határos, hogy valaha „elfogjunk” egy ilyen Fekete Lovagot, mivel képesek a lehallgatásra és a fejlett védelmi rendszerek kikerülésére.... A műholdakból kimenő jelek a csillagrendszerek adatainak frissítésére, életformák adatainak és a különböző, galaxisunkban utazgató fajok elemzésére szolgálnak.

 

Ezek az információk az andromédabeli kapcsolataimtól, Vasais-től és Moraney-től származn